Utrecht in de Tweede Wereldoorlog

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 werd Utrecht wakker van het ronkende geluid van vliegtuigmotoren. Spannende dagen volgden maar de ongelijke strijd dwong Nederland tot een spoedige capitulatie. Op 14 mei was de Duitse overwinning een feit, het begin van een vijf jaar durende bezetting. Het leven in Utrecht veranderde hierdoor. Aanvankelijk leken de gevolgen van de bezetting mee te vallen. Maar gaandeweg kregen steeds meer Utrechters te maken met de donkere keerzijde van het leven in oorlogstijd: razzia's, verplichte arbeid in Duitsland, vervolging van joden arrestaties, terechtstellingen, honger en koude. Gebeurtenissen die het leven van veel Utrechters hebben getekend en die hun weerslag hebben gevonden in verhalen en documenten. Wilt u zich in dat verleden verdiepen, dan biedt deze themasite een schat aan informatie. Colofon

Ter introductie

Inleiding Utrecht in de Tweede WereldoorlogFilm Van bezetting naar vrijheid
Utrecht 1945
Utrecht van boven
kaarten 1942 en 1945
Kleurendia's 1942
door Nico Jesse

Van dag tot dag

Kroniek van de stad Utrecht
1940-1945
Utrechts Nieuwsblad
1940-1944
Utrechtse oorlogsdagboeken
persoonlijk perspectief

Herinneringen

Herinneringen aan Utrecht in de Tweede Wereldoorlog
67 berichten, laatste 8-8-2016

Collecties

Beeldmateriaal Utrecht 1940-1945
6.116 foto's en tekeningen
Archieven Utrecht 1940-1945
3.000 beschrijvingen, 72.000 images
Overlijdensakten stad Utrecht 1940-1945
16.904 akten

Wegwijzer

Weblinks Tweede Wereldoorlog
algemeen en Utrecht
Literatuurlijst
Utrecht in de Tweede Wereldoorlog
Bronnenpakket Stad Utrecht in de Tweede Wereldoorlog
1940-1945

Thema

Thema