Het archief aan de Alexander Numankade

In 1967 werd begonnen met de bouw van een nieuw onderkomen voor zowel het rijksar­chief als het gemeentearchief. Het werd voorzien van aparte depottorens met klimaatbeheer­sing, en met fotografische ateliers. De personeelsforma­tie werd uitgebreid. Van vijf personen in 1954 naar 31 personen in 1986 bij het gemeentearchief en van 4 personen in 1954 naar 20 personen in 1986 bij het rijksarchief. De grote activiteiten die het gemeen­tear­chief ontplooide op het gebied van de indicering maakten al in 1975 een uitbreiding van het gebouw noodzake­lijk, waarbij ook het restauratie-atelier werd onderge­bracht.

De vele activiteiten die dr. Struick op het gebied van de stadshistorie ontplooide, droegen bij tot een groeiende populariteit van het archief. In de jaren '80 maakten de bezoekers­aantallen van zowel het rijksarchief als het gemeentearchief een enorme sprong omhoog. Van ongeveer 2000 per jaar (per instelling) in de jaren '60 en zo'n 3500 in de jaren '70 groeiden de aantallen tot circa 10.000 in de loop van de jaren '90.

Beeldmateriaal nr. 65941

Organisatie

Geschiedenis