Utrechts Nieuwsblad dinsdag 20 juni 1967

TJTRECHTSCH MIEÜWSBlj f pa ^*** • KLEINTJE iof 15 woorden / 2.25 • Ik woord meer 15 cen'i TRECHTSCH oplage 69.00Q J3 ^ NIEUWSBLAD Directie A M E H N Koemang Drs J R Nieuwenhuis Ab.prijzen ƒ 12.15 p kw 95 et p Wo Los nummer 25 cent — Giro 154949 DINSDAG 20 JUNI 1967 75ste JAARGANG No 42 Hoofdredacteur Drs M L Snijders Kosigin wil Johnson nu nog DE RUSSISCHE premier Alexei Kosigin was de eerste spreker in de algemene vergadering van de Verenigde Naties maandag in New York over de toestand in het Nabije Oosten aiet ontmoeten Russen de zcud uit na Ehans aanval Van onze correspondent NEW YORK — De Sowjet-Unie is de eerste dag van de algemene debatten over de crisis in het Nabije Oosten niet zonder Icleerscheuren doorgekomen Ten eerste werd premier Kosigin die dan vi^el van de Amerikaanse VN-delegatie het eerste woord had gekregen afgetroefd door de rede van presi dent Johnson ten tweede werd die rede in politieke kringen constructiever geacht dan die van Kosigin ten derde gelooft men dat Kosigins sterk tegen Israel gerichte resolutie weinig kans maakt op een tweederde meerderheid ten vierde maakten Kosigin en Gromiko geen sterke indruk door tijdens de tegen aanval van Israels pleiter Abba Eban de zaal te verlaten en tenslotte zette het in Washington kwaad bloed dat de Rus liet weten niet voor een gesprek met Johnson naar New York te zijn gekomen Vannacht regen | WEERSVERWACHTING van het = KNMI geldig tot woensdagavond = opgemaakt te 11.15 uur = Aanvankelijk zwaar bewolkt met = regen in hoofdzaak gedurende de = nacht Morgen overdag nu en dan = opklaringen Matige tot krachtige = zuidwestelijke wind Iets lagere = middagtemperaturen = Na negatief resultaat onderzoek justitie PSP-er Boetes onthult hulp aan deserteurs Qroep van provo^s Quakers en SJ^ers Gedeelte van WONING met ge strand ™ 1.^ ^"''^"' 1 " ¦"'"• ™ Prima ingerichte CARAVAN 7»:=i ^'' l ^ ™ ""'"• Oostkape i Zeeland voor 1-7 na 5-8 ƒ M per week Telef 01184 - 3799 VAKANTIEWONINGRUH S vraagd woning in Utrecht of om f w f - „™" l 3U11 t,m 14 j ™ LöösDKis5rss;ïiiri;srr5 lull tot 5 aug huisje aan eieen bur ' Un "'™™*^''- ^''' ""• 1-389 nv » ^''''" ^'' '^™^ autoplaatsen f over voor twee studentes die bc " gm juli naar ZUID-FRANKRIJK wUlen gaan Br no 1-3896 bur VERLOREN gouden slaven armband onder beloning terug I te bezorgen bij E Meihuizen 1 Van der Duynstraat 4 Utre cht GËlB BESCHIKBAAR voor nieuwe en gebruikte auto's cara rans boten kampeertenten huls raad enz alsmede persoonlijke eningen U krijgt het geld zelf n handen zodat u contant kunt topen waar u wenst Ook ver itrekken wij krediet op reeds in ivv bezit zijnde objecten Bij ' oertuigen geen all-risk verzeke ring verplicht Discrete en vlotte ifwikkeiing binnen 24 uur Ook s avonds geopend van 7 tot 8.30 ur en op zaterdagmorgen tot 2 uur Süchts ass - en financie ingskantoor Oude Graclit 09 bis telef 16345 4 lijnen / lEUBELREPARATIE Meube n overtrekken Enorme keuze toften Vooruit prijsopgave 40 aar ervaring Van Basten's toffeerbedrtit Pieter Nieuw [ g^l'raat 25 Tuinwijk Telef oor FINANCIERING van auto's lotoren scooters draglines ommers enz naar Ass kan-or C M Witjens Mariahoel < Utrecht Telef 13471 en 23295 lie verzeker ingen inaf ƒ 1.50 per week Ad Ver eulen gediplom HORLOGEK esterkade 16 telef 25374 Alle ' kende merkhorloges op ter bnbetaling 1 jaar schriftelijke rantie Geen rente geen kos 1 Koekoeksklokken pendules uden ringen Van af ƒ 2 p w JUIS astroloog-occultist Voor htmg over uw lot en leven screet elk advies Spreekuur behalve ' s woensdags ' s za • dags 2 6 uur Obrcrhtstraat Utrecht Telef 24 018 peditiebedrljt „ DE LUIFEL " ude 35 36 telef 17605 Verhui gen transporten kamerver zingen pianovervoer speciale aal - en besteillenst Goede vice en billijlie p rijzen N'T U IN NOOD Bel 715971 htmg Evangelie Boekhandel Open Poort Poortstraat 60 echt LUERZIENDE Mevrouw De yn consult dagelijks van 2 7 uur behaive zaterdag dhofsestraat 68 hoek Goede at winkelpand t.o de Apo k Telef 030 - 27 101 CL GELD NODIG Klnanitle binnen een paar uur van auto caravan landbouw ktulgen etc Ook Indien reeds uw bezit U trtlgt c;onla < ^<' en persüiinlBKe le ien Wij zijn ouk des avonds ^^ terdags geopend M G Dijk financieringen Leldse ' 29 Utrecht Telef 030 • Geen rechtsvervolging Josje S doodde kind met hamer Zoon aan kettingen door dorp gevoerd SLEÜTELKONING Witte wenstraat 18 Muurkluizen dkasten diverse merken ¦ V en gebruikt Telef 030 - in u STOF WH maken " pakjes japonnen rokken ™ ma coupe Ook verander ¦ Nylonhuis Amsterd str ^ 4 telef 206 17 M WASSERIJ üPPELr > i.h.N Uw stoomgoed des nst In één dag gereed zon prtisverhoging Bouwstraat lef 20692 ^ FOTO'S / 1.5ü geschikt alle doeleinden halve me asfoto's ƒ 2 1 meter pas ƒ 2.50 AUeen bij Foto u t Sticht Steenweg 16 LDEN SchuldenregeUnsen alle oprecht naar herstel nde particulieren en ta ovenden ter voorkoming faillissement mhoedelver - loon beslag en verdere itskosten enz enz Lande aviesbureau voor de Mld nd Agamemnonstraat 7 rdam Telef 792024 Ves te Utrecht Com Drebbel - 1 ' s avonds van 7.30-8.30 erd£igsmorgens va;i 10-13 PERSONEEL GEVR Joh de Liefde N.V Utrecht kift 23 — Telefoon 16431 Naj Wanneer u een ervarenoiHiü bent of wanneer nmooie vak wilt leren en er « Jop stelt te werken In een r £ \ nieuw en modem ingericht "= Her meldt u dan bil Roi'Zegers N.V AustraliëlaS/fiVan Rensselaerlaan 2 te nffl(Kanaleneiland tel 81831 4 neer u Iiard kunt werken Z I len wij graag veel geld Ev»ook voor halve dagen eri v»gehuwden ^« Vereenlgde Utrechtsehe Ik haspel N.V heeft plaatsing ^ gelijkheid voor KraS DRIJVERS Geboden wordti bruto weekloon van ƒ 167 kantietoeslag 6 % gratis WfS kleding jaarlijkse gratlfiS goede pensioenregeling Sollï tatles mondeling bij de afd p soneelszaken Vleutensevaart " LESSEN K.N.A.C RIJSCHOOL REKflti sinds 1955 voor auto - en tS rijles Gediplom Vamor Them ZON EN MAAN Woe ns d a g Zon op ' 4.19 zon onder 21.04 Maan op 21.07 maan onder 3.02 Europ ees weerrapport Dinsdag 7 uur v.m Max NeersL Station Weer temp afgel gisteren 24 u Stockh onbew 24 gr 0 mm Oslo half bew 22 gr 0 mm Kopenh onbew 19 gr 0 mm Londen zw bew 21 gr 0.1 mm A'dam licht bew 16 gr 0 mm De Bilt licht bew 19 gr 0 mm Brussel geh bew 21 gr 0 mm Luxemb geh bew 19 gr 3 mm Parijs zw.-bew 19 gr 0 mm Bordeaux zw bew 21 gr 0 mm Grenoble geh bew 19 gr 0.1 mm Nice zw bew 22 gr 0 mm Berlijn licht bew 25 gr 0 mm München regen 23 gr 4 mm Zurich regen 21 gr 11 mm Geneve zw bew 20 gr 0 mm Locarno half bew 23 gr 4 mm Wenen onbew 25 gr 0 mm Innsbruck regen 22 gr 3 mm Belgrado regen 19 gr 1 mm Athene onbew 28 gr 0 mm Rome regen 23 gr 0.1 mm Barcelona Ucht bew 23 gr 0 mm Madrid half bew 24 gr 0 mm Mallorca onbew 25 gr 0 mm Lissabon onbew 21 gr 0 mm 10 autorijlessen voor ƒ 47.50 ^ volg en losse lessen ƒ 6.50.'p„,kelnieuwe V.W.'s gediplom istructeurs Theorielessen n,kleurendia's Gratis halen « «??^^ S - BONDSAUTORüSCHOOL „ DE CENTRAL»Aanmeldingadressen Amsterii flSf^fl 229 Utrecht S 41086 Adr van Ostadelaan « Utrecht telef 23473 JagerhS 23 Zeist Tel 16166 Tevefs "' huur V.W.'s 196 7 ¦ ' AUTORIJSCHOOL „ REKe ^ sinds 1955 Rijlessen met Volk ^ '/???="¦ n2P ^^ « n Vespa vaSJƒ6.75 Theorie in eigei 2 kaal Gedipl KNAC en VaSLet op gewijzigd adres CroeS laan 240 telef 32673 * U slaagt of wij betalen uwh » examen Het kan nog voor n vakantie Nu nog per les f fis Bij ^ 10 één bij^20 drfe lessS gratis Gratis proefles VAMn g"'or'-fscliool E.N.R Van S QlJli"'a '''^^„ 193 Utrecht tS 36454 b.g.g 8000 8 ^ BÖlïdiSütorijïrtSBÏ VAN DÈf X V uT - '"''^^^ rijschool SfL^ ^;' ^ i ""^^' öieorle en aïtatechniek door gedipl instruSteurs o.a Rijkscertlficaat exammator Bel 82649 voor een at|Praak IJsselsteinlaan 6W '' Hoograven °* VAKANTIEVERBLIJVEN § WATEBTBMPERATUIIE = = De temperatuur van het water = = in de open Utrechtse zweminrich = E tingen was heden = = Noorderbad 17 gr De Liesbos s = 19 gr Den Hommel 21 gr De = = Kromme Rijn 18 gr = üiiiiiiiiiiiiiiMiiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Enige regen DIVERSEN BE BILT — Het KNMI deelt mee Boven de oceaan en de Britse eilanden is een harde westelijke bo venstroming ontstaan terwijl storirir gen afkomstig van Amerika over de oceaan een zuidelijker baan volgen en nu ook tot onze omgeving kunnen doordringen Het frontale systeem van zo'n sto ring bereikte vanochtend de kust van Ierland en Schotland en zal in de loop van de nacht en morgenoch tend ons land met enige regen voor bijtrekken Na de frontpassage zullen enkele opklaringen mogelijk zijn In de lucht die dan aangevoerd wordt zul len de middagtemperaturen in het algemeen lager zijn dan vandaag bij een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind ADVERTENTIE volle maanfies JAMIN niei duur wei heerlijk Van onze correspondent EGTTERDAM — De officier van justitie bij de rechtbank in Rotterdam heeft vanmorgen tegen de 32-jarige ongehuwde vrouw Josje S uit Rotterdam ontslag van rechtsvervolging en een onvoorwaardelijke ter beschikking stelling van de regering geëist wegens het do den van de negenjarige Walter Bernhard de Vos begin febru ari van dit jaar In haar huis aan Oldengaarde in Rotterdam-zuid sloeg Josje S haar buurjongetje Walter in de middag Ook olieprijs vandaag hoge ^^ ROTTERDAM — Niet alleen de benzine voor auto's maar ook gas olie huisbrandolie stookolie en petroleum zullen een cent duurder worden Ook de wnitte pomphouders iiebben hun prijzen met ééncenit ver hoogd Autogasoliie gebruikt door het wegverkeer zal niet duurder wor den De prijsverhogingen zijn van ingegaan Niettemin zal president Jolinson alles in het werk stellen alsnog tot een persoonlijk gesprek met de Kus sische regeringsleider te komen De deur blijft wijd open aldus de Ame rikanen Wel is de hoop op-een top conferentie van de Grote Vier voor lopig zeer klein geworden Kosigin stelde de Algemene Ver gadering gisteren in een ferme rede voor om Israel te veroordelen we gens agressie onmiddellijke onvoor waardelijke terugtrekking van de Is raëlische troepen te bevelen en te eisen dat de Israëliërs schadever goeding betalen aan Egypte Syrië en Jordanië Daarmee gaf de Russische pre mier als het ware een negatief ant woord aan president Johnson Een uur vxx>rdiait de Assemblee bijeen kwam hield deze in Washmgiton een door radio en televisie uitgezonden speech waarin hij voorstelde de af tocht van Israels troepen uit de buurstaten te koppelen aan een vre desregeling waarbij Israels recht op bestaan zou worden erkend een rechtvaardige regeling voor de Pa lestijnse vluchtelingen wordt getrof fen vrije scheepvaart door interna tionale waterwegen wordt gewaar borgd en aan de bewapeningswed loop paal en perk wordt gesteld Daarvoor zou de politieke onafhan kelijkheid en territoriale integriteit van alle betrokken staten als basis moeten worden genomen Briljant Israels minister van buitenlandse zaken Abba Eban antwoordde op zijn beurt in de Assemblee weer Kosigin met een lange en vaak bril jante rede waarin Ruslands een zijdige proArabische politiek van de afgelopen jaren aan de kaak werd gesteld aan de Arabieren hun agres - van de tweede februari dood met een hamer Schoolkinderen vonden bijna een dag later in een bosje de koffer waarin de vrouw het lijkje had verstopt De officier baseerde zijn eis goeddeels op het psychia trisch rapport waarin Josje S vol ledig ontoerekeningsvatbaar wordt genoemd De vermoorde Walter was het enig kind van de gescheiden me vrouw De Wildt Vaak was het kind bij buren omdat zijn moeder bui tenshuis werkte Het kind kwam ook vaak bij de buurvrouw Josje S die zelf een kind van ruim anderhóilf jaar heeft Op 2 februari ' s middags was de jongen niet op school verschenen Om tien uur ' s avonds deed zijn moeder aangifte van de vermissing van haar zoontje bij de politie Di rekt daarop kwam zij weer aan het bureau om te vertellen dat zö 350 gulden uit haar woning miste De volgende dag werd Josje S bij haar moeder in het centrum van de stad gearresteerd toen kinderen om ongeveer negen uur de koffer met het lijkje vonden In de woning van de verdachte trof de politie bloed sporen en de hamer aan waarmee Josje S het ventje had vermoord De officier mr R A Schil sprak van een „ afschuwelijke zaak " Hij vond het niet nodig om tijdens de zitting nog verder op de details in te gaan sieve uitlatingen voor werden ge houden en een beroep op de Ver enigde Naties werd gedaan Israels onafhankelijk zoeken naar vrede en veiligheid lees via directe contac ten met de Arabische staten te respecteren Wat de houding van de Sowjet Unie aangaat dit land had volgens Eban duidelijk een provocerende rol gespeeld door het verspreiden van alarmerende en opruiende be richten " Daarnaast had het de Ara bische landen grote hoeveelheden wapens geleverd Fel viel hij uit over de vergelijkingen die Russische diplomaten tussen Israel en de nazi's hadden getrokken „ Wij hebben nooit geschipperd met Hitler-Duitsland er nimmer een pact mee gesloten als de Sowjet Unie deed in 1939 " ïddus de Israëlische minister Verspeeld De Bussen hadden door hun hou ding ook in de Veiligheidsraad elke aanspraak op objectiviteit verspeeld Het was dan ook ondenkbaar dat ze nu voor het wereldforum als rechter of aanklager gingen optreden Veel eer moesten ze zelf een object van internationale kritiek vormen van wege de duistere rol die ze hadden gespeeld Halverwege de toespraak van Eban liepen Kosigin en de Russische minister van buitenlandse zaken Gromiko de zaal uit De Russische VN-gedelegeerden met Fedorenko aan het hoofd bleven echter zitten BIJ KOENEITRA op door Israel bezet Syrisch grondgebied heeft de bestandscommissie van de Verenigde Naties een post inge richt Rechtsboven de Israëlische vlag naast de witte vlaggen van de bestandscommissie AMSTERDAM — Nadat mr Hartsuiker gistermiddag bekend had gemaakt dat er in Amsterdam volgens het gerechtelijk on derzoek geen georganiseerde hulpverlening aan gedeserteerde Amerikaanse Vietnamweigeraars bestaat heeft het Eerste Ka merlid voor de PSP de heer O Boetes uit Heilo gisteravond verklaard dat er wel degelijk een groep Nederlanders is die gedeserteerde Amerikanen in Amsterdam georganiseerd hulp verleent Mr Hartsuiker had In zijn verkla ring gezegd dat naast de inciden tele hulpverlening aan deserteurs die bijvoorbeeld voor een vrouw in Am sterdam blijven hangen de Quakers op grond van hun ideologie vermoe delijk wel bereid zouden zijn deze Vietnam-weigeraars „ weg " te hel pen De heer Boetes zelf een Quaker deelde gisteravond mee dat de in het geheim opererende groep bestaat uit provo's en leden van de Socia listische Jeugd en hoewel hij als enige Quaker lid van de groep is hij inderdaad altijd een beroep kan doen op zijn geloofsgenoten voor bij voorbeeld een tijdelijk onderdak voor de gedeserteerde Vietnamweige raars Het Quakergenootschap als zodanig staat hier echter buiten al dus het pacifistische Eerste Kamer lid Frankrijk De Amsterdamse groep verleent de deserteurs tijdelijk onderdak en helpt ze zodra er de kans toe is „ weg " over de Franse grens Via kontacten van de groep in Parijs komen de militairen dan op boerde rijen op het Franse platteland te recht In de afgelopen twaalf maan den zijn er op deze wijze tussen de tien en twintig Amerikaanse deser teurs uit Duitsland naar Frankrijk geholpen Deze onthullingen van Otto Boetes komen na het onderzoek dat de Am sterdamse officier van justitie mr Hartsuiker had gelast naar aanlei ding van een door de NCRV over genomen Franse reportage waaruit duidelijk naar voren zou komen dat Amsterdam een van de centra was van georganiseerde hulpverlening aan Amerikaanse militairen die wei geren dienst te nemen in Vietnam De politie had het onderzoek aan vankelijk niet nodig geacht omdat zij ervan overtuigd was dat er geen sprake was van een hulporganisatie Van onze correspondent BEBGHABEN — In het Betuwse dorp Bergharen heeft een vader zijn twaalfjarige zoon zondag aan een ketting door het dorp gevoerd om dat de jongen de hoofddader was van een groot aantal kruimeldief stallen De jongen was vorige week door de rijkspolitie ontmaskerd en de va der had zich het gedrag van zijn zoon zo aangetrokken diat hij hem de hele zondag achter op het erf aan een ijzeren ketting had vastge legd óm hem tegen de avond door Zij wdst al van enkele incidentele ge vallen In ieder geval zijn noch de georga niseerde hulpverleners strafbaar noch diegene die in een afzonderlijk geval een Amerikaanse soldaat „ weg " helpt Deze conclusie van mr Hartsuiker heeft het de heer Boetes dan ook mogelijk gemaakt de hulp verlening van deze groep bekend te maken Nederlanders in Warschau veroordeeld WARSCHAU — Drie Nederlan ders zijn door een rechtbank in Warschau tot gevangenisstraffen van acht maanden tot een jaar ver oordeeld omdat zij een Oostduits echtpaar zouden hebben geholpen naar het Westen te vluchten De drie Elisabeth Brochhoff 23 Olga Hemmerle 23 en Frans Deeren berg 25 die hebben bekend pas poorten voor het echtpaar vervalst te hebben waren in november vorig jaar gearresteerd Schnez genoemd als opvolger van von Kielmansegg Van onze correspondent BONN — Als opvolger van de in april volgend jaar aftredende NATO opperbevelhebber voor Midden Europa Graf von Kielmansegg zou door West Duitslands minister van defensie Schroder de Bundeswehr generaal Schnez worden voorgedra gen Aldus meldt het weekblad ' Der Spiegel ' En het blad voegt er een levens beschrijving van de NATO-kandidaat aan toe die voor Schnez nog aan zienlijk groter moeilijkheden voor spelt dan von Kielmansegg bij de westelijke bondgenoten rond zijn be noeming als NATO-opperbevelhebber ontmoette - De nu 55-jarige generaal Albert Schnez wordt in een oorlogsdocu mentatie van de schrijver Kunrat Freiherr von Hammerstein-Equord afgeschilderd als een 150 procents nazi " Zie ook pag 9 het dorp te voeren en iedereen de schande van zijn familie " te tonen Er ontstond een grote beroering in ' t dorp en er werd onmiddellijk de kinderbescherming gewaarschuwd De diefstallen die de jongens vier in getal gepleegd hebben variëren van winkeldiefstallen tot kleine in braken Hun grootste buit in één keer bedroeg 35 gulden Doordat de stroom van aangiften van deze kleine diefstallen in een bepaalde richting wees kon de politie einde lijk op het spoor van de leden van de jonge bende komen die na ar restatie prompt bekenden Kosigins eierdans E Sowjet-Unie is niet van plan zich op an dere dan diplomatieke wijze in het conflict tussen Israel en de Arabische staten te mengen Dat is de conclusie uit de eierdans die de wereld gisteren premier Kosigin heeft zien uitvoeren Want weliswaar doet de toon van de Russische lei der denken asm de sombere dagen van de koude oorlog en ook is voor ieder niet verblinde waarnemer dui delijk dat Kosigins aanwijzing van Israel als agressor volkomen onge rechtvaardigd is Maar aan de an dere kant kan het de Arabische toe hoorders niet zijn ontgaan dat Kosi gin het bestaan van Israel óds staat erkende over de Egyptische blok kade van de 3olf van Akaba geen woord heeft gezegd en zijn eis tot terugtrekking van de Israëlische strijdkrachten op geen enkele wijze vergezeld liet gaan van dreigemen ten Men zou kunnen zeggen de Sow - jet Unie wil dus geen oorlog — maar ze durft niet aan te dringen op vrede T OCH zat er voor de goede ver staander wel een haU woord in Kosigins redevoering dat zou kun nen wijzen in de richting van een oplossing van de crisis Hij zei na melijk zeer nadrukkelijk dat ieder volk het recht heeft een eigen on afhankelijke staat te stichten en dat het om die reden was dat zijn land in 1947 stemde voor de resolutie om twee staten te stichten in Palestina een Joodse en een Arabische Die Russische herinnering aan de plan nen van toen doet sterk denken aan de suggestie die nü van Israëlische zijde is gedaan met name door ge neraal Dayan tot stichting van een Arabische provincie in het veroverde deel van Jordanië Dat gebied komt voor een belangrijk deel overeen met wat in 1947 bestemd was voor de Arabische Palestijnse staat On der een onbeschoft gedrag — weg lopen uit de Assemblee als een te genstander aan het woord is — en onbeheerste woorden kan dus heel wel een Russische taktiek schuil gaan die erop gericht is het ver lies aan prestige voor Moskou zo veel mogelijk te beperken Als deze redenering juist is heeft de Sowjet Unie een zo onverzoen lijke en onrechtvaardigde motie in gediend teneinde die verworpen te krijgen De Arabieren zullen het idee hebben dat de Russen het toch heb ben geprobeerd — maar een werke lijke oplossing van het conflict zal er niet door worden geblokkeerd N ATUURLIJK is de Sowjet-Unie duidelijk meer bereid tot rege lingen ten nadele van Israel dan de V.S President Johnson heeft na melijk door het weergeven van het standpunt van zijn land nu veel van de onduidelijkheden die de afgelo pen weken over Washingtons opvat tingen lagen weggenomen De vijf beginselen van Amerikaanse poli tiek ten opzichte van het Nabije Oosten zijn én voor de Israeli's én voor de Arabieren uiteindelijk de beste manier om tot een vreedzame regeling te komen Daarom staat in deze punten voorop het recht van elk volk in dit gebied zijn eigen na tionale bestaan te leiden Het is de niet-erkenning door de Arabieren van dit recht welke nu al bijna twin tig jaar het Nabije Oosten tot een kruitvat maakt Dat de president daaraan onmiddellijk toevoegt de noodzaak van een regeling waarbij de vluchtelingen „ weer naar huis terugkeren of om andere geschikte plaatsen voor ze te vinden om te wonen en te werken " bewijst dat de Amerikanen ook de oorzaak on derkennen van de voortdurende agi tatie in het gebied Een agitatie die niet alleen tegen Israel is gericht maar die ook een voortdurende be dreiging is voor de sociale rust in de Arabische staten zelf H ET komt nu vooral aan op de redelijkheid en de vredelievend heid van de Arabische staten Ko ning Hoessein heeft met zijn pers conferentie van gisteren een be scheiden begin gemaalrt Maar het is de houding van de Egyptische president Nasser die voor de ver dere ontwikkelingen van doorslag gevende betekenis wordt ADVERTENTIE Bang ^ Ikedag ^ voor voor het instappen xA/aruan Primatour wagen ^^^^^^^ ziekte een fijne reis tabletten tegen reisziekte PRIMATOUR werltensnel èn langdurig 
DINSDAG SO JüNI 1967 Verkeerssituatie Ledig Erf wordt tijdelijk verbeterd Eenrichtingsverkeer Qansstraat en hrug over de Kromme Rijn Aan verwondingen overleden Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — In het St.-Antonii ziekenhuis is maandag aan 1 verwondingen overleden de ze jarige mevrouw A Sluijk-van Plas Prof Hugo de Vrieslaan 6 Zü was daar opgenomen met ondu meer een hersenschudding en ee snijwond boven haar linkeroog al gevolg van een ongeluk op zaterdaj 10 juni Mevrouw Sluijk reed zaterdag om ] streeks kwart voor negen op haat bromfiets over de Albrecht Thaet laan toen zij ten val kwam door ee » plotseling overstekende hond dit een kat achterna zat De politie verzoekt eventuele «^ tuigen van dit ongeluk zich te me ] den aan het hoofdbureau van poli tie Paardenveld ADVltK'rBNTIE Zekerheid mef een OLVEH perfecte groeipolis Jeugdige bromfietsdief na achtervolging gepakt len Zijn-kameraa d kende hü aleen bü zün voornaam Deze had overi gens in de verwarring kans gezien te ontvluchten Mulo-examens UTRECHT — Voor het mulo-diploma A zijn geslaagd M Wagensveld W Posthu mus G de Jager E Lutje Schlpholt J Stegeman J Supheert C Verkerk Y Dunnebier Driebergen P Farre Driebergen J Hoogen Stoevenbeld G Kattestaart J Kramer M Franchimnn X P FUpse x Doorn H Geraets xi Doorn N Hullmand x Doom M Ro seboom x Maarssen G v d Krans X Vreeswijk L de Vaal x Lexmond Y Bosman W van Dolderen Amors foort M M L den Brinker Zeist II van Beest Ophemert J Bonman Tiel H Eckelboom Tiel M C M Bres ser G A van Doorn De Meem A C A van Es De Meem G A van Wijk Tiel G Renslnk Zeist J C Visser Zeist T C Ysbrandy Soester berg A G Bloeming x Zeist A van de Beid x Zeist M W Cautier x G M Steenbrink A W Gijtenbeek C J Hol X y Dijkstra x De Bilt H J Verboom x Zeist H Lammers E Vernliout C de Marl F van Rossum A Broer JVI Hazewlndus J Jongeriu ' F Knies W Kousbroek R Kml P de Vries H Vunderlnk P Campagne Zeist N Nanlohy x Maarssen A Th de Keyzer Tiel M J Liewes M J Petersen L K Vogelezang x Tiel J A Dortmond x Zeist D de Bruijn X Zeist J G de Bmijn x Zeist J van As x Driebergen A Dolman X Maarssen D B Geurs x Maars sen J W M van ' t Hooft x Voor zover geen plaatsnaam is vermeld woont de geslaagde in Utrecht Een x achter de naam betekent dat de kan didaat ook geslaagd is voor het midden standsdlpoma UTRECHT — Voor het r.-k mulo examen zijn geslaagd L L Dijkman M J M Gademan Bunnik C G M de Haas Benschop A M W de Wit Benschop M W Kok IJsselstein C M de Paepe Woer den G H Vroeljensteijn Woerden I M A van Leeuwen Bodegraven H A van Amstel Jutphaas W J de Geus G T M van der Horst Woerden VV M G Vernooij Bunnik W van Woer sem P T G de Wilde H van Dijk A H T van Dongen en M A T M Hoogeveen allen Zeist F G van der Gun Hagestein H G G Huisman Cu lemborg M C H Jagers Culemborg B T M van der Linden Hagestein A I M Philippi Culemborg L M H Schoots Tiel G M Jagers Culemborg A C M van Berge Henegouwen Bo degraven A M E Bunnik Bodegra ven E J M L de Kruit Bodegraven;M C Melman Bodegraven C A T van Pels Bodegraven J M A van de Poll Bodegraven C A Pouw Bodegra ven J M P Haans Gorinchem G A M Vlaskamp M G de Wit A G W Kerkvliet Voor zover geen plaatsnaam Is vermeld wonen de geslaagden in Utrecht UTRECHT — Het jeugd-EHBO-diploma is toegekend aan René Noyens Henry de Goey Rik Koren Maarten Kleintjes Wim van Impelen Cor v Impelen Joris Nesselrooy Fons Deur Alex van Ame rongen Frans van de Kroelt Jos van Oostrum Tonnie van Straalen Jeroen Swaan Hans van Doren Jeroen van Eyck Albert Blek Tonnie van Eist Harry Heyermans Jos Moelands Hans van Oort Taco Hermans van de katho lieke verkenners in het district Utrecht Ikebanademonstratie UTRECHT — Maandag 26 juni wordt er in de Esplanadefoyer een Ikebanademonstratie gegeven door The Netherlands Ikebana Club met medewerking van de Japanse am bassade Ikebana is een vorm van Japans bloemschikken Als demonstratrices treden op me vrouw C Mihara en mejuffrouw K Itok De büeenkomst duurt van 14.30 tot 17 uur ADVERTENTIE BURGERLIJKE STAND van UTRECHT voor reisdeviezen knnt a bij ons terecht want uw Raiffeisenbank is niet alleen spaarbank wij doen alle bankzaken daarom kunnen wij u uw reisdeviezen leveren feis'cheques of vreemd geld zo begint uw buitetilandse reii bij ons RAIFFEISENBANK " UTRECHT " 10 Kanforen in de stöd Ufrecht spaarbank en alle bankzaken "^^¦ ï^ïW?lJfïW*:;S^SWV:W^¦R Van onze raadsverslaggever UTRECHT — De gemeenteraad zal donderdag 30 juni een voorstel van B en W behandelen om in de Gansstraat tussen het Ledig Erf en de Albatrosstraat éénrichtingsverkeer in te voeren Dit houdt verband met de gehele onbevredigende ver keerssituatie op het Ledig Erf en omgeving De Albatrosstraat zal in noordelijke richting worden doorgetrokken Door middel van een brug over de Kromme Rijn zal deze straat in verbinding worden gebracht met het aan de overzijde van het water ge legen stratennet De kosten van het totale plan worden ge raamd op ƒ 1,5 miljoen Het plan is gebaseerd op een wij ziging van het ontwerp voor het zuidelijk deel van de ringweg Voor dit deel van de ringweg is namelijk na uitvoerige bestudering en na in tensief overleg met en op aanwijzing van de verkeersdeskundige prof Schaechterle een betere oplossing gevonden die ook de instemming heeft van ir Kuiper Bij dit gewijzigde ontwerp wordt ADVBRTFNTIEJ het verkeer duidelijker en meer enkelvoudig gericht en zijn de ver keersknooppunten over het alge meen minder gecompliceerd Dit is ten dele bereikt door al het verkeer van de zuidwestelijke stadsdelen naar de zuidtcingent van de ring weg alsmede al het verkeer van de westtangent naar de zuidelijke en zuidoostelijke stadsdelen Tol - steeg Hoograven en Lunetten via de Vondellaan Baden Powellweg te leiden Voorts is in plaats van de twee korte verschillend gerichte viaductwegen die ift het aanvanke kelijke project boven de knooppun ten ten westen en ten zuiden van het Ledig Erf waren ontworpen één lang viaduct in het tracé van de ringweg opgenomen ten behoe ve van het doorgaande verkeer van de wesrtitangent naar de ziuiditan gent en de Rubenslaan Hierbij valt nog op te merken dat de voor de ringweg te maken overbrugging van de Vaartse Rijn volgens dit nieuwe project beperkter van omvang zal zijn en dat de over de Kromme Rijn te bouwen bruggen dichter bij elkaar komen te liggen In het nieu we ontwerp is ook de voor de zuid tangent van de ringweg onder de Oositerspoorbaan te bouwen tunnel opgenomen D^ie bruggen Van de drie over de Kromme Rijn te bouwen bruggen koint thans ADVEJRTENTIBJ <:(^^ CONSTANT voor de liefste hand Kies bij ons zo'n bizondere ring uit meeï dan 40 modellen goud of goud met briljanten IL ¦¦!- model Sabrina IS STEENWEG 54 UTRECHT Henri z v A M Grünholz eri M Hoeré Maartensdük Woonw kamp Nieuwe Wetering Johannes L G z V J L G Vink en A Boonstra Aphroditedreef 4 Frahciscus A R z V J Th G Severijn en A E Jansen v Eëclioudlaan 41 Antonio E geslnm kind Garcia-Navas Lo pez z V A Garcia-Navas Layos en MdV R Lopez y Buria Har üngstraat 8 bis Albert L z.v L de Jdngh en S van 3eel Koppe stokstraat 18 Godefridus H A ^ F A z V J F A van Dierendonck en M C v,an;,Nierop Uithoorn Pr Béatrixlaaii 16 Erica d V A J C StéehoUwer en S H Klaassens Éemstpaat 62 Johanna E d v - J van Sohalk én J Morren Kahonstraaf 31 t>is Mi randa J d V N M Ruis ën J C UTRECHT — Geboren Pie ter C z V R M Bóone en E M R Wentges Eisenhowerlaan 428 Jan z V J Willemsen en T G Postma V Marumstr 4 bis John ny z V G van der Kwast en E K Boers v Swindenstraat 75 bis Johannes C z v J L Hendriks en A P W J van Hoorn Bergstraat ¦ 42 Niekolaas J E E F z v N ^ an Es en J van den Ham Le pdlaarstr 37 bis Johannes M z v J ' A C Waaüers en K A Mékes Vreesvrijk Dr Buurmanstraat 10 Vincent R M z v A Edelbroek en G M - van Soest M H Trompstr 7 Maarten V z v G J van Holland en B Bagqhus Adm van Gentstr 65 bis Peter z v H Th Schouten en G A van Ravenswaaü Elbedreef 2 Johannes A z v A.J Bax en G de Bruin A dé Grote laan 44 Paul Robért-Jan z v R A Toornend en C T E Drupsteen Uithoorn A v Schendelstraa't 10 V — in afwachting van de aanleg van het zuidelijk deel va:i de ringweg — de meest oostelijk geprojecteerde brug voor uiitvoetring in aanimerking Deze brug is opgenomen in het plan voor een voorlopige verbetering van de verkeerssituatie voor het Ledig Erf en omgeving De brug zal in af wüfcing van haar uileindelijike be stemmiing voorhands wofden ge bruikt voor tweerichtingsverkeer én zal de Albatrosstraat en Gansstraat met de Marslaan Maanstraat Ab stederdük en Tolsteegsingel verbin - den Voorts omvat het plan A Het wijzigen van het Ledig Erfen de aansluiting Bleekstraat Ca-tharijnesingel B Het aanbrengen van verkeers lichteninstallaties op en nabij hetLedig Erf bij de kruising Gans straat-Albatrosstraat bij de aanslui tingen van de noordwestelijke brug afrit aan de Abstederdijk en van deAbstederdijk aan de Tolsteegsdngel,bü de kruising van de Pelikaan - straat Albatrosstraat en bü de aan sluiting Baden Powellweg Brlljant-laan C Het invoeren van eenrichtings verkeer op het Ledig Erf in deGansstraat tussen het Ledig Erf ende Albatrosstraat op het gedeeltevan de Abstederdijk tussen de Tol steegsingel en de Notebomenlaan inde Maanstraat en op de afrit vande te bouwen brug naar de - Maan straat op de Krommerijnbrüg metaansluiting aan het Ledig Erf en ophet gedeelte van de Oosterkade tus sen het Ledig Erf en de Wulpstraat Bij het ontwerpen van het plan tot de aanleg van de wegen naar en van de onderhavige brug is men er van uitgegaan dat de thans te reali seren oplossing in feite grotendeels van tijdelijke aard is De indeling van de op de brug aansluitende op ritten zal gelijk zijn aan die van de brug De Abstederdijk voorzover gelegen langs de Kromme Rijn de Gansstraat bij dé aansluiting op de brugoprit ên het noordelijke deel van de Albatrosstraat zullen een profiel - Storing installatie verkeerslichten St.-Jacobsstraat Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — Maandagavond heb ben de verkeerslichten in de Sint Jacobsstraat-hoek Bemuurde Weerd van half twaalf tot twaalf uur op rood gestaan Bij het uitschakelen van de lichten om half twaalf ont stond er een storing in de installa tie waardoor de lichten niet uitgin gen Een politieagent regelde het niet drukke verkeer tot er om twaalf uur een monteur van het Gevu arriveerde Alvorens de sto ring té verhelpen schakelde hij het oranje knipperlicht in Mens Notebomenlaan 97 Annecar lien d v A v Knapen en I Tel lers Patmosdreef 124 Jolanda d V B Steen en T D Rufting Zand hofsestraat 66 Jolanda J H d v H Ockeloen en F v der Stel Tel derslaan 76 Berendina L A d v J H A Dambrink en B J L de Kort Ooesestraaf 4 Gerdina M d V G v.,Bobrai en G M Vprbeek Boisotstraat 36 Nancy d v J L A Bruschke.en C y 4en Broek v Vollenhoyenlaai 284 Annemaeké d V J i^orevaar en Ó A v Nimwe gén Neckardreef 16,4 Emma d v W WiJdemah en C H J dé Muhcli i:o?sélaan 59 Miranda d v,,G Tollenaar ep H W v Bern^veld Wük bü Duurstede Pepej-straat 39 Délphijne d v J Rietveld ^ n M L D C JBechmann F Hendr^festr 144 Aiitonia M d v B L Vérbon wijziging ondergaan Dit geldt even eens voor l)et verlengde van de Marslaan en ]!> Iaanstraat De Kerk steeg zal van '- üe Gansstraat af wor den afgesloteh derhalve zullen de langs de Kromme Rijn gelegen per celen en de Kerksteeg slechts bereik baar zijn via de Krommerijnbrüg Tengevolge van deze maatregelen zal de iangs de Kromme Rijn ge legen straat van die naam in twee richtingen moeten worden bereden Het is derhalve noodzakelijk dat deze straat een nieuw profiel krijgt en het Verloop van het water tus sen het Ledig Erf en de spoorbrug in de oosterspoorbaan een wijzi ging ondergaat De vorenomischreven maatregelen zuilen 2 » schrijven B en W de raad © r ongeJtwijQed toe ledden dait het verkeer ter plaatse gedurende een aantal jaren op redelijke wijze verwerkt kan worden Hierbij dient te worden aanvaard dat het ver keer van de Cathaxijnesingel en Wes " terkade naar de Tolsteegsdngel en via de ToMeegbrug naar de binnenstad — met uitzondering van het wielrij dersverkeer — een omweg via de Gansstraat en de over de Kromme Rijn te bouwen brug moet maken Voor het verkeer van de zuidwes telijke stadsdelen naar het Ledig Erf en de noordoostelijke stadsde len zal eveneens met uitzondering van het wielrijdersverkeer de route via de Baden Powellweg en de Al batrosstraat worden aangewezen Voor het stedelijk openbaar ver voer betekent dit plan dat de lij nen 8 en 11 in de omgeving van het Ledig Erf een andere route zullen moeten volgen De hieruitvoort vloeiende omweg voor lijn 11 acht de directeur van het gemeentelijk vervoerbedrijf aanvaardbaar gezien het grote voordeel van de te ver wachten verbetering van de verkeer afwikkeling ter plaatse Ook ten aanzien van het interlo kaal openbaar vervoer dat ge bruik maakt van het Ledig Erf zal een dergelijke maatregel genomen moeten worden De voorzieningen op het Ledig Erf zullen in hoofdzaak eerst kun nen worden getroffen nadat de brug over de Kromme Rijn en de aan sluitende wegvakken zijn voltooid en de nodige verkeersomleggingen in gebruik genomen zgn TV'camera De kosten van het aanbrengen van verkeerslichten op de vorenver melde kruispunten zijn nog niet be groot De middelen hiervoor zijn be schikbaar op de kapitaaldienst van de begroting van de politie Er wordt gedacht aan de mogelijk heid tot aanschaffing van een tele visiecamera ca waardoor het mo gelijk zal ziJn vanuit de centrale op het hoofdbureau van politie de ver keeifslichiten-jinstaKatie bij de aan sluiting Catfiarijnesingel-Bleekstraat in — respectievelük uit te schake len tijdens en na afloop van hét ope nen van de Vaartserijnbrug ten dien ste van het scheepvaartverkeer en J J Glissenaar Aquamarünlaan 11 Michèle T d v P Wattel en P B Dorrepaal Stadhouderslaan 30 Natalie S d v C M Oomen en L T Fonville v H Goedhart laan 113 Charlotte-Marie d v P J A v Kampen en P A Schelf hout Houten Beusichemseweg 62 Barbara C d v A Mouton en J M V de Lustgraaf Koningsweg 25 Gehuwd Th E van der Wal en C E Knoop Dubbeldam Mèi doornlaan 6 Overleden Michael Eugster gehj m J Alsmeüe ^ 82 j Eük manlaan 72 Aptonius J Eglem geh m R $ 1 van der Laan 68 j Maarssèn Wilhelminaweg 6 Fran gois R Bouwmans geh m H P Verkerk 78 j J.de Meesterstr 8 Eerde Bouius wéd v F Land 60 jr L v...Chartroise 20 Johannes D W H de Leers wed v B M v GOUD VOOR WERKSPOOR DE B vanmorgen reikte mr G A W C baron van Hemert tot Dinshof als burgemeester van Maarn in motel Maarsbergen de eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau in goud uit aan de heer J den Dunnen rechts die veertig jaar is ver bonden aan Werkspoor Utrecht De heer Den Dunnen is vervol gens behuldigd door de directie van Werkspoor waar hij chef van de afdeling doelmatigheid en produktiviteit is In het maat schappelijk leven verwierf hij voor de tweede wereldorólog bekendheid door zijn werk in de vakbeweging en de Arbeiders Jeugd Centrale Na de oorlog is hij enige jaren secretaris van de beambtenkern bij Werkspoor ge weest Thans maakt hij deel uit van de ondernemingsraad Ver der is hij in Maarn als vertegen woordiger van de P.v.d.A lid van de gemeenteraad Scholieren naar natuurreservaat UTRECHT — Een groep van 42 leerlingen van de eerste algemene technische school vertrok maandag naar het natuurreservaat De Wie den in noordwestelijk Overijssel On der leiding van drie leraren nemen zü een week lang deel aan een na tuurbes chermaegs kamp dat in samen werking met het Instituut voor na tuurbeschermingseducatie is georga niseerd Tüdens deze werkweek wordt geholpen het gebied voor re creatie toegankelük te maken VANDAAG KON dankzij de gif ten en het zilverpapier die iede re dag bij het Utrechtsch Nieuws blad binnenstromen de IJfiste invalidewagen uitgereikt worden De gelukkige was de heer C van Leeuwen vader van drie zoons wonende aan de Wolgadreef 11 in Utrecht De heer Van Leeuwen is 36 jaar en sinds 1958 invalide Hij wordt tijdelijk verpleegd op de afdeling neurologie van het Academisch Ziekenhuis 8AZUJ Hier van links naar rechts zus ter I van Volgers mevr S van Leeuwen-van Draanen en zuster W van Drimmelen In de wagen de heer O van Leeuwen Zahumensky 86 j Mendelssohn straat 66 Jan van de Baan wèd V C F V Oort 74 j Aalberse straat 1 a Arie Muilwük wed v N E V Ober 74 j W A Vulto straat 137 Petrus van der Werff geh m B Danser 78 j Prof Pul lelaan 27 Astrid Jansen 10 weken IJssel steinlaan 19 I Maria C J de Lief ^ de geh m C A Berg 46 j Zeist Bergweg 176 Alida van Zeist geh m A de Groot 71 j Lynden v Sandenburghlaan 7 Katharina C A M Vizee 3 dagen Vreeswyk Julianaweg 33 Johanna M - van Elk geh m R W Verweij 47 j Kievitdwarsstraat 50 bis Huberta E de Wolff ongeh 78 j Doorn Kortenburglaan 28 Anna Schwit ters wed v G S J v Rapis 79 j Fpckema Andrealaan lO AlidA van der Plas geh m D G Sluijk 60 j Prof H de Vrieslaan 61 Bij vluchtpoging door ruit gevallen Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — Omstreeks het mid daguur heeft een Utrechtse politie agent maandag na een korte ach tervolging een jeugdige bromfiets dief aangehouden De agent zag twee jongens met een bromfiets op het Vredenburg lopen Hij infor meerde van wie de brommer was De oudste jongen een veertien,jarige Utrechtse scholier vertelde dat de bromfiets van zijn broer was en dat hij er die ochtend mee van huis was gekomen De agent zag echter dat de brommer niet rijklaar was en hij vroeg de scholier mee te gaan naar het politiebureau Bü het Jaarbeursrestaurant gooi de jongen de bromfiets tegen de afrastering en vIuehtte.De agent zet te een achtervolging die via het Vre denburg naar de ingang van de Ga leries Modernes aan de Oude Gracht leidde Daar wilde de jongen naar binnen rennen maar hü bemerkte niet dat de glazen deur dicht was Hü botste tegen de ruit en viel met het gebroken glas naar binnen De agent hield hem toen aan De glas schade aan de ruit is ƒ 488 De jongen die overigens niet ge wond was verklaarde op het hoofd bureau dait Mj de brommer even te voren op het Vredenburg had gesto - Zonierrondritten van Gevu gaan 3 juli beginnen Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Maandag 3 juli be ginnen de jaarlükse zomerrondrit ten weer van het 3evu gemeente Ujk energie en vervoersbedrijf Utrecht Mede in verband met de stadsuitbreiding heeft het Gevu een nieuwe route vastgesteld Hulpvaardige blussers hadden brand gesticht Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — Maandagavond om kwart pver acht is brand ontstaan in beide bermen van de afrit van rijksweg 18 Utrecht-Arnhem na bij de Europalaan Het verkeer on dervond grote hinder van de enorme rookontwikkeling Twee politieagenten blusten de brand hierbü geholpen door twee lifters een zeventienjarige scho Mer uit Voorburg en een 16-jartge scholier udit Den Haag Na het blussingswerk vertelden enkele omstanders dat de behulp zame lifters de brand zelf aange stoken hadden De scholieren zün daarop meegenomen naar het hoofdbureau van politie Na verhoor konden zü naar huis terugkeren UTBECHTSCH ^ r^^r M^jTKECmSCH NIEUWS VRIJ Mü VANBO Door prof dr ir 1 Beusekom D E minister van Vol en Ruimtelüke oi een aantal maatregel die op 1 juli 1967 zull een verder vrij maken zullen inluiden of zoals het onlangs zelf heeft voorbereiding tietekene rugkeer tot normale \ Reeds in de regerir van het huidige kabine kondigd dat de woning zulke zware lasten op financiën legt verminc den als blükt dat de sector voldoende comj bieden Hiermede gaat minis beginnen Wü achten het een g ste van deze bewinds duidelük uitspreekt da regelingen de wensen binet — i.e uitbreiding ticuliere bouw in de go < toren opdat de woning worden verminderd - staan Door de aard v dieregelingen en het grondprijzen — aldus d is de concurrentie tus sectoren nogal zwaar g daar dat hard gewerl een zodanige wijziging dingen voor te bereider ticuliere bouw reële 1 om in de goedkope secl reren U IT de verschillend die de minister r den heeft gegeven kui enkele punten aantipp geven van een anderi En dait is uitermaifce be Noodzakelük is een heid op de bouwmarkt van de woningixjuw D lükheid zal moeten vs breid En verder de overt nis met de huizenbouw dig mogelük te worden De overheid dient zich tot dat wat door and « worden gedaan Zü hi meer werk dan zü ai Natuurlük weet ook < zeer wel dat de ixiuw wetwoningen altijd nodi Men moet echter niet ¦ deze woningen bedoeld aanvullende mogelükhe alleen zü moeten profil werkelük nodig hebbei Maar wat verstaat de onder nodig " Klaarl het hier om mensen van een particuliere kunnen betalen Wat gezin kan betalen hang af van het deel van 1 da/t als huurquote redel acht Over het exacte pei de minister zich niet geval echter zal het h ten zün dan nu het gev len een „ flinke portie " komen voor huur over ben maar die verhogi delük moeten plaats hi 20 dat de samenlevins Hjks merkt " Allemaal akkoord dels zal ' t nog wel ever dat de normale verhou naar de minister str zullen zün En tot zol concurrentie voor de bouw moeilük N OG een uitspraak \ ter „ Met name ten zullen moeten pre culieren te interesseren van eenvoudige dus woningen We moeten particulieren zo aanti geUjk zien te maken " „ We zoeken naar mie delige verschillen voor re bouw weg te nemer stellen daartoe zullen o in september bü de tafel gelegd kunnen \ E R is voor ons dus om een enkele sug ] De grote moeilükheic ticuliere bouw ligt nie capaciteit of in de i maar in de f i n a n i De extreem hoge r vorige jaar is wel enigi maar de kapitaalvoorz moeilük en de rente ¦ bü de 4 procent van d bouw — nog zeer hoo Het zou daarom de in overleg met de kap kende lichamen i.e c banken en de institul gers na te gaan wat € kunnen worden om hi ring te brengen Indien het nog niet zouden wü daarom willen doen dat de mii opent met de verenigi teuren van hypoitheekbi vertegenwoordigers vaa nele beleggers over he zou kunnen worden on ring van de particulier vorderen Wü denken hierbü i heden als een bepaalde het rük of een bescl IxJtheek tegen de wo Wellicht zün er andere die toegepast zouden den wanneer particu gen tieneden een bep of een bepaalde hut bouwen ADVEBTEN 
DINSDAO 80 JUNI 198Ï UURLOON VOOR ISRAEL Vakbonden willen af van eenzijdige actie Alleen NVV aéiUr ^ tiéiüng V d Arbeid Minister Udink prijst Indonesisch beleid Niet goedil Geld terug ^^ SJALOOM BETAALT EXTRA BELASTÏNQ DTRECHTSCH MIEtTWSB i ^ m verwondingen overleden 1 een onzer verslaggeefsters RECHT - > In - het St.-Antonius ihuis is maandag aan haai mdineren overleden de zesti » I mevrouw A Sluijk-van ik Prof Hugo de Vrieslaan 61 IS daar opgenomen met onde een hersenschudding en een md boven haar linkeroog als f van een ongeluk op zaterdag TOUW Sluijk reed zaterdag om s kwart voor negen op haat iets over de Albreeht Thaer oen zij ten val kwam door een ing overstekende hond die it achterna zat Mlitie verzoekt eventuele ge van dit ongeluk zich te mei m het hoofdbureau van poli lardenveld If ' ecte groeipoijs ifietsdief ig gepakt i-kameraa d kende hij alleen voornaam Deze had overi de verwarring kans gezien te iten lo-examens DHT — Voor het muIo-dlploma A agd M Wagensveld W Posthu de Jager E Lutje Schipholt nan J Supheert C Verkerk lebier Driebergen P Farre m J Hoogen Stoevenbeld ' Ö rt J Kramer M Franchimon llpse X Doorn H Geraets x Hullmand x Doom M Ro < Maarssen G v d Krans wijk L de Vaal x Lexmond an W van Dolderen Amers M L den Brinker Zeist M t Ophemert J Bouman Tiel ' boom Tiel M C M Bres A van Doom De Meem A n Es De Meem G A vaii 1 G Rensink Zeist J C eist T C Ysbrandy Soesteri G Bloeming x Zeist A van X Zeist M W Cautier x lenbrink A W Gijtenbeek C Y Dijkstra x De Bilt H m X Zeist H Lammers E C de Marl F van Rossum M Hazewindus J Jongerius W Kousbroek R Krul P H Vunderlnk P Campagne ' Nanloliy x Maarssen A Tli Tiel M J Llewes M J L K Vogelezang x Tiel ' tmond X Zeist D de Bruijn J G de Bruijn x Zeist X Driebergen A Dolman sen D B Geurs x Maars - M van ' t Hooft x geen plaatsnaam is vermeld geslaagde In Utrecht Een x naam betekent dat de kan geslaagd Is voor het midden ma IT — Voor het r.-k mulo n geslaagd ijtanan M J M Gademan G M de Haas Benschop de Wit Benschop M W stem C M de Paepe Woer Vroeijensteijn Woerden I Leeuwen Bodegraven H A 1 Jutphaas VC J de Geus van der Horst Woerden - W nooij Bunnik W van Woer G de Wilde H van Dijk ¦ an Dongen en M A T M allen Zeist F G van der tein H G G Huisman Cu I C H Jagers Culemborg van der Linden Hagestein nlippi Culemborg L M H 4 G M Jagers Culemborg / an Berge Henegouwen Bo A M E Bunnik Bodegra M L de Kruil Bodegraven nan Bodegraven CAT todegraven J M A van de raven C A Pouw Bodegra P Haans Gorlnchem G A ip M G de Wit A G M geen plaatsnaam is vermeld slaagden in Utrecht ' — Het jeugd-EHBO-diploma 1 aan René Noyens Henry k Koren Maarten Kleintjes ipelen Cor v Impelen Joris Fons Deur Alex van Ame ns van de Kroelt Jos van innie van Straalen Jeroen s van Doren Jeroen van t Biek Tonnie van Eist • mans Jos Moelands Hans ico Hermans van de katho lers in het district Utrecht lademonstratie r — Maandag 26 juni 1 de Esplanadefoyer een lonstratie gegeven door lands Ikebana Club met ig van de Japanse am ebana is een vorm van mschikken istratrices treden op me ihara en mejuffrouw K « nkomst duurt van 14.30 ns terecht irbank wij doen deviezen leveren tenlandse reis by NBANK ht bankzaken ••••••••••• CIBECHXSCH NIEUWSBLAD VRIJ MAKEN VAN BOUW Door prof dr ir H G van Beusekom D E minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening heeft een aantal maatregelen genomen die op 1 juli 1967 zullen ingaan en een verder vrij maken var de bouw zuUen inluiden of zoals de minister het onlangs zelf heeft genoemd ' n voorbereiding betekenen van de te ruglekend geraaakt dat zy een lening van vijf tien miljoen dollar zullen verstrek ken om Indonesië te helpen by de financiering van importen van ma chines reserve onderdelen en grond stoffen uit de VS Gulf-vordering op Zwolsman voor rechter Van onze correspondent DEN HAAG — Namens de NV Gulf te Rotterdam is vandaag bij de Haag se rechtbank een vordering ingediend in het civiele proces dat deze olie maatschappij aanhangig heeft ge maakt tegen de heer B Zwolsman De NV Gulf eist dait de heer Zwols man zijn financiële verplichtingen na komt die voortvloeien uit dienst per soonlijke geramtsteUing inzake een handelsovereenkomst tussen de NV Gulf en een dochterondemeining van de NV Zwolsman Het zou gaan om een bedrag van enige tonnen Een eerder door de NV Guit gelegd beslag op persoonlijke bezittingen van de heer Zwolsman is inmiddels biJ uitspraak in kort geding door de president van de Haagse rechtbank weer opgeheven Naar wordt verwacht zal namens de heer Zwolsman in september op de eii van Gulf schriftelük worden ge antwoord Pas later zal eventueel een datum voor pleidooien worden vast gesteld Moord ontdekt na acht weken DORDRECHT — De politie te Dordrecht heeft een 35 jarige man gearresteerd die heeft bekend zijn moeder de 68-jarige weduwe D W H Muijs-Koman acht weken ge leden om het leven te hebben gebracht Eerst gisteren werd haar lyk in een klein huisje aan de Nieuwkerkstraat in Dor drecht gevonden Een arbeider die achter het huisje aan het werk was en onraad ver moedde waarschuwde de politie die de deur forceerde en in de woonkamer de vrouw met ingesla gen schedel vond De gedragingen van de zoon had den al enige tijd de bevreemding van de buurtbewoners opgewekt maar de gewaarschuwde politie zag echter in het gedrag van de man geen aanleiding tot het instellen van een onderzoek De zoon heeft bekend „ Griekenland vrij " van F van Hasselt Van onze correspondent AMSTERDAM — Bij de Uitgeverij Polak en Van Sennep in Amster dam is gisteren een gelegenheids paperback ' Griekenland Vrij ' ver schenen Het boek is samengesteld en voor het grootste deel geschre ven door onze na de staatsgreep In Griekenland uitgewezen correspon dent drs F G van Hasselt Ook het comité Vrij Griekenland is bij de samenstelling ervan betrokken ge weest ' Griekenland Vrij ' door dr J A H J S Bruins-Slot van een voor woord voorzien geeft Nederlandse vertalingen van Griekse gedichten en een schets van de manier waarop het is Griekenland met de demo cratie is misgegaan Behalve de heer Van Hasselt werkten aan ' Griekenland Vrij ' mee drs J G P Best en onze tv criti-cus-kronlekschrijver Nico Scheep maker De voorzitter van het comité Vrij Griekenland prof P J G Kap teijn schreef een Ten Geleide 
DINSDAG 20 JUNI 1967 UTBBCHTSCH NIEUWSBLAD ^ jtBECHTSCHMEUWSB NA EXPLOSIE KRUITSCHIP IN UTRECHTSE KERNHAVEN Nog 13 gewonden in ziekenhuizen BIJ HET CLUBHUIS Utrecht zuid Margaretha aan het Maas plein zijn maandag wedstrijden begonnen voor de jeugd Een van de programma OTiderdelen fiets - vaardigheidswedstrijden trok grote belangstelling De 8-jarige Henny van Reenen in actie onder het toeziend oog van de jury Studie over jicht nierlijden en hypertensie in een familie Promotie van Bij pathologisch-anatomiseh on derzoelï mogelijk door percutane nierbiopsieën en door een obductie bleek dat men te maken had met een niet eerder beschreven erfelijk nierlijden dat gekenmerkt wordt door vroegtijdige glomerulosclerose en door verdikking van de pericap sulaire en peritubulaüre basale membranen hetgeen waarschijnlijk secundair aanleiding gaf tot jicht en hypertensle De ervaringen met urinezuur uitdrijvende medicamen ten die bij leden van deze familie werden opgedaan steunden deze opvatting De overerving bleek te berusten op een autosomaal domi nant gen Het proefschrift bevat voorts een uitvoerig literatuurover zicht van mededelingen over jicht en nierlijden vanaf de vroegste tij den tot op heden Het proefschrift kwam medo tot stand onder leiding van dr E J Dorhout Mees W » V Goor UTRECHT — Aan de rijksuniver siteit promoveerde vanmiddag de heer W van Goor geboren te Amersfoort en wonende te Heem stede Franz Schubertlaan 11 tot doctor in de geneeskunde op het proefschrift getiteld Een studie over jicht nierlijden en hypertensle in één familie Promotor was prof dr L A Hulst gewoon hoogleraar in de in wendige geneeskunde en de prope deutische kliniek In het proefschrift is een onder zoek beschreven van een Neder landse famUie waarin jicht nier lijden en hoge bloeddruk frequent werden aangetroffen terwijl boven dien deze afvsTJ | 3S5.jss-s ''> ¦ kingen vaak ge " * ' ' lijktijdig voor kwamen Hoewel reeds eeuwen lang bekend is dat er een rela tie bestaat tussen het voorkomen van deze drie ziekten is het nog steeds niet duidelijk welke de causale sa menhang is Meestal wordt aangenomen dat een stofwisse lingsstoornis van het urinezuur een afbraakprodukt van de bouwstoffen van de celkern hierbij primair is In de beschreven familie waarvan 5 generaties met totaal 101 perso nen in het onderzoek werden be trokken leken nierzlekte en hoge bloeddruk een overheersende rol te spelen ^¦ AGENÖA ^ UTRECHT DINSDAG ' T GOYLAAN 19.30 uur Vlaggenparade Vierdaagse KNB v LO start speel tuin Prinses Margrietstraat en Duur stedeiaan 18.30 uur Jeugd en 18.45 senioren MAASPLEBSr Clubhuis Utrecht-Zuid 19 uur Vijlkamp volksspelen ACADEMISCH ZIEKENHUIS 19.30 uur Bij goed weer tiiinfeest voor de patiën ten met Artiestenpalet MICHAELSKAPEL bij Domtoren 20.15 uur Pools Laboratorium Tlieater SCHOUWBURG Geen voorstelling WIJKGEBOUW Eykmanlaan 431 19.30 uur Clubavond schaak - en damclub Tuindorp BOGERMANHUIS Van Asch van Wticks kade 19.30 uur Clubavond Utr Chr BOGERMANHUIS Van Asch van Wijcks kade 19.30 uur Contactavond Alg Ned Invalidenbond WOENSDAG PROVINCIEHUIS 10 uur Zitting Pro vinciale Staten AULA UTRECHTS CONSERVATORIUM 20 uur Einduitvoering leerlingen ka mermuziekavond DOMKERK 20.16 uur Orgelconcert Stof fel van Viegen AVONDVtERDAAGE Marcuscentrum Duurstedelaan en speeltuin Pr Mar grietstraat 18.30 en 19 uur Start SMARAGDPLEIN 19.30 uur Vertrek Muziekkorps Electra voor muzikale groet aan langdurige zieken wUkweek Hoogravens Belang JANSKERK 17.45 uur Universitaire ka peldienst MARNIXLAAN Domplein 19.30 uur Ds A Vroegindewey van Veenendaal VEILINGSTRAAT 4 20.15 uur Open bare gespreksavond Baha'i Wereldge loof STUDIOKELDER Oude Gracht 156 20.30 uur Cabaret Joris Schiks met gast artiesten ADVERTENTIE KENNISGEVINGEN gedurende 30 dagen voor een leder ter gemeentesecretarie kamer 6 ter inzage Dit besluit is in afschrift gezon den aan de Gedeputeerde Staten van Utrecht de Hoofdingenieur Di-rekteur van de Rijkswaterstaat alsmede aan de Koninklijke Neder landsche Toeristenbond A.N.W.B de Koninklijke Nederlandsche Auto moblieclub en de de Koninllijke Ne derlandsche Motorrijders vereniging MANNEN van de schooUechni sche dienst snijden het op de wal geworpen achterschip in stukken.y PARKEERTERREIN A y OSTADELAAN UTRECHT — Tegen het bestem mingsplan parkeerterrein nabij de Adriaen van Ostadelaan zyn op liet stadhuis veertien bezwaarschriften binnengekomen van verschillende aard In een voorstel aan de ge meenteraad waarin op de bezwaren nader wordt ingegaan stellen B en W de raad voor deze bezwaar schriften ongegrond te verklaren In een toelichting op het bestem mingsplan zeggen B en W dat de ontworpen parlteergelegenheid een noodzalcelijlc complement is van de oostelijke invalsweg Zodra tot het aanleggen daarvan wordt overge gaan zal het niet meer mogelijk zijn om op de Rembrandtkade te par keren Vooral voor de bezoeker van de r.-k kerk op de hoek van de Adriaen van Ostadelaan en de Rembrandtkade is parkeerruimte onontbeerlijk zo schrijven B en W Deze parkeergelegenheid voor 46 auto's zal aan de oostzijde toegan kelijk zijn van de Boomstraat af en aan de westzijde van de Burge meester Fockema Andreaelaan af Aangezien het uitrijden uit de Boomstraat op de kruising met de Adriaen van Ostadelaan niet zal kunnen worden toegestaan omdat het aantal verkeersbewegingen we gens ruimtegebrek beperkt zal moeten worden heeft de rijweg van het parkeerterrein bovendien nog een functie in de circulatie van het wijkverkeer UTRECHT — Aan liet hoofdbu reau van politie Paardenveld 1 zijn de volgende gevonden goederen aangegeven Goudkleurig dameshorloge met zwart bandje medaille avondvier daagse lange ladder plm 15 meter slang beige bruine weekendtas le dig paspoort t.n.v E v d Heili genberg witte en zwarte kinder schoen aktetas inh studieboek jack t.n.v F Terpstra Zilveren bedelarmband chroom he renhorloge met zwarte band 2 ka zen 2 kleurenfilms witte motor helm gev plm 2-6 zwarte hand doek en gestreepte zwembroek doos joh damcshoed en ^ jaal taibaks pöp wit ballets cèoentje tas inh schriften tas met fles en gereed schap en tas t.n.v H J Bosch bromfietsplaatjes no GGV-090 HNB 435 HRD-895 en PDW-975 bril Los geld ƒ 10 Goudkleurig dameshorloge met zwart gevlochten bandje en han gertje gev plm 2 maanden terug chroom herenhorloge met zwart ge vlochten band lange gele jas bril 1 glas afgeschermd paar bruine herenjglacés blauwe partefeuUle zwemgoed transistorradio in etui blauw kindertasje meetlint gev plm 10 4 zwarte rozenkrans rol tekeningen blauw jackje geruite tas en netje inh sportgoed da mesbril Gouden armbande met hanger t.n Netty gevonden ong februari gou den ring PGPB en ring zonder steengouden Hugenotenkruisje chroomherenhorloge met zwarte band pas ser witte baddoek met sleutel doos met pakken zeeppoeder autowielmet band geruite fietstas inhouden de 2 geluidsbandjes en gereed schap rol zwachtel tabakszak;blauwe trui geruite damestas paarblauwe damesglacé's wieldop Simca bruinbeige geruite jas zwart jasje en jack bromfietsplaat jes No QRQ-354 en BTS-503 los geld ƒ 10 en ƒ 5 Tas inh ƒ 4 — en rozenkrans briletui inh ƒ 35 portemonnee inh plm ƒ 71 Het bureau is geopend op werk dagen van 13 tot 16 uur behalve des zaterdags Inlichtingen per telefoon worden niet verstrekt Inbraak kantoor boekhandel Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — Bij een inbraak in het kantoor van de boekhandel H Stam N.V Westerkade 33 is een bedrag van ongeveer ƒ 500 ont vreemd Maandag is daarvan bü de politie aangifte gedaan De inbre kers zijn binnengekomen door het openwrikken van een zolderraam pje Uit twee geldkistjes en een geldlade die in een kantoortje op de vloer stonden is het geld gesto len Van een onzer verslaggevers UTRECHT — In het Dr A Ma thysen ziekenhuis worden nog 11 burgers en een militair verpleegd die vorige week maandag gewond raakten bü de explosie van het mu nitieschip in de Kemhaven Hun toestand is goed evenals die van een dertiende gewonde die in de chirur gische afdeling van het academisch ziekenhuis ligt Maandag is het derde transport met gevonden munitie uit het ge explodeerde schip naar de Leusder heide gebracht en vernietigd Mili tairen van het genie-opleidingscen trum in Vught zoeken met mijnde tectors het terrein rond de Utrechtse haven af Het is een tijdrovend werk dat nog zeker enkele dagen in beslag zal nemen De militairen hebben de ' opdracht gekregen hun arbeid zo grondig mogelijk te doen Hoe lang het karwei duurt is bijzaak Het zoeken is naar projectielen die de grond ingeslagen zijn De grana ten die op de grond zijn blijven lig - Promotie van G R Prager UTRECHT — Aan de röksuniver siteit promoveerde de heer G R Prager geboren te Modjokerto In donesia en wonende te Deventer Zwolseweg 89 tot doctor in de ge neeskunde op het proefschrift geti teld De simulator een hulpmiddel voor geometrische bepalingen in de radiotherapie Promotor was Prof dr R H de Waard oud-gewoon hoogleraar in de stralenbehandeling De strcilenbehandeling van om schreven afwijkingen moet dikwijls in een reeks van enige tientallen zittingen worden uitgevoerd Daar bij moeten telkens dezelfde stralen bundels worden gebruikt en om dan een afwijking steeds goed te treffen is het gewenst vóór het be gin van een stralenbehandeling de plaats de richting en de grootte van de bundels zo vast te leggen dat ze gemakkelijk nauwkeurig kun nen worden gereproduceerd Men heeft voor dit doel éH tijdens de oorlog enige eenvoudige hulpmid delen ontwikkeld maar in de prak tijk blijken deze dikwijls niet te voldoen De laatste jaren gebruikt men daarom in een aantal grotere insti tuten in plaats daarvan zgn simula toren d.w.z installati'-s waarin de bij de behandeling té gebruiken bundels van doordringende stralen zo getrouw mogelijk met minder doordringende röntgenstralen kun nennen worden nagebootst Doordat het te behandelen gebied met deze stralen kan worden afgebeeld is ' t dan mogelijk de gunstige bundels te kiezen en ervoor te zoirgen dart deze bij de behandeling steeds weer kun nen worden gereproduceerd De bewegingsmogelijkheden van stralenbron en patiënt zijn bij ver schillende simulatoren verschillend De heer Prager heeft in zijn proef schrift de voor - en nadelen van ver schillende systemen tegen elkaar af gewogen en tot besluit geeft hij een gedetailleerde beschrijving van bouw en gebruik van éen door hem zelf ontworpen simulator die ge plaatst is In het Radiotherapeutisch Instituut te Deventer MóÉéöpm UTRECHT — VoorsteUlngeD dagelijks U:30 18.45 en 21 uur CAMERA telef 177U8 Sla nüolt een vrouw zelfs niet met een bloem IS Ir CITY telèf 143S4 Triple Cross dage lijks 14.30 18.45 en 21.16 uur 18 Jr FILMAC telet 1317 » Spurt op Hawaï het graf van Tutankhamon 2 teken mms nieuws " dagelijks 10-18.30 uur PAL.ACE telef I317S Een maagd voor de prins 18 Jr Dagelijks 18.45 en 21 u 01-XlVlPlA telet 42602 dagelijks 18.45 en 21 uur woensdag ook 14.30 uur maandag t.m woensdag 077 In Ope ratie Bloody Mary 18 Jaar REMBRANDT telef 1256 § West Side Story 14 Jr DagelUts 14 en 20 uur SCALA telel 12461 De wurgende shawl 18 Jaar STUDIO telet 24428 De opstandige oude dame 14 Jr Dagelijks 14.45 19 en 21.16 uur VREEBURG tel 10652 Dokter ZJIvago 14 jaar CageUJks 14 en 19.20 uur gen zijn verzameld en afgevoerd Dinsdagmorgen is het vierde muni tietransport vertrokken Het achterdeel van het munitie ^ schip dat door de explosie vele me ters verder op de wal geslingerd werd is maandag en dinsdag door militaliren van de schooltèchnische dienst in stukken gesneden De par ten worden weggebracht naar de legerschroothoop in Soesterberg Als ' dit werk dinsdagavond gereed is zal de Atoomweg die ter hoogte van de Kemhaven vele dagen afgesloten is geweest weer voor het verkeer worden vrijgegeven In de Kemhaven is Intussen een tweede bergingsvaartuig gearri veerd Duikers zoeken op de tast het zicht is nihil de bodem af Ze zijn begonnen bij de monding van de haven Het zal nog dagen duren voordat zij de Atoomweg hebben bereikt MILITAIREN zoehen met mijn detectors de omgeving van de Kemhaven af op granaten Koopman tot boete veroordeeld voor rijden onder invloed Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — „ Ik dacht een glaas je cognac daar knap je van op maar je knapt ervan af " was de conclusie van de 65-jarige koopman C N uit Utrecht die maandag voor de Utrechtse politierechter mr P J Klaver terechtstond Hy had op zyn bromfiets slingerend over het Leidseveer gereden maar dit weet hij niet zozeer aan alcohol als wel aan de pil die hij regelmatig slikt Toch had Comelis N drank op een stuk of drie cognacjes Het kon den er ook meer geweest zijn vertel de hij want zijn geheugen was niet zo bijzonder goed Mr Klaver nam aan dat het er meer geweest waren want de bloed proef gaf een promillage van 1,7 aan en de ' verbaliserende agent zag de koopman nogal stevig slingeren De officier van justitie mr H J Overbeek was vaii mening dat een week onvoorwaardelijke gevangenis straf hier op zijn plaats was gezien het strafblad van verdachte Mr Klaver wUde voor deze k?er nog volstaan met een boete van zes tig gulden en een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van vier maanden WATERHOOGTEN WEEBDSLUIS UTRECHT 20 Juni — Bovenkant sluis 52 cm + N.A.P was 2 cm Benedenkant sluis 36 om — N.A.P val 4 cm Benoeming leden examencommissie UTRECHT — In de subexamen commissie Duits m.o 1967 zijn tot lid benoemd drs P A Delvaux te Zeist di " G Gunkel te Bilthoven dr F J van Ingen te Utrecht me vrouw drs J C Kloosterboer te Utrecht drs H van der Kolk te Ede drs H D Tiesema te Vinke veen Tot plaatsvervangend lid zijn benoemd ifs J Reiding te Utrecht en mevrouw B J S A M Swuste van Bruggen te Zeist In de subexamencommissie Duits m.o.-B zijn tot lid benoemd drs H van der Kolk te Ede dr P M Ph Klipper te Utrecht dr F C Maatje te Utrecht drs F van der Rhee te Bothoven prof dr H P H Tee sing te Utrecht Tot plaatsvervan gend lid zijn benoemd dr F J van Ingen te Utrecht mevrouw B J S A M Swuste-Van Bruggen te Zeist.Tot lid van de examencommissie pedagogisch getuigschrift n.o 1967 zijn benoemd de dames H M A de Haan te Utrecht H H Vermeer te Utrecht M Vink te Utrecht drs F C L Goosmann te De BUt In de examencommissie voor het mulodiploma 1967 zijn alsnog be noemd M van Arkel te Driebergen H M Bos te Ede H M Brolt te Woerden G K Dreijer te Baarn J Éndt te Utrecht A R Jonker te Utrecht P Noordmans te Ede B W Pool te Utrecht L Schumantë Lopik A van Urk te Culemborg,N Y Vüetstra te Utrecht J M.Zachariasse te Utrecht Mevrouw H Romijn-Lutheraan te Utrecht is benoemd tot lid van de examencommissie nuttige handwer ken voor meisjes L.O 1967 in de commissie te Eindhoven In Den Haag tot lid en voorzitster me vrouw J P M Bos-Hoogerwerf te Ede mejuffrouw H L Blok te Soes terberg lid en tot plaatsvervangen de leden mevrouw I G W Eng bertsen-de Jong te Ede mevrouw G Rensink-Meurs te Bilthoven me juSrouw F H M Uittenbogaard teEde Tot plaatsvervangend lid teMeppel is benoemd mevrouw A P.Vink Paarlberg te Utrecht Tot lid van de examencommissie tekenen l.o 1967 zijn benoemd te Apeldoorn J Bussemaker te Utrecht P H de Geus te Veenendaal J H M Krah te Bilthoven J Pieké te Utrecht B J Schokkenkamp te Utrecht Te Den Haag zijn tot lid benoemd H N van Dijl te Biltho ven S de Graaff te Utrecht J van Kuik te Bunnik Tot lid van de examencommis sie staatsexamen kleuterleidster 1967 zijn te Utrecht benoemd mejuf frouw Oir P Kamphuis mejuf frouw C Thie mejuffrouw J A de Balbiaan mejuffrouw C Ph Aalten mejuffrouw A J Tulp me juffrouw I Heykamp mejuffrouw I van den Heuvel en mejuffrouw G E Hermans allen te Utrecht Bloemen voor negentig zieken in Hoograven VTKECHT — Negentig langdurig zieken in de wijk Hoograven ont vangen woensdag 21 juni een bloe mengroet Vcm de dertig jaar be staande wijkvereniging Hoogravens Belang in het kader van de huidige wijkweek Daartoe vertrekt om 19.30 uur van het Smaragdplein het mu ziekkorps Electra dat de stoet be geleidt De route luidt Smaragdplein L Barnsteenlaan R Topaauslaan R Safiaerlaan R Opaalweg R SloÜaan L Det moldstraat R Rijnhuizenlaan R Oud-Wulvenlaan L Oranje Nas-saulaan R Noordeindestraat L Lippe Biesterfeldstraat R Broe der Alarmstraat L Hoogravense weg L Liesbosweg R Pagelaan L Troubadourhof L Minstreel laan R Musketierslaan R Ba zuinhof L Nijeveldsingel L Kastelenplantsoen R IJsselstein laan R MontfoorÜaan L Huis te Vlietlaan L Rijnenburglaan R Linschotensingel R De Wiers laan L Oudegeitilaan L Vrone steinlaan R Linschotensingel L ' t Goylaan R Julianaweg L Burgemeester Smitsstraat Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter algemene ken nis dat zij met ingang van 19 juni 1967 in verband met de inwerking stelling van verkeerslichten bij de Westerbrug en de Stenenbrug de voor de Bemuurde Weerd W.Z de Bemuurde Weerd O.Z en de Weerd singel W.Z geldende verkeersmaat regelen hebben ingetrokken en nieu we maatregelen hebben vastgesteld Een afschrift van dit besluit ligt E EN paar maanden geleden heb ik een kort bezoek gebracht aan CurtiQao Niet door in een vliegtuig te stappen maar door het betreden van een klein donker zaaltje met wat stoelen asbakken en heren Die heren hadden een film mee gebracht van Peter Creutzberg Toen het licht weer aanging had ik het gevoel dat ik lijfelijk Curagao was geweest Zo mooi vond ik die film Ik ben dus blij dat de jury voor de staatsprijs hem ook mooi vond en er de prijs aan toekende Ik heb even wel de andere films die ingezonden waren niet gezien zodat ik niet weet of ik het met die beslissing eens zou zijn geweest Maar een aantal critici die de an dere films wel hebben gezien zijn het er niet mee eens En daar ben ik ook alweer blij om want critici zijn er niet om mooi te vinden wat een ander mooi vindt maar om zodra ze iets niet mooi vinden een waarschuwende vinger op te heffen tegen de maker van het werk en tegen het publiek De critici in kwestie zijn echter zo ver gegaan dat ze die vinger ook hebben uitgestrekt naar de minis ter van cultuur mej dr Klom ^ pé Ze hebben een telegram ge stuurd waarin stond dat de rege ring door het advies van de jury te volgen zich op het verkeerde pad zou begeven Om aanschouwelijk te maken wat de consequentie van de ze redenering is heb ik mij veroor loofd een kort scenario te ontwerpen voor een zeer lange film Hier is het Een aantal critici zitten om een tafel in het ministerie van cultuur Minister Klompé treedt binnen zwaait met een telegram en zegt „ Heren ik heb uw terechtwijzing ter harte genomen en mijn beslissing inzake de staatsprijs herzien De ju ry is zonder eten naar bed gestuurd en ik benoem u hierbij tot m,ijn nieu we jury Hier komen de te beoorde len films " Zij drukt op een knop het licht gaat uit en wij zien alle ingezon den films in hun volle lengte Dit duurt een week Daarna zien wij de jury in dezelfde zaal terwijl de voor zitter bekend maakt dat een andere film dan die van Creutzberg voor de staatsprijs wordt aanbevolen Mi nister Klompé treedt weer binnen zwaait weer met een telegram en zegt „ Heren met verwijzing naar uw telegrafisch advies heb ik be sloten uw advies niet op te volgen Ik ken de staatsprijs toe aan Pe ter Creutzberg " Dan krijgt hij de staatsprijs dus toch Tenzij ik hem krijg voor dit scenario KEES STIP ADVERTENTIE ^ b~^'ï Wat De NMB af leen voor een man achter z'n bureau Een moderne bank als de NMB kan u 52 weken per jaar van dienst zijn Ook in die weken wanneer u uw bureau verwisseld hebt voör een bungalow aan zee Met reis cheques bijvoorbeeld of met peseta's dinars roebels of nieuwe Franse franken De NMB geeft u ' t gehele jaar door volledige service Veel plezier NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK De bank waar ook u zich thuisvoelt trtreclit Achter St Pieter 8 Rijnlaan 11 Voorts vestigingen te Breukelen Bunnik Driebergen Harmeien Houten Langbroek Loenen a/d Vecht Soest Veenendaal IJsselstein en Zeist v/h Stichtse Boaz Bank Lenn gulden ARNHEM — Zate magere vreugdeloze grapje tot stand de Willem de Ridder mooi stukje gein van van dit soort stunts santer geweest Maai ' modernistische " graj de sad movie werd te tal filmjongeren ' en Slot-graj sad moi Inhoud van de lullabj nonsens-niveau seconc waarna het beeld c strand palmen Even een echte levendige komt op en gaat voor gingloze decor op het d op Hawaiiaanse muziek folks Vierdiimensiona In het prima vista Dodgers Syndicate Your Portrai De balans van Amhen dat er onder de hoofdl uitschieters waren De onaardige komedies boy now en Sla nooit met een bloem zullen vinden zonder overige ding te zijn tot hevige Het belangrijke werk leerd worden onder de van Nederlandse bodem en ziel van Renee film voor Lucebert v der Keuken en ten Portrait van de ex van Zuylen die zati een goed ontiiaal vond brandt-publiek Dat was lijk weer even een fUm je uit je luie bioscoopfai eind kon komen Van '¦ het verleden niet onbekei bent in UN's rubriek ratie maakte deze naar aanleiding van de in Parijs wonende stenaaa - Kudo Omdat teressant genoeg is omzichtiger benaderin later in deze week Incident Jammer genoeg trait te laat klaar meedingen naar de prijs 1967 het is evident de goede kanshebbers z behoord Deze aanmoec voor jonge fUmers in Arnhem uitgereikt van der Keuken Slobbe en Jan Boon dent twee van de De jury dr H Huub B Bals B J Blokker en Louis zag in Incident nieuws door de bi neming van en de tieve visie op een uit fie ons omringenden heid " Deze zeer sfeei van Boon 34 geeft een een kleine gemeenscha ] eigen levenspatroon bouwd Dit wordt de mensen moeten woning maakt plaats tonconstructie Jan Boon ex-med de Universitaire Film thans directeur van üegroep Skia in eerste reeks tv-7-uui de clown maakte tekend en geschilderd veel rond in de binnens naar modellen en trekt met de mensen staat een verstandhoudin sen in de film had al getekend Je raakt en dan ontdek je Wereld". De toeschouwer RITA EN 
CHTSCH limVW»BlAD DINSDAG 30 JUNI 1961 pTBE Nederlandse toppers naast rommel in Arnhem T WEE INDRUKWEKKENDE GEBEURTENISSEN overlapten sikaar op de televisie en dan doel ik niet op de serie Lekkere Diertjes die gedeeltelijk samenviel met de uitreiking van de toneel prijzen 1907 prijzenswaardig was hier dat men fragmenten toonde van de bekroonde rollen Het feit echter dat alle bekroningen terecht kwamen bij stukken van meesters die al enkele eeuwen dood zijn zal hier en daar wel enige hilariteit hebben gewekt maar enerzijds de film De Blauwe Engel en anderzijds het gesprek dat Aad Nuis met de Amerikaanse neger-schrijver James Baldwin voerde onder super visie van Hans Keiler Om met het laatste te beginnen naar James Baldwin ïou ik uren met gespitste oren en ogen om geen letter van de tekst te missen kunnen luisteren en als de KRO de zin had gedaan van Keiler en Nuis zou dat ook bijna gekund hebben want er was voor 75 minuten opgenomen zodat we bijna de helft nog niet gehoord hebben Van James Baldwin is de onvergetelijke opmerking ' Het is een grote schrik wanneer men op de leeftijd van vijf of zes jaar vast stelt in een wereld van Gary Coopers de Indiaan te zijn ' Zijn tref zekere formuleringen troffen ook nu weer zoals bü zijn vergelijking dat een boek een zeer lange lont is waarvan je de uitwerking waar schijnlijk nooit te weten komt Bij al die zinnen die hij uitsprak en die allemaal geladen waren van be tekenis kwam onweerstaanbaar de gedachte bij mij op van een ' black bible ' want alles wat hij zegt klinkt op de een of andere manier bijbels enerzijds hard onmeedogend aanklagend an derzijds wijs begripvol realis tisch Een blanke bijbel achter stevoren gelezen misschien maar in ieder geval iets beto - door Nico Scheepmakex kennis de zaal binnenloopt zou kun nen denken dat Incident gaat over mensen in bv Spanje fraai geob serveerde mensen in een ons vreerride wereld Vreemd wel maar het is in feite de Zeedijk in Amsterdam mensen voor wie het einde van hun wereld hun milieu nabij is Jan Boon wil dergelijke oude dingen mensen in een vot dwijnend leefmilieu vastleggen In Utrecht wat ik daar gezien heb op dit gebied Daar maak ik ook nog es een film over " An - gends en daarbij indrukwekkend van menselijkheid Wie de complete tekst wil nalezen van wat hij tegenover Aad Nuis die als een geruis loze wisselomlegger fungeerde zodat de trein Baldwin ongehinderd kon doorrijden gezegd en betoogd heeft kan deze week terecht bij De NieuA e Linie waarin de 75 minuten integraal zullen worden afgedrukt V OORDAT IK nog enige woorden wijd aan De Blauwe Engel wil ik eerst nog even de Frans Halsema-show prijzen een bijna vol maakt uitgebalanceerd cabaretprogramma van vijfendertig minuten met een paar weerbarstige maar sterk persoonlijke tot luisteren dwingende liedjes van Halsema zelf De laatste tango gedanst met zijn vrouw Anke Cordess Ontmoeting op de Dam en Armoedig Liedje een liedje van Seth Gaaikema en Roelof Stalknecht Altijd als il < belbelljel een liedje van Jaap van der Merwe Jij weet het nog niet misschien en een door Ernst van Altena vertaald liedje van Brei Madeleine plus het klassieke nummer Sto-mpazari van Sylvia de Leur die ook nog samen met Frans Halsema een sketch van Halsema en Rowolt van het vroegere Lurelei-cabaret speelde Ik som dit alles zo wijdlopig op bij wijze van kritiek op de nonchalance waarmee op de televisie altijd de tekstschrijvers genegeerd worden Overigens vond ik de laatstt uitsmijter van Frans Halsema wiens uiterlijk van een kantoorbediende zijn jeugddroom banketbakker te worden in de weg heeft gestaan zoals hij in ieder interview verzekert wat al te gemak kelijk en daardoor de enige smet op dit programma E N DAN TENSLOTTE die Blaue Engel Ik heb er maar een half uur naar kunnen kijken maar omdat ik de film in het verleden al enkele malen gezien had kwam de sfeer onmiddellijk weer terug bij de eerste beelden die zo betekenisvol beginnen met kakelende kippen en ' t dode zangvogeltje dat onaangedaan door de hospita in de kachel wordt gegooid omdat het toch niet meer zong de laatste tijd Tsjechows credo dat als er in het laatste bedrijf een schot wordt afgevuurd in het eerste bedrijf een geweer aan de muur moet hangen bleek hier volmaakt te zijn toegepast O'Neill's ' Emperor Jones ' briljante opvoering der plan een film over het werk van de Utrechts surrealistMoesman Heb je de film van Van Zuylen gezien over Kudo Die is me verdomme nét weer voor Maar ja dit gebied is zo enorm groot " Het in Nederland niet uitgebreid beoefende genre van de tekenfilm was in Arnhem vertegenwoordigd met een aardig voorbeeld van Ru - is iglo sifumsiqjp^iqp uniel ^ Het bevat géén conserveringsmiddel Het Is pers-vers diepgevroren Geen bijsmaaki En nóg een wonder negen glazen echt sinaasappelsap uit dat klei ne Iglo blikje Drink ' t morgen meteen 1,35 per blikje iECHTSCH NIEUWSBIAD mr maanden geleden heb kort bezoek gebraxht aan Niet door in een vliegtuig i maar door het betreden klein donker zaaltje m,et n asbakken en heren sra hadden een film mee an PeterCreutzberg.Toen veer aanging had ik het ik lijfelijk Curasao was 5o mooi vond ik die film us blij dat de jury voor de hem ook nriooi vond en er m toekende Ik heb even iere films die ingezonden t gezien zodat ik niet weet met die beslissing eens sweest n aantal critici die de an wel hebben gezien zijn • mee eens ben ik ook alweer blij ¦ ritici zijn er niet om mooi oat een ander mooi vindt zodra ze iets niet mooi n waarschuwende vinger n tegen de maker van het gen het publiek i in kwestie zijn echter zo % dat ze die vinger ook gestrekt naar de minis iltuur mej dr Klom bben een telegram ge arin stond dat de rege het advies van de jury ich op het verkeerde pad n Om aanschouwelijk te de consequentie van do ng is heb ik mij veroor irt scenario te ontwerpen eer lange film Hier is al critici zitten om een ministerie van cultuur lompe treedt binnen een telegram en zegt ïebuw terechtwijzing ter nen en mijn beslissing aatsprijs herzien De ju eten naar bed gestuurd n u hierbij tot mijn nieu sr komen de te beoorde - op een knop het licht wij zien alle ingeion n hun volle lengte Dit eek Daarna zien wij da f de zaal terwijl de voor i maakt dat een andere e van Creutzberg voor s wordt aanbevolen Mi pé treedt weer binnen ¦ met een telegram en n met verwijzing naar Isch advies heb ik be ivies niet op te volgen staatsprijs toe aan Pe rg " hij de staatsprijs dus ik hem krijg voor dit KBES STIP y #'- m voor ureau ' eken per jaar ¦ u uw bureau ee Met reis rs roebels of I se franken NMB geeft u heie jaar door sdige service Veel plezier U isvoelt vestigingen ta n Langbroek en Zeist v/h Lenn Nijghs 40.000 gulden over de balk Door Dick A van Ruler ARNHEM — Zaterdag kwam op de valreep van een uiterst magere vreugdeloze duffige enz Filmweek toch nog een grapje tot stand de wereldpremière van een sad movie van Willem de Ridder getiteld Hawaiin Lullaby Het werd een mooi stukje gein van vier minuten Als de Filmweek wat meer van dit soort stunts had verzameld was het geheel wat amu santer geweest Maar het bestuur zal er wel niet van houden ' modernistische " grappen onder haar officiële hoede te nemen de sad movie werd tenminste gedraaid ' op verzoek van een aan tal filmjongeren ' en dus niet op initiatief van de Filmweek Slot-grapje sad movie Inhoud van de luUaby titels op nonsens-niveau seconde zwart waarna liet beeld oplicht zee strand palmen Even later de kick een echte levendige hula-juffrouw komt op en gaat voor het bewe gingloze decor op het doek dansen op Hawaiïaanse muziek That's all folks Vierdiimenisaionaile teohraiiek in het prima vista-systeem van Dodgers SyncMcate Your Portrait De balans van Arnhem moet zijn dat er onder de hoofdfilms geen uitschieters waren De twee niet onaardige komedies You are a big boy now en Sla nooit een vrouw met een bloem zullen hun weg wel vinden zonder overigens aanlei ding te zijn tot hevige discussies Het belangrijke werk kan gesigna leerd worden onder de korte films van Nederlandse bodem Lichaam en ziel van Renee Daalder Een film voor Lucebert van Johan van der Keuken en ten derde Your Portrait van de ex-Utrechter Erik van Zuylen die zaterdagmiddag een goed onthaal vond bij het Rem brandt-publiek Dat was dan einde lijk weer even een film waarvoor je uit je luie bioscoopfauteuil over eind kon komen Van Zuylen in het verleden niet onbekend als scri bent in UN's rubriek Nieuwe Sene ratie maakte deze film over of inar asmleiding van het werk van ie in Parijs wonende Japanse kun stenaar Kudo Omdait deze fUm in teressant genoeg is voor een wat omzichtiger benadering kom ik er later in deze week op terug Incident Tekenfilm Jammer genoeg was Your Por trait te laat klaar om te kunnen meedingen naar de Van der Rijn prijs 1967 het is evident dat hij tot de goede kanshebbers zou hebben behoord Deze aanmoedigingsprijs voor jonge filmers werd zaterdag in Arnhem uitgereikt aan Johan van der Keuken voor Herman Slobbe en Jan Boon voor Inci dent twee van de 22 inzenders ADVERTENTIE De jury dr H S Visscher Huub B Bals B J Bertina Jan Blokker en Louis van Gasteren zag in Incident wezenlijk iets nieuws door de bijzondere waar neming van en de beheerst inven-tieve visie op een insoliet gegeven uit de ons omringenden werkelijk heid " Deze zeer sfeerrijke film van Boon 34 geeft een beeld van een kleine gemeenschap die een eisen levenspaitroon heeft opge bouwd Dit wordt ruw verstoord de mensen moeten verdwijnen de woning maakt plaats voor een be tonconstructie Jan Boon ex-medewerker van de Universitaire Film in Utrecht thans directeur van de filmproduc tiegroep Skia in Bussum die de eerste reeks tv-7-uurtjes van Pipo de clown maakte „ Omdat ik ge tekend en geschilderd heb liep ik veel rond in de binnenstad op zoek naar modellen en onderwerpen Je trekt met de mensen op en er ont staat een verstandhouding De men sen in de film had ik voordien dus al getekend Je raakt bij ze binnen en dan ontdek je méér een hele wereld " De toeschouwer die zonder voor - RITA EN HAAR FAMILIE Vi weet niet of u het leuk vindt maar morgen kan ze d'r weer uit JèN BOON pert van der Linden 36 Bloemen het verhaal van een mannetje wiens verlangens groeien naarma te hij meer bloemen plukt Hij ont moet drie vrouwen die hem boven het hoofd groeien hij bezwijkt on der de bloemen vracht van zijn verlangens Van der Linden over zijn teken film Eenmaal begonnen is het een kwestie van uithoudingsvermo gen en een voortdurend op je hoe de zijn om niet in gemakkelijke trucs te vervallen hetgeen snel kan gebeuren want het gevaar van een idee is de begeerte om al les snel gerealiseerd te zien Het gevaar van het mannetje in de film die aangetrokken wordt door steeds grotere illusies en vergeet dat hij bezig is éen handeling het plukken van een bloem almaar te herhalen " Vreemde Vogel Aldus enig interessant werk op de korte toer Arnhem heeft uiter aard meer te zien gegeven en vo rige week heb'ik er af en toe over bericht Om niet te verdrinken in de vloedgolf laat ik allerlei andere zeer wel toonbare maar niets nieuws of belangrijks tonende korte films buiten beschouwing Zodat we ons nu even niet zonder wellust kunnen werpen op de ' Nederlandse productie van hoofdfUms Arnhem gaf vorige week het niet erg op windende voorbeeld van de verloe derende Swieps te zien en kwam zaterdag voor de draad met een monstertje dat gebaard is door het brein van Lennaert Nijgh Een vreemde vogel met Tijs Volker Etha Coster Jaap van Donselaar Ramses Shaffy en Martine Bijl Het gegeven knaap probeert de houding van zijn vader in de oor log destijds een verraderlijke bur gemeester te verdedigen hoewel hij niet precies weet wat er gebeurd Hamlet in HoUands bin nenhuis Het is bar en boos wat de niet on vermaarde tekstschrijver Nijgh heeft gepresteerd Ik ervoer het als een enorme brutaliteit dat hij zijn dooie vogeltje aan den volke moest vertonen Het werkje ge tuigt van een onbegrijpelijk gebrek aan zelfkritiek en demonstreert in de vormgeving een niet aflatende onthutsende fantasieloosheid die vrijwel iedere scène doet knappen op platgeslagen plaatjesmakerij Nijgh vindt filmen zo fijn en Het bloemplukkende mannetje in de tekenfilm van Rupert van der Linden daarom stopte hij er 40.000 harde guldens in verdiend met de door Boudewijn de Groot gezongen gou den platen Het zit er dik in dat hij van al dat geld nauwelijks iets te rugziet omdat het niet goed denk baar is dat er voor dit vreemde vo geltje publiek te vinden zal zijn En da's dan jammer voor Nijgh Maar het onvindbare publiek heeft gelijk Of zou het soms een sad movie zijn dat ding van Nijgh Want je weer maar nooit met die vreemde vogels tegenwoordig reeg Amerikaanse hommage aan groot auteur AMSTEKDAM — Gisteravond bracht het Haizlip-Stoiber Theatre uit New York in samenwerking met The Eugene O'Neill Memorial Thea tre in de Amsterd'imse Stadsschouw burg een homma ge aai » O'Neill in het kader van het Holland Festival Zevenentwintig jaar nadat de Princetownpla. yers Emperor Jo nes in New York in wereldpremière brachten kon een internationaal publiek veel Ameri kanen genieten van een briljante voorstelling onder regie van Gene Frankel met de beroemde Ameri kaanse negeracteur James Earl Jo nes als Emperor Jones Emperor Jones werd in hetzelfde jaar geschreven als Beyond the ho rizon 1920 het eerste avondvullen de stuk van O'Neill dat gespeeld werd In tegenstelling tot Beyond the horizon is Emperor Jones echter niet gesciireven onder invloed'van Strindberg O'Nedll is wel de ' apos tel ' van Strindberg genoemd Het moet worden gerekend tot de ex pressionistische stukken waarir het negerprobleem wordt aangesneden waartoe ook The Hairy Ape 1922 en All God's ChUlun Got Wings 1924 behoren Alle karakteristieken van O'NeiU de vroege experimentele O'NeiU zijn ook in Emperor Jones weeraanwezig zijn diepe pessimisme ge paard aan een groot geloof in hetverzet van de mens die zijn noodlottracht te ontgaan — een geheel datgevat is in een extreem realistische Wim Kan voor Vlaamse tv Van onze correspondent BRUSSEL — Deze zomer zal de Vlaamse televisie een opname maken van een optreden van Wim Kan en Corry Vonk Het voor de cabaretier unieke optreden duurt een half uur en de BRT is met Wim Kan overeengekomen dat de NTS geen gebruik zal mogen maken van het programma Over de datum van de opname en de uitzending zijn de on derhandelingen nog gaande Wim Kan heeft tot nu toe steeds elk ver zoek van de Nederlandse televisie voor een uitzending van zijn cabaret programma van de hand gewezen wereld waarin de met schuld beladen mens heit symbool is voor de homo universalis van O'NeUl Die met schuld beladen mens is Emperor Jones de ' keizer ' van een klein eilandje in West-Indië ' n Ver leden als slaaf en gevangenisboef een heden als uitzuiger Maar als het stuk aanvangt zijn zijn uren ge teld en sluimert op de achtergrond al het dreigende geluid van de tom tom die de opstand van de bevolking begeleidt Na die inleiding waarin een zeer knappe dialoog van Empe ror Jones en die Britse cockney koloniaal Henry Smithers Edward Zang is de rest van het stuk eigen lijk één grote monoloog die als een juwee Ischittert in de brUjante en scenering van Gene Frankel en de fraaie choreografie van Louis John son In zeven snel opeenvolgende scè nes schetst O'Neül de vlucht en ondergang van Emperor Jones in ' t oerwoud — het synibool van de op gejaagde mens die met zijn ' para dijs ' voor ogen achter het oerwoud is de ' ' beschaafde ' wereld waar zijn geld wacht niet kan ontkomen aan het noodlot en strijdend ondergaat teruggebracht tot de meest elemen taire primitiviteit via zijn eigen angstdromen en - visioenen die hem als loodzware schulden uit het ver leden belagen Gene Frankel heeft dit wat ver ouderde en sterk expressionistische toneel van O'Neül vermengd met het moderne dansdrama waarbij ' n fantastische synthese werd bereikt Via een uitgekiende belichting wordt met zeer simpele maar bijzonder suggestieve middelen de vlucht van Emperor Jones in een steeds snel ler tempo verwezenlijkt waarbij de tom tom als een voortdurend ver vreemdingseffect het realisme van O'NeiU ontkracht Dansers verbeel den achtereenvolgens ' de kleine vormloze angsten ' de door Empe ror Jones vermoorde Jeff de neger gevangenen de cipier de planters en de slavenhandelaar Visioenen die verlDluffend knap werden gedanst maar daarbij geen moment de aan dacht afleidden van de hoofdfiguur En dan nog de enorme acteurs prestatie van James Earl Jones in de titelrol Afgezien van het feit dat de rol een titanenenergie vereist be schikt Jones over een verbluffend scala van expressiemogelijkheden Met even groot gemak weet hij zo wel de ironie van O'NeiU als de grote diep^menselijke tragiek over te brengen Een schitterende voorstel ling die terecht een minutenlang ap plaus opleverde rtz • AMSTERDAM — De Scheep vaartvereniging Noord — 50 jaar oud — heeft ter viering van de ver jaardag schilders en tekenaars uit genodigd onder het motto De ha ven van nu werk in te zenden De winnaars van deze wedstrijd wer den de schilder H Huig uit Amster dam prijs van ƒ 3500 en de teke naar C J Prinsen ƒ 1500 uit Soest ADVERTENTIE prugrainiiia's nederlsind 1 en 2 « 91 disltsland 1 DmSDAG Nederland 1 Reclame om 6.55 7.56 en 8.16 6.45 NTS De minimolen 6.50 Nieuws 7.00 NCRV Drie maal baUet twee maal Albinoni 7.25 Paulus van Tarsus relig progr ' 8.00 NTS Nieuws 8.20 Attentie actualiteitenru briek 8.45 De droom van Bontsje Schwelg toneelspel 9.05 Internationaal rendez-vous gevarieerd programma 10.15 Het Urker Mannenkoor Hallelujah 10.25 NTS Nieuws ' DINSDAG Nederland 8 Reclame om 8.01 en 9.55 8.00 NTS Nieuws 8.05 The Virginian western 9.15 Concours misical interna tional reine Elisabeth de Belgique concert 10.00 Nieuws DINSDAG Duitsland 1 8.00 Nieuws 8.15 Tussenstation met Peter Alexander amusements programma 9.10 Seraphine of Het vreemde verhaal van tante Flo toneelspel 10.00 Omnibus ballet door het Ned Danstheater 10.30 Nieuws WOENSDAG Nederland 1 5.00—5.35 KRO Amulet pro gramma voor de jeugd • DEN HAAG — De minister van CRM heeft aan de vereni ging De Vrije Gedachte in Den Haag 15 minuten radiozendtijd per 4 weken aan het Christian Science Committee on Publi cation for the Netherlands te Amsterdam 15 minuten radio zendtijd per 4 weken en aan de orde van Vrij metselaren onder het grootoosten der Nederlanden in Den Haag één uur tv-zendtijd per jaar en 2 uur radiozendtijd per jaar toegewezen Operazang in conservatorium Van onze kunstredactie UTRECHT — Zingen is een kunst beoefening die wil zij in drama tisch en expressief opzicht het ma ximum kunnen bieden samen moet gaan met houding en bewegingen van de executant iie aangepast zijn aan de inhoud van het gebodene Dit geldt niet alleen voor de opera en operette maar ook hoewel het natuurlijk minder opvalt voor b.v oratorium en liederen Het Utrechtse Conservatorium waaraan geen officiële opleiding tot opera-zanger is verbonden heeft voor zijn zangleerlingen echter de mogelijkheid geschapen om podium ervaring op te doen om te leren wat ' t betekent los te zijn van de muziekstandaard en om geleid door een deskundige regisseur in ruimere mate zangpraktijk te krijgen dan in de beslotenheid van de leskamer gegeven kan worden n.l opera-en - semble klas Onder leiding van Frans Vroons studeren de leerlingen gedeelten van opera's in waardoor zij zo bleek maandagavond duidelijk bij een door hen in de aula van hef con servatorium gegeven voordrachts oefening zonder enige schroom zich zelf durfden te zijn ' en zichzelf durf den te verliezen in het karakter van hun respectieve roUen Frans Vroon is er hoewel hij de klas pas ' n jaar onder zijn hoede heeft voortreffelijk in geslaagd de studenten zang en toneelmanieren bij te brengen Dat hij daarmee bijzonder nuttig werk verricht zien ook de leerlingen o pdrie na allen studerend aan het conservatorium in die met groot enthousiasme ge zongen en gespeeld hebben De uit voering was goed verzorgd met fraaie kostuums de ensceneringen waren simpel doch effectief 
6 ^ _ i z 3 O ee O o > >- 3 UI 3 ea Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van MICHËLE TBINETTE P Wattèl P B Wattèl-Dorrepaal Utrecht 18 juni 1967 Stadhouderslaan 30 Tijdelijk St Antoniusziekenliuis Heden behaagde het de Heere na een geduldig gedragen lijden van onze zijde weg te nemen mijn innig geliefde Echtgenote Moeder Behuwd Groot en Overgrootmoeder MAEGAEETHA VAN WOUDENBEBGH De Heer en Mevrouw BOONE-WENTGES geven met grote vreugde kennis van de geboorte van hun zoon PIETEB COBNEUS 18 juni 1967 Eisénhowerlaan 428 Utrecht Tijdelijk Acad ziekenhuis Utrecht ^ IIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIinilIMIIIIIMIlllllllllllllIIJ | 0p zaterdag 24 juni 1967 i I hopen D.V onze ouders = I SCH TOOM i i en 1 I T TOOM-WIEBENGA = | te gedenken dat zij 25 = Ijaar geleden in het huwe | Êlijk traden | | Hun dankbare kinderen = I Harmen en EUy | = Reint ï I Addy I i Margo I i Rita i geb van Woudenbergh in de ouderdom van 82 jaar Houten G van Woudenbergh Driebergen M van Woudenbergh P van Woudenbergh-van Vulpen Houten J.van Woudenbergh R van Woudenbergh - Westeneng W H van Wouden - bergh M M van Wouden - bergh-Kool Almelo G van Woudenbergh M G van Wouden - bergh-Meijerink Huizen R van Woudenbergh G van Woudenbergh van Engelenhoven Houten 18 juni 1967 Oudwulfseweg 14 i Uü-ecl ht juni 1967 i De receptie zal worden = I gehouden van 15.30-17.00 1|uur in het Triomfater | i centrum aan de Marco | iPololaan 119 op zaterdag!|24 juni 1967 | ' iiiiMiiiiiiiiritiiiiiiriiiiniiniiiiiiiiriiiiiriiiiiir De teraardebestelling zal plaatshebben op woens dag 21 juni op de Alge mene Begraafplaats te Houten Vertrek vanaf het sterf huis te 12.30 uur Geen bloemen Heden kwam ons te ontvallen na een moedig ge dragen lijden mijn innig geliefde vrouw en onze lieve moeder en oma JOHANNA MARIA VERWEIJ geb van Elk op de leeftijd van 47 jaar R W Verweij Ingrid - Simon Werner Antje - Jan Johanna Maria Utrecht 19 juni 1967 Kievitdwarsstraat 50 bis De overledene is opgebaard in de aula Amsterdam sestraatweg 141—143 Utrecht De aula is voor bezoek geopend ' s middags uitsluitend van 4—5 uur Liever geen bezoek aan liuis Vrijdag 23 juni a.s vindt om 12.55 uur de teraarde bestelling plaats op de 3e algemene begraafplaats „ Tolsteeg " Houtensepad te Utrecht Vertrek vanaf genoemde aula om ongeveer 12.30 uur Heden werd geheel on verwachts van ons weg genomen mijn lieve on vergetelijke Man en onze zorgzame Vader en Opa JAN DE WIT in de leeftijd van 74 jaar Maarssen C C de Wit-Hafkamp G de Wit Chr de Wit-Stooker Hilversum Z Kingma-de Wit P W Kingma Maarssen A Visser-de Wit Y Visser J de Wit A E de Wit - Soeteman en kleinkinderen Maarssen 19 juni 1967 Maarsseveensevaart 10 De teraardebestelling zal plaatsvinden vrijdag 23 juni a.s te 11.30 uur op de Algemene Begraaf plaats te Maarssen Heden behaagde het de Heere tot onze diepe droefheid geheel onver wacht van onze zijde weg te nemen mijn lieve zorg zame vrouw onze lieve zorgzame rnoeder be huwd en grootmoeder ANNA BIESHAAB geb Boshuis op de leeftijd van 59 jaar Maartensdijk W Bieshaar W Bieshaar Blauwkapel M Verkuil-Bieshaar D Verkuil en kleinkinderen Maartensdijk 18 juni 1967 Dorpsweg 141 Geen bloemen De teraardebestelling zal D.V plaatshebben don derdag 22 juni om 13 uur op de Ned Herv be graafplaats te Maartens dijk Salon Eijndhoven Coiffures VAN 26 JUNI T/M 4 JULI wegens vakantie GESLOTEN Voorstraat 45 tel 17850 Met groot leedwezen ge ven wij kennis van het plotseling overlijden van onze goede vriend en huisgenoot PIETEB BOTH u N DRUKKERIJ Huisgenoten Justus van Effen straat 25 Utrecht boekwerk periodieken en alle soorten handelsdrukwerk J van Baak HUIDARTS praktijk hervat Rectificatie DINSDAG 20 JUNI 1967 ZONNIGE ZOMER AANBIEDINGENÜ xornracaUK Da notaunDin ® o E W 11 S D-J 250 gram <| AA BOTERMALSE RUNDERBIEFSTUK X ¦« JO 150 gram GEBRADEN ROSBIEF 98 ct FEL BEGEERD Wegens bijzonder gunstige inl(oop alle soorten RUNDVLEES POELETYLEES ROLLADES en GEHAKT onze rijschool geeft u een snelle en vakkundige opleiding U SLAAGT SNELLER 2e pond voor de * rijlessen in Fiat Reigen theorielokaal * Bovag rijschool f:Vamor gediplomeerd halve prijs NATÜÜELIJK BIJ ri UW EXAMEN BIJ ONS UW 01 GOEUKS'I'BAAT 57 KAAAAJLSTEAAT 203 TELEFOON 29088 TELEFOON 34794 | iiiiiniiiiiriirrii[iiiiiii)iirijiiiiiiiiiirniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiMiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMj | = De besturen van = I „ REHOBOTH " f = en de = I woningsticiiting „ EIGEN HAARD " f 1 delen u het volgende mede 1 u ontvangt reductie op gevolgde lessen en een leuke attentie » = Gedurende de maanden = I JULI en AUGUSTUS wordt er | I GEEN spreekuur gehouden | S Het Ie spreekuur na de vakantie wordt weer gehou = DOLF v.ci MI^PE ' V@,ORS.T(?AAT 81-83 ' UTRÊCHT-TEL 12609 ' i den op maandag 4 september van 19—20 uur door het i i bestuur van Rehoboth terwijl de bewoners van de i § woningstichting Eigen Haard weer terecht kunnen = = op maandag 11 september van 19—20 uur 1 = Het kantoor van beide verenigingen is Luit Blom = § straat 67 alhier § ^ fiiiiiiininiiiiiniiiNiiiiiiiiniiniiMiiiJiMiiMiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiriiiMiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiif /^ Utrechts Conservatorium "" Het Gereformeerd Bejaarden Tehuis „ D'AMANDELBOOM " te Bilthoven vraagt een KOOKSTER Dagelijks 75 maaltijden In - of extei-n Liefst boven de 25 jaar Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de direktrice me vrouw A van den Berg telefoon 03402 - 5841 directeur Johan van den Boogert tweede einduitvoering door leerlingen van het Conservatorium op woens dag 21 juni 1967 in de aula van het Conservatorium Aanvang 20.00 uur Kamermuziek met werken van Bach Handel Mo zart Schumann Saint-Saëns en Debussy Kaarten a ƒ 1 — bij het Secretariaat van het Utrechts Conservatorium Lange Nieuwstraat 2 en indien voorradig ' s avonds aan de Aula m ons nieuwe kantoor te Zeist Slotlaan 269 Openingstijden van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur kasuren van 9.00 tot 15.00 uur Telefoon 03404 11051 Het kantoor beschikt over safeloketten en een moderne nachtkluisinstallatie Algemene Bank Nederland tJTBECHTSCH NIEUWSBli LAMMERTS VAN BUEREN DE BUSSY & VOORDUIN LAMMERTS VAN BUEREN DE(i I EEN GREEP I UIT ONZE CAMERA-SHOW = 3 O O O Kodak Instamatic 25 Een heerlijk probleemloze fotocameravoor een heerlijke probleemloze prijs.In zwart wit zowel als in kleur boekfU mei deze camera resulfaten die Uwstoutste verwachtingenovertreffen 25 — j Voor binnen bestaat er dan die han dige compacte vlug-opzet flitser - van slechts 10>7S > V De Agfa Isomaf-Rapid S < => a en o o > is gebouwd om snel te fotograferen en snel van film te wisselen Hij heeff een automatische belichfingsregeling en makkelijke afsfandinsfelling op me ters en symbolen Echt zo'n handige compacte camera voor mensen die vlug en goed willen werken 79>50 >- 3 ea ut te UI 3 - ca z < > De Voigtlönder Bessy AK is weer zo'n handige Kodapak casettecamera Ideaal om snel mee te foto graferen mede door ' het automatischbelichtingssysteem En dankzij de inge bouwde flitser heeft U alles al vooralle omstandigheden in de hand.Een echte Voigtlönder came ra en dat voor » 3 "»™" OUDKERKHOF 34 s - 1 l/l < E - ¦ z DE BÜSSY & VOORDUI LAMMERTS VAN BUERE ZADELSTRAAT 33 NACHTEGAALSTRAAT 14 HAMMARSKJGLDHOF 77 rsiHiwwvi NinoüooA " i Assna ia Nsuana nva sj,hiwwvi NinanooA ^ Assn Kan ik f I • van u lenen Hebt u op korte termijn contant geld nodig Bel schnjf of kom persoonlijk even langs voor inlichtingen bij de ' Finata ' Bank N.V 20 eigen kantoren in Nederland FfNATABANKav utrecht Voorstraat 56 030-25451 / HUversum Smidsteeg 1 hoek Groest 02950-40355 Souïias Slorie ^ Ottbaö Glorie Voor de behandeling van onze binnenlandse korrespondentie is op ons kantoor te Lopik plaats voor een ERVAREN STENO-TYPISTE met minstens U.L.O of gelijkwaardige opleiding Aangeboden wordt een prettige afwisselende werkkring met goed salaris en goede sociale voorwaarden Schriftelijke sollicitaties te richten aan N.V v/h Fa A VAN DIJK 2e Industrieweg 8 fe Lopik Tel 03475 - 545 [ cTBEOHTSCai NIEPW Riiss 1 Thans 5 kar voor preside van Zuid-V SAIGON — Ha Tuc ] treem-nationalistische partij lieeft zich kanc voor die Zuidviietoaroa verkiezingen van 3 si Zijn medekandidaat is Binh voormalig adjun Saigon Eerder had ex-pn Khac Suu zich officii gesteld terwijl ook de rijkste machthebbers ¦ blik premier Ngoeyei president Ngoeyen Va gekondigd hebben aan gen te zullen deelnem Sunday C staakt uit LONDEN — Het 1 Britse zondagsblad Si is voor het laatst ver sterk links georiënteei allang in financiële en verloor de laatste oplaag van 220.000 ex geveer 30.000 gulden j Het verscheen in li eerst onder de na Weekly Newspaper leden werd het omge day Citizen en veran boulevardblad Dit he dat vóór de eerste een oplaag van 1,2 niet kunnen redden Thant van V Nassei NEW YORK — S « raal Thant van de VI dag de waarde betwis morandam waarin de van de VN-vredesmacl woestijn afhankelijk Nasser 1 nieuw ks van 29 1 CAÏBO — Presidei Egypte heeft gistere aangekondigde nieuwe vormd waarin hij zei premier Soliman di < premier was wordt ee vice premiers in de ni € De andere drie zijn J Sabri beiden ex-prer zondag vice president * fei die eveneens tot president was Als mh log is Al Bechrl aang blijft minister van bu ken Fawzy vroeger vic belast met buitenland de Egyptische delegati dige zitting van de Alg dering van de VN leic president en Nassers buitenlandse zaken be ter voor olie-aangeleg voer en minerale ri Yoenes de portefeuill mie en buitenlandse handen van Zaki Het gezaghebbend Achram schreef gistei dent Nasser het prei zich zou nemen als algehele operatie vooi ring van het gehele lï een positie te brenger het de verantwoordelijl huidige omstandighedi zou kunnen bieden " ^ president van de Arab tische tmie worden v nog toe door Sabri v Het nieuwe kabinet tel nog maar enkele voorheeWen van Fiat die u duideüfk bewijzen FIAT SÖO ^ sunroof 2 cil 4-takt 499,5 cc 22 pk 95 km/u luchtkoeling neerklapbare achterbanki open dak ruitensproeiers autokachel en defrosters centrifugaal oliefilter carros serie m Aqualit-behahdeling __ __ Compleet laken bekleding f 3745 - coach 4 cil 767 cc 32 pk 110 km/u centri fugaal oliefilter autokachel en defrosters ruitensproeiers neerklapbare achterbank carrosserie met Aqualit behandeling anti - Compleet laken bekleding T 4lSIOf - 4 dl 843 cc 42 pk 125 km/u gesl koel systeem 4 versnellingen volledig gesyn chroniseerd carrosserie met _ __ __ Aqualit bohandéljng ï 4945 - als Idrpconvert met _ ____ automatische transmissie f 5595 - m 4 cil 1089 cc 53 pk 130 km/u schijf remmen vóór robuuste carrosserie met Aqualit anti roest behandeling indirecte stuuroverbrenging.anti verblindingsspiegel ruiten sproeiers 4-deurs ____ Compleet f 5999 - Ulreeht e.o INT AUTOMOBIEL CENTRALE K LANDEWEER Biltslraat 74 Tel 030-713H4 Bilthoven GARAGEBEDRIJF A C VAN HUGTEN Leijenseweg 16 Tel 03402-3923 Ulreehl e.o GARAGE GEBR WINKELMAN Leidseweg 117 ll.o Oog in All Tel 030-31143 Houten GARAGE S VAN LINGEN Heerenweg 2a Tel 03468-390 Ufrechle.o DOLF VAN DER MADE N.V Showroom Voorsfraat 81-83 Tel 030-12609 Garage Bolstraat 28 Tel 030-17380 Zeist BROEDELET ZEIST N.V Eerste Dorpsstraat 16-22 Tel 03404-13444 ' Rhenen GARAGE DE RHOTER Fred v d Paltzhof 2 Tel 08376-2000/2484 Lunteren GARAGEBEDRIJF F DEYS Dorpsstraat 109 Tel 08388 - 2200 Lopik GARAGE J KRAMER Lopikerweg west 3a Tel 03475 ¦ 306 
Russische delegatie te New York in wrevelige stemming Weinig resultaat van VN-beraad verwacht Van onze correspondent NEW YORK — Een vreedzame concurrentiestrijd vinden de Russen officieel fijn maar toen gistermorgen president Johnson precies een uur voordat premier Kosigin de Assemblee van de Verenigde Naties toesprak op de televisie verscheen met een rede over de buitenlandse politiek gesproken vanuit Washington vonden zij het maar onhebbelijk en kinderachtig Kosigin was bij aankomst in New York ook al niet verwelkomd door hoge Amerikaanse ambtenaren en de stemming in de Russische delegatie begon gisteren bepaald geïrriteerd te worden Dit beeld laat zich moeilijk onderstoppen Wilson kreeg niets nieuws te horen Vervroegd « if Parijs terug Thant betwist waarde van vroeger akkoord Nasser Hammar sk j öld Thans 5 kandidaten voor presidentschap van Zuid-Vietnam SAIGON — Ha Tuc Ky van de ex - treem nationalistische Dai Viet partij heeft zich kandidaat gesteld voor de Zuidviertnamese presidents verkiezingen van 3 september a.s Zijn medekandidaat is Ngoeyen Van Binh voormalig adjunct-prefect van Saigon Eerder had ex-president Phan Khae Suu zich officieel kandidaat gesteld terwijl ook de twee belang rijkste machthebbers van het ogen blik premier Ngoeyen Cao Ky en president Ngoeyen Van Thieu aan gekondigd hebben aan de verkiezin gen te zullen deelnemen Sunday Citizen staakt uitgave LONDEN — Het 117 jaar oude Britse zondagsblad Sunday Qtizen is voor het laatst verschenen Het sterk links georiënteerd blad was allang in financiële moeilijkheden en verloor de laatste tijd bij een oplaag van 220.000 exempléiren on geveer 30.000 gulden per week Het verscheen in 1850 voor het eerst onder de naam Reynolds ' Weekly Newspaper Vijf jaar ge leden werd het omgedoopt in Sun day Citizen en veranderd in een boulevardblad Dit heeft het blad dat vóór de eerste wereldoorlog een oplaag van 1,2 miljoen had niet kunnen redden NEW YORK — Secretaris firene-raal Thant van de VN heeft maan dag de waarde betwist van een me morandum waarin de terugtrekking van de VN-vredesmacht uit de Sinaï woestijn afhankelijk wordt ge - Nasser leidt nieuw kabinet van 29 leden CAÏRO — President Nasser van Egypte heeft gisteren het eerder aangekondigde nieuwe kabinet ge vormd waarin hij zelf optreedt als premier Sollman die tot nog toe premier was wordt een van de vier vlce-premiers in de nieuwe regering De andere drie zijn Mohieddin en Sabri beiden ex-premiers en tot zondag vice presldenten en El Sja-fei die eveneens tot zondag vice president was Als minister van oor log is Al Beehrl aangewezen Rlad blijft minister van buitenlandse za ken Fawzy vroeger vice-premier en belast met buitenlandse zaken die de Egyptische delegatie naar de hui dige zitting van de Algemene Verga dering van de VN leidt is tot vice president en Nassefs assistent voor buitenlandse zaken benoemd Minis ter voor olie-aangelegenheden ver voer en minerale rijkdommen is Yoenes de portefeuille voor econo mie en buitenlandse handel is in handen van Zaki Het gezaghebbende blad Al Achram schreef gisteren dat presi dent Nasser het premierschap op zich zou nemen als deel van een algehele operatie voor de mobilise ring van het gehele land om het in een positie te brengen van waaruit het de verantwoordelijkheden van de huidige omstandigheden het hoofd zou kunnen bieden " Nasser zou ook president van de Arabische socialis tische unie worden welke post tot nog toe door Sabri werd bekleed Het nieuwe kabinet telt 29 leden Die knorrigheid bleek ook toen Kosigin vrij spoedig na het begin van de rede van de Israëliër Eban opstond en demonstratief de zaal verliet In zijn kielzog volgde minis ter Gromlko van buitenlandse zaken Desondanks bleven gisteren velen In VN-kringen hopen en speculeren dat Kosigin en Johnson elkaar zouden ontmoeten en geroutineerde kijkers in het politiek koffiedik produceer den allerlei punten van overeen stemming In de redevoeringen van belde regeringsleiders om aan die hoop een basis te geven Inderdaad is het onloochenbaar dat bij beiden de principiële erken ning van het bestaansrecht van Is rael te vinden is evenals de wens dat de Palestijnse vluchtelingen ge rechtigheid krijgen Bovendien laten zowel Moskou als Washington de mogelijkheid open voor directe con tacten over het Nabije Oosten tussen de grote mogendheden maakt van goedkeuring van de Al gemene Vergadering der V.N Het memorandum dat in 1956 zouzijn opgesteld tussen president Nas ser en de vroegere seoretairits gene-raal wijlen Dag Hammarskjöld,werd zondag aan de openbaarheidprijsgegeven door Ernest Gross voormalig plaartsvervaingend hoofd vertegenwoordiger van Amerika bijde V.N •¦ Volgens Tharat was het hem be kende memorandum geen officieel document maar slechts ' n privé af-spraak tussen Nasser en Hammers kjöld over de legering van de VN macht in de Sinai gemaakt in no vember 1956 Zo deze afspraak ooit geldend was dan werd zij in februa ri 1957 vervangen door de taakom schrijving voor de vredesmacht die door de Algemene vergadering werd opgesteld aldus Thant die voorts verklaarde dat de Egyptische rege ring niet aan de inhoud van het do cument gebonden was Ook verdedigde hij zijn besluit om de VN maoht uit de Sinaï terug te trekken nadat Egypte dit geëist had Er is veel kritiek geleverd op de snelheid waarmee dit besluit werd uitgevoerd Volgens Thant had Egypte het vol ste recht zijn troepen op elke moge lijke plaats op zijn grondgebied te legeren Toen dit op 17 mei geschied de „ kon de vredesmacht niet lan ger een nuttige rol vervullen in het handhaven van de rust en de aan wezigheid van het contingent op het grondgebied van de Verenigde Ara bische rgpubliek verloor elke beteke nis " aldus Thant De Egyptische VN-missie had reeds verldaard dat haar regering nooit van het bestaan van het memo randum op de hoogte was geweest en dat het daarom geen wettelijke of politieke verplichtingen kon mee brengen Een woordvoerder voor het Egyptische ministerie van buiten landse zaken noemde de berichten vals dat president Nasser in 1956 zou hebben ingestemd de eventue le terugtrekking van de VN vredes-macht alleen met toestemming van de VN te laten plaatsvinden Maar daarnaast staan diepe tegen stellingen zoals de Russische eis dat de Israëliërs onmiddellijk terugtrek ken enerzijds en Amerika's wens dat eerst een vredesregeling wordt Jakoebowskij wordt opperbevelhebber van Warschaupact MOSKOU — De 54-jarlge maar schalk Jakoebowsky wiens militaire carrière in de Sowjet-Unie snel stijgt wordt de nieuwe opperbevelhebber van de strijdkrachten van het War schaupact Hij heeft de leiding ge had van gezamenlijke manoeuvres van Russische Tsjechische en Hon gaarse troepen die onder auspiciën van het Warschaupact van 14 tot 19 juni zijn gehouden Officieel is maarschalk Gretsjko nog opperbevelhebber van het War schaupact maar hij werd op 12 april Russisch minister van defensie als opvolger van wijlen Malinowksy Tot de benoeming van Gretsjko op zijn huidige post was Jakoebowsky bevelhebber van het district Kiew met de rang van generaal Tegelijk met de benoeming van Gretsjko werd hU tot maarschalk gepromo veerd en werd hij eerste onderminis ter van defensie Jakoebowsky is vroeger ook commandant van de Russische strijdkrachten in Oost Duitsland geweest MADRID — Een Spaanse arbei der die gepakt werd toen hij pi o-pagandamateriaal bij zich had voor de arbeiderscomité's " een Spaan se ondergrondse vakbeweging is maandag tot twee jaar gevangenis straf veroordeeld De veroordeel de Muftos Jabonero is functionaris geweest van de officiële vakbewe ging in Spanje Van A-bom tot H ' bom N ^ IET de explosie van een waterstoflx>m zelf die China zaterdag boven de woestijnvlak ten in Sinkiang teweeg bracht stemt tot naden ken maar de snelheid waarmee de Chinezen het wapen hebben ontwikkeld Rusland deed vier jaar over de stap van atoombom naar waterstof bom Engeland vijf de VS zelfs acht maar China had er slechts twee jaar en acht maanden voor nodig tn oktober 1964 meldde het land zijn eerste proef met een ge wone uranium splijtbom Dat sluit de mogelijkheid niet uit dat de Chinezen evenredig snel vor deringen zullen maken met de ont wikkeling van een transportmiddel dat een waterstofbom pas effectief maakt Zonder de mogelijkheid de H-bom voor oorlogsdoeleinden te vervoeren is het wapen tegen vooral verre vijanden onbruikbaar Pas een omvangrijk arsenaal van draagra ketten kan de dreiging sterk ver groten De ontwikkeUng van dit ballistische vervoer vergt jaren zoals Rusland en Amerika hebben ondervonden China beschikt alleen over raket ten voor kleine en middelgrote af standen getroffen aan de andere kant Bovendien lijken de Russen de hele spoedbijeenkomst van de assemblee duidelijk over de propagandaboeg te wiUen gooien zodat hoop op een topoverleg met resultaat ongegrond lijkt Ook over Vietnam lijken de hoge heren elkaar op dit moment weinig te zeggen te hebben Enige kleine landen in de VN willen proberen de grote twee te stimuleren elkaar op dit punt te raadplegen maar de be richten zijn niet bemoedigend Ame rika wil in Vietnam precies zo van uit een militaire krachtpositie pra ten als de Israëliërs in het Nabije Oosten vindt Kosigin en dat is een verfoeilijke benadering Zoals Mos kou wU dat Israel zich eerst terug trekt voordat er gepraat kan wor den zo lijkt het ook te vinden dat Amerika in Vietnam eerst de bom bardementen moet stopzetten en militaire acties stopzetten voordat het uur voor overleg is geslagen De verwachtingen voor het ver loop van de spoedbijeenkomst van de assemblee zijn door dit alles in mineur De Russische resolutie is louter propaganda zo kan men horen zeggen zonder kans aanvaard te worden Een resolutie die wel kans zou maken in de assemblee waar voor een tweederde meerderheid no dig zou zijn volgens het principe dat er belangrijke Icwesties in de al gemene vergadering niet met enkel voudige meerderheid aanvaard kun nen worden zou veel gematigder moeten zijn zo kan men horen en die zou wel eens uit neutrale hoek op tafel kunnen worden gelegd Indien daarin alleen terugtrekking van de Israëlische troepen zou wor den gevraagd gekoppeld aan een VN-bemiddelingsactie zouden naast de communistische en Arabische bij na alle Atro-Aziatische en misschien zelfs enige Zuidamerikaanse stem men kunnen worden gevangen zo wordt in goed ingelichte kringen ge zegd en dat zou aanvaarding verze keren Voor Israel is een dergelijke resolutie evenwel onaanvaardbaar daar het in ruil voor aftocht van zijn troepen niets dan ' vage ' bemidde llngsacties zou krijgen Als het evenwel een resolutie naast zich neer zou leggen zou de huidige situatie geprolongeerd wor den En dit is niet aUeen voor Israel moeilijk vol te houden gezien de enorme kosten van mobilisatie en de daarmee gepaard gaande econo mische ontwrichting maar ook voor de westelijke landen die graag hun geknakte relaties met de Arabieren zouden wiUen herstellen Met al deze overwegingen in het achterhoofd is de stemming in New Yorks Verenigde Natiespaleis niet opgetogen Op deze verre toekomst baseei > den Russen en Amerikanen sinds de eerste Chinese A-bom-explosie in 1964 hun optimistische toekomstvisie ten aanzien van een Chinese drei ging Bij elke volgende explosie werd dit sussende geluid herhaald McNamara en wijlen Malinowsky zeiden dat één A-bom nog geen kern macht maakt en dat een land pas meetelt in het koor van de zoge naamde kem elub " als het over de waterstofbom en de middelen tot offensief transport beschikte Vooral Washington herhaalde vijfmaal Chi na bracht vijf A-bommen tot explo sie dat die ontwikkeling China nog wel een jaar of tien zou kunnen kosten Sneller dan Pentagon en Kremlin hadden verwacht heeft Mao Tse toeng zijn waterstofbom De volgen de verrassing kan óók sneller komen dan men verwacht N U betekent het bezitten van een waterstofbom nog niet dat het wapen ook gebruikt wordt Wanneer twee wereldmachten dezelfde wa pens bezitten noemt men dat machtsevenwicht In het klein is dat begrip ook in het Nabije Oosten ge cultiveerd waar Jordaniërs Egyp tenaren én Israeli's in gelijke hoe veelheden door de grote wapenleve - India gelast Chinezen blijf in ambassade NIEUW DELHI — De regering van India heeft gisteren de leden van de Chinese ambassade in Nieuw Delhi opdracht gegeven tot nader order binnen het ambassadegebouw te blijven omdat de Indiase auto riteiten met het oog op „ de gewet tigde verontwaardiging van de be volking " hun veiligheid niet kunnen waarborgen De Chinese zaakgelas tigde zal zich echter wel naar het ministerie van buitenlandse zaken kunnen begeven In dat geval krijgt hij een escorte Intussen heeft de derde secretaris van de Chinese ambassade die vo rige week vrijdag bij anti-Chinese betogingen verwondingen heeft op gelopen aanzegging gekregen dat hij uiterlijk woensdag India moet ver laten Hij was al eerder tot „ onge wenst persoon " verklaard maar mocht in verband met zijn verwon dingen nog enkele dagen blijven De Indiase premier mevrouw Indira Gandhi en haar minister van de fensie Swaran Singh deelden in het parlement mee dat geen Chinees verkeersvliegtuig de uitgewezen Chi nese diplomaten mag komen opha len zolang er geen einde is gekomen aan het beleg van de Indiase ambas sade in Peking en de personeelsle den met hun gezinnen veilig kun nen vertrekken Minister Singh wees echter een eis van de oppositie af om onverwijld de betrekkingen met Peking te verbreken rende mogendheden van oorlogstuig werden voorzien Dat het een con flict niet uitsluit is bewezen Machtsevenwicht wordt in beteke nis gereduceerd wanneer er teveel partijen bij het spel betrokken ra ken Engeland volgde op Rusland en Amerika China is nu nummer vier met een H-bom en Frankrijk denkt volgend jaar juni zover " te zijn M ACHTSEVENWICHT bestaat ook bij de gratie van weder zijdse afspraken over het niet ge bruiken van die macht Twee ak koorden bestempelen de bereidheid daartoe van Rusland Amerika en een groot aantal andere landen het kemstopverdrag van Moskou en het akkoord tot het kernvrij " houden van de ruimte Frankrijk en China behoren echter niet tot de onder tekenaars Zij zijn ook niet vertegen woordigd bij het ontwapeningsover leg in Geneve waar vooral Ameri kanen en Russen zich uitputten in het streven naar een non prolifera-tieverdrag Daar hapert het aan evenwicht D E explosieve kracht van een waterstofbom is vele duizenden malen groter dan die van een ge wone " atoombom Het Chinese wa - Van onze correspondent PARIJS — Men Is er In Parijs nog niet zo zeker van dat de geest van liodewijk de Veertiende niet ergens onzichtbaar rondwaart by de be sprekingen in Versailles tussen pre sident De GauUe en premier Wilson Want het blijft zeer waarschijnlijk dat De Gaulle de Engelse kandida tuur voor de EEG die het doel is van deze topconferentie nog altijd beschouwt vla de exclusieve ge zichtshoek van nationale overwegln gen en rivaliteiten en dat hij daarom als voornaamste doel voor ogen houdt Engeland zolang mogelijk te beletten het Franse politieke over wicht in de club van zes te bedrei gen Nadat beide staatslieden gisteren gedurende twee zittingen van bijna vijf uren de voornaamste proble men van de wereldpolitiek de revue hebben laten passeren kwamen ze ' s avonds tot de conclusie dat ze elkaar verder eigenlijk weinig meer te vertellen hadden De Frans Engelse top waarvoor oorspronke - pen zou een kracht hebben gehad die overeenkomt met enkele mega tonnen trotyl een megaton is dui zend kiloton een kiloton is duizend ton een ton is duizend kilo Hi rosjima telde 91.000 doden en werd voor 81 procent verwoest door een atoombom van 20 kiloton De wa terstofbom berust op de samensmel ting van waterstofkernen het omge keerde principe van de atoom - of uraniumbom waarin uraniumato men splitsen Voor de ontsteking van een waterstofbom wordt een uraniumbom als „ slaghoedje " ge bruikt Een waterstofbom is pas af schrikwekkend als men in vergelij kende termen de la-acht ervan kan zien Zelfs bij een aantal kernmogend heden van vijf kan nog sprake zijn een exclusief gezelschap Wil die be perkte exclusiviteit gehandhaafd blijven dan mag op zijn minst wor den verwacht dat de atomaire „ haves " en have nots " het met elkaar eens kunnen worden over het belang van een verdrag tot niet ver der verspreiden van kernwapens Mocht het verdrag dan zelf nog eens tot stand komen dan is dat een betere aanleiding voor het ontsteken van vuurwerk dan die waarom Pekings honderdduizenden zondag hun stad op stelten zetten lijk twee dagen waren uitgetrokken kon zo met een dag worden bekort en vanmorgen is premier Harold Wilson dan ook het Kanaal in de richting van Londen weer over gestoken Tijdens de ochtendzitting zijn in het bijzonder de jongste interna tionale problemen en gebeurtenis sen als de oorlog in het Nabije Oosten en de explosie van de eerste Chinese waterstofbom ter sprake gekomen En het is wel zeker dat de Britse premier die beide evene menten heeft aangegrepen als sup plementair argument om de nood zaak van een uitbreiding en ver sterking van het Europese blok te bepleiten Besprekingen De betrekkelijke evenwijdigheid in de analyse der huidige wereldsi tuatie heeft zo schijnt het gister middag De GauUe toch niet verleid die gemeenschappelijke lijn ook naar de toekomst verder door te trekken Want voor hem blijft Engeland een eiland dat daarom politiek en eco nomisch nog niet In Europa kan worden geïntegreerd Hij hield zich aan de uitspraken die hij al op zijn laatste persconfe rentie had gedaan om voorlopig al leen in een associatie enig heil te kunnen zien Wilson moet ook giste ren dat Europese klapstoeltje heb ben geweigerd maar niettemin ge looft men dat hfl wel van zijn gast heer heeft gedaan gekregen dat of ficiële besprekingen over de En gelse kandidatuur met de zes EEG landen in ieder geval ofschoon ze ker nog niet op korte termijn ge opend zuUen mogen worden Betoging in Gent voor behoud van textielindustrie Van onze correspondent BRUSSEL — Na 127 jaar zijn gis teren in Gent voor het eerst werk gevers en werknemers uit de tex tielindustrie samen op straat geko men om de regering te bewegen tot het nemen van maatregelen tot be houd van de textielindustrie Op initiatief van de vakbonden en van de werkgeversorganisatie hebben ongeveer 15.000 mannen en vrouwen in het centrum van Gent gedemonstreerd Tijdens die meet ing op een van de oude pleinen is gezegd dat patroons en werknemers zich zullen blijven verzetten tegen verdere sluiting van bedrijven te gen hetgeen men noemt ' de oneer lijke concurrentie van invoer uit de oosterse landen ' en tegen de steun aan ondernemingen die toch tot ver dwijnen gedoemd zijn In 1840 —¦ toen ook werkgevers en werknemers samen de straat op gingen — gold de betoging de En gelse concurrentie Sedert de twee de wereldoorlog zijn in Gent en om geving alleen al 63 textielonderne mingen gesloten ADVERTENTIE ^ * n paar honderd gulden méér of minder maakt Mi Fiat al ' n klasse verschil ^/< \ r N r V - sportcoupé 4 cil 843 cc 52 SAE pk ruim 135 km/u schijfremmen op voorwielen 4 versnel lingen met Porsche synchronisatie pook versnelling verstelbare bucket seats voor in carrosserie met Aqualit - -_.__ behandeling Compleet T 6490 |'- 4-deür5 sedan 4 dl 1197 cc 65 pk 140 km/u 4 schijfremmen met remregulator Aqualit-behandeling smering „ for-Iife " van alle draaipunten gesloten koelsysteem bagageruimte 385 dm ' _^__ laken bekleding f 6999i - familiale 4-deurs sedan 4 cil 1197 cc 65 pk 140 km/u 4 schijfremmen met remregulator Aqualit-behandeling smering „ for-Iife " van alle draaipunten gesloten koelsysteem bagageruimte 385 dm ' ____ Compleet f 7799 - fiat 1900 confort 4 cil 1481 cc 83 pk 155 km/u schijf remmen op voorwielen vacuum rembe krachtiger bekleed veillgheidsdashboard en stuur Aqualit-behandeling anti-roest met lakenbekleding __ Compleet f7799 " 
mnascaiscH mEtmsBuatl EUR COMMISSIE IN LAATSTE VERSLAG Constitutionele orde grondslag van EEG Qemeenschap is altijd politieke unie geweest Toneelprijzen 1967 voor het klassieke toneel Restaurantbedrijf zoekt een VRL of MNL KANTOORBEDIENDE RmSTON-NIEUWNES om zélf tê schilderen RALSTON TERRASLAKVERF als assistent(e voor de administra teur Prettige afwisselende werkkring Hoog loon zaterdags en zondags vrij Met eventuele vakantie-afspraken zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden Brieven te richten onder nr A-7367 aan Reclame Adviesbureau ALTA UTRECHT Pausdam Ub-echt Een nieuwe verf voor asbest beton en cement die niet alleen weer en wind maar ook regelmatig belopen verdraagt Terras tegels behoeven nu niet grijs te blijven Het verven van deze tegels of betonvloeren voorkomt tevens het stuiven Er zijn 12 mooie^kleuren die gemakkelijk met een kwast kunnen wor den opgebracht Er zijn bussen a 665 cc a ƒ 6.50 en bussen a ± 4 Itr a ƒ 30 — Ralston Terraslakverf is bestand tegen alkaliën en zuren en zodoende bv zelfs houdbaar voor muren en betonpalen in koestallen Kleurenkaart met beschrijving gratis Op het kantoor van sociale instelling te Utrecht ¦ wordt gevraagd een voor ca 15 uur per week Afwisselende werkkring voor bijv gehuwde vrouw met kantoorervaring Leeftijd niet beneden 25 jaar Brieven onder nr 2-8763 aan het bureau U.N RALSTON RAIN COAT Een kleurloos siliconen pre paraat dat ongeverfde buitenmuren van steen be ton cement asbest-cement of ander metselwerk on doordringbaar maakt voor water Het voorkomt ver - wering van barsten door '// / vorst Tegen regendoorslag in bijkeukens bv In een etmaal onzichtbaar opgedroogd houdt het alle vocht van buiten tegen Op te brengen met kwast of verfspuit 3.G HEBSCHEL Internist Koningslaan 39 „ zoekt voor spoedige indiensttreding geroutineerde praktijkassistente Telefoon 27330 Kimberly-Clark ^ Holland N.V Groeneveldselaan 10 — VEENENDAAL vraagf voor zeer spoedige indiensftreding een secretaresse voor haar Reclame - en Marketing afdeling Klmberly-Clork N.V Is een dochfer N.V van één van de groofsfe Amerikaan se papierfabrieken Sinds 1 mei 1965 fe Veenendeel gevestigd produceert en verkoopt de maatschappij een reeks van huishoudelijke papierprodukten waarvan Kleenex Tissues - Kotex - en Fems damesverband en Kimby luiers op dit moment de belangrijkste zijn De gedachten voor deze zeer actieve en plezierige functie gaan uit naar een zelfstandige jonge vrouw van pim 25 jaar Met ervaring in een waarachtige secretaresse-functie Een behoorlijke kennis van de Engelse taal is vereist Salaris e.d in onderling overleg Met vakantie-afspraken zal rekening worden gehouden Schrijf een korte maar wel informatieve brief naar KIMBERLY-CLARK Holland N.V I.a.v Drs K E Abbing Marketing Manager Gemeente Langbroek U nabij Doorn Ter secretarie wordt gevraagd een a GOMMES of b ADJUNCT-COMMIES Ie KLASSE naar gelang van kennis en ervaring in de gemeente-administratie. Salarisgrenzen resp ƒ 936 — tot ƒ 1.101 — en ƒ 776 tot ƒ 936 - per mnd in 6 jaar benevens 6 % vakantietoelage Voor a is het diploma G AI vereist Voor b strekt gevorderde studie voor dit diploma tot aanbeveling Studie - diplomatoelagen verplaatsings kosten en ziektekostenregeling Aanstelling boven minimum mogelijk Indiensttreding zo spoedig mogelijk Sollicitaties binnen 10 dagen schriftelijk aan de Burgemeester RALSTON METAL PRIMER ^ sn roodbruine anti-roest verf die on derroest op alle ijzerwerk voorkomt Hecht ook op zink aluminium koper en andere metalen De dun aangebrachte laag kan direkt na droging met Ralston hoogglans worden overgeschilderd Vraag GRATIS handleidingen en inlichtingen voor alles wat u wilt schildereii aan RALSTON VERF N.V.-afd Voor lichting • Oudegracht 74-76 • Utrecht • Tel 030 29844 8 Ir blazers kleurig mode - jersey i onze leuke sportieve kollektie met sprankelende modellen uit di verse landen ge - ïmporteerd o.a leuke engel se blazers in fla nel dubbele rij knopen en klein pochefzakje. klassieke kleuren als marine grijs camel ranse mo delletjes met V hals en embleem, nieuwste tinten, ook in de blazers is voorraad pleet, prijs vanaf 64.75 NACHTEOAALSTRAAT 16-18 UTRECHT Een nieuw plantaardig produl(i om snel slank teborden dat invele landen reedsmet succestvordt toegepast ^ is Foca / excellent Heerlijkwerlcende slankmakende Fuca dragées Neem ook Fuca-dragées 11 zult het zien en voelen Ook 11 maken tij slank Fuca-dragêes werken op 4 verschillende manieren Fuca dragées geven u uw slankheid terug én zorgen ervoor dat u die ook houdt SLANK Met Fuca-dragées verdwijnen hinderlijke vetkussentjes om de maag te zware heupen ea dijen krijgen weer harmonische proporties een onderkin wordt glad Fuca-dragées lisl ^ stimuleren de werking van de | ' darmen en bezorgen u een goede stofwisseling nieuwe irisheid en jeugd Regelmatig gebruik van Fuca-dragées bevordert ook de glanzende gezondheid van uw huid Fuca-dragêes tn - - ^^ j - *«/» elegante verpakking f 2*90 » f4.90 excellent FUGA HOTEL HAMOORFF Brink 10 — 12 Laren telefoon 02933 ¦ 3811 In ons a la carte-restaurant hebben wij nog een plaat singsmogeüjkheid voor COIVIIVfIS DE RANG LEERLING CAFÉ-KELNER Sollicitaties te richten aan de directie Weekend - en vakantie tips JACKS in pracht kleurstellin gen met en zonder capuchon kort en lang model voor dames heren en kinderen Prijs van 24 - tot 74.50 BADSTOF EN VELOUR SWEATERS 9 verschillende tinten,pracht kwaliteiten.Prijs v.a 10.75 LICHTGEWICHT PANTALONS EN SHORT terlcnka koratron en katoen in een verschei denheid van kleuren Pantalons van 12.50 tot 36.50 Shorts van 10.75 tot 24.75 Waart Nafuurlijk bi | Speciaalzaak Fm MELDT STEENWEG 49-58 UTRECHT relefooD 1 84 62 motlBrn betrouwbaar onafhankeÊÊJk obiectlef actueel UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Een vooroorlogs heren hoekhuis vlakbij de „ Berenkuil " voor f 55j Ja dit is een kans voor de liefhebbers van sfeervolle ruimte Een magnifiek pand voor een GROOT GEZIN DUBBELE BE WONING of KANTOOR AAN HUIS Gaat u maar na op de begane grond heeft u een HOUTBETIMMERDE ENTREE EEN ICAMER van 4.50 bü 3.50 EEN KAMER van 5.25 bij 3.50 met statige ramen een KEUICEN een BIJKEUKEN en daaronder een KELDER met ROYALE ARCHIEF RUIMTE Achter een zonnige SERRE een TERRAS en een GARAGE Op de eer ste verdieping een KAMER van 5.15 bij 3.55 en een KAMER van 4.15 bij 3.55 een BLAUWBETEGELDE BADKAMER met bad en douche een TWEEDE ICEUKEN met BALKON en een TWEEDE TOILET En daarboven DRIE SLAAPKAMERS af metingen 4.60 bij 2.75 4.75 bij 2.75 en 3.50 bij 2.80 Bovendien nog bergruimte Wij kunnen morgen vrijblijvend gaan kijken als u mij VANAVOND NA 7.00 UDB BELT ONDER 030-7X0452 G V d BOSCH MAKELAARSKANTOOR VAN EE N.V ZEIST SLOTLAAN 294 — Metaal - en houtbewerker wordt vliegtuigbouwer het vak met aanzien U kunt telefonisch of schriftelijk inlichtingen verkrijgen bij N.V KON NED YLIEGTUIGENFABRIEK BEDRIJF DORDRECHT - MIJLWEG 55 TELEFOON 01850-37744 Per 1 september a.s of eerder hebben vrij plaats voor ENKELE PIENTERE 17—19 jaar 4 Gevraagd wordt belangstelling voor de administratieve kantvan uitgeverij en boekhandel accuratesse verantwoordelijldieidsgevoel coHegialiteit vaardigheid in typen Geboden wordt goede salariëring goede vakantieregeling prettige werkkring ruime mate van zelfstandigheid Zij die het mulo-diploma reeds hebben behaald en diegenen die dit examen nog moeten afleggen kun nen nu reeds solliciteren Belt u ons dan voor een afspraak telefoon 030-12146 toestel 03 of schrijft u aan N.V A Oosthoek's Uit gevers Mij Domstraat 11-13 te Utrecht DINSDAG SO iVai 196 ROYALE WOONHUIZEN TE HOUTEN Ca 6 km van Utrecht Koopsom vanaf ƒ 39.900 — k.k na aftrek Rijkspremié Vrije vestiging eigen grond hoge Rijkssubsidie Bevattende o.m woonkamer 7.80x3.56 m keuken 2.30x3.50 m grote doucheruimte 4 slaapkamers vas te trap naar Ie en 2e verdieping 2 toiletten 2 was tafels 9 kasten EIGEN GELD VANAF ƒ 4.300 — LASTEN PER MAAND ƒ 173 - Eerste jaar Inlichtingen op onze zitting in Haagsche Koffyhuis Vredenburg 28 te Utrecht op woensdag 21 juni a.s van 19.00—21.00 uur MACOM N.V Nic Anslijnstraat 104 Amsterdam Telefoon 020 - 194556 b.g.g 02964 - 17303 ¦' 7^v ' FACULTEIT DER DIERGENEESKUNDE VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT Bij de Kliniek voor Inwendige Ziekten en Gerechte lijke Diergeneeskunde kan worden geplaatst DIERVERZORGER die gewend is met rundvee en paarden om te gaan Gegadigden moeten kunnen melken Nachtdiensten zaterdag en zondagdiensten worden extra beloond Diploma L.L.S en of dierverzorger strekt tot aanbeveling Salaris volgens rijksregeling afhankelijk van op leiding en ervaring Vakantietoelage 6 % Inhouding premie A.O.W voor rekening van de Universiteit Sollicitaties met vermelding van volledige personalia en verdere gegevens worden gaarne ingewacht bij het Bureau van de Faculteit Biltstraat 172 te Utrecht SERVICEDIENST kan plaatsen enkele gastechnische SERVICE liüONTEURS De werkzaamheden omvatten het onder houd en herstellen van gasverwarmings toestellen in de ruimste zin Voor het niet bekend zijn met diverse types wordt cursus gegeven De algemene kennis en handvaardigheid dient goed te zijn bezit van rijbewijs strekt tot aanbeveling Met de eventuele oude werkgever wordt tot verkrijgen van akkoord eerst contact opgenomen Soil onder no 2-8764 aan het bureau U.N MET SPOED TIMMERLUI GEVRAAGD telefoon 34197 of op het werk te Wildbaan Driebergen onze KLEINTJES hebben groot succes ¦¦¦>¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦>¦•¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦«¦¦*'¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦•«¦¦¦¦¦¦¦«¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦"¦"¦ • ¦¦¦¦¦¦¦¦ ïiaBaav «¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ LUBRO vraagt CHEFFIN voor de ponsicamer om leiding te geven aan een 5-tal ponstypistes De voorkeur gaat uit naar iemand met kantoorervaring gewend zelf standig te werken Leeftijd niet beneden 21 jaar Spoedige indiensttreding gewenst Sollicitaties te richten aan ons lioofd kantoor Hogenoord 1 Utrecht BRUSSEL — De Europese Commissie meent dat het niet voldoende is om de huidige constitutionele orde in de Europese gemeenschap alleen maar te handhaven men zal de „ steeds nauwere unie tus sen de Europese volkeren " moeten realiseren waarvoor het E.E.G verdrag de basis heeft gelegd De Europese Commissie het uitvoerende or gaan van de Europese Econo mische Gemeenschap zegt dit in haar tiende jaarverslag Dit verslag is het laatste voor de fusie van de commissie van de E.E.G met die van de E.G.K.S en Euratom en ook het laatste met de signatuur van prof Walter Hallstein die als voor zitter van de Europese Com missie heeft bedankt en in de gefusioneerde commissie wordt opgevolgd door de Belg Jean Key Ondanks alle moeilijkheden en crises blijft naar het oordeel van de EEG commissie de constitutio nele orde van de gemeenschap het onontbeerlijk fundament van de Europese opbouw De constitutio nele orde is het beslissende element van de vorderingen in de afgelopen jaren en de beste garantie voor de hoop op toekomstige successen De gemeenschap is volgens de commissie altijd reeds een poli tieke unie op economisch en sociaal gebied geweest en de ge meenschapsinstellingen — het Eu ropese iParlement de EEG minis-terraad en de commissie — zijn politieke instellingen Uitbreiding van de gemeenscliap over het eco nomische en sociale gebied heen zal zo niet een direct voortvloeisel dan toch ten minste een normaal verlengstuk van de huidige gemeen schap moeten zijn Het verslag dat de periode van 1 april 1966 tot 31 maart 1967 be slaat herinnert eraan dat over een jaar 1 juli 1968 de douane-unie van de EEG een feit zal zijn voor industrie - en landbouwprodukten Daarna za de economische unie moeten worden voltooid De com missie waarschuwt dat een onvol tooide economische unie risico's van onevenwichtigheid en zelfs van breken met zich mee zou kunnen brengen ASSISTENTE Is de economische unie eenmaal een feit dan zaJ het vei'dere wel slagen van de Europese gemeen schap uiteindelijk nog afhangen van het gebruik dat de gemeenschaps instellingen van het dan bestaande kader zullen maken d.w.z van de pohtiek die zij zullen voeren Naarmate in de afgelopen jaren de douane unie tussen de Zes " werd opgebouwd door opheffing van Ifwantitatieve belemmeringen en douanerechten is de handel ge groeid Er is echter nog geen we zenlijke binnenlandse EEG-markt bereikt aldus de Europese com missie met volledig vrij verkeer voor goederen diensten kapitaal A'DAM — Mevr E v Hall-Nijhoff heeft maandagmiddag de toneelprij zen voor ' t jaar ' 67 uitgereikt namens de vereniging van schouwburg - en concertgebouwdirecties De prijzen zijn dit keer terechtgekomen bij het klassieke toneel De jury bestaande uit mej E den Hertog en de heren Ch Boost ds J J van Hille prof dr J G A Ros en A C Willink heeft namelijk geconstateerd bij het beschouwen van de toneelvoorstellingen in het seizoen ' 66—'67 dat de moderne trend naar ensemblespel en homo geniteit der voorstellingen de uitver kiezing van sterk op de voorgrond tredende acteurprestaties bemoei lijkt Het is vooral bij het moderne toneel vaak het geval dat de regis seur als het ware de hoofdrol speelt en de opvallendste artistieke presta tie levert Aan de andere kant is er bij het moderne toneel ook vaak sprake van dat de stukken bijna uit sluitend bezet zijn met hoofdrollen De prijzen zijn dit jaar terecht ge komen bij Anne-Wil Blankers Luc Lutz Eric Schneider en Anny de Lange Anne-Wil Blankers sinds drie ja ren verbonden aan de Haagsche Co meddié kreeg dit jaar l.nar Colombi na voor de rol van Agnes in Moliè re's Ecole des femmes Men vond dart zij met deze rol ' t hoogtepunt in haar nog maar pas korte carrière bereikt heeft Men noemde haar ver tolking allerbekoorlijkst en toch zeer doorwerkt pril en kuis in de aan vang # maar geleidelijk ontluikend tot jonge vrouwelijkheid en strijd bare liefde wat vooral in haar spre ken en mimiek tot uiting kwam Luc Lutz kreeg de Arlecchino en arbeid Er bestaah nog andere grenzen dan douanegrenzen fiscale grenzen patentgrenzen monopolie grenzen e.d die in het kader van de economische unie zullen moeten worden opgeheven Over geheel 1966 gerekend beliep de toeneming van de handel naar waarde 12 procent en naar volume 10 procent In 1965 werd een stijging van resp 13 en 12 procent bereikt Na een vrij levendige expansie in het eerste kwartaal van 1966 die ten dele een gevolg kan zijn ge weest van de nieuwe verlaging der douanerechten op 1 januari van dat jaar is de ontwikkeling van de han del trager geworden Deze ontwikkeling weerspiegelt niet een minder gunstig verloop van het geheel der handelsstromen tus sen de zes landen maar is voor namelijk een gevolg van de ver zwakking van de groei der econo mische bedrijvigheid in enkele lid staten met name in Duitsland voor de rol van Polonius in Shake speare's Hamlet uitgevoerd door ' t Nieuw Rotterdams Toneel Men noemde zijn rol een volslagen ver rassing omdat Lutz een totaal an dere Polonius op de planken zette dan de ietwat onnozele kluchtfiguur die meestal van hem wordt ge maakt Men acht de rolopvatting van Lutz ook merkwaardig veel lo gischer passend in het geheel Eric Schneider kreeg voor de Hamlet rol in Shakespeare's Hamlet de Louis d'Or Deze jonge acteur kreeg werkelijk unaniem lof toege zwaaid voor deze vertolking en de oorzaak daarvan is naar de mening van de jury dat Schneider zo voor treffelijk de aansluiting met deze tijd heeft bewerkstelligd Men noem de zijn rol een krachtige diep in dringende creatie die het toneel be heerste door houding en alure en die Shakespeare's meest universele figuur zeer dicht bij het hedendaag se theaterpubliek heeft gebracht De Theo d'Or werd aan Anny de Lange toegekend vanwege haar rol als koningin Hekuba in De vrouwen van Troje geschreven door Euri pides bewerkt door Sartre en ten tonele gebracht door de Haagsche Comedie Men vond duidelijk her kenbaar in haar rol dat aan Hekuba zich al het denkbare leed dat een oorlog over een vrouw en moeder kan brengen hierin tot uiting ge komen was De jury loofde haar sobere en van grote innerlijke span ning getuigende spel waardoor zij de figuur van Hekuba tot een diep tragische en aangrijpende ervaring wist te maken Het is voor Anny de Lange de tweede keer dat een der gelijke onderscheiding aan haar werd uitgereikt RALSTON 2-UUR PRIMER De grondverf voor uw zelfgemaak te nieuwhouten meubeltjes of speelgoed zowel op radiatoren als op nieuw hout te gebruiken met tevens enorme hechting op oud scfiilderwerk In een half uur handdroog en reeds na 2 uur over te schilderen met Ralston BON TON Hoogglans of MAT-UP Geeft géén strepen Bussen in 5 maten ook 3 en 5 kg IBECHTSCH NIEUWS Zwc c lanc Van onze correspo ZWOLLE — Zes stembureaus waar oi 5600 kiezers hun stem gen voor de gemeentet kiezingen nodig do ^ Overijsselse hoofdst groot deel van de op gemeente ZwoUerkers krijgt worden straks twee sociologen drs i ' t Veer en drs M P Dam grondig doorge enkele uren tijd zal d ren met inschakeling kopter vliegtuig en c ste computer welke N heeft Kort na het sluiten van bureaus leal niet alleen van de verkiezing bekend ook en daar gaat het i val vooral om is dan in kregen in de politieke v « gen die verwaclit mogei Aangenomen mag worden mende verschuivingen p pen aan de veranderingen lltieke keuze van het N < volk Daardoor krijgt h zoek grote landelijke bet Ons blad zal tezamen gen andere grote provincie den samenwerkend in d op d » dag na de verkies clusief de uitslag van dit ¦ derzoek kunnen puUice korte toelichting op de uits heer Van Dam ook ' s avot telev,isie geven Het is voor de tweede ons land dat op deze n achtergronden van een ve uitslag wetenschappelijk w licht Bij de Tweede Kan zingen op 15 februari geb voor de eerste keer Toen Van Dam en enkele med die in Utrecht vierduizen van vier stembureaus ee stembiljet gaven Daarin woord verzocht op vragf fende ondermeer godsdieni tijd van de kiezer en keu partij op die datum en verkiezingen Het experiment in opdi de N.T.S zoals het door jarige verkiezingssocioloog gezet slaagde boven veler ting Ondanks het feit di procent van de ondervraag medewerking verleende D ses van drs Van Dam kl vallend goed Voor twee was het zelfs exact jui grootste afwijking werd teerd bij de prognoses ter van de P.S.P en de V.V zelfs hier was de afwijkir een half procent Het onderzoek zoals h Zwolle wordt verricht geb dracht van de gemeente er dewerking der gemeenteli grafische dienst Zes stei die representatief kunnen w acht voor de gemiddelde Z ' waarbij is gelet op godsdier schappelijke status van d leeftijd zijn uitgezocht tiek gezien blijken de die in deze stembureaus 1 uitbrengen een afspiegeliri van de gemiddelde Zwolle VERPONSE ^ In de zes stembureaus tra stemhokjes worden gej de opkomende kiezers w vraagd tevoren krijgen z ook een circulaire van d meester thuis nogmaals jet in te vullen ten belioevi onderzoek en de daarop vragen te beantwoorden i BEAT-DICHTEB Allen burg met baard wilde dag de culturele attaché Sowjet-afvaardiging voor enigde Naties uitnodigei een dichteraavond in he porkse Lincoln Center Zi het echer niet gekomen heidsagenten van premie gin werkten hem met drang de deur uit 
PTEECHTSCH NIEUWSBLAD Zwolse verkiezingen ook van grote landelijke betekenis POLITIEKE OMMEZWAAI IN LONDEN Britten beloven Aden militaire bescherming Onafhavikeliji mH « jtK * *" M2ï ** "'» ¥ l M flïg ZADELSTRAAT 6-8 NACHTEGAALSTRAAT 22-24 - TELEFOON 030-84311 - Uw boot of auto doorgeroest Gebruik STAALPLAMUUR Ac cu-Rama Hollandla Lange Nieuwstraat 56 Utrecht telef 16638 Te koop FORD TAUNUS 17 M Comb 1960 Lange Smeestraat OPEL KADETT 1966 Krikkelaan 6 telef 36216 NIEUWE AUTOBANDEN ge monteerd en uitgebalanceerd 30 pet voordeliger op richtprijs Klaar terwijl u wacht Lekke banden reparatie ƒ 2 Tubeless ƒ 2.60 Grote voorraad UBO Re mould banden Visser's Banden huis Van Egmondkade 4 telef 41989 hk Marnixlaan bij ver keersrotonde Geopend van 8.0O 20.00 uur ' s zaterdags van 8.00 16.00 uur ONROERENDE GOEDEREN utrecht en omstreken Te koop ééngezinshuizen bungalows vil la's en FLATS Gratis vermei ding in onze woninggids van te koop aangeb objecten Verzor gen van eerste en tweede h.vpo theken taxaties alle verzeke ringen Inl Makelaarskantoor Sijmons Dolata Beneluxlaan 16 Beneluxflat Utrecht Telet 36746 na 19 uur 26706 Te koop aangeb degelijk ge bouwd beneden en bovenhuis waarvan de zeer ruime BOVEN WONING vrij van huur komt Huur benedenwoning plm ƒ 700 per jaar Prijs ƒ 28.000 Kan ge deeltelijk gefinancierd worden Mira te Kolsté Makelaar onroe rende goederen Telef 80147 Duurstedelaan 101 BUITEN WONEN Groenekan zeer goed onderhouden woonhuis met garage helft van dubbel huis met mooi aangelegde tuin Prijs slechts ƒ 62.600 inl mak kantoor Sijmons Dolata Benelux laan 16 Beneluxflat teL O30 36745 na 19 uur 25706 AAN - en VERKOOP van woon huizen en bedrijfspanden Leeg en verhuurd Makelaardij KIe RIjksen Wittevrouwensingel 53 Utrecht Telef 15012 30626 WOONHUIS nabij Amsterdamse straatweg Ind Engelse kamer moderne keuken douche w.c flinke tuin met stenen schuur Ie verd 2 grote kamers met overloop Direct leeg te aan vaarden Vraagprijs ƒ 26.000 Ma kelaardij Nic Rtjksen Witte vrouwensingel 63 te Utrecht Tel 15012 30626 WOONHUIS aan de Boorstraat waarvan parterre verhuurd voor ƒ 7,10 per week Ie verd en zol der leeg te aanvaarden Ind 2 grote kamers keuk w.c Vraag prijs ƒ 8.000 Makelaardij NIc RIjksen Wittevrouwensingel 53 te Utrecht Tel 15013-30626 Ingeruild Opel Kapitan ƒ 350 — Borgward Isabella ƒ 475 — LEIDSEWËG 123a Telefoon 030 ¦ 36644 Tot 9 uur geopend na 9 uur telefoon 32536 Zaterdags tot 5 uur ge opend Na 1 juli nieuw adres GBOENESTKAAT 31 MIDDENSTANDSWONING aan de Hooft Graaflandstraat Ind grote Engelse kam hall gang keuken w.c Ie verd 3 slaap kamers 2e keuk balcon Daar boven grote zolder Voor - en ach tertuin met achterom Direct leeg te aanvaarden Vraagprijs ƒ 46.000 Makelaardij Nic RIjk sen Wittevrouwensingel 53 te Utrecht Tel 15012-30626 WONINGRUIL HEINKEL scooter 1966 slechts 6.000 km gelopen Niet van nieuw te onderscheiden Wegens aanschaf auto Verl Hoograven seweg 159 Aangeb een BOVENHUIS Ind Engelse kamer 3 slaapkamor ^ vliering douclie keuken en bal kon Gevr lieel huis of boven huis met 3 è 4 slaapkamers Br no 1-4039 bur UN Wij hebben voor u een AUTO van bouwjaar 1960 tot 1964 van ƒ 400 tot ƒ 3000 Garantie finan ciering inruil Bolksbeekstr 63 telefoon 36785 TÉ HUUR^ANGËBODENÏ Te huur aangeb voor direct grote gestoft KAMER met ge bruik van douche en cv Uit zicht groot winkelcentrum Kana leneiland ƒ 126 per mnd Br no 1-3807 bur UN AUTO LEBU met volledige ga rantie Voor een goede auto mobiel die uitsluitend onder onze bekende volledige garantie zes maanden of 16.000 km wordt ver kocht Op iedere auto een keu ringsrapport o.a Opeis Kekord Opel Kadett V.W BMW Fiat Ford Taunus 12 M 17 M enz Garantie wordt uitgevoerd In ons eigen servicehedrtlf Financie ring met ƒ 500 eigen geld op 6 12 18 of ' ii maanden tegen 7 pet rente Onze moderne en goed verlichte showroom is dagelijks geopend tot 10 uur des avonds zondags tot 5 uur telef 030 14760 Lange Nieuwstraat 84 na de Dom Ook te bereiken vanaf CS mei busltin 8 stopt prak tisch voor onze deur GARAGEBOX aan Tolsteegplant soen f 32.60 per mnd Te bevr telef 36746 na 19 uur 257U6 HUUR TELEVISIE Let op Telef 18983 Is voortaan 252.nii afd t.v verhuur Voor alle beeldgrootten en programma's met de correcte service Van Veller Beerzestraat 2 bis Huur een betere TELEVISIE nu ƒ 11,60 per maand met antenne Prima service Plaatsing direct Telef 38017 Voor 1 meisje 2 gestoffeerde KAMERS cv gebruik van keu ken Marco Pololaan 247 AUTO'S SPUITEN W A van Ravenstein Heemskerkstraat 1 werkplaats Oostbroekselaan 62 Utrecht telef 715593 Te huur aangeb ruime gemciili ZIT-SLAAPKAMER in mooie rustige omgeving Groenekan voor dame met of zonder pen sion badgelegenheid en telcf aanwezig Br no 1-4078 bur U \ Complete SLOOPAUTO'S moe ten gebracht worden Metaal bedrijf J A Uppelschoten telef 711644 Weerdsingel OZ 99 Utr PEUGEOT 203 in goede staat vraagprijs ƒ 500 Dommeringdreef 203 Overvecht Zoekt u een KAMER Wij helpen dageil.iks tientallen kamerzooken den Ook echtparen Woningbur Standing " Hamburgerstraat 1 Utrecht Te koop aangeb DAF 1963 in zeer prima staat Domplein 12 Verhuur en verkoop van alle kampeerbenodigdheden tegen voordelige prijzen Vraagt folder Geopend dinsdag t.m vrijdag van 9 12.30 uur en van 13.30-18 uur SUNNY CAMP Slotlaan 185 Zeist Indien gesloten Krulle laan 6 Zeist Telef 03404 ¦ 16390 b.g.g 16737 BMW type 601 1967 in prima staat Ingericht als slaapwagen Telef 03480 - 4366 Te koop FIAT 600 D met 750 cc motor bouwjaar 1962 auto is voorzien van een nieuwe radio kokosmatten enz Vraagprijs ƒ 1760 Queridostraat 24-11 telef Welke dameskapper kapster of kappersechtpaar wil ei.gen ZAAK omgev Utrecht Wegens ouder dom en niet beschikkend over opvolger zaak met huis in huur koop aangeb voor ƒ 70 per w Br no 1-4028 bur UN Te koop V.W bouwjaar 1968 met schuifdak en diverse acces soires motorisch prima moet bijgespoten worden prijs ƒ 750 Vos telef 713261 na 19 uur Te koop 2 CV bouwjaar 1962 in prima staat Te bevr des avonds na 6 uur Sperwerstraat 11 Vianen yUTÖVÉRHÜftlR Ver.huur van V.W wagens V VV Busjes V.W Bestel V.W deLuxe 1200 1330 V.W Variant 1600 Opel Rekord en Opel Ka dett met radio All-risk verze kerd W A de Jong AUTO VERHUUR Volkerakstraat 29 Telef 81714 VOLKSWAGENS 1966-'67 Nu ook weer V.W bus Verhuur zonder chauffeur Hoefa Keulsekade 117 118 Utrecht Telef 32233 - 31837 Snelle SKELTER met 2 JLO mo toren en helm raceklaar Te bevr Groenekanseweg 112 te Groenekan Te koop V.W in zeer goede staat 1967 prijs ƒ 900 Jacob Cabeliaustraat 11 Zullen OPEL CARAVAN bouwjaar ' 60 eerste eigenaar van binnen en buiten in prima staat elk on derzoek toegestaan Prijs ƒ 1000 Telef 34229 AUTOHUUR VAN SEUMEREN N.V luxe en bestelwagens Fol ders op aanvraag Vleutense vaart 10 telef 32946 Opel Caravan 1962 Opel Kadett 1963 Opel Kadett 1966 Alle In uistekende conditie OPEL SER VICE J Damsté IJsselstein telef 03478 - 1288 AUTOVERHUURBEDRIJF P F C Jongerius Detmoldstraat 57 telef 82724 V.W Variant V.W de Luxe V.W busjes Opel Re kord en Kadett All-risk verze kerd AUTO'S zonder chauffeur w.o V.W.'s V.W busjes met schuif deuren en bestelw Simca Opel Rekord Kadett Coupé en vler deurs All risk verz Wouter Ton Jr Wittevrouwenstraat 26 al leen ingang gele deuren Telef 10.3.2.1 AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 11 Hoograven naast Shell Kadett Taunus 12 M Telef 29410 63 118J Te koop aangeb OPEL CARA VAN bouwjaar dec 1961 met motor van 1964 banden bekle ding en lakwerlt is nieuw Me chanisch en motorisch 100 % prijs ƒ 1575 V.W de Luxe bouw jaar 1961 kleur lichtgroen Deze wagen is niet van nieuw te on derscheiden prijs ƒ 1750 Merce des 180 B type 1960 verkeert in goede staat van onderhoud prijs ƒ 950 Livingstonelaan 591 Kanaleneiland 50.40t 50 1 63.5 77.5 94 6 90.7 6064 128.20 128 lOt 128 Van partic te koop aangeb een V.W 1500 S bouwjaar 24 dec 1964 kleur blauw met radiaal banden jodium ver - en breed stralers sportsplegels kaartlees lamp kokosmatten enz Deze wagen verkeert in zeer goede en mooie staat van onderhoud Prijs ƒ 3800 Kan event gefinan cierd worden Telef Sitheepvaart en Luithl vaart HA.U 924 92it 92i « JavsCPo 1704 172 — g-L.M 379 — 374 KNSM 89 ' 90i — AUTOVERHUUR VERKERK Peugeot 4Ü4 Taunus 17 M V.W 1300 Opel Rekord Opel Kadett Simca 1300 en 1000 AU-rlsk verz Goedestraat 47 telef 16265 PECIALE AANBIEDING DE BEROEMDE 900 M B.&.O RADIO COMPLEET MET 2 LUIDSPREKERBOXEN van 945 - UTRECHT DUITSLAND ONTVANGST In de meeste gevallen kunnen wij een goed beeld garanderen bo vendien wordt in augustus de zender nog versterkt Vakkundi ge antenneverzorging Staffhorst Radio-TV Drieharingstraat 7 Utrecht tel 030-25450 KLEINTJES fot 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cenl Wegens overcompleet een teak BERGMEUBEL houten arm stoel houten 1-pers rustbank met matrassen en sprei Te be vragen tussen 11 en 4 uur Kon Wilhelminaweg 323 Groenekan TELEFOON 030-15951 Deze maand bij Albert's Corner Voor vakman en doe-het-zelver steeds aUe HOUTMATERIAAL In voorraad Event precies op maat Wij bezorgen aan huis Zeer goedkope aanbieding hard board 62x140 cm 4 mm dik ƒ 1.50 per plaat Bi ] afname van 10 ol meer platen 10 % korting Hóutribo Jutfaseweg 92 telef 81392 Biltstraat 21 to Ozebi telef 25071 Herenweg 60 telef 16830 fa DYNAMO AUTO ELEKTRICITEIT Nieuwe Koekoekstr 67 poort ütreclit tel 14192 Zaterdags geopend Wegens voordelige aankoop kun nen wij u aanbieden nieuwe lichtgewicht vrije arm zig-zag NAAIMACHINES gebruikte zig zag naaimachines tegen zeer voordelige prijzen Vrijblijvende demonstratie G A Witjens He renweg 33 bij Amsterd straat weg telef 23968 Utrecht Te vens reparatie inrichting TE KOOP AANGEBODEN Te Koop STAPEl.LEDIKANTEN 17.50 divanbedden 16.00 stoe len staal 7.50 üeerts Grutters dljk 23 telef 29304 Koop nu de allernieuwste WAS AUTOMAAT of t.v U betaalt slechts ƒ 5 per week Tel 32330 Vlak slapen zeggen de dokters Maar zorg voor voldoende ven tilatie Alleen onze VLAKMA TRAS zorgt door de duizenden gaatjes voor voldoende lucht Dat spaart uw gezondheid en uw bed Alle maten in voorraad Hóutribo Biltstraat 21 t.o de Ozebi telef 25071 Jutfaseweg 92 telef 81392 Herenweg 60 telef 16S30 KUNSTLEDER voor autobekle ding enz reeds v.a ƒ 3,50 per m2 - 2e keus stof voor grondzei len H Gazenbeek jr Twljnstr 61 telef 16710 Utrecht MERK ALUMINIUM JALOE ZIEËN op maat gemaakt door uitschakeling tussenhandel nu 30 pet goedkoper waardoor het laagst in prijs 5 jaar garantie bijv maat 200x190 kost nu ƒ 84 Vrijblijvend inlichtingen bij de prijsbreker van Utrecht Home Vloerbedeldcingspaleis postbus 206 of telef 24628 uitsluitend tussen 12.30 en 1.30 uur of bezoek toonzaal LinnaeusStraat 2 bij Demka geopend dagelijks des avonds van 19-21 uur ' s zater dags 14 17 uur Stalen STELLINGEN 2Ü0 cm hoog 100 cm breed tevens partfl aluminiuni platen strip enz Geerts Gruttersdtjk 23 telef 29304 OCCASIONS Wegens voordelige aankoop kun nen wij u aanbieden nieuwe licht gewicht vrij arm ZIGZAG NAAI MACHINES gebruikte zig zag-naaimachines tegen zeer voor delige prijzen Vrijblijvende de monstratie G A Witjens He renweg 33 bij Amsterd straat weg tel 23968 Utrecht Tevens reparatie-inrichting LUXAFLEX Del vandaag nog 14775 wij komen voor maatne men en prijsopgave Woningin richting Broekman Catharijne singel 1 Een HOUTEN LIJST tegen het plafond Een gemakkelijk aan te brengen plint Glaslijstjes Welk profiel ook in onze enorme sor tering vindt u het Hóutribo Herenweg 60 telef 16830 Bilt straat 21 t.o Ozebi telef 26071 Jutfaseweg 92 telef 81392 Porseleinen EETSERVIES 22 delig 6 pers vanaf ƒ 19.95 Al leen bij Crum Amsterd straat weg 282 MERK ALUMINIUM JALOE ZIEËN op maat gemaakt door uitschakeling tussenhandel nu 30 pet goedkoper waardoor het laagst in prijs 5 jaar garantie bijv maat 200x190 kost nu ƒ 84 Vrijblijvend inlichtingen bij de prijsbreker van Utrecht Home Vloerbedekkingspaleis postbus 206 of telef 24628 uitluitend tussen 12.30 en 1.30 uur of be zoek toonzaal Llnnaeusstraat 2 btj Demka geopend dagelijks ' s avonds van 19-21 uur ' s za terdags 14 17 uur Uit ae kunst LEVEKWORST 63 et 250 gr Gekookte metworst 9U cent 250 gr Eigen worstkeu ken slagerij Rodenburg Oude Uaalstraat 6 KASTPLANKEN 25 30 36 40 45 en 60 cm breed Op iedere lengte gezaagd Aan huls be zorgd Biltstraat 21 telef 25071 Herenweg 60 telef 16830 Jut faseweg 92 telef 81392 bouwmarkt Supermarkf voor aannemer en zelfbouwer HOUT board meubel plaal TRIPLEX spaan plaat golfplaten plastic goten getakte wandplaten hardplastic KEUKENS stalen aan rechtbladen schoorsteenplaten Lage prijzen Grote sortering Blauwkapelseweg 77 t.o gashouders TELEFOON 713291 Ruime parkeergelegenheid WITTE POMPEN Goedkope benzine van 10 tot 30 procent korting Benzinestation Kanalen eiland t.o Autorama Bij iedere keer tanken een verrassing Rode keukenmat 228x155 en een nieuw Ipits aardgaskomfoor di verse KAMPEERARTIKELEN o.a twee 1-pers luchtbedden tafeltjes en stoeltjes Kon Wil helminaweg 323 Groenekan tus sen 11 en 4 uur 4 - a 5-pers BUNGALOWTENT Joh Camphuysstraat 17 bis KOMT DAT ZIEN ALLEEN OUDE GRACHT 10 Kamers ta pijt gratis gelegd Bergostapijt ƒ 12.90 kamerbreed ƒ 59.60 bouclétapijt ƒ 5.95 kamerbreed ƒ 30 Nylon tapijt 390 br ƒ 69.60 Voor uw dames - heren - en kin derkleding FA WITSON Oude Gracht 309 telef 24036 Desge wenst op gemakkelijke betalings voorwaarden AANRECHTEN graniet met te geltjes in de bak en met kope ren plug kunnen wij u vrijblij vend aanbieden in de volgende maten lengten 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 en 2.00 m a ƒ 79.50 per stuk Ook nog enkele bladen zon der tegelbak a ƒ 50 per stuk 30 km in de omtrek franco Houthandel N van Halm N.V Woerden Telef 03480 - 2696 Kom de trap op Op de eerste etage hebben wij een speciale af deling geopend met goedkope LANGSPEELPLATEN Grote sortering Kom eens snuffelen bij Muziek Staffhorst Drieha ringstraat 6 KOMT DAT ZIEN ALLEEN OUDE GRACHT 10 AHe soorten coupons export vocaleum ƒ 3 kokoslopers ƒ 4.96 tafelkleden ƒ 9.75 deurmatjes ƒ 1.76 Java kapokkussens ƒ 6.60 vocalux ƒ 4.26 stoelbekledlng ƒ 4.95 traploper ƒ 2.45 bedspreien ƒ 12.95 NEW OIILEAXS HAM BUKVEK NIEUWSTE COMBI KINDER WAGENS reeds vanaf ƒ 129.50 Keuze uit 100 stuks Wandelwa gens vanaf ƒ 45 Voorradig twee Img wandelwagens Verchroom de kinderstoelen ƒ 38.95 inclusief extra tafelblad Kinderboxen extra zwaar vanaf ƒ 31.60 Reis wiegen vanaf ƒ 35 Zeer grote collectie baby en kinderkleding tegen voordeelprijzen Petrojan Rozenstraat 3 bij St „ Jacobs straat achterzijde ' Leefsma Utrecht Het MAROKKAANSE HUIS Steenweg 68 telef 22683 heeft nog steeds de grootste sortering Marokkaanse poufs en kameel zadels De Amerikaanse kok is een niet te over treffen meester in het bereiden van Ham burgers In vele verrukkelijke variaties Albert's Corner serveert deze maand 7 van die typisch Amerikaanse Hamburgers Elke dag van de v\^eek een anderei ALLEEN OUDE GRACHT 10 Nu nog coupons Terlenka ƒ 1 per meter terlenkaval ƒ 0.98 katoenvitrage ƒ 1 keukenva ƒ 0.85 keukenbont ƒ 1.60 cre tonne ƒ 1.99 zware weefstof ƒ 2.26 zware damasten ƒ 2.26 Wij maken uw gordijnen ook naar maat T.V.-APPARATEN vanaf ƒ 76 gereviseerde T.V apparaten met 2e net vanaf ƒ 200 met garan tie Fabrieksnieuwe apparaten met inruil ƒ 676 Ook in huur koop Inbouw 2e net ƒ 76 Af spraak demonstratie telef 714973 of 19302 Toonkamer Willem van Noortstraat 39 Springweg 95 TELEVISIE - RADIO Platen spelers bandrecorders t.v ta-fels Nieuw en gebruikt T.V.'s ƒ 150 Prima service Eigen re - paratie inrichting Betaling in overleg Oude Gracht 362 bij de Twijnstraat Geopend 8.30 tot 17.30 uur Tel 030 - 17427 Avond demonstratie na afspraak KOMT DAT ZIEN alleen Oude Gracht 10 2-deurs linnenkasten ƒ 116 2 pers slaapkamers ƒ 109 polyethermatrassen ƒ 26 2-pers ƒ 45 wentelbedden ƒ 44.50 om bouwen ƒ lf.50 ombouwgordij nen ƒ 12.50 interieurmatrassen ƒ 46.50 2-pers ƒ 77.50 Voor uw nieuwe woning of ka mer HEUGAFELT TEGELS uit voorraad leverbaar ƒ' 26.85 per m2 en zeer praktisch U belt en wij komen vrijblijvend met stalen De Vloerbedekkingsspe cialist Koekoekstraat 47-49 tel 23862 buslijn 10 stopt voor de deur B ZACHTBOARD 10 mm zonder deklaag nieuw goedkoop 1.22 m breed 1.83 2.44 2.74 en 3.05 m lang 1.80 per m2 bij 50 m2 ƒ 1.70 per m2 N van Halm N.V Woerden Telel 03480 - 2696 Importeur in Parfumerieën vraagt donderdag | Slim Jim Hamburger Een hamburger op een geroosterd broodje met een opwindend-sma kelyi^e pickles-saus 1.75 vrijdag [ Louisiana Hamburger Hamburger met aangemaakte sla en reepjes ham opgediend met goudbruine patat frites 2.45 zaterdag I Western Hamburger Een avontuurlijke combinatie van hartig en zoet hamburger met kaas eronder en een flinld Year I Amer - Motor Int Harvest Int Nlokel Int I 1 Kennerot Montg Ward Radio C^orp Republ St Royal Dutcll 43f 42J - 57i - 33 33J 48 47 155 156 140 140J 89 88 Sears Hoeb Shell Üil Sur Vacuum Stand Br Stand Uil N Studehaker Texas Instr Un Aircraft Un Corp Un Fruit L1 & Ruhher U.S Steel Westinsh. t'ord Mtilor Woolwtirth K.1..M 55 69 37 63 721 0,46 1,37 0,07 0,47 BANKPAPIER AMSTERDAM — De advieskoersen voor buitenland.s bankpapier luiden Eng pond 10.01—10.11 Amer dollar 3.58 — 3.62 Can dollar 3.32—3.37 Fr frank 100 73.25—73.75 Belg frank 100 7.15 — 7.20 Duitse mark 100 90.25—90.75 Zweedse kroon 100 69.50—70.50 Zwits frank 10 83.35—83.85 Ital lire lO.üOO 57.00—59.00 Deense kroon 10 51.60 — 52.60 Noorse kroon 100 50.00—51.00 Oostenr scWlllng 100 13.95—14.05 Port escudo 100 12.60—12.75 Spaanse pese ta 100 gr cp 6.95—6.10 291 6U 82 Atch Topeka Can Parltlc nilon Cent N X Centr Pennsylvania South Pac Uniun Par Allies Chem Am Can A B C Uid Am Smeltln Am T T Am rohac'co Anaconda Beth Steel Boeing 29J 69 60J 81i 68i 30i 41J 385 63Ï 49i 69Ï 79 42S 14 38i 97 97 46 23 53 45 37 30 | ili 38i ' 631 49 70i — 58 32A 32S 49i 49 34i 34f 106i 106 42J 14 38i 99 97i 45J 23 53 44 37 11 45 39j 45 55 25 10 44 39 45 54 26 51 107 105 Omzet S.B70.000 Ned Kabel Ned Melk U Nf-r Scheepsb Nelle Netam Nïeal Norit Nyma Nllverdaï Oranjeboom Overz Gas falembang Paltbe Hhilips 6 pet Pietersen Pont Houtli Ue Poorter Keesink Relnev RIVA Rubaak RUnSi-heiae Rijsdijk S'^hev B MI1 ld 1966 Si bokbeton B Scbolten Cart Si-boltenH Strbuppen S S<'huttersvelo Simon de Wit Simons Emb Sinii Num Spaamestad Stokvis Sto';insp rw Van Swaal ] Synres labak Philip."-Martinen techn Unie rexoprlnt rhoiiias Dr Thomson INvent KaB fw Overz H Ubbtnk Uavo Udenhout Unikap untiev I pet Unllev 6 pet Unilev 4 pot Ulermfihien Ütr Asph Varossleau Veend St sp Veneta ver Glas \/ er Mai^b Vel luuwt Vettewinke) vezelverw. VlhamQ Vorsteni ui ^ vred Kuhb Vlies IJzer Vuleaansooro 254 239 84 280 263 239 84 280 137 N 1 B prei Nat Ned Ned l'red.B Ned Mlddst Nert Overzee RVS Slavenburg 105 28 50 Slü 14 22 69 59 97 28} 34 4 43 51J 27 25 83 161 51 89 81 24 500 57 61 46 24 34 48 § 68 64 89 53 44 69 27 30 37 64 61 33 120 § 74 41 46 29 55 79 24 Calve t-p.wdc — Chamotte U 121 Wlltun F Br — 153 — Wyers I en H 278 275 275 V Wilk en H 65 65 — Zaalbeig 70 60 — Zeeuwset^onl 155 ' 155 — ZwanenbOre 191 190.80 190.9 106 28 50 30}8 14 22 69 59 99 28 34 * 4 43 52 J 27 25 83 159 51 89 80 24 496 57 60 45 24 35} 35} 48 68} 61} 88 52 44 68 26 30 38 64 61 34 121 74 41 45 29i § 54 80 25 5 106 28}S 50 31 14 22 int NIck.C Shell Can A.t t ind Am Enka Am Motors Am Rad Am Smelt Al-I Ana<-onda Atrhisun T Beth St ChHrihuum Ches a O Chrysler Cities S Oiiumh Gas Curttss W Uougla Aire Uu Punt bot o Motor General E Gen Mot tjrey bound 1 B.M Int H'lavours Jones a ' L Kenn Copp Montg W Nat Can Nat Uairy Nat Steel Penn Rail Philips Pet Pront a a Hadlü Corp Rep Steel Shell 011 South Cy Soul hem Pac Stand Bt Stand O.N.J StudehakerP Sun M C lexas Instt l'lde Water unnin p R U.S Steel Western B.C West Blec Wilsun Wnulwortb Prolungatle » 97 88 555 172 87.80 163 480 169 553 172 87.50 163 476 169 559 173 87.90 164 477 169 84 279 137}x 161.81 54 80 31 81 1128 Uell At3eh Ur«ge ouiker Scheepvaart en Luf'hivaart 93 92 91J 91 81 112 105 161.20 161.80 53 * 55 80 80 355 353 101.50 101 t;dy 66 § ENOÏ 223 Entr-omayer 55 Ëuropa-Azlë 12 ïoudsmlt — HandelsruliiP — Helneken Bel — 223 12 128 270 492 341 117 71 460 191 C 65 117 59 * 34 4 43 52} 27 Culture ^ Ngomhezl 46 46 Handel Industrie en diversen Mijnbnuw en Petroleum Stv Mtl Ned Nlev Goud Ommeren Rot Lloyd Scheepv Un Spoor - en Tramwegen Ned Sp 4 % 91 91 26.50 26.50 26.50 117.90 117.50 117.61 128.30 — — 118 118 118 1500 § 1500 § — 2475 § 2475 § — — 2710 § — 26605 2660S — AEM Billlton 1 Bi Ui ton U KNP 1-20C ld 5-2UC Maxwell P Moeara E a ld opi hew ld 1 winst b ld 4 winstb O.BomeoMtl 128 Premieleningen 69 36.5C 928 940 120 156 331 420 § 98 146 48 220 Alb Uel.1n Alg Hand y A vim Ainstel B A dam Ball Adam Ur A dam Rijt ANlEM A.SW Beeren Beers Begemann Bensdorp Berg en 3 Bergoss Berkels P Bernet B Btaauwb. BUidenst W Boei Druk Buis Borsumt Braat R'd Bieda Mch.l Bredero Brorades Biihrm Tet Buttlnger Bijenkorf Caivé Carp Centr Suiker Crane Ned Curac H Uaalderop Uagra Uesseaux üikkers Uorp Ut Ov H Urie Hueföz URU Uuyvls Elsevier Eniha Enkes Erdal Exrelslor ngee t'dkker Kord Gazelle Van Gelder elder I Geldermas Gerotabr. Geveke Gist en Spil Grasso 71 120 § 82 77 90 88 77 76 72 74 71 87 94 87 89 84 102 83 85 121 155 332 420 96 146 48 217 Niet actieve obligaties Prov « ein publ Ui-hatiieo A-a 47 3 % _ _ — A^d 4S3'A 87 86 — R^d 52 1 4 % — — — 343 116 71 462 194 289 65 116 146 24 111 88x industi MH I Heybroel Kempkes Kev en Kr KtlKlS Kondnr Krasnapol.sky i.ips Gispen Matubei Moiuk H V Muldei Müll 6pl wd Nederhorst Ned Aann Ned Boniw N Spnngst Nleistlasz Nd.Eui Huut Nutrirla c 159 241 § 151 206 461 188 51 89 80 497 57 60 46 84 BNG 68 5 BNG 64 5 BNGwhSS 4H BNG r.sb 52 ld • S EKM 68 6H ld 58 5 ^ Gr Ch 52 5 MIdd er 4 % Mldd er 5 % Nat.lnv.B.5 % Nal.Inv.B.4 % UI 90 111 90 445 445 443104 — — 35 72 329 396 88 171 710 87 In'ern Instellingen 180 78 36 396 755 454 219 510 655 182 390 61 178 146 200 286 114 99r 121 80.70 268 272 264 137 172 440 63 125 § 365 990 167 103 346 43 242 487 645 117 75 — 462 462 86 — 52 44} 68} 26 Alg bunds c;onverto U B.B Holland P tnterb Intergas Werelden Aand in A B.M U.l.b Interunie Netc ' Robeco unitas Vet Bezit Eurupat Unilonds Eurunion Valeurop Can Gen ' hent bund Massai^b let E.F.C 1017 1033 730 454 655 384 264 1017 1017 1033 1033 728 728 454 454 655 655 384.50 384.51 265 265 396 455 218 520 396 756 456 218 519 Urenstein K 218 Pon nies 160 Proost en B — Europa EGKS ï 5y2 België 61 4 % Uurtiti HH 7 Gelsenfc 7 C.HE(5 4 % 96 Noorw ' 55 4i « 91 96 90 99 100 96 91ft 155 253 96 87.50 101 333 81 16 131 112 99 66 289 190 150 252 96 87 101 331 81 Hadem.Met KeeuwUk Rhein K a Rohte J Rommenb 130x 466 430 § 105 105 148 252 97 87.20 331 127 464 655 656 182 105 beleggingsm 116 116 116 104 104 104 169.50 169 169.21 78 78.50 78.50 207.30 207.70 207.21 394.50 395 395 97.50 97.50 97.50 400 400 402 432 432 432 103.40 103.20 — 554 554 — 9 § - 18 16 10 390 391 62 178 144 198 286 114 101 121 81.50 270 279 264 134 172 440 65 125 § 369 Hypoth banlten panilhrieven Afrika Z Afr - 55 4 92 AAKdev.4 % — Sanders Beh 243 243 Si-huitema 160 154 — Soerah.Ur 15 § 15 — 41 45 29 § 54 81 26 5 92ft — 92 — FrGr.Dw 6 ld DV 5 ld UU 4K ld DB VES'A Utr KI 3^4 ld K EK.F.3 West U 6 d N.-O SVt 134 137 108 97 66 280 188 190 165 110 160 184 266 94 120 97 112 97 63 88 — Convert obligaties 285 114 lexopi.bpt 111b Waterl 95 Prleohest 87 87 105 90 86 100 88 80 80 § — Ver H.SeJiev 67 68 — V R.O Pap 320 320 — W a veren Gr — — Wesseiii Hout — 1248 — ^- Afl.H huls 80 82 82 Beleggingsfondsen 120 188 190 165 111 162 175 266 86 100 Aanvullende koersen Handel Industrie en diversen 9 18 16A 10 279 18 16 10 Sc-.heepshyp banken EersteNSeh 6 — — — Handel Industrie en diversen A Hetln4 Anistel Br 6 BUenkurl 6 Cu-op-7 CJo-op r.s.D GasuiUe 5 % Phll dl 51 4 ld 48 3 % Id.d.l töShi Hegein 6 Pegem 4V4 PEGUS 6 Niet actieve aandelen Bank - krediet - en verz wezen ABN 232 230 231 AMEV C -- 810 — AMRO 47.80 47.50 47.60 Stad R dam — — — Br.Om Zaken — 320 — • ultuurb 76 76 76 Grun Cr B 153 § 155 § — H au 192 192 192 Holl Soc 450 448 450 Kas ASS 112 112 — UI 165 273 94 § 121 96 116 91 62 België 107.50 107.80 Duitsland 64 280 Amer b-uhd Goldmines intergas Rentefiinds Vastgoed Interwaard. Ubam Rollnco Unl Invest Utllieo Unanne un invest Mut Japan nimi Lehman Corp Asselbergs 64 Autoind R d 280 Avlfl — 280 224 U6.90 76.90 894 650 108 312 192.50 52 109.50 374 10 IMÏ 35 223 116.70 76.90 894 650 § 109 314 192.50 52 108.50 374 10 1I « 3Si Gevaert 76.90 894 369 278 277 Bamiuens Band Kinine Bat Aann Batenhurs A L v.Beek Bersh J 61 • • Uoeke en H Bunlekon.A. Braai Kouwst Bredero V G — 1000 1000 Mannesm 124 — — Un Miniere 605 530 590 Uollarlundsen f«rtiricat«n Can Pac 70 71 71 Imp UU 61 61f 618 Inland N.G 11 ^ HA 11 ^ 345 190 § 125 § 90 112 95 64 345 190 § 125 § 90 167 103 347 42 243 487 648 114 114 167 103 S § « 7 647 192.51 52 109.51 10 11 « vValvIseOv 320 320 Wereldhaven — 380 Wem Bet 131 131 Wessanen 477 480 167x 170 LI - UTRECHT i'e koop FORD TAUNUS 17 M omb 1960 Lange Smeestraat PEL KADETT 1965 Krikkelaan telef 36215 NROERENDE GOEDEREN ' trecht en omstreken Te koop éngezinshuizen bungalows vil I's en FLATS Gratis vermei ing in onze woninggids van te oop aangeb objecten Verzor en van eerste en tweede hypo leken taxaties alle verzeke ngen Inl Makelaarskantoor ijmons Dolata Beneluxlaan IR Beneluxüat Utrecht TeleL 1745 na 19 uur 25706 e koop aangeb degelijk ge uwd beneden en Bovenhuis aarvan de zeer ruime BOVEN ONING vrij van huur komt uur benedenwoning plm ƒ 70Ö ^ r jaar Prijs ƒ 28.000 Kan ge leltelijk gefinancierd worden Ira te Kolsté Makelaar onroe nde goederen Telef 80147 jurstedela an 101 JITEN WONEN Groenekan " er goed onderhouden woonhuis et garage helft van dubbel is met mooi aangelegde tuin ¦ Us slechts ƒ 62.500 inl mak ntoor SIjmons Dolata Benelux ^ m 16 Beneluxflat tel 030 US na 19 uur 25706 iN - en VERKOOP van woon izeii en bedrijfspanden Leeg verhuurd Makelaardij Nlc Iksen Wittevrouwensingel 53 * recht Telef 15012 - 30626 ' 30NHUIS nabij Amsterdamse aatweg Ind Engelse kamer iderne keuken douche w.c ike tuin met stenen schuur verd 2 grote kamers met jrloop Direct leeg te aan irden Vraagprijs ƒ 26.000 Ma aardij Nic Rijicsen Witte luwenslngel 53 te Utrecht 15012-30626 lONHUIS aan de Boorstraat arvan parterre verhuurd voor 10 per week Ie verd en zol ¦ leeg te aanvaarden Ind 3 te kamers keuk w.c Vraag s / S.OOO Makelaardij Nic < sen Wittevrouwensingel 53 Utrecht Tel 15012-30626 DDENSTANDSWONING aan Hooft Graaflandstraat Ind te Engelse kam hall gang ken w.c Ie verd 3 slaap lers 2e keuk baleon Daar en grote zolder Voor - en ach uin met achterom Direct te aanvaarden Vraagprijs i.OOO Makelaardij Nic RtJk Wittevrouwensingel 53 te scht Tel 15012-30626 WONINGRUIL geb een BOVENHUIS Ind else kamer 3 slaapkamers ing douche keuken en bal Gevr heel huis of boven met 3 k 4 slaapkamers Br 1 4039 bur UN llüÜlt AANGEBODEN huur aangeb voor direct i gestoft KAMER met ge c van douche en cv Uit groot winkelcentrum Kana land ƒ 125 per mnd Br 1 3807 bur UN AGEBOX aan Tolsteegplant ƒ 32.50 per mnd Te bevr 36745 na 19 uur 25706 R TELEVISIE Let op ' 18983 is voortaan 26256 t.v verhuur Voor alle grootten en programma's de correcte service Van r Beerzestraat 2 bis een betere TELEVISIE nu ' O per maand met antenne a service Plaatsing direct 38017 1 meisje 2 gestoffeerde ERS cv gebruik van keu Marco Pololaan 247 mr aangeb ruime gemeub LAAPKAMER In mOOie e omgeving Groenekan dame met of zonder pen badgelegenheid en telef zig Br no 1-4078 bur UN u een KAMER Wü helpen jks tientallen kamerzoeken Dok echtparen Woningbur ding " Hamburgerstraat 1 ht ur en verkoop van alle teerbenodigdheden tegen lige prijzen Vraagt folder nd dinsdag t.m vrijdag - 12.30 uur en van 13.30-18 UNNY CAMP Slotlaan 1S5 Indien gesloten Krulle Zeist Telef 03404 - 16390 16737 damoskapper kapster of rsechtpaar wil eigen ZAAK Utrecht Wegens ouder ïn niet beschikkend óver er zaak met huls in huur langeb voor ƒ 70 per w 1-4028 bur UN AUTOVERHUUR ir van V.W wagens V.W V.W Bestel V.W de:200 133ü V.W VariantDpel Rekord en Opel Ka let radio All-risk verze W A de Jong AUTO JUR Volkerakstraat 29 81714 iWAOENS 1966-'67 Nu ook ' W bus Verhuur zonder ur Hoefa Keulsekade Utrecht Telef 32233 - UUR VAN SEUMEREN ixe en bestelwagens Fol ip aanvraag Vleutense 0 telef 329 45 ERHUURBEDRIJF P F erius Detmoldstraat 57 2724 V.W Variant V.W ï V.W busjes Opel Re 1 Kadett All-risk verze - zonder chauffeur w.o V.W.-busjes met schuil en bestehv Simca Opel Kadett Coupé en vier ül-rlsk verz Wouter Ton ttevrouwenstraat 26 al lang gele deuren Telef SRHUUR BRILJANT,aan 11 Hoograven,lell Kadett Taunus 13 f 29410 SRHUUR VERKERK 404 Taunus 17 M V.W ei Rekord Opel Kadett • iOO en 1000 All-risk verz aat 47 telef 15265 Textiel-Unie en Blijdenstein-W kunnen weer langer werken ENSCHEDE — Bij de Koninklijke Nederlands Textiel TJnie is de werk tijdverkorting aanzieniyk vermin derd Half me moest de produktie capaciteit bij dit concern tot 65 pet worden verminderd Toen werlrten 4000 van de 7800 man korter In ' tussen is de produktie tot 89 pet van de capaciteit gestegen waardoor nu nog maar 2000 man korter werkt Bij Blydenstein-Willink N.V wer ten nu van de 950 man waarvoor werktijdverkorting was aangevraagd nos 250 personeelsleden korter Voor 6.50 raan is de werktijd weer nor maal Midland Ross VS redde Nyma van ondergang NIJMEGEN — De kunstzijdespin nerij Nyma NV Nijmegen heeft in maart van dit jaar enkele aanzien lijke noodverkopen uit de groot wor dende voorraad moeten verrichten om de liquiditeit van de onderne ming te redden Bovendien zijn tij delijlc enkele bandengarenmachines stilgelegd De rentabiliteit is hier door voor het lopende jaar aange tast de liquiditeit biedt thians ech ter voorlopig geen zorgen In de zeer langdurige jaa:rverga dering gaf het bestuur een overzicht van de moeilijkheden waarvoor het bedrijf staat Dat waren o.a de stijging van de loonlasten 100 pet in 6 jaar en de voorraadvorming door verminderde afzet Het samengaan met het Ameri kaanse bedrijf Midland Ross heeft N'yma voor een zekere ondergang behoed WALL STREET Dow Jones 19/6 884,54 257,84 1.31,58 321,91 - f - oO industrials 20 railroads 15 Utilities 65 stocks A-MSTERDAM A.N.P C.B.S 20/6 389.5 311.8 109.3 170.5 154.9 304.6 Int.concems Industrie Scheepv Bank - verz.wezen Handel eet ygemeen 19/6 388.6 312.8 109.1 170.8 154.8 304.6 20 JUNI 1967 Actieve obligaties Staatsleningen V.K B.N ^ ed • 66 1 7 66 II 7 66614 65 6?i 65 U 5 % 64 5ü 64 6 ¦ 5il4i4 ¦ 69 4 % M m 1 4 % ' 60 11 414 59 4y 104 104it lOOVr 94/5 94ft 90H 90 89 86 88 85 86}t 84 83 83 82 104 104 lOOA 94H 941 90 iè 89 90 87 88 [ d la ld - 611 4 ^ ld ' ei iVi 63414 • 62 4 tó St.l 47 3Vé 71 ld SS m 3V4 84 ld 48 3yi - tó 60 1-11 3 % 74 5 ' 54 Hl 3 % 76 a 56 1 3^4 75 1 66 U 3 % '" 14 37 3 9 S.O 46 3 ' UuU.l 47 3 ld Invt c 3 86 86 84 84 83 82 71 « 84 73 74 77 76 81 84} 83} 89 98 § 81 ai-/n 83 N-lnd ' 37 ' a 3 93 93 — Bank kredietwezen BN.G 67 6 97 97 97 U • 58-69 4^4 85 86 — M60U1/V4V4 87 88 — Actieve aandelen Cultures A'iJani Rubb 63}t 63 63 HVA 119 118 118 Handel Industrie eo PetrolBum 60.40t 50.10 49.90 63 78 93.70 90.10 605 605 128.20 AKU 63.50 77.50 94.60 90.70 606 63 77.10 94.90 90.90 609 geil m ceru ijwgov e Philips GB Jjniiever c Durdt Petr W erel Kon Petr 128.10t 128 Sühfiepvaarl en LiUi'ht vaart 92 * 92 92}t 170 172 — 379 — 374 89 * 90 — RA.U Java C Po K.L.M KNSM De heer Van Marken werd als ge tuige gehoord op verzoek van mr R J Polak EMS-aandeelhouder om te onderzoeken of gehoor is ge geven aan het vonnis in kort geding van de Haagse rechtbank waarbij was bepaald dat de CAM voor 1 mei de belansen en de verlies - en winst - Hondenbroodfabriek overgenomen ROTTERDAM — Teneinde haar marktpositie in de honden - en kat tenvoedselmarkt in Nederland en in de andere EEG-landen verder te versterken heeft Quaker Oats Graanprodukten N.V Rotterdam het aandelenpakket van de iST.V Flora Hondenbroodtabriek v.h D Lammens & Zonen Dordrecht overgenomen Het bedrijf van de N.V Flora Hondenbroodfabriek zal de produktie en de verkoop zelfstan dig blijven voortzetten * ROTTERDAM — De netto intrin sieke waarde van de aandelen van Beleggingsmaatschappij Unitas N.V bedroeg op 15 juni ƒ 439 Dit komt overeen met een pro forma afgifte prijs vah ƒ 457 Op 16 mei waren de cijfers resp ƒ 443 ex ƒ 5 slotdivi dend en ƒ 461 DEN HAAG — In de jaarvergade ring van de Slaatschappij voor In dustriële Ondernemingen Gebr van Swaay N.V is meegedeeld dat de nieuwe orderontvangsten iets lager liggen dan verleden jaar maar de waarde ervan hoger is Het bestuur vertrouwt erop dat de resultaten over 1967 ongeveer gelyk zullen zyn aan die over 1966 In het kader van de twee maan den geleden met Indonesië afgeslo ten overeenkomst zullen de eerste technici van Van Swaay in augustus of september naar Indonesië ver trekken Het bestuur heeft goede hoop er op constructieve wijze te kunnen werken ook in de toekomst Voor investering zal dit jaar naar schatting zo'n ƒ 3,5 min nodig zijn Daarvan kan ongeveer ƒ 1,5 min worden verkregen uit de afschrijvin gen Rond ƒ 0,65 min komt uit een desinvestering De daarna nog res terende ƒ 1,3 min wordt voor de helft gefinancierd uit de winstinhouding 97 PRiSM 6 ld 4'/2 KLM 5 ld m 109 98it 109 98 165 148 136 109 98}t 165 147 i^lkm 2"/4 71 I19 § 84 76 90 89 77i 77 72 74 71 86 93 87 88 84 lOlft 84 85 CenA 8 51 21/2 56 I 2'A 56 11 2V2 56 Ui 21,4 59 2V4 Breda 2 % Uordr 2 % h;indli 2V4 Ensi-liede 2'ii s Or 12 % ld M 2 % Rdam l 2 % ld 1I2V4 ld 57 2 % Utrer til 2 % 2.-Hull 57 2 % ld ' 69 2 % 97 97 97 97 94 94 92 92 90 89A 97 97 94 94 92 93A 90 89 * 94 89A 89A 89 89 Eur Inv B — Wridb 55 3 % 86 167 157 157 96 90 99 100 90 § — 95 — 95 — 90 § 95 § 95 95 88 93 874 83 § 72 92 85 83 83 87 105 90 86 101 88 A.K.U t 9 Ite de Bas n Rott Arctic p 18 Vliss n New York Ardeas p 19 Finisterr en Cadiz Ardito 17 v Leixoes te Rott Argos 17 v Piraeus n Salonlkl Arisloteles 17 v P Cabello n Cu racao Arneb p 17 K Bon n Marseille Arran 17 v Gothenburg te Gdansk Artemis p 17 Landsend n St Croi > Ask p 17 Kiel n Stockholm Asmidske 18 te Rott Atlantc 15 v Liverpool te Glasgow Atlant c Pearl 17 v Bermuda t » New York Atl Trader'19 te Bermuda Attis 18 V Sdvannah te BaltimDr * Audacia 18 v Maassluis té Boston Audrey Johanna 18 v Harllngen n ' Deventer Aükes p 19 Kiel n Kotka Aurora 18 \ Bordeaux te Rott Avenir 18 te Aberdeen Balong'17 230 m O New York n Barcelona Baltic 17 V Üuinfcerken n TreportBalticborg ^ 17 Brynfb n ZaandamBanda 18 te Port SwettenhamB^nggai 18 v ' Cristobal n N OrleBafa 18 V Swansei te VlaardingenBatavier 3 18 te'DfelfzylBïtlan 19 te Antofa^asta / Bengalen 18 v Duinkerken ti Rolt Bengkalis 18 te Durban Eerketborg p 17 Kiel n Al * 
tTREÜH'l'SOH ' NIBlTVrSBLAD DINSDAG 20 JTJNI 1967 15 een steun aan de markt kunnen geven Op iets langere termijn gezien zijn er enkele lichtpunten te weten de verlaging van intra heffingen in de EEG per 1 juU a.s de afschaffing van de stempelplicht per gelijke datum en spoedig daarna restitutie van de omzetbelasting op vee voeders bij de export van eieren BOTTEBDAMSE VEEMARKT ROTTERDAM 20 juni — Aanvoer to taal 2873 weekaanvoer 4445 slachtrunde ren 110 gebruiksvee 476 vette kalveren 320 graskalveren 40 nuchtere kalveren 1370 varkens 7 paarden 19 veulens 3 schapen of lammeren 62 weidelamme ren 442 bokken of geiten 42 Prijzen slachtrunderen et per kg ex tra kwal 446—470 Ie kwal 400—425 2e icwal 355—370 3e kwal 330—345 vette kalveren et per kg extra kwal — Ie kwal 270—280 2e kwal 266—265 3e kwal 230—260 stieren et per kg alle kwal 380—436 worstkoeien et per kg 320 — 340 kalt en melkkoeien ƒ per stuk 1076—1560 vare koeien ƒ per stuk 850 — 1300 vaarzen ƒ per stuk 750—976 pin ken ƒ per stuk 575—700 graskalveren ƒ per stuk 400—665 nuchtere kalveren et per kg 160—175 mestkalveren ƒ per stuk 95—176 schapen ƒ per stuk 90—120 lammeren ƒ per stuk 100—125 NACHT ZONDER EINDE ALISTAIR MACLEAN DOOR DE LUIDSPREKER krant 7.50 Stereo Lichte orkestmuziek 8.00 Nws 8.10 Stereo Gewijde muziek 8.30 Nws 8.32 Touringelub vakantie trips 8.45 Stereo Lichte orkestmuziek 9.Ö0 Voor de zieken 9.35 Waterstanden 9.40 Voor de huisvrouw 10.30 Morgen dienst 11.00 Lichte gram.muz 12.27 Me dedelingen voor land - en tuinbouw 12.30 Nws 12.40 Act event gram.muz 12.60 Fragmenten uit de opera Acis and Ga latea 14.00 Lichte orkestmuz 14.20 Amus muz 15.05 Jong talent piano en cello klass muz 15.50 Bijbelvertelling voor de jeugd 16.00 Voor de jeugd 17.00 Stereo Lichte gram.muz 17.50 Overheidsvoor lichting Spaarzinnigheden Vragen van luisteraars beantwoord door de heer Coen van Hoewijk HILVERSUM II — 298 m — VARA 7.00 Nws en gymnastiek 7.20 Strijdlied 7.23 Uitgeslapen lichte gram.muz en rep 7.30 7.35 Van de voorpagina pers overzicht VPRO 7.65 Deze dag VARA 8.00 Nws 8.10 Uitgeslapen lichte gram muz en rep 8.30-8.35 Van alle markten thuis praatje voor de huisvrouw 9.00 Stereo Klass gram.muz AVRO 9.40 Schoolradio VARA 10.00 Lichte gram muz 10.50 Voor de kleuters 11.00 Nws 11.02 R.V.U Aspecten van het voet - De wind moest gedraaid of gekrompen zijn ik was ver buiten de route geraalrt'en op het moment dat ik me dit realiseerde besefte ik tevens dat ik niet eens meer wist waar het vliegtuig lag Al ' had ik het wel geweten dan zou het me rtog onmogelijk'geweest zijn het te vin den Niet omdat ik moe was maar omdat ik me alleen op de wind in mijn gezicht kon oriënteren en dat gezicht was nu zó verstijfd dat ik letterlijk niets meer voelde Ik hoorde de wind wel maar voelde hemi niet Tien passen nog besloot ik en dan terug Waarheen scheen een spottende stem mé te vragen Ik negeerde die stem en strompelde verder terwijl ik hardnekkig opnieuw de passen telde En ria de zevende stap botste ik als het ware tegen een van de antennepalen op struikelde bijna pakte de paal vast om me in evenwicht te houden en klemde mijn vingers er zó stevig omheen dat het leek of ik hem nooit meer wilde loslaten Op dat moment wist ik hoe een ter dood veroordeelde zich moest voelen bij het bericht dat hem gratie werd ver leend en het was het wonderlijkste gevoel dat ik ooit gekend had Dan maakten de opluchting en de vreugde langzaam plaats voor een kille verterende woede waartoe ik mezelf nimmer in staat had geacht Met mijn stok omhoog en geleid door de met rijp en ijs bedekte antennedraad rende ik de weg terug naar de hut Even verbaasde het me dat ik nog schaduwen zag op het scherm dat rond de tractor was opgesteld — ik kon me haast niet voorstellen dat ik niet langer dan dertig minuten was weggeweest Ik liep de tractor echter voorbij opende het luik van de hut en ging naar binnen Joss zat nog steeds in een hoek aan de zender te werken en de vier vrouwen hadden zich om de kachel geschaard Ik bemerkte dat de stewardess een parka droeg — ze had hem van Joss geleend — en boven de kachel haar handen warm wreef „ Koud juffrouw Ross " vroeg ik bezorgd Ik had mijn vraag op een bezorgde toon willen laten klinken maar hoorde zelf hoe gespannen en schor mijn stem was „ Waarom zou ze het niet koud hebben dokter Mason " zei Marie LeGarde vinnig Het is „ dokter Mason " dacht ik niet Peter Ze is een kwartier buiten geweest bij de mannen op de tractor en net weer terug " „ Waarom " „ Ik heb voor koffie gezorgd " Voor het eerst maakte Ik de stewardess wat levendiger mee Deed ik er ver keerd aan " Helemaal niet " antwoordde ik kortaf Je had ver domd veel tijd nodig dame om die koffie in te schen ken dacht ik woedend Het is zelfs bijzonder attent van u " Terwijl ik mijn bevroren gezicht masseerde en wreef liep ik naar de levensmiddelentunnel en knikte in de richting van Joss die zich onmiddellijk bij me voegde „ Iemand probeerde me te vermoorden " verklaarde ik onomwonden HEDENAVOND HILVERSUM I — 402 m — KRO IS.OO Licht pianospel 18.20 De Volks partij voor Vrijheid en Democratie 18.30 Musicerende dilettanten Tokltelorl^est IS 50 Nws en commentaren 19.00 Nws 19.10 Act 19.30 Conclllepostbus 19.35 Ivlass gram.muz 19.45 Geestelijlce lie deren M.OO Radio Fiiharm ork mod muz 20.40 Pianorecital klass muziek 31.20 Boekbespreking 21.35 Stereo Mod kamermuz 22.00 Kunst cultureel pro Eramma ' 22.30 Nvfs 22.40 Overweging 2245 Als een Phoenix hoorspel 23.45 Planoduo semi-klass muz 23.55-24.00 Xws HILVERSUM n — 298 m — AVRO IS.OO Nws 18.15 Act 18.30 Stereo Me tropole orkest amus.muz 18.55 Paris 1 ous parle 19.00 Muziek Mozaïek 20.00 Nws 20.05 Liedjesprogr 20.35 Op de zo mertoer 21.50 Jazz Spectrum 22.30 Nws 22.40 Act 22.55 Stereo Mod orkestmuz 23.56 24.00 Nieuws WOENSDAG 21 JUNI MLVERSUM I — 402 m — NCRV TOO Nws 7.10 Dagopening 7.15 Stereo Klass gram.muz 7.30 Nws 7.32 Radio - „ Vermoorden " Joss staarde me een ogenblik aan en daarna zag ik dat zijn ogen zich vernauwden Van deze troep kan ik het geloven " Hoe zo " Ik zocht naar enkele reserveonderdelen voor de ra dio — er schijnen er een paar weg te zijn maar daar gaat het niet om Zoals u weet zijn die onderdelen naast de springstoffen opgestapeld en eh iemand heeft met die springstoffen geknoeid " ¦„ Met de springstoffen " Even kreeg ik een visioen van een of andere maniak die een staaf geligniet onder de tractor legde waarmee we de kust moesten zien te bereiken „ Wat mis je " „ Niets en dat is juist zo vreemd De springstoffen zijn er allemaal ' riög maar liggen overal verspreid tus isen de lonten en'Öe ontstekingen " Wie kan er vanmiddag in de tunnel geweest zijn " Joss haalde de schouders op „ Wie niet " Hü had gelijk Het was die middag en avond een komen en gaan in de tunnel geweest De mannen waren er de uitrusting voor de tractor komen halen en de vrouwen de blikken met levensmiddelen en andere benodigdhe den Bovendien lag aan het einde van de tunnel ook ons primitief toilet Wat is er eigenlijk met u gebeurd dokter " vroeg Joss rustig Ik vertelde hem over mijn avontuur Er kwam een harde uitdrukking op zijn gezicht en zijn mond werd een dunne smalle streep Joss wist wat het betekende om op de ijskap van Groenland verdwaald te raken „ Die gemene duivelin " vloekte hij zacht We dienen haar zo vlug mogelijk aan de kaak te stellen dokter want God mag weten wie de volgende op haar lijstje is Maar moeten We geen bewijs of een bekentenis hebben We kunnen toch niet " „ Ik zorg voor beide " zei ik Mijn woede was nog steeds niet verdwenen zelfs niet verminderd Nu met een " Ik verliet de tunnel en begaf me naar de stewardess We hebben iets over het hoofd gezien juffrouw Ross " zei ik abrupt De voorraden in uw pantry Het kan voor ons verschil tussen leven en dood betekenen Hoe veel is er " „ In de pantry Niet veel vrees ik Alleen wat voor koude hapjes als er iemand honger gehad mocht heb ben Het was een nachtvlucht dokter Mason en de passagiers hadden al warm gegeten " Gevolgd door een speciaal soort koffie dacht ik grim mig Zelfs al is het weinig " zei ik „ kan het toch nog van onschatbare waarde zijn Wilt u even mee naar het vliegtuig gaan " Kan dat niet wachten " Het protest kwam van Marie LeGarde Ziet u dan niet dat het arme kind verkleumd is van kou " „ Ziet u niet " snauwde ik dat ik het ook ben " gangersprobleem door Ir L H Jacob son 11.32 Radio Dubbelkwartet Negro spirituals 11.50 Lichte gram.muz 12.22 Voor het platteland 12.27 Mededelingen t.b.v land en tuinbouw 12.30 Stereo Metropole-orkest amus.muz 13.00 Nws 13.10 Act en kalender 13.25 Liedjes van overal 13.50 Gesproken portret 14.05 Radio kamerorkest en solisten klass muz 15.00 Voor de jeugd 16.00 Nws 16.02 Lichte muziek uit Zweden 16.30 Voor de zieken 17.00 Een simpel pro gramma voor middelbare scholieren 17.30 Lichte gram.muz HILVERSUM m 240 m FM-kanalen en draadomroep 3e lijn — AVRO 9.00 Nws 9.02 Act 9.06 Kaleldoscoop AVRO solisten en - orkesten 10.00 Nws 10.02 Arbeidsvitaminen populair verzoekpla tenprogr ll.OO Nws 12.00 Nws 12.02 Operettelragmenten 13.00 Nws 13.02 Act 13.05 Zet ' m op plaatjes en praatjes 14.00 Nws 15.00 Nws 15.02 Lichte muziek voor een Hollands publiek 16.00 Nws 16.02 Act 16,05 Toerbeurt platen progr van AVRO's Jeugdafdeling 17.00 Nws 17.02 Act 17.05 Rhythm and blues oude en nieuwe opnamen 17.35-18.00 Hiil billy-Time Country and Western music Marktberichten Ver Groenten - en Vrnclitenvelling „ Utrecht en Omstreken " MABKTBBBICHT VECE De Coöp Verkoopcentrale voor Eieren G,A VECE deelt mede dat de groot handel in Jdppeëieren in de loop van de week van 12 t.m 17 juni 1967 geen prijs verbetering voor de pluimveehouders te zien heeft gegeven doorééngenomen was het prijspeil zelfs wat lager dan om streeks 8 juni jl De buitenlandse markten waren flauw gestemd in verband met een nog steeds grote produktie in West-Duitsland deze stemming was ook van invloed op de afzetkanalen in het binnenland de op 8 Juni tot stand gekomen noteringen bleken in de berichtsperiode niet gehandhaafd te kunhen worden Intussen is Frankrijk in België gaan kopen en werden ook vanuit Nederland weer enkele transacties met kopers in Frankrijk afgesloten Indien het mocht gelukken enige zaken met afnemers in andere landen dan West-Duitsland te gaan doen zou zulks idem 2e srt 60—77 Vola Ie srt 104 — 160 ld 2e srt 81—120 Macherot's Früh emte Ie srt 110—130 Kersen Vroege Spitshoven rijp 188-227 idem rood 99 140 Kasslngs Frühe rijp 200—221 Idem rood 166 165 Early Rivers vroege Duit se rijp 199—252 Alles per kg Coöperatieve Veluwse Diervéiling Ede EDE 19 Juni — Aanvoer 305.280 stuks Prijzen in ƒ per 100 stuks 53—54 grart 9.41 57—68 gram 10.68—10.75 60—61 gram 10.82—11.41 64—65 gram 11.68 — 12,S1 Vette KaWerenmarkt Barneveld BARNEVELD 19 juni — Aanvoer la ter handel matig Prijzen in ƒ Ie kwal 2.70—2,90 2e kwal 2.56—2.66 3e kwal 2.40—2.50 KAASMABKT BODEGRAVEN BODEGRAVÉM 20 juni — Aanvoer 67 partijen Prijzen Ie kwal 3.41—3,51 2e kwal 3.30—3.40 extra kwal 3.90 UTRECHT 18 juni — Bieten 20—42 p bos radtts 16—26 bospeen 17—88 bloemkool 15—102 p st uien met lot 30—160 p kg sla 6—17 p st aardappe len 39—68 p kg andijvie 11—42 erwten 150—170 rode kool 48—70 spitskool 6 — 67 peulen 80—380 postelein 37—65 ra barber 9—29 sjalotten 40—140 snijbonen 60—220 spinazie 9—76 sperziebonen 110 — 330 tuinbonen 62—91 komkommers 17 — 39 p st tomaten 400—535 p bakje selderie 26—160 peterselie 35—92 aard beien 12—65 p doosje kersen 90—300 p kg pruimen 320—330 meloenen 120—270 p st paprika 36—53 perziken 8-62 rode bessen 600—650 p kg Exportveiling tomaten A 490—525 p bakje B 490—500 C 470—535 CC 400 — 420 komkommers 4-90 37—39 p st - H75 32—34 60—74 27—30 50—59 24—28 40—49 21—24 krom 20—21 p kg FRUITVBILING BUNNIK BUNNIK 19 juni — Aardbeien Senga Sengana Ie srt 96—104 idem 2e srt 50 — 88 Red Gauntlet Ie srt 104—168 idem 2e srt 50—63 Gorella Ie srt 100—148 door Elisabeth Brozowska JOSEPHINE © PIB COKNHACEN ^^ CAROL DAY cbor DAVID WRIGHT 37-1 JE MOETJE ONTZieN,TI/V \' IN JOUWCONOrriE MOËT JE SPANNING VERWU - PANDA en de MEESTER-DRINKER an ^' Hl Trinn w - ^ IjiP ' p ^^^ 3k^W ^\ H^i ^ F "¦¦'\^ 1 4 ^ ^"""^^^^ Hl^ë k ^ ^ 2 yff^^ji/f r\f ^^^^^\ l^^/r ^ roV'''J 7f^'i > J —-^' 1 ^> ^'^ ri^^^M ïï ^ AjSyB f/«M l ^^" "' i W ^ i'l '- ^ ^^^*^^'^" i rt'W ^ tJ.NA - 5 Wm ar \ V ^^ i -'^ 4 <^] \ 8 s '< j '« O^^g 62-93fc 5W'i4 ^ ^ ffÊ ii ^ Ï^^^^^^^Ss^^^i 62 Joris Goedbloed keek goedkeurend naar het groeiende meningsverschil bij de cement wagen en keerde zich toen voldaan af Het wegdek had zo'n cementeer-beurt hard nodig " prevelde hij Ik ben blij dat ik dit voor de gemeenschap heb kunnen doen Het is alleen te hopen dat de heren met hun getrappel geen voet-afdrukken achterlaten En nu moet ik mij dringend naar Hobbeldonk verspreiden waarop Goedbloed is afgebeeld In zijn vermommingen De burger-bevolking moet in het geweer komen om die schurk te vangen als jullie het niet kunnen " De agenten gehoorzaamden bedremmeld en zo liwam het dat even later overal biljetten hingen waarop een beloning van vijfduizend florijnen werd uitgeloofd voor het vangen van Joris Goedbloed zichtbaar of onzichtbaar reppen om een nieuwe goede verdwijndrank te verkrijgen " Hij verdween haastig terwijl de geheime agenten Intussen de wegwerker arresteerden en hem naar generaal Dondersteen brachten „ Dit is Joris Goedbloed " meldde een van hen trots De dief van de verdwijndrank " „ Onzin " bulderde de militair „ Dit is hem niet Laat deze figuur ira-ukken Bah Aan jullie heb ik niets Ga de aanplakbiljetten Suske en Wiske stel uitmm hoot ' me sluiten mt min mtiöen m lm r afscfraftenenlietp olitiehom mste ^—^ visenl SeM wanneer hebtien zeiniouwvëöetlanddeie wiiiemaattefettoeiefiasfl ^ tJ V.j >.^ J - J U..}W^J OEI ^ Dt BOM 9iL 1 Posities Nederlandse schepen Accrex 18 v Leixoes ti St Malo Ador 17 V Dordrecht n Londen Adrastus 17 v Glasgow te Antw Aegir 17 7 Rott n Londen Aegis 17 v Amst n Kingston Aeneas 18 v Palermo te Malta Ahena p 18 Pinisterre A.glon 18 v Londen te Brussel Alamak 17 365 m ZZW Karachi Alcetas 18 v Amst te Hamburg Akor 17 V Marseille n Antw Aletta Johanna 18 te Teignmouth Algol 19 V Rott n Hamburg Aigordb 17 op 80 m W Natal Alhcna 18 v Béhia te L Palmas Ali S 17 tf Dordrecht n Londen Alletta 18 V Londen te Gdansk Almkerk 18 v Bangkok 22 te Hong kong verw Alnah p 17 FlfiJsterre Aludra 18 te New York Amasus 17 v Londen te Amst Amerskerk 17 110 m W Freetown Ammon 17 v Amst n Curacao Amstellano 18 te Hamburg Atnstetmolen 17 600 m Z Abidjan Amyntas 18 * Palermo te Antw Anda 17 op 50 m ZW Lista Andromeda p 17 K Sileïro n Bar ^ celona Angolakust 18 v Hamburg te Antw Ank Winsemlus 18 te Huil Anna Broere 18 v Dordt n Bllling - ham Anne Christina 17 100 m 2 Mar^etl'e Annie G p 18 KIe ] n Aalborg Antarctica p 17 Hoek v Holland Arbon 17 v Rott n Ardalstangén Areas p i9 lie de Sas n Rott Arctic pis Vliss n New York Ardeas p 19 Finisterr en Cadiz Ardito 17 V Leixoes te Rott Argos 17 v Piraeus n Salonlkl Aristoteles 17 v P Cabello n Cu racao Arneb p 17 K Bon n Marseille Arran 17 v Gothenburg te Gdansk Artemis p 17 Landsend n St Croix Ask p 17 Kiel n Stockholm Asmidiske 18 te Rott Atlantic 15 v Liverpool te Glasgow Atlantic Pearl 17 v Bermuda h New York Atl Trader'19 te Bermuda Attis 18 V Savannah te Baltimor * Audacia 18 v Maassluis té Boston Audrey Johartna 18 v Harlingen n Deventer Aukes p 19 Kiel n Kotka Aurora 18 x Bordeaux te Rott Avenir 18 te Aberdeen Batong*17 230 m O New York n Barcelona Baltic 17 V duinkerken n TreportBalticborg ^ 17 Bmn^b n Zaandam Bands 18 t » Port SwettenhamB&nggai 18 v Cristobal n N OrieahsBata 18 v Swansei te VlaardingcnBatavier 3 18 te'DfeltzylBatjan 19 te Antofadesta Bengalen 18 v Duinkerken t « Rott Bengkalis 18 te Dufbah Berkelborg p 17 Kiel n Al * Berkhout ' verm 19 v Bayonn * fi Hamina Bernard John p 17 Wight Bevesier 18 v Rott n Kings Lynn Bierum 18 v Cork ta Rott Billiton 15 V Galveston n Durban Biscaya 19 v Belfast te Rott Blitar 18 v Kaapstad te Bilbao Boissevain 17 V Santos n Montevideo Bonaire 16 v Ellesmera Port n Mid del f art Bonefaa ^ Smits 18 te Antwerpen Bontekoning p 18 Kiel n Welkom Bothniaborg 16 v Deltzyl n Bohus Bree Helle 19 130 m W Noordkaap Breeveld 17 v Ravenna n Ports mouth Breewijd 19 70 m NNW Casa blanca r Sheernesï Bresam 1 7 v Casablanca n Kenirra Bi-ittenburgh 17 te Rott Buks 18 V Londen te Amsterdam Burgundia p 17 Noordhtnder Cadans 16 ^ Hamina te Sharpness Calamares p 18 K Mala n Balboa Calchas p 17 K Bon rï Tripoli Camerounkust p 17 LSs Péimas Canada 18 te Aakrehamn Carebeka 18 v Dordt tê Gdansk Carebeka 2 p ' 19 Kiel n Stëttin Carebeka 3 19 te Ddansk Carmen p 18 Brunsb n Londen Cateli 18 v Lissabon te Aveiro Ceres tS te Buenaventura Ceta p 17 Vliss.n Ballina Chiron 17 240 m NNW Str Yucatan Cito 18 V Rott n Londen Coccinelle 19 t « Brest Colette o 19 Dover n Asiborg Con Brio p 19 Barl n Genua Confld 18 r eheernftss té Zaandam Contact 19 130 m N Terschelling n Hariingert Coria 16 v Deltzyl n Goole Cornelia B-2 19 te Rotterdam Corn Broeré 17 v Dordt n loonden Corn Houtman p 17 Yarmouth n Aberdeen Corsica 17 te Harlingen Crescendo 18 te Hamburg Dahomeykust p 17 Cherbourg Dafiib 18 v Kopenhagen te Amst Daniel p 16 Ouessant n PasajeS DaphniS 17 o(i 540 m ZW Azoren Deborah 16 v Scarboro n Blyth Deltborg 17 te iJmutden Deneb 19 op 60 m OZO Malaga Deo Duce 15 te Goole Deo G Lizard Marathon i8 50 m N Windward pa'ss Marcohi 19 v Carthagena n 7 Mare Iratüm 19 v Rott n Hamburg Mari - Slientum 19 te Avonmouth verw Margaretha Smits 19 v Londen n Casablanca Marie p 1 & Lizard n Preston Marietje Bohmer 17 te Zaandam Markab Tl p 16 Lizard n Maron 16 v Paramaribo n Madeira Mars p 17 Harlingen n Deventer Martenshoek 17 t « Groningen Marwit 16 te Runcorn Mascotte 18 v Pèr te Preston Mataram 18 te Port Swettenham Maud 18 V Purfleét te Rott Medit sprinter 17 700 m ZO Mon - rovia Meerdrecht 17 300 m ONO Bahama Mees Crémer 18 te Granpemouth Meidoorn 18 v Oporto te Rott Mentor 17 v Antw te Rotf Meppe 17 V Londen te Amst Merak 1 > v Bordeaux n Bergen Mercuriu 17 750 m W2W Azoren Mercuriuf H p 17 Landsend n Pa - sajes Merwehaven p 18 K St Vincent n Rouaun Merwf Lloyd 18 te Los Angeles Meta pi / Texel n Stockholm Metroiióle 17 v Amst h Londen Minos p 17 Ouessant n Piraeus Moerdyk M 18 te Londen Mynias p 17 K ViUario n Antw Myra p 19 11e de Bas n Rott Naèrebout 18 te Casablanca Nannihg Buisman p 19 de Tyne n Oundetr Nassauborg p 19 Brunsb.,n Amst Nassauhaven 18 te Halmstéd Neder-Ebro 17 240 m NNO Sty - chellan Nedör>Eemi 16 v Duinkerken n Havre Nèder Waal 18 v-Colombo ti Amst loeder Wëstr 17 nog rede Khor ramshar Neptanus p 17 Jersey - Nestor 18 V Paphos n Izmir Netty 1/'v Fur te Colchester Nieuwe Waterweg 18 tè'Boston Nooïd'18 V Middlesbro te Afftw Nobrderkroon p 18 Noordhlndet n ¦ Delfz / Noordkaap p 17 ManstholrpNoordstet 18 v Rott h LonderfMore verm 19 v Oëlhiyl'n AïnstNormandia 17 v Rouaan n Gothén burg ' Nova'Zembia 19 te Groningen Novel p 18 Kiel n Kotka Nushaba p 18 Casablanca n Carth » gena Ommenkërk 16 te Mombésa Oosterburg 19 te Rotterdam Oranje Nassau 19 te Southampton Oranjebog p 16 Lizard n 7 Osirifi 19 V Aruba te La Gualra Ossendrecht 18 te Antwerpen Overysel W 16 te Amst Palamedes 18 V fiarranquitls n Antw Pari 17 V Middlesbro n Leith Parkhaven l7 v RIo Janeiroi n Antw Parthenon 17 150 m O K Hattfirai Patrip p i7 Texel n Goole PatriLfa 18 v Malta tè Rott Pavoris p 17 Kiel n SolvesbOrg Peperkus * 17 v Hamburg te Rott Pergo 18 v Swansea te Amst Phidias 19 v Rott te Malta Philetas p 19 K Bon n Piraeus Phoénix p l7 6rest n Rainham Ptrola 19 te Barrow Potydorus 17 200 m Z Chagroi eil Poolster vdM 19 V Gruvon te Rott Pres Tubman 17 575 m W/NW Azcirei > Prin Alexander 17 60 m ZW Befit Isla Prins Casimir 17 v Cleveland n Chicagu Prins Ph Willem 19 tt t+ttvrr Prins W G Frederik 19 te Rott Prins Willem 2 19 500 m ZO K Farewell Prinses Annft 18 tt Montreal Prinses Emilia 17 te Genua Prinse > Margriet 17 560 m O New York Radja p i7 P EllzibMh n Las Palmds Rake ' 16 v l!ónden n 7 Realta p 19 Kiel n Trelleborg Reggebor ^ 18 te Delfzyl Reginil 18 v Rott te Hult Rempang 18 1580 m WNW San Fraiicijco Repeto p 19 Goeree n Portsmouth Result 15 v Londen n Pasajes Rex 17 V Rott n Greenwich Rifo Ah 1 y v Rott n Moityn Rini 16 v Delfzyl n Colchester Rochab 17 60 m WZW Oporto Roelof Buisman 16 t « Foynès Roerborg p 17 Vliss n Maastricht Rossen p 17 Liéter Rozenburgh 18 te ' Westen Point Rub > 15 V Rott te Scarboro Ruys'17 V P'usann Hongkong Rysbergen 17 te Barcelona Sandehburgh p 19 OuefisantSanta Luoia 19 te Nassau Savonetta 18'200 m NO BdhaniaSchiebor < p ^ 8 Brunsb n Utrecht ' SchiehQVën P'IS Ouessant n LeixóasSchjekerk p 18 Finisterre n Antw ' SchoonebeeK p ' 17 Brunsb h'-PasaJes Seabreeze 18 V Londen té AntwSeawyf 18 v Garston te Antw Seine Lloyd 16 té LytteltohSnnegalkust 18 te FreetownSenioi'17 V Boston te Antw,Sheratan t8 te Bordeaux ¦< Silindoeng 17 300 m ONOMukalla Silvrttta p 18 KItl n Kopenhagen SInon 17 550 m W FInisterra Sirius 18 V Antw ïe Rott Situla 18 V Genua te Marseill * Slamat 17 420 m WNW Walvisbaai Sloterkerx 18 te Pt Elizabeth Socrates p 17 Ouessant Soestdijk p 19 Vlisd n New York Solent p 18 K Vülano n Aalborg Sont 18 V Rott te Londen Spaarneborg 16 te Londen Spaarnekerk 17 290 m ZW Cocos eil Spaarnestroom 16 v Amst n Man - chester Speranza 19 te Grangemouth Spcs 18 te Delfzyl Splca p 17 Brunsb n Engeland Spiril 17 V Ahtw n Ipswich Spóronia 16 te Mostyn St Artneiand 18 tè Rott St Jahsland 17 v Lissabon h Leixoes St Philipsiand 18 v Rott n Rócheii - ter Stad Kampen 18 tt LIpari Stad Maastricht 18 te Philadelphit Stad Vlaardingen 17 4 Rosario n B Airés Statendam Chatham 19 tt Sydney Statenlaan p 19 Finisterre n Wa - terforo Steenbergen verm 19 v Havre n Antw Steenwyk 18 750 m ZW Hawaii Stella 18 V Sundsvalt te Amst Stella Fornax 19 te Kolding Stelle Mans t verm 19 V Sables d'OIonné's Stella Polaris 16 tt Londonderry Straa ' Banka lë te East London Straat Fiji 15 te Kobe Straal FraXer 18 te Hongkong Straat Freetown 15 te Kobe Straal Johort 15 tt Kaapstad Straat ' Luzon 19 te Melbourne Straat Magalhaen 17 v Loblto n Pto Amboim Straat Malakka 18 t « Pt Swetten - ham Straat RIo 18 v purban n Singapore Strabo 18 v Rott te Bilbao Streefkerk -< 8 te Brisbane Swift 3 17 v Londen te Athst Swindregt p 17 K St Vincent Sylvia 1 p 17 Vlieland n Teign mouth Sylvia 2 p 17 Ouessant n Barry Tagri 17 * Rott n Gooit Tanny 17 v Dordt n Londen TaraS 18 ^ Gibraltar te Barcelona T^sm*n 1Ö V Yanrioüth tt Rott TAsmdnië 18 \ 4 Gdansk Tauruk 17 V Rott n Newcastle Tefstai - 17 150 m O Aberdeen n Kalmar TKranten

Ga naar