Utrechts Nieuwsblad maandag 24 juli 1961

14 pagina s OPUIGE 56.00a UTRECHTSCH NIEUWSBLAD v.L Joh de Ijefcle IN.V Drift 2 3 - fltrenhl Directie A M E H IN K.oemans Drs J R Nieuwenbuis MAANDAG 24 JULI 1961 69e JAARGANG No 70 Hoofdredacteur mr J W Niessink Telefoon 16431 * - Giro 154949 \ l).:Mi>,»»»»»»*»^*^^»^*^%»%%< Frans instituut naar groter pand Drift 15 Vakantieontspanning had zonnig begin Van een onzer verslaggeefsters iB^KiW ^* De talloze feesten en pretjes die het Utrechtse comité voor vakantie ontspanning van Schoolkinderen heeft georganiseerd zijn vandaag begonnen Op diverse punten in de stad waren honderden kinderen sa mengekomen om deel te nemen aan wedstrUden gezelschapsspelen of om bezigheden te verrichten die je in je eentje moet doen omdat zij alle aandacht vragen zoals boetse ren Ieder kind kon een keuze doen uit het gevarieerde programma die het beste geschikt was voor z^n aanleg smaak of leeftqd Zo was vandaag het terreinaan de Thorbeckelaan een dansendbloemenveld van kleurige zomer jurkjes geworden Hier speelden demeisjes maakten rondedansjes,speelden tikkertje gooiden met debal holden en rolden over het gras,juichten en lachten vol plezier ^ „ „ - r „„ ^ ^ ^ ^ Slechts gezichtjes glunderend van werkt Huizen paarden konijnen AAN LANGE tafels op net sport - '"°"''°" "¦"'° ""?"'«• o i^^f „^ r ^ veld aan de Zuilenselaan maken ernstig verlies voor de Nederlandse edelsmeedkunst Het geslaoht Brom heeft sinds lang in het pand aan de Drift het edele ambacht uitge oefend en daarbij grote naam ge maakt Voor de werknemers is er in deze tijd wel werk De omstandiigheid ech ter dat men eerder tiaar de groot industrie zal overgaan dan in het ambacht van de klein-metaal blijven verontrust de voorstanders van de edelsmeedkunst Ook in dit opzicht is een verlies aan ambachtelijke be kwaamheid te vrezen Intussen zijn reeds enkele werknemers afgevloeid naar andere bedrijven Op het ogen blik werken nog slechts tien man in Broms edelsmidse die vroeger in zijn grootste bloeitijd tot bijna vijftig werknemers heeft geteld Een bijzonder weri-stuk heeft men nog onderhanden de restauratie van DRIFT 15 te utrecht waarin het de kist van Sint-Servaas een op - Franse instituut zich naar ver " dracht uit Maastricht Deze restaura - luidt sal gaan vestigen Op het tie zal in ieder geval voor de ophef - ogenblik is er nog Broms edel fing van d « smidse worden voltooid smidse gevestigd vreugde zag men op deze voor hun mensen oude auto s alles werd zo heerlijke vakantiedag Aan lange voorgesteld in bonte warme kleu - tafel zaten op het veld Zuilenselaan "^^ ï^ kinderen uit derde en vierde klas - Twee hevorderingen hij de brandweer de kinderen prachtige stukken van klei en verf die later trots aan moeder en vader getoond zul len loorden Een klein jongetje van 5 jaar is wel heel erg vertrouwd met het programma van de vakantieont spanning want hij is vanaf de tijd hoogspringen de jongens speelden dat hü ging lopen al elk jaar mee - met een ijver en enthousiasme die geweest Hierdoor is h ^ een be - hun druppeltjes op het voorhoofd kende figuur geworden en heeft hij deden ontstaan een vast plaatsje veroverd Zijn Op de vraag hoe de kinderen het blauwe ogen kijken onderzoekend vonden was het enige maar overdui rond hü loopt van de tafel af rent delijke antwoord Leuk naar andere kinderen die krijger tje spelen en rent weer even hard terug naar zijn kleitafel om dan Loterij met ervaren handjes een boom - pje te gaan maken Zoals bekend werden de kosten van de vakantieontspanning o.m.Op het terrein Hercules zag men bestreden uit de opbrengst van eenalleen stoere jougensspelletjes Hand - loterij Er zijn nog ongeveer 8000 ballen touwtrekken hardlopen „ r - „ „ • j „ i „„„„ '^ ' loten over Zij zullen in de komen de veertien dagen te koop worden aangeboden Aangezien vorig jaar alle loten aan de man werden ge bracht heeft het comité ook nu goe de hoop dat deze bron van inkomsten het volle pond zal opleveren ONQELUKKEN IN VERKEER Duitse auto bij passeren over kop geslagen Zes gewonden Advertentie imprimé - en Fancy Zonierstoffien in een groot assortiment van dessins en kleuren 80 X 90 cm breed ef cni cJLuckilae csLt las een mooi artikel over Jan Cana da geen man maar de juffrouw die een hoofdrol in West Side Story speelt Peter Jaspers is óók een dame Maar Lies Westerburg is een televisiecameraman Chris Yperman is een schrijvende en dichtende Vlaamse dame Doch J a h n i e ook wel J a n n y Schilder is een Spartaanse voetballer Koos Vos is de gemeentelijke herderin met gymnasiale op leiding naar gij weet van Bennekom Om van J a n y Roland Holst dan nog maar te zwijgen en van W i m met wie een eerste luitenant uit mijn kennissenkring vaste verkering heeft Ik ken trouwens persoonlijk een Kees die er geen twijfel aan overlaat wanneer u haar in bikini ziet En als ik niet wist dat T j a IIie Robinson Vincent heette dan zou ik alleen op de naam afgaande denken aan een aardigje met rokken an Zo'n stoere mannennaam voor een aardige zus vind ik niet zo hinderlijk als de bijna meisjesachtige kozenamen waarmee de broekemannetjes zich zelf sieren of zich door anderen laten sieren Al die Eddie's en Tonnie's en Freddie's Kunt u zich voor stellen Micky Adriaenszoon de Ruyter of Maartje Harpertszoon Tromp of Nappie Bonaparte of Juultje Caesar of Carly de GauUe Afgezien dat al die voornaamnoemerij van mensen die mijniet persoonlijk kennen een onbeschaafde en onbeschaamde vormvan familiariteit is Ike en John en Jacky en Mamie is het ge bruik van die lieve afkortinkjes in de eerste plaats verwarrendwat het geslacht betreft doch bovendien een teken van verweke lijking Sjonnie van Oldenbarne velt Bertje Charley van Hogen dorp Wimmie Drees Janneman de Quay Allie Beerman Zouden wij er niet eens mee ultschei - /£ Q^/%j ' t SfeiJi m naar 5^/?/K<5^/8 Poortstraat 124 en H merstraat 115 bis Overleden Willem F J den Uijl geh m C v Wingerde 70 j J z V J J V der Linden en C G S Wtjnands Soest Postweg 44 Jac v Ruisdaelstraat 14 Jannetje A V Breukelen Hogeweide 4 Da Cornelia J d v O Borra en C v Zwarts geh m F Blickman 74 j niël J z v J P V Eijk en G M Kuilenburg Stroomkade 4 Sonja d ' s-Gravenhage Schenkkade 272 J V Leeuwen Tolsteegplants 14 II v G v Woudenberg en M J Goed - Maria E W v d Mee wed van Mirjam A d v J L Grubben en hart Citroenstraat 7 Janny d v W Turk 78 j Korte Nieuwstraat rongen Bergweg 10 Ronald z v W M J H Akkermans Mulderstraat B v den Broek en J T Janszon 10 Henri den Daas geh ni G Beeren en G W Stekelenburg 7 Anna M d v B P S Palm en Riemstraat 54 Wilhelmina M d v Stuivenberg 81 j Oude Kamp 3 Krommerijn 29 Cornells J z v A A Becx E Zoudenbalchstr 65 D W v ' t Hooft en A Boss Bol - Jan G van Eek geh m - C J D Makkink en B W A de Bie Hilda d v T Schenk en H Pol lenhofsestraat 38 Grootenboer 51 j Linnaeusstraat Houtplein 4 Jacobus G z v E H Minahassastr 2 bis A Jacqueline 35 bis Adrianus T Vink ongeh 54 Galama en E M C Schueler A v W J d v F H Missler en W J j Lexmond Kortenhoevenseweg Ostadelaan 169 Sebastiaan J z v Landzaat Spijkerstraat 35 Hermina Gehuwd G Klutz en D v 41 Diderika R v Ravenhorst J V Delden en L T Banga De J G d v N Bos en H B Felix Kooten Boorstraat 49 K J Wage - wede v J v Ee 64 j Kruisweg Bilt Bilthoven Rembrandtlaan 41 Larixstraat 49 Johanna W d v naar en T E J Hardon Woon - 19 George W F van Hoeven geh Joannes P M z v P G M Berg - P J A Deggens en N de Roder boot „ Flierefluiter " Leidseweg m H F v Gorkom 69 j ' t Goy - stein en E E J M Lomans Stad - Verenigingstr 72 Manuela J L d tegenover Militair Hospitaal G laan 71 Elisabeth Spiekman wede houderslaan 104 Wilhelmus Th F v J v Rijswijk en H Simon Spar Rebergen en M J Godee Magno - v H Verbeek 74 j Westerstraat z V A W V Erp en G M Vis - straat 1 Erlinde d v W J v den liastraat 21 bis A Kooij en G H 1 Gerrit v Wilgenburg wedr v ser L Reaalstraat 32 Marcoen z Hurk en L J Scholte Réaumurlaan Enkelaar Hellevoetsluis A R G Jongerden 75 j Hilversum V L M Vermeulen en Th A A M 24 I Maria J G d v A M Schou Stijlaart en G Schoonheim N Donderstraat 18 Martinus C War - Ponten K Doormanlaan 122 Ro - ten en G W v der Mars Ridder Ruychaverstraat 29 J Senne en naar 2 j Wervershoof Bonstraat bert Chr z v J C v Viegen en schapstr 7 Ingrid M L d v G A G v Capelleveen Bern Weerd 6 Jan Spoon geh m A M G J M V Maanen Fahrenheitlaan 1 A v Beurden en M G Mori Han O.Z 40 bis H H v Oostrum Pompe 75 j Lessinglaan 7-1 Jo - Hendrikus J z v A Nagtegaal en delstraat 61 I Wilhelmina J d v Rijnlaan 122 en J Gelderblom hannes H J Joris wedr v G M Bol Krijtstraat 49 Henricus J G Berkouwer en C C C v der Pagelaan 16 C A v Dusschoten Groen 75 j Plompetorengracht 8 z V H J de Reuver en C E iSl Laan Mgr v d Weteringstr 1 bis Hofnarlaan 6 en M E Jeuster Jebbe G Eikenhout wedr v G R Brokers Croeselaan 200 Leonardus Sonja d v L A v der Tuin en Vinkertlaan 1 F IJ Scherstra Sloots 75 j v Egmondkade 62 bis Burgerlijke stand UTRECHT Verwachte opheffing van Broms edelsmidse Van een onzer verslaggevers Naar verluidt zal het Insti tuut voor Franse taal en let terkunde van de rijksuniversi teit in Utrecht begin volgend jaar zijn intrek gaan nemen in het pand Drift 15 waarin nu nog Broms edelsmidse is gevestigd Op het ogenblik is het instituut nog gehuisvest in een deel van het huis Drift 11 Broms edelsmidse — een tot ver over de grenzen bekend bedrijf — zou gaan sluiten bij gebrek aan opvolger De heer Leo H M Brom 65 jaar wenst zich over deze ont wikkeling niet uit te laten Zijn enig commentaar was „ Er is geen be slissing genomen " " Ernstig verlies Indien het tot sluiting van het bedrijf zou komen betekent dit — naar vakkringen o.a van de heer Anton van Roosmalen firmant van de firma Gebroeders Van Roosma len te Utrecht kan horen — een Geheimzinnige verdwijning van geldkistje Zaterdag is uit het filiaal van de tapijtenhandel Perez N.V in de Korte Jansstraat te Utrecht op raadselachtige wijze een geldkistje met 1895 gulden verdwenen Het is nog niet duidelijk hoe dit kistje de zaak is uitgebracht Aan gifte werd gedaan door de 54-jarige bedrijfsleider A H Er moest spra ke zün van een inbraak of een in sluiping ZIJ KIJKEN vol vertrouioen de toekomst in ondercommandant J Das sittend en commandeur E Stamhuis Twee bekende officie ren van de Utrechtse gemeente lijke beroepsbrandioeer die thans bevorderd zijn r Over mejuffrouw Jan enz r Nieuwe rang als erkenning van verdiensten Van een onzer verslaggever Commandeur J Das van de gemeentelijke brandweer te Utrecht is benoemd tot onder commandant De heer E Stamhuis tot nu toe hoofd brandmeester A werd com mandeur De benoemingen zijn ingegaan met terugwer kende kracht die van de heer Das per 1 januari 1960 en die van de heer Stamhuis per 1 januari van dit jaar De heer P F Flameling commandant heeft na een langdurige ziekte zijn werkkring volledig afge lopen week hervat De lang van ondeicommandant is nieuw bij de biandweer Deze rang is ingevoerd als erkenning van dè grote verdiensten die de Mimen heer Das — o.a bij de waarneming van de commandanlsfunclie tijdens de ziekte van commandant Flame ling — aan de brandweer heeft bewezen OrvAercommandiant Das De heer Das werd 15 november 1903 in Utrecht geboren Sinds 1 augustus 1922 is hij verbonden aan de brandweer Eerst bij de vrijwil lige brandweer waar hij spuitgast was Per 1 januari 1946 werd hij brandmeester bij de vaste kern van de gemeentelijke brandweer De heer Das doorliep verschillende rangen Per 1 april 1956 werd hij bevorderd tot commandeur tevens eerste ver vanger van ' de commandant Hij werd belast met de leiding van de afdeling algemene zaken die de maatschappelijke verzorging en de theoretische opleiding van het gehele brandweerpersoneel omvat Ten aanzien van de brandbestrij ding treedt de heer Das op bij bij zondere branden en hulpverleningen Sinds de oprichting van de organisa tie Bescherming Burgerbevolking is hij als hoofdinstructeur werkzaam Gedurende vele jaren is de heer Das ook een vertrouwd instructeur bij de leden van de vereniging Vrijwillige Brandweer Zuilen Verder geeft hij cursussen bij vele vrijwillige brand weerkorpsen in de provincie Hij maakt deel uit van de examencom missie voor het lagere personeel tot en met de rang van hoofdbrand wacht Vele malen was hij lid of voorzitter bij brandweerwedstrijden in en buiten de provincie Utrecht Commandeur Stamhuis De nieuwe commandeur de heer E Stamhuis werd 17 juli 1921 te Loppersum geboren Hij volgde de opleiding tot bouwkundige aan de hogere technische school voor de bouwkunde te Utrecht Voordat hij 1 februari 1954 in gemeentedienst trad werkte hij bij de aarmemings firma van zijn vader te Utrecht en daarna bij andere particuliere onder nemingen Bij de gemeente begon hij als ad junct-hooïdibrandmeester als aange wezen opvolger van de heer Nieu wenhuys chef van de afdeling pre ventie en van de onderhoudsdienst Per 1 januari 1956 werd hij bevor derd tot hoofdibrandmeester A en be last met de totale leiding van de pre ventieve werkzaamheden en de on derhoudsdienst Daartoe behoren in samenwe king met de gemeentelijke dienst voor openbare werken ook de verbouiwingen aan het hoofd - en ne venwachten alsmede aan de post Utrecht-noord Bij de brandbestrijding treedt de heer Stamhuis op als officier van dienst Sedert 1 juli 1959 is hij aan gewezen als tweede vervanger van de commandant Hij vervangt de commandant als lid van de gemeen telijke bebouwingscommissie Verder is hij lid van de studiecommissie voor de preventieve brandweertaak die uitgaat van de Nederlandse vereni ging van brandweercommandanten afdeling Utrecht ¦ Verm zilv hangertje gev op 12/13-7-'61 ee i vierkl potlood wiel dop pr zw gymschoenen licht br kind jasje Marok portef inh fo to's beige regenjas gebl jas met cap zwart lederen herenlaars wit kinderbeursje Fortemon inh ƒ 1.35 0.21 UTRECHT — Geboren Waan der J G J z v L Mensink en A van Herk S v Houtenstraat 4 Rij noud G A z V W R Ferron en C M F V Zeist Spaaklaan 186 Antonio z v J v d Graaf en J A Zorn J Camphuijsstraat 31 bis Martinus Th T z V J M Akker mans en J E M Derksen Ame - De afdeling gevonden voorwerpen van het hoofdbureau van politie te Utrecht Paardenveld 1 is van maandag tot en met vrijdag ge opend van 13 tot 16 uur Per tele foon worden geen inlichtingen ge geven Man rijdt in Vecht en verdrinkt De 38-jarige spoorwegbeambte E Stip uit Utrecht is zaterdag met zijn fiets in de Vecht bq de IBode Brug gereden Getuigen wezen ver schillende plaatsen aan waar de heer Stip te water zou zijn geraakt zodat men tien minuten moest dreggen voor het slachtoffer werd gevonden Een ambulance-auto bracht de drenkeling onder het toedienen van zuurstof naar het beademingscen trum van het Academisch Zieken huis waar hy echter kort na aan komst overleed Gebleken is dat de heer Stip aan vallende ziekte leed naar ziekenhuis Weer zyn dit weekeind enkele meer of minder ernstig gewonde mensen naar het Utrechtse Acade misch ziekenhuis gebracht als slachtoffers van verkeersongeval len Zaterdagmiddag sloeg een kleine Duitse personenauto over de kop bij een passeermanoeuvre Bij dit onge luk op de rijksweg naar Arnhem kreeg de 33-jarige mevrouw Irm gard Walter een zwaargewonde rechterhand Alle pezen werden doorgesneden De vijfjarige Birgit ' Luttrop die ook in de wagen zat kreeg schaafwonden Aan het stuur zat de 35-jarige monteur H L uit Hagen West Duitsland De gewonden zijn naar het Academisch ziekenhuis gebracht — De 19-jarige James E van der Spoel een hulpmonteur uit Utrecht is zaterdagmiddag met een hersen schudding naar het Academisch Zie kenhuis vervoerd Hij was met de 18-jarige Hendrika de Kruijf achter op over de kop geslagen toen hü voorrang vgrleende aan een automo biliste op de oude Gracht Ook de duopassagiere is naar het Acade misch Ziekenhuis gebracht Eveneens zaterdag werd de18 jarige Catharina Van Maarseveennaar het Sint-Antoniusziekenhuis ge bracht Ztj kreeg een zware hersen schudding na een valpartij die ver moedelijk veroorzaakt werd doorduizeling of iets dergelijks Zij vieltegen de carrier van een melkbe zorger op de Adriaan Beijerkade Op de Croeselaan liep plot - sen van lagere scholen te werken aan kleine kunststukken van klei Er stonden kleine en grote poppe tjes asbakken schalen huizen bo men honden de een al mooier dan de ander Maar uit elk werk sprak de aandacht en de ijver die eraan was besteed Dat hun handjes vuil werden en hun gezichten bier en daar spatten van klei vertoonden deerde niet Straks als alles droog is worden de beste werkstukken be waard om tentoongesteld té worden op 9 augustus in de school Dr Max Euwestraai 2 ' s avonds van 7 tot 9 uur De overige werkstuk ken mogen de kinderen mee naar huis nemen Ook met verf en krüt werd ge - seling een jongetje de weg over Een automobilist schepte de negen jarige Wim van der Valk die met een hersenschudding naar het Aca demisch Ziekenhuis werd gebracht Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 HET HERCULESVELD gonst in deze dagen van uitgelaten jon gensstemmen Hoogspringen is een spel dat veel wordt gedaan in liet kader van vakantieontspniv nlng Jonge bromfietsdief aangehouden Ram Cre - Door oplettendheid van enkele voorbijgangers op de Adelaarstraat in Utrecht die een bromfiets van een kennis zagen met een voor hun vreemde berijder heeft de po litie zaterdag de 16-jarige Utrecht se leerling kok W kunnen aanhou den De jongen is op het hoofdbu reau van politie aan de tand ge voeld waarbij hij direct door de mand viel f Advertentie verkoop service • ' F».\mNGERlüS V ^ \,- WITJE VROÜWENSINGEL 95 "' JiX \- TÉfc 030/16914 - UTRECHT - AGENDA ] MAANDAG CLUBHUIS V Heutszstraat 2 a 18.30 uur Jeugdruilbeurs De Verzame laar " M.i^RNIXZAAL Domplein 20 uur Op wekkingssamenkomst Interkerkelijk DINSDAG UÏR COMITÉ VOOR VAKANTIE ONTSPANNING VAN SCHOOLKIN DEREN 9 uur Zuilenselaan Thor beckelaan Inundatiekade Hercules Kampong Welgelegen het Concours Hipplque terrein aan de Croeselaan Het K.D.S veia in Hoograven Welgelegen Troelstralaan Hercules terrein 9 uur Vertrek Treekbussen Terrein Thorbeckelaan 10 uur Pop penkast Margriethal 13.30 uur Poppenkast Rembrandt 10 uur Bioscoopvoorstel - ling Oud Amelisweerd 10 uur Speurtocht SPORTCAFÉ ZINGEL Oostbroekse laan 18.30 19 uur Start avondvier daagse Toerclub De Volharding NICOLAITOREN 19.30 uur CariUonbe speling door A v Ooik STADION 20 uur Internationale wie lerwedstrijden '^^^^ ^ te ^ Voorstellingen om 14.30 13.45 en 21 uur Zondags om 14.15 16.30 ia.45 en 21 uur CAMERA Zo zal ji ^ er een hebben met Fernandel alle leeft CITY De vrijbuiter met Jean Marais Elsa Martlnelli en Bourvil 14 jaar FILMAC Grote tekenfilmparade alle leeft Voorstellingen dagelijks van 10 tot ca 13.30 uur PALACE dagelijks twee voorstellingen 18.45 en 21 uur Expresse Bongo 18 jr OLYMPIA vrijdag t.m - zondag Tarzan de aapmens 14 jr Maandag t.m don derdag Jungle commando met Frank Sinatra en Gina LoUobrigida 14 jaar BEMBRANDT Conny zoekt het geluk met Conny Froboess Marika Rökk en Heinz Erhardt alle leeft Voor stellingen 14.30 18.45 en 21.15 uur zon dags 13.45 16.15 18.45 en 21.15 UUr SCALA Het koninkrijk der humor met Charlie Chapin Buster Keaton Lau rel en Hardy alle leeft STUDIO Shadows 18 ir voorstellingen 14,45 18 en 21.15 uur zondags 14.30 18.45 19 en 21.15 uur \ REEBURG Eddie in vuur en vlam met Eddie Constantine 14 Jaar In de - e \ an 22 t.m 29 juli hebben de volgende apotheken zondag - avond ' en nachtdienst Stadig Catharijneslngel 26 Boogaert Biltstraat 152 Berents Bern Weerd OZ 9 Stichtse Apotheek Nieuwe Gracnt 203 Hoogravense Apotheek Prinses Julianaweg 352 Zuilense Apotheek Pr Bernhardlaan 22 WATERTEMPERATUUR De temperatuur van het water in de Uirechtse zweminrichtingen was heden 18 gr C WATERHOOGTEN WEERDSLUIS UTRECHT 24 juli — Bovenkant sluis 60 cm + N.A.P geen was of val Bene denkant sluis 26 cm — N.A.P val 5 cm WATERHOOGTEN Rijjkswaterstaat 24 juli — Konstanz 412 - 3 Rheinfelden 29 « — 9 ottenheim 392 -« Straatsburg S40 — 7 Maxau 519 - 21 Plochlngen m t3 Mannheim 382 — 24 Steinbach u ^ - 6 Mainz 335 — 9 Bingen 250 — 14 Kauo 235 — 13 Trier 138 - 9 Koblenz 286—3 Keulen 278 - 1 Ruhrort 483 - 2 Lobitn 1101 — 10 Nijmegen 884 - 9 Arnhem 89S - 5 Eefde IJssel 432 - 5 Deventer 3Ji - 4 - Monsin 5540 - 10 Vise 4925 -- 8 Borgharen 38B1 — 24 Belfeld 1086 - 2 < Giave ben de sluis 499 - 2 De scheepvaart op de Waal boven Mtïmegen is in de Icomende naclrt Dxi gestremd 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD x\Iaandag 24 juli 1961 100.000 mensen sloten de Duitse kerkdagen Bestand in Tunesië na barre dagen Advertentie VERKLARING INZAKE CHRISTENEN EN JODEN Russische aanval op satellieten van VS De Rode Ster het dagblad van het Russische leger heeft de lan cering van Amerikaanse spionage satellieten een daad van agressie genoemd en die vergeleken met de vluchten van de U2-vliegtuigen bo ven Rusland Dit was de eerste aanval van deze soort in de Russische pers op de Amerikaanse Midas Tiros - en Sa mos-raketten Volgens het blad was het geen geheim dat de Verenigde Staten satellieten wilden gebruiken om inlichtingen in te winnen over Rus sische raketbases en installaties Het Amerikaanse tijdschrift „ Missiles and Rockets " weet te mel den dat de V.3 komende week een satelliet van het type Sarrios-3 zul len lanceren die een baan over Rus sisch gebied zal maken en daarvan foto's zal maken Vorig jaar mislukte de lancering van de eerste satelliet van dit soort Op 31 januari kwam een volgende satelliet in haar baan maar de resultaten van deze proef zijn niet bekendgemaakt Speciale berichtgeving „ Wil je nou nog eens hei woord dief op mijn voorhoofd schrijven " schreeuwde zaterdagavond de zwaar beschonken 29 iarige varensgezel W M V uit Dordrecht legen de 51 jari-ge tandarts J H < S de G die in zijn tuin achter de woning aan het Krom hout hoek Vrieseweg te Dordrecht zijn planten siond te bekijken De arts wist niet hoe hij het had en zag de hem onbekende man het hek overklimmen en op hem toe springen Het volgende moment was er een stevige knokpartij aan de gang Een buurman die in de naast liggende tuin zijn bloemen besproei de meende niet beter te doen dan het water op de aanvaller te richten maar kon niet voorkomen dat hi ook de dokter een douche gaf He inmiddels samengestroomde publiek zag hoe laatstgenoemde op zijn pan toffels in het natte veld uitgleed en door de aanvaller op de grond werd gedrukt V slaagde erin de slang en de spuit naar zich toe te trekken en zijn slachtoffer met het metalen uit einde enige keren op het Hoofd te timmeren Toen de jongeman later door de politie werd ondervraagd verklaarde hij als 12-jarige jongen in 1944 bij dokter De G noten uit de tuin te hebben gestolen Hij was daarbij op heterdaad betrapt en de dokter in woede onstoken zou hem toen met een bijtende stof het woord „ dief " op het voorhoofd hebben geschreven al vorens hem los te laten Het gevolg was geworden dat hij zich maanden lang onder behandeling van een huidarts had moeten stellen Deze voorstelling van zaken bevat een kern van waarheid maar is sterk overdreven Zijn ouders hadden het geval des tijds voorgelegd aan de N.S.B bur-gemeester Van Houten die overleg pleegde met het bestuur van de Dordtse tandartsenvereniging men kwam overeen de tandarts te beris pen en te laten verklaren dat hij niet meer voor eigen rechter zou spelen BIJ HENGELEN VERDRONKEN De 32-jarige J Hendriks uit de buurtschap Westerhaar in Overijssel is zondag tijdens het hengelen in de Kalkwijk te VroomshooJ Ov te water geraakt en verdronken De man was gehuwd en vader van drie kinderen De ministers van financiën van de landen van het Gemenebest zul len op 12 september a.s te Accra bijeenkomen voor een vergadering van de raadgevende economische raad van het Gemenebest zo heeft het ministerie van financiën zater dag bekend gemaakt Van een speciale verslaggever De tiende evangelische kerkdag in Berlijn is geëindigd Met de voorbereiding van de elfde kerkdag die naar alle waarschijnlijkheid in 1963 in Dortmund zal worden gehou den zal reeds binnen afzien bare tijd worden begonnen Voor de laatste maal vulden zich de straten van West Ber-lijn zondagavond met de kerk gangers nadat de hoofdbijeen komst die in het Olympisch Stadion ongeveer 100.000 men sen had getrokken was ge sloten De organisatoren van deze tiende kerkdag kunnen tevreden zyn De vele by eenkomsten die de laatste dagen plaatsvonden waren nuchter pn zakelük Men heeft ernstig de problemen onder de ogen gezien die dit land beheersen problemen waaraan men zelf schuldig is Die schuld hebben zoveel ouderen als jongeren erkend Duideiyk is naar voren gekomen dat men staande in het geloof en op grond van het aan de bijbel ontleende thema Ik ben bij u tezamen zal werken aan de toekomst Het tweede resultaat van dezel af namen aan de waterkant Examens hoofdakte Voor het examen hoofdakte-A te Utrecht ziJn geslaagd P Koelewtjn Amersfoort mej E C Naudts Utrecht mej M Bosch Utrecht Het diploma-B behaalden de da mes C R Gomperts E L Hagen J M Pater en J A C Rijsdijk allen te Amsterdam A J J van Schalk Neerlangbroek J C A Schotanus Amsterdam J Schouten Rotterdam S J Sipkema Rotterdam W Stevelink Apister dam O Stokman Emmen J Stro bana met lof Driebergen R A Toornena Haarlem H de Vriend Amsterdam B A L Walsteijn La ren N H J van der Weide Nijbeers Fr D W P Wisboom Twello Voor het ingenieursexamen voor bouwkundig ingenieurs F van Aart Roermond J P Balhulzen Den Haag G F B Coppens Eindhoven E M - Fontein Delft P I M Haff mans Nijmegen A J Hansen Oegst geest A F A Leesberg Voorburg),H Magis Helmond P F Neervoort(Den Haag W J Ramselaar Amers foort C T H van Rongen DenHaag F J C Ruüs Woerden D J.Rijksen De Bilt Utrecht P Stlpko vits Den Haag F H Tromp de Haas(Heemstede P de Visser Oud-Alblas Voor het kandidaatsexamen voor elec troteehnisch ingenieur H van Beek Wageningen L M G Beks Amster dam P L van den Bogert Den Haag A den Hertog Amstelveen J P Ja ger Bruning Den Haag J J Kaa.s schieter Voorburg R Kemner Utrecht J H Persoon Den Haag J P Schaap man Leeuwarden J Slingerland Den Haag A J A Verwey Rijswijk ZH F A J van der Weijden Gouda Voor het kandiaaatsexamen voor vliegtuigbouwkundig ingenieur M T Bello Aerdenhout A J de Broekert Hilversum C den Hartog Rotter dam H J Oonk Enschede H W C L Schroevers Voorburg Voor het kandidaatsexamen voor werktuigkundig ingenieur T G Abra hamsen Utrecht A Adema Leiden J G H Bakker ZvvoUe J de Bruin Schiedam G Buckley Den Haag P Buis Delft H S Buruma Lippen huizen T S J Dohmen Brunssum J van den Dool Dordrecht I-I H.M van Eekelen Zoetermeer R C van Essen Veenendaal D H Everaarts Hazerswoude J H Fransen Venlo G B Geerdink Haarlem R D Geer dink Hoenderloo G C Gelderblom(Zoetermeer H J Gorter Amstel veen F Greebe Den Haag T N.Haaker Mijdrecht J van der Hilst(A'dam F Huisman Terneuzen P.J Kahn A'dam J H Kamps Bre da A J Klijn Bussum H J Koens(Den Haag P M Lombaers Nijme gen G C IJ Nieuwenhuijs A'dam D M Noothoven van Goor Delft J.van Oosten A'dam A J T van Oos terhoudt Delft J P Pot Eindho ven R Riks Amstelveen E M Rin tcl Amersfoort H de Ruijter R'dam)W F K Saher Santpoort J Schaafs ma Delft R W van Schomberg(Delft K M Slager Enschede W.J A Stam Roosendaal D A van Sta veren R'dam W J Stokman Lei den W B den Toom Den Haag J.F Veldhorst Eindhoven T van deVenne Weert H Vlam Winterswijk).J E Welp Winschoten G Wesselius(Hoogvliet R Westra Barendrecht),M H van Woerden Amstelveen J P.van Wolfswinkel A'dam W R vanWijk Wageningen W K van Zanten(Emmen Voor het kandidaatsexamen voor bouw kundig Ingenieur R M T Adriaansens Schiedam P A Berends Middelburg W J Dingemans Maastricht Go Ki an Djien Delft A L Hachemiel Mec ky Delft Y J Hangelbroek Gronin gen A Hoekmeijer Alkmaar R J Koevers Den Haag R P H Kelders Geleen A E Kupfer Amsterdam J Leering IJsselstein N W van der Lek Voorburg P B M van der Meer Delft L C Melder Arnhem J W van der Scheer Den Haag M Schuur man Den Haag A A van Stekelen burg Eindhoven A N Veltmeijer Delft J M I van de Weijer Rijs wijk Z.H V van Woerden Delft Voor het ingenieursexamen voor elek trotechnisch ingenieur W Boone Rot terdam J A Borsgra Rotteraam L A P M ae Bot Nijmegen W B Brouwer Rotteraam G R van Dis Zutphen J G Emming Enscheae C J Hoedeman met lof Rotterdam J A van der Hoek Den Haag H M Hoeksema Utrecht G Honderd Rijs wijk Z H A A van Kranenburg Sliedrecht S Ledeboer Amsterdam Liem Slan Hong Heemstede D C van Maaren Gouda Voor het ingenieursexamen voor elelc trotechnisch ingenieur R J Nienhuis Eindhoven A Proeme Voorburg A Rijbroek Amsterdam A O Schaap Amsterdam E T Simon Den Haag L A Sipman Apeldoorn T Sudar Delft A J A Vermijs Den Haag J H Vervuurt Horn S H Volker Rotterdam L F Willems Kerkrade J W te Winkel Hattem J C Wijn Arnhem Kerk ^,- S«i |^^ Ned Herv Kerk Beroepen te Jaarsveld J N do Raad kand te Hei - en Boeicop — door de Generale Synode als predi kant voor buitengewone werkzaam heden vlootpredikant A L van Melle kand te Goes — benoemd tot voorganger van de Hervormde Evangelisatie te Hoogezand Sappe-meer M H Noogert vicaris te Scheveningen Chr Geref Kerken Beroepen te Eemdijk J Kievit kand te Apeldoorn — te Woerden H Biesma kand te Lisse Bedankt voor Nieuwe Pekela P N Ribbers te Noordscheschut Examens — Voor het 2de gedeel te zijn geslaagd aan het Semina rium te Amsterdam mej J C Lon do en de heer P J van Schaick en voor het prop examen 1ste gedeel te de heer R Gaaikema Voor het kandidaatsexamen 1ste deel slaagde de heer J Gulmans Examens — Tot de studie aan de Theol School te Apeldoorn zijn na gehouden admissie examen toegela ten de heren C Bos te Zwolle en A van der Veer te Vlaardingen en tot de vooropleiding de heren R van Beek te Ede H de Graaf te Broek onder Akkerwoude en H Last te Steenwijk Geref Kerken Vrijgemaakt Examens — De classis Rotterdam heeft praeparatoir geëxamineerd en beroepbaar verklaard de heer J D Wielenga te Rotterdam Lumeij straat 26a kand aan de Theologi sche Hogeschool te Kampen Uit andere bladen Geboren Sopbieke d v mevr Pie benga-Zimmer Bilthoven Mylène d v mevr Stehouwer Kuypers Rotterdam Eieanne S d v mevr Roosenburg Tliijssen New York Pieter C z v mevr Van der Hoop-Baronesse van Boetze lóer Velp Verloofd Manja Prah en Bert Deetman Haarlem Getrouwd Jan ten Bos en Joyce Mathyl Almelo L Th Middendorp en G C Boekei Amsterdam J R van Holst Peliekaan en C E Reedijk Bus sum S P Vi.sser en Loes C Dieleman Amsterdam ' Ir E van Laer en A J Deknatel-Feith ' s Gravenhage R A Lagaay en Kolkje Barendrecht Bussum Jan Blok en Bep v Antwerpen Greup Overleden Dr P Doornenbal Amersfoort P Dijkshoorn 82 jr Rot ¦,> rdam Mevr E smit-de Gruyter 91 jr Oostkapelle Mevr I Harders 70 jr Zeist M Brandlin 66 jr Huizen Mevr A Baehmann 47 jr Amsterdam 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 24 juli 1961 Zevende Romeinse graf en zijn geheim AVRO-moeilijkheden nu in Friesland Smaad en smaadschrift Advertentie Pluim voor paard bon voor baas WILLEM GEERSEN en HAIROS 11 die horen bij elkaar als grammo bij foon Nog onlangs trok ' s werelds wonderpaard zijn even illustere ¦ baas als eerste door de finish hoewel hij liefst 60 meter had moeten voorgeven Hulde daarom voor een „ haai " ros en een meesterlijk pikeur die hlij hleek meb de Pauim-PIatenhon en Willem O Duys het volgende vertelde I Advertentie Woensdag 26 juli SONGFESTIVAL-KNOKKE Nü een ARISTONA kopen want iedereen ziet méér in * n ti$totta • Vrijdag 28 juli wordt om 17 uur in het Haags gemeentemuseum een tentoonstelling geopend van teke - ningen en aquarellen van Herman IN ÉÉN WOORD FANTASTISCH tB^gfgg ^ Kruyder w RITA EN HAAR FAMILIE kruimelwerk zoals het ooievaars probleem in Nederland 48 paar vo rig jaar met 51 jongen en de uiterst * vriendelijke apen van het echtpaar J Lens Belangrijker was het probate i middel tegen lekke banden en de < reportage over de keuringsdienst vanS Wie vanuit Breukelen langs de waren Bepaald vinnig en zijn ge-?Vecht naar Nieuwersluis rydt ziet woonte getrouw natuurlijk morali-congeveer halverwege — schuin serend werd Arie Kleywegt toen hij\achter de oude hofstede Llx-Boa en ieders vakantie naar Spanje vergal Swat verscholen tussen het groen de door voor te lezen wat er in J een styivol opgetrokken huis Hier Spaanse kranten over Eichmann ge-vn.zUn de twee ateliers van het raadsters Er \ dan is het ook nogal kijker wel over sterke zenuwen be meren pendule een hoorspel VARA 18.30 uur Gregor Serban speelt „ Hongaarse muziek " 20.35 NTS 21.50 uur Paardesport te uur de vijfdaagse schoolweek Londen 21.05 uur I Puritani opera van oerdegelijk vakwerk zeer bekwaam NCRV 19.50 uur Bellini 23.50 uur de Friese elf - m de camera gevangen en met vaart Mijn boon-pje is nog veel te klein om ' s nachts buiten te blUven f |°„" apTe / am^s wenren die Wch met iöJs uur De mar - Fascinerende raadsels voor geleerden Van een onzer redacteuren Het zevende bij het Bra bantse dorpje Esch opgedol ven Romeinse graf dat in de nacht van 26 op 27 mei door de genie behoedzaam werd overgebracht naar de rijks dienst voor oudheidkundig bodemonderzoek te Amers foort heeft prof dr J E A r Bogaers en diens collega's voor grote raadselen geplaatst De verwachting dat dit graf een waardige tegenhanger zou vormen van het eerder gevonden zogenoemde „ graf van de rijke dame " waaruit o m kostbare ' irnstenen kunstvoor werpen ie voorschijn kwamen is geen werkelijkheid geworden Inte gendeel het gaat hier om een merk waardig leeg en rommelig graf dat echter juist door het — op een en kele uitzondering n ^ — ontbreken van kostbaarheden en de aanwezig heid van een hele verzameling slechts langs chemische weg te identifice ren voorwerpen bijzonder belang wekkend is Daarom is het zevende graf van Ksch toch nog een verrassing gevvor flei en is prol Bogaers van mening da * juist door het mys'-erie dat deze vondst omgeeft de kosten en moeiten van het uitgraven en het transporte ren naar Amersfoort meer dan ge rechtvaardigd zijn Geen rijke heer " De Amersfoortse archeologen heb ben weliswaar naarmate het graf centiin'ter voor centimeter werd uit gegra \ en de hoop moeten opgeven deze keer het „ graf van de rijke heer " te hebben blootgelegd in plaats daarvan wei len zij geconfron teerd met geheel nieuwe verschijn selen Zo werden voor het eerst scherven van Romeinse aardewerk waargenomen Tot nu toe bevatten alle graven te Esch gave kunst - en gebruiksvoorwerpen In dit zevende graf dat ook uit 175 tot 200 jaar na Christus dateert trof men echter een kruik Amfoor aan waarvan de bo venrand reeds beschadigd moet zijn geweest voor zij in het graf werd ge plaatst Uit deze kruik kwam een vloeisto met zo'n merkwaardig be zinksel dat dit nader zal worden on derzocht Men vond voorts eer gave deukbe ker en een grote scherf van ongeveer 80 centimeter hoog van een voor jaadvat dolium waarin merkwaar digerwijze de houtskool keurig was verzameld Doch de resten van de crematie lagen — in tegenstelling tot de andere graven — over de ge hele lengt va het graf verspreid Er werd ook geen kistje voor de cre matie gevonden en er was geen spoor van glaswerk of brons wel een minimaal stukje ijzer en een hoopje uit elkaar gevallen bladgoud Tegen de zuidkant van de grafkist werd de enige werkelijk ^ kostbaar heid gevonden een armbandje met een dubbel kralensnoer Het ene snoer bestond uit glazen kralen in verschillende kleu ren het andere uit platte achthoeki ge kralen van gips hetgeen een grote zeldzaamheid is omdat gips in die lijd uit Engeland moest worden ge - Franse week In Maastricht De Franse ambassadeur in ons land baron De Bauverger heeft zaterdag middag in Maastricht de Franse week geopend ^¦ 1 ^^ ' t I ' Deze feestweek die vrijdagavond eigenlijk al was ingezet met de ope ning van een tentoonstelling vsn Franse litho's van bekende Franse kunstenaars zal in de komende dagen een aaneenschakeling bieden van Franse manifestaties Het programma vermeldt om een concours d ' ele gance van de Franse auto-industrie een orgelconcert en een kooravond opvoeringen van Franse toneelstuk ken en musicals folkloristische dan sen openluchtfilmvoorstellingen van Franse documentaires de avant première van de Franse film La ïrangaise et 1 ' amour en het optre den van het muziekkorps van de brandweer van Montmartre ïmporteerd Dit duidt er tevens op dat men opnieuw met een vrouwen graf te doen h<.eft Ongrijpbare resten Bijzonder problematisch is ook een massa resten welke voor de onder zoeker bij de plastic-behandeüng nat'-welijks meer grijpbaar bleek Hier zal een organische en micro scopische s'tudie licht moeten ver schaffen Oppervlakkig denkt men met kurk te doen te hebben maar dat is het niet De vorm van deze overblijfselen doet aan schoenzolen of pantoffels denken In het „ graf van de rijke dame " werden dergelij ke sporen eveneens gevonden Even als in iat graf werd in het zevende een met rode verf beschilderd kist je aangetroffen Opnieuw werden de geleerde onderzoekers teleurgesteld Deze keer kwam er geen barnsteen uit Het doosje bevatte helemaal niets zelfs geen inscriptie waarop men zo had gehoopt De reeks afwijkingen werd nog gecompleteerd door de graf kist zelf waaraan de bodem ontbrak Prof Bogaers bleek door al die tegen vallers niet in het minst geschokt Hij meent dat de jongste vondst bui tengewoon interessant is voor onze kennis van de Romeinse begrafenis riten „ Als er één graf is dat we op deze manier hadden moeten redden dan toch wel dit Een paar jaar geleden zou er niets van onze naspeuringen terecht zijn gekomen " zegt hij met h aanstekelijke enthousiasme van de door zijn vak gefascineerde ge leerde U.N.-KINDERTONEEL Sjors en Sjimmie in schouwburg Vrijdagmiddag half drie begint de eerste voorstelling van het U.N kin dertoneel Zaterdag is al verteld dat Sjors met een raket de ruimte inge schoten is en dat hij de Ruimteko ningin heeft ontmoet Natuurlijk heeft Sjors op zijn kilo meters verre tocht van de aarde con tact onderhouden met Sjimmie Die hoort hoe Sjors van de spannende ogenblikken vertelt en natuurlijk ook van de ontmoeting met de Ruimteko ningin Nu gebeurt er iets vervelends want een spion probeert de geheimen van de raket die door Sjors in do cumenten zijn vastgelegd in handen te krijgen Als Sjors naar de aarde terugkeert zijn inderdaad de docu menten verdwenen Maar met Sjors komt ook de Ruim tekoningin op aarde Zij kan evenwel niet voorgoed op de aarde blijven dus zij moet weer de ruimte in om van de ene planeet naar de andere te gaan Hoe kan dat nu terwijl de gehei men in handen van anderen zijn en Sjors niet weet hoe hij de raket op nieuw de ruimte in moet schieten | N.\\>l..Ul-;V(l(.>^"'A '"" UI '' ^^ I " «' 926 De jongens van de Rebellenclub zorgen voor een oplossing en die kun nen we vrijdagmidag in de Stads schouwburg zien Zie onze advertentie op pagina 10 Negersopraan in Bayreuth Het Wagner-lestival in Bayreuth is dit jaar geopend met een galavoor stelling van Tannhauser Een Ameri kaanse negersopraan Grace Bumbry zong een van de hoofdrollen De lei ding van het festival heeft 50 tot 60 brieven ontvangen waarin racisten protesteerden tegen het optreden van de zangeres De gebroeders Wieland en Wolf gang Wagner hebben verklaard dat deze brieven in de prullemand ver dwijnen Tentoonstelling over Merovingische kunst In het museum van het provin ciaal genootschap voor kunsten en wetenschappen ' s Hertogenbosch is een tentoonstelling geopend van Me rovingische ambachtskunst die de grootste en meest volledige is die ooit op dit terrein is gehouden Zij vertegenwoordigt de gehele Merovin gische periode van de vvjfde tot en met de zevende eeuw die als het begin van de christelijke beschaving in het westen van Europa wordt be schouwd Uit Nederland zijn de voorwerpen afkomstig van de grafvelden in Rhe nen Maastricht Alphen N.Br Bergeijk Meerveldhoven en Hoge loon Uit België zijn vondsten in bruikleen verkregen van graven uit Haillot Vieux Ville en Grobben donck De tentoonstelling blijft tot en met 15 oktober geopend • Ter gelegenheid van het derde lustrum der Groot Kempische cul tuurdagen wordt in het gemeente huis in Hilvarenbeek een tentoon stelling gehouden van kunstschatten uit de Kempische abdijen Deze ten toonstelling is zaterdagmorgen geo pend door de staatssecretaris van on derwijs kunsten en wetenschappen drs CJ C Stubenrouch E hebben dit weekend niet mo gen klagen over de televisie Als men de negatieve programma's weg schrapte bleef een avondvullend programma van hoog gehalte over Tot die negatieve punten zou ik wil len rekenen in de eerste plaats Car ré dames met één heer Verder de wat al te kitscherige aflevering van The four just men en eigenlijk ook de Bing Crosby-show omdat daar van meer verwacht mocht worden Aanvaardbaar tot heel plezierig wa ren daarnaast de muziekprogram ma's het proraenadeconcert uit Lon den Paul Godwin met Isja Rossican en het Stradiva Sextet gebed in de vereiste draperieën en het operette concert van het Amsterdams Kunst maandorkest Een werkelijke uit schieter was zondag de Boyd Bach mann-show die een tegenwicht vormde voor het dieptepunt op za terdagavond Carré dames met één heer Want het is nu toch wel duidelijk dat dit Carré als een mislukking moet worden beschouwd De eerste fout is dat men niet in staat is mee te raden We krijgen het beroep met een te horen Een tweede fout is dat de radende dames van uiter lijk te schoon zijn om zich de camera niet voortdurend bewust te zijn Men zou zich achter de tafel vier minder OVER PLATEN „ Heb er niet zoveel als linten lauweren en bekers En wat ik heb is voornamelijk uit de oude doos LouBandy bij voorbeeld " OVER LUISTEREN „ Geen tijd om er speciaal voor te gaan zitten Hoor graa ^ opera's Jazz Geen verstand van Weet U waar Hairos H z'n mooie oren bij spitst Die Filmfestival van Moskou afgesloten De hoofdprüs van het tweede film festival van Moskou dat zondag ein digde is verdeeld tussen de Japanse film Het eiland en de Russische film Heldere hemel De gouden medaille de speciale prijs van de jury ging naar de Ita liaanse film Iedereen gaat naar huis van Luigi Comincini Een andere gouden medaille — voor de beste do cumentaire — werd toegekend aan De grote Olympiërs van de Italiaan Ro moio Marcinelli De twintig onderscheidingen wer den ongeveer gelijk verdeeld over inzendingen uit communistische en ui niet communistische landen Aan het festval namen 55 landen met in totaal 251 films deel De Japanse film Het eiland van Kaneto Sjindo is een rolprent zonder dialogen over het leven van boeren op een onherbergzaam eiland De Sovjetfilm Heldere hemel van Gri gori Tsjoechrai handelt over een Russische militair die na zijn terug keer uit Duitse gevangenschap — ten tijde van Stalin — met achterdocht wordt behandeld Als Chroesjtsjef aan de macht is gekomen wordt hij weer geaccepteerd als vooraanstaan de invlieger Polariteit in de kunst In de nieuwe vleugel van het Ste delijk Museum te Amsterdam is de zomertentoonstelling De polariteit in de kunst zaterdagmiddag geopend door de artistiek leider van de Deut scher Gewerkschaftsbund Otto Burr meister Deze tot 18 september du rende expositie hebben het Stede lijk Museum en de Staedtische Kunsthalle te Recklinghausen samen georganiseerd voor beide steden Tfik-vm de onbezorgdheid van vrouwen die weten dat zij het niet van hun uiter lijk moeten hebben met meer flair en humor in het strijdgewoel zou den storten dan de vier onderhavige hinderlijk dat Pierre Huyskens wat al te onbewimpeld voorzegt Overi gens is hij de enige die door zijn gekunsteld proza nog wel eens een NCRV 20.20 u Vader weet het beter 20.45 u Divertimento 21.15 uur Improvisatie één-akter Voor oog Art Blakey en zijn Jazz-messengers en oor Het is de eerste keer dat deze ruim tien jaar samenwerkende mu sea een gemeenschappelijke exposi tie hebben voorbereid Deze is ge wijd aan het Apollinische en ' tDyo nisische aspect in de schilder - en beeldhouwkunst van de laatste 150 jaar en omvat 143 werken van de bekende buitenlandse en Nederland se kunstenaars uit dit tijdvak Er wordt werk tentoongesteld van on der meer Van Gogh Cézanne Picas so Zadkine Van Dongen Sluijters Mondriaan en Wiegers Duitse polka die ze altijd op Duindigt draaien " OVER PLATENBON „ Hé da'a handig En m'n keus is al gemaakt diezelfde paardenpolka Als er nu weer iemand jarig is dan pieker ik niet langer in draf naar de winkel en met zo'n bon van start 1 " FubUkatle van de C.C.Cr.C KOREN NAAR ISRAëL Met een speciaal vliegtuig van El AI z\jn zondagmiddag twee Ne derlandse koren circa 60 zangers en zangeressen plus veertien bege leiders van Schiphol naar Israël vertrokken waar zü zullen deelne men aan het driejaarlijks interna tionale koorconcours Zimria Het waren het Amsterdams joods man nenkoor en het vrouwenkoor Has jler Jehoedie die beide onder lei ding staan van dirigent Hans Krieg Aan dit door de joodse staat ge organiseerde concours zullen 18 niet alleen joodse buitenlandse en 20 Israëlische koren deelnemen De Nederlandse koren zullen acht con certen geven in Tel Aviv Jeruza lem en enkele plaatsen in Tiberias Museum in villa van Hemingway Mary Welsh Hemingway is zon dag in Havana aangekomen om de Cubaanse regering te helpen de villa van het echtpaar Hemingway te maken tot een gedenkteken voor haar echtgenoot Zij deelde mede dat in een kluis van een bank te Havana twee do zen vol geschriften en persoonlijke papieren van Hemingway worden bewaard Ik ben hier hoofdzakelijk om orde op onze zaken te stellen en de Cubaanse regering te helpen bij de uitvoering van haar plannen om de nagedachtenis van Heming way te eren zo zei zij Italiaanse bronzen in rijksmuseum In het rijksmuseum te Amsterdamzal in het najaar een grote tentoon stelling worden gehouden van Italiaans bronzen beeldhouwwerk uit derenaissance De expositie kwam totstand door samenwerking met deItaliaanse regering en met de ' arts council of Great Britain Behalve uitItalië Engeland en Nederland ko men er ook inzendingen uit Frank rijk en Oostenrijk Er zullen werkente zien zijn van de belangrijkste Ita liaanse beeldhouwers uit de 15deen 16de eeuw Donatello PoUaiuolo,Antico Riccio Sansovino Giambo logna ' De verzameling wordt eerst ge ëxposeerd in het Victoria and Al bert museum te Londen In Neder land is zij georganiseerd ter gelegen heid van het tienjarig bestaan van het Nederlands Italiaans cultureel akkoord Recreatfe-onderzoek kustgebied uitgesteld door NICO SCHEEPMAKER druppel venijn laat doorsijpelen zo als met zijn terechtwijzing aan de fraaie Trudy van Hulst dat het haar wel veel tijd kostte om EUes Berger na te zeggen Men moet trouwens als schikken om deze Trudy tot onze boeiendste tv personalities te kun nen rekenen Espresso behandelde wat klein steden-week Het voor zondag voorgenomen recreatleonderzoek Noordzeekust is in verband met de te verwachten weersgesteldheid uitgesteld tot zon dag 6 augustus Het zal dan door gaan wanneer de weersvooruitzich ten gunstiger zijn ' jpeciale berichtgeving De burgemeester van de Friese gemeente Haskerland mr W Hoek stra te Joure voorzitter van het gewest Friesland van de AVRO heeft zich gewend tot de officier van justitie te Leeuwarden mr M H Gellnck inzake een dezer dagen in de Leeuwarder Courant gepubli ceerd artikel omtrent de verwikke ling bü de AVRO Mr Hoekstra klaagt de heer J de Lange te Hempens aan wegens smaad en de hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant de heer J Plebenga we gens smaadschrift VAR-onderscheiding voor minister Cals De minister van onderwijs kun sten en wetenschappen mr J M L Th Cals heeft een hoge onderschei ding gekregen van de V'>renigde Ara bische Republiek Hij is begiftigd met de orde van de republiek in de eerste klasse " De ambassadeui van de Verenig de Arabische Republiek dr A A Khandji heeft zaterdagavond te zij nen huize de onderscheidingsteke nen verbonden aan deze orde aan minister Cals uitgereikt De ambas sadeur zei daarbij dat de V.A.R hiermee haar dank heeft willen be tuigen voor hetgeen de minister heeft gedaan om Nederland te la ten deelnemen aan het redden van cultuurmonumenten in het Nijldal De ambassadeur herinnerde er voorts aan dat een maand geleden het cultureel akkoord tussen Egyp te en Nederland is tot stand geko men Hij prees de minister om diens onvermoeide pogingen om de cultu rele uitwisseling tussen beide lan den te versterken Groots welkom van Gagarin verdedigd Van onze Londense correspondent Lord Home heeft het grootse welkom dat Engeland Gagarin be reid heeft verdedigd Hij wees de Amerikaanse beschuldiging van de hand dat de ontvangst over senti-menteel zou ztjn geweest Het was warm spontaan en vriendelijk Met politiek had het niets te maken Wü wilden onze eerbied voor ' n grote prestatie op het gebied van wetenschap en persoonlijke moed tonen De massa kon het niet sche lei - of hij een communist of kapita list was " Lord Home verwierp ook het Russische denkbeeld dat Gaga rins ontvangst sympathie voor de Sovjet-Unie zou betekenen schreven wordt Het had in feite niets met televisie en alles met jour nalistiek te maken maar van mij mag het zo'n opdoffer er tussen door gebracht Misschien zou men Boyd Bachmann die ten slotte in Neder land woont ook eens bij ons kunnen laten optreden Zoals gezegd maakte de Bing Crosby-show een wat armelijke in druk alsof hij door een failliete sponsor was gefinancierd Zeer rijk van entourage was daarentegen de Duitse show rond de „ Kopenhage naar " Boyd-Bibberwang-Bachmann met bijwijlen grandioos werk van dronkeman " Wasta „ schoonsprin ger " Larry Griswold en Les Torne dos die de oude gooi - en smijtfilm imiteerden Bepaald niet alles was even fijntjes maar het was allemaal In het artikel in de Leeuwarder Courant stond o.a het volgende Ook dit typeert de houding en bestuur voldoende " zo zei de heer De Lange „ en u wilt wel geloven dat wij oprecht verontwaardigd wa ren over over deze gang van za ken De bestuursleden van het ge west Friesland van de AVRO heb ben zich hoogst onbetrouwbaar be toont en zij hebben een houding aangenomen een AVRO-lid en zeker een lid van het gewestelijk bestuur onwaardig " Het is dit gedeelte van het arti kel waardoor mr Hoekstra zich diep gegriefd voelt Ik laat mij zo iets niet zeggen niet als particulier en zeker niet als burgemeester van Haskerland zo verklaarde hij Van de officier van justitie verne men wü dat de zaak voor nader onderzoek in handen is gegeven van de politie Het is dan ook niet be kend of inderdaad een vervolging tegen de heer De Lange en de Leeuwarder Courant zal worden in gesteld Kamers van Koophandel tegen aanmeldingsplicht voor kartels in EEG De permanente conferentie van Kamers van Koophandel in de z^s landen der Europese Economische Gemeenschap heeft zich ultgespro ken tegen invoering van een aanmel dingsplicht voor kartels in de ge meenschap In een resolutie naar aanleiding van de eerste ontwerp-verordenirig van de E.E.G.-commissie op dit ge bied een ontwerp dat eind vorig jaar door de commissie naar de E.E.G.-ministerraad is gezonden verklaart de conferentie dat de al gemene rechtsopvatting volgens wel ke niemand kan worden verplicht zichzelf te beschuldigen ook geldt voor kartels Daarom kan aan kartels in de E.E.G niet de verplichting worden opgelegd hun oestaan kenbaar te ma ken en ontheffing te vragen van de anti-kartelbepalingen in de gemeen schap De conferentie waarin alle Ka mers van Koophandel van de zes E.E.G.-landen ztJn vertegenwoor digd spreekt in de resolutie de wens uit dat de eerste E.E.G verorde-ning op de kartels beperkt zal blij ven tot het schetsen van een alge mene opzet Voorts meent de resolutie dat een ruime plaats moet worden inge ruimd voor een stelsel van samen werking op basis van vrijwilligheid tussen de E.E.G.-commissie en de belanghebbende ondernemingen zulks in navolging van het werk dat in sommige E.E.G.-landen reeds door technische organen wordt ver richt Portret van een jonge wouw onder een bloeiende oleander een door mevrouw A ff Luttge-Deetman ge schilderd doek Expositie in Nieuwersluis yschildersechtpaar Luttge-Deetman kdat tot maandag 7 augustus een ten > toonstelling houdt van eigen aqua - • rellen tekeningen schilderyen en^grafiek Prof J M Luttge is hoogleraar [ aan de Amsterdamsche academie voor beeldende kunsten De heer iLuttge en zijn echtgenote mevrouw ' A G Luttge-Deetman — beiden nu I midden vijftigers — leerden elkaar kennen tijdens hun opleiding aan ' dezelfde academie Dat was in de [ tijd van Roland Holst en Wolter Verleden jaar juni kwam het ' huis met de twee ateliers gereed [ De collectie van beide kunstenaars bevat de meest gevarieerde onder iwerpen van landschap stilleven en ' bloemstuk tot portret Het is een [ keuze samengebracht uit vroegere • en recente werken 
6 Maandag 24 juli 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Geen vakantie-oord met regeringssteun bij Ommen Van onze Haagse redactie Er komt geen door de regering gefinancierd vakantiecentrum voor rijksambtenaren op de Besthmener berg bij Ommen Dit heeft de rege ring besloten na overleg tussen de minister van financiën en de vaste commissie voor financiën uit de Tweede Kamer Uit dit overleg is gebleken dat de meerderheid van deze commissie zich niet met de plannen van de regering voor een dergelijk centrum kon verenigen Het bericht zal vooral in de Ho recawereld vreugde wekken In die kring is voortdurend betoogd dat de instelling van een door de regering gefinancierd vakantiecentrum voor rijksambtenaren een oneerlijke con currentie zou betekenen voor de be staande bedrijven die ook rijks ambtenaren accomodatie kunnen bieden Ietwat spottend werd het door de regering beoogde centrum door horecamensen der ambtena ren klaagmuur " genoemd omdat — waar ambtenaren dicht bijeen vakantie houden — niet steeds opge wekte gesprekken te verwachten zijn De regering diende in 1956 een wetsontwerp in tot oprichting van een stichting ter bevordering van een goede vakantiebesteding voor rijksambtenaren Deze stichting zou de beschikking krijgen over het ba tig saldo van de in de eerste we reldoorlog opgerichte N.V Neder landsche Uitvoermaatschappij De N.U.M had in de jaren 1917 en 1918 de taak tussenkomst te verle nen bij de uitvoer van Nederlandse goederen en erop toe te zien dat tegenover die uitvoer een import stond van produkten waaraan Ne derland behoefte had De Besthmenerberg blijft thans In handen van een particuliere stich ting die op zuiver zakelijke basis de exploitatie van dit vakantieter rein zal voortzetten Arts vraagt af te zien van vervolging voor meineed Dr mr F M H zenuwarts in Den Haag heeft bö monde van zijn raadsman mr M Moszkowic biJ de officier van justitie in Maas tricht een verzoek ingediend om van verdere vervolging ter zake mein eed af te zien Het verzoek is ge grond op de overweging van het gerechtshof in Den Bosch dat dit hof vooralsnog na bestudering vna het gehele dossier onvoldoende aan wijzingen aanwezig acht dat dr H zich aan meineed zou hebben schul dig gemaakt Dr H is begin juli tijdens een getuigenverhoor in een echtschei dingsprocedure voor de rechter commissaris in Maastricht aange houden verdacht van meineed De rechtbank verleende daarop op vor dering van de officier van justitie een bevel tot gevangenhouding Dr H ging van deze reenterlij ke be slissing in beroep bü het gerechts hof in Den Bosch dat besliste dat er onvoldoende gronden waren voor gevangehouding Het hof heeft de beschikking van de rechtbank te Maastricht vernietigd van onze corresp te Jeruzalem AdoU Eichmann is vrUdagr en vandaag door zyn rechters onder vraagd Daarmee eindigde de op een na laatste fase van het nu reeds ruim drie maanden geleden begonnen proces Sichmann begon zyn getuigenis voor het Israëlische hof op 20 juni Men neemt aan dat het proces de eerste week van augustus eindigt De nog resterende dagen zullen merendeels gewijd zijn aan het re quisitoir van procureur-generaal Gi deon Hausner en het pleidooi van de verdediger dr Robert Serva tius In de herfst zal het hof uitspraak doen Eichmanns verhoor door de le den van de rechtbank had niets plechtstatigs Het ging btjna gemoe delijk toe De rechter Raveh en Halevi ondervroegen de beschul digde langdurig waarbij de eerste Eichmanns filosofische levensopvat tingen trachtte te doorgronden en de laatste een verklaring eiste voor meer concrete feiten die in de loop van het onderzoek ter spra ke waren gekomen President Landau ondervroeg Geen studentendelegatie naar jeugdfestival Moskou Van onze Haagse redactie De Nederlandse Studentenraad zal geen studentendelegatie uit ons land laten deelnemen aan het inter nationale jeugdforum dat van 24 juli tot 5 augustus in Moskou wordt gehouden Daartoe heeft de raad besloten na overleg met het minis terie van onderwüs kunsten en we tenschappen De Studentenraad had een aan vrage voor een subsidie bij O K en W ingediend Tüdens de bespre kingen die op deze aanvrage volg den toonde zich het ministerie zeer gereserveerd tegenover dit ini tiatief Weliswaar lag het in de bedoe ling de deelnemers aan de delega tie politiek grondig voor te berei den maar de ervaring leert datanderen dan communistische woordvoerders op dergelijke inter nationale bijeenkomsten moeite hebben zioh te laten horen Nederland handelt in overeen stemming met de andere NATO landen die evenmin voornemens zijn delegaties te laten deelnemen aan een evenement dat in de eer ste plaats als communistische pro pasanda wordt aangemerkt Volgende stap baan om de aarde Luitenant-kolonel John Glenn de 40-jarige invlieger van de Ameri kaanse marine die reserve " was bij de ballistische vluchten van She pard en Grissom zal als volgende Amerikaan de ruimte ingaan als er dit jaar nog een proef voor een der gelijke vlucht wordt genomen Dit is zondag meegedeeld door het hoofd van het bureau voor lucht - en ruimtevaart Webb Hij voegde hier echter aan toe dat nog niet is be slist of er nog een ballistische ruim tevlucht nodig zal zijn voordat de V.S proberen een bemande ruimte cabine in een baan om de aarde te brengen zoals de Sovjet-Unie dit met majoor Gagarin heeft gedaan Voor deze vlucht die voor het eind van dit jaar of begin 1962 op het program staat zijn alle zeven hiervoor opgeleide Amerikanen kan didaat aldus Webb De Amerikaanse organisatie voor de ruimtevaart NASA heeft me degedeeld dat de V.S in de komende dagen een ruimtevoertuig willen lanceren dat een afstand van acht honderdduizend kilometer moet af leggen om vervolgens weer naar de aarde terug te keren en in de atmos feer te verbranden Het ruimtevoertuig zal bij een geslaagde lancering mogelijk meer dan vijftig dagen onderweg zijn De lancering is bedoeld als een voorbereiding voor het zenden van ruimtevoertuigen naar de maan en naar andere planeten Belgische koningspaar deze week naar Spanje r oning Boudewijn en Koningin Fa biola zullen eind van deze week naar Spanje vertrekken voor een vakantie Het Belgische koningspaar zal de gast zijn van familieleden van koningin Fabiola o.m van haar zus ters de markiezin van Aquilar en de gravin van Saltes Paard op overweg gedood — Op een onbewaakte overweg te Zaltbommel is de trein van Den Bosch naar Utrecht zaterdagmiddag op een paard en wagen gereden De voerman kwam met de schrik vrij het paard werd gedood de trein kreeg een half uur vertraging •' Zondagmorgen vroeg is bij Ven ray de volkswagen van de veertig jarige heer B uit Venray in een S bocht geslipt en na eerst vier bomente hebben geraakt als een wrak totstilstand gekomen De naast de be stuurder gezeten 40-jarige A van Mwas bij dit ongeval vijwel op slagdood • '- ° De bestuurder en een tweede pas sagier de heer A zijn met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis in Venray overgebracht ff De 63-jarige hoteldirecteur M H Brengers uit Groningen is bij een verkeersongeluk onder Ahaus in Duitsland om het leven gekomen • Te Rotterdam is zaterdag de 58 jarige havenarbeider -' Groeneweg op zijn fiets door een achter hem rij dende scooter aangereden en geval len De heer G is later in een zieken huis overleden i »%^»^**^»^^^^^^»^»^^^< trechtsch nieuwsblad vraagt voor spoedige indiensttreding voor de afdeling rotatie Hulpvakarbeider Brieven met volledige inlichtingen leeftijd vorige werkkring enz te richten aan de afdeling Perso neelszaken van het Utrechtsch Nieuwsblad Drift 23 Utrecht ADMINISTRATIEKANTOOR vraagt medewerker voor zelfstandige werkzaamheden. Prettige werkkring Brieven J H VOGEL Herenstraat 50 BREUKELEN Eichmann beëindigde heden zijn getuigenis Eichmann over zijn activiteiten btj de SS Op de vraag of hij uit de nazi partij en de S.S had kunnen tre den antwoordde Eichmann dat dit voor 1939 misschien mogelijk ge weest zou ziJn maar na het uitbre ken van de oorlog niet Eichmann zei dat hiJ niet anti semitisch was maar gaf toe jaren lang de Völkischer Beobachter " het officiële nazi-nieuwsblad gele zen te hebben Htj gaf toe dat dit vol anli semitische propaganda stond maar hü zei het gelezen te hebben om van de lopende gebeurte nissen op de hoogte te blijven In antwoord op een vraag van rechter Landau zei hij destijds niet geloofd te hebben dat het met de toepassing van de uitgevaardigde anti-joodse wetten van 1934 en 1935 zo'n vaart zou lopen Eichmann was volkomen anders dan tijdens het kruisverhoor door de procureur-generaal Zijn agressieve vinnige houding had plaats gemaakt voor een meer contemplatieve en vaak ook voor een meer inschikke lijke Ook nu liet hij niet na te beto gen dat hij niet anders had gedaan dan het opvolgen van bevelen ook nu hield hij weer vol dat ziJn han delingen en optreden een logische consequentie waren van de eed van trouw en gehoorzaamheid die hij Führer en partij had gezworen Maar desondanks toonde hU zich meer schuldbewust en minder star De betrekkelijke meegaandheid die Eichmann demonstreerde in zijn gesprekken met zijn rechters wekte de indruk dat hij afstand heeft gedaan van de tactiek die tot nu toe voor zijn verbeten verde diging zo kenmerkend was Britse commissie voor EEG-zaken Om de handel met het gennerie best uit te breiden en de vraagstuk ken te behandelen die ontstaan door de ontwikkeling van de Euro pese gemeenschappelijke markt is een speci..le commissie van 21 voor aanstaande Britse zakenlieden ge vormd Dit is zondag meegedeeld door het verbond van de kamers van koophandel in Engeland en de ge menebestlanden Ook in de gemenebestlanden zul len dergelijke commissies worden opgericht Staatscontrole in Rusland uitgebreid Radio Moskou heeft zondag mee gedeeld dat het eontrolecomité van de ministerraad van de Sovjet unie is omgezet in een staats con-trole-commissie „ goskontrol " Hier toe is besloten met het oog op de uitbreiding van de economi sche activiteit en de noodzaak van doeltreffender controle van hoog tot laag " De maatregel heeft te vens „ vergroting van de staatsdis ciphne " ten doel Door deze maatregel krijgt de regering groter controlebevoegdhe den op het gebied van de econo mie en in bestuurskwesties Doden op de weg 0 Zondagmiddag is een peisonenauio bij Assendelft in botsing gekomen met een motor mei zijspan De be stuurder van de motor de 40-jarige M V Saanen uit Zaandam werd zo zwaar gewond dat hij kort na aan komst in het ziekenhuis Ie Zaandam overleed Zijn echtgenote en de bestuurder van de auto C H uit Ede liepen zware verwondingen op Het ongeluk werd veroorzaakt doordal H op de linkerhelft van de weg reed Hij was niel in hel bezit van een rijbewijs # In de Beresteinlaan in Den Haag wilde zaterdagmidda de 9-jarige Roselinda Brookman op haar fiets haar moeder inhalen die voor haar reed Ze zwenkte te ver naar links en kwam in aanraking met de voor kant van een vrachtauto die uit te genovergestelde richting naderde Het meisje werd tegen het wegdek gesmakt en overleed ter plaatse fc»^^*»%»»»%%%%fc » HET In de gemeente Utrecht of directe omgeving Ui N BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR GEVRAAGD Vanaf 200 m2 reeds interesse Bereid een behoorlijke huur te betalen Brieven onder nr 2-2457 bureau U.N CO-OP NEDERLAND vraagt voor spoedige indiensttreding voor haar inpakafdelingen meisjes BUNGALOW te Den Dolder voorzien van centr verw oliestook en is gebouwd od een bijzonder mooi bebost terrein groot 6570 m2 Bevattende grote woon eet-kamer slaapkamer logeer kamer keuken met bijkeu ken Vraagprijs f 85.000 — Inl verstr de makelaars Anth V Osnabrugge & Zn MARAPLAATS 49 en gehuwde dames Gehuwde dames kunnen ook een gedeelte van de dag of gedurende de avonduren in ons bedrijf Inpakwerk verrichten Bes zaterdags zijn wij gesloten Aanmelden dagelijks van 9-4 uur aan het bedrijf Kanaalweg 19 te Utrecht FLATBOUW BAARN KONINGSWEG en PARKSTRAAT Initiatiefplan N.V Coördinatie-Bouw Hilversum). In het centrum en na bij het station moderne 3 - en 4-kamerflats centr verwarmd met garage of berging Vrije vestiging PrUzen v.a ƒ 23.000 — Ruime financiering mo gelijk Inl van 14—17 uur op het bouwplan Parkstraat dinsd don derd en zaterdag en bij N.V ÜMACO Ma liebaan 63 Utrecht tel 030 11877 Na 19.00 uur 02950 13546 Restaurant-Café „ ESPLANADE " Lucas Bolwerk Utrecht vraagt op of omstreeks 1 september as BONNENCONTROLEUR mnl of vrl 1ste BUFFETBEDIENDE 2de BUFFETBEDIENDE CAFéKELNER DEMI-CHEF DE RANG AIDE DE CUISINE CHASSEUR KNECHT ALG DIENST WERKSTER Aanmelden bij Directie per soonlijk of telefonisch 030 15931 Henk van der Grift biedt wegens vertrek naar Noorwegen zijn FIAT 1100 te koop aan Dr Welfferweg 38 Westbroek Schoonmaakbedrijf HET ANKER vraagt nog enige nette werksters voor vast achtend - en avondwerk op kantoren Loon volgens CAO bij 23-1arige f 1,23 per uur Ook vragen wij nog enige losse werksters voor invallen vakanties der vaste werksters Aanm C Roobolstraat 84 bis a Utrecht Representatieve jongedame 18 jaar Mulo-opleiding biedt zicht aan als RECEPTIONISTE Telefoon 33754 Brieven onder no 2-2467 bureau U.N seizoen opruiming Enkalen onderjurke Zo'n aanbieding is zelfs in de opruiming een verrassing Enkalon onderjurken van een der grote fabrikanten onderkant en buste rijk gegarneerd met brede stroken kant Maten 38-48 Kies uit zes moderne kleuren Profiteer van deze topkwaliteit Normaal 10.90 cloqué nachtgoed Goed nieuws Nog velen kunnen profiteren van Gerzon's fantastische aanbieding kwaliteits-cloquél No-iron fieerlijk in het dragen in diverse modellen Pyjama's normaal 11.90 nü 8.90 Lange en korte nachthemden norm 10.90 nü 7.90 Babydolls normaal 9.75 nu ^ 90 In verband met verbouwing van onze lingerie afdeling vindt verkoop tijdelijk plaats in ons gebouw Oudegrac/i < 157 1811 150 1961 jaar TIEL UTRECHT BRANDVERZEKERING 1811 Op onze kantoren kon voor direct een AKTIEVE JONGEMAN worden geplaatst als Iserling - Leeftijd tot 18 jaar Opleiding tenminste 2 jaar ULO Tevens kon in tijdelijke dienst voor lichte kantoor werkzaamheden worden geplaatst een gepensioneerde jonger dan 65 jaar Aanmelden dagelijks tussen 2 en 5 uur UTRECHT KROMME NIEUWE GRACHT 80 telefoon 22044 toestel 60 J Met het oog op het invoeren van de 45-urige arbeids week 2 vrije dagen per week zoekt de stichting „ De Opbouw " algemene instelling voor kinder bescherming enige LEIDSTERS voor haar tehuis voor zwakbegaafde meisjes „ Bree vecht " te Nigtevecht bij Weèsp Leeftijd niet beneden 23 jaar Salaris van ƒ 2.500 — tot / 3.500 — per jaar boven vrije voeiing Inwohmg en bewassing Het be ginsalaris is afhankelijk van ervaring en opleiding Voor hen die geen opleiding hebben genoten be staat de mogelijkheid tot het volgen van een cursus kinderbescherming Sollicitaties schriftelijk te richten aan het bestuur Burg Reigerstraat 86 te Utrecht Op onze orderafdeling is plaats voor een TYPISTE ter vervulling van lichte kantoorwerk zaamheden < Aanvangssalaris afhankelijk van leeftijd enervaring f 225 f 300 — Aanmelden N.V DAIWMAN TWIJNSTRAAT 43 UTRECHT telefoon 14167—26273 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 24 juli 1961 7 ORANJE NIET OPGEWASSEN TEGEN BELGIë Atleten kregen pak slaag dat hun nog dagen zal heugen Loopnummers zeer zwak hij l^^ederland PIJNUIKË ATLËTieis - TEöEN ^^ BE16IE •& DAMES ATLETIEKJNTERLAND Nederland te sterk voor Oostenrijk en Italië Oranje'meis/es op vijf nummers op de eerste plaats Semiprofverenigingen en amateurclubs voor de competitie ingedeeld 9999999999999999999999999999999999999999999999999995 Maar de Sportkroniek Iict officieel or jaaii van de KNVB vermeldt luidt de indeling van de semi-profclubs wat de eerste divisies en de t\veede divisies be trpff voor het aanstaande seizoen si'.s volst Kcrste divisie A AHtmaar DHC KFC Vitesse Sittardia SW Veen dam DFC ' t Gooi Leeuwarden BW Fortuna Vlaardingen Eindhoven Storm vogcls Go AOiead AGOW Helmond Haarlem Kerste divisie B NOAD Elinkwijk Horacles Excelsior Enschedese Bovs Llmburgia Hermes DVS ^ FC HVC Wageninsen Be Quick VSV Solievenin gen HoUand Sport RBC EBOH Wil liflmina Hilversum Heerenveen Tweede divisie De Baronie De Graafschap Helmondia ' 55 Ixmga N'fX Oldenzaal PEC RCH Roda Sport Tubantia UVS Velox EDO Zwartewieer Zwolse Boys De competitie-indeling van de ama teurs voor het seizoen 1961—1968 luidt als volgt In klas A AFC riCG Kon HFC Hollandia HRC JOS OSV OVVO De Spartaan en UW Klinkenberg terug bij Velox WIM ADELAAR de linksbuiten van Velox is door de Hilversumse ver eniging Het Gooi gecontracteerd De oud-Velox speler Klinkenberg komt van Het Gooi terug naar de Geel zwarien Nieuws van de Wim Visser die op eigen verzoek op de transierlijst is geplaatst heeft dit ingetrokken en blijft bij DOS spelen Eugene Rensen en Willy de Hond twee spelers die het laatste seizoen tot de vaste reserves van PSV be hoorden zijn thans overgegaan naar NEC Nijmegen De transfer-som voor beide spelers tezamen bedraagt ongeveer ƒ 25.U00 De Spartaan Wil van Buuren zal volgend jaar weer voor zijn oude vereniging DHC uitkomen Gister avond werd de overeenkomst ge tekend Engelander van Be Quick zal het komende seizoen de kleuren van ' t Gooi verdedigen Twee spe lers van Ajax Wim Anderiesen en A-anz zijn naar SHS overgegaan Anderiesen heeft de onderhandelin gen met De Graafschap afgebro ken De Vitesse-speler Van der Horst is een overeenkomst met de Amers foortse club HVC aangegaan De 22-jarige linksbuiten van PEC Tmus Nijhoving is gecontracteerd floor de eerste divisieclub Be Quick ^ it Groningen De Zuidafrikaan Darius Dhlomo < Je voetballer bokser die het afgelo pen seizoen als linkshalf bij Hera fles stond opgesteld is gecontrac teerd door het Arnhemse Vitesse Twee Duitsers hebben voorts een overeenkomst met Heracles gete kend Het zijn de reserve-stopper van FC Köln Vinken en de 23-jari 89 rechtsback van FC Reutlingen Woirram Arnhof Ook Joop Brandt lex-DFC is naar de Almelose club overgegaan Gerrit Voges die vorig jaar voor ^ OS uitkwam en dit jaar voor En sojvede heeft een contract getekend " f de Italiaanse club Catania op °' ciiië waarvoor ook Horst Ssy naniak speelt ZOMERAVOND VOETBAL Ie klasse DFC'55-Boefchoven 6—3 '• nemlsche boys-Van der Heem 0—1 ' ' ttenbogert Klimvogels 1—3 Klimvo seis kampioen Ze klasse A BNP Hey-™P boys n.b Ubica boys-SCDE 4 -^ jo klasse B Openbare Werken-SBCD y-O SC Lucia-Openbare Werken O — 7 « klasse A PVW-GEVU 5—0 KMW wouttuin 1—3 Gemeente Reiniging VLAG 1—1 CMHU-UBB 1—1 3e klasse R SVUBB-Lubro boys 2—3 UTSC-Wils kraoht 0—5 Olvando Sport-Jaarbeurs J — 2 3e klasse C Leidseveer boys-Vlijt boys 1—7 Odin'58-OBB 0—1 Utrecht « Opra Pastoe boys 7—3 3e klasse D UT SHV 3—5 4e klasse A Wijers-Dle sel boys 8—0 FC Abels-Philas 2—2 De Magneet WC 5—0 Kersbergen-Honders '— 2 4e klasse B Houthandel Utrecht - yi»g en Sportief %— l 4e klasse D Longa-FC Luton 7—1 » Ie klas B CVV DCV - Gouda Laak kwartier ONA Quick H Spartaan'20 SVW Unitas VFC en Xerxes Ie klas C Alcides Emmen Germani cus Jubbega Neptuoia Oosterparkcrs PJC Rood Geel Sneek Velocitas en WW Ie klas B Dinxperlo D0S'19 ESCA Hengelo Jonge Kracht Quick ' 20 Quick N Rheden Rigtersbleek WVC en ZAC Ic klas E Alliance Boxtel Brabantia M.0.C.'17 Roosendaal Schijndel De Spechten Tongelre TOP TSC en Vlis singen Ie klas F Heer Minor Spel Emma Spel Irene Spel WVV'28 Standaard Tig lie.ia De Valk Waubachse Boys en Wilhelmina ' 08 District West I 3e klas B Aalsmeer Amsvorde Baarn Celeritudo HBO JSV RK AVIC Scho ten TYBB Watergraafsmeer Zandvoort meeuwen en Zeeburgia 3e klas D CDN Hercules HMS Hol land Quick A Saestum SEC Ultra jectum Veenendaal Vreeswijk Vrien densohaar De Zebra's en Zeist 4e klas F Animo BFC DRC J.H Kwartier Meerboys Nijenrodes SNA M(bij toelating TOG TWM VDO en WMS 4e klas G Amersfoortse Boys Bame veld bij toelating DVAV EMM KWA Laren LVV Muiderberg Victoria WO en Zwaluwen Vooruit 4e klas H Brederodes BVC DWSV EMS bij toelating Fortitude KDS Midlandia Patria SHchtse Boys SVF en VVY Reserve Ie klas Ajax 3 Blauw Wit 3 DCGZ DOS 3 DWV 2 HoUandia 2 HRC 2 SDW 2 De Spartaan 2 UW 2 Volendam 3 en WA 2 Reserve 2e klas C Donar 2 DWSA 4 Elinkwijk 3 ' t Gooi 3 Hilversum 3 HMS 2 HVC 3 Quick A 2 Veenen daal 2 Velox 3 Vrlendenschaar 2 en Zeist 2 Reserve 3e klas G Allen Weerbaar 2 Baarn 2 BFC 2 bii toelating BVC 2 DVAV 2 EMM 2 Hercules 2 Rapidi tas 2 SEC 2 TOG 2 en Zeist 3 Reserve 3e klas H Celeritudo 2 bij toelating DOS 4 DWSV 2 Elmkwijk 4 Fortitudo 2 Hercules 3 Holland 2 Stichtse Boys 2 UW 3 en Vrienden schaar 3 Wolffers weer naar Xerxes De Elinkwijker Wolffers die vorig jaar van Xerxes overkwam zei dit jaar misschien wreer naar zijn oude club terugkeren Xerxes is be reid hem terug Ie nemen doch wacht nog op toestemming van de KNVB om vifeer in het betaalde voet bal uit te komen Zelden is er in de geschiedenis van de heren-atletiek een Nederlandse atletiekploeg zo willoos naar de slachtbank gevoerd als dat zondag in het knusse sportpark Rozenoord te Bergen op Zoom gebeurde Een op bijna alle fronten opper machtig België zond de oranjebroeken met de grootste neder laag in de historie van de reeks landenontmoetingen 235 tegen 182 punten naar huiè en zeggen deze cijfers misschien niet veel treffender is het wanneer wij als voorbeeld geven dat wanneer onze landgenoten op alle nummers de vierde ¦ vijfde en zesde plaats hadden ingenomen Nederland 116 punten zou den hebben verzameld Tel hier bij op de punten die Cees Koch en Eef Kamerbeek behaalden namelijk 25 dan leert een een voudige berekening dat onze overige Nederlanders bij elkaar 41 punten bijeengrabbelden Op de 4oO meter en 800 meter kwa men de Belgen als eerste tweede en derde binnen en vooral op de 800 me ter liep de winnaar van een zilveren medaille bij de Spelen van Rome Moens zo rustig ver voor alle ande ren dat er van strijd — tenminste van Nederlandse zijde — geen spra ke was Moens won in 1.49.7 Op de 1500 en de 5000 meter waren het Harry Jansen en Joep Delnoye die probeerden de Belgische hege monie te doorbreken doch dat gelukte maar ten dele Ook de 10.000 meter en de 400 meter horden werd een Bel gische triomf en]iet was treffend te zien hoe de Belgen op de 5000 en de 10.000 meter dezelfde taktiek toepas ten Bijvoorbeeld op de 10 km liet de als derde lopende Belg Vandewattyne zich voor de Nederlanders terugzak - Kamerbeek en Koch nog op eerste plan Dat de nederlaag zo groot is ge worden is in de eerste plaats te wijten aan de danig verzwakte Nederlandse ploeg — maar liefst 12 atleten bö wie Hans Smit Marius Bos Jan van Uden en Aad Steylen moesten in verband mei blessures ziekte of werkzaam heden afschrijven — maar ook door een volkomen gebrek aan strqdlusl Want diegenen die werkelijk met een totale inzet hebben gestreden waren op de vingers van één hand te tellen Tegenover de 14 zegepralen van do Belgen waarvan er vier in een drie voudige en drie in een dubbele zege eindigde stonden zes overwinningen Overwinningen die uitgezonderd de 110 meter horden alle op de technische nummers werden behaald Eef Kamerbeek was ondanks een slechte start de beste man op de 110 meter horden in 14.7 sec na harde strijd met Peter Nederhand die hi zijn dertigste interland — hij debu teerde in 1951 eveneens tegen België — revanche nam op de Belg Marien die tijdens de zeslandenwedstrijd in Parijs voor hem was geëindigd Hartverwarmend was ook de zege van Cees Koch bij het kogelstoten — slechts driemaal stootte de Rotter dammer in verband met een lichte elleboogblessure — met op de tweede en derde plaats de verrassend goed stotende Utrechter Hans van Aarst en Piet van der Kruk Vooral de fenomenale serie discus worpen die Cees Koch op het groene tapijt neervlijde namelijk 54.19 51.20 55.41 52.51 53.22 en 54,49 meter was ondanks het overvolle middenterrein van prima gehalte terwijl Marinier Verhallen met 43.42 en Eef Kamer beek met 43.03 op de volgende plaat sen beslag legden Met vakantie i Cees Koch triomfeerde op 1 het nummer discuswerpen 1 met een worp van 55,41 mie ter vóór Verhallen 43,42 me ter en Kamerbeek 43,03 meter Het ¦ was een van de weinige onderdelen die een volledige Nederlandse sege werden in de strijd tegen de Belgen te Bergen op Zoom Jan Romani de Haagse kogelslinge raar was wel niet tevreden met zijn 51.65 meter maar wel verheugd om dat hij de Belg Haest achter zich liet Handbal international Ffans van der Heyden op speer en Albert Hofstede en Henk Evers bij het hinkstapsprin gen beklommen de hoogste plaatsen op het ereschavotje maar daarmee was de koek op Want in tegenstel ling tot andere jaren verloren wij de sprint en ook op de andere nummers waren de Belgen oppermachtig Het was soms bedroevend te zien hoe er met onze landgenoten werd gespeeld ken De oranjebroeken verhoogden niet om hem voorbij te gaan integen deel zij lieten zich het tempo opdrin gen en toen het gat groot genoeg was spurtte Vandewattyne naar voren Hij offerde zich voor zijn ploeggenoten op want hij eindigde zelf als derde maar de koplopers Van den Driessche en Van Praet konden rustig onderling uitmaken wie zou winnen bat Hein Cuje op de 3000 meter steeple de Belg Gaston Roelants niet kon bijbenen lag in de lijn der ver wachting maar toen hij in de derde ronde bij de sloot zijn voet danig ver zwikte heeft het er een hele tijd donker voor de sympathieke Zeeuw uitgezien De Utrechtse hinkstapspringer Hans de Haas was met vakantie er gens in Zwitserland en hij ver scheen dus niet aan de start In zijn plaats werd nu Van Zundert opgesteld De Belg Roger Moens was op de 800 meter een klasse apart Op zijn „ gemak " lopend haalde hij toch nog een tijd van l.IiB,7 Ver voor de anderen ging hij als eerste over de eindstreep Hier zien we hem al het peloton verlaten Jong talent De 4 X 100 meter en de 4 x 400 me ter estafette waren natuurlgk ook voor de Belgen Vermeldenswaard van Nederlandse zijde was het lopen van de 18-jarige jongeling Fred van Herpen die de eerste 400 meter af legde in 48.9 sec en met een flinke voorsprong het stokje overhandigde Laten de keuzeheren van de KNAU echter oppassen met het verbruiken van jong talent in landenwedstrijden want er zijn voorbeelden ten over dat zij na een jaar nergens meer wa ren Het polsstokhoogspringen was « en Belgische aangelegenheid met Servee Wijsen op de derde plaats 3.89 meter De Belg Timmermans sprong het hoogst 1.90 m vóór de Rotterdammer Harry van Kleef met 1.85 meter ter wijl in de verspringbak wel zeer ma tige prestaties te voorschijn kwamen namelijk 6.86 meter voor Salmon en 6.77 van Gerard Weisscher doch dit was vooral te wijten aan de slechte springbak en het houden van twee nummers namelijk het verspringen en het polsstokhoogspringen op de zelfde aanloop zodat de atleten op elkaar moesten wachten Al met al was het een matige vertoning en dat terwijl zo'n kleine 3000 toeschouwers ondanks alles enthousiast meeleefden en het zonnetje zo heerlijk scheen De drielandenwedstrijd atletiek die zondag in Vdine Italië tussen Nederland Italië en Oostenrijk werd gehouden is een overtuigende zege voor de Nederlandse dames geëin digd Met 63 tegen 55 punten bleven Ireland eerste in Solitude ' Voor meer dan 250.000 toeschouwers heeft Innes Ireland in een Lotus de autorace voor formule I wagens voor de grote prijs van Solitude gewon nen Het is een zeer spanennde race ge worden waarin Ireland net zijn voor sprong kon behouden voor de Zweed Bonnier en Dan Gurney V.S bei den met Porsche Het verschil tussen deze drie bedroeg aan de eindstreep nog geen seconde Met grote overmacht heeft de Rho desiër Jim Redmann op Honda de motorrace in de 250 cc-klasse ge wj'onnen De Nieuwzeelander Tom Phillis die na de eerste ronde de leiding had en de Engelsman John Hartle beiden eveneens op Honda hadden met motorpech te kampen Phillis moest hierdoor de strijd sta ken terwijl Hartle zoveel achter stand opliep dat liij geen bedreiging meer kon vormen voor Redmann Niettemin eindigde Hartle op de 2de plaats De nieuwe Aermacchi gereden door de Italiaan Alberto Pagani kwam op de derde plaats De race in de zijspanklasse werd gewonnen door de Duitsers Deubel en Hoerner op BMW die door deze overwinning het Duitse kampioen schap behaalden nadat hun Zwit serse rivalen Scheidegger-.Burkhardt vvegens motorpech de strijd hadden moeten staken Flamingoteam samengesteld Het Flamingo-bestuur he>eft het team voor de jubileumwedstrüd tegen de Oxford University die zaterdag en zondag op het HCC terrein in Den Haag wordt g men Ofschoon van lage tota ider spanning Kampong door gaerdt 18 en ttige staiid op op het zuivere vrij snel ver er rooskleurige nde regelmaat kwam verder ele cijfers zo in bat geweest uiterst fel de an te vallen n een hoopvol - 12 Bijzonder tveld 4 10 en hier debet aan UD begon aan knabbelen en 4 runs waar lannend karak - II snelle runshet totaal ope geveld washet einde spoe - met 81 tegen een huzaren terke VVV II ze afdeling te Hercules 70 waarop VVV Iet goede bow na vele jaren — 45 was er de /¦ niet verder ird probeerde nings met nog vederom goed L leverde Her 86 runs waar voor Hercu - lur te spelen atten waarme rd niet tot een cules wisten te culanen nu op deling prijken team van tren in het het Am - 197 voor 6 wint S — 34 VOC 107 van HCC I 108 st van Rood en H 186 voor f inings van HDV voor 9 Jans«n ran Sparta 121 Hagen 5-42 rliest van VCC 6 verliest van 5CHC mtgesteld verliest van II 2a6 ver 4 Ajax A voor 5 de in inde het Europees — waardboten Bocht biJ geëindigd terecht bu uid't 1 Willi pnt 2 G0« 5326 pnt S 4886 pnt 4523 pnt 6 3850 pnt Prins Bernhard reikte de trofee uit Door GERARD v MAARSEVEEN Ifl et het grootste deel van z^n zestien rivalen op zijn hielen en i.vi ^& ervan naast hem heeft Ybe van Papenhoef in de zevende Gou den Zweep een prachtige zege be haald Het was in een prachtige driekamp tegen Wendy HoUandia en Upper Ten die uit het peloton te voorschijn waren gekomen Op honderd meter van de eind streep leek Ybe geklopt Wendy lag iets voor Toen kwam de vier jarige hengst terug en zegevierde met klein verschil in de snelle tijd van 1.23.1 Dolgelukkig was pikeur K de Visser met de zege die hem de trofee bracht van historische bete kenis Z.K.H Prins Bernhard reik te haar zelf uit aan de overwin naar terwijl H.K.H Prinses Bea trix het paard streelde De koers was opwindend ge weest Xerthus Hollandia was zeer snel begonnen en lag binnen een halve kilometer de derde Yankee meid was in de eerste bocht fou tief geweest Wendy Hollandia ver loor voor de tribune enig terrein evenals Wanda van Gonn waar door Walter Mitty even in de knel kwam Way Jewel liep een prach tige koers maar moest te veel buitenom door de bochten Dat was ook met Theo Messidor het geval Die kwam tot de enorm snelle tüd van 1.20.5 hetgeen toch nog niet voldoende was Het koninklijk gezelschap be stond mede uit Prinses Armgard en echtgenoot Het was bijtijds op de koersbaan gearriveerd waar de belangstelling van het publiek enorm was Voor trainer Van Dooyeweerd was het de eerste maal dat hij in dit grote nummer een pupil zag zegevieren Vol trots ontving ook de eigenaresse mevrouw Klom-Weiner uit Kehl am Rhein de complimenten van alle zijden en haar echtgenoot was niet min der trots en gelulckig De dag bracht diverse andere mooie nummers waarin de strijd lel woedde Alleen de amateurs koers kreeg een minder fraai ein de omdat X Mieke Hollandia met grote voorsprong op X Straal W triomfeerde Asatha Hollandiaprüs 3040 m > Ic afd 3 Zola S P M Smit 3.02.1 1.31.1 2 Zorro D'Aster 3 Zelma Dear Tot w ƒ 1.60 ƒ 1.20 ƒ 1.40 ƒ 1.90 gek ƒ 3.50 < ov jf 3.40 Alchimistprüs 3000 m met auto start 1 Zus van Spencer Gay J v Dooyeweerd 2.52.3 1.26.2 2 Zibello Hanover K 3 Winnie H Tot win ƒ 5.30 pi ƒ 1.90 ƒ 6 — ƒ 4.40 gek ƒ 51 cov ƒ 25.70 Alcyoneprüs 3000 m met auto start 1 Xirene Hollandia A Siderius 2.53.1 126.6 2 Wilfield 3 Xavier Tot win ƒ 6 — ƒ 2.10 ƒ 1.50 ƒ 2.10 gek ƒ S.70 cov ƒ 5.60 Amateur kampioenschap 2400 m voor amateurrüders 1 X MieJie Hol - in Antwerpen Zondag zijn op het Albertkanaal bij Antwerpen internationale roei wedstrijden gehouden waaraan ook enkele Nederlandse ploegen hebben deelgenomen In het num mer oude skiff heren eindigde de Amsterdammer Alwin Willem III op de tweede plaats achter de Belg Lemaire die over de 2000 mete een tijd van 7 min 27,8 sec maakte Alwin liet 7.30.7 afdruk ken Njord zegevierde bij de twee met stuurman De Leidse ploeg finishte in 7 min 42.0 sec voor de Ruder riege Etuf Essen en de Royal Club Nautique uit Gent Bij de double sculls eindigden ' de Amsterdammers Zuiderend en Van Holst Willem III op de twee de plaats De race werd gewonnen door de ploeg van de Union Nau tique uit Luik in 6 min 58,5 sec Het Nederlandse duo liet 7.15.9 no teren Bij de dames bereikte Ineke Brans Amsterdam in het skiff nummer de tweede plaats De Gentse mej de Bou werd eerste in 3.52.0 het Amsterdamse meisje had voor de 1000 meter 3.58.0 nodig De jonge twee met stuurman was een geheel Nederlandse aan gelegenheid De zege ging hier naar Njord in 8 min 0.7 sec Twee de was het Spaarne in 8.11.6 Het team van de Bredase Dudok van Heel bezette de derde plaats landia N Disselkoen 3.28.4 1.26.8 2 X Straal W 3 Xema S Tot win ƒ 7.60 pi ƒ 2.20 ƒ 2.20 ƒ 2.30 gek ƒ 26.80 cov ƒ 5.20 De sTouden zweep 2400 m 1 Ybe v Papenhoef E de Visser 3.19.4 1.23.1 2 Wendy Hollandia 3 Upper Ten Tot win ƒ 4.60 pi ƒ 2.50 ƒ 7.20 ƒ 38.90 gek ƒ 6.70 cov ƒ 18.20 Criterium der 4 jarig-en 3400 m Yucatan Q Joosen 3.26.9 1.26.2 2 Youthful Nora Spencer 3 Ysselmon de Tot win ƒ 9.10 pi ƒ 4 — ƒ 2 — ƒ 1.70 gek ƒ 38.50 cov ƒ 5.70 Ageeth Hollandiaprüs 2000 m met autostart 1 Walnut Erebus J Hof 2.50.1 1.25.1 2 Ybertlote 3 Xenocraat Tot win ƒ 5.30 pi ƒ 1.50 ƒ 1.20 ƒ 1.70 gek ƒ 13.50 cov ƒ 7 — Alcid WilliamsprUs 1400 m 1 Adiós K J v Dooyeweerd 2.07.7 1.31.2 2 Axkit Hollandia 3 Auerhen S Tot win ƒ 2.50 stal pi ƒ 1.50 ƒ 1.70 ƒ 2.70 gek ƒ 4.70 cov ƒ 4 — Agatha Hollandiaprüs 2040 2e aid 1 Zus Hanover J Appel 3.02 2 Zan zibar 3 Zipporah Scotch Tot win ƒ 8.40 pi ƒ 1.80 ƒ 1.50 ƒ 2.40 gek ƒ 5.60 cov ƒ 3.40 - Alephprjjs 2900 m A Hairos 2 W H Geersen 4.04.7 1.21.6 2 Jour de La va 3 William Z Tot win ƒ 1.20 stal pi ƒ 1.30 ƒ 1.50 gek ƒ 2.20 cov ƒ 2.90 Totalisator-omzet ƒ 216.190 — Hoog spatte het water op toen Peter Alsem uit Botter dam besig was aan de slalom voor heren tijdens de Neder landse waterski-kampioen schappen op de Bosbaan te Amsterdam Peter behaalde met ruime voorsprong de titel Twee winnaars bij springconcours om Beker van Breda Voor vijfdtésend toeschouwers is zondag op het militaire oefenterrein aan de Rijweg te Breda een natio naal Concours Hippii^ue gehouden met als hoofdnummer het spring concours M B om de Beker van Breda wam voor 27 ' combinaties m de ring ' kwamen Dit springconcours leverde een gedeelde eerste plaats op voor de heren Sam van Spaandonck uit Tilburg met Prins Ajax en A Tim mer uit Heelsum met Rebel die beiden zonder fouten bleven Het dames springconcours met 27 deelneemsters werd gewonnen door mej van Hout uit Nijmegen Met Rakker voor haar zuster mej S van Hout met Frangola Assal van L Nijland uit Den Dol der legde met ' n totaal van 70 pun ten beslag op de eerste plaats in de dressuurproef L Op de vierde plaats eindigden Mario en mej C Siem uit Bilthoven Van Balen vijfde bij wedstrijd om zwemkroniekbeker Zaterdag is in de omgeving van Vriezeveen in het Overijsselse Ka naal de twee km-zwemwedstrijd ge houden om de Zwemkroniekbeker Bontekoe van de HPC uit Heem stra zegevierde bij de heren in 27 min 38 sec Bij de dames won Corrie Schimmel Gooi in 28.20.4 Zondag werd de wedstrijdenreeks om de Zwemkroniekbeker voortge zet in het Noord-Hollands kanaal bij Purmerend Deze drie km-wedstrijd werd bij de dames gewonnen door Judith de Nijs in 41.44.3 terwijl De Witte uit Apeldoorn bij de heren won De Utrechter Van Balen Zwem lust werd vijfde in 44.37.0 Een Koninklijke hulde voor Ybe van Papenhoef ' t prach tige paard dat te Hilversum op niet mis te verstane wijze De Gouden Zweep veroverde Z.K.H Prins Bernhard reik te later aan de heer E de Visser de prijs uit terwijl H.K.H prinses Beatrix het zegevierende paard bewonder de Wielerkampioenen Karl-Heinz Kunde die in de Ronde van de Toekomst als vierde eindigde is zondag op een heuvelachtig par koers in de omgeving van Velbert Duitse amateurkampioen op de weg geworden Amtonio Suarez is zondag profes sional kampioen van Spanje op de weg geworden Hij won de race over 100 km in de omgeving van Madrid met een tijd van 2 uur 26 ntin 47 sec De uitslag was verder 2 Lorono 2.29.31 3 Bahamontes 2.29.58 - WATERSKIëN Woltering sprong dertig meter I)e magische grens van 30 meter bij het schansspringen voor waterskiBrs is dit weekeinde tUdens de nationale kam pioenschappen op de Amsterdamse Bos baan ook door een Nederlander bereikt Ben Woltering sprong precies 30 meter en verbeterde hiermee zün nationale record met acht centimeter De voornaamste uitslagen van deze kampioenschappen waren Figuren heren 1 Ge Roerade De Witte Raaf Rotterdam 720 pnt Figu ren dames 1 Connie Dane Freyrie Den Haag 1015 pr.t Figuren junioren heren 1 E M Braskamp De Witte Raaf Rotterdam 265 pnt Figuren junio ren dames 1 Hilly Zegers Freyrie Den Haag 140 pnt Schansspringen junioren heren 1 Wim Goudsbloem Freyrie Den Haag 18.67 meter Schansspringen heren 1 Ben Woltering Loosdrecht 30 meter Slalom heren 1 Peter Alsem T)e witte Raaf Rotterdam 21 boeien Slalom dames Connie Dane Freyrie Den Haag 21 boeien Slalom junioren heren 1 E M Braskamp De Witte Raaf Rotterdam 11 boeien Slalom ju nioren dames 1 Hilly Zegers Freyrie Den Haag 14 boeien De verenlgingsprijs werd gewonnen door „ Freyrie " uit Den Haag Na afloop van de kampioenschappen heeft de Nederlandse Waterski Bond besloten twee deelnemers in te schrij ven voor de Europese kampioenschap pen die van 11 tot en met 15 augustus i < s om het Meer van Banolas in Spanje worden gehouden Aangewezen zijn bij de dames Connie Dane van de vereni ging Freyrie uit Den Haag en bij de heren Ben Woltering uit Loosdrecht Overwogen wordt een derde deelnemer af te vaardigen waardoor eventueel e'en keuze zal worden tussen de heren Ge Roerade De Witte Raaf Rotterdam Peter Alsem De Witte Raaf Rotter dam en Joop Berg Freyrie Den Haag Sandra Reynolds en Roy Emerson wonnen in Gstaad De Australiër Roy Emerson heeft het herenenkelspel van het inter nationale tennistoernooi in Gstaad gewonnen In de finale versloeg hij de Chileen Luis Ayala met 6—^3 6—1 6—0 De Zuidafrikaanse Sandra Rey nolds behaalde de titel in het damesenkelspel door een zege met 7—5 6—3 op de Mexicaanse Yo landa Ramirez Ayala bereikte de finale door met 6—1 en 6—3 van Rod Laver te winnen Emerson had Santana geklopt 6—3 6—1 Ben Verhagen werd tweede Zaterdag en zondag is voor de twintigste maal een begin gemaakt met de Nieuw-Loosdrechtweek een zeilfestijn dat al die jaren met steeds groter deelname door de Wa tersportvereniging Het Witte Huis " wordt georganiseerd Ditmaal ston den büna 350 boten ingeschreven Zowel zaterdag als zondag stond er een behoorlijke wind op de twee de dag zelfs in de middag aanwak kerend tot een heel stevige bries die de zeilers nogal wat moeilijkhe den opleverde Btj de start moesten er velen worden teruggeroepen Het was overigens ideaal zeilweer en vooral zondag toen er nu en dan zonneschijn was bleek de belang stelling op het terras van het Witte Huis te Nieuw-Loosdrecht bijzonder groot In de numeriek slechts matig be zette Plying Dutchmanklasse vier den de gebroeders Bart en Henk Kraan van de Braassemermeer in hun Mustang weer triomfen Moei lijk kon anders worden verwacht nu zü zo juist het Europese kampioen schap in deze klasse hébben be haald Grootste concurrent van de ze gevierende gebr Kraan was zoals verwacht was Ben Verhagen van Aegir die steeds achter de spiegel van de Mustang op de tweede plaats kwam Jac Kraan één der vaste deel nemers bij de Sharpies gaf wel acte de presence maar bleef ditmaal aan de wal Nu schijnt Binkhorst van de NV A'dam die twee eerste plaatsen en een tweede plaats bezette op de hoofdprijs beslag te gaan leggen Bij de Valken heeft Rolff v.d Bau men van De Kaag weer eens de bes te kansen op de overwinning Bij de Finnjollen gaa,t de strijd tussen Hoogmoed en Waayboer beiden van De Onderlinge De Olympiajollen za gen Keyser van de Kaag reeds drie maal als eerste eindigen Bij de Vrijtjeidjès staat Korswa gen van De Kaag er het beste voor De vele protesten in de laatste race Ongelukken tijdens motorraces De Nederlandse motorrenner Jan Huberts is tijdens de training in de 250-cc klasse voor de zondag op het circuit van Solitude bij Stuttgart ge liouden internationale motorraces ten val gekomen doordat zij motor een Japanse Honda blokkeerde Huberts had reeds een plaats in de eerste rij voor de start van de race in de 250 cc klasse veroverd door de op een na beste trainingstijd te ma ken een gemiddelde snelheid van 147,7 km per uur in een ronde Huberts is per ambulance overge bracht naar het ziekenhuis te Leon berg waar de doktoren een hersen schudding constateerden De andere verwondingen zijn niet van ernstige aard en zullen volgens de artsen bin nen drie weken genezen zijn De Utrechtse worstelaar Jan Stijlaart is dezer dagen in het huwelijk getreden Jan Stijlaart verwierf in de krin gen van de krachtsport grote bekendheid door zijn succes sen in zijn vereniging S.D.Z In de categorie licht veder werd hij reeds een viaal kam pioen van Nederland deden de uitslagen nog niet bekend worden in diverse klassen Zaterdag werd één race gezeild en zondag twee Vandaag volgt de vierde en laatste race waarna het klassement voor de hoofdprijswin naars kan worden opgemaakt De voornaamste uitslagen waren Flying Dutchmanklasse Ie race 1 Mustang st Bart Kraan Braassemer meer 2 Daisy st Ben Verhagen Aegir 3 Zilvermeeuw St U de Vries Frisia 2e race 1 Mustang 2 Daisy 3 Tilicum II st J Bol Aals meer 3e race 1 Mustang 2 Daisy 3 Tilicum II 12 M3 klasse Ie race 1 Aeolus III St Th A Goetjes Het Nieuwe Diep 2 Mariandel st B Binkhorst W.V.Amsterdam 3 N.N st J Ruin HetWitte Huis 2e race 1 Mariandel 2 Pollux II st A T Stenzier De Door drijver 3 Aeolus III 3e race 1 Ma riandel 2 Aeolus III 3 Windekind st.A V Veen Het Nieuwe Diep Valkenklasse Ie race 1 Bounty II st Rolff v.d Baumen De Kaag 2 Pip Pip st J P J Bakker De Kaag 3 Jaxeur st Jan Prins Het WitteHuis 2e race Bounty II 2 ' t Spul,st H Kirkenier Alkmaar 3 Annemie.ke st C van Schie Het Witte Huis 16 M2 strecpklasse Ie race 1 Nico Tine st J N Bodegraven Noord Zuid " 2 Magdrieja st W Spaargaren Aalsmeer 3 Jean Bart II st B N Ooms Het Witte Huis 2e race 1 Ar go st H v.d Kooy De Kaag 2 Taas st A A Taselaar IJsselmonde 3 Scampi II st F W D Grjmm Het Witte Huis 3e race 1 Nico-Tine 2 StiU going Anna st J de Ruiter Kra lingen 3 Pie de Palo st J A de Haas Het Witte Huis Olympia.ioUenklasse Ie race 1 KiU roy st N J Keyser De Kaag 2 Jaxita st H Prins Het Witte Huis 3 Troubadour st G W Stellingwerf Het Witte Huis 2e race Killroy 2 The Saint st E v Roessel Aalsmeer 3 Oberon st W v Schooneveldt Het Witte Huis 3e race 1 Killroy 2 Fio nia st J Saltzherr Het Witte Huis 3 Troubadour Pampusklasse Ie race 1 Woelwater st E V Essen Het Witte Huis 2 Trim II st J Proper Het Witte Huis 2e race 1 Tobbedanser st O P Bes seling K.W.V.L 2 N.N st C Tjeb bes K.W.V.L 3 Hinde st J B Ree der Het Witte Huis mej V d Biezen Van onze tennismedewerker Hoewel geklemd tussen het Gooiland toernooi en het HLTC-toernooi mocht het tennistoernooi van Hilverheide dat de afgelopen week werd gehouden zich toch in een alleszins bevredigende deelne ming verheugen Een toernooi dat mevr Thung een tweevoudig succes bracht zij won nl het enkelspel en met de Duitse speler Thoms het gemengd.dub belspel Een wel zeer onverwacht result taat in het heren-enkelspel was de ne derlaag die Lex Karamoy in de halve finale leed tegen Bob Gourowitsch De algemene verwachting dat het een eindstrijd zou worden tussen Peter Scholtz en Lex Karamoy ging dus slechts voor de helft in vervulling Peter Soholtz speelde zich daarin door o.m overwinningen op Hans van de Weg en de Duitser Thoms en kreeg In de fina le dus de kans om revanche te nemen voor de nederlaag die hij vorige week zondag in de eindstrijd van het Gooi - land toernooi leed een kans die hij niet ongebruikt heeft gelaten Door steeds maar druk op Gourowitsch te blijven uitoefenen en bij voortduring een lioog tempo te handhaven won hij met 4-6 6-4 6 4 ondanks een 2-4 achterstand in de derde set Daarvoor had Gourowitsch Lex Kara moy voor een deel vleugellam gemaakt door zijn drives zacht en goed gespreid te spelen waarop het voor Lex Kara moy uiterst moeilijk was de öropshot te spelen en topspin aan zijn returns te geven Dat nam niet weg dat we van Karamoy toch wel meer eenvoudige mis sers zagen dan we van hem gewend zijn Bij de dames vormde mevr Thung een klasse apart Zonder een set te verliezen we kunnen zelfs zeggen zon der noemenswaardige tegenstand won zij het enkelspel in de finale van Wil ly van der Biezen met 6.2 6-1 die te gen mevr Thung kennelijk met een soort minderwaardigheidscomplex op de baan komt en kennelijk nerveus is Winnen kan ze van de Hilverheide speelster niet maar een eervollere sco re is zeker mogelijk Wim Juyn bracht het met Thoms in het heren dubbelspel tot de halve finale waarin verloren werd van de Amster damse combinatie Dick Stradmetjer Rap-pange die op zijn beurt in de finale te gen Hans van de Weg en Henk Nije boer niet aan een nederlaag kon ontko men De sterkere aanval en beter vol leren van de laatsten waren daarbij doorslaggevend In het gemengd-dubbelspel boekte mevr Thung haar tweede zege in dit toernooi door met Thoms van mevr Eerenvelt en Kaï-amoy te winnen waar bij niet onvermeld mag blijven dat mevr Eerenvelt Lex Karamoy niet die steun kon geven die hü in deze partij nodig had vooral ook omdat mevr John Poppe de doelman van het Belgische roUiockeyteam wist zondagmiddag op de baan in het Haagse Zuider park deze Nederlandse aan val onschadelijk te maken geassisteerd door Schoeters en Caron De Nederlandse aanvaller Hans Jansen met oranje shirt kwam te laat Deze Nederlander sou later toch nog uit een strafschot scoren Zijn broer Jan kwam tot twee voltreffers Ook Joop Piekar en Rob Olthoff plaatsten nog voltreffers en aangezien het Nederlandse doel dank zij het voortreffe lijke werk van keeper Rino Piekar niet doorboord werd won de Oranjeploeg dus met 5—0 Veteraan Bert van Din ter fungeerde weer als de motor van de Nederlandse rolhockey-ploeg die nu voor de derde maal in successie over de Belgen zegevierde en daardoor definitief beslag legde op de Haagsche Cou rant-wisselbeker Thung ook in deze partij uitstekend in vorm was Voor een Utrechts succesje zorgde Willy Sparenburg door in het heren-en kelspel veteranen met 6-3 4.6 6-3 van Herman Jonker te winnen De uitslagen waren Heren-enkelspel kwart finale Thoms Toe Water 6-3 6-4 Scholtz-H v.d Weg 6 3 6-1 Gourowitsch-Baarda jr 6-0 6 3 Karamoy Stradjneijer 6-1 S-7 6-3 halve finale Scholtz.Thoms 9-7 6-2 Gourowitsch Karamoy 7-5 7-5 Scholtz Gourowitsch 4 6 6-4 6-4 Dames-enkelspel kwart finale mej Knoppers-mej Ruinen 6-3 5-7 6-1 mej v.d Biezen mej Wessels 6-4 6-4 mevr Thung.mej Bley 6-0 6-0 mej v Don gen-mej Theunissen 6-2 6-8 6-4 halve finale mej v.d Biezen-mej Knoppers 7 5 6-3 mevr Thung-mej v Dongen 6 1 6-1 finale mevr Thung-mej v d Biezen 6 2 6-1 Heren-dubbelspel halve finale H v d Weg en Nljeboer-Gourowitsch en Goudsmit 4.6 6-1 7-5 Stradmeijer en Rappange-Thoms en Juyn 6-3 6-1 fina le H v.d Weg en Nijeboer-Sradmetjer en Rappange 6-3 6-3 Gemengd-dubbelspel halve finale mevr Thung en Thoms-mej v Dongen en H v.d Weg 6-4 6-3 mevr Eeren velt en Karamoy-mej v.d Biezen en Juyn 6 3 6-2 finale mevr Thung en Thoms.mevr Eerenvelt en Karamoy 6 3 6-3 B-toernooi finales Heren-enkelspel F Lucassen Van Slooten 6-4 6-2 Dames-enkelspel mevr Rekké-mej v d Zee 6-4 4-6 6-2 Heren-dubbelspel Broers en Lissauer B en A van Slooten 6-3 5.7 6-3 Dames-dubbelspel mej Bley en mej Enting-mevr De Ruyter en mevr v Harskamp 6 2 1-6 6-1 Gemengd-dnbbelspel mej Theunissen en v.d Meyden-mej Heikens en Wa rouw 6 2 6-3 Om Davis Cup Italië en Zweden in de eindronde Italië en Zweden hebben zich dit weekeinde geplaatst voor de finale van het Davis Cup-toernooi Euro pese zone Italië deed dat door een zege op Frankrijk terwijl de Zweed se tennisseis hun Engelse collegae klopten De uitslagen Zweden-Engeland te Baastad Schmidt en Lundqvist verl van Wilson en Sangster met 3—6 6—3 1—6 6—8 Ulf Schmidt Wilson 9—7 6—0 en 6—4 Lund qvist-Sangster 6—4 6—4 en 6—2 Totaaluitslag 4—1 Frankrijk-Italië te Parijs Darmon en Grinda Pie-trangeli en Sirola 6—4 3—6 4—6 en 5—7 Renavard-Merlo 6—3 O — 6 4—6 7—5 en 6—3 Grinda-Gardini &— 10 2—6 en 5—7 Totaaluitslag 1—4 De finale wordt 4 5 en 6 augustus te MilEian gehouden DAMES Hoofdklasse De Robben Het Gooi HZC ODZ AZPC Het IJ Ie klasse A ZIAN Neptunus Amersf Nereus GZC Raket 2e klasse C Naarden Neptunus Arnhem Sedna NZC ' 21 BZZ 3e klasse C DES WZC Sleutelstad ozv Boskoop 3e klasse G Wilskracht Zw«mlust WATERPOLO KNZB Dames Hoofdklasse HZC-het ïool 3—5 ' AZPC-ae Robben 5—7 de Robben landskampioen Bes hoofd klasse de Robben 2-Nereus 2 6—2 de Robben 3.HZC 2 5—0 Nereus 2-ODZ 2 1—1 de Robben 3-de Robben 4 1 — 4 Ie klasse A Raket-Nereus 2—4 GZC Nep-tuniis A'foort 5—3 Bes Ie kl VA HDZ 2-APWC 2 3—4 8e klasse C NZC 1921 Sedna 3—2 BZZ-Naarden 1—7 Sedna Neptunus Am 4—1 Bes 2e klasse A DE Waterlelie 2-VZV 2 1—4 het Gooi 2 VZV 2 2—1 3e klasse C WZC-de Sleu telstad 2—3 3e klasse G Shell A Zwemlust 3—5 Wilskracht-Vechtstreek 3—2 3e klasse H Duinkikkers-De Wa terkip 0—11 Brandenburg-Zeist 2—2 De Waterkip-Steenvliet 4—0 Heren Hoofd klasse ZIAN GZC 3—3 DZV-AZPC 8 — 10 ZIAN de Robben 2—5 Bes hoofd klasse HZPC 2-Meeuwen 2 5—5 Nep tunus Arn 2-ZIAN 2 4—8 het IJ 2 Zwemlust 2 3—2 Ie klasse A Rotter - dam de Meeuwen 3—2 DJK-Nereus 4 — 4 de Meeuwen.SVH 5—5 Rotterdam Neptunus Arn 8—9 Ie klasse B Neptu nus A'foort Polar Bears 14—1 Neptu nus Amf PSV 3—4 Zwemlust-het IJ 6 2 Polar Bears-RZC 2—5 Bes Ic klas se A GZC 2-ZLAN 3 1—3 DZV 2-DJK 2 0—4 Rotterdam 2-ZIAN 3 4—1 de Robben 2 Rotterdam 2 4—4 ZIAN 3 GZC 2 5—3 Bes Ie klasse B Rotter dam 3 SVH 2 6—4 3e klasse C HZC Hlo.EZC 7—2 BZZ-het Gooi 2—11 WZC HZC Hlo 1—5 het Gooi-BZZ 18—2 het Gooi kampioen 2e klasse D MZPC ZPB 2—2 ZIJV-ZPB 5—3 UZSC-DONK 8—1 ZPB-DONK 3—1 Bes 2e klasse B AZ 1870 2-Zwemlust 3 5—4 Bes 2eklasse B Neptunus Amf 3-Polar Bears2 7—2 Brandenburg 2-PSV 2 1—1 3eklasse A de Kroosduikers-de Futen 2 — 6 Sedna-de Futen 5—4 de Ham deKroosduikers 1—5 3e klasse B BZC deMaas 8 — 1 DVZ-de Maas 9—2 Raket BZC 2—3 3e klasse C SNA-OZV 2—0 ZWIP.DKR 1—3 3e klasse D ZIOS Pinguins 2—5 Wllskracht-ZIOS 3—3 3eklasse E AZC Ap.-De Waterkip 3—8 NZC'21 De Waterkip 4—2 VZC V'daal AZC Ap 6—2 AZC Ap kampioen DWaterkip AZC 1882 2—7 Bes 3e klasse C het Gooi 2-DWT 2 3—6 Bes 3cklasse C HVGB 3-DWR 2 0—5 deMeeuwen 4 HZC 2 0—2 Bes 3e klasseG ZIAN 4-Pinguins 3 3—1 de Fuut 2 de Pinguïns 3 5—3 Bes 3e klasse J.de Pinguïns 2-de Vechtstreek 2 8—2 Vi tesse 2 de Plnguins 2 11—1 Vitesse 2 DVZ 2 3—4 Bes 3e klasse K de Be vers 2.AZPC 3 2—2 Sedna 2-Polar Bears 3 10—1 AZC'82 3-AZPC 3 4—1 Bes 3e klasse L Brandenburg 3 Nep-tunus Arn 3 5—3 VZC V'daal 2 Neptu-nus Amf 4 7—0 Bes 3e klasse M.PSV 3 ZIJV 2 7—0 4e klasse G ZEW Laga 3—2 de Fuut-Flevo 0—6 deVechtstreek ZEW 11—2 Laga-Zeist 4—1 Kring Midden van Nederland DamesIe klasse A Vechtstreek 2-Zwemlust 31—2 Vahalis 1-WZC 2 9—0 2e klasse A Wilskracht 2-Culemb R Br 7—1 Steenvliet 2-Culemb R Br 6—1 Cu lemb R Br..Pinguins 1 1—2 2e klasse B UZSC 1-AZPC 3 3—1 2e klasse C.de Vuursche I-Brandenburg 2 4—0 IJs selmeer-de Vuursche 3—9 Sedna 2 - Brandenburg 2 4^-0 de Vest 2 IJsel-meer 1 1—0 Heren Ie klasse A AZPC4 Flevo 2 2—3 Ie klasse B WoestduinI De Waterkip 3 9—0 Flevo 3 Woest-duin 1 1—1 Ie klasse C Duinkikkers1 WZC 3 10—2 WZC 3-Brandenburg 46—1 de Linge 1-Zwemlust 4 2—3 Zwemlust 4 kampioen Ie klasse D.Steenvliet Wilskracht 2 5—2 de Robben4.Wilskracht 2 1—3 2e klasse A Tiel Culemb R Br 4—2 de Linge 2 Vaha-lis 2 0—6 2e klasse B Triton 1-Flevo 4 5—3 Sedna 3-ForeIlen n.d Forellenn.o 2e klasse C Zeist 2-de Fuut 3 3—1 Naarden 2-de Fuut 3 1—7 de Vuurschel Duinkikkers 2 5—2 2c klasse D La ga 2 Poseidon 1 7—0 Laga kampioen).2e klasse E het Gooi 3-Wilskracht 3 2—2 Advertentie 
10 Maandag 24 juli 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Volstrekt enige kennisgeving in verband met bijzondere omstandigheden Heden overleed plotseling onze lieve schoonzuster en tante AGNES GIJSBERTHA WILHELMINA MARIA MIDDELKOOP geb Niemeijer op de leeftijd van 69 jaar Bilthoven M J Nlemeijer-Crena Uiterwijk Haarlem Mr A W M Niemeijer C I Niemeijer-van der Wall Blackburn M M Ph Niemeijer Australië M Niemeijer-Hanlo Willemstad Ph S Niemeijer Curagao W A Niemeijer-Maas Bilthoven 21 juli 1961 Corr.adres Westerhoutstraat 2 Haarlem De teraardebestelling zal plaatshebben woensdag 26 juli om 15 uur op de begraafplaats Den en Rust " Frans Halslaan te Bilthoven De overledene is opgebaard in de rouwkamer Soestdijkseweg 265-Z te Bilthoven De rouwkamer is geopend van 17—18 uur en van 19—20 uur J M Boerrigter Tandarts OORSPRONGPARK 2 AFWEZIG TOT 16 AUG Spoedgevallen tandartsen J B OLTMANS Domstraat 9 bis M VERMOUTEN Wittevrouwensingel 36 en van 7 tot 16 augustus A M STOMPS Maliesingel 58 Tijdig gesterkt met de genademiddelen der H Kerk overleed geheel overgegeven aan Gods H Wil in huize St Hiero-nymus onze innig gelief de en zorgzame vader behuwd - groot en over grootvader JOHANNES HERMANUS DE BRUIJN weduwnaar van Cornelia de Bont in de ouderdom van 36 jaren Uit aller naam G L de Bruijn Utrecht 23 juli 1961 Maliesingel 77 Condolatieadres Abstederdijk 114 Rozenkransgebed maan dag en dinsdagavond 7.30 uur in de kapel van huize St Hieronymus Woensdag 26 juli a.s wordt in de kapel van huize St Hieronymus Maliesingel 77 te 9 uur een gezongen H Mis van Requiem opgedragen waarna de begrafenis op de r.-k begraafplaats aan de Prinsesselaan te 10.15 uiir WATERSCHAP HEYCOP genaamd de Lange Vliet openbare bekendmoking Dijkgraaf en Hoogheemra den van het waterschap Hey cop genaamd de Lange Vliet maken bekend dat van 26 juli 1961 tot en met 30 augustus 1961 ten huize van de technische opzichter van dit waterschap de heer L C van Bentum Utrecht sestraatweg 23 te Jutphaas een plan tot aanleg onder scheidenlijk verbetering van watergangen verband hou dende met de toekomstige uitbreiding van het verkeers plein Oudenrijn ter inzage zal liggen Bij dit plan zijn de bij de uitvoering van het werk ' betrokken percelen aangewezen terwijl tevens uittreksels uit de kadastrale leggers betreffende die per celen alsmede enkele andere met dit plan verband hou dende stukken ter inzage lig gen Een en ander geschiedt ten einde ter uitvoering van dit plan zo nodig met toepas sing van artikel 12 der Wa terstaatswet 1900 onder ver goeding van de daardoor veroorzaakte schade veran dering te kunnen brengen m de staat van de betrokken onroerende goederen Tot en met 30 augustus 1961 kunnen bij het Bestuur van voormeld waterschap adres Utrechtsestraatweg 23 te Jutphaas schriftelijk be zwaren worden ingediend Utrecht 20 juli 1961 Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd J G VAN ROOIJEN Dijkgraaf J L W PUT wnd Secretaris 21 juli is plotseling heen gegaan onze lieve Zwa ger en Oom JAN SPOON rustend arts te Vtrecht in de ouderdom van 75 jaar Den Haag E J J Klinkert - Pompe Lochem, C A J Stork-Pompe Ch Stork en kinderen De begrafenis zal plaats hebben dinsdag 25 juli a.s te Oud-Zuilen des v.m 11 uur Heden ging van ons heen tot onze diepe droefheid na een langdurig gedul dig gedragen lijden onze lieve en zorgzame man vader behuwd - en grootvader WILLEM ALBERTUS WEISMANN in de ouderdom van 79 jaren Utrecht J H Weismann - de Wildt Amstelveen, E M Bijl - Weismann C H J Bül Marijcke Kees Els Utrecht 21 juli 1961 Buys Ballotstraat 23 Thuis liever geen bezoek De crematie zal plaats hebben op Westerveld woensdag 26 juli a.s na aankomst van de trein 14.28 uur halte Driehuis Westerveld Vertrek van af de rouwkamer der N.V De Utrechtsche Begrafe nis Vereeniging Biltstr 25—27 om 12.30 uur De overledene is vanaf heden aldaar opgebaard Gelegenheid tot condo leance aldaar dinsdag 25 juli van 18 tot 20 uur UITBREIDINGSPLAN ZEIST Het hoofd van het gemeen tebestuur van Zeist brengt ter openbare kennis dat de Gedeputeerde Staten dezer provincie bij hun besluiten d.d 10 juli 1961 5e afdeling nrs 980/1452 1923/1451 en 1924/1452 hun goedkeurmg hebben verleend aan de door de Raad dezer gemeente in zijn vergaderingen van 6 fe bruari j.l en 10 april d.o.v vastgestelde a herziening van het plan van uitbreiding dezer ge meente betrekking hebben de op een gebied gelegen ten noordoosten van de Utrechtseweg nabij de grens met de gemeente De Bilt de zgn partiële herziening „ Berkenhove"); b herziening van het plan van uitbreiding in hoofdzaak dezer gemeente betrekking hebbende op het terrein van de aan de Woudenbergseweg gelegen buitenplaats ' Djimat ' c herziening van het planvan uitbreiding dezer ge meente betrekking hebben de op het binnenterrein ge legen achter de woningenaan de Steniaweg de Wil lem Pijperlaan het WillemPijperplein de Bloemenheu vellaan en de Utrechtseweg(de zgn partiële herziening„Steniaweg " d verordening tot wijzigingvan de verordening behel zende de bebouwingsvoor schriften geldende voor dekern der gemeente Zeist,welke voortvloeit uit de on der c bedoelde herziening.Binnen een maand na dedagtekening van deze be kendmaking kunnen belang hebbenden die bezwarenhebben ingediend bij de Ge meenteraad tegen het ver lenen van de goedkeuringdoor de Gedeputeerde Sta ten bij de Kroon beroep in stellen Zeist 24 juli 1961 Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd A P Korthals Altes CO-OP NEDERLAND vraagt In verband met de uitbreiding van de afdeling SUIKKHVVKRKKIV enige arbeiders voor het bedienen van de Inpakmachines Licht doch accuraat werk Bedrijfservaring op het gebied van suiker werken is niet vereist Leeftijd maximaal 55 jaar Des zaterdags is het bedrijf gesloten Over het werk en de arbeidsvoorwaarden geven wij gaarne iedere dag inlichtingen van 9 tot 4 uur aan het bedrijf Kanaalweg 19 te Utrecht J C DEELDER Arts afwezig van 24 juli tot 12 augustus Voor waarnemmg raambiljet en telefoon 35000 R KENSWIL Tandarts D.M.D geen praktijk tot 14 aug Spoedgevallen Dokterscen trale telefoon 35000 Gemeente Maartensdijk Het Hoofd van het Gemeen tebestuur van Maartensdyk brengt ter algemene kennis dat vanaf 25 juli a.s gedu rende 14 dagen ter Gemeen tesecretarie voor een ieder ter inzage ligt het in uit voerige kaarten uitgewerk te bij raadsbesluit van 20 juli 1961 no 5-1961/9 vast gestelde plan van uitbrei ding in onderdelen „ Dorps kern II " met de daarbij be horende bebouwringsvoor schriften en toelichting Binnen zes weken na afloop van genoemde termijn kun nen de belanghebbenden die ' ich met bezwaren tot de Raad hebben gewend bij Ge leputeerde Staten bezwaren ^"« en het plan indienen Iiartensdijk 21 juli 1961 Het Hoofd van het Gemeentebestuur voornoemd H H SCHULLER PARFUMERIE ROYALE KORTE JANSSTRAAT 18 - UTRECHT tel 16271 SCHOONHEIDSPREPARATEN Helena Rubinstein - Elizabeth Arden Dr Payof - Guerlain Loncóme - Dr v d Hoog U.N VAKANTIE KINDERTONEEL Het Utrechtsch Nieuwsblad presenteert De eerste opvoering in Utrecht van Sjors en Sjimmie's yd Wonderlijke avonturen met de door het Rotterdams Kindertoneel van ANNEKE ELRO VRIJDAG 28 JULI a.s om 14.30 u in de STADSSCHOUWBURG tegen sterk gereduceerde prijzen Prijzen met inbegrip van alle rechten en plaatsbespreken Parterre f 0.a5 Parket II f 1.00 3e Amph f 1.25 2e Amph f 1.25 Parket I f 1.50 Ie Amph f 1.50 Stalles en Fauteuil f 1.75 Balkon f 1.75 Plaatsbespreken dagelgks van 10—15 uur aan bet loket van de Stadsschouw burg Telefonisch plaatsbespreken is niet mogelQk WIJ VRAGEN EEN AANKOMEND EN LEERLING VERKOOPSTER Pers soU PAL'S TEXTIEL RIJNLAAN 23 Tel 34021 DAGTOCHTEN MAANDAG Nijmegen ' s-Bosch 7.50 N Limburg Peel 9.50 Oisterw vennen Eftelinff 6.50 Deltawerken 7.50 Scheveningen Avifanna 650 ' s-Gravenhage Mid 5.00 Slot Loevestein Mid 5.00 DINSDAG Zuidlaarder Meer 12.00 Hondsrug 11.00 Z Limburg 12.50 DOsseldorf Keulen 15.00 Raadseltoeht 24.00 Schlohol Amsterdam Mid 5.00 Zandvoort Mid 5.00 WOENSDAG Brugge en Gent J4.00 Könin??ïwinter Bonn 16.50 Aken Monschau J5.00 Flten Montferland 9.00 Arnhem Posbank 8.00 De Hoge Veluwe Mid 5.0 Oosterbeek Arnhem Mid 5.00 Klank en Licht Wijk b D 2.25 DONDERDAG Vogeleiland Teveel 10.00 Brussel Antwerpen 11.00 Namen en Dinant 14.00 Ardennen Soa 14.50 12.00 5.00 5.00 Mid Mid Waïcher enVeere Marken Volendam Eftellng VRIJDAG 8.00 10.50 9.00 9.50 6.50 5.00 5.00 Alkmaar SchoorI Afslultdilk Flevoland HoltPr-Haarlcrherg '^^ aohoTst Giethoorn Wassenaar R'dam Gouda Potterdam Mid Molens Klnderdlik Mid Vrijdag 28-7 Intocht Vier daagse Nijmegen 5.00 ZATERDAG Zeevissen Waddenzee 8.50 Schiphol Zandvoort 6.00 CTddelcrmeer Mld 5.00 Mooi Nederland Mid 5.00 Molens Kinderdijk Mid 5.00 KORTE BtTlTF.NLANDSe REIZEN 2 d Grot van Han 47.50 d Vlaanderen 44.00 d Riin Ahr Eifel enM 3 d Luxemburg 62.00 d Tcutoburgerwond 7!.00 d Hare 96.00 4 d Sauertand 88.00 A INDEZOMER ^ B lijkt de winter nog zo ver Toch begint reeds over 3 maanden hef slooKseizoen en dan moet u er warmpies bij zitten Juist nu kunt u rustig uv / keuze doen uit de grootste collectie haarden en kachels welke u ooit zag HAGENOUW ¦ Moreelselaan 37 Tel I6S1I Utrecht Bij SCHUURMAN vindt u de nieuwste modellen zowel voor kolen als olie stook SCHUURMAN brengt uitsluitend de allerbeste fabrikaten zoals Beckers Becking en Bongers Bronco Pasja Etna É M Jaarsma Jan Jaarsma Davonette Forbrux Linco enz Haarden vanaf ƒ 180 - De SCHUURMAN-lcrediet-servicé stelt u in staat direct van uw bezit te genieten en de betaling te ver delen over 3 6 9 12 of 18 mnd fkHHrmM ^ OUDE GRACHT 2<50 - UTRECHT - TEl 13811 Haast Is gebottenf Ruim 60 % van de opruimingspartijen van Kodijko's vorstelijk linnen was reeds binnen 1 week uitverkocht Maar er zijn nog een aantal schitterende koopjes o.a LAKENS zware kwaliteit graslinnen 150/250,^§;#S'nu SLOPEN exporlkwaliteif 60/72 mei klepsluiting.^jSS'nu TAFELLAKENS ketting en inslag getwijnd 130/160 IJf^^na SERVETTEN bijpassend 50/50 """ nu ONTBIJTLAKENS diverse kleuren c re ^ f^nM 5.75 BADSTOF KEUKENOOEK - - _ iware kwaliteit 59159 ^^ nu • 98 DROOGDOEK HALFLINNEN AAn 65/65 4 ^ nu 1.40 occTA KI TC KI Reuzekoopjes in onderjurken KbbTANIbN dusters enz.lü 7.25 1.98 9.45 1.50 Oudkerkhof 16 — Tel 11561 v/h Minrebroederstraat 26 KODIJKO - KOLTHOF WAAR DE 6ROEI SNEL IS ZIJN UW KANSEN GROOT De omzet van electrische schrijfmachi nes neemt de laatste jaren zeer snel toe Weliswaar zijn wij in Nederland nog niet zo ver als in de Verenigde Staten waar reeds meer dan 50 % van de kantoorschrijfmachines electrisch zijn Maar ook de ontwikkeling van het Nederlandse bedrijfsleven wijst in die richting Daarom zijn er in deze sector van ons bedrijf zeer goede toekomst mogelijkheden Wij vragen voor het rayon Utrecht en het Gooi een vertegenwoomiger die enthousiast het begrip electrisch typen kan uitdragen Verkoopervaring is niet absoluut nood zakelijk Wel noodzakelijk zijn enthou siasme initiatief en verantwoordelijk heidsgevoel Verder \ A/ordt gevraagd een middelbare schoolopleiding leeftijd 25 tot 30 jaar De IBM vertegenwoor-diger is een zeer belangrijke functionaris in ons bedrijf en de honorering is dien overeenkomstig Na één jaar dienstverband opname in premievrij pensioenfonds Sollicitaties te zenden aan Directie Afdeling Electriscfie Sctirijfmacliines Johan Huizingalaan 257 Amsterdam-W ELECTRISCH TYPEN = IBM TYPEN lluBROJ PAKJES SPRITS van 49 v.^o ^ 47 et ZANDKOEKJES 20 % boterper 250 gramnü 13 « t JANILLE-TOFFEES per 150 a.T^m 53 et TOMPOUCEN van 22 voor 20 et II o('n.v«#«f / KRENTENBOLLEN per 5 stuks NOG ENKELE HERENHUIZEN te Groenekan met grote tuin en garage De woningen bevatten grote kamers Ruime hypotheek beschikbaar Prijzen vanaf f 45.800 t 47.100 — Inlichtmgen en tekeningen ter inzage bij MAKELA.IESKANTOOR SIJMONS DOLATA Tolsteegsingel 39 bis — Telefoon 25706 van 55 voor 49 et | itnntlfrduff APPELGEBAK nö 21 et Wwkvnttrvvlfinut ABRIKOTA'S / van ƒ o 28 voor f 0.26 ^ KRENTENBROOD ^ van ƒ 1 lO voor f 0.99 ¦ n f 1 f)5 vnfH 
OTKECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 24 Juli 1961 11 Midd er * Vi — 100 Midd er ' 56 100 100 Hypoth.banken pandbrsevenl Fr Gr n b DW 6 106B 107J - ld DV 6 — 1031 ld DU *•,'¦ — 100 ld DE-VE 3V4 89J 90 ütr Hb T B 105B 106 ütr HpB KL 3V4 90 91 ld E EE F 3 88 89i Wéstl Hb Z2 6 05 105 ld 0 5 02J 102i ld N-O 314 91 — Dinar-wisselkoers wordt gewijzigd Voornamelijk om het bezoek van buitenlanders aan Zuidslavië te be vorderen heeft de regering besloten op 1 januari a.s een eenheidswis selkoers van 750 dinar voor een Amerikaanse dollar in te voeren Deze koers geldt thans alleen voor de buitenlandse handel voor touris ten en buitenlandse vertegenwoordi gingen in Zuidslavië bedraagt de tegenwoordige wisselkoers 600 di nar voor een Amerikaanse dollar CONCESSIEHOUDERS QAAN EXPLOREREN Ontginning nikkelerts OB N Guinea lonend Renault'winst heneden de verwachting De Renault fabrieken hebben in 1960 in totaal Ö42.920 voertuigen gefa briceerd een stijging van 9.86 % ten opziclite van 1959 Bij het noemen van dit cijfer dient te worden aan ge-tekend dat Renault — gelijk alle overige grote automobielfabrikanten die zich op de internationale markt bewegen — genoodzaakt was gedu rende de laatste helft van 1960 haar expansie af te remmen De directe oorzaak van deze gang van zaken bestond uit de lancering der Compact Cars in de V.S door de Amerikaanse auto-industrie be doeld om de opmars der Europese import te stuiten en een verscherpte concurrentiestrijd op de gehele Euro pese automarkt die de bestaande leveringstermijnen én wachtlijsten in bijna alle landen en voor vrijwel ieder merk volledig deden verdwij nen aldus deelt de Renault-directie mee - Ondanks het afremmen is steeds getracht ook in de slappe maanden met vrijwel hetzelfde aantal arbei ders te blijven doorwerken Deze politiek werpt thans haar vruchten af vlotte levering doch heeft tot gevolg dat hoewel de totale pro duktie in 1960 ten opzichte van 1959 een niet onaanzienlijke stijging ver toont het omzetcijfer slechts een geringe toename te zien geeft en het totale winstcijfer lager is dan mocht worden verwacht Blijdenstein heeft vertrouwen In de jaarvergadering van Blijden stein Willink N.V heeft de directie medegedeeld ' dat zy de komenda maanden van dit jaar met vertrou wen tegemoet ziet De cijfers van de eerste twintig weken van dit jaar zijn nu bekend en zijn overeen komstig de verwachtingen De directie merkte op dat op het ogenblik de doorstroming van tex tielprodukten naar de consument op een hoog niveau ligt hoewel en kele factoren van deze bedrijfstak word engetroffen door het slechte weer Blijdenstein Willink wordt echter door de ongunstige weers omstandigheden niet getroffen In de vergadering werd het dividend bepaald op 9 pet voor de gewone en 5 pet voor de prioriteitsaandelen Opnieuw wordt naar goud gespeurd Van onze correspondente te Hollandia Pas na de eerste wereldoorlog ging het Gouvernement van Nederlands Oost-Indië op wat ruimere schaal aandacht aar de mogelijkheid van mijnbouw en aardoliewinning in Nieuw Guinea wijden In de twintiger jaren werd door de toenmalige Dienst van de Mijnbouw een uitgebreide exploratie van het eiland uitgevoerd De eerste wereFdoorlog had geleerd hoe belangrijk het bezit van olie en erts voor de oorlogvoering is en tal van landen gingen dan ook in de naoorlogse tijd over tot de systematische inventarisatie van hun minerale rijkdommen Afgezien van aanwijzingen dat onderzoeli dat door de Oost-Borneo Door het Bureau Ontwikkeling en Organisatie Inheems Bedrijfs leven te Hollandia werd in 1960 in vierentwintig gevallen aan kleine inheemse bedrijven krediet ver leend t.w H kredieten aan vis sers 4 aan handelaren 3 aan transportbedrijfjes 2 aan nijver heidsbedrijfjes 2 aan coöperaties 1 aan een aannemer en 1 ten be hoeve van de overneming van een autorijschool Het in 1960 verstrek te krediet beliep ƒ 51.830 Op het eind van 1960 waren er in Nieuw Guinea 76 inheemse coö peraties en werkgemeenschappen met een jaaromzet van ƒ 2.000.000 tegen ƒ 1.500.000 in 1959 Overzicht goederenmarkten TOENAME ACTIVITEIT IN V.S STAALSECTOR worden opgemerkt dat de wereld kof f iemarkt slechts weinig prijsfluc tuaties te zien gaf Gebrek aan steun van koperszijde en het ontbreken van stimulerende berichten waren o.m factoren die de stemming op de cacaomarkten ongunstig be ïnvloedden Voor thee werd een goe de algemene belangstelling aan de dag gelegd Bij suiker trad een dui delijke reactie in Op de internationale wolmarkten hield de vaste tendens aan Een weinig geanimeerde stemming viel voor katoen waar te nemen vooral ook vanwege de hoge ramingen voor de wereldkatoenproduktie in het komende seizoen De noteringen van huiden gaven weinig verandering te zien Tarwe trok iets aan op hogere consumptie cijfers in de meeste westerse lan den Mais en rubber kwamen daar entegen op een lager niveau Ook de markten voor plantaardige oliën en vetten waren vrijwel de gehele linie flauw gestemd In de niet eet-bare sector vormde lijnzaadolie ten deze een uitzondering Afgevaardigden uit negentien onafhankelijke Afrikaanse landen die te Dakar bijeenkwamen heb ben overeenstemming bereikt over samenwerking bii economische on derzoekswerk Het beoogde pro gramma voorziet in oprichting va' regionale centra van onderzoek or uitwisseling van gegevens en des kundigen ünitas tSO Ver Bezit 1894 EuropafdS I Eurunlon - Valeurop Canada Gen F.C 14 Chem Fund c 11 Massaeh inv tr.c 14 Television E.F.c 8/'o - Bank - krediet - en ver.wezen SLOTNOTERING Amsterd Bank 360 Cultuurb 29 Gron 1 Cr b 1701 Herstelb pret 93B H.B O eert 211 Kas Associate 142 Landbouwbank — Ned Cred.b B 214 N Hand mil cert 309 Ned Middenstb 219 Ned Overzee B 188 Rotterd Bank 331 Slavenbtirgs B 194 Twent Bank e 298 Cultures Besoekl Tabak — Ngombezi Cult 225 N.I.S O — Senembah 4708 ¦ Transatlantlca 80 Seheepsverbandmaatschappijen Eerste N Sch 9 — — Rott Sch AB 6 103 — maandag 24 juli ' 61 21-7 24-7 Actieve obligaties staatsleningen Handel en Industrie Alg K U - 44 3<,i lOOJ Alb Heiin WO 4 125 Amstei Br 9 — Berghs en J 3^4 96JBijenkorf S lllL Philips d.L ' SI 4 89 ld ' 48 3',i 98 Philips d.I ' 49 3',4 — Pegem 1-2 ' S » 109 Ppüem ' T i'.'i 102 PEGOS ' 57 » 109 PGEM ' 57 6 108L ld ' 58 8 104 ld " Sl-'SZ 4<,4 102 Werltspoor 3 '.% — lOOJB 125 96 HOL 881 Ned ' 58 la ' 59 ld I960 1 ld 1960 D la ' 59 ld ' 60 ld " 61 ld - 53 ld Gb O ld •« ld ' 51 ld - 53 ld ¦ 5 » ld « S 4','a 102Ï 4Va I02J 416 102i iVs 102 J iVl lOli'ff * Vt 101/5 4(1 101 % 3^4 99 3Vi — SVi 95J 3V4 99 S'i - 3 % 97 J 31'4 92 103 103 103 103 lOOJ lOOi 1003 99 85iB 95A 98 V 97i 92iB JOS 101 109B 107i 104 iniiL 98 Handel industrie en div AIME-A'dam 257 Albert Hetin 596 Alg Hand M — Alg Norit mil 740 Alweco aand 8 20 Amstei Br n r c — Amsterd Ball — Amsterd Dr — Amsterd Rilt 230 ANTEM N B •' iO Avis Vertfabr lOOB Scheep - en Luchtvaart KLM IS J 5 % lOHj - 101 ld 20 1 4 % % 100 100 Spoor - en Tramwegen Ned Sp ' 57 43,1103 103 Beleg eert Ned ' 50 ld - 5 » ld ' SS-i ld fyb a ld ' 37 GrootB.ob - 46 Sld Dol.1 - tt Sld InvesLc Std ' 62 ' 64 S N Indlë - 31 3 N - Indië ' 35 A tV4 - 3V4 92J 3V4 m SV4 935 3V 941B S 944 94,'i5 90t 99,«c lOOJJi 92 93 ' j 93 * 94 | 94i 94 ' ff 89J 99;j lOOJt " pohf en Uvs Beeren tricot Berg en Jurg Bergh pap B Berkels Patent Blaauwhoed Premicleningen Alkmaar ' 58 2<>i 83 Adam CenA 3 105 Idem ' 51 2^4 88è Idem ' 56 1 ZVa 84 Idem ' sen 2^4 94}LIdem ' 58 m 2'.4 94 Breda ' 54 ' 4 85 Dordrecht ' 56 ' 3'4 — Eindh ' 54 2'.4 84 Enschede ' 54 ' ïVa 83 ' 8 Grav ' 52-1 2'.4 94JIdem 52 n 2\4 — Rdam - 52 1 2'4 931 ld ' 52 n 2^4 9 « ld ' 57 2^4 97i Utrecht 1952 2V4 94 Zuid Holl ' 57 2^4 95Ï Z.-HoUand ' 59 — Convert Obligaties A.K.U 4 % 124 Billiton » — Boeke en H 4',4 « H Borsumlj 3 % J20i Intervan « J,05i KLM sub er 4^'4 9 ''* Schokbeton 3',4 102 Ver Mach s 22i Intern instellingen Wereldb ' 5S 3V4 95 ld $ 1000 3 — EGKS 5V4l00è Europa Denem ' 38 4 — R Bosch ' 56 3 103i Dortmund H.H 100 Dawes « " 34 1 — ïoung fl 1930 w 241 Gelsenk Brw 7 100 Hüttenw R S 103 Cere H E 5 4^6 98 Noorw ' 55 ii4>98 Afrika U V Z.-Afr ' 55 4 — A.A.R dev iVi 80 84 - 105 87 - 87 92 95 96 Jè Bliirtensteiln nre 21O Bank - Kredietwezen Bols Lucas Borsumit eert Breda mach t Brocades-9t Bronswerb B Buhrmann's p Buttlnger 6 iio;v tM 102 110,» lOlJ M 6em ff td SS-'SS minder dan in ^ 59 82 94L Actieve aandelen Cultures Amst Rubber 107 W ^ H.V A 121 120i industr ondernemingen Biienkort n.r.q 1090 Caivé eert 685 Carp's Garen 353 Centr Suiker 355 Cobra J46 Curae Hand 125 Daalderop 270L DemHa Staalt 280Lnessaux 209 Dikkers en Co 321 Doet TJzpr "" Dorp en Co Dr - Ov Hout DR O Duyvls Fipr-iroiasch B ^ lektrot M t Elsevier üitg 94L 97 93 95 102 370 138.20 942 958t 724 - 360i 140 918 9501 - 713 A.K.U OeU Mij Hoogovens Philips Oniiever CvA 124 193 105B 82.1 109 92 101 Mijnbouw en Petroleum 11 Ketroi ld J % Pret Kon Pet 60-20 533 53,'J4 533J 535 112.30 113i - Scheepvaart en Luchtvaart 146 95 100 Emball en B-b 195 Erdal M « 830 Excelsior met 235 Fitt Ned Am 127 Fofcker — Ford 655 Van Gelder 271 Gerofabriek n.D — Geveke en Co 741 Gist en Spir 378 Van d Gnnten 720 Grofsmeaerij io <> Gruyter b.prel — 148 150 73.50 181J 141 179 H.A.I - Java-Ch P nrc K.L.M K.N S.M Kon Paketv Stv Mtl Ned Ntevelt Goud Van Ommeren Rot Lloyd Scheepv ünle 74 180 142 177 » 149i ' 151 * 310 308 142 141 148 150J 102 100 241 100 103 Niet actieve obligaties Prov Gent publ lichamen Adam ' 47 3',i 97 — A-dam 48 3^98 97è R'dam ' 52-1 iV * — — R"dam 37 1-3 314 97J — Z.-H0II ' SS 4V4 — 101 Bank - krediet > en vere.weien B N G SH iV * 105 105J B N Q ' 58 a 105 105è B N G - 52 iV * 101 — B Ned G.r 52 195B 19JB 8 Ned Gr 57 146iB M6 Ets - t mlJ ' 58 Ui —„ — Ex.-t mil - 58 SVa 1031 - GrI Cb ' Sa » 102i 102i Herstelbank ' 4 — ""_ Midd er " 37 4 % 102 * 102 Hagem en C Havenwerken Hazeraeiier Heem v d Heemaf 70 80 Niet actieve aandelen Tekens Psrticipatiebewijzon 8 = bieden L = laten t = 3 gedaan en laten * = gedaan en bieden il * 200L 1140 900 478 1140 909 478 Converto H.BB bel a Wereldenergie Aand in beleggingsmijen 210 210 117.50 117 238 236.50 interunie f 50 Nef-i Robeeo f SO N.-G welliclit winbar-i olieaccum laties en steenkoollagen zou bezit ten leverde dat eerste op grote schaa verrichte onderzoek nog niet veel meer op dan een goed bruik bare geologische schetskaart van de Vogelkop en delen van Noord en Zuid-Nieuw-Guinea In de dertiger jaren werd de Ne dcrlandsche Nieuw Guinee Petro leum Maatschappij opgericht Dezemaatschappij onder de directie van(lp Bataafse staande verrichte ja renlang uitgebreide opsporingennaar aardolie Deze kostbare onder zoekingen die gedurende de TweedeWereldoorlog moesten worden on dcibroken resulteerden uiteindeUikslechts in de exploitatie van enke le onbelangrijke olieveldjes welkerprodulctie thans snel afneemt DeN.N.G.P.M heeft aan haar explo raties enkele honderden miljoenenguldens besteed Nieuw-Guinea heeft daar uiteraard veel profijt van getrokken Niickelerts Tijdens de Tweede Wereldoorlog toonden de Amerikanen die Hollan dia en omgeving op de Japanners iiadden veroverd in het Cycloopge bergte nikkelertsafzettingen van mo gelijk economisch belang aan Na de oorlog werden de afzettingen on derzocht door een groep hooglera ren en studenten van de Technische Hoogeschool terwijl het Kantoor voor het Mijnwezen in Nieuw-Gui nea de voortzetting van de Dienst van de Mijnbouw in Nederlands Oost-Indië soortgelijke onderzoekin ge op Waigeo een eiland ten noordwesten van het vasteland van Meuw-Gulnea verrichtte De nikkelexploraties hadden een positief resultaat en zo is onlangs voor het verdere onderzoek der af zettingen alsmede voor hun even tuele ontginning een overeenkomst gesloten tussen het Gouvernement van Nieuw Guinea en een groep van Amerikaanse en Nederlandse ondernemingen nl United States Steel Nederlandsche Handel Maat schappij Wm Muller & Co en de Oost-Borneo Maatschappij In deze overeenkomst is o.m bepaald dat de concessionarissen over 8 tot 10 jaar defenitief zullen moeten Ijeslissen of zij inderdaad tot ontginning der ertsen zullen overgaan De hun toegemeten tiJd is lang Dit schenkt de maatschap pij gelegenheid hun researchwerk grondig te doen Het biedt hun te vens de mogelijkheid vooralsnog de politieke kat uit de boom te kijken Er zal '•' oor de deelnemende on dernemingen een naamloze vennoot schap worden opgericht de Pacific Nikkel Mijnbouw Maatschappij Zo dra na de cprichting van deze maat schappij de mijnbouw-overeenkomst met de regering formeel zal zijn tot stand gekomen Tweede en Eerste Kamer hebben hieraan reeds hun fiat gegeven za de nieuwe onder neming aanvangen m^t een gede tailleerde exploratie die geruime tijd in oeslag zal nemen Afwachten De nrichting van een groot nik kelvviniüngsbcdrijt vergt naar schat iins S'ïO miljoen gulden De conces sionarissen zullen een dergeiyk enorm bedrag niet zonder meer in een politiek omstreden gebied als ^' ederlands Nieuw Guinea steken « laa eerst nog willen afwachten of < le status van dit gebiedsdeel op aanvaardbare wijze blüvend kan worden vastgelegd zou ¦ d kans Rroot worden geacht dat Nieuw-Gui nea te zijner tijd in Indonesische handen overgaat dan zal geen par ticulier nog geld in dit land willen steken en zeker niet zulke enorme bedragen als waarvan hierboven sprake was Een ander mijnbouwkundig pro ject bevindt zich in Centrale Berg land nabij de Carstensztoppen Daar lieeft men goudhpudendf kopererts afzetting gevonden Deze werden Iwrt voor de Tweede Wereldoorlog door de expeditie-ColiJn ontdekt Zij zijn thans het voorwerp van nader Samenwerking Stork met Zweeds bedrijf Gebr Stork en Go's apparatenfa " fiek N.V te Amsterdam behoren <'» tot het concern der V.MF N.V ' Stork Werkspoor heeft dezier da gen een overeenkomst gesloten niet de Elektroheliosfabrieken te Stockholm behorende tot het inter nationaal bekende Zweedse concern Asea Het voornaamste doel der samen ¦" erking op het gebied van de in " chting industriële keukens is ener '^ Uds het streven naar specialisatie * n een economisch produktie en ¦^ erkoopapparaat te creëren An derzijds wil men tot een zo com Weet mogelijk leveringsprogramma ™ men De verkoop In en buiten de ^- E.G is in handen gelegd van - t-lektrohelios N.V te Rotterdam Maatschappij in combinatie met de Amerikaanse Ereeport Sulphur & Refining wordt uitgevoerd De vooruitzichten zijn niet ongun stig Ook in dit geval zullen voor de ontginningen aanzienlijke inves teringen nodig zijn temeer daar de er afzettingen zich bevinden in een woest moeilijk toegankelijk hoogge bergte Niet lonend Zoals hiervoor reeds werd gezegd werdjn tijdens de eerste grote geo logisch-miinbouwkundige exploratie van Nieuw Guinea in de twintiger jaren van deze eeuw ook aanwtjzi gingen verkregen dat zich in Nieuw Guinea met name in de oostelijke Vogelkop ontginbare steenkoollagen zouden bevinden Na de Tweede We reldoorlog werd door het Kantoor voor het Mijnwezen aan de opspo ring van steenkoollagen bijzondere aandacht besteed onder andere om dat men aannam dat bijvoorbeeld een nikkelwinningsbedrijf grote hoe veelheden steenkool zou nodig heb ben welke men dan uit het buiten land bijvoorbeeld uit Australië zou moeten aanvoeren Deze opsporingen zijn zonder re sultaat gebleven Wel komt op tal van plaatsen in Nieuw-Guinea bruin kool voor maar ligging hoeveelheid en kwaliteit zijn steeds zodanig dat aan lonende ontginning niet kan worden gedacht Nieuw-Guinea zal wat de energievoorziening betreft steeds zijn aangewezen op olie en een belangrijke mogelijkheid op waterkracht Reeds voor de Tweede Wereldoor log was bekend dat sommige rivie ren goud bevatten Een grote ver kenning met het doel ontginbare goudafzettingen te lokaliseren werd uitgevoerd door een combinatie van mijnbouwmaatsehappijen tot wel ke o.m de N.V Billiton Maatschap pij en Erdmann & Sielcken behoor den Het goud dat " len aantrof bleek ongeschikt voor ontginning op modern.industriële schaal en men liet het project vallen Qoudwinning onzeker Sedert enige tijd wordt opnieuw naar goud gezocht thans door het Kantoor voor het Mijnwezen Meer in het bijzonder wordt gezocht naar goudafzettingen die door de inheem se bevolking zouden kunnen worden ontgonnen Dit laatste heeft op vrü grote schaal in Australisch Nieuw Guinea plaats De inheemse goud winning is daar een economische factor van betekenis Ëen soortge lijke stimulans zou ook in Neder lands Nieuw Guinea zeer welkom zijn Tot dusverre is het onderzoek van het Mijnwezen echter nog zon der gunstig resultaat gebleven Samenvattend kan men enerzijds stellen dat Nieuw-Guinea als olie producent bepaald niet aan de eerst zo hooggespannen verwachtingen heeft voldaan dat het land een eventuele industrie niet van steen kool uit eigen bodem zal kunnen voorzien dat het onzeker is dat in IMederlands Nieuw Guinea een in - Kongo drukte resultaten De onlangs gehouden jaar lijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Sabena heeft de balans goed gekeurd evenels de verlies - en winstrekening over het jaar 1960 Deze rekening sluit met een tekort van 13.735.947 Bel gische franken Het tekort wordt gedekt door een terug vorderbaar voorschot van de staat om zekere afschrijvin gen mogelijk te maken over eenkomstig de statuten van de Sabena Het is meer dan 65 miljoen franken minder dan het tekort over het boekjaar 1959 De raad van beheer vermeldt in zijn verslag dat de resultaten van de maatschappij merkbaar beter zouden zij ' geweest als de Sabena niet van 9 tot 28 juli al haar lange-afstand toe stellen gebaseerd in Brussel en haar gehele vloot in Kongo had moeten bestemmen - ' oor de luchtbrug naar België Dit heeft een vermindering met zich meegebracht van de ontvang sten per ton/kilometer vervoer die heemse goudwinning van zij het ook slechts lokaal economisch belang zal kunnen worden ontwikkeld gelijk dit in Australisch Nieuw-Guinea het geval is Anderzijds zijn er echter zeker lichtpunten met name de aanwezig heid van belangrijke nikkelertsre serves die een aantrekkelijk mijn bouwkundig objekt lijken te zijn en het voorkomen van kopererts in het Centrale Bergland waarvoor ¦ eveneens belangstelling bestaat Om de nikkel en kopermijnbouw echter definitief tot ontwikkeling te • brengen is de investering van gr'' 200 gram van 90 voor 81 et ZATERDAG ROOMBOTERZANDJES IttATRASSEN Reparaties bij vullen met de prima Java ka pok Overtrekken linnen da masten Ook veren bedden ' s morgens halen ' s avonds te rug Vanouds vertrouwd be kende adres W - üljee Gans straat 44 telefoon 10 stuks 97 et Diversen KRENTENBROOD KRUIS Astroloog-Occultist Voorlichting over uw lot en leven Discreet elk advies Spreekuur 2 9 behalve woens dags zaterdags 2-8 u Obrecht straat 48 Utrecht Telef 24018 J SNIJDERS 4e dan Judo Jitsu en Body Building Clubs van 6 60 laar Dames heren en kinderen Inschr na 19 uur Achter Clarenburg 1 a telefoon 23524 b g g 19964 KREDIET voor ledereen en zonder borg voor aankoop van meubelen en woningtextiel rechtstreeks van fabriek Ge makkelijke betalingsregeling Aflossing ca / 1.50 per week voor elke 1 100 aankoop Geen informaties Vraag vrijblijvend vertegenwoordigersbezoek Br CV.K Burmanstraat 4 b Otr Telef 030 26629 KLEINBEHUISDEN Laat UW spiraal vermaken tot opklap bed of divanbed Uw houten ledikant tot ombouw Las inrlchting Lauwerecht v d Berg Lauwerecht 3 tel 15310 van 1 10 voor 99 et PASFOTO'S 6 stuks 1 ge schikt voor alle doeleinden Spoed pasfoto's in 1 sec klaar Potf^bureau ' t Sticht Steenwes 15 Utrecht Voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass - kantoor C M W-tjens Mariahoek 23 Utrecht Telef 13471 en 23295 AlLe verzekeringen W.„,-VERZEKERING brom mers ƒ 7 per jaar all-risk 5 '/ o van de cataloguswaarde Finan ciering op elk gebied Ass - kantoor C M Witjens Maria hoek 21 telef 13471 en 23295 BUITENBOORDMOTOR 98 cc merk Sachs als nieuw pas 3P uur gelopen geheel compleet Spotgoedkoop Telef 34149 Bezoekt de grote DANSSHOW AVOND op zaterdag 29 juli " P Ijsbaan „ Arosa " Inundatie kade Optreden van 6 orkes ten o.a de Junior Rockets en de Golden Rockets Kaartver ' roop vanaf heden bij Tonny = teynen Steenweg 35 en G I Pouw Willem van Noortstr »«¦ 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Maandag 24 juli 1961 13 DOOR DE LUIDSPRHKFR HANS HABE De rode sikkel Vertaling Margot Bakker muz 18.00 Gram 18.30 Nws en act 18.36 Sportnws 18.45 Hoorsp 19.00 Nws en journ 19.25 Sport 19.31 Gevar pro gramma 20.00 Gevar progr 20.31 Ge var muz 21.00 Hoorsp 21.31 Gram 22.30 Nws en sport 22.40 Lichte muz 23.55 24.00 Nws BBUSSEL 12.00 Nws 12.02 Ork conc 12.30 Weer ber 12.35 Vocaal ens 12.50 Koersen 13.00 Nws 13.15 Gram 14.00 Lichte muz 15.00 Ruslan ad Ludmilla opera 18.00 Koersen 16.06 Gram 16.15 Amus muz 17.00 Nws 17.15 Kamermuz 17.40 Boekbespr 17.50 Spaanse muz 18.20 V d sold 18.50 Gram 19,00 Nws 19.40 Gram 19.50 Lezing 20.00 Hoorsp 20.50 Amuz muz 22.00 Nws 22.15 Gram 22.65 23.00 Nws Honderdtien schepen in aanbouw voor Nederland Per 1 juli 1961 waren blijkens het C.B.S 110 Nederlandse zeeschepen in aanbouw of op bestelling waar van 97 in Nederland en 13 in het bui tenland De totale inhoud was 660.200 b.r.t Een jaar geleden was dit to tale aantal schepen 116 met een in houd van 725.700 b.r.t Het betreft uitsluitend vracht - en tankschepen Nederlandse passa giersschepen zün niet in aan bouw Per 1 juli 1961 waren in Ne derland 4 schepen Nederlandse zo wel als vreemde vlaggen opgelegd tegen 10 per 1 juli I960 koelkasten Heb meót mkoekU tmA üv Smpa De blanke tnedicij'nrmin Dan blijf ik hier zei hij En je wilde liever vandaag dan morgen weg Nu niet meer Zij lieerde zich om Opgelucht merkte zij dat zij hem niel meer zien kon Het was te donker gewor den in de hoge bibliotheek Goed zei ze haastig om de indruk van haarnederlaag uit te wissen — Zü biyft in de school,en jü bent hier morgenmiddag niet meer Begrepen zei hij — Kan ik nu gaan Verdwijn Hij ging naar de deur Hij bedacht nog dat hij zijn vader en moeder ter sprake moest brengen Maar hij deed het niet Hij wilde ztjn overwinning niet op het spel zetten Het was bijna twaalf uur ' s nachts toen hU langs de koestal liep op weg naar het schoolgebouw Hij zag licht achter het smalle raam van de kamer HU ging naar binnen De stal lag in donker Vaag overviel hem een gevoel van leegte alsof er in de vertrouwde stal iets veranderd was Hij deed de deur open en ging de kamer binnen ZiJn ouders zaten bij de tafel Beiden hadden zij de handen on der het hoofd gezet en ztj staarden elkaar aan Zij zeiden niets zü beantwoordden zijn groet niet Zij Iceken niet op Het hadden twee eeuwenotide stenen beelden kunnen zijn Wat is er vroeg hü De stilte was hem onver draaglijk Bimbó zei zijn moeder ten slotte Wat is er met Bimbó vroeg hü Z'ü hebben ons de koe afgenomen antwoorddede oude vrouw Zijn vader zei ook nu niets Mt,ar er rolden dik ke tranen over zijn wangen Hü droogde ze niet hij verroerde zich niet Het was alsof er water uit een stenen beeld liep HOOFDSTUK VII Dat was dus Boedapest de grote stad Gele luidruchtig bellende trams stralend verlich te etalages kreupele bedelaars op de hoeken van de straten snelle auto's overreden voetgangers val lende paarden nieuwsgierig publiek verrukkelijke vrouwen in verrukkelijke kleren flitsende trillende liohtreclames zuilen met bonte affiches dunne be stoven boompjes in een koker van gaas schreeu wende koopvrouwen lucht van rotte groenten ver trapte sla in de goot schitterende standbeelden van schitterende helden bruggen rails en ondergrondse — een verwarrend en wanordelijk uiozaïek van kleu ren en geluiden Toch nam Béla Sulyok de hoofdstad aanvankelijk niet met oog en oor maar met ziin huid waar In dat jaar 1939 viel de vinter plotseling in De Donau zag loodgrijs en spoedig zou er zich ijs in vormen De kleine ijzeren stoeltjes langs het corso stonden loeg en de oude vrouw die zitplaatsen verkocht dwaalde tussen de overbodige stoeltjes heen en weer als een boer tussen dorre wijnstokken In de cafés brandde ' s morgens al licht Van het standbeeld van Sandor Petöfi aan het begin van de Donau kade droop water alsof de ationale dichter dag en nacht huilde Béla die het in zijn dorp nooit koud had gehad rilde nu voortdurend Tussen de hoge huizen had de kou zich genesteld Hij bezat geen overjas en de kilte drong zijn huid binnen Een onderdak had hij nog niet gevonden want de dorpsonderzoekers die hem hartelijk hadden ontvangen bezaten zelf niets Werk had hij niet kunnen vinden de werkloosheid nam toe en de behoefte aan ongeschoolde arbeiders 36 was gering Zo kwam het dat Béla na énkele da gen al kennis maakte met het verblijf van de aller armsten onder de Erzsébet-hid Je Elisabethbrug trof hü enkele mannen die gewend waren er de nacht door te brengen althans een deel van de nacht tot de zaklantaarns van de politie hen uit hun ongemakkelijke rust opschrikten Op deze natte novemberavond kwam Béla overi gens alleen om zich enkele uren aan een pover houtvuurtje te warmen Marton Baky wiens adres hij van Kató had gekregen verwachtte hem om elf uur bij zich thuis voor een belangrijke en mo gelijk beslissende bespreking De bedden " onder de Elisabethbrug waren nog beschikbaar Het waren stenen banken in de bogen van de brug gebouwd en kennelijk niet met het doel werklozen en landlopers een ligplaats te ver schaffen maar om overdag wandelende kindermeis jes en ' s nachts verliefde paartjes een beschutte njstplaats te bieden Toen Béla kwam lag er op een van de banken een ineengedoken gestalte en het houtvuur was niet aangemaakt of al gedoofd Hoewel er alleen wat licht van een zaklantaarn onder de brug viel herkende Béla de slaper dade lijk Zodra hij naast hem was gaan zitten werd de man wakker en begroette Béla met in deze om standigheden zonderlinge hoffelijkheid Mag ik u welkom heten zei hiJ zonder over eind te komen — Uw bed is opgemaakt en in debadkamer vindt u warm water U zult wel behoef te voelen uw vuile lichaam zorgvuldig te reinigenvoor u in het zachte ' ed stapt Ik slaap hier vannacht niet zei Béla Nu kwam de man half overeind Hij was al even zonderling als ziJn opmerkingen Hij was keurig ge schoren zijn kleren waren versleten maar zagen er zindelijk uit en zijn haar vertoonde een onberis pelijke scheiding alsof hij er in zijn slaap op be dacht was geweest zijn haar niet in de war te maken Enkele nachten tevoren had hij Béla uitge legd dat het niet erg was te verhongeren of onder een brug te bevriezen maar dat het geen pas gaf het uiterlijk te verwaarlozen Van onze stenen bank naar een hotelkamer ismaar een stap had hü gezegd — En een legemaag kan in viJf minuten gevuld worden Maarwie zich eenmaal aan vuile nagels heeft gewend dieheeft alle hoop opgegeven Het spüt me zei de man nu — dat u münbescheiden onderdak weigert Het zou me nog meerspüten als u een uitnodiging van een van die revo lutionaire groepen heeft aangenomen tot wie u zichzo noodlottig voelt aangetrokken Niet dat ik ietstegen revolutie zou hebben in tegendeel ik ver wacht zelfs van de onvermijdelijke sociale omwen teling het nodige profijt te trekken Toch zou ik uwaandacht willen vestigen op het feit dat er tussenrevoluties en cafés een zekere verwantschap be staat Ziet u cafés hebben de zonderlinge eigen schap dat zü hun eerste eigenaars degenen dus diemarmeren vestibules en tafelzilver aanschaffen on vermüdelük tot een faillissement brengen terwül züde twee eigenaars onvermüdelük rük maken Zostaat het met de revolutie ook als u mü de ver gelüking toestaat De eerste eigenaars van de revo lutie eindigen in armoede en gevangenschap voor zover zü niet eenvoudig worden opgehangen maarde tweede eigenaars plukken de vruchten die doorde eerste werden gezaaid Ook de revolutie van hetproletariaat kent haar kapitalisten en ik heb meten doel gesteld daartoe behoren terwüé u blük baar meent dat café te moeten openen waar uhoogstens als bedelaar voor de deur zult staan DINSDAG HILVERSUM I — KRO 7.00 Nws 7.15 Gram 7.45 Morgengebed en over weging 8.00 Nws 8.18 Gram 8.50 V d huisvr 9.35 Waterst 9.40 V d jeugd 10.00 V d kleuters 10.15 Lichtbaken lezing 10.25 Gram 11.00 V d vrouw 11.30 Gram 11.50 Volaan vooruit Ie zing 12,00 Midda.gklok-noodklok 12.04 Ben je zestig 12.30 Land - en tuinb meded 12.33 Gram 13.00 Nws 13.15 Zonnewijzer 13.20 Platennieuws 13.35 Gram 14.00 Gram 14.35 V d platte landsvrouwen 14.45 De witte hel hoor spel dl 8 15.30 Gram 16.00 V d zie ken 16.30 Ziekenlof 17.00 V d jeugd 17.40 Beursber 17.45 Gesproken brief uit ¦ de Nederl Antillen - d Henk Dennert 18.00 Gram 18.20 Uitwisselingsprogr in samenw met Wereldomroep 18.30 V d jeugd 19.00 Nws 19.10 Act 19.25 Gram 20.30 Brabants ork 21.35 Boekbespr v d jeugd 22.05 Radiofilharm ork en so list 22.30 Nws 22.40 Kamera-Klub le zing 22.55 Cabaretprogr 23.25 Gram 23.55 24.00 Nws HILVERSUM II — AVRO 7.00 Nws 7.10 Gym 7.20 Gram VPRO 7.50 Dag opening VAR.A 8.00 Nws 8.15 Gram 9,00 Gym v d vrouw 9.10 De Groente man 9.15 Gram 9.40 Morgenwijding 9.55 Boekbespr 10.00 Gram 10.50 V d kleuters 11.00 Pianospel 11.15 V d zie ken 12.00 Lichte muz 12.20 Regerings uitz Uitz v d landb 12.30 Land - en tuinb ^ meded 12.33 Lichte muz 13.00 Nws 13.15 Meded en'gram 13.25 Beurs ber 13.30 Promenade.ork en solist 14.00 Pianorecital 14.30 Dubbel kwart vocaal 14.50 De dierenwereld en wij praatje 15.00 Metropole ork 15.30 Le venkunst lezing 15.45 Fluit altviool en cello 16.15 Gram 16.30 V d jeugd 17.30 Theaterork 18.00 Nws 18.15 Pia nospel 18.30 Lichte muz 18.55 Parisvous parle 19.00 Cavalleria rusticana en I Pagliacci opera 20.00 Nws 20.05 Lichte muz 20.45 Speurwerk wi.ist nieu we wegen Idankb 21.05 Zangfestival teKnokke 22.00 Pianorecital 22.30 Nws.en beursber 22.45 Act 23.00 Gram 23.55 24.00 Nws TJËLEVISIEPROGB NTS 20.00 Journ 20.20 TV-film 20.40 - 22.05 Speelfilm ENGELAND BBC LIGHT PBOGB 12.00 Gram 12.31 V d arb 13.00 Ge var muz Om 13.30 Nws en 13.35 cric ketuitsl 13.45 V d kind 14.00 V d vrouw 14.15 Pianospel 14.31 Vragen beantw 15.00 Handicapraces 15.20 Gr 15.31 Muz bi.i het werk 16.15 Mrs Dale's dagb 16.31 Uitsl races en cricket ultsl 16.35 Lichte muz 17.31 Gevar ARAM JAARVERSLAG SVN Huidige loonbeleid funest voor het havenbedrijf De scheepvaartvereniging Noord merkt in haar jaarverslag op al lerminst gerust te zün op de gevol gen in het economisch-commerciële vlak voor het havenhedrüf van de huidige loon en prüspolitiek waar bü — met voorbügaan aan het to taal versöhillende karakter en de structuur der on-derscheidene be drüfsta'kken — er van wordt uitge gaan dat verbeteringen in de ar beidsvoorwaarden slechts bü een stüging der produktiviteit toelaat baar zyn en geen consequenties voor de prüzen mogen hebben Bü een vergelüking van de ver houdingen in het haven'bedrüf met die in de industrie — waarvan het loonpeil bepalend is voor het alge mene loonniveau in het land — springt naar voren dat onverkorte toepassing van de geldende riohtlü nen voor de havens tot hoogst be denkelüke gevolgen leidt Zo laat zich aanzien dat hoogge spannen verwachtingen met betrek king tot een spectaculaire opmer king der produktiviteit in de havens door een verdergaande mechanisa tie niet gerechtvaardigd zün Een remmende factor in dit verband is de omstandigheid dat zelfs de meest modern geoutilleerde haven zich noodzakelükerwü'ze toch moet blüven instellen op de behandeling van alle soorten schepen waarbü ook oudere die nog altüd grote hoe veelheden ladimg vervoeren " < Advertentie BOSC Alleenvert N.V.Willem van Rijn Amsterdam W • Postbus 8005 Actie tegen laagvliegers boven Twenthe De vliegbasis Twenthe is een ac tie begonnen tegen het laagvllegen waarvan de bevolking ih Twenthe de laatste tijd en vooral de laatste week veel hinder heeft ondervon den Het is nameUjk gebleken dat last wordt veroorzaakt door vlie gers van andere bases onder wie Nederlanders maar ook Britten van Duitse bases Er is thans een diep gaand onderzoek gaande naar dit hinderhjk laagvliegen dat duideUjk tegen de voorschriften is De be trokken basiscommandanten zyn gewaarschuwd Van de züde van de vliegbasis Twenthe heeft men de overtuiging dat na dit onderzoek het onnodig laagvliegen boven de bebouwde kommen zal worden ge staakt Vooral de laatste week heeft de vliegbasis een reeks klach ten bereikt over het hinderUjke laagvliegen Zendelingen in Kongo gearresteerd In BaKweme Oostprovincie in Kongo is een groep van dertig Ame rikaanse Engelse en Canadese zen delingen gearresteerd op beschuldi ging van het verspreiden van anti communistische pamfletten zo heeft een woordvoerder van de Verenigde Naties vrüdag in Leopoldstad mede gedeeld De woordvoerder zei dat een pa trouille van VN en van het Kongo lese leger onder commando van gene raal Loendoela uit Stanleystad is ver trokken om een onderzoek naar het incident in te stellen SUSKE EN WISKE De klankentapper l3itnvjtm$8mtii{li % dmHaoni diiperlmichtin het it votiikmvinMenenréd'Jijts 48 Nauwelijlra zijn Aram en zijn maiinen aan zijn oog onttrokken of de Indiaan zet het op een lopen Hij stuift de helliugen op en af met de behendigheid van de geharde natuurmens Spoedig is hij bij een open plek in het bos waar twee andere Indianen gehurkt bij een ranke kano aan de oever van een riviertje zitten „ Wel wat heeft Snelle Speer ons te berichten " vraagt een hunner PANDA opstaand Mijn ogen hebben mij niet bedrogen opperhoofd " zegt de aangesprokene „ Een grote zeer grote kano met drie boomstammen er rechtop in ligt in de baai zojuist zag ik vijf bleekgezichten door het bos trekken zij droegen ronde bakken van hout op de rug " „ Wijs ons de weg " gelast het opperhoofd en even later glijdt de kanomet de drie Indianen over de stroom het woud in en de ^ xisdc plastiek COf MASICN TOONOHR 50 Toen Carlos Panda met het beeldje Pompo zag aankomen uitte hij een schelle kreet en ging er hals over kop vandoor „ Wat mankeert hem " vroeg Panda Zonder te antwoorden griste Joris hem het beeld uit handen en wilde het met een wijde boog in de rivier werpen Maar zo gemakkelijk liet Panda zich het beeldje niet ontnemen dat hij met zoveel moeite veroverd had Met een snelle greep had hij Pompo weer te pakken en voor de twee - de keer werd er duchtig aan het beeld getrokken Laat los Joris Wat is dit voor onzin " riep Panda waarom wil je je eigen beeld in de ri vier gooien " „ Ja wat zijn dat voor strekens " gromde Pat die Panda te hulp kwam hebben we daarvoor alle gevarens doorstaan Laat los bekorrah Al is het jouw beeld wij moeten het bewaken " Maar Joris luisterde niet Met ontzetting keek hij naar een bolronde vorm die zich in het uitgerek - te lijf van Pompo aftekende Dat moest de bom zijn de bom die nu elk ogenblik kon ontploffen Dit was teveel voor Joris en hij liet los alsof hij zijn handen had gebrand Door de klap waarmee het veerkrachtige beeld je weer in zijn oude vorm terugsprong werden Pat en Panda achteruit geslingerd over de ka demuur En zo vielen zij achterover in de rivier met het beeld en mèt de bom Maar van die bom wisten ze nog niets af PosJtiei5 Nederlandse schepen Aagtedyk 22 v Amst te Rotterdam Aaltje 21 v Rotterdam n Londen Aarilenburgh ^ te Antwerpen AobekiTk ' Il V SuüZ n Aden Abel Tasman 23 vm te Antw verw \ cii!:Ies 21 V i'jscu ie Ceno Azul Adara 21 v Harlingen te Hamburg Auara tvNj 21 up 260 m Bermuda Adm Courbet p 21 Skaeen Ador 21 V Antwerpen te Yarmouth Advent p 21 Brunsbuttel n Holland AfETis 23 te Houston verwacht Aeneas 22 v Amst te Rotterdam Ahoy 2ü V Den Üoscli te Hamina Aramak 22 v Port Said te Napels Albion 21 v Rotterdam n Londen Alhiasserdyk 22 v Rott n Bremen Aica 22 V Loanda te LKibito Alcliiba 21 op 400 m W Bombay n Djibouti Aldabi 21 v Rio Janeiro n Vitoria Aldebaran 22 te Terneuzen verwact Alffenib 22 v Bremen te Montreal Aisol 22 V Bremen te Hamburg Alfforab 21 240 m ZW K St Vincent AH s 22 te Terneuzen verwacht Alkes 21 V New York n Lissabon Alletta 22 v Rott n Karlshamn ' Alnitak 21 150 m NO Kar.j "- ien ^ eil Alpha 22 V Londen te Hamburg Aiuaki 24 te Madins verwacht Amigo 20 V IJmuiden n Portsmouth Ainsicldiep 21 V Mormugao n Aden Amsteidyk 19 te Houston Amstelkroon 21 80 m ZW Sarangani eil Amstelsluis 20 630 m NO Midway eil Amstpiveld 21 60 m Z Tokyo Andyk 31 dw Start Point Andromeda 2 « v Yarmouth n St Va'ery Anna Elizabeth 2t2 te Rotterdam Annie G 20 te Blauwverlaat Antares p 21 Küpl n Karlshamn Antje 21 V Vlissingen n Prederlksund Antonie p 21 Norderney n Grouw Appinffedyk 21 np 220 m W Ouessant Arbon 22 v Lorient te Antwerpen Ardeas 21 v Rott n Tel Aviv Ardito p 21 Texel n Pernoviken Arfndskprk 21 np 240 m W Sabang Aries 21 v Hamina te Grangemouth Arizona 21 v Barcelona n Llvorno Arnedyk 18 v New Orleans n Havre Anthem p 21 IC Bon n Port de Bouc Arnoudspolder 32 v Rott n Mssabon Arran p 21 Brunsb n Sharpness Artemis 21 v Demcrara n Carnpano Asmidiske 21 v Rott n Savona Atlantic 21 v IJmuiden te Londen Aiidacia 21 op 70 m ZW Ouessant Baltic 22 V Rotterdam n Maimo Balücborg 20 te Newport Banda 22 v Aqaba n Bombay Bantam 21 op 330 m Z K Race Barcarola p 21 Hoek van Holland Bata 21 op 230 m ZO Malta Bawcan 22 v Cochin te Djibouti Benskalis 22 v Zamboanga te Manilla Beppie 21 v Supndsvall te Huil Bern 22 v Londen te Amsterdam Bernard John 21 te Rotterdam Beta p 21 Fehmarn n Londen Betty Anne S 22 te Rotterdam Betty Jean 21 te Amsterdam Beyerland 21 te Rotterdam Binnenhaven p 21 Kaap Sines Birmingham 21 v Rott n Harlingen Bonafide 21 op 80 m VV K Matapan Bonaire 20 v Kotka te Newry Bonanza 22 v Waterford te Amst Boreily p 21 Kiel n Helsinki Bothniabore 22 te Dellzill Breda 21 op 290 m ZW Azoren Calcbas 22 v Hamburg te Bremen Carasso 21 v Rotterdam te IJmuiden Carebeka 21 v Londen n Archangel Carrillo 22 nm te Baltimore verw CartaKo 21 op 90 m ZO Jamaica Casablanca 31 v Esmeraldas n Tampa Catharina w ai v Rochester n St Valery Celebes K 21 v Pelbtstowe te Huil Ceres 21 V Rott te Terneuzen Charts 32 V La Guaira n P Gabelle Coeta p 21 Kiel n Kolding Colytto 21 op 380 m N Bermuda Con Brio 21 50 m ZW Er VS n Duis - burg Coucepcion p 21 K Frio n Ilheos Contact 21 v Amst n Stavanger Cornelïa B 2 2 ' v Rott n Leitb Cornelia B 3 22 nm te Londen verw Cornelis Bropr » - ï ] lüo m ZW Hanst - hc-Ti MaImo Corona 21 te Den Helder Cumulus 21 V Rotterdam n Oslo Da Capo 81 v Rott n Lissabon Daliomeykust 22 v P - Harrourt n La - gos Da ^ Böhmer p 21 Algiers Oaphnis 21 te Pointe ö Pitre David p 21 Vlissingen n Finland Delfdijk 22 v Hamina te Rotterdam ««¦ Ift 21 V Maracatbo n Cartagena Deo Gloria 21 u Huil n Sodertelie Dpö Gratias 20 v Ronne n Hamma niemerdyk p 21 Kaap San Lucas Dietert p 22 Du"(rcness n I-uheck miigentia p 22 Kiel n Helsinki Oioirenes 21 op 1000 m NO Snmbrero Dollard P 22 Wight n Rotterdam Dongedyk 21 150 m WNW Costa Rica Drie Gebroeders 21 te Hakala DrlebeTfren 32 te Bordeaux verwacht Eagle 21 v Antwerpen te Londen Kenhoorn 21 v Piraeus n Constansïa Elisabeth 21 100 m NNO Kristlansand Eljo 21 V Rotterdam n Bremen I^lsenburgh p 21 Finisterre Emmy S p 21 de Pitboei n Onega Energie 22 v Rott te Antwerpen Kos 21 op 100 m O Gibraltar Erasmussingel p 21 Bergen Europa 20 v Terneuzen te f.x)nden Fedala 21 op 110 m N Dakar Fiona 31 V Djturoen te Hamin * Fivelborg 21 t Umuiden n Weymouth Flevoland 22 te Rotterdam verwacht Fram 21 v Zeebrugge te Yarmouth Frans Böhmer 21 te Antwerpen Fravizo 21 ou 120 m O Kreta Frejo 21 V Pasajes n Port Talbot Frfm p 21 Kiel n Aarhuus Gaasterdyk 20 te Beaumont Gaasterland 22 te Cabedelo Geert 21 v Belfast n Milfordhaven Geestdam 31 v Maassluis te Boston Geesfdiep 21 v Maassluis n Boston Geestland 21 op ' JOO m W Ouessant Geeststar 21 290 m NNO Martinique Geeststroom 22 te Maassluis Gemma 21 ten anker Vitoria Genca 22 v Londen te Rotterdam Geziena Henderika p 31 Start Point n Hamburg Globe 21 V Hamburg n 7 Glory 21 v Rotterdam te Hamburg Gooiland 21 v Hamburg n Amsterdam Gouweborg 21 v Umuiden n Bridlmg - ton Gi^.iwestroom 22 te Swansea Gratia p 32 Brunsbuttel n Grouw Grootekerk p 21 Malta n Anlw Gruno 23 te Goole ver*vacht Harry 21 te Southampton Haskerland 21 te Harlingen Hathor 21 V Latlakia te Rliodos Heeuba 21 op 560 m ZW Azoren Heenvliet p 21 Dimgeness n Huil Helemar H 22 v Bordeaux n Bayonne Helena 21 v Roseau n Portsmouth Helvetia S p 2i Kiel n Karlshamn Hermes 21 v Huil n Hinde 22 v Londen te Amsterdam Hoogezand p 21 Start Point Hoogland 21 v Stettin te Rotterdam Horizon 21 v Delfzijl te Odense Hunze 6 20 te Groningen Hydra fp 20 v Ipswich te Bremen Ida Pieter p 21 de Casquets Insp Mcllema 21 v Rott n Flensburg Isis 22 V La Guair'a te Aruba Ittersum 21 v Amsterdam te Bremen Voorkust 21 v Freetown n Havre Jaarstroom 21 v Manchester n Jakob Oorburg 20 v Immlngham naar Barking Jan 21 V Stralsund te Raumo Jannie p 22 Borkum n Groningen Jason 21 op 150 m NO Azoren Jato p 21 Dover n Ipswich Johan van Oldenbarnevplt 23 te Napels verwacht Johannes p 22 Kiel n Kotka John M 22 V Immingham n Smden Joseph Frerlng 21 60 m NO Tenerife Jozina p 22 Ouessant n Londen Juno p 21 Portland n Trolhattan Kaap Falga p 21 Brunsbuttel Karakorum 21 250 m ZZW Jamaica Karlmata 22 v Djibouti te Singapore Hars p 21 Brunsbuttel n Parus Katendrecht 21 op 80 m WNW Perim Kerkedyk 2r v Rott te Antwerpen Kinderdyb 21 200 m W Brest n Miami KohinooT 31 V Fowey n Stralsund Kon Juliana 20 v Bridlington n Blyth Konny M p 21 Doggersbank n Vopna - foyordus Kora 21 v Amsterdam n Londen Kreeft 21 70 m ZW Lofoten Kroonborg 20 v Hamina n Laarderkerk 21 v Suez n Bahrein Langkoeas 21 v Rott n Hamburg La Paloma 22 te Zeebrugge Lauwets 22 v Rott te Amsterdam Lauwersborg 20 v Middiesbro n I^awak 21 op 400 m ONO Azoren Lea p 22 Kiel r Sandviken Leemans p 21 Terschelling n Dublin Lekkerkerk p 21 Khorya Morya eil Lelykerk p 21 K St Vincent n Antw Leonard T 20 te Ala Leopoldskerk 21 60 m N Oran Libra 20 v Zeebrugge n Boston Lien 20 v Terneuzen te Gent Lifana 21 v Londen n Amsterdam Luenerkerk 21 v Koweit n Suez Loppersiim 21 on 110 m ZW Scilly Lucas Bols 1 22 te Rotterdam Lutterkerk 22 te Mena ai Ahmadi Lycaon 21 op 60 m N Finisterre Maarsbergen p 21 Portland Bill Maartje 31 v Waterford te Rottex-dam Maas 21 V Kopenhagen n Maas Moyd 21 ^ 6ü m NO Bermuda Maasdam 31 v Rott te New York Madison Lloyd 23 te Port Swettenham Manta 22 te Rochester verwacht Marco Polo 23 te Middelburg verw Margriet Anja p 22 Bruiisljutfel Margriet L 22 te Avonmouth Marian Maria 21 210 m W K Blanco Marie Sophie 21 te Hemosand Marhab v N 2J 380 m WNW Port Said Martenshoek 21 v Amst n Mantyluoto Martini 25 te Manchester verwacht Martje p 22 Kiel n Stralsund Medon 20 v New York n Curacao Medusa p 21 Finisterre n Malta Meerdrecüt 21 600 m OZO Halifax Meeuw p 22 Kiel n Abc MeUskerk p 21 K Villano n Port Said Mentor 21 v Cadiz n Leixoes Meres N p 22 K Villano n Leixoes Mersey Lloyd 24 te Callao verwacht Meteoor 20 v Guernsey n Cork Metropole 22 v Duinkerken te Londen Midas p 22 K de Gata n Algiers Minos 21 V Rotterdam n Helsinki Mississippi Lloyd 22 te Manilla Mithras p 31 Gibratlar n Syracuse Modjokerto 21 op 300 m WNW Minikoy Molenkerk 22 v Port Said n Split Molensingel 21 v Rott n Newcastle Mount Everest U v Archangel naar Amsterdam Musl Lloyd 22 te Tandjong Mani Mylady 21 v Rotterdam te Bremen Myra 21 OO m ZW Hoburg n Ventspils Xautic p 21 Bornriff n Ornskoldsvik Necton 22 v Vlaardingen n Yarmouth Neder Weser 21 470 m ZW ' Minikoy Nclly 31 Ipswich a Newcastle Nestor 21 op 20 m Z Sicilië Netta 21 v Hamburg n Catania Nieuw Amsterdam 22 te Rotterdam Nieuwland 22 v Rott te Harlingen Nimrod p 21 Brunsb n Huil Njord 21 V Rott n Gothenburg Noordam 22 v Rotterdam n New York Noorderkroon 20 v Boston n T Noordster p 22 Kiel n Karlstad Nore p 21 Texel n Stockholm Notos 22 V Algiers te Genua Nyenburgh 22 v Lonoen te Dordrecht Oceaan 20 v Sundsvall n T Oldambt 19 te Hango ommenkerk p 21 b'lnisterre n Genua Oosterburgh 22 te Antwerpen Oranje 24 te Amsterdam verwacht Oranje P 22 v Londen te Rott Oranjestad 21 v Barbados n Trinidad Osiris 21 op 540 m OZO K Race Ossendrecht p 21 Gibraltar n Norfolk Overtlsel 21 op 140 m Z Tenerife n Kaapstad Pallas p 21 K de Gata n Antwerpen Pamir p 22 Kiel n Nakskov Panco 22 V Londen te Antwerpen Paris p 21 Noordhinder n Malmo Parkhaven 22 v Rio Janeiro te Santos Pasteursingel 22 250 m NO Tenerife Paul Westers 22 te Amsterdam Pegasus p 22 Brunsbuttel n Londen Peperkust p 21 K Blanco n Amst Pericles 21 v Curacao n C Tru.1illo Pboenix 21 te Middiesbro Pictor S 22 V Rotterdam n Swansea Pieter Winsemius 22 te Hamburg Poinciana 21 v New York n Bermuda Prins Bernhard 21 te Umuiden Prins Fred Hendrik 21 870 m ONO Belle Isle Prins Joh W Friso 22 te GenuaPrins Willem 4 21 190 m WNW Lands end _ Prins Willem 5 21 te Erie Prinses Rlargriet 21 550 m ONO Belle Isle Progress p 21 Brunsbuttel n Rott Prudentia 21 v Kaloe te Groningen Raket 22 te Antwerpen verwacht Randfontein 21 v Southampton n Las Palmas Bealta p 31 Kiei n Kopenhagen Regins 22 v Rott n Karlsholm Rembrandt 31 op ISO m O Aden Kcnovatle 21 v Sarpsborg n Rcpeto 19 V Rott te Wismar Result 21 V Rott n La Coruna Rex 21 v Londen te Dordrecht Ria p 21 K Villano n Rouaan Rinl 20 V Londen te Delfzijl Rifo An p 31 Kiel n Stettin Riouw 21 V Marseille n Antwerpen Robox 21 v Rotterdam n Hamina Boelof Jan 20 v Wasa n Tayport Roerdomp 21 v Zwolle te Ronneby Rondo 22 v Rotterdam n Bombay Rose 21 V Newross te Rotterdam Rotte 21 V Walvisbaai n Kaapstad Botti 21 nog ten anker Cuddalore Salatig » 23 te Montreal verwacht Samarinda 21 200 m ZW St Pauls Rocks Schie Lloyd 19 v Papeete n Noumea Sctaiedjk 21 v New York n Antw Schippersgracht 21 v Rutt n Kotka Schouten 22 v Manilla te Saigon Sea Wyf 19 v Kopenhagen n Finland Seine Lloyd 21 26ü m ZW Osaka Senang 21 te Schwarzenhutte Senior 21 te Delfzijl Serooskerk 21 450 m ZZO Guardafui Setas 20 v Wismar te Barking Sheratan 23 te Amsterdam verwacht Sioeroüt 21 op 300 m Z Saigon n Haiphong Sibigo 21 120 m NNO Lombok Silvaplana 21 v Rott n Gothenburg Simonskerk 20 v Nagoya te Kobe Skadi 21 op rede Carmanvllle Solon p 21 La Guaira n Guanla Spaarnestroom 21 v Amst n Londen Sparta p 22 Brunsb n Portsmouth Speranza 21 v Amst n Mantyluoto Stall Alkmaar 21 400 m ZO Monrovia Stad Amsterdam 22 te Durban verw Stad Breda 22 te Vlaardingen Stad Dordrecht p 21 Panteilaria Stad Kampen 21 300 m NNO Fem Noronha Stad Maassluis p 22 Gibraltar Stad Schiedam 21 120 m ZZW Lofoten n Geni Stad Utrecht 21 170 m W Oporto Steady 22 v Rott te Umuiden Stentor 21 v Amst te Rotterdam Straat Cumberland 22 390 m OZO K Leeuwin Straat Lombok 21 v Mombasa n langa Straat Madura 22 te Lor M^ques Straat Singapore 21 300 m OZO Kaap St Mary streefkerk 21 v Newcastle n Brisbane Sumatra 22 te Suez verwacht Surte 19 v Vlaardingen te Yxpila Tara 22 v Antwerpen te Bremen lempo D 21 V Rott n Wisbecti Texel p 21 K de Gata n Port Said Themis 21 v Curacao n Trinidad Theodora 20 v Amsterdam n Londen Theron 23 te Houston ver\vacllt Thuban 22 v Bremen n Valencia Thured recht 21 60 m NNO Azoren Tinda 21 v Rotterdam n Klaipeda Tiny 21 v Hull n Malmo Tjibantjet 21 v Penang n Honekong Tjisadane 22 te Hongkong Tjitarum 25 te Sydney verwacht Toeoknst p 21 Ouessant n Amst Towa 22 nm te Las Palmas verw Tromp p 22 Kiel n Abo Trude K 22 v Dordt te Umuiden Tubo 22 v Londen te Rotterdam TweeUngen 21 130 m W Drontheim Utrecht 21 v Malta te Beyrouth Van der Hagen 20 v Kobe n Freman tle Van Neck 21 300 m Z Saigon Van Spiblergen 21 v Kaapstad n Dur ban Van Waenvyck 21 V Cape Coast n Lobita Veendam 21 v Swansea n Veenenburgh 21 v Hamburg n Antw Vera 21 v Rott n Kopenhagen * Victory p 32 Cherbourg n Norwich Viod 21 V Gothenburg te Stioghall Vllst 21 op 350 m ZO K Race Volente 22 v Rochester te Londen Vygendam 22 v Preston te Rotterdam Waalborg p 22 Kiel n Toppila Walbalong 21 v Famagusta n Triest Waikelo 21 85 m ZZW Mogadiscio Waingapoe 22 te Durban doltken Walcheren 20 v Bordeaux n Waterland 22 v Amst Ie Santos Waterman 22 v Sydney te Kaapstad Waverstroom 20 v Par te Amsterdam Westerdam 22 v New York n Rott Westland 21 170 m ZW Las Palmas Westman 21 op 680 m WZW Azoren Whitsnn 22 v Rott te Antwerpen Wllhelmine 22 te Stade Wilia 22 V Hemosand te Dordt Willem p 20 Delfzijl n Lithoyen Willem Fortuin p 22 Borkum Willem Rnys 21 750 m ZZO K Race WUlemstad 22 v Madeira te Plymouth Wodan 21 V Huil n Newcastle Wonosobo 22 v Legaspi te Manilla Wuta 20 V Ronne n Druten Wymers 19 v Wismar te Newross Yssel 22 V Eleusis te Algiers Zaankerk 22 v Hamburg n Antw Zaanstroom 21 v Amst te Londen Zonnekerk 21 230 m WZW Wavisbaai Zosma 21 op 455 m NO Belem Zuiderkruis 23 te Southampton verw Zuiderzee p 21 Noordhinder Zus 22 V Vlissingen n Aberdeen Zwaluw 20 v Mantyluoto n Terborg Zwerver 21 v Rott n Vasterbacken Zwyndreclit 21 op 630 m Z K Race Tankvaart Abida 22 v Curacao te P CardonAcUa 21 op 60D m NO MartmldueAcmaea 22 op 150 m O aMltaAoteon 22 v Malta te VadoAmeland 21 op 400 m W AzorenAtys 22 v Rott te Amsterdam Burls S Watson 21 225 m NNO Co moro eil ^ Caltex Amsterdam 22 te Stockholm verwacht „ Caltex Arnhem p 22 Panteilaria Caltex Delft 22 265 nr WNW Alexan - Caltex Deltiyl 21 te Sunderland Caltex Eindhoven 21 v Port Said n Derince Caltex Gorlnchem 32 te Gibraltar ¦ verwacht ^ Caltex Lelden 21 140 m NO Khorya Morya _ Caltex Naples 21 v Kaapstad n Dur ban Caltex Pemls 21 414 m ZZW Ras Hafun _ „ Caltex Rotterdam 21 v Ras Tanura n Vlissingen Camitia 20 te Calcutta daarna Curacao Clnnlia 21 op 350 m WNW Kaapstad Cities Service Valley Forge 21 750 m ZO Bermuda Crania p 21 Algiers n Trinidad Esso Amsterdam 21 v Suez 28 te Mena verwacht Esso Nederland p 21 Ouessant Fin » Nederland 21 780 m NNO Mar - tnifiue Forest Lake 21 60 m ZZW Cocos eil Forest Town p 21 Phllippeville Jacob Veralme 21 400 m W Arica Kaap Hoorn 21 150 m Z Lagos n Li verpool Kabylla 21 340 m ZZW Kaap Palmas Kalydon 21 v Pauillac n Rouaan - Curacao Kara 22 om 18 uur te Hoek van Hol land verwacht Katelysla 21 op 1080 m ZW Azoren 26 te P Miranda verwacht Keizerswaard 21 te Marseille Kelletia 21 400 m WNW St Helena Kenia 21 op 360 m ZW Azoren Khaslella 21 op 600 m NO Barbados Koningswaard 21 v P Cardon n Perth Amboy Koplonella 21 v Curacao n Three Rivers Koratla 25 te Punta Cardon verw Koslcla 21 op 140 m N Paramaribo Krebsia 22 te Abadan daarna Mena - Massawah-Aqaba-Port Sudan T^iberty Bell 22 te Augusta Moordrecht p 21 Beachy Head Munttoren 21 300 m ZZW Monrovia Maess Commander 21 v Fawley A Palermo Naess Lion p 21 K St VincentNevertta 21 te Blackwater verwachtOndina p 21 Kaap St VincentPapendrecht p 21 AlmerlaPendrecht 21 220 m ZO K Hattera*P G Thulin 21 200 m Z Newfound land Phllidora 21 135 m NNO Finisterre Philine 21 op 85 m NO Oran Purmerend 21 op 420 m WZW Azoren Rpza Shah the Great 28 om 7 uur vm te Rotterdam verwacht Senegal 21 200 m N Las Palmas n Sunetta 22 v Rott n Lysekll-Norrko - ping-Stanlow Tahama p 21 Aden n Mena al Ahmadi Tamara 20 v Aden n Abadan Vasum 21 v La Skhirra n Spezla Vlana 21 op 130 m NO Ras Fartak VIdena 21 op 100 m ONO P Sudan VIvIpara 22 te Thameshaven daarna Mena al Ahmadi Vlieland p 22 Dakar n Sellhaven Westertoren p 21 de Azoren n Curacao WWdrecht 22 te Philadelphia Woensdrecht 21 dw Casablanca Zafra 22 v Mena te Thameshaven Zaria p 21 Aden n Mena al Ahmadi Zeesleepvaart Cycloop met zolder 21 75 m N Alexan - drië Noord-Holland met vliegdekschlp 21 lOOO m ONO Wake Tasman Zee 19 v Belem n Curacao 
i4 Maandag 24 juli 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Op ons HAARWERKATELIER is plaats vooi - een net JONG MEISJE dat ambitie lieeft om een mooi vak leren Prettige werkkring muziek bij de arbeid Zeer goede vooruitzich ten worden geboden Zaterdags de gehele dag vrij Aanm dagelijks van 9-12 en van 2 5 uur Fa UGEKA W V Abcoudeplein 5 BIJ HET SUNIL DRIELINGPAK in ^^ klinkendé ' ^ Ê^tmmt Voor onze Technische Onderhoudsdienst zoeken wij een LOODGIETER met ervaring in diverse onderhoudswerkzaamheden Opleiding Gawalo strekt tot aanbeveling Leeftijd tot 30 jaar Deze functie omvat onderhoudswerkzaamheden aan bedrijfsinrich ting bedrijfsgebouwen en overige panden Werkkleding gratis goede sociale voorzieningen en loon volgens CAO met vergoeding van evt reiskosten Gelegenheid tot aanmelden dagelijks aan het kantoor of op dinsdag 25 juli in Hotel Riche Vredenburg ' s avonds van zes uur tot half acht < i^M ^ DOUWE EGBERTS KONINKLIJKE TABAKSFABRIEK - KOFFIEBRANDERIJEN - THEEHANDEL N.V fc ^*»»»»»» H E L I O F A Hoogravenseweg 24 zoekt MODINETTES in ons modern geoutileerd bedrijf is nog plaats voor ERVAREN STEKSTERS AANKOE^ENDE STIKSTERS HANDWERKSTERS ook gehuwde dames kunnen bij ons bijverdienen Voor hen speciale werktijden Aanmelden dagelijks 8.30 tot 17.30 Zaterdags ge sloten S^^^^^Pf^f^^ffl^fKÊ Nu verdient u 25 cent op een drielingpak '^^ I I ikl I I Sunil Zon drielingpak kost u dus maar 99 ^ y %^ m\L I ¦ ^^^^* Neem vlug een paar pakken in huis ^ i/jjjjjA A A 4 k kiW^lM ^^^^ ^^^^ aanbieding is slechts tijdelijk voor de grote witte was en alle moderne stoffen SUN 109 6 < 30O COÖP APOTHEKERS VEREENIGING „ DE ONDERL PHARMAC GROOTHANDEL " G.A NIEUWE GRACHT 63 — UTRECHT — TELEFOON 22341 vraagt voor haar afdeling VERKOOP VRL KANTOORBEDIENDE leeftijd 17—21 jaar voor behandeling van de correspondentie Vereist dipl typen en kennis van steno Het bezit van dipl Mulo strekt tot aanbeveling Wij bieden Prettige werkkring Goede salaris - en sociale regelingen Reiskostenvergoeding Vrije zaterdag Schriftelijke sollicitaties aan bovenstaand adres afdeling Personeelszaken Gelegenheid tot persoonlijke aanmelding dagelijks van 10—12 uur BI«J DE MARINE BEN « JE BETER AF matroos • marinier • elektromonteur zowel sterkstroom als zwakstroom • monteur • Instrumentmaker • machinist • vliegverkeersleider • telegrafist technisch personeel voor de marineluchtvaartdienst elektrönlca • seiner en LEER HET VAK VAN OISCOGRAAF BIJ PHILIPS Bij de Philips ' Phonographische Industrie te Baarn het bedrijf dat grammofoonplaten fabriceert voor de gehele wereld wordt wederom de gelegenheid geopend tot het volgen van een speciale opleiding tot DISCOGRAAF Deze funktie houdt het volgende in Het persen van de grammofoonplaat Hiervoorwordt een „ broodje " van plastic-materiaal onderdruk tot een grammofoonplaat geperst Voor het persen van de plaat moeten de pers matrijzen gesteld worden Voordat de grammofoonplaat naar de winkelgaat moet de geluidsweergave gecontroleerd wor den om na te gaan of geen hinderlijke bijgeluidenin de muziek aanwezig zijn Het controleren van het uiterlijk van de plaatvóór deze In de hoes gaat Dit werk wordt in drie ploegen uitgeoefend met een gemiddelde werktijd van ca 41 uur per week Voor deze opleiding duur ca 6 weken in dit veel omvattende interessante beroep komen in aanmerking mannen met een goede gezondheid en zonder lichaamsgebreken in de leeftijd van 23 tot 40 jaar I Gedurende de opleiding wordt een loon uitbetaald van ca f 92 - - f - huurtoeslag per week incl ploegentoeslag premie etc Reis - of rijwielkosten worden vergoed Vlootrevae 1961 De marineman is een man van vandaag Vergeet ze maar - die half-romantische plaatjes van de pikbroeken met hun lansen De Koninklijke Marine van thans is jong vooruitstrevend mo dern En d € mannen die er werken zijn ultra - M - Mf ^ Znj^'^i^ëi ^ modern geschoolde vakmensen bekend met de meest verfijnde en ingenieuze apparatuur Het zijn mensen die wat kunnen die men overal erkent Bovendien krijg je bij de Marine nog eens wat van de wereld te zien ben je er zeker van een goed traktement * en vaste jaarlijkse op slagen en ken je dank zij uitstekende sociale voorzieningen geen zorgen Kortom Bij de Koninklijke Marine is voor flinke jongemannen van 16 jaar en ouder weer plaats in vele dienstvakken en functies als * Aanvangssalaris f 198 per maand maximum als adjudant-onderofficier f 721 per maand NAAM LEEFTIJD 1 I STRAAT PLAATS HET HOOFD MARINEWERVING BEZUIDENHOUTSEWEG 123 DEN HAAG ¦ ZEND DEZE BON AAN I I verzoekt toezending inlichtingenboekje 1239-9 I Of ga eens praten op een vstn onderstaande Wervingsbureaus I Gegadigden gelieven zich persoonlijk te melden op dinsdag S5 juli a.s des avonds om 7 uur in Hotel „ Thalia " Stationsweg 9 utrecht Zend voor nadere inlichtingen bovenstaande coupon in of beter nog kom eens praten op epn van de volgende adressen Utrecht Knoopkazerne Kamer 39 Mineurslaan dag v 8.30-17.00 uur zaterdags v 8 30-12.30 uur Amersfoort Gemeentehuis Westsingel 43 elke woensd v 18.00-20.00 uur Zeist Stadhuis elke dinsdag v 12.30 14.00 uur Woerden Bureau v Politie Plantsoen 1 2e en 4e woensdag van de maand van 12.00-13.30 uur en te ' s-Gravenhage Hoofd Marinewerving Bezuidenhoutseweg 123 N I N K R I N E 

Kranten

Ga naar