Utrechts Nieuwsblad vrijdag 2 december 1960

20 pagina's OPLAGE 56.000 ECHTSCH NIEUWSBLAD v.h Joh de Liefde JN.V Drift 23 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuia VRIJDAG 2 DECEMBER 1960 68e JAARGANG No 182 Hoofdredacteur mr J W Niessink Telefoon 16431 * — Giro 154949 Ab.prijzen f 7.55 p kw 59 c p w Franse partijleiders bij De GauUe Referendumi'tekst nog niet hekend Van onze Parijse correspondent Net als bij een ouderwetse regeringscrisis onder de vorige republieken was het gisteren op het Elysée een va et vient van partijleiders die allemaal door de president der republiek in audiëntie zijn ontvangen Punctueel als steeds had generaal De Gaulle voor ieder een half uur uitgetrokken Achtereenvolgens zag men de beide oud-premiers de socialist Mollet en de radicaal Gaillard en daarna nog een katholieke volksrepublikein een conservatief en een gaullist van het zuiverste water verschijnen De communisten de linkse socialisten en de verschillende neo-fascistische partijen hadden geen invitaties ontvangen Vaag communique verscheen in Moskou Ideologisch conflict schijnt bijgelegd Eerste benoemingen door Kennedy Sartre vindt de Franse justitie te zacht Hijwilvervolgd worden Prinses Beatrix heeft In Ottawa de stad waar zij als klein meisje als oorlogsvluchtelingetje verbleef St Nicolaas-inkopen gedaan Zij werd vergezeld van haar vriendin Renee Röell voor wier hu welijk zij naar Canada gekomen is De twee charmante jonge vrou wen deden haar inkopen onopge merkt Prinses Beatrix liep met de zelfde plezierige informaliteit die men in de oorlogsjaren te Ottawa van haar moeder gewend was tus sen het publiek in de winkelstraten Zij keerde beladen met pakjes naar het huis van de familie Röell terug Zij was dolgelukkig met de aardige nieuwigheden die zij voor het St Nicolaasfeest gekocht had De prinses keert zondag uit Otta wa naar huis terug en kan het St Nicolaasfeest dus maandagavond in huiselijke kring vieren Donderdagavond heeft zij een diner-dansant bijgewoond dat ge geven werd door luitenant en me vrouw Wittert van Hoogland mili tair attaché van de Nederlandse ambgssade te Ottawa iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiM Vijftien gewonden Wenen-HoIIand Expres in botsing Op het station Schallerbach Wal-lern aan de spoorlijn Wels-Passau In Noord Oostenrljli is vanmorgen vroeg de Wenen-Holland Expres tegen een stilstaande goederentrein bestaande uit een locomotief en twee wagons gebotst Bij deze bot sing werden vijftien personen ge wond waarvan vijf ernstig Onder de lichtgewonden zijn twee Nederlanders een Luxemburger en twee Duitsers De Nederlanders de tabaksverkoper H Westnik uit Am sterdam en M Hacket uit Arnhem werden licht aan het hoofd gewond Een onderzoek heeft uitgewezen dat de treindienstleider in het sein huis een fout gemaakt heeft Hij is onmiddellijk geschorst Adenauer niet op reis ^ Op dringend advies van ifln arts zal bondskanselier Adenauer in liet komende weekeinde niet naar Parijs vertrekken Zün onderhoud met president De GauUe zal tot een latere nog niet vastgestelde datum worden uitge steld Ook Adenauers reis naar Londen op 12 december is blijikens een bericht uit Londen afgezegd Een regeringswoordvoerder In Bonn verklaarde dat het afzeggen van Adenauers reisplannen niet betekent dat in de ongesteldheid van Adenauer verslechtering zou zijn gekomen Adenauer had van daag geen koorts en heeft gedu rende twee uiur besprekingen ge voerd met leden van de Duitse delegatie naar de E.E.G topcon-feremtie die maandag in Parijs zal beginnen Sporttoto-uitslag De voetbaltoto van vorige week telt 410 winnaars van de eerste en 7201 winnaars van de tweede pros Advertentie ^ ah3 ^^ BIITSTB 2f!^C:^^^>^™JN5TR Ti OUOEGHflCHI l49"^^^^a/v'/?Z//P of hij die misschien al niet heeft T-'-rr rm-rr ^ Advertentie Gevonden voorwerpen Doublé ring met zwart steentje;herenhorloge met schakelband schooletui met inhoud 2 witte over alls snelbinder padv portem weekendtas inh stopmessen enz ge vonden 5 11 speelgoedbeertje speel goedautootje enz in doosje wit schoentje grijswit gestr jas beige portem par hoes bril in etui Losgeld 1 muntbiljet a ƒ 2.50 Portem inh ƒ 57.37 ƒ 6.84 ƒ 0,42 ƒ 0,02 Aan asiel zwartbruine hond De afdeling gevonden voorwerpen het hoofdbureau van politie Paar denveld 1 te Utrecht is geopend op werkdagen van 13-16 uur Inlichtin gen per telefoon worden niet ver strekt WEEKENDERS In diverse modekleuren en aparte dessins v.a 13 '> OVERHEMDEN in ierlenka no-!ron en sanfor tricot nylon v.a 13.90 HANDSCHOENEN,gevoerd nappa pigskin Peccary v.a 10.90 SHAWLS,mohair en zuiver zijde v.a 6.95 Geopend tot ' s avonds 9 uur VREDENBURG n UTRECHT TEL 14040 Aan - en afvoer in snel tempo Van een onzer verslaggevers Het was Tannacht en vanmorgen mouwen opstropen biJ de PTT in het stationspostkantoor aan de Mo reelselaan te Utrecht Duizenden en duizenden pa)(jes werden aange voerd namens Sint-Nicolaas Men had in liet stationspostge bouw te weinig ruinnte voor deze massasortering Daarom iiad men sorteerruimten ingericht in de na bijstaande loods van Van Gend & Loos waar de aan - en afvoer in snel tempo werd geregeld Aan eigen krachten had men niet genoeg ondanks veel overwerk Men heeft ook nog enige tientallen losse krachten meest werkstuden ten in dienst genomen om door de berg pakies heen te komen Vanochtend kwam er nog een hoeveelheid los die het beste doet verwachten x'oor de komende dagen als u althans iets van Sint te ver wachten hééft Bij de posterijen kromt men thans de rug om te be reiken dat u in ieder geval tijdig de verraEsing(en ontvangt Dat nog lang niet iedereen zijn feestpakketjes goed verpakt is de mensen van de PTT nog eens extra duidelijk geworden Men had er een aardig karwei aan met het overpak - Advertentle SPEELGOED %^ 6iiS ^ OUDEGRACHT 294 b.d Smeebrng — Utrecht TEL 29555 Geef eens iets anders / m ken want dat doet men dan als service van de posterijen Een ste vig papiertje een goed stukje touw doen wonderen Zeer belangrijk is ook dat in een pakket een briefje ligt met naam en adres van de ge adresseerde om te voorkomen dat een slecht verpakte surprise waar van het adres is verdwenen niet zijn bestemming zou kunnen berei ken Advertentie 16.50-39.75 Pullovers 9.75-65 Hoeden 4.95-19.75 Shawls 4.95-35 - Handschoenen Overhemden 9.95-35.-1 Weekenders 13.90-27.50 Sokken Anklets 1.95-8.75 Dassen en Butterflies 3.95-18.90 til fiosdmspmauif WATERHOOGTEN RUkswaterstaat » 2 dec — Konstanz 337 — 2 Rheintelden 253 — 4 Straatsburg 288 — 2 Maxau 478 — 4 Plochingen 134 — 2 Mannheim 337 — 9 Steinbach 216 — 20 Mainz 351 — 7 Bingen 257 — 5 Kaub 294 — 5 Trier 303 — 35 Koblenz 351 — 20 Keulen 882 — 26 Ruhrort 622 — 29 Lobith 1268 — 19 Nijme gen 1048 — 10 Arnhem 1035 — 10 Eefde IJssel 600 — 10 Deventer 489 — 5 Vlsé 5175 — 25 Borgharen 4205 — 43 Belfeld 1355 — 83 Grave ben de sluis 634 — 49 uimen APOTHEKEN In de week van 26 nov t.m 3 dec hebben de volgende apotheken zondag - avond - en nachtdienst Wilhelmina Apotheek Burg Reigerstr 47 Ulbrich Noorderstraat 1 Vredenburg 25 Bergema Amsterd straatweg 317 Kraal Ev Meysterlaan 32 Ruys Oude Gracht 283 en ' t Goylaan 107 Duizenden pakketten vonden geen ruimte in het stationspostkantoor te Utrecht Daarom nam men een aan grenzende loods voor voorsortering in gebruik om de sinterklaasstorm het hoofd te bieden Hier ziet u iets van de stapels die voor de stad Utrecht bestemd zijn Een boterlet ter in stukken Ja dat komt ervan als men niet goed verpakte Bij de PTT pakt men de letter weer in dat wil zeggen de brokken krijgen een stevig omhulsel en een goed touwtje ¦ maar het blijven natuurlijk brokken Er wordt heel wat overgepakt bij de posterijen die thans een stroom van geschenkpakketten venverken Advertentie 1 EEN FEESTELIJK I GESCHENK I EEN COGKTAILJAPON Maison de Bonneterie Nachtegaalstraat 16/18 Utrecht Deze week ' s avonds to ' 9 uur geopend Aanhouding wegens winkeldiefstal Mevrouw P de J een 53-jarige huisvrouw uit Zeist is donderdag door de Utrechtse politie aangehou den wegens diefstal van witükel goederen uit het warenhuls Gale ries Modernes in Utrecht ZU werd op heterdaad betrapt door het per soneel Advertentie BONT ' n koninklijke dracht Onze collectie 1961 zal U aangenaam verrassen door stijlvolle variatie CBIOTMS OUDEGRACHT 107 TEL 20593 W VROUWENSTR 38 TEL 18077 Burgerlijke stand UTRECHT Haaft Attleerplants 6 Monica W M d V H W V Leeuwen en A M de Mol Surinamestr 71 Gerar dina L C d v J J Middendorp en A G T Zonnenberg De Bazel str 4 Sandra M d v H A J Kool en H A - F Frericks Gildstr 75 Elisa M F d v A H F G Kooien en J B Jeuster M Stoke str 40 Janny d v A Epskamp en J E Hennevelt Gasthuisstr 28 Marianne J M d v A Pieterson en M Niessen Veldstr 1 Bernar dina G M d v J J F Hooger vorst en M L Doeswij 1 Th a Kempisplants 1 Ingeborg E d v J C V Dijk en E Brozée Har tingstr 18 A Gehuwd C Valkencurg Jut phaas Emmalaan 30 en Th A Schepers Geraniumslr 11 H J Verweij Verl Hoogravenseweg 286 en J H van Lankeren UTRECHT — Geboren Ber nard A z V B F Bongers en J P G V Houtum P Breughelstr 16 Frederik N z v E N Oskam en T A Bakker V Egmondkade 45 bis A Jan z v T Holwerda en J Faber Breukelen Zandpad 83 Hermanus G z - v H v.d Kamp en A M V der Mark Eligenstr 15 bis Frits z v H Brons en G v Jaarsveld Hoogstr 4 Edward R C z V C O Hertel en G vd Kamp Ln v Chartroise 86 Pieter G z V P G Moring en J M Pothuizen Maarssen Burg Strick V Linschotenstr 9 Michel A - z v W F H Manders en F C Lingen Hooft Graaflandstr 17 Hendrikus A J R z v H J J Uijterwanl en E L M Cox Israëlslaan 12 11 Johannes C M z v J G Tiöling en C C Vtfrkleij Ondiep 144 Jo han z v F J de Wit en J G den Uyi Griftstr 53 Sylvia A d V 6 j Robbers « n J A ten IN TOTAAL 90 KAMERS Bij deze opening werd gesprokendoor prof dr J P Kruüt voorzit ter van de instituutsraad van hetsociologisch instituut prof dr J.Linschoten hoogleraar beheerder van het psychologisch laboratorium prof dr F J J Buytendük voor ganger van prof Linschoten burge meester De Ranitz namens curato ren van de universiteit de rector magnificus prof dr H Th Fischer de voorzitter van de faculteit der letteren en wijsbegeerte prof dr W J Verdenius en de praesides van Psyche nikai en de Utrechtse socio logische studentenvereniging Na de opening hebben genodigden de ruimten bezichtigd Voor de so ciologen zijn dit 45 vertrekken waaronder kamers voor hooglera ren wetenschappelijke staf en as sistenten werkgroepkamers reken kamer bibliotheek De psychologen hebben ook 45 vertrekken tot hun beschikking waarvan 25 experimen teerruimten een bibliotheek vier werkplaatskamers en kamera voor hoogleraren en wetenschappelijke staf De vijf etages zyn boven het modemagazün Witteveen gehuurd voor tien jaar met een optie van nog eens tien jaar Het is een re sultaat van de niet steeds even succesrijke pogingen ruimte voor de universiteit te krijgen zolang het centrum In de Johannapolder slechts op papier bestaat De eerste leerstoel voor de psy chologie in Nederland werd gesticht in 1918 Voor de oorlog was het een zeldzame studiekeuze maar na de oorlog kwam in deze situatie duide lijk verandering Het aantal eerste jaarsstudenten steeg bijvoorbeeld van 32 in 1949 tot 74 In 1959-1960 Het totaal aantal studenten in de psychologie is nu 261 waarvan 119 vrouwelijke studenten De opleiding geschiedt In drie In stituten het instituut voor klinische en Industriële psychologie en het pedagogisch Instituut beide ge vestigd aan de Trans en het nieuwe laboratorium tot voor kort geves tigd in Wittevrouwenstraat 9 Sociologische onderzoekers houden zich bezig met maatschappelijke of sociale problemen Zij onderzoeken n den Daas en C A van der Weert prof Jordanlaan 58 T S Kwan Breda Loopschansstr 36 en R A M de Liefde Buijs Ballotstr 52 D L van Elli Vleuten - De Meern Zandweg 93 en C Schouten v d Duijnstr 13 P C Oosterhuis Am sterdam en A J Patist Amster dam Pasteurstr 30 I M M Aar sen J Geclstr 19 en G H Koet ze Riemslraat 36 M van den Breul A'damsoslr weg 205 bis A en G J van Eldik R v d Ham kade 73 Overleden Hendrik Rijkens geh m A Heeringa 81 j BilU tonkade 18 Adriana Schmidt wed V L V Leeuwen 81 j Westerstr 1 Cornelia H Renes geh m H.J V Piggelen 49 j Edisonstr 97 Johannes E M van Rooijen 6 w WiJk bij Duurstede Broekweg 11 Aartje van Vliet wed v P de Man 67 j Amersfoort Barchman Wuütierslaan 300 Jacoba van Bloe mendaal wed v H Snippe 57 j Putten Schoolstr 17 Johannes G A van der Werf 3 d Schalkwijk Wlckenburgselaan 42 bijvoorbeeld de invloed van de in dustrialisatie op de samenlevings vormen in het platteland of de aan passing van buitenlandse arbeiders aan Nederlandse levensgewoonten Een groot percentage van de afge studeerden is verbonden aan univer sitaire instituten aan overheidsin stellingen of aan particuliere orga nisaties Grote bedrijven beginnen sociologen te verbinden aan hun personeelsafdelingen Voorts trekken sociologen het ge bied binnen van maatschappelijk werk volksontwikkeling jeugdwerk en bejaardenzorg reclassering en gevangeniswezen Het terrein van onderzoek dat vooral op een theore tische vraagstelling is gebaseerd is de godsdienstsociologie In 1947 begon het sociologisch in stituut aan de Maliebaan met één kamer Tot augustus had men ver spreid 22 ruimten In de nieuwe flat heeft men er dus 45 waar de 327 ingeschreven studenten kunnen werken Tot 1 augustus beschikte dit instituut over 3.30 vierkante meter nu over ongeveer duizend Voor de psychologen ligt de verhouding iets anders aan de Wittevrouwenstraat beschikten zij over een 380 vier kante meter en nu over ongeveer 800 Broers aangehouden wegens diefstal van bromfietsen Twee broers F een van vijftien en een van zeventien jaar zyn don derdas door de ttreohtse politie aangehouden in verband met brom fietsdiefstallen Zij zouden bromfietsen ontvreemd hebben van de heer J de Jong in de Bekkerstraat en van de heer T H van Essen van de Hoogravense weg Oecumenische dienst in Nicolaïkerk Zondag 4 december wordt om 19.30 uur in de Nicolaïkerk te Utrecht de jaarlijkse oecumenische dienst gehouden onder auspiciën van de Utrechtse oecumenische raad van kerken Ds M Groenen berg hervormd predikant te Utrecht is liturg pastoor M A Zwart van de oud-katholieke paro chie van de Heilige Maria te Utrecht zal spreken over Eén zijn Ds J Broertjes baptisten predi kant in Utrecht zal vervolgens spreken over Eén worden Aanlei ding tot dit onderwerp is Hebreeën 2 vers 11 BIOSCOPEN Voorstellingen om 14.30 18.45 en 21 uur 5 dec niet om 21 uur Zondags om 14.15 16.30 18.45 en 21 uur CAMERA De secretaresse van meneer alle leeft CITY North West Frontier alle leeft 14.30 18.45 en 21.15 uur zondags 14.00 16.15 18.45 en 21.15 uur FILMAC Actualiteiten alle leeft Dage lijks 10 18.30 uur PALACE vrijdag t.m zondag Bastogne 14 jr Maandag t.m donderdag Een „ echte " Parlsienne 18 jr Dagelijks 18.45 en 21 uur OLYMPIA vrijdag t.m zondag Gentle man Jim 14 jr Maandag t.m donder dag Aan de rand van de hel 14 jr REMBRANDT Een moorddadige echt genoot 14 jr 14.30 18.45 en 21.15 uur zondags 13.45 I6.IS 18.45 en 21.15 uur SCALA Nachtclub „ Zum Silberbond " 18 jaar STUDIO Cary en The Bishop's wife alle leeft Voorstellingen een kwartier later VREEBURG Tarzan de aapmens 14 Jr Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 K was in janoiani van dit jaar door de kantonrechter benoemd tot cura tor van de heer W J W Het nota riskantoor dat aanvankelijk W onder curatele liad giing er mee akkoord dat K dit overnaim op grond van het feit dat hij agent van politie was Navraag naar K werd verder niet gedaan Dit was de eerste maal dat de president zijfn hooM sohud-de K kreeg na zijin beëdiging een spaaTbarakboekj e met ƒ 1000 - erop een boekje van een bank met ƒ 400 en ongeveer ƒ 200 - in contanten onder zijn berusting Hij moest lüer uit de betalingen voor W verzorgen Het is toen gebeurd dat hij ƒ 800 opnam om een hypothecaire schuld af te lossen Deze betading bleek later niet nodig te zijn K hield het geld zelf en wemdde het aan voor de betaling van eigen schulden Ook het restant van het geld nog zo'n ƒ 800 - gebruikte hij om eigen schulden te betalen K had nogal wat schuld ongeveer ƒ 6O0O - Hij handelde in auto's hield van cafébezoek wat de president voor de tweede maal zijn hoofd deed schudden U hoorde helemaal niet bij de politie u had chauffeur of iets van dien aard moeten worden U hebt zo hield mr Van Dijik de ver dachte voor niet de verplichtingen gezien die uit hoofde van uw amb telijke functie ook op uw privé-leven rusten Mr Kolkert de officier van justitie laakte verdachtes gebrek aan verant woordelijkheid Toen hij werd aange steld als curator bleef hij doorgaan met zijn achteloze wijze van leven Hoewel hij tot over zijn oren in de schuld stak bleef hij doorgaan met links en rechts geld op te nemen Hij is nu uit de politiedienst geschorst vervolgde mr Kolkert in afwachting van het vonnis Ik voel er niets voor hem gevangenisstraf te besparen Hij heeft de naam van de politie in op spraak gebracht Het zou verder een bevrijding voor hemzelf betf^kcncn als hij wordt ontslagen want dit baantje is niets voor hem De officier eiste ten slotte oen ge vangenisstraf van 8 maanden waar van 3 voorwaardelijk met een proef tijd van 3 jaar en toezicht door een reclasseringsvereniging en als deze vereniging dit nodig acht eveneens toezicht door een psychiater Mr Verhoef de raadsman van K was het met de offficier eens dat K niet geschikt was voor agent van po litie Hij was er van overtuigd dat zijn cliënt geen kwade opzet had ge had maar dat zijn financiële zorgen hem tot de verduistering hadden ge bracht Hij bepleitte een voorwaarde lijke straf omdat volgens hem een vrijheidsberoving een nadelig gevolg zou kunnen hebben voor de structuur van K - AGËNÖA ^ VRIJDAG KROMHOUTKAZERNE 12.15 uur Ver trek van Sint-Njcolaas naar de Abste-derdvjlt KROMHOUTKAZERNE 14 uur St Nlco-laasfeest aangeboden door militairen aan schoolkinderen SCHOUWBURG 9,30 en 14 uur Utr On derwijzerstoneel schoolvoorst „ Berend Bommel " PSYCH LAB en SOCIOL INST Var kensmarkt 2 15 uur Officiële opening DENOVA CLUBLOKAAL 18 uur Dul vententoonstelling P.V ' t Sticht WIJKZAAL MATTHAEUSKERK 20 uur Prof dr J de Graaf De verantwoor deltjkheid van de kerlc voor de vrede in het atoomtijdperk " HOTEL SMITS 20 uur Automobiel Techn Club „ Molykote in de auto mobielsector " GROENE KRUIS GEBOUW Zuilenstr 19.30 uur Clubavond Utr Schaakclub De Dom SCHOUWBURG 20 uur Besloten voor stelling Ned Theater Centrum GEBOUW VOOR K EN W 20 uur Utr Studenten Concert N.V HUIS 20 uur Feestavond Pers Het Spoorwegbouwbedrijf B.B.-ACTIVITEITEN 19.30 uur Bureau BB Cursus redders B.Z.B Brandweerpost Groeneweg Elem cur sus brandweer voor redders noodw plichtigen ZATERDAG DOMTOREN 11-12 uur CariUonbespe ling EV MEYSTERLAAN 14 uur Aanvang tocht Sint Nicolaas door Oog ln Al CULT CENTRUM R Wagnerlaan 15 u Kinderfeest N.V HUIS 14 uur St.-Nlcolaasfeest Ne derlandse Bond V Vervoerspersoneel KOUWERPLANTSOEN 13.30 uur Ont vangst St Nicolaas Tuindorp PAULUSHUIS Tuindorp 14.30 uur Kin derfeest GEMEENTEHUIS voorm Zuilen 14.45 uur Vertrek Slnt-Nlcolaasoptocht door Zuilen JEUGDHONK OUD WIJK Sint Nicolaas-feest ver Van Ondrukking Bevrijd vooraf tocht van Wilhelminapark naar Oudwijk vertrek 14.30 uur KUNSTHANDEL DE JACOBITOREN St Jacobsstraat 31 15 uur Opening ten toonstelling gobelins van Wim van Boxtel door Drs J A F Janzen OUD WIJKERD WARSSTRAAT 136 Dul vententoonsteling De Reisduif CAFE VAN ROOYEN Verl Hoograven seweg idem De Stormvogel BOLLENHOFSESTRAAT 19.30 uur Wor stelwedstrijd De Halter — Limburgse ploeg SCHOUWBURG 14 uur Kindermiddag Ned Aluminium Mij SCHOUWBURG 20 uur Ned Comedie „ Cyprienne " GEBOUW VOOR K EN W 20 uur Drentse Ver „ Amor en de Vliegende Schotel " WERFKELDER Oude Gracht 92 Utr Ontsp Centrum 20 uur Dansavond met The Dixieland Dandiprets TRIANON Oude Gracht 252 14.30 uur St.-Nlcolaasfeest pers ver Malba idem Onderl Pharm Groothandel 20 uur Pers ver Malba WERFKELDER Oude Gracht 205 20 uur Persepolls Trio Jan Huydts KROMME NIEUWE GRACHT 48 14.30 uur St.-Nlcolaasfeest pers ver Jonge neel 20.15 uur St.-Nicolaasfeest Wild schut OUD KATH KERK St Marie 19.30 uur Vesper met avondgebed NICOLAÏKERK 19.30 uur Orgelvesper JANSKERK 19.30 uur Avondgebed CLUBGEBOUW OLYMPIA Laan van Nieuw Guinea » 20 uur St Nicolaa»-•voiUL 
NIEUWSBLAD UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 2 december 1960 - 68e jaargang no 182 Advertentie Ten koste van 15 miljoen aan concessies ijnen wint slag in Tweede Kamer Marij Hogere garantieprijs en groter kwantum 5A miljard kg melk Van onze parlementaire redacteur Sfinister Marijnen heeft gisteren in de Tweede Kamer de aanval van „ het groene-^ront " afgeslagen door het lossen van twee schoten die samen vijftien miljoen gulden kosten Hij heeft de garantieprijs voor de melk verhoogd met 20 cent per 100 kilogram en de gegarandeerde hoeveelheid vergroot van 5 tot 5,1 miljard kilogram Een deel van de agrariërs bleef wel ontevreden maar het front was minder gesloten De minister heeft er een grote bres ingeschoten Duitser gedwongen leveranties te staken Kort geding plakbandhandelaar contra fabrikanten Advertentie De beste sigaret voor 5 december Chief Whip Op Kdeti Ifpl Wiardi Beckmanstichting Kritiek op verzuiling maatschappelijk werk In een rapport genaamd „ Apart of Samen " heeft het weten schappelijk bureau van de Partij van de Arbeid de dr Wiardi Beckmanstichting kritiek geleverd op de bestaande verzuiling in het maatschappelijk werd in Nederland Het rapport waar schuwt tegen de verstarringsverschijnselen waartoe de huidige subsidiëringspolitiek van het ministerie kan leiden De stichting stelt dat niet zonder meer vaststaat dat de eigen levenbeschouweHjke kring steeds de beste hulp geeft en pleit voor een veelsoortigheid van hulpvormen opdat de hulp-ont vangende een keuze-mogelijkheid heeft iiiiiiiiiiiiiitiiiiiniiiiiiig chtsche I ng I Duizendling = 1 1 20.00 uur = IIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIHIIIIII ^ geld an / an ddi jaar door emd tot cura W Het nota nkelijk W onder er mee akikoord op grond van van politie was erd verder niet rste maal dat id schudide beëdSging een ƒ 1000 - erop bank met ƒ 400 - in contanten Hij moest hier W verzorgen dat hij ƒ 800 lobhecaire schuld betaling bleek djm K hield het het aan voor de « hulden Ook het nog zo'n ƒ 800 - igen schulden te schuld ongeveer e in auto's hield at de president ' zijn hoofd deed helemaal niet chauffeur ot iets eten worden U Van Dijik de ver - verplichtingen van uw amb uw privé leven ficier van justitie ebrek aan verant n hij werd aange ileef hij doorgaan wijze van leven zijn oren in de ¦ doorgaan met p te nemen Hij ¦ dienst geschorst t in afwachting voel er niets voor f te besparen Hij de politie in op et zou verder een - elf betr^kpncn als want dit baantje ten slotte pen ge n maanden waar jk met een proef toezieht door een ' ng en als deze acht eveneens ychiater raadsman van K "' cier eens dat K oor agent van po n overtuigd dat de opzet had ge financiële zorgen tering hadden ge ' een voorwaarde volgen.=i hem een en nadelig gevolg voor de structuur GE A/D A ^ AG E 12.15 uur ver as naar de Abste - ME 14 uur St Nlco-len door militairen 1 en 14 uur utr On hoolvoorst „ Berend 3CI0L INST Var r oaiclële opening AAU 18 uur Dul - P.V ' t sticht AEUSKERK 20 uur af De verantwoor kerk voor de vrede k " uur Automobiel ykote In de auto - EBOUW ZuUenstr d Utr Schaakclub uur Besloten voor ter Centrum EN W 20 uur Utr eestavond Pers Het Uf 19.30 uur Bureau s B.Z.B Deneweg Elem cur or redders noodw - IDAG uur Carillonbespe - I 14 uur Aanvang door Oog in Al Wagnerlaan 15 u 5t.-Nicolaasfeest Ne-Vervoerspersoneel N 13.30 uur Ont Tuindorp lorp 14.30 uur Kin - oorm Zullen 14.45 vTlcolaasoptocht door IJK Sint Nicolaas-ndrukking Bevrijd mhelmlnapark naar 14.30 uur JACOBITOREN St uur Opening ten ns van Wim van A F Janzen STRAAT 136 Dul De Keisduif t verl Hoograven-tormvogel \ AT 19.30 uur Wor Halter—Limburgse uur Kindermiddag Vlij uur Ned Comedie Z EN W 20 uur or en de Vliegende de Gracht 92 Utr ÏO uur Dansavond Dandiprets acht 252 14.30 uur pers ver Malba arm Groothandel Malba e Gracht 205 20 uur in Huydts GRACHT 48 14.30 » st pers ver Jonge - Nicolaasfeest Wild st Marie 19.30 uur gebed O uur Orgelve.sper ur Avondgebed i'MPlA Laan van uur St.-Nicolaaf - Een motie van de christelijk historische landbouwer Melle ma waarin er bij de regering op wordt aangedrongen het ga rantiebeleid voor de zandgron den nog eens aan een ernstige beschouwing te onderwerpen kreeg niet de handtekening van de agrarische woordvoer der van de KVP'er mr Brou wer die erkentelijk was voor de tegemoetkomingen Volgen de week donderdag wordt over de motie gestemd maar het is vrijwel zeker dat zij wordt ver worpen indien zij niet alsnog wordt ingetrokken De alge mene indruk was gisteravond dat minister Marijnen de slag heeft gewonnen Enkele landbouwspecialisten waren nog heel fel in hun reactie op de naar hun mening onvoldoende tegemoet komingen van de minister De boeren zullen het geschenk van Sinte Marij nen natuurlijk wel accepteren zei de socialist E g a s maar daar mee is de zaak niet opgelost De tegemoetkomingen bevredigen mij in genen dele zei de antirevolu tionair mr Biesheuvel Wat ons wordt voorgeschoteld is vlees noch vis Ik zou het kabinet De Quay drin gend willen vragen namens mijn fractie een duidelijk beleid te voeren en niet telkens concessies te doen om daardoor bij de Kamer weer in het gevlei te komen Achteraf bleek echter dat mr Biesheuvel niet namens zijn fractie had gesproken Het werd hem zelfs kwalijk genomen dat hij dat had gezegd Motie'Mellema Het bezwaar van de christelijk historische agrariër M e 11 e m a was dat de boeren mt de verhoging van de garantieprijs voor de melk niet alle maal worden geholpen omdat zij op de zandgronden veelal akkerbouw be drijven Daarom diende hij zijn motie in het garantiebeleid voor de zand gronden nog eens te bezien De KVP-er mr Brouwer had aan de motie geen behoefte indien advertentie Uw zoete wijn moet SAMOS zijn Speelgoed dat aardig tikt ëI is goed voor de kinderkamer ¦ s Maar u bent uitsluitend gediend met een absoluut betrouwbaar advies van een betrouwbaar vakman pi uw eigen horloger PRISMA het goede Anker-horloge toaFam 60 seconden om dit „ woordbeeld " te ontraadselen of 1 seconde om de oplossing te lezent Idee B Stegemom ir üfreoht n.inister Marijnen wilde toezeggen in overleg met het landbouwschap na te zullen gaan in de loop van het jaar dat het in uitzicht gestelde ge middelde inkomen van 6580 gulden per jaar in een gemengd bedrijf op de zandgronden inderdaad wordt gehaald De minister deed deze toezegging en daardoor waren de kansen op aanneming van de motie-Mellema wel heel gering geworden want zij droeg wel de handtekening van agrarische leden van CHU de VVD de AR en de KVP maar het oordeel over de motie in deze fracties is verdeeld Beweerd werd dat de KVP'er ir Droegen die de motie had ondertekend ook de enige in zijn fractie zou zijn die ervoor zou stemmen De ondertekenaren uit an dere fracties zouden van plan zijn hun handtekening te schrappen Ook de socialistische oppositie heeft nog een motie ingediend waar in het oordeel wordt uitgesproken dat het garantiebeleid te kort doet aan de boeren en landarbeiders op de minder vruchtbare grpnden zo dat van de regering een doelmatiger rechtvaardiger en perspectief bie dend geheel van voorstellen wordt verwacht De PvdA-motie maakt echter geen kans volgende week te worden aangenomen Europees landhouwhéleid De Europese economische gemeen schap EEG streeft naar een vrij onderling handelsverkeer tussen de zes deelnemende landen De invoer rechten wil men daartoe onderling aanpassen en vooral verlagen in een periode van 12 jaar Van de huidige welvaartsperiode wil men echter zoals bekend gebruik maken om die periode te versnellen Er is sprake van per 1 januari a.s de invoerrech ten extra versneld met 10 pet te verlagen Het verlangen van Neder land is dat de versnelling niet alleen zal gelden voor industrieprodukten maar ook voor landbouwprodukten Een gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid zal 1 januari moeten starten Vooral Duitsland heeft naar men weet daartegen nogal be zwaren omdat dit verlaging van de Duitse graanprijzen zou betekenen en met het oog op de verkiezingen in 1961 valt dat niet in goede aarde In de raad van ministers van de EEG wordt er over gesproken 1 ja nuari aanstaande de versnelling wel toe te passen vjor de industrie maar het gemeenschappelijk Euro pese landbouwbeleid uit te stellen Daartegen bestaat van Nederland se zijde groot bezwaar en ons land is bij machte de versnelling voor de industrie tegen te houden omdat bij het nemen van een besluit eenstem migheid wordt vereist Minister Marijnen verklaarde gis teren in de Tweede Kamer dat hij meent te mogen aannemen dat de landbouw op gelijke voet zal worden behandeld als de industrie Indien dat niet het geval is zullen ernstige situaties ontstaan Welk standpunt de Nederlandse regering dan zal in nemen en of zij door een veto de ver snelling voor de industrie zal tegen houden kon de minister gisteren nog niet zeggen omdat binnenkort de beslissende onderhandelingen zullen worden gevoerd Ten einde de regering bij deze onderhandelingen een steun in de rug te verlenen diende de anti revolutionair mr Biesheuvel een motie in waarin als oordeel wordt uitgesproken dat de in het versnellingsbesluit voorziene maat regelen op landbouw en industri eel gebied een onverbrekelijk " geheel vormen De motie was me de ondertekend door leden van de PvdA KVP WD en CHU Vrijwel de gehele Kamer stond er dus achter De KVP'er drs B o g a e r s zei namens een deel van zijn fractie dat het onverbrekelijk " hem te ver ging want de belaging van de in voerrechten voor industrieprodukten is thans de motor van de welvaart Het zou dus weleens niet in het be lang van ons land kunnen zijn de versnelling van de industrie tegen te houden Me * de grootst mogelijke verba - Ruimteonderzoek In Geneve hebben donderdag tien Europese landen een commissie in het leven geroepen die de stichting van een Europese instelling voor ruimteonderzoek zal voorbereiden Deze instelling zal in de loop van het volgend jaar worden opgericht De commissie heeft o.m tot taak de begroting en het programma vast te stellen De landen die in deze commissiezün vertegenwoordigd zijn Enge land West Duitsland Zweden,Noorwegen Denemarken Frank rijk Italië België Zwitserland enNederland zing had de socialist prof Vonde ling naar drs Bogaers geluisterd omdat daardoor z.i de onderhande lingspositie van de regering wordt ondermijnd Volgende week donderdag wordt over de motie-Biesheuvel gestemd LICENTIEBOUW F 104 Italië nu ook ingeschakeld Van onze Haagse redactie Een Dusseldorfse papierhande laar is met een Nederlands ultima tum gedwongen zijn leveranties aan een Haagse collega te staken door dat de Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Plakband en Parafinepapier " heeft gedreigd de Westduitse markt met plakband te gen dumping prijzen te zullen over stromen Aldus stelt de betrokken Haagsepapierhandelaar in de dagvaardingdie hü heeft doen uitgaan naar deNederlandse Fabrikantenvereni - ging teineinde in kort geding voor de president van de Haagse rech1 > bank recht te krijgen De zaak zal op woensdagmorgen 7 december voorkomen De Haagse plakbandhandelaar de heer J M Aarts levert al gerui me tijd Westduits plakband aan ve le Nederlandse afnemers tegen prij zen die lager liggen dan de prijzen welke de leden van de Nederlandse De Italiaanse minister van defensie Andreotti en zijn Westduitse col lega Strauss zijn gisteren tot over eenstemming gekomen over de Italiaanse deelneming aan de li centiebouw van Amerikaanse straal jagers van het type Lockheed Star fighter F 104-g Uit dit Italiaans-Duitse overleg te Bonn is deelgenomen door een schare deskundigen uit beide lan den In het afgelopen voorjaar waren Westduitsland en de Beneluxlan den overeengekomen om samen in licentie de F 104 te bouwen Van Nederlandse zijde wordt hier bij ondermeer de Fokkerfabriek te Amsterdam op uitgebreide wijze ingeschakeld zoals wij indertijd meldden. Thans — en men mag aannemen na overleg met Den Haag en Brus sel waaraan minister Strauss on langs bezoeken heeft gebracht — komt hierbij ook de Italiaanse vliegtuigindustrie. Te Bonn juicht men de Italiaanse medewerking zeer toe omdat hiermede een belangrijke stap wordt gezet op de weg naar de zo noodzakelijke standaardizering der NATO-wapens Voor het gulle St.-Nicolaasfeest alleen het beste Chief Whip in de bekende groene doos is nog altijd niet oveitroffen in zuiverheid smaak en kwaliteit 50 stuks in geschenkdoos f 2.50 Botsingen in Milaan Tweeduizend stakers die probeer den het tramverkeer op het spits uur In de binnenstad van Milaan te versperren door op de rails te gaan zitten zün gisteravond met de poli tie in botsing gelcomen in een ver woed straatgevecht Twaalf stakers en drie politieman nen werden gewond De arbeiders trokken stenen uit het plaveisel en begonnen de politie daarmee te gooien De politie voerde enige charges met jeeps uit om de menigte uiteen te jagen Ongeveer 60.000 man van do elec tro-mirtianische fabrieken zijn reeds sedert 10 dagen in staking om kracht bij te zetten aan hun looneisen Advertentie De Wiardi Beckmanstichting komt tot de volgende conclusies 9 Al kan over de relatie van maat schappelijk werk en levensbeschou wing verschillend worden gedacht vast staat het recht van kerken levensbeschouwelijke of andere ge meenschapskringen om als uitdruk king van hun karakter sociale hulp verlening te organiseren en daar voor subsidie te ontvangen indien deze hulp ook een sociale functie vervult COT Y PARIS Een grote en eigen waarde heeftde algemene instelling van maat schappelijk werk die voortkomt uitde beleving van de gemeenschap opplaatselijk regionaal of nationaalniveau Daar het maatschappelijk werkvoor de geholpene altijd ook eenelement van afhankelijkheid vaneen bepaalde groep in zich draagt,behoort ' de mens die aangewezen is vereniging onderling zijn overeen gekomen Naar zijn Dusseldorfseleverancier meedeelt moeten decontractueel overeengekomen leve ranties thans gestaakt worden om dat de Vereniging van Fabrikantenvan Plakband en Parafinepapierhaar Duitse zusterorganisatie Fachverband Papierveredlung " heeft gedreigd dat anders de aan gesloten Nederlandse fabrikanten de Westduitse markt met zeer lage prijzen in onrust te zullen brengen De Haagse plakbandhandelaar vraagt de president van de Haagse rechtbank de vereniging te ver plichten een nieuwe brief aan de Duitse organisatie en de Dussel dorfse handelaar te schrijven waar in wordt gesteld dat er geen be zwaar tegen de leveranties be staat Ook vraagt de heer Aarts dat de plal^bandfabrikanten ziJn le veranties niet meer belemmeren Er wordt een dwangsom geëist van ƒ 1000 per dag en per overtreding op hulp een zo groot mogelijke vrij heid te hebben in de keuze van de instelling 9 De taken van de overheid zijn allereerst het wekken van inzicht in de behoeften van de plaatselijke of regionale gemeenschap het sig naleren van lacunes in de voorzie ningen op maatschappelijk gebied en het bevorderen van samenwer king en taakverdeling tussen de verschillende organen die in de be hoeften moeten voorzien Voorts kan de verantwoordelijk heid van de overheid ertoe leiden dat de plaatselijke overheid eigen maatschappelijk werk ter hand neemt of uitbreidt • Gezocht dient te worden naarsoepele minder centralistische or ganisatiepatronen waarbij op hetgrondvlak de mogelijkheden vannieuwe organisatievormen en sa menwerking alle kans moeten krijgen I LANCERING VAN V.S MISLUKTE CUBA PROTESTEERT De Amerikanen hebben woensdag een vergeefse poging gedaan om twee satellieten met een Thor Able-Starraket in een baan om de aarde te brengen De satellieten zaten in de kop van de raket Functionarissen deelden mee dat men de raket door een signaal van de grond af had vernietigd nadat men een defect had geconstateerd Cubaanse bladen Iiebben gemeld dat delen van de satelliet in de voorsteden van Holquin provincie Oriente zgn neergestort Een van de stukken woog 18 kilo Het Cubaanse blad Revolucion heeft de V.S donderdag ervan be schuldigd dat zij raketten die van Cape Canaveral worden gelanceerd met opzet zuidwaarts schieten om te voorkomen dat er stukken op eigen grondgebied terechtkomen „ Revolucion " noemde het incident een nieuwe uitdaging van de Yankees advertentie SAMOS de edelste der zoete wijnen Ongeregeldheden m Athene Vijftenhonderd politiemannen in het centrum van Athene zijn giste ren in botsing gekomen met zesdui zend stakende bouwvakarbeiders 35 politiemannen en 45 stakers lie pen verwondingen op De Atheense politie maakte voor het eerst in haar geschiedenis ge bruik van traangasbommen om de betoging de kop in te drukken De demonstranten hadden zich verschanst achter barricaden van omver geworpen auto's waarvan er enkele in brand gestoken werden Volgens de politie school er com munistische agitatie achter de be toging Er werden 173 personen aangehouden Nasser naast Belgische activa President Nasser van Egypte heeft gisteren Belgische activa in Egypte onder regeringstoe zicht geplaatst Dit gebeurde enkele uren nadat de president van Kongo Kasavoeboe de be trekkingen met de Ver Ara bische Republiek verbroken had welke maatregel men in Caïro toeschreef aan een Bel - gisch geïnspireerde samenzwe ring De beslissing wordt op gevat als een represaille Nasser nationaliseerde o.a de Bel gische Bank en de Cairo Electric Rail ways and Helipolis Oasis Co Volgens de wet op de nationalisatie zal de schadevergoeding aan de aan deelhouders van de Helipolis Co ge geven worden in de vorm van staats obligaties die over 12 jaar betaalbaar zijn en een rente van 5 pet bedragen De waarde van de obligaties zal ge baseerd zijn op de prijs van de aan delen in overeenstemming met de slotkoersen van gisteren op de effec tenbeurs van Caïro De wet schrijft voor dat de regering ' na 10 jaar alle aandelen of een deel ervan kan aflossen tegen de nomi nale waarde De aandelen kunnen verhandeld worden op de effectenbeurs Een woordvoerder van de Belgische ambassade in Caïro zei dat de beslis sing een volkomen verrassing was advertentie SAMOS uw wijn voor ile feestdagen 7 ^ ómk/i DELOEP Concessies tH ET vierdaagse bezoek dat pre sident Kekkonen van Finland vo rige week aan de Sovjet-Unie I bracht heeft het duidelijkste bewijs geleverd dat het Kremlin het land van de duizend meren momenteel weer uitermate gunstig gezind is President Kekkonen is weliswaar nimmer bij de Russen in ongenade gevallen zijn regering echter wel en twee jaar geleden werd de situa tie zelfs zo precair geacht dat de vijf agrarische ministers uit de toen bestaande coalitieregering traden omdat naar hun mening de betrek kingen met de machtige Russische \ buur te slecht waren geworden Na een crisis van veertig dagen vormde de leider van de agrarische partij Sukselainen een nieuw ka binet waarin alle posten met uit zondering van de portefeuille van buitenlandse zaken door agrariërs bezet werden Aan buitenlandse za ken kwam het lid van de Zweedse Volkspartij Torngren die evenwel zitting nam zonder de instemming van zijn politieke vrienden In feite hadden we dus te maken met een ' minderheidskabinet van de agra riërs die in het parlement slechts over rond één-vierde deel van het totaal aantal zetels kunnen beschik - i ken Dat is wel een uiterst-zwakke basis voor een regering Aangezien er echter mede door de onderlinge verdeeldheid in het socialistische kamp geen geschikt politiek alternatief aanwezig is heeft de regering-Sukselainen zich nu al bijna twee jaar gemakkelijk kunnen handhaven Het behoeft geen betoog dat de communisten die sedert de verkiezingen van juli 1958 met hun fractie van 50 man de sterkste partij in Finland vormen het kabinet Sukselainen meer dan welwillend tegemoettreden T OCH kan men niet zeggen dat de agrarische partij waartoe ook pre sident Kekkonen behoort bijzonder verheugd is met de tegenwoordige stand van zaken Het dragen van de regeringsverantwoordelijkheid als minderheid is nooit prettig en ze ker niet in een land als Finland dat permanent geconfronteerd wordt met ernstige economische zorgen Die zorgen spruiten voor een be langrijk deel voort uit de kwetsbare Finse economie die enerzijds te zeer geconcentreerd is op hout papier en aanverwante artikelen en ander zijds voor wat de industriële pro duktie betreft geheel op Rusland is afgestemd Dit laatste is een gevolg van de herstelleveranties die Rusland bij het na de tweede wereldoorlog met de Finnen gesloten vredesverdrag bedong Om aan de Russische eisen te voldoen moesten de Finnen dure installaties bouwen die thans na dat aan de verplichtingen is vol daan natuurlijk niet ongebruikt kunnen worden gelaten De Russen hebben zich bereid verklaard de Finnen in dit opzicht tegemoet te komen Zij dienden hiermee natuurlijk in de eerste plaats hun eigen belang maar een feit is dat de Finnen raar zouden staan te kijken indien de Russen geen orders voor zv.'are machines en grote schepen in Finland meer zouden plaatsen Dit is op pijnlijke wijze aan de dag getreden in de crisis-periode van twee jaar geleden toen de Sov - jet Unie de Finnen onder druk zet te om de vorming van een haar wel gevallige regering in Helsinki te forceren Het scherpste wapen van de Russen was toen niet de felle kritiek in de pers en terugroeping van de ambassadeur maar de anu lering of opschorting van de reeds geplaatste orders voor de Finse metaalindustrie Oi NMIDDELLIJK na het optreden van het kabinet-Sukselainen trad een aanzienlijke verbetering in de Fins-Russische betrekkingen in Eind januari 1959 trok president Kekkonen naar Moskou en het re sultaat van zijn besprekingen was dat Rusland een nieuwe ambassa deur benoemde in Helsinki en het handelscontact hervatte In oktober bracht de Russische eerste vice premier Mikojan een tegenbezoek aan de Finse hoofdstad en toen werd een nieuwe handelsovereen komst getekend Mikojan verklaarde zich een jaar geleden echter nog weinig enthou siast voor Finlands deelneming aan de Europese Vrijhandels Associatie E.V.A het Europa van de zeven waarbij Engeland Zweden Noor wegen Denemarken Portugal Zwitserland en Oostenrijk zijn aan gesloten Maar nu is Kekkonen dan uit Moskou teruggeliieerd met Chroesjt sjefs goedkeuring van een binding van Finland aan de E.V.A op voor waarde dat aan de Fins-Russische handelsbetrekkingen geen schade wordt berokkend Dat betekent dat de Sovjet Unie er op staat te blij ven profiteren van de zogenaamde meestbegunstigingsclausule Een tweede Russische concessie aan Finland is de toegestane ver pachting voor vijftig jaar van het gedeelte van het Samai-kanaal bij Viborg dat over Russisch territoir loopt Ten slotte hebben de Russen ook nog toegezegd een nieuwe hout zagerij in Finland van werk te voorzien Zo kan dus na het gevaarlijke in termezzo van twee jaar geleden het democratische Finland weer ruimer ademhalen en — wat vooral be langrijk is — zijn traditionele ban \ den met de westelijke wereld ver stevigen ÜM 
Vrijdag 2 december 1960 - 68e jaargang no 182 UTRFCHTSCH NIEUWSBLAD Benoeming mr Sluiter tot plv kinderrechter Utrechter mishandelde twee Surinamers Politierechter legde drie weken op Advertentie Van de betéfèi de bèile A 1 ^/ 1 1 Fa.SPRONK MV^UU NIEUWE DAALSTRAAT 3 - TEL 030-19970 - UTRECHT Utrechtse notabelen als „ winkeljuffrouw " Advertentie BONTMANTELS koopt men in een SPECIALE BONTZAAK Grote sortering SUÈDE JASJES DE GROOTSTE ZAAK MET DE BESTE SORTERING EN inO % SERVICE IS Bontpaleis BONTANIE " WITTEVROÜWENSTRAAT 5 — UTRECHT — TELEFOON 1775t door Qeorges Mature Schets van haar werk te Utrecht Van een onzer verslaggeefsters Ik ben er blü om dat ik nu hetwerk dat ik altüd voorbereidde,zelf ga doen Dat zei donderdag me juffrouw mr A Sluiter die benoemdIs tot rechter-plaatsvervanger in dearrondissementsrechtbank te Utrecht De tegenwoordige functie van mejuffrouw Sluiter is substi - tuut griffier Dat houdt in dat zij de zittingen van de kinderrechter voorbereidt en de feiten die hieruit voortvloeien daarna bespreekt met de instellingen die de belangen van de kinderen behartigen Het werk van de plaatsvervangend kinderrechter is nagenoeg hetzelf de als dat van de kinderrechter al dus mr Sluiter Het heeft betrek king op de behandeling van straf zaken en gezagsvraagstukken zo als ontzetting van de kinderen uit de ouderlijke macht Mejuffrouw Sluiter die uit Den Haag komt is sinds 1948 aan de Utrechtse arrondiïsementsrechtbank verbonden Van 1952 af was zij sub - stituut griffier Voor die Utrechtse periode was mejuffrouw Sluiter ver bonden aan de inspectie van het ntj verheidsonderwijs in Den Haag Zij vindt haar werk zeer boeiend en merkte op dat het zonder steun van de particuliere instellingen niet gedaan zou kunnen worden Want na dat de kinderen bU voorbeeld Een der oorzaken noemde mr Sluiter de verzuiling De ouders wil len dat hun kinderen in een bepaal de religieuze sfeer opgroeien op de scholen maar ook bü de voogdijin stellingen Mejuffrouw Sluiter stelt de samenwerking van de justitie met de gezinsvoogdüverenigingen en overheidsinstellingen zeer op prijs Zij biyft haar werk als substituut griffier doen en zal zo nu en dan als kinderrechter optreden Zi,j wees er op dat de mensen in veel gevallen met Wachten en dergelijke naar het bureau van de kinderrechter ko men maar dat is onjuist Men moet zich dan tot de raad voor kinderbescherming richten en die stuurt een verzoekschrift naar de kinderrechter Mejuffrouw Sluiter is ervan over tuigd dat vele kinderen die voor de kinderrechter verschijnen het slacht offer zijn van gezinsmoeilijkheden Sint-Nicolaas in militair hospitaal Sint-Nicolaas zal het militair hospitaal in Oog-in-Al te Utrecht tweemaal bezoeken Zaterdag 3 december zal hij om 14 uur in het hospitaal de kinderen van perso neel en militairen ontvangen Maandag 5 december is het om 15 uur feest voor de patiënten PROF DE GBAAF OVER KERK EN VREDE De commissie voor bijzonder ker kelijk werk van de hervormde wijk gemeente Oog in-Al te Utrecht houdt vrijdag 2 december een bij eenkomst in de wijkzaal van de Mattheuskerk Prof dr J de Graat hoogleraar in de faculteit der theo logie aan de rijksuniversiteit te Utrecht spreekt voor belangstellen den over De verantwoordelijkheid van de kerk voor de vrede in het atoomtijdperk Vanochtend werd een verkeerslicht aan de Catharijnesingel te Utrecht van een groot achtergrondbord voor zien om te voorkomen dat wegge bruikers het tegen de bomen niet so best afstekende licht over het hoofd xoioden zien Helemaal helpen doet het nog niet ivant even na plaatsing reden een fietser en een brommer al weer door rood licht heen Men ver wacht hier niet direct een verkeers licht aan de singelkant omdat hier geen weg van rechts komt VOLKSKERSTZANG OP 23 DECEMBER _^ De jaarlijkse volkskerstzang in Utrecht wordt ditmaal gehouden op vrijdag 2,3 december De bijeen komst begint om 20 uur in de Mar griethal van hot Jaarbeursterrein aan de Graadt van Roggenweg Evenals in vele andere plaatsen wordt deze volkskerstzang voorbe reid door r.-katholieken en protes tanten Voorzitter van het comité is ds A Dronkers hervormd pre dikant te Utrecht Advertentie Vulpenhouders Ballpoints Vierkleuren potloden Vierkleuren-ballpoints ' P.W.JlUie\\vm \> Choorstraat hoek Zadelstraat Utrecht Den Haag - Amsterdam Leger des weer met Qroot feestmaal voor bejaarden Van een onzer verslaggevers De mensen geven graag in de maand december vooral zo tegen Kerstmis Ik heb mijn begroting alsvast een ruimer patroon gegeven dan vorig jaar Toen was de totale oogst meer dan ƒ 18.000 Maar dit jaar willen wij meer bejaarden op een feestelijke broodmaaltijd nodigen dan anders en de verdere attracties ook wat uit breiden zodat er een budget van ƒ 21.281 — geraamd is Dit vertelde majoor G Herse voort die de financiële kant van de jaarlijkse kerstactie van tiet leger des heils in handen heeft donderdag Op donderdag 22 december om 18 uur zal aan 1000 bejaarden in Ti voli een goedverzorgde broodmaal tijd aangeboden worden Alle aan zittenden krijgen tevens een kerst pakket met levensmiddelen Des avonds wonen deze bejaarden een door de commandant van het leger in Nederland W F Palstra te lei den zang en muziekavond bij Aan mensen die het goed kunnen gebruiken zullen voorts kerstpak ketten uitgereikt worden In het to taal heeft men 220 adressen in Utrecht op het oog Gedetineerden in Utrechts huizen van bewaring zullen tesamen met hun familiele den een kerstmaaltijd krijgen aange boden die het leger in samenwer king met reclasseringsverenigingen denkt aan te richten Èr zullen ver der kerstvieringen met kinderen van het kinderhuis Maliebaan met be woners van maatschappelijk cen trum Oudwijkerveldstraat met bui tenkerkelijke jeugd en met kinderen van het eigen jeugdvverk(brigades gehouden worden Zelfs kolenhonnen Er zullen kolenbonnen ter waarde van een mud eierenkolen worden Sint hij UJS De alom aanwezige Sint was don derdagmiddag bij de personeelsver eniging van het Utrechtsch Nieuws blad P.U.N in de kantine in het hoofdgebouw aan de Drift op be zoek Tientallen kinderen zagen vol bewondering hoe Sint met zün zwarte gevolg over het dak binnen kwam wat aan elk gerucht over de hoge gast direct een eind maakte De clowns Fred en Rob zorgden met een slagvaardige pianist die de sa menzang stimuleerde voor een aar dig kinderprogramma Veel geschen ken en traktaties volmaakten dit feest voor de U.N.-jeugd Puntsgewijs 9 Maandagmiddag om 12 uur zul len in Utrecht de B.B.-sirenes gaan draaien Het betreft het maandelijk se proefalarm 9 Zwarte Piet heeft vanmorgen ook de U.N.-operatie Zilverpapier bedacht Hij gaf aan een der loket ten van het Utrechtsch Nieuwsblad ƒ 2,50 af Jacqueline Blinden kregen bandrecorders Donderdagavond gaf St.-Nicolaas namens de Stichting Technische Blindenbelangen een bandrecor der ten geschenke aan de heer A van der Loo Amsterdamsestraat weg 406 te Utrecht De heer Van der Loo was niet de enige gelukki ge ook mevrouw J Goettsch-de Zeeuw Burg Belgerstraat 60 bis en de heer f ' • Flach uit het Lo dewijk Napoleonplantsoen kregen een bandrecorder aangeboden Toch vindt de stichting dat er nog niet genoeg gedaan is Wij moeten nog 100 bandrecorders hebben vijf tig schrijfmachines en 25 braille schrijfmachines vertelde men Daarmee is een bedrag van f 60.000 gemoeid dat de Stichting door medewerking van de burgerij biJ elkaar wil brengen Speciaal clubs fabrieken en verenigingen zal het stichtingsbestuur voor dit doel om hulp vragen Heils start kerstactie weggeschonken en er zal fruit aan zieken worden gegeven Op drie traditionele manieren hoopt men het benodigde geld bin nen te krijgen via de giro-actie nummer 141942 de huis aan-huis-collecte op 6 7 en 8 december en de bekende kerstpotten die in de week van 12 tot en met 17 december op 14 punten in de stad geplaatst zullen worden Mevrouw Hersevoort doet een be roep op auto-bezitters en verzoekt hen zich op te geven voor het ver voer van invaliden en gebrekkige bejaarden naar de maaltijd in Tivo h Van een onzer verslaggeefsters Die twee jongens zijn in een voor hen vreemd land hebben misschien aanpassingsmoeilijkheden en als zij u dan naar de weg vragen slaat u er maar op los ' t Is mooi hoor Al dus de Utrechtse politierechter mr J F J de Kort voor wie vanmorgen de 20 jarige bankwerker-lasser M G uit Utrecht verscheen verdacht van mishandeling van twee Surinaamse h.t.s.'ers Het gebeu;rde allemaal in de nacht van 23 september De t\vee Surinamers waren naar een feest geweest en ook G had die avond pret gemaakt Hij was dronken De 19-jarige Winston Ramon C pakte G bij de arm en vroeg hem hoe hij moest lopen om in de Havikstraat te komen In ons land zo zei C tegen de politierechter is het normaal als je jongelui van je eigen slag bij de arm pakt als je vraagt zeg weet je de weg Ik weet niet wat hier de gewoonte is G was plotseling woedend gewor den Hij gaf C een klap tegen de kaak en stompte diens kameraad de 17 - Rioleringswerk aan de Leidseweg Het verkeer op de Leidseweg te Utrecht zal van de rotonde Croese laan tot aan de Koningsbergerstraat slechts toegestaan zijn uit de rich ting van de Croeselaan Dit in ver band met werk aan de riolering waarvan nog niet bekend is hoe lang het gaat duren Onderwijsmutaties In de Utrechtse raadsvergadering van donderdag 8 december zal het voorstel gedaan worden eervol ont slag te verlenen aan mejuffrouw H Zweers onderwijzeres aan de open bare school voor g.l.o Vleutense weg 270 te Utrecht en aan mejuf frouw E L Nagel onderwijzeres aan de openbare school voor b.I.o aan de Kruisdwarsstraat en aan mejuffrouw A Klappe onder^'ijzeres aan de openbare school voor g.l.o aan de Joh Camphuysstraat 1300 militairen floten Sint binnen Van een onzer verslaggevers Ongeveer dertienhonderd mili tairen hebben donderdagavond St Nlcolaas binnen gefloten Het ge beurde in de Kromhoutkazerne te Utrecht waar kapitein X P van Lieshout de officier van de dienst welzijnzorg een groot feest had ge organiseerd Het kwam zo de kapitein had voor het begin van het feest de manschappen zijn tien geboden voorgehouden die nodig ziJn om zo'n feest te doen slagen Een van die geboden was te applaudiseren wanneer men daartoe lust had en niet te fluiten Er mocht een maal gefloten worden dat was bij de komst van de Sint Jongens en nu fluiten jullie of je leven er van at hangt misschien komt ht dan wel zei kapitein Van Lieshout Het fluitconcert heeft ge holpen wam Sint kwam Daarna kwam er een daverendSt Nicolaasfeest waarbij het fluit verbod meermalen werd over schreden Er waren veel snoepjes van de week " op het toneel zoals St.-Nico laas het uitdrukte Mieke Telkamp Truusje Koopmans de Spotlights en het trio Willy Ré drie meisjes die met hun pittige op ac.'ordeons gespeelde melodieën ie zaal meermalen tot enthousiasme brach ten Verder speelde het Cocktail trio en verbaasde de Calthens de jongens met hun lenigheid in enke le acrobatische nummers Aan het eind van de avond kwam St.-Nicolaas met zijn zwartepieten de artiesten persoonlijk bedanken Hü deed dit op zijn eigen wijze en gaf daarbij blijk vrouwelijk schoon te appreciëren Daarna ontvingen alle dertien honderd militairen een pakketje Er werd een record gebroken Had men vorig jaar 17 minuten nodig dit jaar werden de 1300 pakjes in 15 minuten uitgereikt jarige Oscar S zo in het gezicht dat deze ver.suft raakte Hij viel achter over op de weg Daarna gooide G de fiets die een van de jongens bij zich had op de liggende Oscar S Toen hem hiernaar gevraagd werd antwoordde G dat hij niet-kleurlingen op dat moment en in die omstandig heden net zo behandeld zou hebben G was reeds eerder veroordeeld onder meer wegens diefstal geweld pleging mishandeling en bovendien had hij nog een voorwaardelijke straf lopen De officier van justitie eiste een maand gevangenisstraf De politierechter maakte er drie weken van Hij zei tot de Surinamers dat een jongeman met manieren als die van G tot de uitzonderingen be hoorde Advertentie VERHUUR VAN NIEUWE WAGENS ó.a Voikswagetns VW Busjes ppel Rekords enz Vanöf 16 et per K.M WOUTER TON Jr Wrttevrouwénstraat 26 UTRECHT Telefoon 10321 ALLEEN IliGANEfiELt DEREN GEEN FILlALENül TUINDORPSE KRANEN LIEPEN NIET In Tuindorp te Utrecht in de om geving van de Van Hoeklaan liep vannacht geen water uit de kranen Althans op twee tijdstippen om 2 uur en om 5 uur bleek de water leiding nul op het rekest te geven Bij het waterleidingbedrijf Midden Nederland venmoedt men dat een lek of een breuk in een leiding - mo gelijk ontstaan tijdens dje aanleg ^' an een rioolgemaal - oorzaak van de stoornis is geweest Advertentie HEREN PREFEREREN Uitgebreide collectie herenmodes we reldbekende merken voor de meest ver wende man SPECIALE St-Nicolaas-aanbieding in kamerjassen overiiemtien zelfbinders sjaals iiandsclioenen pullovers truien vesten sokken enz TRITON zelfbinders vanaf f 2.95-f Ï.75 Alle Sir Edwin-artikelen voorradig T.m zaterdag geopend tot ' s avonds 9 uur Sloop woningen aanbesteed De gemeentelijke dienst van open bare werken te Utrecht heeft donder dag de sloop van de percelen Oude Pyisweerdstraat 18 20 en 22 aanbesteed Er waren vier inschrijvingen bin nengekomen De hoogste inschrijver firma W M Jansen te Utrecht wilde van de gemeente ƒ 1980 - ontvangen De laagste firma Bijman en Van Rand wijk te Lopik wilde dit werk doen voor ƒ 739 - Via lantaarnpaal in huis geklommen Door in een lantaarnpaal te klim men en over te stappen op het huls Brigittenstraat 2 in Utrecht hebben inlirekers kans gezien uit de textielhandel van de heer Groene veld negentien gulden enkele over hemden twee suède jasjes en nog andere artikelen te stelen De heer J H Groeneveld deed donderdag bij de politie aangifte De inbraak gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag Portemonnees gerold in winkeldrukte Er zijn tydens de drukte in de binnenstad voorafgaand aan het Sinterklaasfeest by de Utrechtse politie enkele aangiften gredaan van het rollen van portemonnees Mevrouw H M Prinsen-E mist elf gulden en waardebonnen voor zes gulden Haar portemonnee werd gerold in de Lange Vie.straat om streeks vier uur donderdagmiddag Mevrouw H de Wit uit Houten mist een portemonnee met 7.5 gul den gerold in de Hema In het zelfde warenhuis werd de portemon nee van mevrouw J M van E uit Utrecht gestolen inhoud 35 gulden SINTERKLAASFEEST VAN VICTORIE De Buurtvereniging Victoi'ie uit de Boorstraat te Utrecht houdt zon dag 4 december om 14 uur een St Nicolaasteest in het Erasmushuis Optreden zullen o.m de Belha mels gitaristen uit Putten clowns een goochelaar en de Montana's Van een onzer verslaggevers)Luitenant kolonel H C A Kleyn,de garnizoenscommandant van Utrecht zal zaterdagavond als „ verkoopjuffrouw " staan in een wa renhuisstand Eind januari zullen Utrechtse notarissen juristen art sen enz gezamenlijk achter kraam pjes staan die zij zelf ook zullen op bouwen Beide keren is de opbrengst ten behoeve van het revalidatiefonds van de Lions Club Utrecht Dit fonds beoogt steun te verlenen bij ieder revalidatiewerk hetzij aan instel lingen die zich op dit terrein bewe gen arbeidstherapie nazorg enz hetzij aan personen die in aanmer king komen gerevalideerd te wor den maar geen steun ontvangen van andere instanties flR ÊflBRlEL ' Ü ^ SPREEKT « ET EEMêOE ' tIE kEKMIi VfltJ USU yRüU>W iKWItCEU E^EH ÈERlcHTElJ.WlT aflCQUELlME VOOR ONBEPflflUPETatêU Ma lOÊEERT Overste Kleyn is verantwoorde lyk voor de verkoop die maandag in het warenhuis Vroom en Dreesmann aan de Lange Viestraat is begon nen en zaterdagavond eindigt Hij heeft ervoor gezorgd dat materiaal gefabriceerd op de afdeling arbeids therapie van de Koningin Emmakli-niek voor astmapatiënten in Ren kum aan de man gebracht wordt Tafels worden ook klaargemaakt in Motetgezelschap zong in de Leeuwenbergkerk Het waren er waarscbynlgk in verband met de sinterklaastqd niet velen die woensdagavond naar de Leeuwenbergkerk in Utrecht waren getogen om hier te luisteren naar de muzikale prestaties van het Utrechts Motetgezelschap Dit ensemble onder leiding staan de van Willem Mudde heeft het weinige publiek vergast op de uit voering van enkele oude en moder ne meesterwerken op een manier die de aanwezigen aandachtig en geboeid heeft doen luisteren Het was opvallend hoeveel redelijk goede stemmen het gezelschap dat toch in hoofdzaak uit amateurs be staat rük is Duidelijk werd dit vooral uit de soli die door diverse medewer kenden gezongen werden in psalm 121 van Schütz die volgens de oude cantorij-praktijk uitgevoerd werd met ondersteuning van instrumen ten en generale bas De intonatie was over het alge meen verrassend zuiver ook in het groepje instrumentalisten waren niet veel wanklanken te horen Een compliment moge speciaal gaan naar de bas in Purcell's „ O sing unto the Lord " met veel begrip en gevoel voor stijl zong hij zijn soli Het klankbeeld dat het koor op leverde in genoemde werken van Schütz en Purcell vormde een stijl getrouwe weergave van de nobele geest der oude meesters enkele ogenblikken van te schools musi ceren bijv de instrumentale inlei ding van Purcell's lofzang deden aan deze indruk niet af Mutatis mutandis geldt voor de moderne compositie van Hessenberg en Distier Vooral het zesstemmige motet O Herr mache mich zum Werkzeug deines Friedens " van Hessenberg met zijn archaïsch klankidioom vervuld van een serene en gewijde sfeer werd met veel gevoel voor de harmonieuze schoon heid ervan gezongen Willem Mudde zorgde voor eenprecieze directie hij was de onmid dellijke bron voor de geïnspireerdewijze van zingen op dit goede con cert De organist Chris Bos speeldede continuo partijen in de koor werken Bovendien verklankte hij,nauwgezet en gewetensvol enkelesolowerken voor orgel een Toccatavan Frescobaldi Praeludium enFuga in b van Bach en ten slotteDistler's koraalpatita „ Christ der dubist der helle Tag " J S het ooglijdersgasthuis en in het Sint Antoniusziekenhuis De verantwoor delijke mensen zijn respectievelijk ir Van der Voort en wethouder mr W H J Derks Wat op 30 en 31 januari in de Han delsbeurs gebeurt heeft de Lions Club Utrecht lentemarkt genoemd Bewust heeft men het geen ba zaar genoemd dat is wat dames doen maar markt met attracties Overeenkomst met de bazaars is ' t feit dat de organisatoren zelf in ho ge mate actief zullen zijn De markt heeft men genoemd naar de lente oök al is het januari De lente is immers het beeld van de hoopge vende lentezon Deze activiteiten verricht de Lions Club in het kader van de doelstel ling Het bevorderen van weder zijds begrip en verdraagzaamheid stimulerend in de gemeenschap staan met gebruikmaking van be staande organisaties In Utrecht be staat de club sinds 1954 Thans zijn er 34 leden Heel Ne derland telt er 23 Gouverneur van het district Nederland is de heer Paul van Hessen in Den Haag - In 1917 is The international association of Lions Clubs in Dallas tTexas opgericht door personen uit han delskringen en vrije beroepen Nu zijn er in de hele wereld 15.027 clubs met 613.118 leden Kracht moed noblesse zijn woor den die men associeert met het be grip Hon leeuw Deze sy iboliek wil men sterk doen uitkomen in het sociaal gerichte werk De beginlet ters van Lion betekenen Liberty vrijheid van geest en lichaam Intelligence begrip Our Nation Safety veiligheid van onze natie deelnamen aan de positieve opbouw van de natie Evenals in de andere clubs zijn de leden van de Utrechtse personen uit industrie handel of vriJ beroep Aanmelding als lid is onmogelijk De club ballotteert zijn leden om ' n zo breed mogelijke schakering te krijgen President van de Lions Club Utrecht is mr Ph Loggers secre taris ir Van der Voort De activi teitencommissie bestaat uit de he ren J D Nanning H C A Kleyn dr W Stigter en jhr dr W J Quarles van Ufford De Lions Club Utrecht heeft nog de volgende activiteiten Leden brengen bezoeken aan mensen die Een tafel vol typisch Engelse lekker nijen als citroen - en frambozencakes jams en dergelijke zoetigheden staat tussen de tafels met hand - en boek werken op de bazaar in de Holy Trinity Church te Utrecht die leden van deze kerk inrichtten De bazaar werd donderdag geopend door miss K M Graham de Britse consul.-gen van de Engelse gemeente te Ani.^ter dain ilnks Onder de aanwezigen bevond zich onder meer reverend D Beukes prayer van de Engelse ge meente in Utrecht midden Advertentie Pil m II amm STUDENTENSINT TRAKTEERDE SCHOOLKLAS Vanmiddag trok de eerste klas van de school aan de Draaiweg te Utrecht opgewekt naar de studentensociëteit Symposion aan het Lucas Bolwerk waar leden van de studenten verent » ging Unitas Studiosorum Rheno Tialcrtina hen trakteerden op het jaarlijliïe sinterklaasfestijn EXAMEN APOTHEKEKSASSISTENT Voor de in Utrecht gehouden exa mens voor apothekersassistent zijn geslaagd de dames C J Hupkes Didam G Th Giezen Apeldoorn J Kemperman Arnhem en M E dens Boxmeer Kennisgeving SLUITING GEMEENTEKANTOREN Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter algemene kennis dat de kantoren en werkplaatsen van de verschillende takken van gemeentedienst op 5 december 1960 na 12.30 uur voor het publiek geslo ten zullen zijn met uitzondering van a de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst Kruisstraat 13 uitsluitend voor ziekenhuisop name en eerste hulp b de gemeente begraafplaatsen c het Centraal Museum d het openbaar Slachthuis dat na 13.00 uur gesloten zal zijn WATERHOOGTEN WEERDSLUIS UTRECHT 2 dec — Bovenkant sluis 42 cm + N.A.P val 2 cm Benedenkant sluis n cm — N.A.P val 13 cm vereenzaamde 1 stuurt lang - een verjaar Utrechtse zie onisch zieken blijkt organi van culturele van de band bijvoorbeeld in een situatie verkeren -" me durig zieke kinderen dagsgeschenk in de kenhuizen helpt chr wanneer dit gewenst seert bijeenkomsten aard ter versterking tussen landen 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 2 december 1960 - 68e jaargang no 182 Franse literaire wereld in opschtidding swinnaars van anti semitisme beschuldigd Advertentie MARIA STADER EN LESKOVIC Avond van bloeiend musiceren Prij Van onze Parijse correspondent URANKRIJKS literaire wereld verkeert in heftige opschudding De winnaars van twee der voornaamste letterkundige prezen de Prix Goncourt en de Prix Femina zijn van anti-semitisme beschuldigd en Indirect worden nu ook de jury's die beide onderscheidingen nog maar enkele dagen geleden hebben toegekend van verregaande lichtzinnigheid zo niet van medeplichtigheid beticht Een lid van het damesgezelschap dat ieder jaar de Prix Femina uitdeelt de romancière en voormalige Goncourt-winnares Beatrix Beek heeft zich uit protest tegen de toe kenning van de Femina-onderscheiding aan Louise Bellocq voor haar roman La Porte Retombée — De dichtgevallen deur — uit het comité teruggetrokken Nat Russel op vrije voeten De Amerikaanse jazz-zaager Nat Ru.Ksell die vorige week in Kopen hagen in verzekerde bewaring is ge steld op verdenking van het bezitten van marihuana is vandaag voorlo pig vrijgelaten in afwachting van de behandeling van zijn zaak Gisteren heeft de Kopenhaagse politie in verband met de affaire een Deens staatsburger gearres teerd wiens naam men niet wenst te noemen aan de tekst Ik voor mij wantrouw commentaar daarop een kostelijk ^^- l'heèl'moois''voor'i " zit is waarom vrienden en faniille j,„t ^^ It nog tegen " zei de leden u zu len beniiden Van Swol ^ er „ het is maar een éeintje " geeft namelijk met een doodgewone ^ och het zit ' m natuurlijk niet zo - reportage van de wedstrijd o nee hU ^ eer i » de afmetingen Het is meer denkt met een kinderlijk verblijd hart ^ en kwestie van contouren ' en door een sublieme technische In jujg toeren greep gelukt het de technici steeds misverstand verder „ en'ze'voldoen Jean de Rigault zal 12 december in scheept of afgescheept met een aota de Stadsschouwburg in Utrecht ko - J Ierse thriller waarin de hoofdpersoonmen met de comedie lean de Lu-J uiteindelijk een moedig en wijs mensne " van Marcel Achard bleek die na rijp beraad met de Ierse " eweging gebroken had De man ech TENTOONSTELLIN'G ter die hem moest liquidcen bleek VERLENGD op het eind een klein " mens die zijn De directrice van het Centraal opdracht ondanlis de gewijzigde om Museum deelt mede dat de exposi - -^ tandigheden wilde volbrengen om tie De 50 bestverzorgde boeken dat de verrader als mens hogervan 1959 " en de verkooptentoonstel - f "'™„ 4 " ""¦ Koftom een typisch ling „ Utrechtse Grafici " wegens de Iers-Britse aangelegenih^d geschre grote belangstelling zUn verlengd Y ''^ achter door twee Engelsen dietot en met 6 december a.s hun stuk uit angst voor wraak van de Ieren niet alleen dorsten te schruven Ik sta zelf op heel goede voet met de Engelsen maar toch stuit het me een beetje tegen de borst naar zo'n anti verzetsfilm te kijken vooral als het dan nog slecht geschreven is ook ' Wat me frappeerde was dat Ton Lensmk ^ l uitstekend Ik heb er zelf mee ge le maken U krijgt geen idee van de experimenteerd " spelregels ondertussen maar na af - ^ o ~ o »^ loas ji^t enige antwoord een fijn spel is waarbij je veel kunt i „ fii„g „„ lachen Van Swol is ook de enige 7,et eigenlijk man van wie ik het blijmoedig accep - deau " teer dat hij zich in een uur tijd tien - „ Och " vond de ander „ je moet met twintigmaal herhaalt Enfin u moet jg fjja meegaan De jongelui kun maar zien en vooral luisteren Ik nen er niet meer buiten en ze kun nen maar ergens zoet mee zijn " „ Het is zeker een speciaal ont werpt " informeerde de vrietid die kennelijk niet los kon komen van die driehonderd gulden Welnee Het is een gewoon huis tuin-keuken geval Niks bijzonders Gewoon een uit de serie " De vriend kneep zijn ogen dicht Hij begreep er niks meer uan Toen zei hij „ In ZuidrAfrika noemen ze regie van zo'n ding een prikkelpoppie " / e bent gek Een prikkelpoppie dat is een pin-up-girl " „ Nou daar heb je het toch al die tijd over " „ Man Ik heb het over een piok up Een grammofoon " Ze keken tegelijkertijd naar mij discriminatie wordt besproken in die zich al die tijd had staan te ver een klanltbeeld Anders dan anderen kneukeien Had u het niet door f " vroegen ze om 21.50 uur fIaioel " zei ik „ maar ik wou so graag weten hoe dat destijds iti Ba NCRV'S Prisma begint om 20.15 uur bylon geweest moet zijn met de spraakverwarring " heer O Rydbeck eerste vicepresi - I andere tekst scheen te beschikken dan dent werd de heer M R Janot van z>in medespelers Het kan natuurlijk Advertentie Horia weigert zijn prijs BEATRIX BECKS aantijging lijkt enigszins aanvechtbaar Weliswaar worden er in de bekroonde roman anti-joodse uitdrukkingen gebezigd maar de schrijfster legt die in de mond van een harer personen zon der zich met die figuren te vereen - Advertentie De complete serie In voorraad bi weyiTian Alleen ZADELSTRAAT 6-8 TELEFOON 15951 — UTRECHT Toerisme en festivals in België 1961 D \ T het Belgisch toerisme voor 1961 van liet a.s Koninkiyk huwe lijk op 15 december voortbouwt bleek ons gisteren tijdens een ge sprek met de Heer Six van het Commisariaat-Generaal voor Toe risme in België en de Heer Roel kens van het Belgisch Verkeers bureau te Amsterdam Xederland toont zich In deze niet strijdig zo>tla in de samenwerking met de KNAC met welke organisa tie een actie Mooi België " is ge voerd Zeventienhonderd toeristen zonden tijdens hun verblijf geduren de de afgelopen maanden n België ' n briefkaart naar het burea'.i te Am sterdam en daarvan werd een twin tigtal als prijswinnaars onderschei den waarvan de eerste drie een reis naar België zal worden aange boden De grootste reislust bleek wel bij stedelingen te leven zo ook in Utrecht want de familie Van den Brink op het Werkspoorplein be hoorde tot de uitverkorenen met een prijs van de stad Ostende Dit Nederlands initiatief heeft reeds internationaal weerslag gevonden en de toerist zal nu ook wel in an dere landen kunnen mededingen naar toeristische prijzen Voor Bel gië bleek dat het bezoek aan de liunststeden in Vlaanderen stijgende is evenzeer als de Nederlandse animo voor camping waarmede wij verre in de meerderheid zijn t.w 6 op de 10 vreemdelingen Wat de festivals betreft deze zet ten illuminair in met de verlich ting van de city van Brussel gedu rende de maand december drie maal zo groot ais voorheen Het programma der festivals voor 1961 kondigt een Spaanse feest week in Ostende aan Brussel houdt in maart a.s een tentoonstelling van hedendaagse Spaanse kunst Interessant belooft de expositie te worden onder de titel Het land schap in de Nederlanden " met welke goode keuze van onderwerp de stad Gent de eer heeft verwor ven Van mei tot september zal te ontwerpen in het Middelheimpark de 6e Biënnale voor beeldhouwkunst worden gehouden Dat er ook vele optochten wor den georganiseerd is vanzelfspre kend in het prograiruna voor Bel gië zoals ca te Kortrijk Pe lui ster der Nederlandse taal " waarbij de voornaamste werken uit de Ne derlandse letterkunde in beeld wor den gebracht Aldus krijgen festivals kunstten toonstellingen bloemenfestijnen op tochten etc een steeds groter plaats in het kader van het toerisme Prijs voor H Strategier In zijn laatstgehouden vergade ring heeft het bestuur van het Al gemeen Nederlands Verbond de Vis ser-Neerlandiaprijzen toegekend De uitreiking van deze prijzen zal geschieden 21 januari 1961 in de Rol zaal te ' s-Gravenhage Een prtjs is o.a toegekend aan L van Hensbergen te Amsterdam voor zijn toneelspel Het tuinfeest " aan H Mulisch te Amsterdam voor zijn toneelstuk Tanchelijn " en aan H Strategier te Utrecht voor zijn ¦\ rnhemse psalm " • Rotterdams Toneel zal in het voorjaar de comedie musical „ Irma la Douce " van A Breffort en M Monnot uitbrengen zelvigen De presidente van de femina-jury madame Simone die zelf van Israëlitische bloede is heeft het argument van Beatrix Beek onzinnig genoemd Buiten de jury is iedereen het er over eens dat de roman van Louise Bellocq een prullig schriftuur is Vintila Horio heeft donderdag de Prix Goncourt geweigerd in het licht van de woede in de openbare mening over zijn beweerde nazi sympathieën tijdens de oorlog In een brief aan Roland Dorgeles president van de Goncourt-jury die Horlo's roman „ Dieu est né en exil " uitkoos zet Horia uiteen dat h\j de eer weigert omdat hij niet de oorzaak wenst te zijn van zoveel onenigheid in het land dat hem zo goed ontvangen heeft " De aanklacht van anti-semitisme tegen de Goncourt-prijswiniiaar Vintila Horia een Roemeen die in werkelijkheid Caftan Gioglou heet is op degelijke gronden gebaseerd Vorige week werd door zijn landgenoot Ghiorghia de bekende auteur van de best seller „ Het vijfentwintigste uur " in Paris Presse onthuld dat de heldhaftigheden die Horia door zijn uitgever werden toegedicht — schrijver zou een actief aan deel aan het Roemeense verzet hebben gedragen én derhalve in Duitse concentratiekampen ge ïnterneerd zijn geweest — geens zins met de waarheid strookten De communistische „ l'Humanité " kwam met citaten van artikelen die door de Goncourt-prijswinnaar ge schreven waren in Roemeense kranten voor de dag die er op het stuk van anti-semitische vuilspui terij inderdaad niet om logen Horia had tijdens de oorlog zo bleek nu onweersprekelijk Duits land en Italië onstuimig toegejuicht omdat in die landen de oude gees - \ lelijke waarden in ere waren her steld en de geest van vrijmetselarij en jodendom was uitgeb.annen " In een ander artikel werd de Führer even geestdriftig bejubeld en werd met blijdschap geconsta teerd dat „ de ganse mensheid die naar vrijheid haakt zich nu achter Hitler had geplaatst die Napoleon als historische figuur dan ook defi nitief heeft overvleugeld " Met „ droefenis " moest de Roemeense schrijver in juni 1940 voorts vast stellen dat Frankrijk waar hij zich later vestigen zou „ in een poel van decadentie verkommerde waaruit alleen de nederlaag het misschien nog zou kunnen doen verrijzen " Qeen ontkenning desgevraagd al dit fraais Vintila Horia heeft niet ontkend dat hü Advertentie De complete Aristona-serie in voorraad bij Radio BOSMAN KANAALSTRAAT 89 - TEL 33672 UTRECHT Frans toneel in Utrecht Zweedse radio en t.v.-organisatie de de Franse staatsomroep ' « ETS De troep van het „ Theatre du vieux colombier " onder leiding van inderdaad geschreven kon hebben Hij had alt^d rechtse idealen aan gehangen zo merkte hö op maar hij begreep ook niet waarom al die oude koeien nu zo nodig uit de sloot moesten worden gehaald De secretaris-generaal van de Goncourt-jury Gerard Bauer heeft van zijn kant gezegd dat hem te voren bij de informatie bij de Roe meense ambassade in Parijs en bij het Franse ministerie van buiten landse zaken niet gebleken was dat Horia onwaardig voor de onder scheiding geacht zou moeten wor den Bauer wees er bovendien op dat alleen literaire maatstaven plachten te worden aangelegd Hoe afstotend de geciteerde zin sneden uit de artikelen van Horia ook mogen zijn in beginsel behoef de zijn literaire betekenis daardoor nog niet te worden aangetast Een der belangrijkste figuren van de moderne Franse letterkunde Celine heeft in zijn boeken de grofste aan vallen op de joden gedaan en niet temin blijft zijn literaire grootheid boven alle twijfel verheven Ook is het waar dat in Horia's bekroonde roman geen enkele ras sistische opmerking valt te signa leren Helaas voor hem wordt ech ter zijn letterkundige waarde tame lijk laag aangeslagen Vandaag werd nog meegedeeld dat de beslissing van de jury met betrekking tot de weigering van de prys door Horia aanstaande maan dag aan de lunch bekend gemaakt zal worden De jury kan de prijs toch nog aan Horia toekennen hem voor dit jaar niet toekennen of aan een ander geven Woensdagavond heeft in Utrecht de gastdirigent Bogo Leskovic het USO op z'n best laten musiceren steeds inniger wordt de muzikale band tussen dirigent en orkest en de musici tonen in hun spel de inge nomenheid met zijn muzikale leiding die niets disciplinairs oplegt maar or dening geeft en daarbij de persoon lijke eigenschappen van het orkesl lid respectcerd Men moet / eggen het orkestlid is deelnemer aan de interpretatie en geen ondergeschikte van een musicale visie van een diri gent ik zie meer in ' n arifitona want het Is ' t dènkbaarsfe geschenk Zo kon de avond met een grootse uitvoeririig van Sohuberts Negence Symphonic eindigen maar zo was het ook raogeUjik de symfonische suite Luitenant Kijé van Serge P> o-kotjew waarmede het concert werd geopenid spoedig te vergeten Mo gelijik dat deze film-muziek wat ze van origine is het goed zal doen bij het beeld op het doek maar de Russische componist heeft zich in 1934 toen hij zich weer definitief in zijn vaderland vestigde met deze compositie iets te simpel de illus tratie van een parodie op het oude Czarisme voorgesteld Dat zal iedereen met Piet eens zijn Perfect beeld gaaf geluid en fraaie vorm maken een ARISTONA tot een vreugdevol bezit voor het hele gezin Niet alIccn de Sint niet alleen Piet maar iederéén ziet meer in een ARISTONA flti$totta ƒ IN ÉÉN WOORD FANTASTISCHI Met dit al bleek deze muziek een minder geschikte introductie te zjjn op de Mozart-aria's die Maria Sta der hierna kwam zingen Of was het dat de eerste aria Alma grande e nobil core ' te zeer een gelegen heidsmuziekje was dat Mozart m 1789 schreef als inleg voor de - opera 1 due Baroni ' van Domenjco Cima rosa ten gerieve van Louise Ville neuve die een jaar nadien de lol Dorabella in de première van Cosi fan tutte zou zingen Niettemin toonde Maria Stader in deze mu ziek de schoonheid van haar stem haar gemakkelijke gave om een toon Mozartiaans te tinten en haar bijzondere muzikaliteit van inter pretatie en legato-techniek Deze Mozart-zangeres zong daar op de aria Aoh ich fühl's es 1st t e Ie visie - grammofoons ¦ recorders Kunstliefde gaat cirkel'Yuilen 0 In de expositiezaal van de Rot terdpmse kunststichting aan de Kor te Lijnbaan zal van 3 december tot en met nieuwjaarsdag een tentoon stelling worden gehouden van wer ken van Jan Wiegers # De tentoonstelling van oud Fries aardewerk die zowel te Mak kum als te Leeuwarden werd gehou den zal van 3 december tot 22 janu ari in het museum Boymans-van Bouningen te Rotterdam te zien zijn P In de Utrechtse kunsthandel De Jacobitoren " zal op zaterdag 3 dezer om 3 uur ' s namiddags een tentoonstelling van gobelins van Wim van Boxtel worden geopend door drs J A F Janzen De exposi tie duurt tot en met 31 december e.k 0 Het vijfde internationale festi val van wetenschappelijk-didactische films te Padua is aan de film De te I tralogie van fallot " vervaardigd door de universitaire film te Utrecht een bronzen medaille toegekend De twee organisatoren van de Kunst liefderuilcirculatieactie de heren J Roderigo en C Boeke hebben het druk met het in orde maken van het werk In de tekenzaal van Kunstliefde hebben we hen ga degesrlagen bij deze arbeid die door onze nieuwsgierigheid uit groeide tot een kleine tentoon stelling Zie foto De opzet van de ruilcirculatie is dat belangstellenden zich kunnen abonneren op een schilderij dat iedere maand een jaar lang wordt verwisseld voor een ander Er zijn drie groepen naar de prijsklasse van de schilderijen tekeningen e.d die men in huis wil hebben De attractie is dat aan het einde van de ruilperiode kunstliefde één doek onder elk groepje ruü circulatieabonnees verloot Ui teraard zit het verlangen voor op een gegeven ogenblik een doek tekening of ander werk zo in de smaak te doen vallen dat de abonnee zegt „ U mag het niet meer meenemen ik houd het en koop het " De kwaliteit van de in de circula tie te brengen schilderijen is over het geheel genomen niet slecht Er zijn een aantal zeer fraaie doe ken bij die thans op de leden tentoonstelling van Kunstliefde worden geëxposeerd Bij voldoenide belangstelling buiten Utrecht en naaste omgeving is Kunstliefde genegen om deze cul turele missie verder uit te breiden mits op een kluitje bij elkaar een voldoende aantal geïnteresseerden zioh aandienit om een heel ruilsys teem binnen die cirkel mogelijk te maken Inlichünigen over de actie worden verstrekt ook tijdens de openingsuren van de tentoon stelling in de zalen aan de Nobel straat te Utrecht Advertentie r^^ÊF^^^A NOG TWEE DAGEX staan wij voor U klaar om aan Uw St.-Nicolaas-verlangens te voldoen Minrebroederstraat 25 — Telefoon 15070 GESPECIALISEERD IN GRAMMOFOONPLATEN en GRAMMOFOONS Veelzijdige en uitgebreide collectie Deskundige voorlichting door NICO SCHEEPMAKER Tele - VISIE DE GROOTSTE GRAMMOFOONPLATENZAAK IN MIDDEN NEDERLAND D E KRO had ons gisteren opge - rader was maar de gevierde leider die om persoonlijke motieven uit de Beweging was getreden Van Ingen speelde hem echter een uur lang als een bange zenuwtrekkende man waardoor de op zichzelf niet onaar dige pointe in hem geen gestalte kreeg Grappig was het te zien hoe de twee Engelse schrijvers waarschijn lijk het Anglicaanse geloot aanhan gend zioh een Ierse pastoor voorstel den Johan Fiolet beeldde hem uit als een ongenuanceerd denkend mens diie rotsvast geloofde dat alles wel recht sal kom als je maar in God gelooft Monseigneur Staverman apostolisch vicaris in Hollandia die in een inge laste uitzending vóór Vademecum werd geïnterviewd leek mil uit fijner hout gesneden en in ieder geval was zijn opmerking „ De Papoea-bevolking moet in haar eigen samenleving als volwassen beschouwd worden " heel wat waardevoller dan alle clausen van het stuk bij elkaar Een regisseur heeft by onbelang rijke stukken als deze wel het recht dunkt me de tekst aan de realiteit aan te passen Als Goldstein Coogan alleen op het dak achterlaat zeggen de „ Het is mij hier te hoog ik ga vas naar beneden Kijkt u nog maar even rond " en dan twee minuten later weer het dak opkomt met de woor den „ Waar zat u Ik kon u nergens vinden " dan mankeert er óf iets aan Goldstein èf iets aan de regie óf iets de tekst het meest hoewel de schrij vers voor ' n commerciële T.V Trou Vaille hadden gezorgd door de han delsreiziger die scheerapparaten ver kocht en ze ludde aanprees met de naam Philips te tooien BANDRECORDER KLAARZETTEN weer zijn denken voor ons hoorbaar loop bent u ervan overtuigd dat rugby heb u gewaarschuwd om welke reden dan ook over een ring en de regel Coos Mulder onder In het AVRO programma van avond De toe stand in de w6 daarna Flits om Iv IJKERS die ook de beschikking liebben over een bandrecorder wil ik attent maken op de uitzending van morgen zaterdag om 15,25 uur Dan verslaat A C van Swol tennisser voetballer rugbyer kinderarts tele visiespreker de rugbywedstrijd Wa - les—Zuid Afrika Ik kan u verzeke ren dat een bandje met Van Swols Voor oog De VARA laat u er wat van mee nemen met hulp van Theo Eerd mans om 21 uur en de rassen - leld om 20.30 uur zijn dat de heer A Hulke zioh gespe J cialiseerd had op zijn tekst en de heer Eric Palce voor de rest bad zorg ge I dragen maar vaak had ik het gevoel dat Lensink er zelf een boel aan bij ' 20.45 uur de Perry Como-show 21.15 uur en Met het oog op door fan Brusse om 22 uur In het VPRO-pro - gramma om 20.05 uur een leerstuk van Bert Brecht De uitzonde - had gedragen Zo ja dan had hij eer van zijn werk Men vraagt zich af hoe het stuk geweest zou zijn als niet en oor '»««*«»««««»«««»»»»>« S Eric van Ingen maar Ton Lensink of Jan Retèi de hoofdrol ha.-'Jen ge speeld De ontknoping leerde ons im mers dat Eric van Ingen in werke lijkheid niet de bange laBhartige ver - '•********** *******»**««»»»«*^«*»»«»« ««»»»»» en'tschwunden ' het verdriet van Pa mina in de 4e scène van de 2e ace van Mozarts ZauberfIöte ' met grote inniigiheid Zij deed het bijna zonder de dramatische bewogenheid zoa.s we die bij de toneelopvoeringen veelal horen Maria Stader bleef d3 concertzangeres en maakte van deze aria een juweel van zangkunst Interessant was het om nadien te luisteren naar de aria Nehmt meinen Dank ihr holden Gönner "' die Mozart in 1782 voor zijn a.s schoonzuster Aloysia schreef ten behoeve van een benefice-conoei-r Enkele jaren voordien had Alo.yjia hem bitter in de liefde telei'rgesteld maar nu aan de vooravond van zijn huwelijk met haar zuster Constan ze toonde hij zich allerminst haft dragend en ' liet blijken hoe zeer hij de vocale kwaliteiten van Aloysia bewonderde Mania Stader heeft de ze eigenschappen op z'n schoonst weten te doen horen juist met de kleine omvang van haar stem die in z'n verdragendheid helaas niet door de acoustiek van Tivoli in de geëigende glans van Maria Staders zangkunst kon uitstralen Na de pauze de reeds genoemde 9e van Schubert onweerstaanbaar in de stroom van melodieën die als het ware zijn gehele üederen sohat verwerkt in deze symphoni sche creatie Deze compositie kan lang duren doch niet onder leiding van Bogo Leskovic die slechts mu sicerend interpreteerde met de rust van zijn aanwijzingen nimmer na drukkelijk steeds met de natuur lijke accenten en het wonder van zijn crescenidi Zéér hartelijk was het applaus van het publiek dat hem kennelijk deed blijken hoezeer men zijn gast directie heeft gewaardeerd G van R Adverientie Fijnproevers natuurlijk Zwitserse Chalet kaas voor de feestdagen Imp J.C.N Boerinh Amsterdam POTUCHTJE ^ ah^Xon Hebt V wel eens meerfemnakf f<''t twee mensen minuten hint discus siëren over twee heel verschillende dingen terwijl ze denken dat se het over het welfde onderwerp hebbenT U dacht misschien dat dit alleen in cabaret sketches voorkwam maar vayi de week heb ik het zelf beleefd Ik moet zeggen het was heet amu sant Twee mij min of meer bekendf al wat oudere en zeer deftige heren met tüje ik op een receptie stond te praten kregen het over sinterklaas De een vond dat sinterklaasgedoe tegemooordig verschrikkelijk „ over done " en veel te kostbaar De ander was van mening dat dit xich voor een groot deel liet „ redresseren " door dure dingen die er toch moeten komen met sinterklaas cadeau te doen Hij pikte een lekker hapje van de schaal die hem voorgehouden werd en zei „ Ik geef mijn zoon dit jaar een pick-up cadeau " De eerste verstond hem verkeerd en zei „ Wat ^ eg je f Eeyi pin-upT Die hoeft toch niet zoveel geld te kosten f " Nou"j zei de ander die helemaal niet merkte dat de eer.He hem ver keerd verstaan had „ toch altijd nog een kleine driehonderd pop " zitten er op " ging het len na even peinzen Had je zoon hard nodig r ' Ik vind maar een frivool ca - „ Zó " verbaasde zich zijn vriend - l„daar heb je dan toch zeker wel iets 
Vrijdag 2 december 1960 ¦ 68e jaargang no 182 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD DRUKWERK VOOR HANDEL f/V INDUSTRIE - l ONTEIGENING In de zaak van jhr dr Con stant Johan Adriaan de Ra - nitz in zijn hoedanigheid van burgemeester der gemeente Utrecht eiser q.q procureur mr H C A van Benthem tegen JOHANNA CORNELIA KINNEGING weduwe van Hermanus Cor nells Vleemink wonende te Utrecht gedaagde procureur mr F B Keulen is uitgesproken de onteige ning ten name van de ge meente Utrecht van het per ceel kadastraal bekend ge meente Lauwerecht sectie B nummer 48 welk perceel groot is 0.00.47 ha met vast stelling van het bedrag der schadeloos.^telling op f 8.000 en onder verdere bepalingen als in gemeld vonnis nader zijn omschreven De officier van justitie W H OVERBEEK ONTEIGENING In de zaak van jhr dr Con stant Joban Adriaan de Ra nitz in zijn hoedanigheid van burgemeester der gemeente Utrecht eiser q.q procureur mr H C A van Benthem tegen 1 Andreas Johannes de Brnyne Sr wonende te Utrecht 2a Wilhelmina Johanna de Bruyne echtgenote van G AHlen 2b G Alflen voornoemd beiden wonende te Utrecht gedaagden procureur mr F B Keulen is eiser niet-ontvankelijk ver klaard in zijn vordering voor zover deze is ingesteld tegen gedaagde G Alflen is uitgesproken de onteige ning ten name van de ge meente Utrecht van het per ceelsgedeelte kadastraal be kend gemeente Utrecht sec tie G nummer 117 oud thans nummers 125 126 en 127 gedeeltelijk no 79 van het grondplan welk perceels gedeelte groot is ongeveer 0.12.35 ha met vaststelling van het bedrag der schade loosstelling op f 124 — en onder verdere bepalingen als In gemeld vonnis nader zijn omschreven De officier van justitie W H OVERBEEK ONTEIGENING In ' de zaak van jhr dr Con stant Johan Adriaan de Ra nlti in zijn hoedanigheid van burgemeester der gemeente Utrecht eiser q.q procureur mr H C A van Benthem tegen Ihr dr Alfred Boreel vanHogelanden wonende te's Gravenhage Lnbert Egbert Smilde,wonende te ' s Gravenhage,gedaagden procureur mr.F B Keulen s eiser niet-ontvankelijk ver klaard in zijn vordering voorzover deze is ingesteld tegen gedaagde L E Smilde Is uitgesproken de onteige ning ten name van de ge meente Utrecht van het per ceel kadastraal bekend ge meente Lauwerecht sectie B nummer 1061 no 119 van het grondplan welk perceel groot is 0.01.31 ha met vast stelling van het bedrag der schadeloosstelling op f 815 - waarin begrepen f 800 - voor ' de erfpachter L E Smilde en onder verdere beoalingen als in gemeld vonnis nader lijn omschreven De officier van justitie W H OVERBEEK onteigeningT In de zaak van jhr dr Con stant Johan Adriaan de Ra nlte in zijn hoedanigheid van burgemeester der gemeente Utrecht eiser q.q procureur mr H C A van Benthem tegen THEODORUS MARINUS VAN DEN BOOGAARD wonende te Utrecht gedaag - ' de procureur mr F J Ver - zUl ts uitgesproken ' de onteige ning ten name van de ge meente Utrecht van het per ceelsgedeelte kadastraal be kend gemeente Utrecht sec tie G nummer 121 gedeelte lijk no 81 van het grond plan welk perceelsgedeelte groot is ongeveer 0.02.10 ha met vaststelling van het be ' drag der schadeloosstelling op f 21 — en onder verdere bepalingen als in gemeld vonnis nader zijn omschre ven De officier van justitie W H OVERBEEK ONTEIGENING In de zaak van jhr dr Con stant Johan Adriaan de Ra bWz in zijn hoedanigheid van burgemeester der gemeente Utrecht eiser q.q procureur mr H C A van Benthem tegen Tohannes Cornells Kinne ging wonende te Utrecht Johanna Bakker weduwevan Johannes Kinnegine,wonende te Utrecht ge daagden procureur mr F.J Verzijl Is uitgesproken de onteige ning ten name van de ge meente Utrecht van het per ceelsgedeelte kadastraal be kend gemeente Utrecht sec tie G nummer 73 gedeelte lijk no 108 van het grond plan welk perceelsgedeelte groot is ongeveer 0.01.70 ha met vaststelling van het be drag der schadeloosstelling op f 17 — en onder verdere bepalingen als in gemeld vonnis nader zijn omschre ven De officier van justitie W H OVERBEEK ONTEIGENING In de zaak van jhr dr Con stant Johan Adriaan de Ra nitz in zijn hoedanigheid van burgemeester der gemeente Utrecht eiser q.q procureur mr H C A van Benthem tegen NEELTJE DE KONING weduwe van Cornells Johan nes Mora wonende te Utrecht gedaagde procureur mr F J Verzijl is uitgesproken de onteige ning ten name van de ge meente Utrecht van de per celen kadastraal bekend ge meente Lauwerecht sectie B nummers 1244 1245 en 4072 no 136 van het grondplan welke percelen groot zijn respectievelijk 0.0029 0.0029 en 0.01.22 ha met vaststelling van het bedrag der schade loosstelling op f 10.600 — waarin begrepen f 500 — voor leder van de huurders zijn de mej J C van Beek G Boonstra en P J de Groen en onder verdere bepalingen als in gemeld vonnis nader zijn omschreven Pe officier van justitie UTRECHTSCHE V0REENIGING VOOR DEN GELD - EN EFFECTENHANDEL UTRECHT Het Bestuur deelt mede dat de KASSEN der leden van de Vereniging in de Provincie Utrecht met uit zondering van de effectenafdeling op MAANDAG 5 DECEMBER a.s na 12 uur GESLOTEN zullen zijn < '^^^^^^^^^ KAARTEN ELINKWIJK - SPARTA Het Bestuur van Elinkwijk maakt bekend dat de kaarten van de wedstrijd Elinkwijk-Sparta uitsluitend geldig blijven voor de opnieuw vast te stellen wed strijd Elinkwijk Sparta HET BESTUUR ONTEIGENING ONTEIGENING In de zaak van jhr dr Con stant Johan Adriaan de Ra - nltz in zijn hoedanigheid van burgemeester der gemeente Utrecht eiser q.q procureur mr H C A van Benthem tegen GERRIT DE GROOT wonende te Utrecht gedaag de procureur mr F J Ver zijl is uitgesproken de onteige ning ten name van de ge meente Utrecht van-het per ceelsgedeelte kadastraal be kend gemeente Utrecht sec tie G nummer 112 gedeelte lijk no 89 van het grond plan welk perceelsgedeelte groot Is ongeveer 0.00.94 ha met vaststelling van het be drag der schadeloosstelling op f 10 — en onder verdere bepalingen als In gemeld von nis nader zijn omschreven De officier van Justitie ¦ W H OVERBEEK In de zaak van jhr dr Con stant Johan Adriaan de Ra nitz in zijn hoedanigheid van burgemeester der gemeente Utrecht eiser q.q procureur mr H C A van Benthem tegen PETRUS JACOBUS GRAM Jr wonende te Utrecht Post Groenekan gedaagde pro cureur mr F J Verzijl is uitgesproken de onteige ning ten name van de ge meente Utrecht van het per ceelsgedeelte kadastraal be kend gemeente Utrecht sec tie G nummer 62 gedeelte lijk no 92 van het grond plan welk perceelsgedeelte groot is ongeveer 0.02.32 ha met vaststelling van het be drag der schadeloosstelling op f 24 — en onder verdere bepalingen als In gemeld vonnis nader zijn omschre ven ONTEIGENING In ' de zaak van Jhr dr Con stant Johan Adriaan de Ra nitz In zijn hoedanigheid van burgemeester der gemeente Utrecht eiser q.q procureur mr H C A van Benthem tegen HENK VAN VULPEN wonende te Utrecht ge daagde procureur mr F J Verzijl is uitgesproken de onteige ning ten name van de ge meente Utrecht van de per ceelsgedeelten kadastraal be kend gemeente Utrecht sec tie G nummers 103 en 6B beide gedeeltelijk no 80 van het grondplan welke perceelsgedeelten groot zijn respect ongeveer 0.02.13 en 0.04.17 ha met vaststelling van het bedrag der schade loosstelling op f 63 — en on der verdere bepalingen als in gemeld vonnis nader zijn omschreven De officier van Justitie W H OVERBEEK De officier van Justitie W H OVERBEEK ONTEIGENING In de zaak van jhr dr Con stant Johan Adriaan de Ra nltz in zijn hoedanigheid van burgemeester der gemeente Utrecht eiser q.q procureur mr H C A van Benthem tegen Johannes Cornells Kinne ging wonende te Utrecht Cornells Johannes Klnne glng wonende te Utrecht,gedaagden procureur mr.F J Verzijl is uitgesproken de onteige ning ten name van de ge meente Utrecht van het per ceelsgedeelte kadastraal be kend gemeente Utrecht sec tie G nummer 72 gedeelte lijk no 107 van het grond plan welk perceelsgedeelte groot Is ongeveer 0.02.62 ha met vaststelling van het be drag der schadeloosstelling op f 27 — en onder verdere bepalingen als In gemeld von nis nader zijn omschreven De officier van Justitie W H OVERBEEK ONTEIGENING In de zaak van Jhr dr Con stant Johan Adriaan de Ra nitz in zijn hoedanigheid van burgemeester der gemeente Utrecht eiser q.q procureur mr H C A van Benthem tegen WILLEM DE KRUYFF wonende te Utrecht gedaag de procureur mr F B Keu len is uitgesproken de onteige ning ten name van de ge meente Utrecht van het per ceelsgedeelte kadastraal be kend gemeente Utrecht sec tie G nummer 53 gedeelte liikl no 91 van het grond plan welk perceelssedeelte groot is ongeveer 0.02.05 ha met vaststelling van het be drag der schadeloosstelling op f 21 — en onder verdere bepalingen als in gemeld vonnis nader zijn omschre ven De officier van justitie W H OVERBEEK In de 7nnk van jhr dr Con stant Johan A'lriaan de Ra nitz in zijn hoedanigheid van burgemeester der gemeente Utrecht eiser q.q procureur mr H C A van Benthem tegen PETRUS JOHANNES VAN DER STEEN PJzn wonende te Utrecht gedaag de procureur mr F J Ver zijl is uitgesproken de onteige ning ten name van de ge meente Utrecht van het per ceelsgedeelte kadastraal be kend gemeente Utrecht sec tie G nummer 54 gedeelte lijk no 92 van het grond plan welk perceelsgedeelte is groot ongeveer 0.02.24 ha met vaststelling van het be drag der schadeloosstelling op f 23 — en onder verdere bepalingen als in gemeld vonnis nader zijn omschre ven De officier van justitie M a Pi^RBEEK ONTEiOENING In de zaak van ihr dr Con s*nnt Tohan Adriaan de Ra nitz in zijn hoedanigheid van burgemeester der gemeente Utrecht eiser q.q procureur mr H C A van Benthem tegen WILLEM DE KRUYFF Czn wonende te Utrecht gedaag de procureur mr F B Keu len is uitgesproken de onteige ning ten name van de ge meente Utrecht van het per ceelsgedeelte kadastraal be kend gemeente Utrecht sec tie G nummer 53 gedeelte lijk no 99 van het grond plan welk perceelsgedeelte groot is ongeveer 0.01.87 ha met vaststelling van het be drag der schadeloosstelling op f 19 — en onder verdere bepalingen als in gemeld vonnis nader zijn omschre ven De officier van justitie yr IL PVERBEES Toegang a.L ONTEIGENING In ' de zaak van Jhr dr Con stant Johan Adriaan de Ra nitz In zijn hoedanigheid van burgemeester der gemeente Utrecht eiser q.q procureur mr H C A van Benthem tegen HENRICUS JOHANNES VAN DEN BRINK wonende te Utrecht gedaag de procureur mr F J Ver zijl Is uitgesproken de onteige ning ten name van de ge meente Utrecht van het per ceelsgedeelte kadastraal be kend gemeente Utrecht sec tie G nummer 57 gedeelte lijk no 88 van het grond plan welk perceelsgedeelte groot is ongeveer 0.03.24 ha met vaststelling van het be drag der schadeloosstelling op f 33 — en onder verdere bepalingen als in gemeld vonnis nader zijn omschre ven De officier van Justitie W H OVERBEEK ONTEIGENING In de zaaK van Jhr ' dr Con stant Johan Adriaan de Ra nitz in zijn hoedanigheid van burgemeester der gemeente Utrecht eiser q.q procureur mr H C A van Benthem tegen GERARDUS ANTONIXJS RUYSESTEIN wonende te Grouw gem Idaarderadeel gedaagde pro cureur mr F J Verzijl Is uitgesproken de onteige ning ten name van de ge meente Utrecht van het per ceelsgedeelte kadastraal be kend gemeente Utrecht sec tie G nummer 120 gedeel telük no 82 van het grond plan welk perceelsgedeelte groot is ongeveer 0.02.20 ha met vaststelling van het be drag der schadeloosstelling op f 22 — en onder verdere bepalingen als in genoemd vonnis nader zijn omschre ven De officier van justitie W H OVERBEEK In de zaak van ihr dr Con stant Johan Adriaan de Ra nitz in ziin hoedanigheid van burgemeester der gemeente Utrecht eiser q.q procureur mr H C A van Benthem tegen Petrus Johannes van derSteen wonende te Utrecht Petrus Johannes van derSteen Jr wonende teUtrecht post Groenekan),gedaaffden procureur mr.F J Verzijl is uitgesproken de onteige ning ten name van de ge meente Utrecht van het per ceelsgedeelte kadastraal be kend gemeente Utrecht sec tie G nummer 58 gedeelte lijk no 87 van het grond plan welk perceelsgedeelte groot is ongeveer 0.05.02 ha met vaststelling van het be drag der schadeloosstelling op f 51 — en onder verdere bepalingen als in gemeld vonnis nader zijn omschra ven De officier van justitie W H OVERBEEK sT^A:Ds;s^^^H ^ NEDERLANDSE COMEDIE zaterdag 3 december 8 nur CYPRIENNE blijspel van Vlctorien Sardoumet Mary Dresselhuys Joan Remmelts e.a zondag 4 december 8 uur CORIOLANUS van William Shakespeare ¦ met Ko van Dijk Ank van der Moer Kan Bentz gvan den Berg e.v.a ¦ ¦¦¦ I Prijzen van 1 2 - tot f 5.50 Conpons geldig mB ^ />-' VOOR EEN DAS NAAR UW KEUZE HET PASSENHUiS 9j5 r--i -" AMSTERD.STRAATWEG 15G Telefoon 12461 ~-^-----"- PREDIKHERENSTRAAT 1 MARIASTRAAT 2 Toegang 18 jaar Telefoon 14384 Kenneth MORE-burenBACMitert LOM NOTthTIVést ïiKsnitiei * DE ZOON VAN DE MA«AUADJA mit Wilfriil HYDE WHITE LS.JOHAR In lASTMANCOlOR *' en CINEMASCOPE RtSie;3.lK THOMPSON f TOEBRACHT DOOR RANK fILM DISTRIBUTORS HOLIAND N.V Toegang a.l ATTENTIE gewijzigde aanvangtijden Dagelijks 2.30 6,45 9.11 uur Zondag 2.00 4.Ki g,45 fsa 9.1 € uur BIJ ONS IN BUNNIK vindt U sfeer en gezelligheid HOTEL - CAPe - RESTAURANT „ Het Wapen van Biinnik " Siyteri - Biljart - Groot terras Zalen voor vergaderingen en partyen EIGEN PARKEERTERREINEN Onze specialiteit KIP UIT HET VUISTJE DORPSSTRAAT 9 — TELEFOON 271 Warme winterlaarsjes zwart lichtgrijs notenbeige rpyal blue rood mosgroen Origineel lamsvacht gevoerd laarsje in sportsuède wit zwart maisg«el Teenager Ieren moccasinlaarsje Warme voering Crêpe zool zwart zandbeige Royale laars met blokhakje Originele lamsvacbt voering • zandbeige Ssoïtietwanctellaarsje met elastiek sluiting en lamsvacht voering Uttecht Oude Giacht kuiWcef/S Whisper HYLONS 4 1 paar 2.95 Ragfijn 66 gg - 20 denier Ladderstop in boord en teen Kleuren espresso indian copper cL paar %^^ ^ Als Sint Nicolaas attractie luxueus verpakt in praclitige plastic doos Alleenverkoop van Woensel "¦* Gegarandeerd zonder fouten Alleen zaterdag deze fantastische prijsverla^g • mtmÊmmmmmilimmirmmÊmmimÊ^m^mmmmmmmmÊmmammÊÊmmmiÊmgmÊÊBSSm 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 2 december 1960 - 68e jaargang no 182 NATO als vierde atoommacht Parlement WEU met plaii'Norstad akkoord Advertentie ¦^?»^%,»»^^^^^^'^ i%i»^i ^'^^»>^^»-^^^*^»-*^^**'***'* tleó C^ven Het parlement van de Westeuropese Unie heeft gisteren na een uitgebreid debat achter gesloten deuren met 37 stemmen vóór één stem tegen en 16 onthoudingen besloten het plan van generaal Norstad om van de NATO een vierde atoommacht te maken aan te bevelen bij de NATO-raad welke op 16 en 17 december in Parijs zal bijeenkomen Het plan is goedgekeurd ondanks krachtig verzet van Engelse zijde één afgevaardigde stemde tegen terwijl de rest zich van stemming onthield trole van de betrokken NATO-bevel hebber moeten worden geplaatst Deze resolutie was opgesteld door de Neder landse socialistische afgevaardigde S Goedhart De resolutie wijst eri voorts op dat in Europa oorlogsvoorraden moeten worden gevormd die voor negentig dagen toereikend zijn Dit is namelijk ongeveer de voorraad die de Russen hebben opgeslagen vlak bij het IJze ren Gordijn Bovendien moet men er op rekenen dat het in geval van oorlog zeker drie maanden zal duren voor de aanvoer van nieuwe voorraden over de oceaan goed op gang kan zijn Op het ogen blik zijn de oorlogsvoorraden veel te klein Optimisme Generaal Norstad de opperbevel hebber van de NATO in Europa heeft donderdag in een rede in de Assem blee van de Westeuropese Unie een optimistisch gestemde verklaring afge legd over de kracht van de Westelijke defensie Ondanks tekortkomingen die er nog bestaan zo verklaarde hij kun nen we zeggen dat we een reële kracht hebben opgebouwd We be seffen voorts dat defensie tegen de aanhoudende communistische drei ging niet alleen nodig is maar ook mogelijk Opmerkelijk was het belang dat de NATO bevelhebber hechtte aan de noodzaak van goed uitgeruste en opgeleide troepen voor conventionele oorlogsvoei'ing Hierop moet grotere nadruk worden gelegd dan tot c \ heden zo zei hij In dit verband bracht hij in herinnering dat gewerkt wordt aan de organisatie van sterk mo biele strijdtioepen op basis van gevechtsbataljons Deze troepen zullen door enkele Europese lan den worden geleverd In deze pool zullen ook eenheden moeten worden ondergebracht die beschikken over kleine kernwapens voor gebruik op het slagveld zoals bijvoorbeeld de „ Honest John " De eenheden van de pool moeten als het ware bouwstenen " zijn waai-mee de NATO-bevelhebber op elk gewenst ogenblik een strijdgroep kan samenstellen die de omstandig heden óp een bepaald punt vereisen De pool zal om doelmatig te kunnen zijn ook de beschikking moeten heb ben over vliegtuigen en schepen voor transport en ondersteuning ALS het jaar ten einde loopt en bij ons de donkerste dagen aanbreken wordt bij Vil velen de wens geboren er eens ^ een paar dagen echt „ uit " te gaan en in de meeste gevallen wordt dan gedacht aan twee totaal verschillende reisdoelen nl de verlichte steden zoals bijv Brussel Parijs Düsseldorf of plaatsen waar men op dat tijdstip vrij zeker is van - sneeuw Naar onze mening zou echter een combinatie van beide reis doelen zeer goed mogelijk zijn zowel per trein als per auto al zal men deze soms beter in het laatste oord vóór de winter sportplaats kunnen achterlaten als dit vdntersportoord erg eenzaam in de bergen ligt en men geen zekerheid heeft omtrent een verwarmde garage tblazen DR WEISZ IN NEDERLAND Duitse recherche zoekt tegen Zöpf STUDIE OVER JODEN IN NEDERLAND Tijdens oorlog ruim 100.000 slachtoffers OVER POSTZEQELS December maand van de weldadierheidsseries fmf!''''^'!*"www^»^-wr^wm'ww ^ ïlfXEMBOimGI A A A..A.. — bussenonderhouden de verbinding tussende hotels en " e gondellift Val d'Isere Savoie — 1836-2830 m Openstelling drie nieuwe skiliften téléski du Glacier — hoop-tever schil 400 m - capaciteit fion pers p u — eindpunt 2850 m téléski du Marais — hoogtevershil 100 m — capaciteit 600 pers p u téléski de Ia grande Coi.ibe — hoogteverschil 400 m — einrlnnnt 2650 m caoaci leit 400 pers p u — ahonnomen len voor ski'ü'f'^n cd Irjron geredu corrde priizen ve»k-riit'l^aar gedu rende bepaalde perioden van hel sei zoen Openstelling 2 nieuwe pistes te Superval 2S50 m — nieuwe ho tels Residence Joffe zonder res tauranf en le Kandahar 
Vrijdag 2 december 1960 • é8e jaargang no 182 ÜTRECHTSCH NIEUWSBEAD 546 Pagina's leesgenot A/M f3 Vier werken van A M de Jong Neerlands meest gelezen schrijver - onverkort In één bala lederen band voor slechts 95 ' In iedere boekhandell JoTaoda biedt U een compositie TUI moois tinten o.a Jamaica • Domingo • Cebaoa en Rio Schenk met St Nlcolaas deze mooie nylon » het cadeau dat zo graag gegeven en ontvangen wordt omdat Jovanda nylons zo'n goede pasvorm hebben met een aoepele r-e-k-bare boord en een ragfijn weefsel Schenk Jovanda's van 2.95-4.50 ^| wAW«c naar maat \ fl nylons Verkrijgbaar bij ANJO-LICO Oadegracht 218 W v Noortstr 67 Amst.straatw 220 BONNHERIE Slotiaan 235-239 Zeist ETAM Lange Viestraat 15 Utretht HUNKEMÖLLER LEXIS Unge Viestraat 8 Utrecht KASTELEIN TEXTIEL Burg Reegerstraat 64 Utrecht Maison DE BONNETERIE Nachtegaalstraat 16-18 Fa RACKÉ en ZN Oamstraat 30 Utrecht SNIJDERS N.V Kanaalstr Koekoekstr Laan v Nw Gulnet J A VERHAGE Textiet-Confectle Cansstraat 18 WALA CORSEHERY Polyforma Potterstraat 12 Utrecht Zoekt U ' n moderne slanke pantalon Neem dan deze super-raylon ' c6telé pantalon met perion versterkt Ideaal Diverse multicolors 14 EEN GRATIS PAKJË BLUE BAND op iedere volle spaarkaart Ja profiteer De dagen üQn kond de eetlast 1 » groot het huishouden duur En Juist nn öjn er Blue Band spaarkaarten voor trouwe gebruiksters Op een volge plakte kaart 5 BB-merkjes die U uit de ztj-llp van elk pakje knipt krijgt U een GRATIS pakje Blue Band Dat gratis zegeltje maakt - met 4 andere - alweer een kaart vol Profiteer Volop TROUWE GEBRUIKSTERS PROFITEREN ' T MEESTI 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 2 december 1960 - 68e jaargang no 182 Advertentie Advertentie Beleg voor Luena Drieduizend opstandige inheemse krijgers hebben vandaag beleg ge slagen voor Luena een mijnstadje in Zuid Katanga Aan het beleg was in de vroege ochtenduren een mislukte aanval voorafgegaan Na zvirare gevechten werden ze door Marokkaanse VN-troepen en Katangese politie teruggeslagen Dit is de tweede maal in twee weken tüd dat inheemse krijgers een beleg slaan rond Luena dat on geveer 240 km van BUsabethstad ligt Tien dagen geleden nadat zü de stad gedurende enikele dagen afge sneden hadden trokken zü zioh terug na de aankomst van Marokkaanse versterkingen Compromis in Laos De neutralistische premier van Laos prins Soevanna Phoemi heeft gisteren bekend gemaakt dat het opstandige rechtse regime van ge neraal Phoemi Nosavan heeft toe gestemd in de vorming van een coa litieregering waarin alle politieke partyen in Laos verenigd zullen zün Vorming van deze regering heeft ten doel een einde te maken aan de burgerkrüg waaronder het land nu al zes jaar gebukt gaat - De koning zal verzocht worden op zo kort mogelUke termün de na tionale vergadering in Loeang Pra bang büeen te roepen ter vorming van een regering De radio van de pro communis-tische Pathet Lao-beweging die ook aan de coalitieregering zou moeten deelnemen heeft inmiddels gene raal Phoemi en de Amerikaanse imperialisten " beschuldigd van het smeden van nieuwe complotten om de wettige regering van Laos om ver te werpen Lr is een BoldOOt geschenk naar ieders wens I Zeer gewaardeerd St Nicolaas geschenk In luxe dozen van 0.85 1.70 2.25 3.20 en 4-2 ^ Van Dnngen's Jamaica Rnmbonen Heden gesprek Adenauer Luns Van onze correspondent te Bonn De Nederlandse minister van bui tenlandse zeken mr Luns zal vrydag avond een onderhoud met bo.idskan selier Adenauer hebben Het staat nog niet vast waar het gesprek met Adenauer zal plaats vinden op het ambtsbureau van de kanselier te Bonn palais Chem bourg of in Adenauer's huis te Rhöndorf-Honnef tegenover Bad Go desberg De bondskanselier mag namelük zün woning niet verlaten wegens ' n keelontsteking Hü is reeds vüf dagen niet in Bonn verschenen Chinezen op Celebes gearresteerd De leger-autoriteiten te Makasar hebben een aantal Chinezen gear resteerd die leden zün van een ge heime vereniging de rode schor pioen " Het aantal der gearresteer den werd niet bekend gemaakt voor Goede Sint Wies je speelt Prompte Surinaamse repliek Hondurese aanval op Nederlands kolonialisme ' £ iCHT SINT-NICOLAASWEER Dat vond Wiesje Wiggers tenminste toen ze oogknipperend tegen het aarzelende winterzonnetje in de open winJceldeur haar stofdoek uitklopte Zó fleurig en gezellig was de aan blik van de drukke winkelstraat met rie vrolijik tjngelende trams de onaf gebroken file van voorbijgangers en glanzende auto's en zó boordevol was Wiesjes jonge hartje dat ze hel eensklaps uitjubelde van louier levensvreugd Met tedere zorg stofte ze de zacht gloeiende verlichtingsornamenten c'ie als een bonte keten langs de wanden van haar winkel hingen en ontstak er telkens méér Zacht vrolijk licht moest zij hebben dat tintelde van hoopvolle joyeuze verwachting Luchtig danste haar plumeautje langs de rijen glimmende strijkbou ten waarom schuchtere zonnevonk jes spatten over de stofzuigers d'e keurig als soldaten gericht stonden in de rekken Wiesje maakte een luchtig dans pasje op de gladde parketvloer en greep voor de zoveelste maal die ochtend naar het briefje van „ haar ' soldaat met zijn korte veelbetekenen de inhoud Morgen was de grote da.s dan kwam Wim met verlof tioe lang dat wist zij niet eens precies en dat was ook van minder belang Hoofd taak was dat ze weer samen zouden zijn dat ze In haar hoekje naast de kassa las zij de enkele regels nog eenö / over en fluisterde de woorden die ze allang van buiten kende Morgenavond kom ik bij je om je een vraag te stellen die voor mij en naar ik hoop voor jóu ook van groot belang is Verder niets geen aanhef geen ondertekening zelfs Maar voor ¦ Wiesje voldoende om haar het geluk kigste meisje van de hele stad te maken Een ogenblik staarde zij met een teder lachje naar de kloeke let ters duwde dan in panische schn's het briefje in de eerste de beste doos toen de winkeldeur opeens opengir.s Haastig streek zij haar jurk glad Morgen zou ze een degelijk-verloofd meisje zijn dan waren zij en Wim Bijna dansend op haar lichte voet jes ging Wiesje de binnengekomenklant tegemoet Francisco Milla Bermudez van Honduras heeft donderdag in de VN assemblee voorgesteld een commissie van vyf te benoemen om te onder zoeken op welke wüze het kolonia lisme tot een spoedig einde kan wor den gebracht Hü diende een resolu tie van deze strekking in Milla Bermudez zei by de indiening van zün resolutie dat het kolonia lisme niet uitsluitend een Afrikaans probleem is „ Nederland " zei hü zegt erg weinig over vrijmaking van Aruba Curaqao en Suriname een gebied dat 17 maal de oppervlakte van Ecuador heeft " Advertentie I960 XJ.S.A Ford en Fa.lcoi:x Speciale aanbieding BEPERKT LEVERBAAR INFORMEER DIREKT BIJ DE OFFICIAL FORD DEALER Official Ford-dealer voor Utrecht en omgeving STIGHTSE AUTOMOBIEL MIJ N.V LEIDSEWEG 128 - UTRECHT - Telefoon 3 17 44 4 lijnen M ET DE HANDEN diep in de zakken van z'n zware overjas speur de meneer Weldenaar bezorgd in de grote etalageruit Gelukkig het stond er nog " Aandachtig bestu deerde hii het ranke moderne sche merlampje dat discreet zijn be scheiden gloed uitstraalde tussen de talrijke soortgenoten Itet nog eens keurend ziJn ogen dwalen naar ör sierltike pootjes en de strakke wat Eodurfde lijnen van de matte bol Wat geknepen zocht zijn blik nog HOOQSTE QEBOUW VAN EUROPA Brusselse wolkenkrabber in gebruik genomen Advertentie In Brussel is woensdag de als het „ hoogste gebouw van Euro pa " aangekondigde 30 verdiepingen tellende wolkenkrabber officieel in gebruik genomen Het Internatio naal centrum Rogier " is de afge lopen drie jaar verrezen op de plaats waar vroeger het Brusselse Beëindiging kemproeven Schürmann doet op Rusland een beroep De Nederlandse afgevaardigde C W A Schürmann heeft donderdag in de eerste politieke commissie van de V.N.-assemblee gezegd dat een verdrag tot beëindiging van de kernproeven de bewapeningswed loop zou vertragen en zou bü dragen tot een grotere verspreiding van de kernwapens Vertegenwoordigers van de Sov jet-Unie Amerika en Engeland pro beren zoals men weet in Geneve al bijna twee jaar lang overeenstem ming over een dergelijk verdrag te bereiken Een verdrag aldus mr Schürmann zou tevens de gelegenheid bie den praktische ervaring op te doen op het gebied van internationale controle Ook zou het de spanning tussen Oost en West kunnen vermin deren Hü drong er bü de Sovjet unie op aan in de nog hangende be langrüke kwesties geen onbuigzame houding aan te nemen laat kinderen veilig groeien Groter worden vergt extra energie en groeikracht van Uw kinderen Daarom als de tijd voor Molenaar's Kindermeel voorbij is Happy Food als aanvTjlling op de maaltijden Geef opgroeiende kinderen nog inde box of al naar school Happy Food Eéa cake per dag is al voldoende Prinses Margaret had gisteren toen zij in Londen de gala-première van een film bijwoonde nog meer bekijks dan anders Dat kwam door haar kapsel dat zoals kenners het uitdruk ten „ de nieuwste Franse stijl ver toonde " Op wat er in 2it komt het aan rIjst-kliKltrmeel kinderbloem suiker verse eieren hon'mg sinaasappel citroen vruchtenlimonade ' n produkt van MOLENAAR 7Jct even verder in het overdadige licht van de etalage maar dwaalde tel kens weer terug naar zijn eerste keus Nee groter moest het niet zijn hij zou dat eenvoudige ge distingeerde lampje maar nemen Teveel kon hij ook niet uitpakken " In de grote lichte winkel bewon derde meneer Weldenaar zijn aan winst nog eens van dichtbij toen het vriendelijke meisje het even voor hem liet aanflitsen Óp zijn goedkeurend knikje pakte ze het lampje in een stevige doos en maak te er vlug en handig een keurig pak ketje van Zo dat was dat " stelde meneer Weldenaar tevreden vast terwijl hij in het milde zonnetje opgewekt huiswaarts stapte Als ze het nu maar aardig vond Wat aarzelend het pakje stevig onder de arm geklemd sloeg hij zijn laan in keek even tersluiks naar de ramen van het villaatje naast het zijne Ze was thuis Zeker bezig om voorbereidingen te treffen voor de Sint-Nicolaasdag van morgen Hoe wel zij maar weinig bezo:^k kreeg en voorzover hij wist alleen een paar jonge neefjes had die zo nu en dan eens bü tante aanwipten " In zijn kaal winters tuintje bleet hü een ogenblik staan om naar de bewasemde ruiten van zün buur vrouw te kijken trad dan haastig en met een schuldig gevoel zijn vil - KORT VERHAAL door PETER BARRY laatje binnen toen hij een glimp achter het raam zag Even later zat hij behagelijk weggezakt in z'n die pe fauteuil en zijn nieuwe aan koop naast zich op de glimmende rnoktafel peinzend te staren in het vlammenspel van de haard Hij zou morgen maar wachten tot een uur of tien als het goed donker was Ze mocht hem onder geen voorwaarde zien Langzaam zonk meneer Weldenaar weg in een pret tige doezel zijn ogen zonder te zien gevestigd op de warme gloed van het haardvuur Drie jaar woonden zij nu al naast elkaar in de stille deftige laan maakten regelmatig hun korte buur praatjes wisselden van gedachten over de stand van doppertjes en tuinbonen het afhalen van de mar kiezen de hoge kolenprijzen en de eerste crocus al naar de seizoenen meebrachten Drie jaar 1 ng al verwarmde me vrouw Hefting de knappe ¦ eduwe van een marine-officier het eenza me hart van haar goedmoedige buurman met haar vluchtige glim lachjes en opgewekte babbeltjes over de heg Van nature schuchter zelfs wat verlegen verborg me neer Weldenaar zijn gevoelens ach ter een masker van rustige bonho mie maar telkens als hij ziJn knap pe blonde buurvrouw ontmoette voelde hij zich doorstromen van een onverklaarbare opwindende blijdschap die hem nerveus en on handig maakte Na zo'n gesprekje liet hij zich zielsgelukkig in z'n fauteuil ploffen en probeerde neu riënd zijn aandacht bü boek of krant te bepalen Maar steeds dwaalden ziJn gedachten af hoorde hij haar warme stem zag het lachje trillen om haar frisse rode mond Dan schudde meneer Weldenaar wat weemoedig het hoofd keek zijn lu xueuze maar eenzame kamers rond en zuchtte diep Onder de ce remonie van het ontpunten en aan steken van een sigaar bl«e £ ziJn blik verstrooid rusten op de oude Chinese theepot die op het lichtje geduldig wachtte tot zijn geurige inhoud zou worden overgeschonken in het solitaire kopje op het zilve ren blad Vreemd zou die oude pot opkijken " bespiegelde meneer Weldenaar wanneer na él die ja ren opeens een vrouwenhand de ge wijde handeling van dat theeschen ken zou verrichten " Een aarze lend lachje verjongde btj die ge dachte opeens zUn gebruind ge zicht Dan zakten zijn brede schou ders melancholiek omlaag Dwa ze ouwe kerel " berispte hij zich in wrange zelfspot Doch telkens wanneer lawaaiige advertenties in de dagbladen en bonte circulaires in zijn brievenbus de Sint Nicolaastijd aanknn-'igden kwam er een lichte onrust over me neer Weldenaar Dan stond hu op zUn wandelingen lang stil bü aller - »'' W\A'\A<'\/\X\AX\AXVA<'\/W ^ lei etalages keurde en vergeleek wikte en woog tot hy zijn keus be paald had En al driemaal achter een was mevrouw Hefting op Sin terklaasavond opgeschrikt door een kort haastig belletje dat haar in gespannen verwachting naar de voordeur deed lopen waar ze mid denop de duistere stoep Het Pakje vond In de beslotenheid van haar liuiskamer maakte ze het dan met nerveuze handen open en staarde zuchtend soms met betraande ogen naar haar eerste en vaak énige St Nicolaascadeau Zii zou geen vrouw geweest zijn wanneer zij de gevoelens van hajw vriendelijke en behulpzame buur man niet doorgrond had en bü het jaarlijkse anonieme geschenk gin gen haar gedachten dan ook dade lijk naar de bewoner van het buur villaatje Meermalen had zy voor zichtig gepoogd om meneer Welde naar uit zün tent te lokken doch deze loochende hardnekkig elke re latie met het naamloze pakje en bracht het gesprek haastig op neu traal terrein Zo was het gebleven de jaren door en geduldig wachtte mevrouw Hefting tot haar nuchte re buurman het ogenblik gekomen zou achten onri zich uit te spreken r REGIES OM HALF TIEN sloop meneer Weldenaar over de dorre grasrand naar de voordeur van het andere huis en deponeerde zyn pak je voorzichtig op de donkere stoep Als een kwajongen die iets in zyn schild voert keek hy spiedend om zich heen drukte kort op het bel knopje en spurtte in gebukte hou ding naar zyn eigen tuin terug Met oen tevreden glimlach viel hü een half uurtje later In slaap onbewust van het feit dat in het villaatje naast aan mevrouw Hefting diep in gedachten naar de discrete gloed van het ranke schemerlampje staar de en van tyd tot tüd met een ver tederd lachje een briefje herlas dat in kloeke letters meldde Morgen avond kom ik bü je om je een vraag te itellen die voor mü en naar ik hoop voor jóu ook van groot belang is W " Morgenavond " fluisterde met een diepe blüde zucht ze N A KEN WELBESTEDE DAG wilde meneer Weldenaar het licht in zün huiskamer aansteken om zich in het avondblad te gaan ver diepen doch tot zün verwondering bleet het vertrek in discrete sche mering gehuld Vergeefs draaide hy nog enkele malen aan het knop je probeerde dan de lamp in de achterkamer die eveneens weiger de Kortsluiting " stelde hü deskun dig vast In de gang streek hü een lucifer aan bü het kleine schakel bord zag dadeiyk het rode waar schuwingsschyfje in de uitgevallen zekering Zie je wel de stop was dóór net wat hy dacht Even stond meneer Weldenaar n zorgeUJk gepeins ergens moest een reservestop zyn maar waar HU rommelde in zyn gereedschaps kist zocht op de kelderplank en in de kastjes onder het keukenaan recht doch moest ten slotte ontmoe digd zyn speurtocht opgeven Vervelend was dat nu De win kels waren natuuriyk allang geslo ten hy kon toch niet de hele ver dere avond in ' t donker biyven zit ten Als hy als hy eens even naar mevrouw Hefting liep Misschien kon dié hem helpen Vrouwen dach ten altyd aan zulke dingen als stop pen Een ogenblik overwoog hij deze inval die hem in hoge mate aan trok Als ze het maar niet g?k vond dat hy zo laat Hoewel hy er loch ook niets aan kon doen dat hü het defect nu pas merkte Vastbesloten sloeg meneer Weide naar een wollen das om en opende zUn achterdeur T REEMD KEEK ZE hem aan — vond hy toen hy in de kleine vesti bule tegenover zyn blonde buur vrouw stond ' t Leek wel of ze wat in de war wat nerveus was " Ge willig en een tikje verlegen liet hü zich in de warme lichte woonkamer duwen zag hoe mevrouw Hefting een haastig neergeworpen hand werkje wegstopte Dan stond ze ineens voor hem en voelde hü een vreemde droogte in zün keel terwül hü keek naar haar nog jong blozend gezicht Hulpeloos staarde hü in de blauwe ogen die met een vochtige glans naar hem waren opgeslagen Wat een schat was ze t,jch dacht hy ontroerd Ik zou graag ik wilde u lets vragen ik eh " hakkelde meneer Weldenaar zenuwachtig slikkend Dr Fisher bij de Paus De aartsbisschop van Canterbury dr Geoffrey Fisher heeft vandaag in Vaticaanstad een onderhoud ge had met paus Joannes XXIII Sinds de Reformatie is het de eerste ontmoeting van een primaat van de Church of England en een opperpriester van de r.-k kerk Bij de ingang van hat pauselijke paleis werd de aartsbisschop door geheime kamerheren ontvangen die hem naar de Paus leidden De aartsbisschop ¦ werd vergezeld door Brian Charles Macdermot de eerste secretaris van de Britse legatie by de H Stoel De Paus begroette dr Fisher op de drempel van zijn particuliere bibliotheek Dr H Vos overleden Op 62-jarige leeftijd is vanmorgen plotseling overleden dr H Vos ge - neesheer directeur van het volkssa n^torium te Helledoorn Overijsel ' Dr Vos heeft 32 jaar zijn beste krachten aan dit algemeen in den lande bekende sanatorium gegeven Sedert oktober 1936 toen bü zün vader als zodanig opvolgde was hij geneesheer-directeur Vermindering van radio-activiteit Geleerden van het Britse atoom centrum Harwell hebben gerappor teerd dat sinds het piekjaar 1959 de radioactiviteit in de atmosfeer aan zipnlijk is afgenomen Oplettend meisje redt kleuter Ooor de byzondere oplettendheid van een Delfts meisje is het le ven van een kleuter gered Het meisje dat werkzaam is by ' n zeepfabriek op de Voorstraat In Delft 1 lerkte toen zy langs een huis in die straat liep dat er zwarte gordUncn voor de ramen hingen terwijl zü zeker wist dat het witte waren toen zü er een uur eerder langs was gelopen ZÜ vond dit zo vreemd dat zü een agent van politie aanklampte en haar ervaringen vertelde De agent drong de woning binnen en constateerde dat een walmende petroleumkachel de gordünen zwart had gekleurd fn de kamer waar een dikke rook walm hing trof hü op de grond een driejarig jongetje bewusteloos aan Het was het zoontje van de student D Djamaludi die op dat moment de colleges aan de Tech nische Hogeschool volgde terwül zün vrouw 1 oodschappen deed riet kind werd overgebracht naar het ziekenhuis Bethel De toestand van het jongetje is thans bevre digend Exporttoeslag op boter verlaagd Van onze Haagse redactie Het produktschap voor zuivel heeft de toeslag by export van boter ver laagd van 67 tot 55 cent per kilo gram Voor Engeland gaat de ver laging aanstaande maandag In voor andere in aanmerking komende lan den drie weken later toen hü 1 lar mond even zag tril len Dapper streed hü tegen het ver langen om haar in zün armen te ne men Ik hoop niet dat u het is misschien ik ben bang dat ik u wat overval maar ik kan zo niet langer " Zün stem stokte hü vergat alles om zich heen de lichte warme ka mer n het doel van zün komst zag alleen nog die betraande ogen waarin hü iets las dat hem met die pe warme vreugde vervulde Ineens trok hü haar aan zün een zaam hunkerend hart kuste de tra nen van haar blozende wangen en voelde zich de gelukkigste gezegend ste man van de héle grote wereld C rgcns vèr weg in diezelfds druk ke stad zat Wiesje Wiggers met haar soldaat veilig omsloten door diens sterke armen en wist héél ze ker dat er nergens in de wereld iemand zó gelukkig kon zün als zü Maar Wiesje wist ook niet dat er een meneer Weldenaar bestond Advertentie De Hondurese afgevaardigde noem de in dit verband ook de Franse ge bieden Guadeloupe Martinique en Guyana alsmede Brits West-Indië De Surinaamse afgevaardigde in de Nederlandse delegatie J F E Einaar noemde de uitlating van de Hondu rese afgevaardigde over de status van Suriname en de Nederlandse Antillen „ een verspreking zonder twflfel on opzettelijk " Hü verklaarde dat deze gebieden trots op hun volledig zelfbestuur zün en geen „ koloniën " genoemd willen worden Zy vormen sinds 1954 met Nederland volkomen gehjkwaardige delen van het Koninkrijk der Neder landen Duits-Amerikaans overleg hervat De onderhandelingen over even tuele Duitse maatregelen om de Ver Staten tegemoet te komen in het probleem van de betalingsbalans tekorten zijn te Bonn hervat zo be richt de „ New York Times " Volgens het blad heeft een amb tenaar van het Amerikaanse depar tement van defensie zich dinsdag naar Bonn begeven om twee moge lijke methoden van bestand te be spreken Grotere Westduitse aankopenvan Amerikaanse militaire goede ren ten behoeve van de Westduitsestrijdkrachten Financiering door Duitslandvan de Amerikaanse militaire hulpaan Griekenland en Turkije Noordstation stond Het is 118 me ter hoog Het reusachtige gebouw waar lif ten met een snelheid van 5,5 me ter per seconde de bezoekers van de begane grond naar de hoogste ver dieping brengen huisvest tientallen winkels heeft 600 kantoorlokalen en bevat verder naast enkele grote zalen 155 flatwoningen Het gebouw dat wordt vergeleken met het Rockefeller Centre in New York heeft enkele restaurants en een overdekte parkeerruimte voor 1.000 auto's Indien alle ruimte in gebruik zal worden genomen zullen er 5.000 mensen wonen en werken Advertentie Doe mee aan RTHBENDE'S pret - prijs - puzzle rondvraag in 2 ronden rond de fles mdCeSSoM dubbele jonge klare Taltoze premies en elt ereprijs ' n fantastische ARISTONA recorder * tet of de advertentie van vandaag over ' n week in deze krant 2e ronde 
10 Vrijdag 2 december 1960 - 68e jaargang no 182 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD vn iet teken van de ice beg int lor A ck RESTAURANT <#< e»M7 > STATIONSPLEIN — TELEFOON < 23 » " n Voortreffelijke " ""^ s 1 RIJSTTAFEL Snf ' verzorgd door K Javaans personeel Een altijd welkofn en doelmotig s^schenk ti BIG BEN DAMES EN HERENJAS U treft het dat wij Ind zo getroffen hebhen Dank lij * n gdxü^kige inifeoo ^ vindt U bii VINKE EEN SCHITTERENDE COLLECTIE ONGELOFELIJK VOORDELIG ook in groter & maten Zó'n me.de,deling is d & moeite waard Er is v&d dat U dolgraag ' h&hhe.n wilt ' ' in onze japonnen-afdeling In in al onze andere afdelingen Voor dames 6a9vVoor heren 9n79 Waar Natuurlijk bij SPECIAALZAAK Fmmelot STEENWEG 49/53 UTRECHT TE KOOP AANGEBODEN CITROEN 2 GY BESTELWAGEN 250 kg bouwjaar 1959 kleur crème in prima staat Prijs / 28e0 - RESTAURANT RENÉ Stationsplein — Zeist Telefoon 03404 4236 Zo goed als nienw noten HUISKAMER AMEUBLEMENT 4 stoelen uitschuiftafel dres soir Na 7 uur Croesestr 100 GÉEfj GRIJS';'f ^«'"^^^ ALLÉÉN - 77«^£^e £ Geeft onmiddelUjk resultaat D kunt het zelf doen Verkrijgbaar bij N.V PARF „ APOLLO " Oudegracht 111 Stationsplein 2 In het teken tan Vinke's lier voordeelweken 1 voorbeeld uit voordeelweek no 2 ZWITSERSE DESSERTS BE AR ^^ BRAND klaar voor gebruik In drie smaken chocolade caramel 3X*aiine met gema/en hazelnoten Gezonde desserts ^ puur natuur BERNESE ALPS MOK CO SWITZEKUND - VVM NUNSPEET EXTRA AANBIEDING same^e t^'ipB ^ 1 blik ZWITSERS DESSERT 55 chocoladt praliné - of caramel 1 blik SLAGROOH 40 % Hij bromt of scootert Oersterkelaars in zwort leer Zit stevig doorriemsluiting met gesp zit wormdoor heerlijke wollen voering.Metleren zool Mod 21 26,90 ¦/// w /// Houdt hij van iets moderns Half hope herenschoen in olijfgroen of gri|s peau de suède Modieus en heel sterk Crépe rubberzooi en rand Model 51 26,90 En voor kleine hij of zij):gezellig Schotse-ruit kinderpantoffeltje met warme peau de pêche voering en zooitje van soepel rubber Mod ó3 ver 4,30 er Is ' n Bata filiaal vlakbij i IETS NIEUWS VOOR HEM ONDER DE SCHOORSTEEN Sterke pantoffel in wol donkergrijs van buiten lichtgrijs van binnen " stevige rubberzooi is aangevulkaniseerd Mod 11 5.50 > ¦ HP ^ OOK VOOR ^ p ^ SOKKEN NAAR BATA Dixy in diverse kleuren 1,75 Norway sterke geitenwol vanaf 2,95 Ski Wol ecru-kleurig 1,55 Ronald nylon anklets in moderne dessins 1,95 ti€MÉ€ê ^ 
iJTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 2 december 1960 - 68e jaargang no 182 n /' - ' ¦ f f 1 " "^ Adrartenti * Zinrijke taal van wapens en symbolen ontdek een nieuwe wereld Familiewapens bepaald niet uitsluitend voorrecht van de Nederlandse adel O UDE HERINNERINGEN stflgt nogmaals op uit de zee der vergetelheid met al uw heldere kleuren Er is wel eens geschreven dat geen mensenleven zó weinig betekenend is dat het geen stof zou kunnen leveren voor een boeiende roman Dit mag In het algemeen waar zyn maar nog zekerder is het dat het nagaan van de lotswisselingen van een familie tussen zekere tijdperken meestal rijke bronnen ontsluit voor een geschiedenis getuigende dat de waarheid dikwyls vreemder is dan de verdichting Het laatste nieawB van Due Oeorgevnu tttéi verkrijg baar de Okapi I Een vol waardige bolknak van 17 centl Een gigaar van bü ' Zonder fijne kwaliteit in ' klein formaat vandaar de lage prijs Okapfc't laatst ontdekte grot » zoogdier uit Afrika lEen zeldzame prooi voor de camera « en grootse verras ^ sing voor de ontdekker voor iedere ware mant G£ORG £ DE SIGAAR VOL FfJNE TREKJES TK*W \ SPOEDIG EERSTE MENS IN DE RUIMTE Jerry Cohh maakt een goede kans Vrouw in menig opzicht beter geschikt dan mannen vaart maar inmiddels vraagt men zich af of een man wel de juiste keuze is nadat men kennis heeft rgenomen van de laboratoriumexpe rimerrten met b.v de Canadeee Wil ma Chandler l/E AMERIKANEN hebhen hun eigen aanstaande mimteheldin waarop ziJ bijzonder trots zijn Ge raldyn Cobb Geen vrouw van onze tijd heeft meer doorstaan dan zij Hel verhaal van Geraldyn Cobb's intrede in de ruimtevaart begint op de dag waarop zij een koffer pakt en afscheid neemt van haar colle ga's bij de Aero Design and Engi neering Company in Betihany Okla homa om een korte vacantie bij haar ouders te houden ^ Maar zij kwam nooit biJ ' haar ouders aan en keerde niet op haar werk terug Meer dan een half jaar lang was haar verdwijining een raad sel behalve voor haar vertrouwe lijik ingeUcMe ouders tot dat dr Randolph Lovelace bij een lezing in Stockholm onthulde wat de rol van Geraldyn Cobb was geweest in Pro jelct Mercurius Inplaais van een mstig verblijf bij haar ouders had Geraldyn zich nar Albuquerque in Nieuw Mexico begeven waar zij zich vrijwillig had onderworpen aan een serie brute lichamelijke en geestelijke experi menten Geraldyn werd geprikt met electrische naalden heen en weer geschud op bewegende tafels om haar bloedsomloop te ihlnderen Haar gevoel voor evenwicht werd gemeten door Inspuitingen van kond water in de oren waardoor duizeligheid werd opgewekt Psy chologen martelden haar tijdens en na elk experiment met vele vragen Zij kreeg ingewikkelde opdrachten uit te voeren en mid denin een moeilijk experiment werd haar gevoel voor humor op de proef gesteld Na een serie bijizonder zware li chamelijke en geestelijke kwellin gen waaronder menigeen bezweken zou zijn wend haar de vraag gesteld of ze wilde opgeven Geraldyn antwoordde doorgaan '' en bewees daarmee haar bijzondere kwaliteiten als toekomstige ruimte vaarster De deskundigen die haar testten op uithoudingsvermogen en bekwaairüieid om ingewikkelde op draohten ook onder uitputtende om standiglieden uit te voeren verklaar den dat naar hum mening Geraldyn Cobb niet alleen zeer geschikt was voor projekt Mercurius maar dat zij zich ook in vele opzichten supe rieur had getoond ten opzichte van haar mannelijke collega's vooral wat betreft reactiesnelheid en uit houdiragBvermogen Daarmee maakt „ Jerrie " Cobb " n aeeff 8o«da kana mn d « « arsta menf BINNEN zeer afzienbare tijd zal een kegelvormig voorwerp honderden kilometers omhoog worden geslingerd en een kringloop rond de aarde beginnen als een nieuwe satelliet In die kegel zal zich een mens bevinden een pionier van de ruimtevaart die na verloop van zekere tijd naar de aarde terug zal keren het hart vervuld van de wonderen die hij of zij heeft mogen zien en beleven te worden die de wereddruimte treedt " J ERRIE COBB is blond charmant en ongetrouwd Zij vormt het levende be wijs voor een reeds eerder geopperde stelling dat vrouwen een betere kans in de wereldruimte hebben dan man nen „ Vrouwen " zegt dr Lovelace „ zijn kleiner wegen minder en hebben minder zuurstof en voedsel nodig dan mannen Zij kunnen langer leven op dezelfde aanvoer dan mannen en zijn minder kwetsbaar voor kosmische stralingen Geestelijk zijn zij actiever dan mannen en hun geestkracht is on weerlegbaar superieur " Geraldyn Cobb heeft al bijna acht duizend vlieguren op haar naam Haar vader is een gewezen piloot van de Amerikaanse luchtmacht en leerde zijn dochter al vliegen toen ze 12 jaar oud was Hij had houten blokken op de stuurpedalen bevestigd zodat ze er met haar voeten bij kon Tegenwoordig behandelt zij de ad vertenties en verkooporganisatie van Aero-Design Drie jaar geleden be - ^ éÉ'mm ',...:;:' iiÉ ^ *^ ill i.M l-r/i /> Waar men ook aanvangt ont waart men hoe het zaad reeds was gestrooid waaruit vrucht baar graan of schadelijk on kruid ontspruiten zou en te vens hoe er door het familie leven evenals bij de afzonder lijke mens een keten slingert waarvan de schakels soms ivonderbaar in elkaar grijpen De wijze waarop dit plaats vindt vormt dikwüls overleveringen wel ke meestal door de tUd gekleurd en herkleurd soms eeuwenlang blyven rondzweven en door vertellingen in huis en vooral aan de kinderen van geslacht tot geslacht worden over gebracht Vele mensen schijnen niet te ver moeden hoe leerzaam en treffend deze familie overleveringen kunnen zijn en hoe soms enkele regels met door de tüd verbleekte inkt ge schreven op het geel geworden pa pier van de schutbladen van een fa miliebijbel in verband met die over leveringen vertellingen van hartroe rende voorvallen bewaren Oude brieven ééns boden van vreugde of aankondigers van smart en slechts bij toeval aan snippermand of haard ontkomen kunnen ons op dezelfde wljs terugtoveren als in een ver verleden waarvan wH in de jeugd hoorden vertellen en laten dus de indruk na als vernamen wij een echo van lang verstomde stemmen Families zonder overleveringen zou men wel kunnen vergelijken bij bo Tnen zonder wortels en slechts wei nig gevoed door takken en bladeren boven de grond Vele oude familie.overleveringen zijn bewaard gebleven in de sprook Jes waarmede ouderwetse moe ders en die zijn er gelukkig nog voelende voor traditie in de win terschemering hun kinderen soms zo weten bezig te houden dat de heugenis nimmer verloren gaat Mljn moeder bezat naast andere voortreffelijke eigenschappen ook de gave om onderhoudend te ver tellen en bezielend voor te lezen - Mijn vader een man met een hel der hoofd en een warm hart doch door de omstandigheden tot een eigenaardige persoonlijkheid ge vormd kwam nu en dan meest op een regenachtige zondag in de huis kamer met perkamenten met ze gels oude papieren en andere ge heimzinnige voorwerpen uit een an tieke fraai beschilderde smeedljze ren 17e eeuwse ducatenkist zonder ducatenC waar op het deksel het wapenschild van de familie prük te In deze antieke kist werd het familie-archief bewaard en door ons kinderen steeds met zekere eerbied beschouwd Feesturen Het was dus altyd een genot als vader de kist opensloot want by het bezien van tekeningen portret ten penningen eretekenen en ande re voorwerpen en bescheiden kwa men als vanzelf de verhalen uit de oude tüd de vertellingen uit de tyd der omwentelingen van 1787 1795 en zo al meer ter sprake welke me dedelingen zó boeiden dat die heer lijke avonden als feesturen onver getelijk in de geest zijn gedrukt Toen Ik mU reeds jaren geleden,bezig hield om een en ander op tetekenen over de familie en daaraanverwante geslachten en waarin ikniets wilde opnemen dan wat on wankelbaar vast stond kwam degedacht » op om ook de vela over leveringen samen te brengen en devele flauwe lichtstralen als in éénlichtbundel te verenigen en te rangschikken Het is werkelijk een genot vorm en kleur te geven aan reeds lang mij In onbestemde trekken voor de geest rwevende taferelen En ro is het ook gesteld met de duizenden en duizenden bekende niet adellijke geslachtswapens in Ne derland Er wordt dan ojelct is bekend dat de inzittende te allen tijde in staat moet zijn de kegel te verlaten tijdens elke fase van de vlucht Muizen fruitvliegen eekhoorn tjes honden en apen hebben nu al rujmtevluchterii giemaakt en zijn be houden terugigekeerd In Amerika zijn zeven mannen uitvoerig opge leid voor de eerste bemande miiimte - Advertentle 335 pgrhtkRtar De geheide gebeide van Wynand Fockink ZEEROXJDE " WF GE NEVER Wynand Fockink - Anno 1679 Tuindorp'Oostzcian Veel bewoners na ramp verhuisd De overstromingsramp in Tuin dorp-Oostzaan te Amsterdam-Noord op 14 januari j.l heeft tot gevolg gehad dat vele bewoners deze buurt definitief hebben verlaten Het ver trek uit deze wijk in de maanden na de ramp dus februari maart en april 1960 was aanmerkelijk gro ter dan dat in dezelfde maanden van 1959 Van de 11.250 Inwoners die tenge volge van de overstroming moesten evacueren en eerst op 29 Januari hun woningen konden betrekken ver lieten in februari tot en met april 714 personen voorgoed het Tuindorp tegen slechts 195 in deze maanden van 1959 dat is gemiddeld per maand 238 tegen 65 in 1959 De door dit vertrek vrijgekomen woningen werden Intussen weer snel bezet blijkens de cijfer » over het aantal vestigingen dat in de maan den maart en april belangrijk hoger lag dan in 1959 n.l 365 tegen 105 Aantal eerstejaars met 6^0 gestegen Uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat zich medio oktober bij de gezamenlijke universiteiten en hoge scholen 6.650 eerstejaars-studenten hadden laten inschrijven tegen 6.300 een Jaar tevoren Dit is een stijging met 6 procent In de studiekeuze trad een aantal wijzigingen op Voor het eerst sinds jaren nam het aantal eerstejaars godgeleerdheid weer toe Ook de aantallen eerstejaars In rechtsge leerdheid en In economische weten schappen vertoonden in tegenstel ling tot voorgaande jaren een vrij sterke toeneming De belangstelling voor wis - en natuur - en scheikunde bleef stijgen die voor de teclmische wetenschap pen herstelde zich in stijgende lijn In de meeste kleinere studierichtin gen was het aantal eerstejaars ge lijk aan of geringer dan het vorig jaar Voor aardrijkskunde en ge schiedenis was de daling vrij sterk Ook in geneeskunde trad een da ling op Het aantal Inschrijvingen voor tandheelkunde bleef gelijk > JERRIE COBB be - haalde zij het wereldrecord voor vrouwen met een twee-motorig sportvliegtuig ruim 1100 meter en vorig jaar haalde zij in dezelfde klasse het wereldsnelheidsrecord voor vrouwen met een snelheid van ruim 370 km per uur In tal van luchtraly's won zij prijzen dank zij haar bijzondere kwaliteiten in kaart lezen en radiotechniek Terwijl men in Bethany verwachtte dat zij nu spoedig terug zou keren achter haar schrijftafel tekende Jerrie een nieuw contract voor zes maanden experimenten Die experimenten zijn lang niet mis isolatieproeven onder water in volko men duisternis en eenzaamheid plot selinge gewenning aan lage druk en lage temperaturen zeer hoge tempe raturen draaiproeven extrascherpe verhoren " pijn honger koude duisternis lawaai en stilte Als zij straks de wereldruimte in zou gaan dan is zij in elk geval op alles voorbereid en mag met recht de „ Jeanne d'Arc van da wereldruimte " worden genoemd Advertentie verkwikt ontwaken Dunlopillo matrassen 
12 Vrijdag 2 december 1960 • 68e jaargang no 182 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Charmante Sint Nicolaas geschenken AANBESTEDING Namens het bestuur van De Utrechtse Woningstichting " te Utrecht zal de Hoofddirecteur van het Gemeentelijk Energie - en Vervoerbedrijf te Utrecht aanbesteden het Terbeteren van de lichtinstallaties in 162 wo ningen in de omgeving van de Waalstraat te Utrecht Aanbesteding vrijdag 16 december 1960 te 14.30 uur in de Ifantine van het G.E.V.U Nic Beetsstraat 3 Utrecht Bestek en tekening zijn voor zover voorradig verkrijgbaar ten kantore van het G.E.V.U loket 15 tegen betaling van f 3 — per stel Geen restitutie De nieuwe met IIIENTUM Koninklijke Fabriek inventum te Biithoven vraagt STAMPERS LAKSPUITERS of personen die hiervoor willen worden op geleid LASSERS INSTRUMENTMAKERS-FIJNBANKWERKERS LEERLING PLAATWERKERS MEISJES EN JONGENS voor lichte montage-werkzaamheden WERKSTER Reiskosten tussen fabriek en woonplaats worden vergoed Een zaterdag per twee weken vrij Inlichtingen dagelijks op de afd Personeelszaken Leyenseweg 101 Biithoven - SCHERPTE geeft 130 cm ^ meer televisiebeeld Niet alleen brengt Arel thans als enige fabrikant in Europa ^ dieptescherpte " een technische vervolmaking van scherpte kleur en nuancering Arel brengt méér Meer televisiebeeld Arel brengt het beeld op 59 cm en geeft U 130 cm 2 meer televisie beeld zonder afgeronde hoeken Arel verzekert U van volledig televisiegenot Op de nieuwe Arel met dieptescherpte komen ook onderschriften en teksten geheel en duidelijk leesbaar door Voiaotomatische afstelling zonder verborgen knoppen 0 Altijd diep tescherpte zonder bijstelling Air conditioning radiator Mini male temperatuurwisseling der on derdelen verlengt de levensduur aanzienlijk M Kanalen Het toestel kan io een oogwenk worden aangepast op de komside nieuwe commerciële zendere WINTERPYAMA zacht geruwde keper flanel sprekend bloem dessin leuk model metrond kraagje en op gestikte zakken.Zacht geel A90 turquoise 5r NYLON ONDERJURK snoezig model met aller aardigste kantgarnering.De rechte strook heeftduurzame plissé en ein digt in royale kant.Wit citroen A50 turquoise 3r Vindt u de keus moeilijl < geef dan een cadeaubon COHSETTEN ¦ KOUSEN • LINOBklE AMSTERDAM 11 fi DEN HAAG 5 fil ROTTERDAM 5 fil HAARLEM LEIDEN DORDRECHT BREDA EINDHOVEN DEN BOSCH TILBURG ARNHEM KUMEGEN DEVENTER ENSCHEDE GRONINGEN LEEUWARDEN APELDOOKN AMERSFOORT UTRECHT HILVERSUM Utrecht Lange Viestraat 8 telefoon 10269 Amersfoort Langestraat 55 telefoon 3093 Fa C DONK metaalgietery en machinefabriek Ie INDUSTRIEWEG 2 — LOPIK vraagt DRAAIERS LEERLING-DRAAIERS en GEREEDSCHAPIVIAKERS Na 6 uur melden — LOPIK J V AMSTELSTRAAT 50 jïtiiiiitiiiiiiiiiiiiriiriniiiiiiiiiiiiiniMiMtiniirniiirirnMtiiiMiniiiiiiintiiiiiiiiMrMinntiiriiMitii ^ N.V I INDUSTRIEËLE ONDERNEMING „ ARMA " 1 Soesterberg — Postweg 57 1 vraagt ONGESCHOOLDE MANNELIJKE KRACHTEN | = goede sociale voorzieningen S i hoog loon = i Aanmeldingen dagelijks van 9-17 uur aan boven = i staand adres of telefonisch onder no 688 03463 = • fririniiiniitiitniiiriniiiiiuiMiriiMiiiiiMnniiiiiiiiitiiMMiiiitiiMiiiiiiMiiiinniiiiiiniifiiiiiMiiip © © Atü brengt het beekl vaa 53 op 59 cm terwijl de kast zelfs nog kleiner werd 130 cm ^ meer beeld onderschriften bij tv.-filins nu pas duidelijk leesbaar Compact toestel zeer ondiepe kast „ slim-Iine " Een charmant en stijlvol toestel Binnenhuisarchitec ten roemden de fraaie vormgeving f928 - ® 2 luidsprekers waarvan 1 specials hoge toon hi-fi tweeter naar voren gericht Ook dieptescherpte m ge Itiidl Bewonder de nieuwe AREL bg de fdgende T.y.'tpedt^sten ALKMAAR Gebr Trmy Laat 166 AMERONGEM N.V.Thofvia Ovwttr » 9-ït AMERSFOORT Radio V«er Langasif 82 AMSTERDAM Fa J Soezlnne Ferd Bolstr 5 Fa Hasmskerk Ruysdaelstr 9 Radio H F K Hegeman Overtoom 550 Radio Mawi Haarlemmarstr 69 Fa Redelaar Lljniuansgracht 166 Fa A Souverein v.Woustr 21 Radio Zwartepoorte Molukkcnslr 74-76 BAARN Radio » n T.V Eoa Brinkstr 30.32 BERGSCHENHOEK Fa LTeeuw Dorpsstr 72 BERKEL Z.H Radio P Keizerwaard Vogelaarstf 15 BEVERWIJK de Lichthal Zeestr 70 BUNSCHOTEN Fa J M Vastenhouw Venestr 66 BUSSUM Radio Velt Huizcrweg 50 fil Vlietlaan 42 CAPELLE a/d IJSSEL Electro Techn Bur B K » Staveren Nijverheidsstr 138 CASTRICUM Fa Oudejans Dorpsstr 64 DELFT Fa P v Driel Buitenwatersloot 35 DOORN Radio Revali.y Bennekomweg 88 ENKHUIZEN Fa R de Jong Westerstr 19 DEN HAAG Radiohandel H y d Horst Loosduinseweg 761 Radio Krul Thomsonlaan 118 a Radio Marringa N.V Fi Burgwal 4 HAARLEM T.V Claus Krelagestr 14 Radio Kos Kruisstr 14 Radio M v d Meer Frans Halsstr 29 Radio Moors Kruisstr 38 HAZERSW/OUDE Radio J van Aalst Dorpsstr 82 HILVERSUM Radio Alter Vaartweg 30 Radio J P de Boer Stepiiensonlaan 42 en G y Amstelstr 159 HOOFDDORP Fa Geiirels Kruisweg 987 HOORN Radio Krul Ged Turfhaven 2 HUIZEN Radiowerken Schippers Havenstr 17 KATWIJK a/d RIJN Fa C J da Jong Kerkstr 52 KORTENHOEF Techn Bur B.R.E.S Egidius Bloklaan KRIMPEN a/d LEK Fa G v d Berg Noord 16 KRIMPEN a/d IJSSEL Radio-T.V Gego IJsseldijk 428 b KWINTSHEUL Hageman & Matthijs Past VInkensteynstr 32 LAREN Radio J P de Boer Nieuweweg 27 LEIDEN Radio Ligtvoet Gangetje 12 Fa Pehenburg y 1793 Breestr 109 PURMEREND Fa J B Out Jbzn Breedstr 3 ROTTERDAM Atlas Goudsesingel 29a Cilo de Slinge 27 Fa H B Ebeli Bergsche Dorpsstr 79 El Techn InstalL Bur M J Engelman Oudedijk 184/Sionstr 2 Radio Hendriks G y d Lindenstr 91 Radiohandel ' V V Raayen Dordtselaan 151 il Abtsweg 53 b N.V y Santen Goudsesingel 227-229 Ei Techn Bur B & W Schwcers Westerstr 75.79 Fa Uilbeyerse Kleiweg 167 Radio Westerhof Groene Hilledijk 173 RIJNSBURG Fa Kromhout Vliet N.Z 32 RIJSOORD Radio J Blaak Mauritsweg G 4 RIJSWIJK Radio Rijswijk Hendrik Ravesteynplein 53 UTRECHT Fa G.Jongerius.Kanaalstr 88 Fa J Mulder A'damsestraatweg 224 Radio Succes Marnixlaan 45 WASSENAAR Radio Marringa N.V,Langstr.75.WATERINGEN Radio Strik,Kerklaan 49 WEESP:Gebr.Tovar,Nieuwstr.25.WIERINGEN Fa P.C.Luyl.Westerlanderweg 135 Publicatie van AREL NEDERLAND N.V - Straatweg 76 - Rotterdam - Tel 010 189940 Zoeklicht op de sportwereld Wilma Rudolph won ' van Armin Hary Zweed Waern liep voor geld DOOR WIL VAN BEVEREN D E redacties van 24 sport bladen uit de gehele wereld hebben weer meegedaan aan de door de „ Internationale Sport-Korrespondenz " te Stutt gart uitgeschreven enquête wie de beste sportman of sport vrouw van het jaar is geweest De 20 jarige Amerikaanse at lete Wilma Rudolph die in Rome drie gouden medailles veroverde werd voor 1960 uit verkoren met slechts twee pun ten voorsprong op de Duitse olympische 100 meter-kam pioen Armin Hary Het was de tweede maal dat een vrouw iverd gekozen De eerste was Fanny Blankers toen zij in Londen bij de Spelen van 1948 ot viermaal „ goud " kwam Hoewel deze internationale enquête ieder jaar wordt gehouden en ook in vele landen de beste sport man — sportvrouw wordt gekozen moet de waarde van dergelijke en quêtes toch als betrekkelij'r worden beschouwd De preBtaties zijn im mers onvergelijkbaar Straks gaat de AVRO ook weer de beste sportman — vrouw over 1960 in ons land kiezen Voor mij is dit Eef Kamerbeek de tienkamper die in Rome te midden van ' s werelds beste at leten op het zwaarste nummer dat de atletiek kent een prach tige vijfde werd Maar vooral in de schaatswereld zal waar schijniyk de Europese kampi oene in het kunstrijden Sjoukje Dijkstra worden uitverkoren en in de zwemwereld zullen Marian Heemskerk zilver in Rome favorieten voor de titel zijn En wat te zeggen van een m»a als Geesink dia nu al ja - renlang op eenzame hoogte staat in de Europese judowe reld Het kiezen van de sportman — sportvrouw van het jaar is een uiterst moeilijke zelfs hachelijke onderneming daar het vergelUkpn van prestaties in de verschillende takken van sport schier onmogelijk is Het is niettemin een aardige be zigheid waarbij wel tot uiting komt welke sportlieden in het afgelopen jaar de meeste aandacht op zich hebben gevestigd en welke presta ties het meest tot de verbeelding iiebben gesproken „ Amateurs " In het algemeen Is de Zweedse pers op de hand van de bekende atleet Dan Waern die openlijk heeft verklaard geen amateur te zijn Het Zweedse sportblad Idrottsbla det " neemt het Waern niet kwa lijk dat hij voor geld heeft gelopen want schrijft het blad waarvan zou Waern anders in de zomer moe ten leven Hij trekt dan immers van stad tot stad in binnen en bui tenland Wel verwijt liet blad hem dat hü zoveel ruchtbaarheid aan zijn bekentenis heeft gegeven dat de gehele wereld nu ook op de hoogte is van de toestanden die in de Zweedse atletiek heersen Gunder Haegg de Zweedse atleet die in 1946 uit de atletiekwereld werd gestoten toen bleek dat hü hoge startgelden had getoucheerd zei in een interview:,,Laten we bli zi,jn dat Waern zo openhartig is geweest De amateurbepalingen moeten zo snel mogelijk over boord worden gegooid Wij in Zweden met ons ongunstige klimaat en met een totaal ontbreken van sporthallen komen helemaal op de achtergrond als de cracks zich stipt aan de amateurbepalingen zouden houden Toen ik zo'n TÜftien jaar geleden alle wereldrecords tussen de 1509 en 5000 meter in mUn bezit had kreeg ik heel wat telefoontjes van organisatoren met het verzoek op hun weclstrijdpn uit te komen Meestal hnden ze mij eon startgeld van 800 kronen ca ƒ GOO twee iTiaal ontvir.ft ik 2000 kronen pn eni ge malen lag het bedrag tussen de l.WO en 1800 kronen Ik heb er nooit een gewetensvraag van ge maakt of ik rr goed aan heb ge da Ji de bedragen in ontvangst te nemen Vooi mii was dat vanzelf - WILMA RUDOLPH overwinnares sprekend daar immers de organisa toren aan mü veel meer hebben verdiend temeer daar in die tijd de Zweedse atletiek zich in een grote publieke belangstelling mocht ver heugen " Wiel renners aan klaverjastafel De UWV Het Stadion hield in haar clubhuis in Driebergen een klaverjasconcours Er werden ver schillende driehoekjes gespeeld De uitslagen ziJn tafel 1 Arn hem 4612 pnt 2 Budding 44,38 pnt Tafel 2 1 Hendriks 4695 pnt 2 Griezel 39.34 pnt Tafel 3 1 Tinie 4689 pnt 2 de Jong 4223 pnt ta fel 4 1 mevr Versteeg 4628 pnt 2 Versteeg 4451 pnt Op dinsdag 13 december wordt in Driebergen het volgende concours j^ohouden eveneens in het club luiis Terry Gathercole prof-zwemmer De drievoudig wereldrecordhouder op de schoolslag de Australiër Terry Gathercole heeft in een groot zwem bad in Sydney de functie van zwem instructeur aanvaard Gathercole die in de Olympische finale 200 meter school.slag in Rome de zesde plaats bezette verloor daarmee zijn ama - teur status SPOORWEG SEIN INDUSTRIE N.V MALIESINGEL 38/39/40 - UTRECHT Wij zoeken een VROUWELIJKE KÜAGHT niet ouder dan 25 jaar De werkzaamheden omvatten o.m bijhouden van de inkoopprijzenkartotheek controle op verloop van inkooporders enfacturering De bedoeling is Deze werkzaamheden na een inwerkperiode zo spoedig mogelijk zelfstandig te verrichten Wij eisen ambifie en accuratesse terwijl ervaring in dergelijke werkzaamheden tot aanbeveling kon strekken Eigenhandig niet mef ballpoint geschreven sollicitatie brieven dienen vóór 24 november a.s te worden gericht aan Personeelszaken van bovengenoemd bedrijf TE KOOP TE BREUKELEN in centrum dorp voor vele doeleinden geschikt Te bevragen Stationsweg 5 — Breukelen N.V NED KOELTECHN IND FRICORONA Korte Jansstraat 19 — Utrecht vraagt voor de verkoop van haar frigidaire produk-ten een JOMGEDAME van 20—25 jaar zy moet bereid zijn ook lichte administratieve werkzaamheden te verrichten Plaats een in het ¦ I Va ¦ N.V NED NAAMPLATENFABRIEK „ NENAFA " Nyverheidsweg 40 — Amersfoort vraagt wegens uitbreiding van het bedrijf EEN ASSISTENT VOOR HET BEDRIJFSBUREAU die in hoofdzaak belast zal worden met de Planning en Voortgangscontrole Geboden wordt een interessante afwisselende werkkring met gunstige salaris-regeling Eventuele reiskosten worden vergoed Gevraagd Min opleiding ULO(B Enig technisch in zicht en bij voorkeur met bedrijfservaring Schriftelijke sollicitaties met vermelding van oplei ding praktijk enz aan bovenstaand adres Persoonlijk bezoek tussen 8.30-12 en 13-17.30 uur ^ Hotel Noord-Brabant VREDENBURG 3 — UTRECHT vraagt KNECHT voor het schoonhouden der zalen Nachtdienst van 1—9 uur Sollicitaties aan de Directie V / WERKSPOOR BEDRIJF TE UTRECHT vraagt PERSONEEL dat opgeleid wenst te worden voor werkzaamlieden in de afdelins ge wapend polyester o.a voor de produktie van polyester zeilja''hten Aanmelden dagelijks van 8—16 uur en vrijdags avonds van 19—20 uur bij de afdeling Personeel 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 2 december 1960 - 68e jaargang no 182 13 Advertentie Fanclub KENT FILTERS BEST Bewonderaars van Eddie Pieters Graafland Feijenoords keeper die zondag jl zo on fortuinlijk was in het zieken huis te belanden hebben een fanclub opgericht Door mid del van kaartjes met de foto van Eddie worden leden van Feijenoord en supporters op gewekt van deze P G Fanclub lid te worden Con tactman is R Peters Polder laan 22 Rotterdam TAFELTENNIS FRANS SMULDERS TEGEN UTTC In de Overgangsklasse van de ta leltenniscompetitie zal de ranglijst na zaterdag nauwelijks wijzigingen ondergaan Met andere woorden verwachten wij dat alle sterke teams van de zwakkere zullen win nen Wilskracht krijgt in de zaal Ama liadwarsstraat het zwakke Bussura se Buna op bezoek Omtrent de uit slag behoeft geen enkele twijfel te bestaan Ook Wilskracht 2 speelt thuis nl in de derby tegen Vrien denkring Nu wordt het voor de thuisclub een nederlaag Interessant zou de derby U.T.T C.-Frans Smulders zaterdag in de zaal Poortstraat ingang Bladstr kunnen zijn Hoewel wij over tuigd zün van het feit dat U.T.T.C beter kan dan de prestaties tot dit moment doen concluderen achten wü Vuurmans c.s niet in staat Frans Smulders te bedreigen Gis pen gaat een gemakkelijke zege bü H.O.C boeken en Ahoy wint met de linkerhand " van Vitus Voor Zeist bestaat er een mogelijkheid om het terugvallende Vrienden schaar in eigen home te kloppen Barna speelde met invallers reeds de uitwedstrijd tegen Ned lloyd Met 10—0 waren hier de krachten ten nadele van het Utrechtse team duidelijk afgete kend WITH mi HlVi BIÜE " MICROMITE " FIIIÏR De meest gerooide tiliersigarei in Amerika in Nederland verkrijgbaar 20 st f f - Halter worstelt tegen Limburg Op 3 december ontvangt de Hal ter I de Limburgse Worstelploeg Daar er in het Zuiden geen compe titie-wedstrUden zün komen de Limburgers met de sterkste ploeg waarin o.m zün opgenomen W Snüders Mestrini ' Timpe en Jans sens In verband met het feestpro gramma " o.a bezoek van Sinter klaas beginnen de wedstrüden om half acht Na afloop-is er bal In de Bollenhofsestraat valt er dus a.s zaterdagavond weer veel te genie ten De krachtsportvereniging Olym pia organiseert zaterdag 3 decem ber a.s in het clubgebouw aan de Laan van Nieuw Guinea een Sint Nicolaasavond Op deze avond komen de worste laars niet op de worstelmatras in actie wel op de dansvloer Tüdens het bal komt ook de Sint op be zoek Sportvisser in zijn element Vroeg in de morgen op de snoekenjacht DOOR WEER EN WIND Daar de Castingclub „ Utrecht " opgeheven was ben ik als Hd toegetreden tot de Castingclub „ Amsterdam " Bij de kam pioenswedstrijden van deze club mocht ik het genoegen smaken ook een titel in de wacht te slepen en wel op het nummer Vlieg/Cible d'Aren berg Tijdens de daarop volgen de oefenavond te Amsterdam werd gevraagd wie er meeging naar de plaats Noorden ten einde daar de snoek te belagen met de spinner Daar behalve ex-wereldkam pioen Jenny Broer — thans prof — én de Nederlandse kampioen 1960 Besters van de partij zouden zijn bedacht ik me niet lang en zegde toe ook mee te zullen doen Nou u weet nog wel hoe het weer 11 zondag 30 oktober was nat en nog eens nat ' s Morgens vroeg gestart op de brommer com pleet met regenbroek en leren jas in het stikdonker om kwart over zes Regenen natuurlük zo'n fün motregentje en dat blééf zo in Har melen en het regende zelfs harder in Kamerik en bij Woerdense Ver laat u weet wel waar een aantal praeht-viswaters samenkomen Tü dens de laatste etappe naar Noor den werd het zowaar droog en werd het eindelük wat lichter Dat was om zeven uur dus op de afgespro ken tüd De Amsterdammers waren nog niet gearriveerd en in afwachting werd een sterke kop koffie geconsu meerd Om half acht waren zij er nog niet en toen startte ik maar vast met één van de zeven gereserveer de bootjes Inmiddels kwamen er wél veel andere hengelaars die snel vertrokken in de richting van het lokkende water dat als een spiegeltje zo glad lag onder de drui lerige lucht Eerst op de voorn Direct vooraan in de tocht leek ' t water me nogal ondiep met veel bodembegroeiing zodat het me aardig leek op de voorn te begin nen met het werphengeltje dat ik speciaal voor dit doel maakte van zo'n bekende holglastop De klein ste molen werd gemonteerd voor zien van een spoel met 12/100 ny lon dus 4x nul Een klein pauwpennetje diende als dobber en drie kleine kogeltjes voor de bezwaring Het werpen met dit spulletje was verdraaid moeiUjk daar ik zo hard moest werpen om het zaakje weg te krijgen dooruat de Ujn sterk aan de hengel bleef kle ven Enfin het lukte uiteindelük wel maar geen voorn liet zich zien Grote sof dus Il < was trouwens de enige die gewoon " viste want het was alles snoekvissen wat de klok sloeg Veel vangen deden de andere hengelaars rondom mü overigens niet op één na die op een gegeven moment hangen " zei en even daarna een iel snoekje schepte Aan hetzelfde bengeltje mon teerde ik toen een klein spinnertje met een anti-kinkvaantje terwül één flinke loodhagel voor het werp gewicht moest zorgen Met enig be leid liet zich dat spul wel werpen hoewel 12/100 tuig wat roekeloos leek BASKETBALLOVERZICHT Taveno soms tegen Diggers opgewassen Qrote zege van UW Voor het eerst sinds de Delta Dig gers In de competitie meedraaien hebben zü 6 minuten lang tegen een achterstand moeten aankijken Ta ^ veno die hun deze achterstand be zorgde begon vanaf het begin een snel en fris spel te spelen Inplaats dat zü geïntimideerd waren leek het wel alsof juist de Amerikanen dit waren Met enke le zuivere schoten wisten zij al di rect een voorsprong te nemen Coach Ford was toen al genoodzaakt om zijn eerste time out te nemen Het resultaat hiervan was dat zij de opgelopen achterstand spoedig in een voorsprong wisten om te zetten Hoe zü evenwel probeerden een be slissende voorsprong te nemen het gelukte niet Na 15 minuten spelen was de stand 18—9 voor de Dig gers In deze stand kwam voor rust haast geen wyzigingen meer De stand was toen 11—21 De tweede helft die na de eerste helft van U.V.V.-Almonte werd ge speeld begon met enkele fraaie re bound punten van de Amerikaan Jackson Doch fraai combinerend speelde Taveno zün eigen spel Met vaak verrassende acties werden de Amerikanen uit positie gespeeld Dit was helemaal niet naar de zin van Ford Regelmatig nam hü een wissel om te proberen een zo sterk mogelijk team te formeren Dat zij ten slotte met 46—30 won nen was meer gelegen in het feit dat zü over meer routine beschik ken dan Taveno Het spel dat Taveno gister avond tussen de lünen liet zien was een lust voor het oog Duidelük is het merkbaar dat het spelpeil met grote sprongen vooruit gaat Topscores Taveno Kasper 4—6 Delta Diggers Bennett 6—5 Jack son 4—7 en Knight 4—7 De Munnik heeft het bestaan voor U.S.S een nederlaag te bezorgen Direct na het beginsignaal werd het duidelijk dat U.S.S geen walk over zou krügen Kuster die in het begin zo goed door Verloop van de Munnik werd afgedekt en voor de rust maar 1 punt wist te scoren is de gehele wedstrüd van slag geweest Zijn an ders zo gevaarlüke rebound was nu totaal zoek De Munnik wist hiervan terdege te profiteren Vooral v d Bül was er steeds op tüd bü om de de Munnik punten op te voeren De rust van deze wedstrüd kwam met 16—18 in het voordeel van de Mun nik Na de thee kwam U.S.S op zetten Even was de Munnik de kluts kwüt Doch snel wisten zü zich te herstellen en de voorsprong weer over te nemen Tot aan ' t eind signaal heeft het er om gespannen wie de 2 punten rüker zou worden Uiteindelijk was het de Munnik dat hiermee de eerste 2 punten behaal de De eindstand was 35—38 Topscores U.S.S Tjon Hien 9—2 de Munnik v d BUI 10—14 Over de wedstrijd U.V.V.-Almon te valt bitter weinig te vertellen Een over alle Unies beter spelend U.V.V moest pas 2 minuten voor rust het eerste punt tegen zich la ten scoren Een aanval van de Amerikanen van de ploeg der Delta Dig gers " De overwinning hebben zij niet cadeau gekregen Taveno bood schitterend tegenstand waarbij zij zelfs nog voorge staan hebben Stayersduo contra sportjournalist De Amsterdamse rechtbank onder presidium van mr J Heintz heeft gisteren de door de Nederlandse siayerskampioen Martin Wierstra en diens Belgische gangmaker Feli cien van Ingelghem aangespannen zaak wegens smaad subsidiair be lediging tegen de 50-jarige sport journalist G J van Griensven uit Eindhoven terugverwezen naar de rechter-commissaris Op verzoek van de raadsman mr W baron van Haersolte is de ver dachte toegelaten tot het leveren van het bewijs inzake het door hem op 7 september 1959 in een artikel in Sport en Sportwereld gestelde waardoor zowel Wierstra als Van Ingelghem zich in „ hoge mate ge kwetst " voelen Een groot aantal getuigen die ook gisteren reeds door de verdediging waren opgeroepen zal dan door de rechter-commissaris gehoord moe ten worden Onder meer zijn dit de secretaris van de sportcommissie van de KNWU de heer J van Eek de stayer Joop Stakenburg de gang makers Bertus de Graaf Bruno Walraven en Beets en de heren S Bouquet en N Buppert die destijds de gewraakte motor van Van Ingel ghem hebben gekeurd In zijn artikel had de verdachte onder meer geschreven dat de pres tatie van Wièrstra die op 21 juli 1959 in het Olympisch stadion de honderd kilometer in 1 uur 12 min 15.8 sec reed hetgeen een nieuw baanrecord betekende „ voor ons geen waarde meer heeft " omdat gangmaker Van Ingelghem wel op zeven punten in overtreding met het reglement zou zijn geweest Zo zou de rol waarachter de stayer moet rijden niet op de juiste af stand hebben gestaan voorts zou de motor van Van Ingelghem uitgerust zijn met een uitschuifbaar stuur en zou hij door middel van haakjes de broekspijpen van zijn leren gang makerspak aan de motor hebben kunnen bevestigen dit alles om het Wierstra door het wegvangen van de wind gemakkelijker te maken Deze zaak heeft in sportkringen grote belangstelling getrokken Ook gisteren was de publieke tribune geheel gevuld Onder andere gaven de oud wereldkampioen der sprin ters Jan Derksen en de directeur van het Olympisch stadion de heer D J Bessem,blijk van hun belang stellingen Advei-tentie Isay sam:n is llifs drink Yes says the Bamsl With my grasp of the facts I know Scotch Is the drink And of course " White Label is till Scotcb Imp Wilmerink & Muller N.V A'dam „ WIELERVIJANDSCHAP " ALS PUBLICITEITSSTUNT Tussen de heide ^^ Rikken ^^ hotert het heter dan velen denken Zesdaagse-koek goed verdeeld Van onze Belgische sportredacteur H ETT lijkt er veel op dat er weer een nieuwe bloei periode is aangebroken voor de wieler-zesdaagse Berlijn Dort mund Frankfort Brussel en Gent hebben al gedraaid Zu rich Kopenhagen volgen bin nenkort Nu Parijs is uitgeval len door gebrek aan een winter baan worden er in Frankrijk Bix jours gehouden in Lyon Lille Marseille en Bordeaux en nog voor het winterbaan sei-zoen gesloten wordt met de bekende Carnavals-zesdaagse van Antwerpen is ook Milaan het grote avontuur ingestapt Rik van Looy één van de twee „ Rikken " Samen met de Neder lander Peter Post triomferen zij in zesdaagsen waarbij de grootste tegenstand komt van Rik van Steenbergen met Emile Severeyns twee koppels Er is niets aan te doen want de jongere garde mist de natuurlijke klasse of kent z'n „ stiel " niet De besten van hen zullen in het spel betrokken blijven en meegelaten worden tot aan de finale Zij zullen omdat zij ook weer niet gemist kun nen worden tijdens de stille uren met „ patattensjasse " hun te grote achterstand weg mogen werken In dit hele spel blijft toch nog een Nederlandse renner een rol spelen en zelfs een beduidende rol PETER POST Zijn ak koord met Rik van Looy Is heel wat becritiseerd niet het minst door Schulte die zonder meer voorspelde dat Post het erg zwaar zou krijgen met de clan van Steenbergen tegen Brussel beleefde een gouden week Nog nooit eerder maakten we mee dat de poorten gesloten moes ten worden en dat men vechtend ' n plaatsje trachtte te bereiken op de overvolle tribunes en de pelouse Om de laatste uren voor het publiek 20 aantrefckelij'k mogelijk te maken heeft men de laatste jaren hier een finale ingelegd achter derny-motoren Een vorm van sluiten welke wel wat meer publiek op de been bracht doch geen volle bak maakte Samen op stap Dat konden alleen de beide Rikken en „ de grote animosjteit " tussen deze twee cracks welke bijzonder handig in de publiciteit werd gebracht want er is ale reden om aan te nemen dat het tussen deze twee beter botert dan velen weten Zakelijk inzicht „ Laat hem liever met een andere Nederlandse coureur een ploeg vor men dan kiest hij aan de zijde van Rik I de minst moeilijke kant want een beroepsrenner moet met zijn krachten goed om weten te sprin gen " zei de Bosschenaar Zo op het oog helemaal geen gekke redenering maar men ziet dat er niets veran derlijker is dan een mens Het verdwijnen van Schulte bracht op de winterbaan een wijziging Van Looy-Post verschenen op de houten piste het zakelijke inzicht van enke le managers triomfeerde De grote massa dacht nog aan een grote ri valiteit terwijl de beide cracks een goed glas met elkaar dronken en de directie van het Brusselse sportpa leis was de eerste welke in eigen land profiteerde van de gewijzigde omstandigheden Men vocht om bin nen te komen en zag gedurende en kele uren hard fietsen De kleine koppels werden dolgedraaid en ver dwenen op twee na uit de baan Doch in dat harde fietsen van de beide Rikken en hun maats zat over leg verstandelijk overleg dat niet leidde tot een elkaar in de haren vliegen doch tot acteren tot tevre denheid van het publiek dat wel licht niet heeft gezien dat er uit de ze twee grote koppels een super koppel zou zijn te formeren Rik van Steenbergen — Peter Post Na de zesdaagise te Dortmund zijn de heren samen op stap ge gaan omdat het nu eindelijk maar een s uit moest zijn Na Brussel knalden de kurken der champagneflessen en de Rik ken met hun ploeggenoten toost ten elkaar toe Daardoor is het duidelijk geworden dat de kop pels van Stecnbergen-Severeyns en van Looy-Post het vuur der rivailiteit niet zo hoog zullen laten oplaaien dat zij elkaar stuk gaan rijden De laatste uren van de Brusselse zesdaagise hebben dat trouwens voldoende uitgewe zen Buiten de beide favoriete koppels konden de anderen niet mee en daardoor is er een situa tie ontstaan welke in wezen een voortzetüng is van de periode waarin Gerrit Schulte mede de dienst uitmaakte De voormalige Bossche locomotief was een goed vriend en bewonderaar van Rik van Steernbergen en het zes daagse spel kon dan ook zonder moei lükheden goed gespeeld worden Met Rik van Looy ligt dat even anders omdat hij en de grote Rik I te lang als kemphanen tegenover elkaar heb ben gestaan Monopolie-positie D - monopoliepositie der beide kop pels zal wel een beter wederzijds ver trouwen in de hand werken en we zullen de plank niet ver misgeslagen hebben wanneer wij veronderstellen dat de koek over het hele seizoen genomen wel aardig verdeeld zal worden Advertentie Daarbij houden we dan nog reke ning met overwinningen van Deense Duitse en Zwitserse koppels om in deze landen ook „ de commerce " gaande te kunnen houden Het is ongetwijfeld te betreuren dat er gesproken moet worden van een uitzonderingspositie voor slechts TIPS HILVERSUM Van onze paardesportmedewerker Negen draveryen staan zondag op Hilversums programma waar van het kampioenschap der leer ling-pikeurs het hoofdnummer is Onze prognoses luiden Sint Nicolaasprüs 2040 m Ie afd 1 Yvonette 2 Y Kievit 3 XY2 Schaken Berg en Dal Barendregt verliest De uitslagen van de partijen ge speeld uit de zevende ronde van het zonetoernooi in groot Berg en Dal luiden Duckstein fOostenr.1 — Barendregt Ned 1—0 Larsen Denemarken — Johannessen Noorw afgebr Oja nen Finland — Schuster W.-Dld afgebr Skoeld Zweden — Olafsson IJsland O — 1 Lopez Garcia Sp — Teschner W.-Dld 1—0 De stand na de zevende ronde ziet er als volgt uit 1 Olafsson 6 pnt 2 en 3 Duckstein en Teschner beiden 5V2 pnt 4 Ba rendregt 4 5 Larsen S'i en 1 afgebr partij 6 Johannessen 3 pnt en 1 af gebr partij 7 Lopez Garcia 2V2 pnt 8 Skoeld l '^ 9 Ojanen 1 en 1 afgebr partij 10 Schuster ' A en 1 afgebr partij Zw'arte-Pietprüs 2000 m 1 Yn no Con Dios 2 Yardley W 3 Ye wel Boy Sohimmelprüs 2020 m 1 Winm tred 2 Winston Spencer 3 Ur chim Hollandia Stoombootprys 2900 m 1 Was hington 3 Victor van Oranje 3 Trekduif S Speculaasprüs 2020 m 1 Xiphon L 2 Winston Hanover 3 Wilster S Kampioenschap Leerling-Pikeurs 2400 m 1 Theo Messidor 2.Qui Suit 3 Urma Norton Pepernotenprüs 2000 m 1 Qwiek Karel 2 Vivant Hollandia 3 Sunny Williams Sint Nicolaasprüs 2040 m 2e afd 1 Yellow Six 2 Xonacatepec 3 X Tello Boterletterprüs 2000 m 1 Upu pa S 2 Xuthus Hollandia 3 Uitlo per Advertentie SPORTVRIENDEN ATTENTIE Koopt het • Advertentie Rówetit ^ D.O.S.-nieuws Zelf hadden zij er 39 De rust stand van deze eentonige wedstrüd was 43—2 Na rust leek het er even op of Almonte de smaak van het scoren te pakken zou krijgen Doch de 4 punten die zü binnen de 2 minuten scoorden was aan het U.V.V.-team te danken De geblokten geloofden het wel en begonnen de verdediging te ver waarlozen Verder dan 12 legenpun ten liet U.V.V het echter niet ko men Zelf hadden ze er 80 geprodu - Topscorers bü U.V.V Keurslag 15—15 Swingel 10—12 Hofmans 9—5 en Eigen 5—6 Almonte kon er geen tegenover stellen het enige officiële DOS PROGRAMMA Uitgave 75 - Utrechtsch Nieuwsblad Omvang 8 pagina's toastaü tó m aat Actuele inhoud o.a voorbeschouwing, standen en programma Modern toasten Van licht - tot donkerbruin Via thermostaat regelbaar 2 sneden tegelijk Wippen eruit als ze bruin zijn Verbranden nooit Rowenta r perfeotle 1 Verkrijgbaar bij de voorver koopadressen en zondag bij deverkopers in en buiten hetstadion Prijs 10 cent Afdelingsvoetbal Zaterdag Ie klasse Montfoort-Maarssen 2e klasse A Musketiers-BVC 2e klasse B UHSV-Hoogerheide Posta-VCU Müdrecht Entre Nous PVD-EDO(U 3e klasse A geen wedstrijden 3e klasse B Valkenheide-DEV 3e klasse C Levu-PVCW Terre Neuve-Bunnik 3e klasse D PUEM-WAS Karboys FAK DOB TOV Zondag Ie klasse A ' s-Graveland Minerva-PVC Ie klasse B NSC-Bilthoven BDC - Naarden RK BW Barneveld-APWC. IJFC-MSV'19 RUC - EMS DEV-Sterrenwijk Maarssen Utrecht Soesterberg Wijk bij Duur 2e klasse A Oranje Wit-HDS DVSA-Scherpenzeel 2e klasse B RK Stormvogels Sperwer Kieviten Hoogland Limvio Meervogels'32 Hilv Boys-Gooise Boys DOSV.^vance 2e klasse C Utr Boys-UVVO DWSM-DSO U Hertha-DVSU 2e klasse D De Meern-Kampong De Meeuwen St Maarten Bunnik PVCV 3e klasse B Rapid'57-Kamerik Bensch Boys En Avant Kockengen Schalkwtjk Cabauw Sparta L Niet voor iedereen is het weg gelegd zo'n snoek te vangen als hier de heer J Visser die een beest van 16 pond aan de haak sloeg Gezien de geringe resultaten van de andere hengelaars maakte ik me daarover geen zorgen Immers was het zo dat ik door deze gerin ge bezwaring uiterst langzaam over de begroeide bodem kon spinnen hetgeen zonder meer het meest suc cesvol is — bijna altüd Maar helaas geen bewüsje men sen Tegen half negen kwamen einde lük de Amsterdammers aanzetten een man of acht Zonder Jonny Broers hoewel zü daarop zo lang hadden gewacht zeiden zü Enfin met z'n allen een enorm eind roeien door fraaie tochten en onder bruggetjes door Na het spin nen nog gehouden te hebben tuigde ik m'n trouwe jap op en probeerde een visje te vangen teneinde met levend aas te gaan snoeken evenals alle overige hengelaars daar deden Dat lukte wel maar niet dan nadat ik het dobbertje ge Ujk met de waterspiegel afgelood had Büna alles bestond uit ruisvoorn,de felle vechters zo klein als zesoms zün De snoek jaagde nu endan wel maar in verse aasvisjeshadden zü geen trek Besters dienaast mü zat in zün bootje gingook op levend aas over — ooS zonderresultaat evenals alle anderen ove rigens Toen <» r in m'n leefnet zo'ndertig voorntjes rondzwommen kreeg ik er genoeg van en besloot huiswaarts te keren om tenminste nog naar het voetballen te kunnen luisteren Ik wierp mijn aasvisje in het midden van de wetering teneinde langzaam roeiend het visje voort te slepen in de richting van de aanleg steiger Toen ik de boot losgemaakt had en de riemen greep om te gaan roeien ontdekte ik dat er twee van de drie dryvertjes foetsie waren Zeker in het bodemvuil vast dacht ik maar toen ik zachtjes strak draaide voelde ik heel licht schok kende Ijewegingen Tóch beet dacht ik Afwachten dus Toen het drijvertje langzaam begon te bewegen sloeg ik voorzich tig en ja hoor er hing wat aan De lichte nylon had ik vervangen door 20/100 zodat ik vrij vlug kon inhalen Vlak bij de boot schoot de snoek het vuil in en toen ik hem naar me toehaalde met vuil-en-al spartelde-ie los Gelukkig maar want het beestje was nauwelüks een halve meter lang en niet de moeite van het mee nemen waard Met een ander aasvisje ben ik langzaam huiswaarts geroeid en probeerde en passant nog diverse mooie kommen en kruisingen maar noppes hoor Alle hengei'.ars die ik passeerde klaagden steen en been dus geen wonder Om kwart over drie ^ Vas ik al weer thuis en na wat zure opmer kingen doorstaan te hebben luister de ik naar Tsjecho Slowaküe-Neder-iand Was ook al niks waard....Vol gende keer beter zullen we maar denken Maar ' t water is daar fan tastisch mooi en snoek zit er CAHPIO ' r-.-fSm^t ^^^-' ¦ 
t4 Vrijdag 2 december 1960 • 68e jaargang no 182 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD genieijYÓn HENNESSY V.S.O.P Ie plus grand stock de cognac du monde N.V WILMERINK t MULLER - AMSTERDAM iiHiHiiiiiiiiiiiiiiniiiniMHnniHrNiiMiHiiiiiuiiHiiiiHinHiiHiMniiiiHiiiiHiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiniiiiiirtiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiMiiniiiiniiniii »' i 1 VOCHT.ROOK,KEUKENLUCHTJES | dui onderhoudskosten 1 verdwijnen door een = UIXOR I raamventaator | Kant en klaar In uw ruit geplaatst = nu voor f O # bOU = I Ook ideaal voor kantoor en werkplaats | 5 Vraagt vrijblijvend prospectus of demonstratie aan huis = 1 Verkoopkantoor LUXFAN - Leidseweg 21 - Utrecht - Tel 32174-24100 1 s = iimiiiiiiiiiiiHniiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiinirMiimmiiMiMimiiiiiMimiiiiinMMiiMMMinmiiiiiii ^ e o « X o ¦ o - o CS • 5 o V Ook onze „ Kleintjes " hebben succes De nieuw^e Feestelijk nieuws voor fijn proevers platenspeler een wonder om te horen ERRES PS 42 « 4 toetentallen • druktoets bediening • ijntegeling van de snelheid • zwevende motoiophanging • geschikt voor mono en stereo weergave f 127.50 ERRES PS 411 Idem in zeer luxe koffer 1 155 - ERRES PS 111 idem voor inbouw f 98 - Een andere wereld draait om Uw platenspeler Een wereld van schoonheid met de romantiek van gisteren en het ritme van vandaag ERRES haute couture platenspelers » verfijnd van vorm en superieur in techniek De geluidsweergave is een ongekende sensatie - zonder trilling of zweving ongelooflijk gaaf en zuiver - een wonder om te hoiea En de prijs Onveigelijkelijk laag voor zo'n platenspeler van topklasse Ook in ERRBS radfa « n uteoisU herktnt U dê haiaê eeuture de uiterst » oerfpning in vorm en uehiHtb Zo ehamoM ao elegant m > otmttsetid can beeld en gehad BRSBS radio's voor mono semi-stereo en vol stereo weergave Prijzen vanaf f 125 - ERRES televisie inranfc-en-slankuitvoe ring Prijzen vanaf f 745 - Vraag Uw handelaar de prachtige uitvoe rige ERRBS kleurenfolders Dealer voor Utrecht HiESSEN Amsterdamsestraatweg 697 Tel 40559 de eclite STOCK Italia nu ook in Nederland verkrijgbaarl Omdat U Italië kent kant U ook STOCK - de beste herinnering van ieder die naar het Zuiden reist Daarom is het groot nieuws voor U dat STOCK nu Uw huiselljkheid-thuis komt verhogen STOCK Brandy Vermouth en Likeuren I STOCK maakt ook üiD \ S longdrinks en cocktalü I I tot een onvergelijkeWke 1I feestdrank l ttw « H HM lll»«Mi „ li m ill HM l hehhen als edele grondstof de uitgelezen Italiaanse wijnen In STOOK proeft U de zon de blijde levensvreugde Vraag Uw slijter daarom STOOK - om mijmerend te genieten Brandy ' 84 STOCK mannelijk pittig maar to ^ zacht Vermouth rosso blanco secoo dry Likeuren een rijpe volle smaakt lénaiM^iB«lim»WiiimM^lm>9IXWiiiiWa9-i>m»Mam > St NICOLAAS BON NAPPA DAMESHANDSCHOENEN met wolvoering modekleuren en zwart Q.98 Maten « 3/4 tot 8 % van 9.98 nu *» NAPPA HERENHANDSCHOENEN Wolvoering grijs bruin cork 1||.98 Maten 7 3/4 tot 9 % 11.98 en IW ZWANEDONS DAMESPTJAMA'l T.98 fantasie jasje effen broek -..- ¦ ZWANEDONS HEEENPYJAMA's 7*98 effen kleuren Extra prijs • BON geldig tot maandag 5 december Op vertoon dezer ƒ l ~ REDUCTIE lAKfl Biltstr.33 ÜnilU Tel 23795 - UTRECHT KANTOORJUFFROUW GEVRAAGD leeftijd 16-19 jaar voor eenvoudige werkzaamheden op een expeditiebedrijf centrum Utrecht Brieven onder no 2-5750 aan het bureau U.N De „ STICHTING ACADEMISCH ZIEKENHUIS UTRECHT " ° a7vRL PERSONEEL voor de grote keuken Salaris bij aanvang 22 jaar of ouder van min f 223.33 per maand tot max f 250.46 per maand Boven het salaris kan nog worden verleend 3 % overbruggingstoelage een toeslag voor onregelmatige diensten en voor hen die 23 jaar of ouder zijn f 17.14 per maand huur compensatle Beneden 22 jaar salaris naar leeftijd b ENIGE WERKSTERSvoor enkele uren per dag Salaris 23 jaar en ouder f 1.19 per uur c EEN HULPKOK Leeftijd ± 18 jaar Solaris volgens Rijlcsregeling Aanmelden bij de Adjunct-Directrice iedere werkdag van 14.00 14.30 uur behalve zaterdags RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Bij het Geografisch Instituut Drift 21 wordt ge vraagd EEN SECRETARESSE Goede kennis van steno en typen vereist By voorkeur middelbare schoolopleiding Salaris afhankelük van leeftijd opleiding en ervaring Schriftelijke sollicitaties te richten aan prof dr A C de Vooys hoogleraar-directeur van genoemd in stituut ERVAREN TYPISTE voor SPOEDIGE indiensttreding gevraagd op klein kantoor Vlot begrip grote vaar digheid en ten minste M.U.L.O.-opleiding vereist Salaris naar leeftijd en capaciteiten Sollicitaties met gebruikelijke gegevens en referen ties worden gaarne ingewacht onder no 2-5647 aan het bureau U.N TERBERG OCCASIONS OFFICIËLE V,W DEALER UTRECHT en lÜSSELSTEIN PEUGEOT 203 1956 2 V.W.'S bestel 1956 en 1958 FIAT 500 1957 FORD ZEPHYR 1956 1 scooter Diana Dfirkopp 1958 VOLKSWAGENS de luxe V.W.'s 1954 V.W.'S 19555 V.W.'s 1956 V.W.'S 19572 V.W.'C 1958 V.W.'s 1959 V.W bestel 1956 D.K.W Hardtop 1000 1959 met schuifdak Garantie — Financieren — Inruilen Automobielbedrijf W G Terberg 8 Zn h.v.Provincialeweg 1 Teli 03478 3 78 IJsselstein WERKSPOOR BEDKUF TE UTRECHT vraagt voor baar fabriek ELECTRISGH USSERS met ervaring in het lassen van oon stmctiewerk en/of keieb en drnkvo'-i » Het bezit van bet N.VX<.-diplomii sfrc ^ tot aanbeveling Voor metaalbewerkers bestaat de mogelijkheid om in he oedrijf opgeleid te worden tot elektrisch lasser Nadere inlichtingen kunnen verkregen wordai van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur en bovendien elkii vrijdag tussen 19 en 20 uur op de fabriek bij de afdeling PersoneeL Keh - en verzoimkosten by mlUeitatie worden TWgoed 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 2 december 1960 - 68e jaargang no 182 15 Fr.Gr h.b D W 6 106 % — ld DV S 1021,4 1021,4 ld Dü 454 lOOi'a 100,15 ld DE-VB iM 87 L 861,2 ld DA VA 3 85 % 85 % N Hbk ser G SV * 861.4 ld K 1 8534 85 % ütr Hb T 6 1071,4 — Utr Hpb KL 314 87 B S6 % ld E EE F 5 851,4 85i,'4 Westl Hb ZZ 6 1051,4 ld ü 5 1023i — ld N-O iVi 861,4 86 % Z.-H Hypb iVi 77 — Ned ' 58 ïd • 59 ld 1960 I Tri 1960 II Trt ' 59 ld ' 53 ld Gr.b 0 ld ' 47 ld ' 51 ld ' 53 ld ' 56 ld ' 48 Beleg eert Ned ' 50 ld ' 54 ld 55-1 ld ' 55-11 ld ¦ 37 Grootb.ob ' ld Dol l ' 47 ld Invest c ld ' 62-'64 ïtienkorf n.r e 814 820 Carp's Garen 370 376 Centr Suiker 407 Cobra — CuraQ Band 144 14314 Daalderop — Demka Staalt 260 Dikkers en Co 370 386 Dorp en Co 73L 71 Dr - Ov Hout 141 1411,4 DRÜ 1154 115 % Duyvls 316 318 Electrolaseb B 339 338 Elektr aordt — Elektrot M I 175 178 1 Tekens B — bieden L — laten * — gedaan en Weden t — gedaan en laten — i 381-4 38 % Sears Roeb 54 ' 54 % 75 74T8 Shell OU 41 40^4 63 % 631,4 Soc MobU 3V',4 37',4 29(4 28 % Stand Br 501,4 501/4 1831,4 183 % Stand Oi NJ ja^4 38 % I09:;4 109 Studebaker 7M 751.1 Texas Corp m % 80 40',4 On Aircraft 361,4 3534 35 % 36 Un Corp 71 * ¦ 1 % 20 % 1914 Un Fruit 15 151,4 4414 43-!4 0 S Rutibei 42 42 56U 55!4 U S Steel 721,5 Vll.i 43 421,4 Westingh 50 49^4 751 / 7514 Woolworth 6915 68 % 271S 26Ts Ford Motor 631,4 63 V'14 5614 K.L.M 25 % 2!.i,i S2 60?i ¦ im 32 % Omzet 3.090.000 Advertentie Advertentie Beter vooruitzichten ra Marktberichten Bameveld Barneveld 1 december Coöp Veluwse eierveiling Weekaanvoer 1.175.000 waarvan in veiling gebracht 408240 Prüzen per 100 stuks voor eieren van 48 — 51 gr 11.70—11.97 51 tot 55 ƒ 12.11 12.58 55—60 12.66—13.22 60—65 13,34_14.35 05-69 14.47—15.03 Eierveiling SBE Aanvoer 246.449 Eieren van 51—55 gr 11.66—12.42 55—60 12.61—13.15 60—64 13.25 14.02 Ver Groenten & Vruchtenveiling „ Utrecht & Omstreken " Donderdag 1 december 1960 Bra bantse Bellefleur 8—23 Cox Or Pipp 8—72 Glorie v Holland 8 — 29 Golden Delicious 8—56 Goudrei net 8—43 Jonathan 8—36 Lombart Calville 8—25 Notaris Appel 8—20 Sterappel 8—32 Laxton Sunerbe 8 — 29 Zoete Armgaard 8—35 Zoete Campagne 8—28 Brederode 6—14 Conference 6—49 Doyenne du Co mice 6—89 Gieser Wildeman 6—28 Groenpeer 6—13 Légipont 6—47 St Remy 6—13 Winterjan 6—16 Zwijn dr Wünpeer 6—30 Comtesse de Pa ris 6—25 Resp IA IB I BC en IC Cox Orange 49—67 34—41 — 15—27 Goudreinet 18—43 14—24 13—26 11—21 Jonathan 24—36 21 — 29 — — Golden Delicoous 44—53 38_41 — 26—35 Sterappel 28—32 — 30 — — 13 Cont de Paris 22—25 — 19—21 — Conference 41—49 — — 38 — Doy du Co mice 69—85 86—89 — 82—84 Le gip 43 47 — 29—36 — VEIUNGBEBICHT HOtJTEN EN OMSTREKEN Houten 1 december — Goudrei nette A 22—42 BC 16—24 D 8—13 III 8—17 Sterappelen A 24r — 36 BC 18 28 - D 8 — a III 8—14 Cox Oran ge Pippin A 54—72 B 48—52 C 16 — 34 D 8—24 III 8—44 Golden Deli cious A 50—61 BC 41—52 D 10—24 III 14—46 Jonathan A 28—34 BC 21—26 C 15—19 D 8—14 III 8—15 Glorie van Holland A 23—33 BC 16 - 21 - D 8—13 III 8—17 Present v Engeland A 25—32 BC 13—22 D 8—14 III 8—17 Légipont A 51—61 BC 34—48 D 12—24 III 18-35 Do yenné du Comice A 87—101 B 75 — 89 C 60—72 D 44—50 IH 31—57 Winter jan A 14—19 BC 9—14 D 6 — 9 Ili 6—11 Gieser Wildeman A 24 — 31 BC 18—23 D 6—11 Hl 6—14 St Remy A 11—16 BC 11—16 D 6 — 9 III 6—11 voor onze mijnen Produktie kan vraag niet bijhouden t/ie goeie ouue BLANKENHEYM 0_Qg mee de baardi en die goeie jonge BLANKENHEYM ^ 60 y^i^t ' c baardje VOOR VLOT AANSLAAN VAN UW MOTOR - NEEM DE GOEDE CHAMPION hehhen de sleutel van de gezelligheid WASHINGTON BEVESTIQDE Amerikaanse regering zet Ford onder druk BOUGIE VOOR VRACHTAUTO - AUTO - BROMFIETS - SCOOTER R S STOKVIS EN ZONEN N.V Dubbele emissie Ingenieurs-bureau Bouwnijverheid De N.V Ingenieurs-Bureau voor Bouwnijverheid I.B.B te Oegst geest zal aan een binnenkort te hou den aandeelhoudersvergadering voor stellen het maatschappelijk kapitaal te vergroten teneinde te kunnen overgaan tot de uitgifte via De Twentsche bank N.V van nominaal ƒ 825.000 gewone aandelen gerech tigd tot het dividend over 1961 tot de koers van 100 pet Een en ander met recht van C voorkeur voor de houders van prioriteits - en gewone aandelen in de verhouiting van een nieuw aandeel op twee uitstaan de aandelen Ook zullen nominaal ƒ 1.650.000" 4 % pet converteerbare obligaties worden uitgegeven eveneens a pa ri en met recht van voorkeur voor de bestaande aandeelhouders in de ver houding van een converteerbare obli gatie op een uitstaand aandeel De conversiekoers van de conver teerbare obligaties zal worden vast gesteld op 250 pet in dier voege dat ƒ 2.000 obligaties onder bijbetaling van ƒ 500 - kunnen worden verwis seld in een aandeel van ƒ 1.000 no minaal hebben op de handel in Fordaande len op de Londense effectenbeurs De weinige handelaren die nog op kantoor waren verlaagden echter uit voorzorg hun notering voor aande len der Ford Company tot 130 sh a 135 sh nominaal De officiële slotno tering was 134 sh 9 pence tot 135 sh 6 pence geweest Het bod is 146 sh 6 pence Functionarissen van de Ford Mo tor Co hebben naderhand verklaard tot de conclusie gekomen te zijn dat het althans op de oorspronke lijk voorgestelde manier onmogelijk is om ponden sterling te gebruiken voor de overname van de aandelen der Engelse dochtermaatschappij DAF voert kortere werkweek in Met ingang van 2 januari zal voor het personeel van Van Doorne's Automobielfabrieken N.V en Van Doorne's Aanhangwagenfabriek N.V Eindhoven de vijfdaagse werkweek worden ingevoerd Dit geldt zowel voor het fabrieks - al voor het kan toorpersoneel De vakraad voor de metaalindustrie heeft toestemming verleend tot de invoering van een 45-urige werkweek in deze bedrij ven Van onze Londense correspondent In Washington werd donderdag bevestigd dat de Amerikaanse mi nister van financiën Anderson de Ford-Motor Corporation in Detroit verzocht heeft zich nog een keer te willen bedenken alvorens over te gaan tot de voorgenomen verwer ving van alle aandelen der Engelse ford zulks in verband met de be narde dollar situatie Gisteren gons de het hierover reeds van geruch ten Detroit ontkende eerst dat de Amerikaanse minister deze stap had gedaan doch later gaf Henri Ford II toe dat hü besprekingen had ge voerd met een vertegenwoordiger van het Amerikaanse departement van financiën Ford zou echter niet gevraagd zijn om van de transactie af te zien maar wel is de maat schappij kennelijk onder morele druk gezet om voor de aankoop maar ster iingreserves te gebruiken Moclit dit gebeurden dan komt Detroit echter in conflict met de Britse regering welke heeft laten weten dat zU haar reeds gegeven toestemming voor deze transactie zal intrekken tenzij er in dollars wordt betaald De redenering van de Brit se kanselier van de schatkist is dat aangezien de Amerikaanse maat schappijen vrij ztjn hun winsten naar de V.S over te hevelen Enge land van de voorgenomen transac tie toch minstens zal willen profite ren in de vorm van versterking van de dollarreserves Het vooruitzicht daarop heolt waar schi,jnlijk in aanzienlijke mate bijge dragen tot de goedkeuring van het voorstel door de Britse regering Overigens wordt in Londen lietwij feld of het sterling-saldo van Ford voldoende is voor de aankoop van de Britse aandelen Detroit bevindt zich daarom in een groot dilemma De bevestiging uit Washington kwam te laat om invloed te kunnen Advertentie Bank - krediet - en wz-wezen 378 187 770 1791 154 20DB 475 391 lS4i I79i 275i 183 410 381 390 625 206 291 615L Elsevier tJltg Emball en H b Erdal Ml ] Excelsior met Fitt Ned Am Serotabrtek n b Seveke en Co jiat - en Splr ^ rofamederü Gruyter b.pret Guntzel en S Hagem en C Havenwerken Hazemeljer Heem v d HeemaT Helneken's Hensen Mach Hero Heybroek Zei Hoek's Mach Holland H V Hollandla Kat Holl Beton HoU Const A.B Holl Melks f Hoogenbosch Hoogenstraatea Hoolmeyer Endola Ing bur Bouwa Intematlo Int Gew Beton tnt Kunstst 1 tnt Viscose Interram Jansen en Sut Jongeoeel Kemo Corsetf V Kempen Begee Ketjen K Zw Key Houth Kiene Sulkerw Kondor Kon Ned Pap Kon Zout n r.c Korenschoof ^!^« B!É ' jJsS ^ ^ J#SJ^#sm^^J|É ] 04i 1031 98 ft 177 1041B 102 101 lOlJ 101 98 55 4 73J 41,4 80 ü V Z.-Afr AAR dev 73 '< SO 514 " 041 5 1031S 414 - ' 52 177L • 57 131 i 5Vi 104i - iVi 102 5 lOlf 4 % — t % lOli 4 % - t 98 i B N G ' 58 B N G ' 58 B N G ' 52 B Ned G r B Ned G r Bx.-f mij ' 58 Ex f mij ' 58 Gr 1 C.b ' 52 Herstelbank Midd er ' 57 Mtdd er Midd er ' 58 Niet Actieve Aandelen Participatiebewijzen Converto 1107 1107 H.B.B bel d 1857 1850 Wereldenergie 436 437 SLOTNOTERO^G van vrijdag 2 dec ' 60 1-13 2-12 Actieve Obligaties staatsleningen Aand in beleggingsmijen Hypoth.banken pandbrieven 214 232.50 479 130 490 360 111 1214 8!4 214.50 233 478L 129 1490 1352 12 % 11?8 Interunie f 50 Robeco ƒ 50 Unltas f 50 Ver Bezit IB94 Europafds I Eurunlon Canada Gen Fe Chem Fund e Massach Inv tr.c 12 ^ Television EF.c 814 Advertentie OPKLAPBAAR gemakkelijk schoon te houden i'/i 104!i i'ii 1041,4 4V2 IO4I4 4I/2 I04li 4 « 99 ' s 3}i 953i SV4 - 3 ^ 94 % 31A 96 % S'A S5'i 3'/i 95i.i 31,4 mh = 14 101-s lOlA 101,'s 101i % 99 ^ 95 % SVA 951/4 951,4 540i 243 287 132 230 535 269i 156 | 223 69 393i 134 129 Bank - krediet - en verz.wezon 395 1661,4 90=8 227 137 20 « 1911,4 196 328=4 179 316 399 % 168 225 138 206 1911,4 3231,4 1781,4 310 Amsterd Bank Gron I Cr.b Herstelb pret H.BU eert Kas Associate Landbouwbank Ned Cred b B Ned Mlddenst b Ned Overzee B Rotterd Bank Slavenburgs B Twent Bank e Scheepsverbandmaatscbappijeii 9 101 104 101 % 104 % Eerste N Sch Rott Sch AB 90 91 907i 89 % 91 90 % m'i 901,4 911,4 88^4 98H Handel en Industri * 3 % 3l,i SI4 3 46 3 3 3 3 Alg K.U ' 44 31/a Alb Hetln W.O 4 Amstel Br 5 — Berghs en J iVa — Bijenkori 6 112 Philips d.l ' 51 4 89 ld ' 4B 3'/5 97i Philips d.l ' 49 31/4 — Pegem 1-2'57 6 llOi Pegem ' 52 t'/a 101 l22iB - 53 121 488 202 294 315 331 1048 136J 91 % 881,4 98,H,t 122i 90 971 89 IlOf 102 108 109 lOSJ 102 96 Alleen ITHO-RAAMVENTILATOREN hebben een opklapbaar motorge deelte Zij zorgenvoorfrjsse,natuur zuivere lucht in Uw woning én zij zijngemakkeüjkschoon temaken Vraagt dakunjige voor ^^^^^^ lichting hij Viv eleklro initallateur Pubiitiiic TTHO-SCHIEDAM - Cultures Besoekl Tabak Jav Cult ma Ngombezl Cult N.I.S.U O-Java Rubb.m Sumatra rubbm Transatlantica Vorstenl 250-,5iKI Z Preanger R ro - Indië ' 37 - Indië ' 37 81 283,'s 20214 319 41,4 22 76 L 31,4 7L 204 5L 20B 75 3 % 7 L Bank - Kredietwezen N Gem ' 57 « 109 % ld 6 108 S 109i t 108i 41/2 101 3!4 96B PEGUS ' 57 PGEM ' 57 ld ' 58 ld ' 5I-'52 Werkspoor 109 % 100 % Koudijs n.r.e Kromhout Kon Ver Tap Leeum pap i Leid wol Lett Amsterd Lmdeteves Ltjempl Litm en Gel eva — Maxwell — Meelt N Bak o — 244 235 324 324 518 436 122 118 ¦ d8-'59 ta lOOU Actieve Aandelen Scheep - en Luchtvaart Cultuur ban » N Hand b N H,M eert Cultures Amst Rubber H.V.A. Senembah A 22,ï 307 111 146 540 i'l 102 4 %*/ lOOi 102 lOlB KLM 15 ] ld 20 1 Handel industrie en div 238 424 98J lOOi 770 24 239 415 10014 779 2414 AIME-A'dam Albert Heön Alberts Houth Alg Hand M Alg Norlt mo Alweco aand B Spoor - en Tramwegen Ned Sp ' 67 4%103 Convert Obligaties 1111,4 146 540 103Ï Introductie lening BNG Op donderciag 8 december begint ter beurze van Amsterdam de ver handeling van 414 pet 30-jarige obligaties Bank voor Nederlandsche Gemeenten 1959 II De lening was oorspronkelijk groot ƒ 15 miljoen De aflossing van liet nu geïnt oduceer-de restant zal in 29 jaarlijkse ter mijnen plaatsvinden De eerste ter mijn vervalt 1 september 1961 Ver vroegde afschrijving is mogelijk van 1969 t m 1973 tegen 101 % pet en daarna tegen 101 pet De lening was destijds onderhands geplaatst Mees Bouwm B MetaveroB B Meteoor Beton MUnb werken Naarden Ch t Nedap Ned Aana ml ] Med Dok ml Ned ExportDap Med Scheepsb Nelle wed J » Nteaf Nyraa o r.c Nijverdal Oranjeboom nrc Overz Ga » NB Padang Porti Papt Gelderl Pont Houth Relnev maob RIVA Rotterd Drgdk Rouppe » d V Ruttens bterbr Rijnstaal Rösdljk ^¦¦ hcirie de n b Scheven expl ' T'kbetoD B Scholten Foxh Scholten carton Schuttersveld Sikkens Groep SImon de Wit Smit Transt Smulders Mach SpaarnesIdd V b Spanjaard Stokvis StonmsDin Tw Tabak Phtl eert rh B MarBner rhumass en Dr Thomassen Mot rhoms Ha » e •" wentsche Kab Tw Oven H Untlevei i«A 159L 181 213 550L 425 129 444 324 1.58 205 163 182 385 260 680B 235 Industr ondernemingen A.K.U Berghs & J V Berkels P Calvé-DeUt e Dell My Fokker Ford Van Gelder P Hoogovens MüUer & Co Ned Ka belt Philips ld Cum pret Unilever CvA W.-FIjenoord Amstel Br n.r.c 538 — 4541,3 28,S 331 * 771 173 459 550 » 329 79öt 417 6:8 ' 1173t 326 454 281 330 771 174t 4621,4 555 * 327 * 787 418 604 H79t 328 783?2t 782i'2 208 % 206 1331 271 4 % 13.3i 3V4 270 1841,4 4>i 113 3 % 89i 105 2721,4 4 % 96 3 % 98 1901,4 A.K.O Berkels P BIlltOD Boeke en H BorsumiJ Intervan Ketjen KLIM sub,er Schokbeton Ver Mach 383 185 55 77B 190 1351 - 383 305 1851,4 5514 77B 138 135 343 205 174 % 596 56 325 415 146 514 201 Amsterd Ball Amsterd Dr Amsterd RUt ANIEM N B Avis Veröabr Becht en Dya Rperen TlcOt Bergh pap B Blaauwhoed BlljdensteOn ore Bols Lucas BorsumU eert Breda mach,f Brocades-St. Bronswerk B Buhrmann's p Buttlnger 89 10.51 96 97i Premieleningen 214 80 80 102 S3è 82 Alkmaar ' 56 A'dam CenA Idem ' 51 Idem ' 56 I Idem ' 56 n Idem ' 56 ni Breda ' 54 Dordrecht ' 56 EIndh ' 5 « Enschede ' 54 ' s Grav ' 52-1 Idem ' 52 II R'dam ' 52 I ld ' 52-n ld ' 57 Utrecht 1952 Zuld HoU ' 57 328 41.5 * 148 5191 202 ' 2 % 83i 2'/a 82 2'A 88 Ihi 87J 2 % 82 2 % 81 2^4 — 8Vi SOJ 214 - iVi 2',4 — 21/4 8934 2^4 90 21 ^ 103 21/4 84 2'/4 97 Mijnbouw en Petroleum 505 Button ie R ld 2e Rubr Dordt Petrol ld 7 '/» Pref K Petr 1-20 [ d 5-20 ld 50-20 Moeara E P ld 1 winstb ld 4 winstb 425 574 573i 124.60 122.50 427 571 570 ' 4 123.60 122 20114 201 482 — 132 131 247 L 145 B Bij de trekking van de 2,5 pet premielening 1954 Eindhoven is de premie van ƒ 25.000 gevallen op se rie 4902 nr 4 De premie van ƒ 5.000 viel op serie 6484 nr 2 die van f 2.500 op serie 2884 nr 2 80i 121 90t 122.20 1835 1814 1800 ' 1300 315 90j Scheepvaart en Luchtvaart 145t 1M?4 KOERSEN WALL STREET H.A.L Java-Ch P n.r K.L.M. K.N.S M Kon Paketv Stv Mö Ned NIevelt Goud Van Ommeren Rott Lloyd Scheepv Unie 15214 190 ' 1301,4 1661,4 143^4 3081,4 153 % 148!4 153 » 97 191 1391,4 106 144 305 154 1471 ' 560 265 L 848 319 % 319 117 V 590 133 L 26014 187 77 < 9a 717 298 203 Ir 555 1 65 154 intern Instellingen 93 85 99J Wereldb ' 55 ld i 1000 EG K S Sl/4 93 3 85j SM 99 Europa Uenem ' 38 4 R Bo.ich ' 56 8 Dortmund H H Uawes £ Z4 7 Yiiiins fl 19.10 to Gelsenk Bew 1 BUttenn Et S Cere B B 6 I Noorw ' K Niet Actieve Obligaties Prov Gem publ lichamen 106 103 226 102 105 « V4 97J M 56 106J 104 226 102 105 97 JB 96i 3:>1 94 S'/i 96 J S % - «¦ 4 — sV4 4'A - A'dam ' 47 A'dam ' 48 R'dam ' 52-1 R'dam ' 37 1-8 Z HOU ' 86 De situatie in onze Limburgse mijnen blijft zioli sunstiR ontwikke len Niet alleen is de produktie over de eerste tien maanden van dit jaar wat de steenkolen betreft vergreleken met dezelfde periode van 1959 met 3 pet SPstegen maar in dezelfde periode liepen de kolen voorraden tenig van iets meer dan 1 miljoen 100 duizend ton einde ok tober 1959 tot 727 duizend ton einde oktober 1960 dus met 33 pet Oolc in de cokes-sektor is de ont wikkeling zeer bevredigend De co kesproduktie staatsmünen en Sluiskil steeg over de eer.ste tien maanden van dit jaar vergeleken bü die van het vorige jaar met 10,9 pet en is nu op weg naar de 4 mil joen ton De cokesvoorraden daal den van 304 duizend ton einde okto ber 1959 tot 246 duizend ton einde oktober van dit jaar een daling van 19 pet Zowel in de kolen als in de cokes sektor kan men ondanks de gestegen produktie de vraag niet bijlioudeti zodat de voorraden in toenemende mate moeten worden verkocht Men oordeelt dat de doorgevoerde prijs verlagingen en de In het mijnbe drijt doorgevoerde maatregelen om de kostprüzen te drukken zich thans beginnen uit te werken Intussen maken de loonkosten reeds 60 pet van de totaalkosten uit en daarom vrezen de werkge vers dat een vijfdagen-werkweek met behoud van het normale weekloon nieuwe gevolgen voor de kostprijzen zal krijgen De vak bonden oordelen echter dat deze voorkomen zullen worden door een hogere produktiviteit welke Weer 6 procent interim Philips Commissarissen en raad van be stuur van de N.V Philips ' Gloei lampenfabrieken te Eindhoven heb ben besloten over het boekjaar 1960 een interimdividend uit te keren van zes procent onveranderd op de preferente aandelen en zes pro cent onveranderd op de gewone Handelen De N.V Gemeenschappe lijk Bezit van Aandelen Philips ' Gloeilampentabrieken zal tot een gelijke uitkering overgaan Hoofdkantoor Aku vrijwel voltooid De bouw van het AKU hoofdkan-toor in Arnhem is thans vrijwel voltooid Meer dan vijf jaren heeft deze bouw naar het ontwerp van prof ir H T Zvviers te Haarlem geduurd Een bedrag van 18 mil joen gulden is ermee gemend ge weest Het complex omvat een hoofdge bouw van acht verdiepingen hoog een aehtergebouw dat voor een deel geprefabriceerd is opgetrokken en een bijgebouw dat voor ver schillende doeleinden bestemd is In de onderste bouwlagen van het achtergebouw is ook een schuilkel der voor 1200 personen en een rij wielkelder voor 1.000 fietsen In to taal is er in de nieuwbouw plaats voor 1400 personen Het gereedkomen van de bouw van het AKU.hoofdkantoor is gis termiddag op feestelijke wyze on derstreept tijdens een samenkomst waarop de president-directeur van de AKU ir A J Engel tiet bijge bouw ook officieel opende Advertentie SINT IN EEN GRIJZE TABBERD < VaB een spaanse correspondent ' Volgens - niet bevestigde - geruchten zou de Goed Heilig-man voornemens zijn dit jaar een grijze in plaats van een rode tabberd te dragen Dit niet zozeer om zicli te onder scheiden van de vele z.g hulp sinterlclazen dan wel om bij zijn tochten over de daken minder opvallend af te steken tegen Holland's luchten Hier op heeft het ontvangst-comité rechtstreeks kontakt opgeno men met de spaanse ambassa de waarbij gebleken is dat het hier een volkomen loos gerucht betreft Gelukkig maar Iedereen stelt er immers prijs op dat St Ni colaas-avond een kleurig feest blijft Maar hoe staat het met uw foto's Legt u een kleurig feest ook kleurig vast of draagt de goede Sint op uw opnamen een grijze tabberd zoals op zwart-wit foto's Dat hoeft écht niet Haal daarom bijtijds GEVACOLOR kleuren film en flitslampjes Het St Nicolaasfeest is een unieke gelegenheid om te ontdekken hoeveel méér vreugde fotogra ferea in KLEUR geeft j QQti m door een kortere werkweek zal worden gestimuleerd Over de vijfdagen-werkweek vindt thans achter gesloten deuren beraad plaats in het verband van de mijnindustrieraad waarin werk gevers en werknemers vertegen woordigd zijn Dat het mijnbedrljf zelf alle ver trouwen heeft in de toekomst der kolen bewijzen de miljoeneninveste ringen welke de mijnen zich ge troosten om de produktie steeds ef ficiënter te maken Een dergelijke investering is thans weer gerea liseerd in de modernisering van de hoofdschacht der antracietmijn Laura in Eijgelshoven Deze moder nisering was noodzakelijk geworden om de vlotte afvoer te verzekeren van de kolenlagen welke men op twee nieuwe verdiepingen 550 en 685 meter onder de grond wil gaan ontginnen Het tekort aan antra ciet wordt in Europa steeds groter Bod op Kertowono Commissarissen en directie van de N.V Cultuur Maatschappij Ker towono N.V delen mede dat een bod is uitgebracht op de aandelen van de vennootschap van ƒ 130 netto voor elk nominaal bedrag van / 1000 aandelen Het bod is uitge bracht door een groep die reeds meer dan 60 procent van het ge plaatste en volgestorte maatschap pelijke Kertowono kapitaal bezit Tot uiterlijk 14 decemlSer a.s kun nen de stukken ter overname wor den aangeboden Uiterlijk 20 decem ber zal worden bekendgemaakt of al dan niet een voldoend aantal aandelen werd aangeboden De vennootschap beschikt in Ne derland over vrije middelen van per saldo ruim ƒ 123.000 overeen komende met circa 8 % procent van het uitstaande kapitaal Zou tot liquidatie worden besloten dat zou voorhands tot ten hoogste 5 pro cent op de aandelen kunnen worden terugbetaald De aandelen werden voor het laatst ter beurze verhandeld op 19 augustus 1960 a 7 '-> procent Hoop op bod Geen optimisme bij Euraz Hel bestuur van de N.V Handel maatschappij Europa Azië Euraz te Amsterdam hoopt op de moge lijkheid dat een bod op de aande len wordt uitgebracht Tot nu toe zijn er geen aanbiedingen geweest behoudens een onacceptabel aan bod waarbij een tijd geleden — waarschijnHjk van Indonesische zijde — via Duitsland 250.000 gulden geboden werd voor het gehele be drijf Gezien de onveranderde toestand in de landen — Indonesië en Kongo — waar de maatschappij werkt was er voor het bestuur geen reden om het veertigste boekjaar in de jaar vergadering feestelijk te herden ken In Kongo is het enige tezit een meubelfabriek Leomeubles die verhuurd is De huur dekt de kos ten zodat in 1963 de hypotheek waarschijnlijk zal zijn afgelost Dan komt de bankscliuld aan de beurt In de toekomst zal een oplossing meer gezocht moeten worden in de verkoop van het gebouw De winst van de Nederlandse deelneming — B Poppers Kinderkleding N.V — was na zware afschrijvingen over 1959 ƒ 1500 Het bestuur wil het zo lang moge lijk volhouden in de verwachting dat misschien nog eens een moge lijkheid komt dat Euraz " kan be staan In de eerste tien maanden van 1960 zijn de onkosten terugge bracht tot ƒ 28.000 ƒ 44.000 over dezelfde periode van 1959 Een verdere verlaging wordt onmogelijk geacht Hiertegen liet een aandeel houder een ernstige waar.<^chuwing horen omdat z.i — zonder een ver dere vermindering — de middelen in drie jaar zullen zijn opgesou peerd 1 Op 4 en a pdri Bpoin 1961 emissie G Dikkers en Co Naar de directie van G Dikkers en Co N.V in Hengelo mededeelt zijn de resultaten over de eerste tien maanden van 1960 bevredigend geweest De verwachting is dat het totale resultaat over 1960 niet zal achterblijven bij dat over 1959 De toenemende vraag naar de produk ten zowel in binnen - als buitenland geven de directie vertrouwen voor de nabije toekomst De voorraden grondstoffen half fabrikaten en eindprodukt die in de afgelopen jaren belangrijk waren te ruggebracht zijn in 1960 wederom stijgende waardoor de liquiditeit aanzienlijk is afgenomen Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten heeft een remmende invloed gehad op de omvang van de produktie Teneinde het bedrijf op ie hoog te van zi.jn tijd te houden en de produktie door rationalisatie aan te passen aan de stijgende vraag zul len zoals reeds in het jaarverslag over 1959 is medegedeeld nog be langrijke investeringen moeten ge schieden Mede in verband met deze inves teringen ligt het in de bedoeling in het begin van 1961 over te gaan tot vergroting van het aandelenkapitaal in de verhouding één tegen vier te gen de koers van 100 pet Aldus de mededeling 30-11 1-12 Chrysler Atch Topeka 2214 221,4 City Bank Baltimore 28 Vt 283,4 Cons Edison Can Pacific 21's 22 Dougl Air rillon Cent 2994 291/4 Dup de Nem N Y Centr 15(i mk Eastm Kodak Pennsylvania 11",'2 ll'il Gen Eleptr South Pac 19 % 19>4 Gen Motors tJnion Pac 28 281 Good Year T Allled Chem 49T'a 49'i Amer Motors Am Can 31 ' l'.s [ nt Harvester Am Smeltln SBTi sg-n Int Nlfkel Am T & L 55 551 i tnt T & T Am Tobacco 95 % 93 ' f Kennecot A V.C Ind 60 6034 Montg ward Anaconda 43 % 44 Radio Corp Beth Steel 38 ^^\ Republls St BoelDI S8^4 myAPMisTa - Jt BEURSOVERZICHT Stemming viel mee AMSTERDAIM 2 dec — Het Damrak sloot vandaag de beurs week af met een stemming die ze ker niet tegenviel Wall Street was gisteren tegen het slot in herstel na een flauwe opening De Westduitse beurzen ga ven ook vandaag een gunstige ten dentie te zien Er werden aldaar koerswinsten geregistreerd van tien tot vijftien punten Mede hierdoor kon het Damrak zich vanmiddag vrij goed handhaven De koersfluctuaties bleven dan ook op de dag van zeer geringe be tekenis De Philipspapieren schom melden rond de 1172 min zes pun ten AKU's bleven vrijwel onver anderd op 454 evenals Unilevers op 783 Hoogovens liepen op van 789 tot 793 en boekten op deze prijs een koerswinst van zeven punten Kon Olies stegen tot / 122 en kwamen daardoor dertig cent boven de voor gaande slotkoers uit De grootste verliezers van deze beursweek waren Philips en Hoog ovens daarna Kon Olie De slot koers van vorige week vrijdag voor AKU was 462 Philips 1213 Unilever 796 Hoogovens 829 % en voor Kon Olie f 126,40 Officiële beursnotering zal wor den aangevraagd voor de reeds uit staande en thans nieuw uit te geven aandelen in de Amsterdamse Leder Maatschappij N.V te Oisterwijk Het geplaatste kapitaal van ƒ 5.268.000 zal worden vergroot door de uitgifte van ƒ 515.000 gewone aandelen van ƒ 1000 delende in de resultaten van 1961 en volgende boekjaren tegen 100 percent Inschrijvingen bij de Amster damsehe Bank op dinsdag 13 de cember zijn uitsluitend voor hou ders van claims Tien claims geven recht op toewijzing van een aan deel van ƒ 1000 De claimhandel be gint dinstiag 6 december De verwachting dat het boekjaar 1959/1960 goed zou kunnen worden afgesloten is aldus het verslag van de N.V Simplex Machine - en rij wielfabrieken te Amsterdam in ver vulling gegaan Het saldo exploitatierekening was ƒ 1.248.487 v.j ƒ 1.086.063 Als winst resteert ƒ 266.667 ƒ 231.753 Voorgesteld wordt zoals bekend een dividend van acht procent ze ven procent Belangrijke in versie ringen zullen nog moeten worden verricht In een buitengewone vergadering van H A de Vries ' IJzerhandel N.V te Amersfoort werd de heer J H Baan te Zandvoort benoemd tot mede-directeur AMSTERDAMSE WISSELMARKT 2/12 — Londen 10.59-10.5.^1.2 New York 3.771/8—3.77 % Montreal 3 85 7/16 — 3.8511/16 Parys 76.96y2—77.01i,4 Brussel 7.59 %— 7.60!/8 Frankfort 90.411 ^— 90.46iï Stockholm 72.88 — 72.93 Zurich 87.581^—87.6312 Milaan 60.76ii — 60.811 2 Kopenhagen 64.741,4 54.791/2 Oslo 52.90—52.95 Wenen 14.5iy4 — 14.521,4 Lissabon 13 20Vi — 13.22 1321,4 893,4 132 89 372 188 ' 4 769 1751,4 200B 47.5 395B 180 17934 282L 369 369 145 Unllsver «•/• Untlaver *•!• Union Rijvrtel Utermohlen Utr Asph t Veenend st sp veneta 37S 245 342 245 342 Ver Bllkfabr Ver Machlnef Ver Ned Rubb 185 264 169 381 482 365 108B 160 325 176 459 1201 277 178 408 378 389 625 208 200 29134 600 99 L 12214 186 267 167 37914 483 365 155 325 Ver Touwtabr Vezelverw NI Victoria bis Vlhamtl VIlss V kat Vred Rubb Vromen Papier Wal vlsch vaart Wernlnk's Beton Wessanen Wits de Textiel 175 Woon - en w 425'4 Wyers l en H 463 w WOk en a 1201,4 Zaalberg 118 L 115 241 286 132 229 530 236 1563,4 67 390 1331,2 129 520 488 202 U 295 306 327 1053 136 244 234 323 440 120 ' 2 119 253L 369 158 1811,4 209 545L 423 129 445B 320 1,58 2051,2 163!4 180 384 415L 256 685B 233 7.6 Holl Bier — — Zwaardemaker 178 L — ZTwanenberg Org Zwitsa ] 385 850 380 Mijnbouw en petroleum Alg Explor Mt 53 — Moeara Enlro c — — Oost-Bomeo Mt 65 — Tarakan Pet MIJ 151 151 Scheepvaart Fumess ¦' J25 525 Oostzee 145 — Spoor - en tramwegen Rott Tramw MU 380B 385B Nederlandse Antillen 240 % Antlll Brouwerij — Duitsland Mannesmano — 295 Ooilarioi ison certificaten 214 34 55 38B 20ft 20 12rt 54 94 45 21 39 57 40 ¦ 15 21 53 mi 189 25 75 40 204 53 78 28 ^ SOA 78B 21 / 34 55 20,V 19 12 ' j 54 Can Pao imp OH tn Nick C A C F rnd Am Enke Am Motors Am Rad Am Rmelt "^ m Su T 94 46 27 39 40 43,'T 21 » 53 * 16Ï 189 25 751 40 fï 20 ¦ 52 78 28 61 79B Am T B T Anaconda Cont on Curtis ^ W Du Pont First A C General E len Mot '^ rpvhoijnd Jones a L 145J 300B 310 142 9021,4 '< en Cop loH 52 % 1.351,4 53 % 79 % 45 49 % 38A 221,4 175'4 19"i 27,"iT 72 Monte w Mat Can N Dalrv P Mat Steel NW Vork C Mort W B Penn Rail " hlllps Pet 835 319 319 117 1.32 260 I.34L "> 2 79 15 19f 18 177 ' roet a o Rep Steel Shell OU South C > tHnd Br iand 011 " M I "" vaf in.et 288 717 300 203 65 154 9 1 ¦ 0 39 69 3è J ride Wster • M r P H 39'/S 3 ^ ü S Steel « Vest Elec miioo Woolworth Prolongatie 
M Vrijdag 2 december 1960 • 68e jaargang no 182 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD NEEN VOOR SINT NICOUAS NOG EEN VERRASSINGSPAKKET VAN DE KLOK Bromtol Bouwhuls Vogelfluitje toiletzeep vindt u fris parfum • zuivere zeep In elk Verrassingspakket > indt u vier Klok kwaliteitsprodukten 2 pakken Sneeuwwit voor wit en bont goed 1 pak Kloksop voor de afwas 1 pak Klik voor fijn goed èn nog vier waardevolle Klok zegels waarvoor u zelf cadeaus uitkiest en voor „ in de schoen " van Sint Nicolaas de mooiste cadeautjes voor kinderen Klokspaarsters kunnen door samenwerking tussen DE KLOK en EREES bij hun ERRES handelaar de allernieuwste ERRES Turbo centrifuge kopen voor de halve prijs Ook op elk stuk ANGELINE • romig schiüm BIJZONDER VOORDEEL VOOR M OKSPMR SiaS nlM GENTRIFUOE VOOR HUVE PRIIS een kostbare Elokzegel 45 et H TRIP N.V MIJ v.h DE ERVEN Ondegracht 79 — Utrecht vraagt voor spoedige indiensttreding een STENO-TYPISTE Min eisen Mulo-diploma vlot stenografisch kunnen opnemen en uitwerken Enige ervaring in het zakenleven strekt tot aanbeveling Leeftijd tot 30 jaar Sollicitatiebrieven te richten aan bovenstaande N.V GROOTWINKELBEDRIJF in d » Wijn - en Gedistilleerd branche zoekt voor hoor organisatie enitele bescliaafds en energielT*TioT«rt«iT*TtoT^Tï ^^^ Ja waarom hoesten als er Buckley's Mixtura is om U bij de eerste slolc al verlicnting te schen ken Dus zo gauw U de hoest voelt opkomen meteert vragen naar Herinnert u ' t zich nog Als u tijdens de Perez ubileum-actie dus tussen 19 december 1959 en 17 januari I960 bij Perez iets gekocht hebt kunt u nog nèt TOT OUDJAAR PROFITEREN VAN 10 % KORTING BIJ ALLE PcPeZ FILIALEN AMSTERDAM Roktn 11 B ROTTERDAM Mssnt 124 DEN HAAG Noordeinde alléin 1 40-c UTRECHT Korte Jansstr 11 ARNHEM RIjnstr 19 b HILVERSUM ' s-Gravelindseweg 27 PEBZISCHE TAPIJTEN LONDON,GLASGOW,BRISTOL MIXTURA Bij apothekers en drogisten ' ki^ri!>ix BBmS < DMJIMK'AMSICRDAM hoofdstraat 156 ' n goed begin ^^ ctócfc ^ is liet lialveVwepic Tini-'0ite maakt oude verflagen direkt geschikt voor het opnieuw schilderen Gaat U nieuw-over-oud " schilde ren Doe het dan meteen góéd Verwijder vóór het schilderen op moderne wijze vet roet beits enz met het nieuwe wonder middel BINI-VITE Dan krijgt U een goed-vloeiende en stetk-hechtende nieuwe pcr.pak f 1.20 BEGIN met FINI-VITE Va VJ2 Voor het krimpvrij stoppen van scheuren in muren en plafonds gebruikt U natuurlijk ALABASTINE ALABASTINE HOLLAND N.V LEIDSEGRACKT « AMSTERMM 709432?908 Een ACCU Is het leven van UW AUTOMOTOR Koop daarom niet lukraak maar vraag Uw garage houder om deskundig advies Hij zal U een BEKEND MERK adviseren A.S.U A.F.A CHLORIDE SONNENSCHEIN Bij inruil van een oude accu koopt U een nieuwe accu tegen een verlaagde prijs Al onze merken zijn gegarandeerd De Utrechtse accn specialist voor stad en provincie Fa SP RONK Nieuwe Daalstraat 3 UTRECHT Telet 19970—24962—25832 GEREEDSCHAPPEN voor alle ambachten • grote sortering schaatsen PIJPER OUDEGRACHT 120 Telefoon 10572 DE SINT BRENGT Zonnig geklede Italiaanse hardplostic POPPEN Ingepl kambaar haar slaap ogen en stem 40 cm 6.95 NU 4.95 45 cm 7.95 NU 5.95 50 cm 8.95 NU 6.95 60 cm 14.75 NU 10.49 Poppenziekenhuis JACOBIJNESTRAAT 2-7-10 * Reclame hoge Engelse poppenwagens nu 42,50 Telg tiit Bet roem * ^ ' ruchte geslacht det / Patker vulpennen s ' Deze elegante creide bezit een ingebouwde pen met Electro Polished penpunt • 17 ' Student met blaiikmetalen dop f 22.76 • 17 * Standard met gouden pen f 29.50 ' 17 ' de Luxe met gouden pen blank » metalen dop en gold-fiIledclip)f 33.76 DE ENIGE vulpenspeciaalzaak IN UTRECHT Eigen goedkope reparatie-inrichting ADVERTEERT IN DIT BLAD 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 2 december 1960 - 68e jaargang no 182 17 liyyi '^ Sn duplo PHS^tó/^ö ^ ZATERDAG HILVERSUM I -!^" KRO 7.00 Nws 7.15 Gewijde muz 7.30 V d jeugd 7.40 Gram 7.45 Morgengebed en overwe ging 8.00 Xws 8.18 Gram 8.50 V d vrouw 10.00 V d kleuler.s 10.15 Chan son.s 10.30 Gram 11.00 V d zieken 11.45 Gram 12.00 Middagklok - nood klok 13.30 Land - en tuinb meded 12.33 Gram 12.50 Act 13.00 Nws l.S.ln Zon newi.1zer 13.20 Gram 13.60 V d jeugd Oorspronkeliike tflel Anolher man's murder door MIGNON G EBERHART De Witte Heks door Elizabeth Goudge Prisma De Odeon moor-den door W H van Eemlandt An - tilope reeks — Wereldvenster Ge vaarljk ys door W H van Eem landt Antilope reeks Ik ontbied de morgenstond door Pearl S Buck Zwart Beertje Tyger in de mist door Margery Alingham Zwart Beertje Sylvia had geiyk door Re né Phiippe Maraboe-pocket De onderwereld schaakmat door Henri Vermes Maraboe-pocket Fahren heit 451 door Ray Bradbury Pris ma De graaf van Monte-Cristo door Alexander Dumas Amstel pocket Opmars zonder genade door Haary Brown Prisma Cri mineel ABC door mr W H Nagel Ooievaar De vrouw op de achter grond door Mignon C Eberhart Prisma Jane Avril van de Mou lin Rouge door José Shercliff Zwart Beertje De levensroman van Johannes Post door Anne de Vries Kok - Kampen De gasten van de familie Anderson door Tim Timmy Maraboe pocket Oom Pl us door mr A Roothart Prisma De andere man door Frahcis Dur bridge Prisma Het lyk in de crypte door John Dickson Carr 20.24 Voetbalwed.str 20.31 Gevar progr 31.00 Gram 22 00 Ork conc 23.00 Jazz muz ^ 3.30 Nws en sport 23.40 Popul muz 0.55 1.00 Nws BRUSSEL 17.00 Nws 17.10 Dagklapper en Mt kal 17.20 Liturgische gezangen 17.30 Gram ¦ 17.45 Engelse les 18.00 Orgelrecital 18.30 V d sold 19.00 "- Tws 19.40 Gram 21.15 Amus ork 22.00 Nws 22,15 Verz progr 23.00 Nws 23.05 Gevar muz 23.55-24.00 Nws Prisma De avonturen van Sally door P G Wodehouse Prisma Oss 117 in Las-Vagas — spionage roman door Jean Bruce Prisma Met Jeeves door dik en dun door P G Wodehouse Prisma Het ge heim van Mary Rose door Cyril Ha re Prisma Het laatste schaakspel door John Dickson Carr Prisma Kookboek voor iedereen samen gesteld door H A Schilp dubbelZwart Beertje Uitgave Bruna - Utrecht niet alleen instructief tenaanzien van koken maar ook metgoede aanwyzingen over tafeldek ken voedingsleer calorieën-ge - bruik etc Puzzel Parade door Charles E D Julien Prisma.pocket onderhou dend materiaal voor vryetydsbe steding Advertentie p < ' A ^ k y " Zwartii Ki|)|>efi bewaran | 2,46 BESPAREN WIJN • ADVOKAAT • LIMONADE ARAM Wat wil je juffrouw Blanche zeggen Ik weet het niet I ]< denl < dat ik haar zal zeggendat ze hier kan bli.jven het is haar thuis Maar ikwil met die akte naar het gerecht gaan Luke liep afwezig over de pier en keek naar de kant waar de hengels gewoonlijk lagen Maar er waren nu geen hengels Ten slotte zei hij — Ik vind dat je het maar met juffrouw Blanche moest regelen Je zult je m.aatregelen moeten treffen dat er voor de boomgaar den gezorgd wordt je kunt niet zo maar weglopen en de zaak op zijn beloop laten Het was zakelük eenvoudig en logisch zuiver een uiteenzetting van de aangeboren kennis van land en de zorg die het behoeft — Ik zal niet proberen weg te lopen zei Cayce Nu werd Luke geheel de handhaver van ' het gezag — Het zou je geen goed doen als je probeerde weg te lopen zei hij scherp — Goed dan ga aan je werk Ik kom je morgen halen Hi sjokte over het grasveld weer terug en stapte vermoeid in zijn auto Cayee wandelde langzaam naar huis waar Blanche op hem zat te wachten Hij wilde Blanche niet vertellen dat hij onder arrest stond Toch durfde hij zich niet te vleien met de hoop dat hi,1 in de tijd die de sheriff hem gegeven had een aanwij zing zou kunnen vinden die de waarheid aan het licht zou brengen Blanche vroeg — Wat wilde de sheriff — Zo maaj - praten Hij schonk een glas vol Zelfs alwerd hi,i gerechtelijk vervolgd dan hoefden ze hemnog niet te veroordelen hoewel de mogelijkheid er na tuurlek wel in zat Blanche zei — Wj^j moeten eens een paar dingen uitpraten Eerst ze vouwde haar handen ineen en zei ernstig — vraag ik je me te vergeven Dat was het laatste dat Cayce verwacht had — U vergeven — Ja Maar het was niet helemaal mijn schuld...Ze bedacht zich en zei — Ja het was wel mijnschuld Ik had meer moed moeten hebben Meergeestkracht Je vader verwachtte dat ik voor je zouzorgen niet alleen maar voor je kleren en je eten,maar als een moeder Dat heb ik niet gedaan Haar donkere ogen zagen er een beetje wazig uit alsof er tranen in stonden Cayce zei — Maar tante Blanche — Nee zeg maar niets Ik moet het uitleggen O ikzoek geen excuus maar zie je Cayce in het begin hadik wel wat geestkracht Maar al gauw liet die me inde steek omdat het gemakkelijker was het met mijnbroer ééns dan oneens te zijn Maar ik was wreed voorjou Ik bedoelde het niet zo maar ik was laf Ik hebnooit jouw partij gekozen Ik heb nooit tussen de rech ter en jou in gestaan Dat zal ik mi.]n hele leven opmijn geweten hebben of liever ik zou het mijn hele le ven op mijn geweten gehad hebben als je niet weg gegaan was en — er kwam een warme bijna trotseklank in haar stem — een man van jezelf had ge maakt Zonder hem zonder mij zonder iemand Een vreemde verwarring maakte zich van Cayce meester hy wist niet wat hij zeggen moest Blanche leek nu weer een heel andere vrouw iemand die nieuw en vreemd voor hem was en dat kwam niet alleen door de aardige nieuwe jurk of de roze lippenstift Ze zei — O Cayce ik ben zo slap zo dwaas ge weest maar wat kon ik anders doen Jy kon weglo pen hy heeft je uit huis gedreven Ik zou ook wegge gaan zyn als ik gekund had maar waar moest ik naar toe Ik heb van Ramon gehouden voegde ze er onverwachts aan toe Ramon dacht Cayce O ja dat was haar man waar ze lang geleden van gescheiden was Blanche ging dromerig verder alsof ze in een ver verleden keek — O we konden niet met elkaar over weg we hadden ons huwelijk nog niet opgebouwd Weet je je moet een huweiyk opbouwen als een huis steen voor steen Maar de rechter Voor ik het wist was ik gescheiden en woonde ik hier om het huishou den te doen Het was mUn eigen schuld ik had me niet door de rechter moeten laten beïnvloeden Ik kan dat de rechter niet helemaal verwijten — en toch doe ik het zei ze met plotselinge heftigheid — Ik ben al tyd onder zyn invloed geweest net als Laurence je vader we lieten ons door hem op de kop zitten alleen maar omdat hu sterker was beter wist wat hij wilde Laurence's ogen zyn nooit opengegaan De mune wel Maar ik heb het niet verhinderd toen de rechter Lau rence ompraatte om die akte met een levenslang vruchtgebruik te tekenen De rechter heeft dat gedaan NatuurHjk Laurence was van plan alleen maareen eenvoudig testament te maken waarbU hy allesaan jou naliet Het was de rechter die op het unfaireidee kwam van die vermakingsakte en dat levenslanggebruik Wist je dat niet HU wilde dus Blanchaard hebben Zeker wilde hy Blanchaard hebben Hu had nietsanders O hy heeft je vader geld geleend om het landte kopen Dat weet je natuurlUk De rechter had flinkverdiend in de dagen van de dranksmokkel Niemandheeft daar ooit het rechte van geweten Maar laterheeft hij zich als respectabel burger gevestigd Je va der heeft het geleende geld terugbetaald en het zo ge regeld dat we-hier konden wonen Mün broer vond hetheeriyk — de rechter — genoemd'te worden Er sprakvermoeidheid en verachting uit Blanche's ogen — Hüwerd een sociaal voelend hoogstaand man genoemd —• hii was voor my even wreed als voor jou — op allegeraffineerde manieren die hü maar kon bedenken,jy bent eruit gelopen Ik niet Een schaduw gleed overhaar gezicht — Roddy is het verkeerde pad opgegaan.Hü heeft de ene baan na de andere gehad EindelUkheeft de familie Velidas hem genomen omdat zyn va der een Velidas was ik ben bang dat de rechter eente slecht voorbeeld voor hem is geweest Het kan hemniet schelen hoe hy aan geld komt als hy het maarkrUgt Maar voor Roddy is het nog niet te laat Hy isnog jong Ik zal hem redden Hü is mün zoon en ikhoud van hem Maar in zekere zin ben jy ook münzoon Een hele tyd was het stil tussen hen Het leek alsof de koele een beetje kale maar toch geriefeUjke en o zo bekende kamer ook wachtte en luisterde Eindeiyk zei Cayce stomverbaasd — Ik heb nooit geweten dat u er zo over dacht Blanche leunde in haar stoel achterover Ze zei met vaste stem — Ik vraag je me te vergeven Cayce niet voor iets dat Ik gedaan heb maar voor alle din gen die ik niet gedaan heb omdat ik er de moed niet toe had Ik haatte de rechter Ik heb elke dag gehaat die ik hier heb doorgebracht De rechter heeft me nooit verteld dat ik ook recht had op levenslang vrucht gebruik en ik weet wel waarom Hy zou me niets van zyn gezag hebben afgestaan Maar kom dat is voorby De onderneming Is van jou Er viel een lange stilte Hy geloofde ieder woord van wat ze zei EindelUk zei hy — Het is uw huis tante Blanche dat heb ik u al gezegd Ik meende het Wordt vervolgd Advertentie OSRAM DOOR DE LUIDSPREKER lampen 14.00 Kinderkoor 14.20 Kunstkron 14.50 Liciite muz 15.10 Franse les 15.30 V d Jeugd 16.00 Gregoriaanse zang 16.30 Instrum octet 16.50 Sportpraatje 17.00 V d Jeugd 18.00 Lichte muï 18.15 Jour nalistiek weekoverz 18 25 Jazzmuz 18.45 Vragenbeantw 19.00 N'vvs 19.10 Act 19.25 MemoJandum 19..30 Lichte muz 19.50 Lichtbaken lezing 20.00 utrechts Stedel ork on solist 21.00 U bent toen ook van de partij praatje 21.10 Gevar progr 22.5 Boekbespr 22.30 N'ws 22.40 Gewijde muz 22.45 Samenspraak der herder.s lezing 23.05 Muzik lezing 23.55 24.00 Nws Advertentie HILVERSUM n — VARA 7.00 Nws 7.10 G.vm 7.23 Gram 8.00 Nws 8.18 Gr 8.50 Voor u en uw gezin lezing 9.00 V d vrouw 9.10 Gram VPRO 10.00 Samen thuis lezing 10.05 Morgenwijding VARA 10.20 Gevar progr 12.00 Lichte muz 12.30 Land - en tuinb meded 12.33 Hammondorgelspel en zang 13.00 Nws 13.15 Sportuitz 13.40 Jazzmuz 14.00 V d jeugd 14.35 Gram 15.50 Boekbespr 16.10 Harmonie-ork 16.30 Friese streek uit 17.00 Jazzmuz 17.30 WeekJoum 18 0 Nws en comm 18.20 De grotere welvaart en de bejaarden lezing 18.30 Lichte muz 19.00 Arti.stieke Staalkaart VPRO 19.30 Actie Toltèn 19.55 Deze week lezing VARA 20.00 Nws 20.06 Ge var progr 21.15 Soc comm 21.30 Lich te muz 22.00 Scaramouche hoorsp 22.30 Nws 22.40 Licht progr 23.10 Gevar muz 23.40 Gram 23.55-24.00 Nws TELEVISIEPROGR NTS 15.20 Inleiding tot de rugby wed strijd 15.25 17.00 Eurovisie Rugby wed strijd Wales Zuld-Afrika te Cardiff N.C R.V 17.00-17.30 V d kind NTS 20.00 Joum en weeroverz VPRO 20.20 Docu mentaire 20.35 Licht progr 21.00 Oude tllmfragm 31.30 Cabaretprogr TOT IJAN VOOR 5 KIPPEN k 1 literfles Monaco en »^ i fles Qrani limol nade voor de.halve ENGELAND BBC LIGHT PROGB 11.00 Gevar progr 13.00 Wedstr tus sen scholen 13.31 Lichte muz 13.45 Sport progr 14.10 Latijn,s-Amerikaanse muz 15.00 Lichte muz 15.30 Dansmuz 16.00 Mil ork 16.45 Rep voetbalwedstr Om 17.05 Voetbaluitsl 17.45 Planorecital 18.00 Sportverslagen 19.00 Samenzang 19.30 Lichte muz 20.00 Nws en Joum reductie van 2 ^ en 2 nieuwe kippend Het geheim van Turton Tower SUSKE EN WISKE De Zingende Zwammen Ptm^KnifstheilJtmntle Ikwil '^^ ietSptitKüitlef ' ml 45 Als ze voorgegaan door de eilandbewoner het smalle weggetje tussen de schamele vissershuisjes oplopen vertoont zich aanvankelijk niemand Hun gids roep enkele onverstaanbare woorden Even later gaat een der deuren krakend open en een jonge kerel met krijgshaftige snor treedt naar buiten gevolgd door een oud gebogen vrouwtje Het tweetal monstert de bezoekers met wantrouwende blikken en wisselen enkele woorden met de visser Als de oude vrouw Julia Cabot tussen de man nen ziet staan krijgt haar gerimpelde gelaat een vriendelijker uitdruk king Ze sciiommelt naar het meisje toe en knikt haar moederlijk toe PANDA Zo m'n kind " zegt ze dan In gebroken Engels vertel eens hoe komje met dit stelletje rabauwen op ons eiland verzeild " Julia is even ver rast als zij haar landstaal hoort maar dan stelt ze het vrouwtje lachendgeust op het punt van de rabauwen " en vertelt in korte woorden water is voorgevallen 2ozo " krast het oudje als het meisje is uitgespro ken „ Wel dan hebben jullie geluk gehad dat je hier beland bent dit eiland ligt dicht bij de kust van Schotland Ik zal mijn zoon opdracht geven jullie over te varen " en de meester'Voddenraper Mo.linibiekHilien lenen M meer te iien!Lolt en L3li ^ xhtervolm ^ bglion'öee f orders J dtb^hilt.Lila mwtfoei ' 21 „ Hoe kom je nu weer aan dat geld " her haalde opa streng Ik kon het echt niet helpen Ik heb het wéér gekregen " antwoordde Panda „ Alstublieft met de complimenten van mevrouw - en of u maar nooit meer een voet bij de oude Sammie in huis wilt zetten Dat schijnt niet goed te zijn voor zijn bloeddruk " Kletskoek " riep de oude David Ik wil geld verdienen met een eerlijke voddenhandel en niet door mijn oude vrienden links te laten liggen " Met deze woorden griste hij Panda het geld uit handen en stak er zijn pijp mee aan Ziezo nu gaan we mijn handeltje eens op po ten zetten " vervolgde hij tevreden Kom we brengen de boel even naar m'n nieuwe winkel " Panda wilde hem juist gaan helpen met het binnendragen van hun voorraad toen er iemand opdook die blijkbaar om een praatje verlegen was Zeg eens knaap " zo begon hij Waarom wordt hier al die afval binnengedragen ' Afval " herhaalde Panda Dit zijn vodden meneer eerlijke handelswaren En eigenlijk zijn het helemaal uw zaken niet " 0 jawel jawel Dit zijn wel degelijk mijn za ken " riep de ander opgewonden Ik heb er een boel geld voor over als " Nee geen geld " zei Panda angstig Opa heeft net al zo'n zware pijp gerookt " Posities Nederlandse schepen Aartedyk 30 op 375 m ZO Suez AafiTfekork 10 op 350 m ZO Messina Aartlyk ^ 0 v nami>iirg n Fofterdam - Adine ^' J V Rott te IJssabon Adm De Riiyter 29 te Par Adm Nelson p 30 Portland Bill Adonis 30 V Curacao n Tampa Ador 1 r d Tyne te Londen verw A«neas 30 v Tel Aviv te Haifa AKamemnon 30 v Barbados n Trinidad Akkrumdyk 30 v San Francisco n Seattltt Alamak 30 v Djeddah te Suez Albatros 29 v Rott te Londen Albireo 1 v Antw te Rotterdam Alblasserdrk 1 v Antw te Houston Alcetas 30 v Burriana te Gandia Alchibs 30 V Djcddah te Bahrein Alcor 30 op 600 m W Fremantle Aldabl 30 V Bremen te Hamburi Aldebaran 1 te Rotterdam verwacht Aldcrd L 30 te Telgnmouth Alcorab 30 225 m NNW St Pauls Rock.i Alhena 30 v Rio Janeiro te Ilheos AH 30 V Stugsund te Groningen - AMoth 30 nog op rede A'-rvR Almkerk 1 v Genua te Port Said Alnatl 30 op 70 m O Hlo Grande Alphacca 30 v Madras n Raneoon Aludra 30 op 3.30 m WZW Dakar Ambulant 33 te Tel Aviv Amerskprk 3 fe M'^Ihnu'-ne venvarhf Ammon 1 V P la Cruz te Trinidad Amppnan p 30 AIjfit'rs n Beyrouth Amsteldyk 30 v Hamburff te Antw 4mstp1kr»oii 30 700 in X/O Cncns oil AnTitpIIaan 30 lm m V \''." '¦'-• pst ad AmeipTland 1 v Tlheo te Bahia Amsfrlmcer 30 v Huil te Avonmouth Amst»lmolen 30 v Burnie n Melbourne Amvtplshiis p ' Mi Bomhav Amsteiveld 30 ^\ 5 m ZO rh.ieros eil Anda 30 v Harlinffen n Bergen Anvolakust 1 v AnKv te Ams'crdam Ank WinHemiu ^ 30 130 m Z Dakar Anna Henny p 1 Kiel n Sundsvall Armenkerk 1 v Tanga te M^rnhn^ia Annie G p 30 Goeree n Helsinki Appitiicpdyk 30 310 m N\V ' Bermuda Arak 30 v Ponza n Liverpool ^ rcas 1 V Am.'!fpr''am n Zeo^rusee Arrhimcdes 30 v Bremen n Hamburg Art-ndskerlc 29 v Nagoya te Kobe - Ares Z\i OT 450 m V^v ' Cr-n'v Arizona 29 v Haifa n Napels Arketdyk 30 v Galveston te Havre Arnedvk 30 v Havre n Antwerpen Artemit 1 v Trinidad n Paramaribo Aruba 30 v Kllrush n Arklow Asmfdiflke 30 280 m ZZW Sahie eil Aspera 29 v Sundsvall n Middlesbro Astra 30 v Antwerpem n Engeland Atlantis 30 v Sund«v«ll n Warrington Andacia 3 te Vannes verwanht Aurora 28 t BelfMt te Rochester Bali 30 op 3.=ïo m W dp Burltnes Ttantam p 30 Perlm n Suez Batavier 1 30 te Agadir Batavier " 1 v Rott te Londen Batu 1 op a50 m WNW Minikoy Ba«ean 30 v Breme i tp ^ ms'erdam Bfllatrix 30 te Stockholm BenjfaVn '- erm 1 v Singapore naar Philippijnen teBfk&Iii 1 T Duomam te Babrcda Bfiiinkiist 1 V Freetown te I.,agos Berend N p 1 Vlissingen n Ipswich Bern p 30 Texel n Stugsimd Betty Anne S 2 te Rotterdam verw Beyerland 1 V Rott te Leith BlHilon 1 op 110 m N eil Wak * RiiHienhaven 30 te Saffï Birminfrham 30 v Harlingen n Gooit BIflar 1 V HnmliLitg te Aniwirpen Bonaire 29 v Anzio n Salerno Kunita p ' M K Ilalteras n l,a Cetha Borneo 27 v Baltimore te Philadelphia Bovenkerk p i Lissal)on n Port Said Breda 30 v Quanta n Ciudad BoUvar Brinio p 1 Kiel n Sundsvall Brouwersgracht 1 te Rotterdam Calamares 1 te Santa Marfa Calchas 30 v Alicante te Malaga Canierounkust 30 v Abidjan n Free - town Camphuys 29 v Rangoon te Calcutta Capella 30 v Dieppe te Plymouth Capri 30 v Rotterdam n AarhuuJ Carrillo 30 te Puerto Barrios c:artaRo 30 SO m NO Cape Canaveral Casanianee 30 v Pt Etienne n Dakar f'astor 30 V Salnniki n Hamburg CalIi.Trina p 30 Kiel n Lidkoping Cawi 28 V Shoreham n Plymouth Ceiebes K 30 v Amst n Lissabon ert's 30 v Crisloliai te P Limnn Cbaris 30 v P Sucre n Demerara Cheetah 30 180 m NO Paramaribo Chiron 30 op nOO m WZW Fipi*;lerre Coenraad K 1 te Harlingen verwacht Coeta Rott - Riga p 1 Kiel Confid 29 te Gothenburg Cornelia B 3 p 30 Philippevüla Corona 30 te Kristinehamn Corsica 29 v Skoghall te Delfzijl Da Capo 1 v Rott te Antwerpen Dahomevkust 1 nog op rede Accra navrd 30 v Portsmouth n St Malo Delft 1 V Hamburg n Antwerpen Delta 1 v Kotka te Delfziil ne!ipatch 30 te Gothenbiifg Dido 1 V Carthagena te Rotterdam Diemerdyk 30 V Bermuda n Cristobal Dievertje 1 v Londen te Amsterdam nillgenfia 1 V Antw te Coryton Dina 29 r Middlesbro te Blyth Piogeneg 30 op fi70 m WZW Landsend Dita Smits p 1 Bastia n Tunis Dollard 1 V d Tyne n Thlsterpen Magas 30 v Tarragona n San Feliu Majorca 29 v Fnstham ' o t.iverpool Maluca p 30 Kiel n Rostock Manto 30 V Odense n Aalborg Marathon 1 v Par.Tmaribo te Nirkerïe Marcella 1 te Manchester verwacht Margriet L p 28 Gibraltar Marian Maria 30 630 m ZO Bermuda Marie Christine 30 te Rotterdam Mariekerk 30 150 m WZW Lissabon Mariscal Lopes 30 260 m Z Kaap Verdische eilanden Markelo 30 v Partington n Dublin - Marne Moyd 30 90 m ONO Massuw.ih Maron 30 v Ww Vork te Cvr^opo Mars Amsferdam-Gefle p 30 Kiel Marfenshoek 29 te Utansio Martini 30 v Shoreham te Fowev Martinistad p 30 Terschelling Marva 30 v Rouaan n Casablanca Mataram 30 te Penang Mitthew 1 te Holtejiau verwacht Medon 30 v Hamburg n Antwerpen Meerdrefht 30 v Rott n Houston Meerkerk 30 v Aden n Karachi Meid oom sin gel 2 te Swansea verw Memnon 30 v P Ordaz te Paramaribo Mcnkar N 30 te Casablanca Mentor 1 v Bremen te Rotterdam Merak 29 v Leith te Fakse Merak N 30 370 m ZW St Pauls Rocks Mersey Lloyd 1 Ie Bislig Merwede 30 16Ü m WZW Kaap St Vin - cent Merwehaven 1 v Kenitra n St Brieux Metropole p 1 Vlissingen n Dublin Michel Swenden 30 te Antwerpen Minerva 2 1 te Yarmouth verwacht Mintaka N 30 v Saffl n Casablanca Mitropa 30 v Sheemess n Imperia Mod.tokerto 30 nog rede Leixoes ^ Molenkerk 30 op 115 m ONO Algiers Montferland 1 V Amst n B Aires Mithras 30 V Gandia te Rotterdam Muiderkerk 30 v Colombo n Madras Musi 1 V Manok\varl te Biak Musketter 29 v Plymouth te Par Mynias 30 V Ceuta te Benghazi Xaerebont 30 v Middlesbro n Dordt Xassaubaven 2 te Gothenburg verw Nederland 30 te Teignmouth Xeerlandia 28 le Liverpool » ro 30 V Oporto te Leixoes Nieuw Amsterdam 30 te New York Nieuwe Waterweg 30 te Rotterdam Nieuwland 30 v Goole n Harlineen Nimrod p 30 Kattegat n Danzig Njord p 1 Vlissingen n Stockholm Noordam 30 op 600 m O K Race Noorderkroon p 30 Brunsb n Londen Noordster p 30 Brunsb n Rotterdam Nnordwyk 30 op lfi9 m ZW Ouessant Nore 30 v Antwerpen n Amsterdam Nolos 30 V I^mir te Antwerpen Nusakan 1 te Manchester verwacht Nykerk 1 v Hamburg te Bremen Oheron 30 np 750 m NO Paramaribo OldPkerk 30 v Shangfiai n Manilla Oosterhiirgh I te Stockholm verw Ootmarsnm 30 v Port Redi n Aden Oranie Nasffau 30 te Trinidad Oranjeborg 29 v Amst te Delfzijl Oran.jpfonlein 1 v Hamhiirc n Antw Oranjepolder 1 te Rotterdam Oran.ipstad 1 v Paramaribo te Trini - dad Ossendrecht 30 300 m ZO New York Overj-spi 30 v Hongkong n Kobe Pacific p 30 de Casquets n AntW Faris p 30 Brunsb n Rotterdam Patria 30 V Rotterdam n Esbierg Favonis p 30 Gotland n Ramsgate Pergo p 30 Brunsbuttel n Utrecht Peter Swenden p 30 Brunsb n Bristnt Phidias p 30 K de Gata n Faro Phileta.s 30 v Gibraltar n Savona Fieter Brueghe ] 30 te Duinkerken Pieter S 29 v Rott te Swansea Finta 28 te Paramaribo Plrola p 28 Lizard n Garston Planciiis 30 v Bristol te Rotterdam Pospidon 1 V Bremen fe Hamburg Prins Mpxander p 30 Anti Costi eil n Ha\Te Prills fTpF Nederlanden 30 100 m NO Azoren Prins r-pd Hendrik 30 160 m ONO Belle Tsle prins Fred Willem 30 810 m WK\V Scilb ' Prin » Joh W Friso 30 v La Pallice n Rotterdam Prins Willpni Z 30 85 m OZO K Race l'rit(s Willem 3 30 te Hamburg Prins Willem 4 30 v Montreal n TTiree Rivers Prins Willem 5 30 te Valecla Prinses Irene 30 v Hamburg n Antw Procyon p i Gjedser n Zwijndrecht Proveniprssingel 30 fi50 m WNW Scüly Prndentia p 30 Harlingen Pygmalion 30 v Zeebrugge n Tripoli Rans 30 v Portsmouth te Antwerpen Regulus 29 v Karlskrona n Kramfors Reliable 1 v Aarhuus te Rotterdam Rembrandt p 30 Dungenesa n Tunis Renovatie p 30 Kiel n Mantyluoto Result p 29 Lizard n Avonmouth Ria p 30 Kaap Roca n Rouaan Ridderkerk 30 140 m OZO P Sudan Rigel 30 v Rotterdam te Goole Rochab p 30 Ouessant n Hamburg Roelof Buisman 29 v Delfzijl n Ply mouth Roelof Jan 30 v Middlesbro n Husum Roggeveen 160 m WNW Wellington Roland 29 v Londen n St Valery Rose 1 V Swansea te Rouaan Rotterdam 30 v Southamplon n New York Rotte 30 op 370 m NW Ascension Rozenburgh 1 te Rotterdam Ryudam 1 v Quebec te Rotterdam Rijnstroom 30 v Amst te Londen Salatiga 30 op 210 m ZZW Akyab Saloum 30 v Poole te Duinkerken Santa Arargherita p 29 Dover Sarangan 1 te Lorenzo Marques Schelde Lloyd verm 1 v Honiara n Port Morresby Srhie 1 v Amsterdam te Rotterdam Srhie I>loyd 1 v Rnft te Bremen Schippersgracht 30 v Rott n Hel.slnki Schokland p 1 Kattegat n Randers Schouten 30 v Sydney te Brisbane Senpgalkust 30 200 m ZZW Finisterre Seven Seas 29 te Fremantle Sihifio 2 te Sincnra IJmuiden Stad \ rr(hem 30 v Catania n Sagunto Stad Dordrecht p 1 Brunsbuttel Sta-I Maassluis 30 155 m O Madeira StJ'd - Maastricht 30 580 m ZZO Kaap Race Stad Rotterdam p 30 de Casquets Stad Utrecht 1 te Victoria Start p 1 Vlissingen n Londen Start Point 30 te Hengelo Statendam 1 v Cristobal n Kingston Statenlaan 1 v Amst te Harlingen Steady Rott Svendborg p 30 Kiel Steenwyk 30 v Dulutb te Antwerpen Stella Maris 30 op rede Lagcw Stephanie 30 te Bordeaux Stienlje Mensing » p 30 Holtenau Slraal Bali 28 V Yokohama n B Aires Straat Banka 29 te Melbourne Straat l.tmibok 2 te Durban n Kaapstad i Straat Rio 30 830 m ONO Piego Garcia I Straat van Dlemen 1 te Hongkong Strabo 30 v Leixoes te Oporto Taras 30 v Malta n Catania Tegelberg 28 v Hongkong te Slngapors Telanion 30 op 250 m W Finisterre Tempo D p 1 Vlissingen n Londen Teun 1 v Burea te Boston verwacht Teunlka 29 v Rott te Londen Texelstroom 30 130 m N K Blanco Thaletas p 30 Oporto n Oran Theano 1 v Amst te Rotterdam Themis 30 v Curacao n Kingston Thuredrecht 30 400 m WZW Azoren Tilly 1 V Kasko te Zaandam Tim ca 1 te Tern eu zen verwacht Timo 28 V Bridport te Grangemouth Tinda 30 v Kramfors te Rotterdam Tjerk Hiddes p 30 Sandhammem n Creeksea Tjinegara 30 610 m ZZO St Helena Tjipanas 30 190 m OZO Malfadlven Tjisadane 2 te Durban verwacht Tjitarum 1 v Tanga te Sydney Toffokust p 30 K Blanco n Ha^TC Towa 30 V Montevideo n B Aires Trias Trader 1 v Rott n Londen Trihill p 30 Kiel n Kooenhagen Trim ] V Tunis te Tripoli Trito 28 V Rotterdam te Dublin Triton ' 29 v Houston n New Orleans Truus 1 V Ipswich te Guernsey verw Tubo 30 V Waterford n Lorient Tukker p 30 Brunsbuttel n Kotka Tweelingen 30 op 425 m W Oporto rbbergen p 30 Phillppeville Unitas p 30 Gotland n Wexford I'rkersingel 1 v Rott n Bordeau * ITrmajo p 30 de Wash Bay n Plymouth Ursa Minor 30 v Grouw te AJmst L'trecht 30 op 90 m W Guayaquil Vanda 30 v Goole te Rotterdam Vanessa p 30 Brunsb n Kastrup Vedette p 1 Brunsb n Bristol Veendam 30 v Duinkerken n ^>^ u«l 28 v Weymouth n Par Victory 30 v Londen n Treport Virgo 29 V Paisley te Glasgow Viist 30 op 360 m Z Kaap Race Volharding 1 te Marseille Vryburgh p 1 K Roca uitreis Waterland SO 150 m Z Kaap Verd ell Waterman 30 120 m NNO Str van Diemen Waver«lroom 29 te Liverpool Weltevreden 2 te Bahrein verwacht Westerdam 30 op 620 m N Azoren Westzaan 30 v Piraeus n Salonikl Whitsun p 1 Dover n Liverpool Wiebold Bohmer 30 110 m ZO Majorca Wieka 1 v Colchester te Rotterdam Willem Cornelis p 30 Kiel n Riga Willem Ruyi 30 690 m ZO Pitcalrn Willemstad 30 te Madeira Willy 1 V Plymouth te Rott verw Wolanda 30 v Londen te Amst Woltersum 30 r Houston n Galvevtod Wonosarl 1 v Genua te Marseille Wonosobo 30 V Marseille t « Genua Wulp 30 V Manchester te Rotterdam Ysel 1 V Havre te Antwerpen Yssel I V Rhodos te Izmir Ysseiborg 30 te Swansea Ystroom i v Amsterdam n Cardiff Zaankerk p 30 Guardaful n Penang Zaaustroom 1 te Leith verwacht Zeester p 28 Gibraltar n Itall » Zeevaart 20 t Mid»^ Koop NU Als ü misschien van plan was om „ te gelegener fijd " een naai of breimachine te kopen bedenk dan dat U nooit meer zóveel voordelen bijeen krijgt als juist deze maand Keuze uit o.a HUSQVARNA ELNA NECCHI MELSON FRIDOR enz fckHurmém HEER middelb leeftijd In bezit van auto tel werkplaats en erken ning beroepsgoederen-vervoer wenst zich produktief te maken Br onder nr 2-5893 bur UN Gemeente Leersum Bouwvergunninf ex artikel 20 der Wederopbouwwet Burgemeester en Wethouders van Leersum brengen ter algemene kennis dat van 3 tot en met 9 december 1960 ter secretarie dier gemeente voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van een door hen aan T LAGERWEIJ Nieuwe Steeg 1 a te Leer sum te verlenen vergunning ex artikel 20 der Wederop bouwwet met de daarbij be horende stukken voor de bouw van een landarbeiders woning op het terrein ka dastraal bekend gemeenta Leersum sectie D 12 en ge legen langs de Nieuwe Steeg Voor belanghebbenden be staat gelegenheid gedurende bovengenoemd tijdvak schrif telijk bij hun College be zwaren in te brengen Leersum 2 december 1960 Burgemeester en Wet houders voornoemd de Burgemeester W MARTENS De secretaris H W DAM GEIVIEENTE MAARSSEN Burgemeester en Wethouders van Maarssen brengen ter openbare kennis dat zij voornemens zijn met toepas sing van artikel 20 der We deropbouwwet aan de N.V Ladij gevestigd Middenweg 166 te Nederhorst den Berg vergunning te verlenen tot het bouwen van 5 woningen met bijbehorende schuurtjes aan de M.A de Ruyterstraat op het perceel kadastraal bekend gemeente Maarsse veen sectie A nr 229 ged Het bouwplan ligt vanaj 3 december tot en met 12 de cember a s ten gemeente huize ter inzage Belanghebbenden kunnen te gen dit bouwplan bij on » schriftelijk bezwaar indienen tot en met 12 december a.s Maarssen 2 december 1960 Burgemeester en Wet houders voornoemd DE RUITER burgemeester A FEIJTEN secretaris Hoevelaken eengezinswoningen met 3 slaapk badcel en zolderruimte Tuin met schuur Vanaf / 24.750 — Garages beschikbaar Alle inlichtingen Makelaar Vlaanderen l MUIDERBERG V 02942—271 en 305 J immmm lfT.'23.:-*Ei r64'3.1/UTRECHT Vrijdag 2 december 1960 - 68e jaargang no 182 18 Een kindernaaimachine cadeau Voor ST.-NICOLAAS slaagt U als steeds bij Wr als U nu bij SCHUURMAN een naai of brei machine koopt Vorst Kledingmagazijn 4049452 Bijzonder voordelige aanbiedingen in zelfbinders - overhemden - sjaals - handschoenen enz Spotgoedkoop voor Uw jongens 71 * sweaters pullovers over hemden enz Rnlme kenze in COLBERTS en PANTALONS KOSTUUMS en OVERJASSEN Sportieve JONGENSOVERJASSEN en PARKA's EXTRA VERLAAGDE PRIJZEN Let op onze juiste adressen STEENWEG 9 en 28 AIVISTER DAMSESTRAATWEG 215 Utrecht T.m zaterdag geopend tot ' s avonds 9 uur GEVRAAGD VRIJE GEMEUBILEERDE WONING centrum stad tijdelijk of lange duur Brieven onder no 2-5759 aan het bureau U.N om Uw keus te maken wit een keurcollectle moderne nooJ machines en tevens te profiteren van de bijzondere voor delen die wij U in deze tijd vóór Sinterklaas kunnen geven In een modern gezin mag een moderne naaimachine niet ontbreken Letterlijk ölles doet zo'n machine voor Ui stoppen tricot verstellen knoopsgaten maken borduren voor - en achteruit naaien enz * Een discreet en soepel werkende Crediet Service maakt U de aanschaffing gemakkelijk Choorsfraat 17 Tel 13811 • Utrecht Vanavond tol 9 uur geopend VAN DE HOOGSTE ORDE Het ligt voor de hand dat GRUNDIG de verkoop van zijn 1e klas produkten - vermaard door hun technische perfertie en hun fraaie modellen - ook slechts toevertrouwt aan 1e klas vakkundigen Bij hèn ook kunt u rekenen op volledige vakkennis voorlichting service èn op volledige fabrieksgarantie kenbaar aan het speciale waarborgmerk Gint waarmede alle originele Grundig apparaten zijn vcxjrzien Neem daarom het besluit nooit een bepaald merk TV radio of taperecorder aan te schaffen vóórdat u een volkomen vrijblijvende demonstratie hebt bijgewoond bij een erkende Grundig-dealer de vakman „ van de hoogste orde " of in de showrooms van Grundig te Amsterdam Groningen of Eindhoven TV 53 T 20 Een luxueus grootbeeld-apparaat met talrijke technische verfijningen en het beroemde Grundig goud filter een tóp-apparaat voor slechts f 938 TK20 Een taperecorder voor hen die hoge eisen stellen Compleet met dynamische microfoon band In cassette en diodekabel tijdelijk voor de exceptioneel lage prijs van f 398 - Radio 2168 Een v/aarlijk prachtig „ muziekinstrument " met uitgebreide klankregeling en drie luidsprekers voor de ongekend lage prijs van f 343 i r rizi i h i i i fi » GRUND/G-c/ea/ers te UTRECHT zijn RADIO ACTIEF Vredenburg 19 tel 13191 SCHUURMAN N.V Oude Gracht 260 tel 13811 Aiiii9L<9i WEYMAN A LEIjENAAR Zadelstraat 6 tel 15951 UTRECHTSCH NIEUW KLEI fo * 20 woorden ƒ 2 Het MAROKXAAMSK Steenweg 58 telef 22BS8 nog steeds de grootste ring Marotckaanse pouXs Kousenverkoop kousenrep tie fournituren knoopsg stofceintuurs gespen kn " rokken inkorten afwerken stoffen kunst en machir stoppage Natuurlijk P FECT " Lichte Gaard hoek markt Speciaal bedrijf voor AU BEKLEDINGSHOEZEN en " keerhoezen Reeds vanaf inclusief montage en gara Alleen Hoefa Keulsek lU II telef 32233 - 31827 Regelmatig zeer mooie gt BROMFIETSEN Wij bie garantie financiering en 10 service Freek Trapman Rubenslaan 43 bij Stadion 20992 TEGELBOARD Ie en 2e k tegelboard in alle voorkomei kleuren worden verkocht gen abnormaal lage prijs B & Zonen Zandpad 131 a te 41088 BLOEMBAKKEN — Met Ol bloembakken maakt u op vensterbank of balkon ' n tu Ze zijn waterdicht en weer stendig üboka » Nieuwe Kf 22 telef 17517 GENEESKRACHTIGE KR DEN voor degenen die lij " aan aambeien onzuiver bl " overtollige dikte Bronchi Ischias trage ontlasting rt matiek en zenuwachtigh Mesters Kruidenhuis Jansv 53 hoek Voorstraat Utree Telef 25034 EM3E HET ZELFl Lederen len in elke maat Nylonhak in 26 maten vanaf ƒ 0.35 Rubberplakzolen plastic zol rubberhakken en plastic h ken Zooirubber en gereeds Smith heeft alles voor schoenen 1 Smith Predikhere straat 14 telef 14556 Alleen in het VAN LUY ^ BEDDENHUIS Predikherens 4 bij de Neude te Utree 2-pers 3 delige mati;,as met k sens ƒ 44 l-pers matras pr gevuld ƒ 19 2-pers ledikant spiraalmatras / 27 idem 1-pe / 17 2-pers gezondheidsmat / 25 2-pers opklapbed met i geweven gezondheidsmatr ƒ 40 2-pers matrasstel ver binnenwerk ƒ 79 2-pers vere dichte beddetijk ƒ 35 opmak van matrassen ƒ 5 Met mede ming van deze adverentle aankoop van ƒ 50 een grc schilderstuk met lijst op do geschilderd cadeau Bij aa koop van ƒ 100 een 2-pers g watteerde of wollen deken vo r ^ ROBOT Onderdelenmagazi voor JLO Sachs Zündapp S lex Mobylette Berini en v " andere merken Uiterst la prijzen snelle levering de kundig advies Amsterd straa weg 100 Utrecht Telef 10489 SPORTRIJ WIELEN vanaf ' kleur ƒ 135 Alleen de bete merken o a Simplex Burge " Stokvis enz tevens uw adr voor ïtof zuigers keukenu zetten wasmachines gasfo nuizen enz Desgewenst xe * eemakkelinke betaiingsvonr \ ' C van Straalen-Trapman Wi lemstraat 36 telef 22188 MEER VRIJE TIJD voor eiJ huisvrouw die haar trap la bekleden met marmoleum O verslijtbaar als Groeneveid h doet U bent welkom bij Gro neveld's vloerenbedrijf Brlgi tenstraat 2 Utreciit Tel lOlö Pasklare zolen in leder rubbe lolalite fixolite vanaf 65 eer per paar Rubberhakken e dameshakjes vanaf 35 et per p Alle soorten inlegzolen en vt ters GALESLOOT ledersp ciaalzaak Vinkenburgstraat Utrechts oudste en solledst speciaalzaak in HORLOGE en KLOKKEN is en blijft A " Brouwer « Si Zn Bakkerstraï 23 Utrecht Telef 10214 VOGELKOOIEN Prachtige re tan kooistandaard met 4 rir gen voor potplanten met ru me chroom kool Complet slechts ƒ 28 De koolenspeci list Wammes " Leidseveer 2 telef 12078 Utrecht t.o pai keerterrein ATTENTIE Is uw bromflel slecht Bij De Witte kan terecht Gesorteerd in vel slooponderdelen Ook inkoo van loop - en'sloopbromfletser Eromfietssloperij De Witt Oude Pijlsweertstraat 64-64 bij afwezigheid Ondiep 33 50 moderne elektrische zig-za NAAIMACHINES met klein schoonheidsfoutjes Bekene merk Van ƒ 495 voor ƒ 335 1 jaar garantie Vrijblijvend de monstratie Event gemakke lijke betaling Br hoofdkantoo Postbus 129 Rotterdam Van de 58 stuks nieuwbouw woningen te Harmeien no slechts 3 WONINGEN te koop Prijs ƒ 16.950 Begin 1961 te aan vaarden Alle inlichtingen ma kelaarskantoor Bouman Mei doornlaan 1 Harmeien TeleJ 03483 - 271 HESSING'S AUTOMOBIELBE DRIJF Opel Rekord 1958 me schuifdafc ƒ 4.650 Opel Rekon 1957 ƒ 3.650 Renault Dauphin 1956 ' 57 ƒ 2.950 Citroen 2 CV ' 5 ƒ 2.250 Morris 1000 1957 ƒ 3.100 Ford Versailes 1956-'57 ƒ 2.650 Opel Olympia Rekord ' 56 ƒ 2.45 Ford Consul 1956 / 2.350 Volks wagen 1955 / 2.350 Austin A k bestelwagen 500 kg 1955 ƒ 1.250 scooter Vespa 1959 150 cc ƒ 90C Garantie Financieren Inruilen Servicestation Van * s-Grave sandestraat 25 a Utrecht Telei 24138 b.g.g 24306 De juiste maat voor uw B.H ' en STEP INS heeft Corsetterl Lotus " Amsterd straatwei 219 telef 41792 DE JUISTE MAAT In je gaine en korsetten heeft Corsetteri Lotus " Amsterd straatwej 219 telef 41792 TEENAGERS Het juiste mode vindt u bij Corsetterie „ Lotus " Amsterd straatweg 219 telef 41792 MARKIEZEN schermen win terberging alle reparaties win tercampagne 15 "/ o korting Ten ten winterprijzen 6-persoon van ƒ 135 voor ƒ 95 alles ui eigen fabriek dus altijd voor deliger Grote keuze uit allf kampeerartikelen v Breemen Waterborg telef 14784 - 26695 Vredenburg 64 hoek Achtei Clarenburg KISTEN verpakkingskisten hoekenkisten verhuiskisten KOlenkisten Fijne droge aan niaakhoutjes volle mudzak ƒ 3 plankjes f 2 per vierkante me ter paaltjes circa 80 cm 10 een per stuk v Breemen Water-borr Vredenburg 64 telef 1478 ^ ^ JP^fe ^ 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijdag 2 december 1960 ¦ 68e jaargang no 182 19 KLEINTJES to * 20 woorden ƒ 2 — elk woord meer ƒ 0.10 JjCwartelstnat M t tel ^ U ^ 1 by & UK Het MAKÜIiKAANSh HUIS Steenweg 58 telef 22683 öeeft nog steeds de grootste sorte ring Marokkaanse poufs Kousenverkoop kousenrepara tie fournituren knoopsgaten stofceintuurs gespen knopen rokken inkorten afwerken van stoffen kunst en machinaal stoppage Natuurlijk PER FECT " Lichte Gaard hoek Vis markt Speciaal bedrijf voor AUTO BEKLEDINGSHOEZEN en par keerhoezen Reeds vanaf / 50 inclusief montage en garantie Alleen Hoefa Keulsekade 111 11 telef 32233 - 31827 Regelmatig zeer mooie gebr BROMFIETSEN Wij bieden garantie financiering en 100 Vo service Freek Trapman Jr Rubenslaan 43 bij Stadion Tel 20992 TEGELBOARD ie en 2e keus tegelboard in alle voorkomende kleuren worden verkocht te gen abnormaal lage prijs Bons & Zonen Zandpad 131 a telef 41088 BLOEMBAKKEN — Met onze bloembakken maakt u op uw vensterbank of balkon ' n tuin Ze zijn waterdicht en weerbe stendig Uboka Nieuwe Kade 22 telef 17517 GENEESKRACHTIGE KRUI DEN voor degenen die lijden aan aambeien onzuiver bloed overtollige dikte Bronchitis ischias trage ontlasting reu matiek en zenuwachtigheid Mesters Kruidenhuis Jansveld 53 hoek Voorstraat Utrecht Telef 25034 DOE HET ZELFI Lederen zo len in elke maat Nylonhakjes in 26 maten vanaf ƒ 0.35 p.p Rubberplakzolen plastic zolen rubberhakken en plastic hak ken Zooirubber en gereedsch Smith heeft alles voor uw schoenen Smith Predikheren straat 14 telef 14556 Alleen In het VAN LUYN'S BEDDENHUIS Predikherenstr 4 bij de Neude te Utrecht 2-pers 3 delige mati;as met kus sens / 44 l-pers matras prima gevuld ƒ 19 2-pers ledikant m spiraalmatras / 27 idem l-pers ƒ 17 2-pers gezondheidsmatias ƒ 25 2 pers opklapbed met fijn geweven gezondheidsmatras ƒ 40 2 pers matrasstel verend binnenwerk ƒ 79 2-pers veren dichte beddetijk / 35 opmaken van matrassen f 5 Met medene ming van deze adverentle bij aankoop van ƒ 50 een groot schilderstuk met lijst op doek geschilderd cadeau Bij aan koop van / 100 een 2-pers ge watteerde of wollen deken voor ROBOT Onderdelenmagazijn voor JLO Sachs Zündapp So lex Mobylette Berini en vele andere merken Uiterst lage prijzen snelle levering des kundig advies Amsterd straat weg 100 Utrecht Telef 10489 SPORTRIJ WIELEN vanaf in kleur ƒ 135 Alleen de bekere merken o a Simplex Burgers Stokvis enz tevens uw adies voor tofzuigers keukenuit zetten wasmachines gasfor nuizen enz Desgewenst zeer eemakkeliike betaiingsvoorw C van Straalen-Trapman Wil lemstraat 36 telef 22188 MEER VRIJE TIJD voor eikG huisvrouw die haar trap iaat bekleden met marmoleum On verslütbaar als Groeneveld het doet U bent welkom bij Groe neveld's vloerenbedrijf BrigU tenstraat 2 Utrecht Tel Unö3 Pasklare zolen in leder rubber lolalite fixolite vanaf 65 cent per paar Rubberhakken en dameshakjes vanaf 35 et per pr Alle soorten inlegzolen en ve ters GALESLOOT lederspe ciaalzaak Vinkenburgstraat 7 Utrechts oudste en solledste speciaalzaak in HORLOGES en KLOKKEN is en blijft A J Brouwer & Zn Bakkerstraat 23 Utrecht Telef 10214 VOGELKOOIEN Prachtige ro tan kooistandaard met 4 rin gen voor potplanten met rui me chroom kooi Compleet slechts / 28 De kooienspecia list Wammes " Leidseveer 23 telef 12078 Utrecht t.o par keerterrein ATTENTIE Is UW bromfiets slecht Bij De Witte kan u terecht Gesorteerd In vele slooponderdelen Ook Inkoop van loop - en'sloopbromfietsen Bromfietssloperij De Witte Oude Pijlsweertstraat 64-64 a bij afwezigheid Ondiep 33 50 moderne elektrische zig-zag NAAIMACHINES met kleine schoonheidsfoutjes Bekend merk Van ƒ 495 voor / 335 15 laar garantie Vrijblijvend de monstratie Event gemakke lijke betaling Br hoofdkantoor Postbus 129 Rotterdam Van de BS stuks nieuwbouw woningen te Harmeien nog slechts 3 WONINGEN te koop Prijs / 16.950 Begin 1961 te aan vaarden Alle Inlichtingen ma kelaarskantoor Bouman Mei doornlaan 1 Harmeien Telef 03483 - 271 HESSING'S AUTOMOBIELBE DRIJF Opel Rekord 1958 met schulfdak / 4.650 Opel Rekord 1957 ƒ 3.650 Renault Dauphine 1956-'57 ƒ 2.950 Citroen 2 CV ' 57 ƒ 2.250 Morris 1000 1957 / 3.100 Ford Versailes 1956-'57 / 2.650 Opel Olympla Rekord ' 56 ƒ 2.450 Ford Consul 1956 ƒ 2.350 Volks wagen 1955 ƒ 2.350 Austin A 4 bestelwagen 500 kg 1955 ƒ 1.250 scooter Vespa 1959 150 cc / 900 Garantie Financieren Inruilen Servicestation Van ' s Grave-sandestraat 25 a Utrecht Telef 24138 b.g.g 24308 De juiste maat voor uw B.H.'S en STEP INS heeft Corsetterfe Lotus " Amsterd straatweg 219 telef 41792 DE JUISTE MAAT In je gaines en korsetten heeft Corsetterie Lotus " Amsterd straatweg 219 telef 41792 TEENAGERS Het juiste model vindt u bij Corsetterie „ Lotus " Amsterd straatweg 219 telef 417<)2 MARKIEZEN schermen win terberging alle reparaties win tercampagne 15 "/ o korting Ten ten winterprijzen 6-persoons van / 135 voor / 95 alles uit eigen fabriek dus altijd voor deliger Grote keuze uit alle kampeerartlkelen v Breemen Waterborg telef 14784 - 26695 Vredenburg 64 hoek Achter Clarenburg KISTEN verpakkingskisten boekenkisten verhuiskisten kolcnkisten Fijne droge aan niaakhoutjes volle mudzak ƒ 3 P'iAnkies f 2 per vierkante me ter paaltjes circa 80 cm 10 cent per stuk v Breemen Water-borr Vredenburg 64 telef 14784 DAT ZIJN vlEUBELKOOPJES Wij hebben door inruil gekre gen een enorme partij eerste klas gebruikte meubelen die wij er voor een fabelachtig lage prijs uitdoen O.a 2 fauteuils en 4 stoelen v.a 25 dressoir v.a 35 huiskamertafels v.a 15 4 clubjes met tafel 75 enz enz Alle goederen zijn in prima st en worden onder garantie ver kocht ledere dag te bezichti gen bij Houtzager Oude Gracht 201 afdeling inruilmeubelen Zojuist ontvangen de nieuwste dessins herenkostuums ook le veren wij u dames - meisjes - en jongenskleding FIRMA WIT SON De zaak van vertrou wen " Oude Gracht 309 Utrecht Telef 24036 Desgewenst op ge makkelijke betalingsvoorwaar den ANTIVRIES die niet verdampt geen rubber metaal of lak aan tast en 100 % vorstbeveiliging geeft koopt u tegen bijzonder concurrerende prijs bij Tank station Utrecht " Kleine Sin gel 35 37 telef 15741 NAAIMACHINES — Luttmer geeft u een grote keuze vlotte prijzen en een goede service Het oude en vertrouwde adres Elisabethstraat 12 bij het Vre denburg Telef 19383 SA7Sn daa * heS c ftUzUc i/oh een blijvend geschenk L U 1 T M E R ELISABETHSTRAAT 12 bij het V rodenburg FIETSTASSEN Winterprij zen uit eigen fabriek van / 12.50 voor ƒ 8 van ƒ 14.50 voor ƒ 9.95 en van ƒ 18.50 voor / 12 Slaap zakken diverse prijzen met 25 "/• korting Schuimplastic lucht bedden veldbedden met win terkorting Grote sortering 2000 tenten alles nieuw en enige smoezelig met grote korting Van Breemen Waterborg Vre denburg 64 telef 14784 - 26695 ledere avond demonstratie van TELEVISIE-APPARATEN è ƒ 550 / 5.50 p.w met volle garantie Alle merken Duitse televisie-apparaten radio's en bandrecorders — Koelkasten wasmachines stofzuigers en centrifuges met 20 V » korting Onze zaak bestaat meer dan 40 jr Mulder Amsterd straat weg 224 telef 41093 Wij kunnen u aanbieden gebr HANDNAAIMACHINES / 35 trapnaaimachines vanaf ƒ 75 elektrische in koffer v.a / 150 tevens reparatie van ieder merk naaimachine Betaling In overleg G A Witjens Heren weg 33 Utrecht Telef 23968 LEDEREN KLEDING dames en herenlaarzen handschoenen motoroveralls parka's geiteha ren sokken kousen en wanten 100 "/ e wollen sporttruien Noor se truien damespantalons enz Henk Temming St Jacobsstr 63 Utrecht WASMACHINES ' GOiWBiNATIES CENTRIFUGES en KOELKASTEN 15 20 % KORTING Volledige garantie en « enlce A'damsestraatweg 323-325 • ¦ f,.t/o wotertqren ¦ Telefopii ÓKHI2312 TRAININGSPAKKEN n div modellen en kleurcombinaties ook in de maten vanaf 3 Jaar tevens verkrijgbaar losse trai ningsbroeken met ritssluitingen Henk Temming St Jacobsstr 63 Utrecht Het huis met de buitenklok uw adres voor KLOKKEN hor loges siersteenringen zegel - en verlovingsringen cassettes ta felgerei F R Marsman gedipl horlogemaker tel 31439 Dam straat 38 Utrecht Wij leveren ook op gemakkelijke betalings voorwaarden Geen rente geen kosten SPORTBEKERS en medailles Zeer billijke prijzen Bij J Baartwijk Amsterd straatweg 234 telef 41888 PLOEGSTOFFEN Chintz ga lons bandfluweel draad vor men Moderne verantwoorde verlichting overtrekken lampe kappen De Duif " Lijnmarkt 38 Utrecht Telef 17050 AUTOMOBIELHANDEL N C Teeuwen voor occasions in het betere genre o.a Chevrolet Bel Air eind 1959 in uitzonderlijke staat 41.000 km V.W de Luxe 1957 70.000 km in prachtige st Renault Dauphine 1958 60.000 km in staat van nieuw enz Tevens enige Inruilauto's prij zen van ƒ 600 -ƒ 1500 Inruil fi nanciering garantie Postma laan 4 Utrecht Telef 35384 Voor ST.-NICOLAAS Kanaries op volle zang ƒ 10 zeer grote collectie tropische vogels vanaf ƒ 4 per paar Japanse nachte galen / 16 per paar Luxe en verchroomde vogelkooien vanaf / 7.50 Bij aankoop luxe kooi vogels voor halve prijs Borne man Merelstraat 35 telef 13617 Kamgaren KOSTUUMS één rij 3-knoops in kamgaren en ter lenka kwaliteiten nu ƒ 79.50 normaal veel duurder Dias Biltstraat 32 BENUT DEZE KANS Klein aantal tweed en winterjassen nu ƒ 59.50 normaal veel duur der Dias Biltstraat 32 V.W de Luxe 1954 V.W de Luxe 1956 Fiat 500 1957 Fiat 600 1957 Fiat 600 1956 Borgward Isabella 1955 Renault Dauphine 1956 Opel bestel 1957 Vaux hall Velox 1959 Vauxhall Cres ta 1958 Peugeot 403 1958 Inge ruild Ford de Luxe 1952 en mo tor Puch 1958 Financieren Ga rantie Inruilen Ook motoren en scooters GARAGE VAN DAALEN Groeneweg 88 Van particulier PEUGEOT 203 in - en uitwendig in zeer mooie staat prima motor met kachel schuifdak en nieuwe banden Prijs / 825 Amsterd straatweg 661 Utrecht 1200 stuks GLAS Jan Hagel ruiten 123x46 cm dik 3 mm nieuwprijs / 6.75 nu voor / 1.50 Geerts Gruttersdijk 23 telef 29304 Te koop TELEVISIETOESTEL LEN als nieuw 43 cm beeld compleet geplaatst met antenne en garantie ƒ 350 Kooistra Oude Gracht 362 telef 17427 NIJMAN BULLETIN ' n Prak tisch geschenk is ' n elektrisch apparaat Wereldbekende mer ken als AEG Philips Toma do Ruton etc Broodroosters v.a 23.50 koffiemolens v.a 15.50 strijkbouten v.a 16.75 Textielhuis Nijman " Croese laan 163 Utrecht Telef 34687 NIJMAN BULLETIN St NiCO-loos geschenken voor haar — Zuiver wollen jumpers vanaf 17.65 sportieve Italiaanse ves ten v.a 22.15 originele Li belle nylons v.a 2.95 hand schoenen v.a 9.75 zakdoekjes per doos 3 stuk ^ 1.10 NIJMAN BULLETIN Cadeau tips voor hem Zuiver wol len Noorse truien v.a 29.65 No Iron Treffer " overhem den v.a 10.90 zuiver wollenen mohair shawls v.a 4.95 ny lon anklets v.a 1.95 hand schoenen 9.95 NIJMAN BULLETIN Harte w^ensen van Haar De nieuwe Bico wasmachine 149.00 of 34.50 vooruit en 3.50 per week De nieuwe Rutonnette stofzuiger 119 of 4.00 per week NIJMAN BULLETIN Nog ' n paar cadeau tips Desso " tafelkleden 64.00 radio-T.V ta fels v.a 49.75 kapstokken van af 23.75 borstelgarnituur v.a 13.75 kroonlampen 5-arms v.a 28.90 Leuke SINTERKLAASSURPRI SES bij Van Ooy Oude Gracht 150 Utrecht Mohair sjaals voor dames en heren vanaf / 4.90 grote sortering stropdassen v.a / 1.95 nieuwe collectie over hemden vanaf ƒ 7.90 En u weet het — de i^etaling kunt u zeer prettig bij ons regelen Zuiver wollen WINTERMAN TELS met bont v.a ƒ 79 leuke japonnen volgens de laatste mode vanaf ƒ 27.90 vesten truien en jumpers in de nieuw ste modekleuren zuiver wol vanaf ƒ 11.90 Van Ooy Oude Gracht 150 Utrecht De zaak met elke week nieuwe voor raad Deze week elke avond tot 9 u geopend VAN OOY Oude Gracht 150 Utrecht Voor dames - heren - en kin derconfectie naar VAN OOY Oude Gracht 150 Utrecht schuin tegenover de Hema Praktische St.-Nicolaascadeaus Compl WONINGINRICHTING ook meubelen De betaling kunt u zeer prettig regelen Van Ooy Oude Gracht 150 tel 11359 Utrecht Voor St.-Nicolaas jonge cocker spaniels jonge boxers POE DELS pinchers fox-terriers dwergkeesjes Duitse herders leeftijd 7 t.m 10 weken leuke bastaardhondjes vanaf / 7.50 Ie Daalsedijk 153 telef 24065 Groene Zuid-Amerikaanse PA PEGAAI een half jaar oud te koop ƒ 100 J S Bachstraat 35 Te koop aangeb Singer NAAI MACHINE in moderne salon kast prijs / 75 Te bezichtigen G A Witjens Herenweg 33 Utrecht Te koop elektr Singer NAAI MACHINE in koffer ƒ 125 Te bezichtigen G A Witjens He renweg 33 Utrecht BROMFIETSEN Rap Sport Rap tour Batavus Super sport Sparta Sport Locomotief Sport enz Ook inruilen L Nieuw straat 53 LEVENDE GESCHENKEN Volièrevogels in vele soorten Japanse nachtegalen Agapor nissen In vele soorten Hals bandparkieten paar Kardina len enz enz Siertalingkjes zeer kleine eendjes ƒ 12.50 paar Jap Zijdehoenkrielen Sierfazanten vanaf / 18 paar Grasparkieten vanaf ƒ 4 paar Zebravinken Diamant - en andere soorten duifjes Oudste en vakkundig ste adres in Nederland sedert 1875 Firma W C Duyzend Koppeldijk 24 Zeist Tel 03404 - 3106 Gerieflij ke 3-KAMERFLAT te koop C.V 3e etage omgeving Tolsteegplantsben leeg te aan vaarden Br no 1-4578 bur UN Te koop in binnenstad aardig WOONHUIS voor klein gezin of echtpaar Leeg te aanvaar den Koopsom ƒ 5000 Br no 1-4585 bur UN T.V 43 cm Super In zeer goe de staat Prijs / 225 Jan van der Doemstraat 99 Tuinwijk Te koop een zeer fraaie jonge HERDER 10 weken oud reu Gildstraat 26 Wegens overcompleet z.g.a.n ACCORDEON 80 bas pianokla vier / 85 autoped ƒ 12 Radio voor anodebatterij / 30 rugzak ƒ 3 Jan Haringstraat 15 Te koop 3 mooie PEKINEZEN 15 weken oud kerngezond Hoendiepstraat 44 AUSTIN A 40 van particulier loopt fantastisch ƒ 350 Brem straat 64 Ital ACCORDEON 7 registers als nieuw Adr Mulderstraat 52 Utrecht Aangeb wegens overcompleet prima HAARD nieuwe binnen pot / 60 Lange Nieuwstraat 27 Wegens omstandlgh HEREN WINTERJAS enkele kostuums leren bromfietsjekker schoe nen enz Tevens een ledikant met pr spiraal en bed koopje Groeneweg 9 bis Wegens opheffing zaak VAUX HALL te koop bouwjaar 1956 ' 57 met keurings - en inspectie rapport aanwezig Wagen is voorzien van kachel radio 2 mistlampen achteruitrijlamp Deze wagen verkeert in staat van nieuw Prijs ƒ 3150 Kan ge financierd worden stempels laan 5 Kanaleneiland Telef 32468 Te koop aangeb In prima staat verkerende COMPRESSOR 2 cil 2-traps merk Leo 250 1 min Compl met motor druk schakelaar en luchtreservoir prijs / 750 Jutfaseweg 228 Utr Telef 32919 metaaldraaierij Ro kem ALLES MOET WEG Bouclé tapijt genaaid en gelegd ƒ 6.70 Wilton huiskamerkarpetten ƒ 59.50 traplopers / 2.25 tafel kleden ƒ 5 zware gordijnstof ƒ 2.50 cretonne ƒ 1.69 Alleen Oude Gracht 10 Tj koop HERENHUIS In Oogin Al beneden kamer en suite,vestibule hal met kast w.c,keuken voor en achtertuin,schuur en achterom eersteverdieping een overloop metw.c 2 grote en 2 kleine slaap kamers een badkamer voor en achterbalkon tweede ver dieping zolder met kamertie.Koopsom / 18.000 Br no 1 4457bur UN - - I GROTE COUPONS tapijt van / 23.90 voor / 7.50 dlvanbedden ƒ 22.50 stoelkussens / 27.50 kus sens / 3.95 ronde tafelkleden ƒ 7.95 ombouwen / 15 gordijn rail compleet ƒ 1 2-pers wol len dekens / 12.50 Alleen Oude Gracht 10 Driezitsbank 2 CLXJBS / 225 moderne eethoek / 115 ronde tafels ƒ 38.50 gewatteerde de kens met cretonne ƒ 11.95 zui ver wollen merkdekens ƒ 26.50 coupons terlenka molton de kens ƒ 2.50 vitrageval ƒ 0.75 Al leen Oude Gracht 10 Wegens overcompleet van par ticulier te koop een V.W BE STEL Combi 1957 een V.W be stel gesloten eind 1959 een Opel Kapitan 1955 alle wagens verkeren in prima staat en hebben weinig gelopen Te zien zaterdag v.m Mr Tripkade 37 Te koop V.W de Luxe 1951 In prima staat o.a nieuwe ban den gereviseerde voorbrug gr achterruit en radio Inl telef 569 03406 Te koop aangeb van particu lier OPEL REKORD 1958 70.000 km kleuren groen met wit dak en zijruiten Kajin Ber kenlaan 6 Groenekan Telef 03401 - 404 na 8 uur ' s avonds In zeer goede staat zijnde witte hoge Engelse KINDERWAGEN chroom spaakwlelen geheel compleet met rem Prijs / 75 A M de Jongstraat 6 Utrecht Noord Pracht St.-NIcolaascadeau te koop aangeb een BOXER 4 mnd oud een teef met stam boom zindelijk en gewend aan de riem een pracht exemplaar Wijde Doelen 25 bij Tolsteeg Nieuwgebouwd WOONHUIS aan de Burg Haefkensstraat 29 te Houten Bev zitkamer keu ken 2 slaapkamers douchecel berging voor en achtertuin Te zien zaterdagmiddag van 3 tot 4 uur aldaar of telef inl 16086 en 17015 RENAULT 4 In prima staat / 550 Opel Olympia 1950 ƒ 385 Taunus ziet er leuk uit / 400 Opel Olympia m koffer pracht wagentje ƒ 685 Ook inruil en zondags Tel 35238 H J Schim melplein 12 bis Utrecht a Mooie partij gebr LEGER DEKENS pr kwaliteit b par tijen gebruikt gereedschap zeer voordelig Geerts Gruttersdijk 23 telef 29304 NAAIMACHINE Speciale aan ding van alle bekende merken Mevrouw betaal uw naaima chine in 4 keer het kost u ^ een cent meer bijv elektr naaima chine ƒ 295 1ste betaling ƒ 55 en 3x / 80 Bovendien een leuke verrassing voor uwzelf of uw kinderen Van Basten's Naal machlnehandel Nieuwe Koe koekstraat 22 Utrecht HIlver-sum Telef 27085 GOED GEMUTST het nieuwe ioar tegemoet Apane hoeden MUTSEN ijaals 5.»5-7 « 9.»5-ll.»5 Onbeperkte keuze Alle modetintsn Oudegrachl 130 + 132 Lorjé TUIMELLEDIKANT met 3 de-lig bedstel 2-pers / 30 IJzer sterk Bantamstraat 3 Te koop TAFELBILJART On diep 152 Spotkoopje 10 PLATENSPE-LER Philips met 26 platen ƒ 52.50 prima spelend Min de Visserstraat 72 telef 41574 Te koop Zündapp MOTORCAR RIER en ledige glaskisten Te bevr Leidseweg 116 Te koop NSU SCOOTER 5 Ster 1958-'59 Prijs f 850 Kan gefi nancierd worden Stempelslaan 5 Kanaleneiland Telef 32468 Te koop HILLMAN STATION CAR bouwjaar 1956 wagen verkeert in zeer goede staat Prijs / 1850 Kan gefinancierd worden Stempelslaan 5 Kana leneiland Telef 32468 Te koop MALTH LEEUWTJES niet raszuiver 8 weken oud Telef 19461 Hartingstraat 18 a zijstraat Nic Beetsstraat OCCASION Van particulier In prima staat zijnde bontmantel lam bruin lang mt 42 ƒ 95 Inl telef 030 - 30054 Te koop DRESSOIR prijs bil lijk Edisonstraat 87 Philips junior TRANSISTOR RADIOBOUWDOOS 3 delen m luidspreker en Instr boekjes / 27.50 winkelw ƒ 53 Boomrijk 19 Breukelen Te koop aangeb Vespa SCOO TER 1958 14.500 km gelopen Als nieuw Prijs nader overeen te komen Tolsteegplantsoen 1 Te koop SCOOTER moet na gekeken worden ook rullen voor bromfiets of auto Win gerdstraat 13 Ondiep Een OPEL REKORD bouwjaar 1957 kleur blauw als nieuw Volkswagen de Luxe bouwjaar 1950 kleur groen in prima con ditie Inruil en financiering mogelijk Garage Piet van de Mispel Loolaan 70 telef 2337 Driebergen Ha - ha SLACHTKONIJNEN te koop Adres Adriaan van Zwietenstraat 18 RADIO Philips apart model 1960 Br no 1-4547 bur UN PAPEGAAI In verchroomde kooi te koop kan praten la chen en fluiten / 125 Huysing Hogelanden 10 OZ Ingang ijze ren hek SCHRIJFMACHINE z.g.a.n met koffer Spoed Br no 1-4545 bur UN Twee elektr TRIX TREINEN met 6 wissels en tafel niet in gedeelten Bandrecorder voor inbouw speelt goed voor / 35 Wagendwarsstraat 39 Prima Italiaanse ACCORDEON pianoklavier 32 bas met koffer 2 riemen Adres v Duijl Lange Smeestraat 34 bis telef 19324 Aangeb een in uitstekende st zijnde P.E GRAMMOFOON in luxe koffer Prijs ƒ 55 ' s Av na 7 uur of ' s zaterdagsmid dags na 3 uur W van Norden Akker 151 * De Bilt Tel 61615 Te koop eiken oud-Hollandse STOELEN 4 stoelen en 2 fau teuils Zandweg 154 De Meern Telef 03406 - 400 Te koop aangeb een TAUNUS BUSJE geschikt voor 8 perso nen In prima staat Autobedr J Roeleveld Breukelen Telef 03462 - 745 Te koop TAFELBILJART gr afmeting met toebehoren Kerklaan 23 De Bilt LOOPPOP in de Jacobljnenstr Loopt echt kan flapen zegt mamma heeft kambaar haar en is 70 cm groot Prijs 24.49 Poppenziekenhuig Jacobijnen straat HAARD zelfvuller viertjes ƒ 95 Bico wringer / 15 Oude Gracht 276 b t.o N.V Huis Miniatuur Duitse DWERGPIN CHERTJE teefje 7 mnd rood bruin geënt hondezlekte te vens pups en ter dekking zeer klein reutje 24 cm schoft hoogte alles prima stambomen Billijke condities Goedestr 114 Wegens overcompleet een luxe OLIESTOOKKACHEL compl met tank z.g.a.n prijs / 115 Prof Sproncklaan 2 Zeist Tel 5048 Nieuwe P.U.-VERSTERKER In moderne kast is tevens twee zender radio ƒ 35 Monnetlaan 10 utrecht Een gr DRESSOIR een sjoel bak met 30 schijven een accor deon GalantI 80 bas P Jan sen Herm El con lusstraat 70 V.W 1950 de Luxe een werke lijk goed wagentje Deskundig onderzoek toegest Prijs ƒ 650 Konijnenlaan 56 Bllthoven Spotkoopje Wegens overcompl TAFEL 4 stoelen dressoir theemeubel grote ronde kleine tafel prijs / 50 ook afzonderlijk te koop Leerstraat 5 PARKIETEN / 2 per « tuk Het liefst zondags Byronstraat 56 Oog In Al Te koop aangeb antiek ma honiehouten BUFFET met in schuifbare opstand Kastanje straat 28 MARKLIN ELEKTR TREINEN dit jaar 100 jaar bestaan een merk met grote reputatie nog steeds het summum van pre cisiewerk en fijntechniek On beperkte levensduur bij norm onderh Prijs zeer billijk Goed koopste complete baanset met transformator ƒ 45 Alles met vastgestelde prijzen Uitgebr catalogus verkrijgb Alles In voorraad Utrechts grootste speelgoedspeciaalzaak fa Serre Mörkllndealer Leidseveer 47-49 vlak bij parkeerterrein en « t« tion utrecht Telef 10429 Des avonds tot 9 uur geopend SPEELGOEDLAND — Voor speelgoed moet u de kant van het Leidseveer uit Daar Is de wereld van het kind voor alle leeftijden Utrechts grootste speelgoedmagazijn biedt u een enorme keuze In speelgoed Speciaal in elektr technisch speelgoed Ta Serre Utrecht telef 10429 Leidseveer 47-49 vlak bij station en parkeerter rein ' s Avonds tot 9 uur ge opend VOGELLIEFHEBBERS Napo leons ƒ 3.50 p.p zilverbekjes / 4 p.p Oranje wevers ƒ 7.50 p.p Paradijswida's Safrljn Krul Indigo Tijger Band staalvln ken enz Japanse nachtegalen Diamant zwart maskerduifjes Chinese dwergkwartels parkie ten In alle kleuren vanaf ƒ 4 p.p Popkanaries vanaf / 2.50 Mankanaries v.a ƒ 8.50 Dwerg papegaaien en grote parkieten enz Ook op zondag Tel 19461 Hartingstraat 18 a zijstraat Nic Beetsstraat ZOEK NIET LANGER maar ga vandaag nog kijken bij Gebouw de Zon Pieterskerkhof 21 Het adres waar u mooie meubels koopt uit Ie klas inboedels Lage prijzen Verkoop Inkoop Ruilen Te koop OLIEHAARD 10 liter tank 100 1 tank samen ƒ 200 half Engelse kinderwagen ƒ 75 Te bevr J v d Doemstraat 8 bis a Wij kopen OUD GOUD en zn > V ER tegen de hoogste prijs Esmann Steenweg 8 naast de Buurkerk Utrecht Te koop gevr HUIZEN voor belegging en zelfbewoning in Utrecht of naaste omgeving Tevens hypotheken beschikb onder gunstige voorwaarden Inlichtingen worden gaarne verstrekt dagelijks van 8.30 tot 17 30 uur door makelaarskan toor P P Kraaijeveld Park straat 20 Utrecht Telef 12196 Te koop gevr BRANDKAS * TEN kluisdeuren en stalen kantoormeubelen H van der Kreeft Ha verstraat 22 Utr Telef 12679 B ELEGGINGSHUIZEa ^ gevr woon - winikel en patehulzen Zowel oud als nieuwbouw o<»k arbeiderswoningen Br m ver melding huren lasten ligging en koopsom no 1-4513 bur UN Erkende AUTOSLOPERIJ H J Best & Zn vraagt alle voorko mende sloopauto's te koop Werkplaats Esdoornstraat 28 telef 40431 Ruime sortering onderdelen voorradig Te koop gevr OLIEHAARD merk Calmex en 4-pits gasfor nuis Telef 32989 ORGEL gevr minstens S spel of meer van particulier Br met opg merk aantal reg prijs no 1-4448 bur UN Ter overname gevr COUPON BOEKJE Schouwburg Telef 03402 - 4300 Het bekende adres voor Inkoop LOOP - en SLOOPAUTO'S is en blijft Gerrit v Kouwen Schoenerstraat 30 telef 35479 Ruim gesorteerd in auto-onder delen ^" WHigyaag ^ VERHUUR zonder chauffeur 4 5-6 pers auto's 9-pers bus jes prijzen vanaf 16 et per km incl benzine en verzekering Karel Ton telef 13265 Wijde Begijnestraat 3 t.o Drukkerij Beekhoven einde Breedstraat Alle wagens met verwarming Te huur aangeb V.W.-BUSJES met radio Voor verenigingen en vakantiegangers speciale ta rieven Rijnsoever Amaliastr 34 telef 35730 Autoverhuur z chauffeur ^ Kaul7m \ WIJOE BEGIJNESTRAAT 3 TEL 1326S NIEUWE BOXEN v.a ƒ 9 Ie kwaliteit volledige garantie Kinderstoelen v.a / 17.25 ledi kantjes dubbelwandig I 19.75 Stationsstraat 14 bis Tel 18837 Ingang statlonsdwarsstr Ook ' s avonds Huurt een nieuwe DAP de Luxe bij de DAF-dealer Raph van Seumeren Vleutensevaart 10 telef 32947 WASMACHINECENTRALE „ Idola " Otterstraat 16 telef 25324 Wasmachines met wrin ger voor de vaste verhuur è / 2.50 per week Dus de ma chine blijft dan vast bij u In huis staan KAMERBEURS „ DE DOM " Oude Gracht 181 Gevestigd 1938 Verleent bemiddeling bij huur en verhliur van gemeub en ongemeub kamers Geen echt paren Te huur aangeb per 1 decem ber AUTOBOX In Looplant soen Te bevr Looplantsoen 124 Gemeub BENEDENETAGE m of zonder keuken voor korte of langere tijd Wilhelmina park Telef 21218 Aangeb te Zeist gemeub ZIT SLAAPKAMER met balkon z pension telef aanwezig Voor bez telef 6901 tussen 1 en 2 u Aangeb grote ZIT-SLAAPKA - MER met keuken voor echt paar zonder kinderen Vrij wo nen Vrouw moet genegen zijn halve dag te werken Mgr v d Weteringstraat 35 telef 19932 Utrecht Voor direct gemeub ZIT SL.-KAMER met kookgelegenheid voor echtpaar zonder kinderen Telef fietsenstalling aanwe zig Weerdsingel 33 C OZ bij Noorderbrug Padvindstersgroep verhuurt ' n mooi ST NICOLAASPAK met 1 of 2 Zwarte Pletpakken Inl Pasteurstraat 7 telef 13031 Te huur gemeub 2-pers ACH TERKAMER met gebruik van keuken ƒ 80 per mnd een ge meub l pers voorkamer ƒ 65 p mnd Gerard Doustraat 32 al leen ' s avonds Nieuwe V.W.-BUSJES aU-rlsk verzekerd Verenigingen spe ciale tarieven P F C Jonge rius Detmoldstraat 57 telef 27780 VOLKSWAGEN Opel Consul Chevrolet All risk verzekerd Garage Vitesse Vossegatselaan 32 bij het Diaconessenhuls Tel 12959 AUTO'S zond chauffeur Volks wagen Peugeot 203 403 voor / 15 per dag en 15 et per km > Inclusief benzine verzekering binnen - en buitenland Nieuw materiaal Stoutjesdijk Mgr v d Weteringstraat 69-71 telef 19052 Werkend echtpaar zoekt met spoed gemeub WOONRUIMTE met kookgelegenheid onver schillig wat Mijn twee kinde ren verblijf houdend in inter naat alleen des zondags thuis Br no 1-4425 bur UN Jong echtpaar zonder kinde ren zoekt ETAGE of woon ruimte Wie helpt ons Br no 1-4430 bur UN Sportartikelen en kleding voor alle zaal - en veidsporten Sporfiev * kleding o.a JACKS DAMESPANTALONS MONTY COATS PARKA'S Sport-Camping-Shop VOORSTR 39 - Tel 16334 Heer 50 jaar zoekt gezellige ZIT-SLAAPKAMER met ver warming liefst omgeving sta tion Br no 1-4477 bur UN Jong arts ongehuwd zoekt met ingang van 1 jan ruime gestof feerde KAMER Bij voorkeur centrum-of omgeving Wilhel minapark Br no 1-4486 bur UN WOONRUIMTE gezocht onver schillig waar doch liefst met telefoon door zaken-echtpaar met bejaarde vader Als tege moetkoming wU echtgenote zo nodig assisteren bij de huishou ding of verpleging Br no 1-4551 bur UN «« el aanjieba Beschaafde vrouw 63 jr b.z.a als HUISHOUDSTER omgev Utrecht Br Duurstedelaan 28-1 Hoograven Utrecht Jongeman mede i.b.v alle rij bewijzen zoekt voor de avond uren BIJVERDIENSTE Br no 1-4442 bur UN pm B.z.a net persoon 30 jr z.z.g.g als VERTEGENWOORDIGER of chauffeur-verkoper Heb ruime ervaring in bezit van alle rij bewiizen en eigen auto Br no 1-4423 bur UN > rs<;neel K«vrM Stichtse Gordijnen Confectie Asselijnstraat 1 kan enige MA CHINESTIKSTERS en aanko mende machinestiksters plaat sen Vorst & Co's Confectiebedrijl Oude Gracht 187 te Utrecht vr voor spoedige Indiensttreding éten flinke STRIJKSTER niet Jonger dan 17 jaar Aanmelden dagelijks tussen 9 en 5 uur des zaterdags tussen 9 en 12 uur Bij Vorst & Co's Confectlebe dryf Oude Gracht 187 te Ütr kunnen MODINETTES gepl worden In de functie van con troleuse geroutineerde machl nestikster en leerling Goed loon en een prettige kame ra ad schappelijke sfeer Aanm dagelijks tussen 9 en 5 uur des zaterdags tussen 9 en 12 uur Des avonds tussen 7 en 8 uur ten huize van de heer Velt huizen Julianaweg 371 Hoog raven Confectiebedrijf F Spekkels Jr N.V vraagt voor haar modern atelier waar uitsluitend prima afgewerkte nachtkleding wordt gefabriceerd MODINETTES leerling naaisters overlockster en meisjes voor knoopsgaten machine en knipafdeling Per soonlijke aanmelding dagelijks Prof Rltzema Boslaan 41 telef 14002 Gevr in klein gezin met 2 kin deren net MEISJE V d en n Moet zelfstandig kunnen wer ken Aanm mevr van Rhee Rob Schumannstraat 37 Utr Telef 34269 Groothandel in optiek vraagt voor de afd boekhouding een KANTOORBEDIENDE mnl Of vrl leeftijd 17-19 jaar Spoe dige indiensttreding Schr sol licitaties aan Fa Visser en Noorman Catharijnesingel 82 Utrecht Voor onze afdeling machinale breierij flinke JONGEMAN met techn aanleg boven de 18 jr gevr Bereid in ploegendienst te werken Breigoederenfabriek Cyane Ternatestraat 11 telef 30590 Utrecht WERKSTER gevr door mevr Hemmes Hobbcmastraat 7 Het Homoeopatlsch Ziekenhuis vraagt een WERKMEISJE voor alle voorkomende werkzaamhe den Gegadigden kunnen zich telefonisch met de directrice in verbinding stellen Voor direct gevr WERKSTER voor maandag tot en met za terdagochtend van 8 tot 12.30 u Eventueel kunnende koken Ab Sinke Nobelstraat 22-22 bis Gevr nette SLAGERSLEER - LING of halfwas Fa J Ruys Nachtegaalstraat 80 Net MEISJE gevr voor de och tenduren in gezin met kleine kinderen Aanm tussen 7-8 uur mevr v Aken Rubenslaan 119 Gevr MEISJE voor winkel en hulshouding Mevr Sanders IJsselstraat 8 Utrecht N.V De Gouden Schoen Leid seweg 19 20 vraagt voor spoe dige indiensttreding een flinke JONGEMAN plm 16-17 jr om in het schoenenvak als verko per te worden opgeleid BIJ eventuele geschiktheid goede promotiekansen Gevr een BEZORGER event van 9-1 uur Fa J Ruys Nach tegaalstraat 80 HULP in de HUISHOUDING gevr voor 3 halve dagen per week Br no 1-4479 bur UN Lunchroom Osterla vraagt een nette SERVEERSTER zonder goede referenties onnodig te melden Ook zondags werk Jaarbetrekking Aanm F C Dondersstraat 2 telef 20178 N.V Rocobé Overste den Oudenlaan 30 bij Balijebrug Kanaleneiland Utrecht kan nog enige meisjes plaatsen als MODINETTE op haar moderne ateliers voor jongens - en kin derkleding Tevens gevraagd kleermakers en halfwas-kleer makers Alle Inlichtingen aan bovenstaand adres van 9—6 uur en daarna Burg Norbruls laan 438 Zuilen fU en Bril jantlaan 78 Hoograven CU Wij hebben prettig schoon en afwisselend werk voor MEIS JES en jonge VROUWEN tot 30 Jaar Wij bieden goed loon en prestatietoeslag gratis kof fie bedrijfskleding gunstige jeugdspaarregeling Reiskos tenvergoeding — Warendorf Papler Oude Gracht 334 Utr SERVEERSTER gevr van 11-8 uur Chlneei Rest Tong-Au telef 17965 Gevr net KEUKENWERK MEISJE v.g.g.v Zondags vrij Goed loon Ganzenmarkt 2 Gevr net eerlijk DAGMEISJE loon ƒ 37.50 per week Bij ge schiktheid hoger Br no 1-4597 bur UN Groothandel vr net MEISJE voor lichte kantoorwerkzaam heden Leeftijd ca 16 Jaar Br no 1-4598 bur UN Gevr BARTENDER of barten der waiter goede kennis van de Engelse taal vereist even eens een keukenhulp Engels sprekend niet noodzakelijk Telef 03402 - 4385 maandag t.m dinsdag van 9-17 uur WERKSTER gevr bij Michel Leloup Juwelier Lange Jans straat 1 Utrecht Gevr voor ophalen en bezor gen van goederen en magazijn werk flinke jonge KRACHT Cyane Ternatestraat 11 telef 30590 Per 2 jan gevr Ie BEDIENDE leerling-banketbakker en leer ling-verkoopster Van Veen's Banketbakkerij Leidseweg 7 telef 11676 Moolenbeek's Bakkerij heeft pi voor een actieve BROOD - en BANKETVERKOPER Werktijd 9 1 uur Aanm Nieuwe Gracht 125 Utrecht Voor MEISJES Wij maken de bekende Lucia lampen en kilo metertellers voor rijwielen en brommers Gezellig en interes sant werk waarbij geen jagen en geen opdrijven te pas komt En waarom ver te gaan wanneer het dichtbij zo goed te verdienen is Aanm per soonlijk of schriftelijk dage lijks tot S.15 uur zaterdags tot 12 uur bij de fa A c Koot Oude Gracht 84 t.o Rembrandt Theater Middelgrote onderneming vr voor directe Indiensttreding een KOFPIEJTTFFROUW Leef tijd 17 20 jaar Ongehuwd Br no 1-4583 bur UN Stationsrestauratie Utrecht vr CHEF DE PARTIE Persoon lijke aanmeldingen Salon Eindhoven vraagt aank 2e KAPSTER en vergevorderd leerling Voorstraat 45 Wie wil ruilen met een goed onderhouden BENEDEN WO NING grote voorkamer tus senkamer achterkamer keu ken tuintje schuur en veel kasten op mooi druk punt van de stad Lage huur voor bo ven of hele woning utrecht De Bilt of Zeist Br no 1-4443 bur UN Wie wil ruilen prachtig groot BOVENHUIS aan drukke ver keersweg huur ƒ 79 per mnd grote kamer en suite mooie ruime keuken 4 slaapkamers waarvan 2 met vaste wastafel alles gemoderniseerd Voor iets kleinere woning hogere huur geen bezwaar Br no 1-4440 bur UN Aangeb WONING U.C.B bev kamer en suite 3 slaapkamers hall keuken tuin enz Gevr nieuwe gemeentewoning èèn gezins Br no 1-4439 bur UN Aangeb GROOT HUIS geschikt voor twee gezinnen huur / 8.95 p.w Gevr kleinere woning het liefst 2 slaapkamers liefst De Bilt of Utrecht Br no 1-44Ï5 bur UN UTRECHT—ALMELO Aangeb 4-kamerflat en zolder huur / 12.40 per week Gevr heel huis of flat Br no 1-4577 bur UN MACniNESCHRIJVEN Steno voor beide vakken staatsgedt plom leraar talen boekhou den middenstandsdiploma In stituut Alb Wind Zuiderzee straat 27 Utrecht Telef 30606 Spoedcursus typen / 3 p.w Aanvang direct ATTENTIE Het Juiste sdres voor goede rijlessen blijft toch steeds Autorijschool Van Rees ' erkend instructeur Mulderstr 41 41 bis zijstraat Nachtegaal straat Telef 21750 KNAC RIJSCHOOL REKORD ' Door betere opleiding sneller uw rijbewijs met Opel Rekord Volkswagen Vespa Theorie met prolectlefilm en maquette St Nicolaas in aantocht Geef Mn „ WOLF " BOORMACHINEI f 148.50 Voor slijpen zogen boren draaien poliisten Voor voordelige en actieve ont spanning FANTASTISCHE KRACHT BETROUWBAAR/Dubbel geïsol JAREN VOORUIT OP ANDERE MERKEN Wie InlIchHngen bli de Wolf dealer G W van Dillen Jr - IJzerhandel Vredenburg 22 - Utrecht - Telefoon 18336 TOPMERKEN geplaatst In > dagen lOOVi service TELEVISIE v.a f2.98 per week Direct van groothandel vlg geheel nieuw fin systeem Eerste betaling na S mnd proef Zowel bij contante betaling maximum 12 maanden als bij financiering tot t 250 — goedkoper Geen hinderlijke informaties en nog vele andere voordelen die met het oog op concurrentie slechts mondeling toegelicht kunnen worden Ook bandrecorders geen aanbetaling Ge detaiU Inl over alle merken N.V P Spul UO Den Haag St Nicolaas morgen bij LEA KOEKOEK Effen en gehord GBASLINNEN SLOPEN 2.4 $ A * 7e en de 2 stuks voor "' Lange Interlock HEMDEN BROEKEN en BORST - 2-98 BOKKEN l-pers GRASLINNEN LAKENS en TAFELLAKENS van 4.75 voor 3-95 5 49 5 98 6 49 6 98 Zuiver wollen DIRECTOIRES KAMIZOLEN 2 pers.effen en geborduurde LAKENS HERENFLANELLENvoor de bromfiets J.iEGER HERENHEMDEN BROE KEN en BORSTROKKEN en 2 persoonsFLANELLEN LAKENS van 6.49 voorZwanedons DAMES en HERENPYJAMA JASJES van 7.30 voor Zwanedons NACHTPONNEN alle maten van 8.25 voor Zwanedons HERENPTJAMA's alle maten van 8.90 voor Zwanedons DAMESPTJAMA's van 9.25 voor 2-pers effen en gebord GRASLINNEN LAKENS 180 breed en 2-pers FLANELLEN LAKENS MJQA 180 breed anti-reuma van 8.49 voor ^' Alleen morgen op de markt bij LEA KOEKOEK BREEDSl^RAAT hoek PREDIKHERENSTRAAT S De Goöp Centrale Ralffeisen-Bank S St Jacobsstraat 30 — Utrecht 8 ¦ heeft gelegenheid tot plaatsing van ¦ ¦ [ Enkele jonge 1 I admin krachten i Leeftijd tot 25 jaar met diploma ¦ 5 Mulo H.B.S of Middelbare Handels - S school Type-vaardigheid gewenst ¦ J Bij verdere studie worden maande - g lijkse studie-toelagen verstrekt als - ¦ J mede reisvergoedingen voor dege - J nen die buiten Utrecht wonen S i B ¦ Schriftelijke sollicitaties aan de afd Personeelszaken S Voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantoor C M Witjens Mariahoek 21 Utrecht Telef 13471 en 23295 Alle verzekeringen UW PANTALON te lang te kort of te breed WIJ verma ken hem deze week Kleerma kerij Amsterd straatweg 79 nog voor de Beverstraat PIANCIERING gebr auto's t.m 1954 motoren en scooters t.m 1955 zonder verplichte all riks verzekering Afwikkeling binnen 2x24 uur Stichts Assu rantiekantoor Oude Gracht 309 bis telef 11276 Ook des avonds geopend HAARUITVAL Roos Binnen enkele dagen geen haaruitval en roos door „ Emsi " Uit Iclit wortel getrokken op Franse brandewijn en kinine bereid volgens oud recept ƒ 1.25 per flacon Volledige kuur / 2.25 In Utrecht alleen verkrijgbaar bij Drogisterij T P van de Bergh & Zn Steenweg 65 tel 22319 Anno 1812 Voor Jutfaas Drogisterij W Brand Er gaat niets boven perfecte MAATKLEDING Dus Fa For tuin Nobelstraat 25 a tel 14065 NAALDHAKKEN GEBROKENT Wij vernieuwen ze in de kortst mogelijke tijdl J v d Brul & Zn Gedipl schoenherstellers Kapelstraat 21 23 zijstraat Bilt straat Telef 1 78 80 Wij maken ' n leuke T.V.-FOTO van u voor / 1.50 Zie onze etalages Fotobureau „' t Sticht " Steenweg 15 Utrecht MEUBELREPABATIE Meube len en matrassen overtrekken Enorme keuze stoffen Vooruit prijsopgave Ruim 30 jaar erva ring Stoffeerbedrljf H H van Basten Samuel Mullerstr 16-n Tuinwijk Telef 14923 Administratiekant De Meern " Meerndijk 98 a De Meern Voor algehele verzorging en bijhou den van uw ADMINISTRATIE corre.-jpondentie boekhouding enz Telef 03406 - 444 POCKETBOOKS Hollands Engels Frans Duits A-O boek jes romans boeken op weten schappelijk gebied tijdschrif ten magazines Inkoop Ver koop „ Curio " Voorstraat 55 telef 23895 STOFFEERDERIJ J Gouw Het adres voor het repareren stof feren en bekleden van uw meubelen en matrassen Heren straat 13 utrecht Telef 14505 Wilt gij uw T.V.-TOESTEL VERZEKEREN tegen slijtage en breuk geen leeftijdsgrens Schrijf een briefkaart postbus 242 Utrecht KLEINBEHUISDBN Laat uw spiraal vermaken tot opklap bed of divanbed Uw houten ledikant tot ombouw Las inrichting Lauwerecht v d Berg Lauwerecht 3 tel 15310 VERLOREN gouden herenring met steen tegen beloning te rug te bezorgen P j Hout man Oude Gracht 150 bis a HUWELIJK Heer 33 Jr vak man goed inkomen ongehuwd P.G zou graag in contact ko men met net eenvoudig meisje Br no 1-4563 bur UN Verbeter uw figuur zonder knellende baleinen met het Unicum MASSAGBKORSET met garantie vanaf ƒ 17.50 Al leenverkoop Umko LIJnmarkt 44 telef 12741 Voor • TERLOVINGSRINGEN m schriftelijke garantie Juwelier N Brandwijk Choorstraat 20 telef 14415 Voor een BEZOEK op 4 of 5 dec kunt u zich wenden Groe neweg 188 Bunnik Na 6 uur TEKENOPDRACHTEN gevr thuis te verrichten Show-cards letter meubel - en portretteke nen Br no 1-4564 bur UN HAKREPARATIE klaar terwijl u wacht morgenochtend tot 12 uur bij J V d Brul & Zn KREDIET voor iedereen voor aankoop van meubelen en wo ningtextiel Rechtstreeks van fabriek Geheimhouding ver zekerd Br Postbus 215 Utrecht Gedipl schoenherstellers Ka pelstraat 21 23 eerste zijstraat Biltstraat SINT heeft met zijn Pieten nog enkele tijden beschikbaar op 5 dec Bestel nog nu Willem v Noortstraat 62 bis Voor verzorgen van uw diners PARTIJEN etc etc Telef 20351 Valk " Nieuw-Loosdrecht Tel K 2958 - 717 en HOO 50 prima schepen w.o Pampus J Valk J Fly Tours 16 m2 verbr BM Compl Ingerichte kajuit J Mo torkrulsers § s JsultenbtK^dniP - HUWELIJK Jongeman 28 jaar Prot werkend stand onge huwd zou graag in contact ko men met net meisje en ver zoekt bericht pnder no 1-4560 --¦^ Wlw^'aw '.^^»^ livifiïVfflW ^'?^*''^' 
20 Vrijdag 2 december 1960 - 68e jaargang no 182 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Eet thuis alsof u Uit bent Houd - mét Coca-Cola - een eetfeest bif thuis Erkend bottelaar N.V Bottelmaatschapptl „ Het Gooi " Bussum • Laarderweg 57 • TeU 02959-18334 FA BLO Peltkan P 1 3 WITTE PARADE PAARDJES VAN FABLO eleganf voornaam Oe Peltkan P1 vulpen Is elegant voornasim nuttig en waardevol Wlo oen Pelikan PI gebruikt demonstreert smaak \ Me een Pelikan PI als gesc^nk geeft demonstreert liefdevolle en toegewijde keuze Oe Pelikan PI la een vulpen met Internationals allure Beroemde Pellkan-construetle lekt nooit - ook niet tlldens het vliegen - dank zl ] de thermic-inktregulatle die alléén op Pelikan wordt toegepast Keuze uit 19 verschillende penpunten garandeert persoonlijk handschrift Micro-poiisiied gouden pen Bijpassend Pelikan Roltar baBpen ess Pelikan drukpotlood 6SO even elegant - even voornaam " üatler ballpen drakpattOM Sblikan HET SCHRWFSERIEF VAN OE SOe EEUW COUNCIL FABLO COMMODORE WHITE Van dubbelg8twi]nde gemerceriseerde poplin In sanfor dus krimp vrij en no-iroa Uit gevoerd met de altijd onberispelijke naad loze Truon ' boord ult één-stuk 15.90 De naadloze Truon " boord uit-één-stuk volgt op soepele wijze de natuurlijke hals lijn Zij is voorzien van veerkrachtige ingenaaide boordbaleinen uw boord blijft dus steeds in onberispelijke staat Een Fablo oyerhemd met Truon * boord geeft U de garantie van ' s ochtends tot ' s avonds perfect gekleed te zijn FABLO TRICOT NYLON Van de meest wereld veroverende ademende tricot nyton Blijvend wit kreukvrij en vuil afstotend Dit sterke overhemd is uitgevoerd met de bekende ' Aerotime ' boord 19.75 i FABLO SUPRALON t 1 Vervaardigd van de witste en sterkste onder I de polyester vezels en I dus van lange levens - I duur Behoeft niet i gestreken te worden j Ook met Truon ' boord • uit-één-stuk 17.90 ENIG AANGESLOTENE IN DE BENELUX BM DE INTERNATIONAL FASHION Op de MORGENMARKT Utrecht Grote partij wollen HERENTRUIEN en VESTEN A-keus honderd procent wol van f 25 — en f 26 — morgen f 12.50 Honderden conpons OVERGORDIJNSTOFFEN Dob by enz 120 breed van 5 en 6 gulden nu p mtr f 1.98 Manchester JONGENSBROEKEN 60 lang f 5.98 70 80 of 90 lang f 6.50 Interlock ONDERGOED voor dames of heren in alle soorten merkinterlock en HALVE PRIJZEN KINDERONDERGOED vanaf t 0.69 PONCHO'S of FIETSCAPE t 5.98 en f 6.98 Plastic REGENJASSEN t 5.98 KUNSTLEREN JASSEN van 89.50 nu f 39.50 GRONDZEILEN AUTOPARKEERHOEZEN in alle maten Alles waterdicht is onze garantie Op de markt Utrecht in de Begijnehof »>• VAN INGEM Recht tegenover het wgkgebouw GEVRAAGD CHAUFFEUR uitsluitend buitenland met ervaring Leeftijd min 30 jaar Aanmelden FA E J VAN DIJK & ZN Strijkviertel 3 - De Meem - tel 03406-441 | lllllillllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll|lllillllllllllllllilll >| i GEVRAAGD per 1 januari = I een ervaren STENO-TYPISTE | = werkzaamheden strekt tot aanbeveling = = werkzaamheden strekt tot aanbevelnig = = Brieven te richten aan = = Ned Inst voor opleiding tot ondernemer § I M H Trompstraat 8 = = Persoonlijk melden eerst na ontvangen oproep = filllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliUlllllillllllllllilillilMlllllllllllllllllllllllllli 

Kranten

Ga naar