Een kwaliteitsysteem geeft richtlijnen voor het opnemen, beheren en beschikbaar stellen van archiefbescheiden. Met het oog op toekomstig beheer in het e-Depot, is het introduceren en adequaat toepassen van een kwaliteitssysteem essentieel. Een goed voorbeeld biedt het systeem dat de gemeente Utrecht de laatste jaren in nauwe samenwerking met Het Utrechts Archief heeft ontwikkeld. Die kunt u hieronder downloaden.

Kwaliteitssysteem gemeente Utrecht 

Het Kwaliteitssysteem is ontwikkeld door het Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire Informatie (KKCD) van de gemeente Utrecht. Leidraad Metagegevens is onlangs herzien, deze vindt u in de informatie over de pilot van de gemeente Utrecht