De stad Utrecht als handels-en industriecentrum...

De stad Utrecht als handels-en industriecentrum...

catalogusnummer140001
datering12/08/1929 - 21/08/1929 (12 - 21 augustus 1929, 20e eeuw)
beschrijvingPromotiefilm voor de stad Utrecht als handels- en industriecentrum en als stad van wetenschap en kunst, gemaakt in opdracht van het gemeentebestuur.

Scènelijst:
00:00 Titel 1: Utrecht.
00:07 Titel 2: Deze film is vervaardigd in opdracht en met volle medewerking van het Gemeentebestuur door Filmfabriek "Polygoon" Haarlem.
00:23 Titel 4: Het stadsbeeld van Utrecht wordt beheerscht door den ouden Domtoren.
00:30 Beelden van de Bakkerbrug en de Oudegracht Weerdzijde met op de achtergrond de Domtoren.
00:53 Opnamen van de Oudegracht bij de Gaardbrug met op de achtergrond de Domtoren.
01:04 Beelden van de Mariaplaats met de Domtoren op de achtergrond.
01:22 Titel 5: Wij beklimmen de Domkerk om den toren van naderbij te beschouwen.
01:33 Beelden van een tram die onder de Domtoren door rijdt.
01:47 Beelden van de Domtoren.
02:12 Beelden van de Domkerk.
02:27 Titel 6: De Kloostergang.
02:30 Opnamen van het beeld van de kanunnik Hugo Wstinc op de fontein in de kruisgang van de Domkerk en van de gehele fontein.
02:54 Titel 7: Van den kloosterhof uit ziet men kerk en toren als geheel.
03:00 Beelden van de Domkerk vanuit het binnenterrein van de kruisgang.
03:10 Titel 8: In deze omgeving werkt dikwijls de kunstschilder G.W.P van Dokkum.
03:17 Opnamen van kunstschilder Van Dokkum aan het werk.
03:31 Titel 9: Een vaart door de Utrechtsche grachten met de daarlangs gelegen typische "werven".
03:40 Beelden vanaf een varende boot van de Oudegracht van de Gaardbrug tot de Bezembrug.
06:58 Titel 10: Op de Oude Gracht zijn vele groote zaken gevestigd.
07:03 Titel 11: N.V. Koninklijke Tabak- en Sigarenfabriek voorheen G. RIBBIUS PELETIER Jr.
07:12 Beelden van de steen aan een ketting bij het pand De Gesloten Steen (Oudegracht 364), de fabriek en de voorgevel van het pand aan de Oudegracht.
07:49 Titel 12: Vroom en Dreesmann.
07:52 Beelden van meisjes die stofdoeken uitkloppen voor het gebouw van Vroom en Dreesmann.
08:06 Opnamen van het Manufacturenmagazijn Vroom en Dreesmann (Oudegracht 167-179; Stadhuisbrug 3-5).
08:31 Titel 13: Firma C. Hoying.
08:34 Beelden van de voorgevel van deze winkel 'in kristal, luxe en huishoudelijke artikelen' (Oudegracht 143).
08:53 Titel 14: Perry & Co.
08:54 Opnamen van de voorgevel van deze winkel 'in Engelsche en Amerikaanse artikelen' (Oudegracht 163).
09:15 Beelden van drie meisjes die voor de etalage van Perry de waren van deze winkel aanprijzen.
09:47 Titel 15: Wij varen verder.
09:50 Beelden vanaf een varende boot van de Oudegracht van de Bezembrug tot de Jansbrug.
11:47 Opnamen van de tuin van Peek en Cloppenburg op de werf bij de Bakkerbrug.
12:01 Titel 16: Het Stadhuis.
12:04 Beelden van het Stadhuis en de Stadhuisbrug.
12:20 Titel 17: De portier is een sprekende reclame voor de Utrechtsche Melk-Inrichting.
12:28 Beelden van een bezorger van de U.M.I. die een fles melk overhandigt aan de portier van het Stadhuis.
12:58 Opnamen van het bevoorraden van deze bezorger voor het Stadhuis.
13:27 Titel 18: De oude singels zijn een aantrekkelijkheid van Utrecht als woonstad.
13:32 Beelden vanaf een varende boot van het nieuwe Politiebureau Tolsteeg (Tolsteegbrug 1A) met op de voorgrond een varend schip.
13:53 Beelden vanaf een varende boot van de stadsbuitengracht van de Tolsteegbrug tot de Lucasbrug.
16:21 Titel 19: Aan het begin van de Maliebaan staat het borstbeeld van wijlen Burgemeester Reiger (1 Nov. 1891-31 Jan. 1908).
16:31 Opnamen van het standbeeld en van de Maliebaan.
17:27 Titel 20: In de parken.
17:30 Beelden van auto's van de firma Nefkens die aan komen rijden en gezamenlijk tot stilstand komen.
17:44 Titel 21: Van wie zijn toch de vele auto's, die wij hier zien passeeren?
17:50 Beelden van een Graham-Paige Automobiel.
17:59 Titel 22: Importeurs: N.V. GEBR. NEFKENS.
18:04 Beelden van een Graham-Paige Automobiel.
18:17 Titel 23: Het Staatsboschbeheer heeft zijn hoofdkantoor en Museum te Utrecht.
18:25 Beelden van het museum Staatsbosbeheer gevestigd in het huis Het Hogeland (Museumlaan 2).
18:37 Titel 24: De Emmalaan.
18:39 Beelden van wandelende dames in het plantsoen aan de Emmalaan.
18:54 Opnamen van wandelaars in het Rosarium.
19:17 Titel 25: Moderne Woningbouw.
19:19 Opnamen van huizen aan Oudwijk.
19:38 Titel 26: Het kantoor van vaste goederen en verzekeringen WALTMANN en Co Oude Gracht 92 - Utrecht zendt U gratis een woninggids toe en sluit alle voorkomende verzekeringen tegen billijke tarieven.
20:02 Beelden van de heer Schaap, chef van het Bureau Publiciteit, die voor een nieuwbouwblok aan de Rembrandtkade wandelt en de ambtenaar van de Burgerlijke Stand begroet.
20:16 Titel 27: Het Wilhelminapark heeft zijn bekoring voor jong en oud.
20:22 Opnamen van kinderen die zwanen voeren.
21:03 Beelden van twee dames die op het terras zitten van het Theehuis van de Volksbond tegen Drankmisbruik (Wilhelminapark 65).
21:23 Titel 28: Zitten in het gras is helaas verboden....
21:28 Beelden van twee dames die in het gras zitten en daarom worden weggestuurd door een politieagent.
22:14 Titel 29: ....maar het mooie paviljoen van de "Volksbond tegen drankmisbruik" biedt ook een gezellig zitje.
22:26 Opnamen van de weggestuurde dames die neerstrijken op het het terras van het Theehuis van de Volksbond tegen Drankmisbruik.
23:09 Titel 30: Vacantie!
23:12 Beelden van meisjes die arm-in-arm door een laan in het Wilhelminapark huppelen.
23:24 Titel 31: Een tramrit door de binnenstad.
23:28 Beelden van een filmende cameraman op een rijdende tram in de Lange Viestraat en op het Vredenburg.
23:45 Beelden vanaf een rijdende tram van een rit over de Leidseweg en het Vredenburg.
25:03 Opnamen van de voorgevel van kledingmagazijn C & A.
25:18 Titel 32: C. & A. Brenninkmeyer.
25:20 Opnamen van de voorgevel van kledingmagazijn C & A.
25:42 Beelden vanaf een rijdende tram van de Lange Viestraat.
26:17 Titel 33: N.V. Dijckhoff & Zn.
26:20 Opnamen van Kledingmagazijn Dijckhoff (Oudegracht 83).
26:40 Beelden vanaf een rijdende tram van de Potterstraat, de Neude, de Lange Jansstraat, het Janskerkhof en de Nobelstraat.
28:02 Titel 34: De Catharijnebrug is het drukste verkeerspunt van Utrecht.
28:08 Beelden van het drukke verkeer op de Catharijnebrug en op de Smakkelaarsbrug.
29:18 Beelden van het verkeer op de Leidseweg.
29:53 Titel 35: Aan den onderkant der brug is een origineele reclame geplaatst van de Broodfabriek "De Zeeuw" voorheen B. Hus.
30:05 Opnamen van de reclameborden.
31:20 Beelden van een bord met reclame voor Abonné-sigaren.
31:34 Titel 36: Bij dit drukke punt is het verkeershuis van "Vreemdelingenverkeer" gevestigd.
31:42 Opnamen van het Verkeershuis (Informatiebureau van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, V.V.V.; Rijnkade 15).
32:19 Titel 37: De "Persil" lichtzuil op het Vreeburg.
32:23 Opnamen van de reclamezuil van Persil op het Vredenburg.
32:44 Titel 38: Een belangrijke instelling van Utrecht als handelsstad is de Jaarbeurs.
32:50 Beelden van het 1e Jaarbeursgebouw op het Vredenburg.
33:22 Opnamen van enkele stands op het Jaarbeursterrein.
33:39 Titel 39: De Handelsbeurs, het centrum van de provinciale graanhandel.
33:45 Beelden van de voorgevel van de Handelsbeurs (Mariaplaats 13).
33:54 Beelden van handelaren aan het werk in de Handelsbeurs.
34:12 Titel 40: De "Kamer van Koophandel en Fabrieken".
34:15 Opnamen van de voorgevel van het Kantoor van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (Maliesingel 2).
34:38 Titel 41: Eenige Utrechtsche industrieën.
34:44 Titel 42: Het groote bakkersbedrijf van "De Korenschoof".
34:48 Beelden van de voorgevel van de Meelfabriek De Korenschoof (Kaatstraat 6).
35:15 Beelden van een bakker die het brood van De Korenschoof aanprijst.
35:35 Titel 43: In de electrische centrale van het P.E.G.U.S. zien wij de machines, welke de geheele stad van stroom voorzien.
35:48 Beelden van de turbinehal, de pompinstallatie en de schakelruimte van de electrische centrale van het Provinciaal en Gemeentelijk Utrechts Stroomleveringsbedrijf (PEGUS, Keulsekade 189).
36:27 Titel 44: De gasfabriek maakt een geheel anderen indruk.
36:33 Beelden van het storten van cokes.
36:41 Titel 45: Een cokesoven stort zijn inhoud van 8000 K.G. uit.
36:46 Beelden van het storten van cokes.
37:19 Beelden van het naar boven hijsen van cokes met behulp van een lift.
37:49 Titel 46: De administratiegebouwen der Ned. Spoorwegen en de zetel der Spoorwegmaatschappijen zijn te Utrecht gevestigd.
37:59 Opnamen van het 3e Administratiegebouw van de Nederlandse Spoorwegen (Moreelsepark 1)
38:37 Titel 47: De drukkerij van J. van Boekhoven.
38:42 Beelden van de voorgevel van Drukkerij Boekhoven (Begijnehof 7).
38:59 Opnamen van draaiende machines in de drukkerij.
39:24 Titel 48: Het Academiegebouw.
39:25 Beelden van het Academiegebouw (Domplein 29).
39:44 Titel 49: Slechts de Utrechtsche Universiteit leidt op tot Tandarts en tot Dierenarts.
39:55 Titel 49a: Een kijkje in de Tandheelkundige kliniek.
40:00 Beelden van studenten die meekijken bij het onderzoeken van een patiënt (vermoedelijk J.H.C. van den Berg) door een tandarts.
40:52 Titel 50: De Kliniek voor kleine huisdieren.
40:57 Opnamen van de Kliniek voor Kleine Huisdieren van de Veeartsenijkundige Faculteit van de Universiteit Utrecht (Alexander Numankade 91-93).
41:26 Titel 51: In de wachtkamer.
41:29 Opnamen van wachtende patiënten met hun begeleiders.
41:56 Titel 52: Bij den dokter.
42:00 Beelden van een dierenarts die een poes onderzoekt.
42:58 Titel 53: Poes wordt een paar tanden getrokken.
43:02 Beelden van het trekken van tanden bij deze poes en van enkele verbonden honden.
43:35 Titel 54: Kent gij de schatten van Utrecht's Centraal Museum?
43:40 Opnamen van beeldhouwwerken in de tuin van het Centraal Museum.
43:52 Titel 55: De kapel van het St. Agnieten-Klooster is thans een belangrijk onderdeel van de afdeeling Aartsbisschoppelijk Museum.
44:06 Beelden van de kapel.
44:29 Titel 56: Het beroemde schilderij door Jan van Scorel (1495-1562) voorstellende de portretten van twaalf leden der Utrechtsche Jerusalem Broederschap.
44:45 Opnamen van dit schilderij.
45:16 Titel 57: Zelfportret van Jan van Scorel.
45:20 Opname van een detail van het schilderij met het zelfportret.
45:30 Titel 58: De Rijksmunt.
45:33 Beelden van de voorgevel van de Rijksmunt (Leidseweg 90).
45:58 Titel 59: Een stroom rijksdaalders om van te watertanden.
46:03 Beelden van het oppoetsen/sorteren van munten en van enkele emmers met munten.
46:38 Titel 60: Tot slot geven wij U het portret van Dr. J.P. Fockema Andreae onzen geachten burgemeester.
46:47 Beelden van burgemeester Fockema Andreae.
47:17 Opname van het beeldmerk van Polygoon met de tekst EINDE.
47:18 Einde.
vervaardigerJansen, J. (cameraman) Berg, J.H.C. van den (scenarioschrijver)
uitgeverFilmfabriek Polygoon
opmerkingenLit.: Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dagblad 9, 16 en 23 nov. 1929 en 7 maart 1930.
soortBewegend beeld
negatiefFA 1 Origineel; FB 1 Conservering; FA 2 Origineel; FB 2 Conservering;
disclaimer

Beeldmateriaal

Ga naar