Archiefbank

In de archiefbank kunt u archiefstukken zoeken en raadplegen.

Het overgrote deel van de archieven die Het Utrechts Archief beheert, staat beschreven in de archieftoegangen. Deze beschrijvingen zijn integraal doorzoekbaar. Van veel archieftoegangen is ook de inhoud online te raadplegen, in de vorm van scans. Een aantal archieven is nader toegankelijk gemaakt via indexen en of speciale zoekingangen. 
Een deel van de collectie kunt u tegen betaling digitaal raadplegen. Kunt u de inhoud van een bepaalde inventaris nog niet zien, dan kunt u deze in veel gevallen door ons laten scannen. In de studiezaal kunt u deze scans kosteloos raadplegen.

Er zijn inmiddels meer dan 2 miljoen scans toegankelijk in onze archiefbank (stand: september 2014)

Zoeken in archieftoegangen
Inventarissen en scans
Indexen
Akten, sententies, hinderwet, bouwdossiers, handelsregister
Systematische overzichten
Archievenoverzichten en archiefvormers
Nieuwe of geheel herziene archieftoegangen

Over de Archiefbank

Over de archiefbank
snel op weg, veel gestelde vragen
Verantwoording
disclaimer, gebruiksvergoeding en auteursrecht
Termen en symbolen

Collectie

Collectie